ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

MiFID II vine în sprijinul investitorilor, asigurând o protecție sporită a acestora, dar surplusul informațional impune cerințe tehnologice suplimentare pentru entitățile vizate. Cele mai sensibile aspecte în implementarea măsurilor, explicate de Răzvan Stoicescu, Partener Mușat & Asociații

21 Noiembrie 2018   |   Ștefania Enache

Răzvan Stoicescu este de părere că noua legislație urmărește îmbunătățirea cerințelor de transparență pre- și post-tranzacționare, sporirea protecției investitorilor, precum și îmbunătățirea condițiilor de concurență în domeniul tranzacționării și al compensării instrumentelor financiare.

Răzvan Stoicescu, Partener la Musat & Asociatii

 
 
Instituțiile de credit, consultanții de investiții, operatorii de piață mai au doar două luni la dispoziție pentru a se alinia prevederilor legii nr. 126/2018, act normativ prin care Directiva UE nr. 65/2014 privind piețele de instrumente financiare - MiFID II a fost transpusă în plan național.  ”În cazul în care entitățile nu se supun noilor cerințe legislative, legea impune sancțiuni și măsuri administrative stricte ce pot fi aplicate de către ASF și de BNR.Cuantumul amenzilor se determină de la caz la caz, legea stabilind un cuantum maxim.Pentru încălcarea obligației de raportare, amenzile impuse persoanelor juridice pot ajunge până la 22.000.000 RON sau 10% din cifra de afaceri anuală conform situației financiare din ultimul an”, atrage atenția Răzvan Stoicescu, Partener Mușat & Asociații.


Intrată în vigoare în iulie 2018, legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), operatorilor de piaţă, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de investiţii din alte state membre care operează pe teritoriul României în temeiul libertăţii de a presta servicii sau prin înfiinţarea unei sucursale, precum şi societăţilor din ţări terţe care furnizează servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii în România prin înfiinţarea unei sucursale.

Beneficii, dar și riscuri majore

Răzvan Stoicescu este de părere că noua legislație urmărește îmbunătățirea cerințelor de transparență pre- și post-tranzacționare, sporirea protecției investitorilor, precum și îmbunătățirea condițiilor de concurență în domeniul tranzacționării și al compensării instrumentelor financiare. “Astfel, sunt introduse o serie de prevederi obligatorii pentru operatorii economici, de exemplu extinderea obligației de raportare la toate categoriile de participanți la piață. Pentru facilitarea raportării datelor, sunt instituite noi entități: mecanismul de publicare aprobat (APA), furnizorul de sisteme centralizate de raportare (CTP), mecanismul de raportare aprobat (ARM). De asemenea, pentru piețele de instrumente financiare derivate pe mărfuri sunt introduse prevederi referitoare la raportarea pozițiilor, la reducerea riscului sistemic și a activității speculative, prin limitarea cantitativă a pozițiilor deținute. MiFID II urmărește extinderea regulilor de protecție a investitorilor prin instituirea unor interdicții. Printre acestea menționăm cu titlu exemplificativ interzicerea furnizării activităților de investiții de tip ”call center”, precum și interzicerea acceptării sau a reținerii oricărui beneficiu sau a unei remunerații primită de către firmele de investiții de la terți”, explică avocatul.

Expertul mai spune că, în temeiul MiFID II, toate persoanele juridice implicate în tranzacții cu instrumente financiare care generează obligații de raportare trebuie să obțină un cod LEI (cod unic de identificare a unei entități persoană juridică - Legal Entity Identifier), un cod de identificare valabil în întreaga lume. Scopul urmărit este de a face piețele financiare mai sigure și mai transparente. ”În lipsa unui cod LEI, tranzacțiile cu instrumente financiare nu vor mai putea fi efectuate de către persoanele juridice. Mai mult decât atât, emitenții care nu obțin un astfel de cod pot risca suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare emise”, punctează Partenerul Mușat & Asociații.

