ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Acordarea bonificației pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale stabilite prin declarația unică sau prin decizii de impunere anuală

18 Decembrie 2018   |   Alex Tabacu, Tax Partner Voicu Filipescu

Pentru plățile efectuate în temeiul unor decizii de impunere emise de către autoritătile fiscale pentru perioada 2014-2017, se folosesc detaliile de plată indicate în conținutul deciziilor de impunere.

Alex Tabacu, Tax Partner Voicu Filipescu

 
 

A.    Introducerea conceptului de bonificație pentru plata cu anticipație. Anul 2018

O dată cu introducerea declarației unice a fost introdus și conceptul de bonificație pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente.

Prin codul fiscal, au fost introduse inițial bonificații doar pentru anul 2018, iar acestea vizau pe de o parte depunerea electronică a declarației unice și, pe de altă parte, plata anticipate a impozitului sau contribuției respective. Reglementarea detaliată a fost astfel formulată:
 
(a) o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 15 iulie 2018 inclusiv.


(b) o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declarația unică și plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv, pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit.

Valorile bonificațiilor diminuau impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată.

Scopul urmărit prin aceste facilități a fost unul dublu: (i) pe de o parte acela de a ușura efortul administrativ al ANAF prin stimularea depunerii electronice a declarațiilor, iar pe de alta parte (ii) încasarea unor sume în anul bugetar 2018, an în care veniturile din impozit pe venit și din contribuții sociale au fost inițial practice anulate de schimbările de procedură de lucru apărute prin introducerea conceptului de declarație unică.

B.    Extinderea conceptului de bonificație pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale

În luna octombrie 2018, la câteva luni distanță de data modificărilor de cod fiscal privind introducerea declarației unice, prin ordonanța de urgență a guvernului nr 89/2018 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cadrul fiscal a fost modificat din nou cu scopul de a recupera cât mai rapid sumele restante din anii anteriori.

Astfel, a fost extins conceptul de bonificație pentru plata cu anticipație și pentru anii anteriori anului 2018.
Este adevărat că a fost stabilit și un termen de plată extins (30 iunie 2019) pentru anumite obligații fiscale anterioare anului 2018, dar această reglementare are un caracter secundar față de cea privind bonificația.

În mod particular OUG 89/2018 a reglementat procedura de plată pentru următoare impozite și contribuți:

►    impozitul anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017
►    contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017
►    contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017

Cu privire la regula de bază OUG 89/2018 preciză faptul că, în cazul deciziilor de impunere anuală, emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării sale în vigoare (9 octombrie 2018), pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale ( CAS) datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017 precum și pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin aceste decizii, este data de 30 iunie 2019.

Pentru plata cu anticipație a sumelor reprezentând impozit pe venit 2017 și respectiv contribuția la asigurările sociale 2016-2017 se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, daca sunt plătite integral până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, iar pentru plata cu anticipație a sumelor reprezentând CASS 2014-2017, se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 31 martie 2019, inclusiv.

Și în aceste cazuri valoarea bonificației diminua sumele de plată.

C.    Reglementări procedurale

Cu privire la acordarea bonificației aferente anului 2018 nu au fost emise norme speciale.
Pentru aplicarea bonificației aferente anilor anteriori anului 2018, prin OUG 89/2018 a fost precizat explicit faptul că vor fi emise norme de aplicare în 30 de zile.

În practica deja încetățenită a fiscului român nu a fost respectată dispoziția legală cu privire la termenul de 30 de zile, dar în cele din urmă au fost emise două ordine ANAF în data de 27 noiembrie 2018.

→    Ordinul ANAF 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuției inidividuale de asigurări sociale de sanătate, stabilite prin decizie de impunere anuală
→    Ordinul ANAF 2937/2018 pentru aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale

Cele două ordine nu aduc precizări spectaculoase în legatură cu procedura de lucru derulată la nivelul contribuabililor ci mai degrabă reglementează modul de lucru intern al organelor fiscale și reiterează condițiile în care se acordă bonificația.

