ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Inactictivitatea fiscală: inițiere, reactivare, implicații fiscale

15 Mai 2017   |   Alex Tabacu, Tax Partner Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL

Acest articol prezintă situațiile în care o societate este declarată inactivă fiscal și modul în care poate fi verificată existența stării de inactivitate fiscală, analizând totodată regimul cheltuielilor și taxei pe valoarea adăugată în timpul inactivării și după momentul reactivării fiscale.

Alex Tabacu, Tax Partner Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL

 
 
Cheltuielile și taxa pe valoarea adaugată sunt nedeductibile în cazul achizițiilor efectuate în perioada în care societatea dumneavoastră sau unul dintre partenerii dumneavoastră de afaceri de la care achiziționați bunuri sau servicii este declarat/ă inactiv/ă fiscal, putând fi deduse după reactivarea fiscală, în anumite condiții. Acest articol prezintă situațiile în care o societate este declarată inactivă fiscal și modul în care poate fi verificată existența stării de inactivitate fiscală, analizând totodată regimul cheltuielilor și taxei pe valoarea adăugată în timpul inactivării și după momentul reactivării fiscale.

Situații de inactivare

Codul de procedură fiscală menționează mai multe situații în care un contribuabil poate deveni inactiv fiscal.
Circumstanțele practice care pot conduce la inactivitate fiscală sunt legate de comportamentul fiscal, relația cu autoritățile fiscale, respectarea aspectelor corporate privind utilizarea sediului fiscal drept loc de desfășurare efectivă a activității, existența organelor statutare ale companiei, reînnoirea contractului de spațiu.

În mod specific, situațiile care pot conduce în privința unui contribuabil la adoptarea unei decizii de inactivare fiscală, descrise în mod limitativ de Codul de procedură fiscală, sunt următoarele:
►    contribuabilul nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevazută de lege;
►    contribuabilul se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
►    organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
►    inactivitatea voluntară temporară înscrisă la registrul comerțului;
►    durata de funcționare a societății este expirată;
►    societatea nu mai are organe statutare;
►    durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Cine și când poate decide inactivarea?

Procesul de inactivare fiscală este inițiat de către autoritatea fiscală relevantă, cu o singură excepție, aceea a inactivării voluntare temporare înscrise la Registrul Comerțului, caz în care procesul inactivării este inițiat de către contribuabil.

Dincolo de aspectul inițierii procesului, în toate cazurile decizia inactivării revine organului fiscal central.
Documentul în temeiul căruia se realizează inactivarea este o decizie scrisă emisă de către autoritatea fiscală în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Decizia se adoptă luându-se în calcul termenele procedurale menționate de codul de procedură fiscală (e.g. 15/30 zile), dacă este cazul, și se comunică întotdeauna contribuabilului.

Cum poate verifica un contribuabil și/sau partenerii săi de afaceri dacă acesta se află într-un regim de inactivitate fiscală?

Pentru asigurarea publicității cu privire la persoanele inactivate, ANAF organizează o evidență a contribuabililor/plătitorilor inactivati/reactivați prin intermediul Registrului Contribuabililor/plătitorilor inactivi/ reactivați.

Acesta este un registru electronic și conținte următoarele informații:
►    datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
►    data declarării ca inactiv a contribuabilului/plătitorului;
►    data reactivării;
►    denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
►    alte mențiuni.

Registrul este unul public, postat pe site-ul ANAF la următoarea adresă: https://www.anaf.ro/inactivi/

Procedura de identificare a unui contribuabil în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați este foarte simplă. În acest sens, pot fi utilizate două criterii de interogare: (i) după denumire sau (ii) după codul de identificare fiscală.

Odată introduse codul de identificare fiscală sau denumirea contribuabilului, sistemul returnează fie un mesaj scurt care confirmă faptul că respectivul contribuabil nu este inclus în lista de contribuabili inactivi, fie un mesaj tabelar detaliat cuprinzând informații privind datele de identificare și statusul contribuabilului respectiv, în cazul în care acesta este înscris în lista contribuabililor inactivi.

Înscrierea în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.

Având în vedere că Registrul contribuabililor inactivi/reactivați are rolul de registru de publicitate, decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în registru.

Regimul fiscal aplicabil situațiilor de inactivitate fiscală declarată

Regimul aplicabil persoanelor declarate inactive fiscal

►    Regula generală în timpul inactivării fiscale
Persoanele impozabile stabilite în Romania, declarate inactive conform Codului de procedură fiscală, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuse obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contributților sociale obligatorii prevăzute de Codul fiscal.

În același timp, în perioada inactivării fiscale, persoanele impozabile nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adaugată aferente achizițiilor efectuate.

►    Regimul taxei pe valoarea adaugată după momentul reactivării fiscale
Prin modificările aduse Codului fiscal începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cazul înregistrării în scopuri de TVA conform prevederilor Codului fiscal art. 316 alin. (12) referitor la înregistrarea după anularea codului de TVA, persoana impozabilă își poate exercita dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

Exercitarea dreptului de deducere a TVA se realizează prin înscrierea taxei în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile. Excepția referitoare la lipsa codului de înregistrare în scop de TVA este valabilă doar în acest caz.

După înregistrarea în scopuri de taxă, pentru livrarile de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adaugată colectată în perioada respectivă, iar aceste facturi nu se înregistreaza în decontul de taxă.