Impact semnificativ pe piață

Odată cu aplicarea noii legislații privind piețele de instrumente financiare se produce o înlocuire și o extindere considerabilă a regimului actual în care se realizează raportarea tranzacțiilor de către entitățile bancare. Astfel, singurele tranzacții ce nu vor fi raportabile sunt cele cu instrumente tranzacționate exclusiv OTC și care nu sunt dependente sau care nu influențează valoarea unui instrument financiar admis la tranzacționare într-un loc de tranzacționare reglementat. ”În acest sens, instituțiile de credit vor trebui să se alinieze noilor cerințe și să raporteze către ASF o gamă largă de informații, precum încheierea tranzacțiilor cu acțiuni, obligațiuni, produse derivate, precum și să stabilească reguli tarifare clare și să informeze clienții asupra instrumentelor financiare oferite”, menționează expertul.

Echipa Mușat & Asociații a avut și are în lucru o serie de proiecte care vizează MiFID II. De exemplu, specialiștii au oferit consultanță entităților bancare în mandate care au avut în vedere alinierea procedurilor și politicilor la noile cerințe de reglementare sau emiterea de opinii juridice cu privire la chestiuni punctuale, cum ar fi impactul reglementărilor asupra deținerilor firmelor de investiții străine în România, în nume propriu sau în contul clienților lor, cerințele de raportare aplicabile etc.

Trebuie menționat că MiFID II introduce și în sarcina emitenţilor şi distribuitorilor de produse o serie de obligaţii privind guvernanța produselor financiare prin care se urmăreşte ca acestea să fie, pe întreaga durată de viaţă, adecvate pieţei şi clienţilor ţintă. De asemenea, MiFID II are un impact major asupra consultanților de investiții, aducând o serie de cerințe și obligații mai stricte pe care aceștia trebuie să le respecte, în vederea sporirii gradului de protecție a investitorilor și pentru a garanta clienților acestora o imagine clară asupra serviciului pe care îl primesc.

“În primul rând, menționăm obligația de informare a clienților, cu suficient timp înainte de a furniza consultanța de servicii, cu privire la o serie de aspecte, printre care: costul consultanței, temeiul folosit pentru recomandările furnizate, în special gama de produse pe care le au în vedere atunci când fac recomandări clienților, să specifice dacă furnizează consultanță de investiții în mod independent și dacă oferă clienților o analiză periodică a caracterului adecvat al instrumentelor financiare pe care le recomandă. Tot în vederea protejării clientului, este impusă o altă limitare firmelor de investiții referitoare la caracterul instrumentelor financiare recomandate de către firma de investiții. Astfel, gama de instrumente financiare nu trebuie să se limiteze la cele emise sau furnizate de entități care au legături strânse cu firma de investiții, de exemplu atunci când există o relație contractuală de natură să reprezinte un risc pentru independența consultanței oferite. De asemenea, firma de investiții este obligată să ofere orientări şi avertizări adecvate privind riscurile asociate investiţiei, anumite strategii de investiţii, precum și informaţii privind costurile consultanţei, costurile instrumentului financiar recomandat sau vândut clientului şi modalităţile de plată de care dispune clientul, informaţii despre toate costurile şi cheltuielile, inclusiv despre cele aferente serviciului de investiţii şi instrumentului financiar. Mai mult, textul Directivei, precum și al legii de transpunere, menționează expres că aceste informații trebuie transmise într-o formă comprehensibilă, astfel încât clienții să poată înțelege natura serviciului de investiții, riscurile aferente, astfel încât să ia o decizie privind investiția respectivă în cunoștință de cauză”, precizează avocatul.

