ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Suciu Popa: Pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice continuă să genereze probleme de interpretare și aplicare. Firma are multe mandate pe dispute din contracte de achiziție publică, soluționate pe calea arbitrajului internațional

22 Noiembrie 2017   |   Ștefania Enache

Deși pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice a intrat în vigoare de mai bine de un an și jumătate, acesta continuă să genereze probleme de interpretare și aplicare în practică, fără să se contureze o jurisprudență utilă vreuneia dintre părțile implicate, spun avocații.

Cleopatra Leahu (Partener, stanga) si Roxana Fercală (Partener) - Suciu Popa

 
 
Cea mai mare problemă în domeniul achizițiilor publice rămâne în continuare, din perspectiva experților, modalitatea de soluționare a contestațiilor, atât de către C.N.S.C., cât și de către instanțe. „Potențiala suplimentare a numărului de specialiști ai C.N.S.C., concomitent cu înființarea unor instanțe specializate în achiziții publice, distincte de cele actuale de contencios administrativ sau, cel puțin, de secții specializate în astfel de proceduri, ar putea contribui semnificativ la fluidizarea sistemului.Gradul de încărcare al instanțelor actuale generează inconveniente, în principal din perspectiva timpului necesar soluționării cauzelor. Nu în ultimul rând, achizițiile publice presupun, dincolo de aprofundarea legislației și a jurisprudenței, analiza unui număr foarte mare de înscrisuri, pentru care este necesară alocarea unui timp suficient care să permită profesioniștilor asimilarea cauzei și soluționarea ei”, arată Cleopatra Leahu, Partener al firmei Suciu Popa.


Odată cu intrarea în vigoare, în mai 2016, a pachetului legislativ privind achizițiile au apărut o serie de modificări importante în acest sector. „Au intervenit schimbări în atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, atât de esență, cât și de detaliu, unul dintre scopurile declarate ale acestora fiind fluidizarea procedurilor de atribuire și eliminarea confuziilor generate de interpretarea și aplicarea neunitară a cerințelor legale de către autoritatie contractante”, precizează Cleopatra Leahu.

Avocatul amintește faptul că în esență, noua legislație în domeniul achizițiilor publice este o transpunere a directivelor europene în materie, pentru care au existat consultări și dezbateri intense la nivel european și care aduc o omogenizare și o simplificare a modalităților în care se desfășoară procedurile de achiziție publică pe întreg teritoriul Uniunii.

“De evidentă utilitate sunt schimbări precum noile termene procedurale în litigiile din domeniul achiziţiilor publice, care s-au modificat semnificativ, în sensul accelerării soluționării cauzelor prin scurtarea duratei întregii procedurii judiciare. O altă modificare pozitivă este cea privind subcontractarea, care beneficiază în prezent de o reglementare mult mai clară și mai amănunțită. Subcontractarea a ridicat în trecut numeroase semne de întrebare în rândul participanților la procedurile de achiziție publică, în special în ceea ce privește posibilitatea înlocuirii unui subcontractant declarat inițial, precum și a introducerii de noi subcontractanți pe perioada derulării contractului. În prezent, cadrul juridic general care stă la baza subcontractării reglementează atât aspectele privind înlocuirea și introducerea de noi subcontractanți, cât și posibilitatea plății directe a acestora de către autoritatea contractantă”, explică Partenerul Suciu Popa.

La rândul său, Roxana Fercală, Partener Suciu Popa, menționează faptul că modificări precum scurtarea perioadei cuprinse între data transmiterii anunţului de participare şi data-limită de depunere a ofertelor, introducerea documentului unic de achiziție european (DUAE) sau atribuirea bazată pe principiul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” au fost, de asemenea, binevenite. „Eficacitatea acestora rămâne însă în continuare condiționată de o înțelegere și interpretare corectă și unitară a prevederilor respective de către autoritățile contractante. În acest sens, sunt de remarcat eforturile și acțiunile concrete întreprinse de Agenția Națională pentru Achiziții Publice în sensul profesionalizării personalului responsabil cu achizițiile publice și al elaborării de instrumente standardizate și de ghiduri în sprijinul autorităților și entităților contractante, cu scopul de a le îndruma pe parcursul procesului de achiziție și de a crea bune practici în domeniu”, punctează expertul Suciu Popa.

Chiar dacă pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice a intrat în vigoare de mai bine de un an și jumătate, Roxana Fercală atrage atenția că, în practică, acesta continuă să genereze probleme de interpretare și aplicare, fără să se contureze o jurisprudență utilă vreuneia dintre părțile implicate. “Clarificarea problemelor controversate de acest tip rămâne, în opinia noastră, principalul deziderat la nivelul legislației terțiare”, subliniază avocatul.