Sunt totuși câteva aspectele care vizează contribuabilii și care merită amintite:
►    Procedura de acordare a bonificației se aplică doar pentru pentru deciziile de impunere emise și comunicate de către organele fiscale aferente anilor 2014-2017, fie în baza declarațiilor inițiale sau rectificative depuse de contribuabili, fie din oficiu ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală
►    Sunt luate în calcul doar deciziile de impunere emise și comunicate dupa data intrării în vigoare a OUG 89/2018 (9 octombrie 2018)
►    Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală și valoarea bonificației să fie achitate  până în data de 15.12.2018 inclusiv  în cazul impozitului pe venit și CAS și respectiv până la data de 31.03.2019 inclusiv, în cazul CAS.
►    Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la data de 30.06.02019, chiar dacă aceste decizii sunt comunicate dupa această dată, dacă este respectată condiția de plată integrală mentionată anterior
►    Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală ca urmare a inspecției fiscale aferente tipurilor de obligații fiscale și perioadelor respective comunicate anterior datei de 30.06.2019 sau ulterior acestei date, dacă condiția de plată până la 15.12.2018 și respectiv 31.03.2019 este respectată
►    Dacă suma platită nu acoperă integral  sumele stabilite prin deciziile de impunere anuală, bonificația se va acorda doar pentru sumele plătite integral pentru deciziile de impunere anuală care îndeplinesc condițiile
►    Dacă contribuabilii înregistrează și obligații fiscale restante, decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală, sumele plătite vor fi luate în considerare ca ordine de stingere a obligațiilor fiscal în ordinea prevăzută de art 165 din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
►    Ca principiu articolul 165 precizează:
⇔    Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuția potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:
a.    toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
b.    obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului

D.    Plăți

Pentru plățile efectuate în temeiul unor decizii de impunere emise de către autoritătile fiscale pentru perioada 2014-2017, se folosesc detaliile de plată indicate în conținutul deciziilor de impunere.

Pentru obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice declarate de către aceștia prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se plătesc în contul unic de disponibil 55.04 "Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire", deschis pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.

Conform Ordinului ANAF 2937/2018 plata obligațiilor fiscale care se plătesc de contribuabili persoane fizice în contul unic, aprobate prin ordin al președintelui ANAF, se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

Codurile IBAN aferente acestor conturi de venituri bugetare unice nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Ordinul precizează în mod detaliat procedura de stingere a creanțelor, de alocare a eventualelor sume plătite în plus precum și de compensare.

E.    Recomandări


Pentru a putea beneficia de bonificațiile instituite de către ANAF primul pas ar fi acela de a solicita o fișă sintetică de plătitor pentru a evalua poziția fiscală de ansamblu precum și de a indentifica eventuale debite restante.

Următorul pas ar fi urmărirea procesului de emitere și de comunicare a deciziilor de impunere de către ANAF pentru a putea detemina sumele de achitat.

Iar ultimul pas ar fi calculul și plata sumelor conform detaliilor menționate în cadrul legislativ menționat în prezentul articol.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 131 / 13548
   

  Ascunde Reclama
   
   
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  LegiTeam: Popovici Nițu Stoica & Asociații recrutează
  Avocații NNDKP prevăd un nivel ridicat al tranzacțiilor de M&A în domeniul Healthcare & Pharma și în 2019. Ana-Maria Baciu, Partener: Schimbările inevitabile în domeniu și dinamica problemelor cu care se confruntă industria în prezent vor aduce încă un an de creștere pentru această practică
  Dentons – prima firmă de avocatură semnatară a Cartei Diversității în România
  Promovare internă în practica de Protecție a datelor cu caracter personal, la Voicu & Filipescu. Andreea Botez devine Avocat senior
  Cum văd avocații de business din provincie noul an. Mihai Bejenaru-Dragoș (Bejenaru&Partners, Cluj): Domeniul imobiliar va înregistra o scădere a numărului de tranzacții. Provocarea anului 2019, dată de cazurile de fiscalitate
  Thomson Reuters Legal Advisers - Full Year 2018 | Cele mai active firme de avocați implicate în fuziuni și achiziții, anul trecut. Ce giganți cu prezență la București au intrat în Top 25 global, european și regional
  „The Lawyer European Awards 2019”: 4 firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: Eastern Europe and the Balkans” | PNSA, singura firmă domestica din lista scurtă a premianților. ZRP concurează la titlul „European litigation team of the year”
  Clifford Chance Badea atrage un nou avocat senior în practica de M&A Real Estate
  Topul problemelor din industria Pharma, creionat de avocații D&B David și Baias. Proiectele uneia dintre cele mai performante echipe de pe piața locală
  ELLINT, alianța internațională a firmelor de avocați specializate în dreptul muncii, se extinde în România. Suciu | The Employment Law a intrat în rețea
  Promovări în conducerea Mușat & Asociații: Paul Buta, Iulian Popescu și Răzvan Stoicescu devin Deputy Managing Partners | Partenerul Octavian Popescu se retrage
  Andreea Bende, promovată în calitate de Partener în cadrul NNDKP IP
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...