Partenerul Mușat & Asociații mai atrage atenția că firmele ce oferă consultanță în investiții vor fi nevoite să restituie integral clientului toate onorariile, comisioanele și eventualele beneficii pecuniare plătite sau oferite de o terță parte, cât mai curând posibil după primirea plăților respective de către firmă. “Nu în ultimul rând, atunci când oferă consultanță de investiții, firma de investiții va fi obligată să dea o declarație scrisă privind caracterul adecvat al consultanței oferite, precum și modul în care aceasta corespunde nevoilor și preferințelor clientului”, completează Răzvan Stoicescu.
“Pe de o parte, MiFID II vine în sprijinul investitorilor, asigurând o protecție sporită a acestora prin obligarea firmelor de investiții să informeze clienții într-o modalitate clară și completă cu privire la produsul sau serviciul oferit, astfel încât aceștia să înțeleagă pe deplin produsul în care vor investi, oportunitatea investiției, precum și riscurile aferente. Pe de altă parte, însă, tot acest surplus informațional impune cerințe tehnologice suplimentare pentru entitățile vizate.”

Răzvan Stoicescu, Partener Mușat & Asociații  Termenele prevăzute în lege

Avocatul evidențiază faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii 126/2018, dispozițiile acesteia devin aplicabile și sunt obligatorii pentru toate entitățile care intră în domeniul de aplicare al acesteia. Răzvan Stoicescu amintește faptul că textul directivei prevede ca dată limită pentru transpunerea în legislația internă a statelor membre a noilor prevederi termenul de 3 ianuarie 2018.

“În România, prevederile Directivei au fost transpuse prin Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României la data de 26 iunie 2018. Legea 126/2018 prevede că dispozițiile sale intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția prevederilor art. 169 alin. (5)-(7). Așadar, Legea este în vigoare de la data de 6 iulie 2018, dispozițiile sale fiind obligatorii de la această dată. Conform art. 275 alin. (1) și alin. (5) din Legea 126/2018, SSIF, instituțiile de credit, consultanții de investiții, operatorii de piață, piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare sunt obligate ca, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2018, (i) să modifice și/sau să completeze documentele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale sau, după caz, înscrierii în Registrul ASF, şi să le supună autorizării/notificării, după caz, în conformitate cu prevederile prevăzute de reglementările ASF, respectiv (ii) să modifice şi/sau să completeze procedurile şi normele interne pentru a fi în concordanță cu Legea 126/2018, precum și cu normele europene aplicabile. De asemenea, instituţiile de credit care desfăşoară activităţi legate de depozitele structurate sau activitatea de distribuţie a unităţilor de fond au obligaţia de a se conforma prevederilor noii legi în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii 126/2018. Totodată, este important să menționăm că Regulamentul nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare (”MiFIR”) este direct aplicabil în legislația statelor membre începând cu 3 ianuarie 2018”, detaliază profesionistul Mușat & Asociații.

Echipă, clienți, proiecte


În cadrul Mușat & Asociații, problemele clienților firmei care vizează MiFID II sunt acoperite de obicei de departamentele de Banking și Capital Markets, care totalizează peste 20 de avocați. În acest context, nu s-a impus nevoia de o organizare specială, avocații Mușat & Asociații activând în mod tradițional  în zona de regulatory, iar MiFID II este doar una dintre modificările care au survenit în timp în acest domeniu.

”Măsurile impuse de pachetul legislativ MiFID II sunt deosebit de complexe, ca atare și termenul inițial stabilit pentru transpunerea în legislația internă a fost amânat cu un an. Unul dintre cele mai sensibile aspecte în implementarea măsurilor a fost legat de identificarea tuturor informațiilor ce trebuie raportate, precum și asistarea în chestiuni de verificare a conformității cu legea a anumitor operațiuni întreprinse de către client, precum și adaptarea procedurilor interne de lucru în funcție de noile cerințe legislative. În executarea mandatelor, ne-am confruntat cu situații în care a fost nevoie să identificăm și să implementăm cele mai bune soluții din punct de vedere legal pentru a alinia business-ul respectiv noilor cerințe. Parte din consultanța pe acest subiect, vine și din colaborări cu firme de avocatură străine. Baker McKenzie sau Shearman sunt câteva dintre ele. În mandatele internaționale, am asistat clienți pe chestiuni punctuale de interpretare a legii române, punctate sub formă de chestionare sau revizuire directă de documentație. În mandatele locale am intervenit în general direct în documentația aplicabilă, având un rol mai proeminent”, susține Răzvan Stoicescu.