Servicii complexe care acoperă întregul spectru specific domeniului achizițiilor

De la înființarea sa, firma de avocatura Suciu Popa a plecat la drum cu un portofoliu în care este inclus un număr mare de clienți care au solicitat asistență în domeniul achizițiilor publice (atât achiziții clasice, cât și sectoriale). „Acest lucru s-a reflectat în numărul de proiecte, precum și în ranking-urile acordate Suciu Popa și, individual, avocaților firmei de ghidurile și directoare juridice de referinţă la nivel internaţional. În 2017, am continuat să avem un volum consistent de muncă derivând din această arie de practică, consolidându-ne relațiile cu clienții existenți, dar și prin completarea portofoliului de clienți cu nume sonore din sectoare precum Construcții și Infrastructură și Energie și Resurse Naturale. Pentru anul care urmează, anticipăm aceeași tendința ascendentă, doi factori care ar putea influența pozitiv activitatea companiilor și consultanților în acest sector fiind numărul și valoarea proiectelor pentru care autorități precum Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat organizarea de licitații sau punerea în aplicare a pachetului legislativ privind parteneriatul public-privat”, arată Roxana Fercală.

Echipa de experți din cadrul Suciu Popa oferă clienților firmei servicii de asistență juridică și reprezentare care acoperă întregul spectru de activități specifice domeniului achizițiilor publice, de la verificarea SEAP și a site-urilor autorităților/entităților contractante și informarea clienților cu privire la anunțurile de licitație publică de interes, la redactarea/revizuirea documentelor incluse în oferte și a răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum și formularea notificărilor prealabile, a contestațiilor și a plângerilor în fața instanțelor de judecată.

“Experiența ne-a arătat că, și după implementarea noului pachet legislativ privind achizițiile publice, clienții continuă să se confrunte cu probleme privind modul de întocmire a specificațiilor tehnice, care fie conțin deseori prevederi ambigue sau contradictorii, fie restrâng în mod nejustificat concurența între operatori. A rămas încetățenit și formalismul excesiv în legătură cu modul de prezentare a ofertelor, în special la nivelul autorităților locale, această abordare rigidă fiind dificil de explicat mai ales clienților străini sau reprezentanților acestora care participă pentru prima dată la proceduri derulate în România. O altă practică cu care ne-am confruntat este cea a solicitării unor documente suplimentare, neprevăzute în documentația de atribuire, prin intermediul cererilor de clarificări; uneori, astfel de documente nu pot fi în mod obiectiv obținute în termenul impus de autoritatea contractantă dar cel mai adesea am reușit să rezolvăm aceste chestiuni prin dialog și cooperare deschisă și eficientă cu autoritățile contractante”, arată  Cleopatra Leahu.Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.Marile provocări ale proiectelor de achiziții

Având un portofoliu vast de clienți, firma s-a implicat în foarte multe proiecte care vizează domeniul achizițiilor. Multe dintre ele au implicat sau implică și arbitrajul comercial.

În ultimele 12 luni, echipa de avocați a gestionat șapte mandate având că obiect dispute soluționate pe calea arbitrajului internațional, care au decurs din contracte de achiziție publică. “În majoritatea acestor dispute, avem de-a face cu contracte de tip FIDIC pentru proiecte de infrastructură - construcție sau reabilitare autostrăzi, drumuri și transport feroviar. Dat fiind specificul proiectelor, valoarea disputelor în cauză este de cele mai multe ori de ordinul milioanelor sau zecilor de milioane de euro”, explică Roxana Fercală.

De altfel, firma are pe masa de lucru dosare aflate în toate etapele de soluționare a unor astfel de litigii, de la argumentarea și susținerea claim-urilor în fața Comisiei de Adjudecare a Disputelor, la asistență și reprezentare în procedurile arbitrale și în procedurile de recunoaștere și executare a hotărârilor arbitrale.
Multe dintre mandatele în derulare vin la pachet cu o serie de provocări pe care avocații trebuie să le identifice și să le soluționeze. ”Dintre proiectele aflate în derulare, cele mai provocatoare sunt acelea care au o puternică componentă tehnică, implicând colaborarea avocaților specializați în achiziții publice cu cei din echipele de TMT (Tehnologie, Media & Telecomunicații) și Energie & Resurse Naturale”, consideră Cleopatra Leahu.

În acest moment, Suciu Popa asistă un consorțiu specializat în producerea și  livrarea de echipamente hardware și software necesare pentru contorizarea transportului de energie electrică în legătură cu un contract de achiziție publică având ca obiect montarea unui sistem de supraveghere a instalațiilor electrice ale autorității contractante. De asemenea, asistă un alt consorțiu în legătură cu un contract de achiziție publică având că obiect livrarea de instalații SCADA pentru sistemul național de transport al gazelor naturale.

Un proiect de o complexitate deosebită a vizat adunarea dovezilor și fundamentarea exceptării de la aplicarea legislației privind achizițiile sectoriale, justificată de faptul că drepturile clientului assistat de a desfășura activitatea relevantă au fost acordate prin proceduri bazate pe criterii obiective și pentru care s-a asigurat o publicitate adecvată.