►    Regimul de deducere a cheltuielilor realizate în perioada inactivării fiscale după reactivarea fiscală
În situația în care inactivitatea și reactivarea, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozit pe profit, începând cu trimestrul reactivării.

În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate în ani fiscali diferiți, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenți celui în care se înregistrează sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozit pe profit, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, începand cu trimestrul reactivării.

Regimul aplicabil beneficiarilor de bunuri și/sau servicii livrate/prestate de persoane impozabile declarate inactive fiscal

►    Regula generală în timpul inactivării fiscale
Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile stabilite în Romania, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adaugată aferente achizițiilor respective.

Există o singură excepție, aplicabilă achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri beneficiarii pot deduce cheltuielile și taxa pe valoarea adaugată aferentă chiar dacă furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul contribuabililor inactivi.

►    Regimul taxei pe valoarea adaugată după momentul reactivării fiscale
Prin similitudine cu regula aplicabilă contribuabilului reactivați și în cazul partenerilor acestora, în situația înregistrării în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziționat bunuri și/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile respective.

Exercitarea dreptului de deducere a TVA se realizează pe baza facturilor emise de furnizor/prestator, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.

►    Regimul cheltuielilor realizate în perioada inactivării fiscale după reactivarea fiscală
În situația în care inactivitatea și reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, începând cu trimestrul reactivării furnizorului.

În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea furnizorului sunt declarate în ani fiscali diferiți, beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenţi celui în care se declară reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea.

Ajustarea rezultatului fiscal presupune firește și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul declarării reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, începând cu trimestrul declarării reactivării.

Reactivarea contribuabililor inactivați

Dacă, în perioada în care este declarat contribuabil inactiv pentru motive care nu țin de funcționare în altă locație decât cea declarată ca domiciliul fiscal declarat sau care nu țin de sustragerea de la controale fiscale, un contribuabil (i) își îndeplinește toate obligațiile declarative prevăzute de lege și (ii) nu înregistrează obligații fiscale restante, acesta se reactivează.

Contribuabilul care a fost declarat inactiv pentru motive care țin de funcționare în altă locație decât cea declarată ca domiciliul fiscal declarat sau pentru motive care țin de sustragerea de la controale fiscale, dacă îndeplinește condițiile mai sus menâionate și organul fiscal central care a decis inactivarea constată ca funcționează la domiciliul fiscal declarat și respectiv constată cooperare în privința realizării controalelor fiscale, după caz, se reactivează.

În mod firesc, în scopul reactivării trebuie să fi dispărut și cauza pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv fiscal.

În cazul contribuabilului/plătitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenței în forma simplificată, contribuabilului/plătitorului care a intrat în faliment sau contribuabilului/plătitorului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligațiilor declarative.

În situatia în care un contribuabil/plătitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent este obligat să anuleze decizia de declarare a contribuabilului/plătitorului ca inactiv, cu efect atât pentru viitor, cât și pentru trecut.

Procedura de reactivare pentru fiecare caz în parte se efectuează conform instrucâiunilor detaliate în Ordinul emis de Președintele ANAF 3846/2015.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1969 / 11958
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Wolf Theiss a asistat grupul Lagardère la vânzarea posturilor de radio din europa Centrală și de Sud-Est. Ce avocați a avut cumpărătorul
RTPR Allen & Overy, avocații băncilor în finanțarea acordată KMG International. Echipa implicată în proiect a fost coordonată de Victor Pădurari și Poliana Gogu-Naum
PeliFilip, desemnată „Firma de avocatură a anului” în România pentru a doua oară de către Chambers Europe
A 45-a tranzacție a echipei de M&A de la RTPR Allen & Overy, din ultimii 4 ani, a fost finalizată săptămâna trecută la Amsterdam. Ce spun avocații implicați
Radu și Asociații SPRL | EY Law asistă cu succes unul dintre liderii globali în domeniul comercializării semințelor
Cum lucrează echipa de concurență de la Stratulat Albulescu Attorneys at Law. Casa de avocați are trei parteneri cu o mare experiență în această practică și legături cu firmele internaționale
Cum lucrează echipa Suciu Popa în proiectele GDPR. Reglarea tuturor aspectelor presupune un proces amplu și continuu, nu se mai aplică checklist-ul clasic de audit legal
Concursul de Procese Simulate de Drept Civil, organizat de PeliFilip în colaborare cu ELSA şi cu ajutorul JS5 şi CAB, și-a desemnat câștigătorii
Marieta Avram Law Office a asistat BRD-GSG la redactarea memoriului adresat Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării problemei juridice de drept bancar referitoare la suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară
Stratulat Albulescu ridică numărul partenerilor la 10. Cristiana Fernbach a fost promovată din poziția de Counsel la cea de Partener
Decizie definitivă privind obligațiile fiscale care “sunt suspendate” ca efect al depunerii unei scrisori de garanție bancară, dar care rămân în continuare „restante” în viziunea autorităților fiscale
Patru case locale de avocați, în topul global al celor mai bune firme implicate în arbitraje internaționale. ZRP, Suciu Popa și Leaua & Asociații și-au păstrat pozițiile, TZA completează “plutonul” elitei GAR 100
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...