De cele mai multe ori, entitățile locale gestionează intern o parte din procesul care vizează alinierea la MiFID II, prin intermediul juriștilor interni, iar mai apoi solicită un sanity check pe rezultatul final sau un second opinion. “În ambele cazuri, interacțiunile cu echipele interne au fost impecabile”, subliniază consultantul.

În activitatea pe care o derulează, Partenerul Mușat & Asociații a remarcat câteva direcții mai importante, MiFID II fiind una dintre ele. Celelalte direcții vizează diverse operațiuni de piață (de exemplu, emisiuni de titluri – din păcate preponderent cu emitent străin, iar nu local) în care firma de avocatură acordă consultanță pe tot ce ține de legea română. De asemenea, avocații urmăresc cu interes și dezvoltările privind Fondul Suveran, piața de capital din România fiind în continuare în nevoie de tranzacții mari.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 253 / 5084
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Romgaz are nevoie de avocați pentru o achiziție în Grecia. Producătorul de gaze naturale vrea să preia 20% din Gastrade, promotorul proiectului pentru operarea terminalului de LNG de lângă Alexandoupolis
Echipa de M&A a D&B David și Baias este implicată în 15 tranzacții aflate în diferite faze | Sorin David, Managing Partner: Activitatea societății noastre poate fi văzută ca un barometru al pieței. Pe baza proiectelor aflate în derulare, suntem optimiști și pentru perioada următoare
De vorbă cu Manuela Guia, despre proiectul GNP Guia Naghi and Partners | Nu am mutat portofolii de clienți, dar experiența avocaților implicați în acest proiect și recunoașterea de care ei se bucură au făcut ca, încă din prima zi, să avem atât de multe proiecte, încât să ne prindă cam des noaptea sau week-endul la birou
INTERVIU | Ligia Cecilia Popescu, Partener Wolf Theiss, Coordonator al Departamentului Litigii și Arbitraj: Profilul standard al clienților constanți include, cu preponderență, societăți multinaționale, instituții de credit și fonduri de investiții. Gestionăm un număr în creștere de dosare de criminalitate economică astfel încât dezvoltarea acestui domeniu se află printre prioritățile noastre
Practicile de Real Estate și M&A au acoperit jumătate din volumul de muncă al avocaților SAA și au generat cele mai mari încasări în S1. Creștere de doi digiți, așteptată în 2019
Filip & Company apără România în ultimul arbitraj ICSID, cerut de un grup controlat de magnatul rus Iakov Goldovski. Cine sunt coordonatorii echipelor de avocați
Cum poți ajunge să lucrezi printre ”zeii” arbitrajului internațional și să interacționezi cu unii dintre cei mai cunoscuți arbitri din lume. Traseul remarcabil parcurs de Ștefan Dudaș, avocatul român din echipa pariziană a firmei Derains & Gharavi International
Cum poți intra în echipa Reff & Asociații și ce te așteaptă după | ”Oferim tinerilor tot sprijinul de care au nevoie pentru a-și atinge potențialul. Nu sunt singuri în această călătorie”, spun reprezentanții firmei
Deloitte România și Reff & Asociații au asistat grupul austriac Rondo Ganahl în achiziția Transilvania Pack & Print
Fundația Baylor Marea Neagră poate continua programul național de donații de medicamente. O victorie obținută de avocații NNDKP
Cum se pot deschide porțile unui traseu profesional aproape perfect | Cine i-a „arătat drumul” Georgianei Evi, Senior Associate în cadrul Clifford Chance Badea. Despre chimia dintre mentor și mentee și dorința amândurora de a învăța și a crește împreună, profesional și personal
Cum poți dezvolta o carieră internațională în avocatură | Studii în Timișoara, concursuri tip „moot court”, masterat la Londra și un loc în echipa Debevoise & Plimpton LLP. Rețeta succesului, în varianta Dianei Moise
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...