Din echipa care a fost implicată în aceste proiecte au făcut parte Miruna Suciu și Luminița Popa, Cleopatra Leahu, Dan Ciobanu și Andrei Georgescu.

O echipă formată din experți certificați în domeniul achizițiilor


Firma Suciu Popa are nouă avocați specializați în segmentul achizițiilor publice, iar unii dintre aceștia sunt experți certificați în acest domeniu. Echipa este coordonată de Luminița Popa și Cleopatra Leahu.

„Într-o arie de practică în care volumul mare de informații și termenele scurte sunt cele mai frecvente provocări, considerăm că diferența între avocații specializați în acest domeniu este dată de viteza de reacție și de experiența anterioară, implicând o bună cunoaștere a practicii C.N.S.C. și a jurisprudenței europene, precum și o înțelegere a mecanismelor și procedurilor aplicate în domeniu. La fel de importantă este capacitatea avocaților noștri de a înțelege nevoile clienților de a fi protejați în mod corespunzător în contracte care au un grad destul de ridicat de ‘rigiditate’ având în vedere latura administrativă a achizițiilor publice, protecție care trebuie calibrată extrem de fin pentru a nu pierde din avantajul competitiv, având în vedere latura eminamente competitivă a procedurilor de achiziție publică”, nuanțează Cleopatra Leahu.

Portofoliul de clienți include companii medii și mari, care activează în special în domenii precum utilități, comunicații și tehnologie sau infrastructură. O categorie de clienți pe care firma îi asistă în mod curent, în special în arbitraje decurgând din contracte de achiziție publică, sunt companii internaționale din domeniul construcțiilor rutiere și feroviare. De asemenea, Suciu Popa are în portofoliu companii din domeniul utilităților (energie electrică, petrol și gaze naturale etc.) sau al serviciilor conexe acestui domeniu, cărora le furnizează servicii juridice cu privire la întregul spectru de probleme aferente achizițiilor sectoriale.

Fondată în februarie 2016, Suciu Popa este prima şi singura firmă de avocatură din România inclusă încă din primele luni de activitate în toate cele trei directoare juridice de referinţă la nivel internaţional – Legal 500 EMEA, IFLR 1000, Chambers & Partners – mai mulți dintre avocaţii săi fiind clasaţi pe poziţii de top sau recomandaţi ca specialişti în domenii precum Fuziuni & Achiziţii, Energie & Resurse Naturale, Litigii, Pieţe de capital, Finanţări de Proiecte, Achiziţii publice şi Infrastructură.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 343 / 4820
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații SAA au asistat GapMinder în finanțarea acordată start-up-ului SmartDreamers. Silviu Stratulat și Cristina Man au coordonat proiectul
VIDEO | CMS Expert View: Procedura Insolvenței – soluții clasice și strategii inovative cu Horia Drăghici, Partener, CMS Romania
VIDEO | CMS: THIS IS US! Rezultate excepționale în ultimii 4 ani, creștere axată strategic pe dezvoltarea unor arii de practică și recrutarea tinerilor talentați. Gabriel Sidere, Managing Partner CMS Romania: “Oamenii sunt în centrul construcției noastre”
VIDEO | CMS Expert View: Warranty and Indemnity Insurance. Beneficiile asigurării pentru garanții și indemnificări, explicate de echipa de avocați și consultanți specializați ai CMS Romania
CMS Expert View: VIDEO | Dreptul Energiei – între boom tehnologic și nevoia de legislație modernă. O discuție cu Varinia Radu, Partener, coordonatorul practicii de petrol și gaze pe Europa Centrală și de Est al CMS
CMS Expert View: VIDEO | Companiile au accelerat măsurile pentru implementarea GDPR, dar încă pot apărea probleme generate de prelucrarea datelor. Aspectele sensibile, analizate de avocații CMS Romania
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii
LegiTeam - Alătură-te echipei de avocați Mitel & Asociații!
2018 va fi anul cu o creștere semnificativă pentru Stratulat Albulescu & Asociaţii. Cele mai mari încasări din S1 au fost generate de Real Estate, dar multe proiecte au fost în domeniul tehnologiei sau au vizat mai multe jurisdicții
Instanţa anulează amenda de 100.000 lei dată de ASF fostei şefe a NN Pensii și obligă Autoritatea să-i plătească acesteia și daune morale. Victorie obținută de litigatorii ZRP, coordonați de Cosmin Vasile
D&B David și Baias investește în formarea tinerilor avocați. Anda Rojanschi, Partener: Căutăm viitori colegi care să aibă atât răbdarea de a învăța, cât și dorința de a căuta, de a inova, de a merge în profunzimea textului de lege, de a înțelege concepte și de a opera cu ele
LegiTeam: Maravela & Asociaţii is looking for a German speaking lawyer
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...