ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Proiecte ‘la foc automat’ pentru avocații de Real-Estate de la Schoenherr. Piața este într-o ușoară creștere, dar investitorii se întreabă acum dacă mediul politic și cadrul legislativ sunt suficient de stabile și previzibile pentru o investiție, spun avocații

06 Noiembrie 2017   |   Ștefania Enache

Va urma o perioadă în care clienții care activează pe piața de Real Estate vor trebui să își regândească/reanalizeze proiectele și modul de implementare efectivă a acestora, să își revizuiască modelele de contracte aplicate astfel încât acestea să fie conforme cu prevederile legale în vigoare la data încheierii respectivelor contracte.

De la stanga la dreapta: Sebastian Gutiu (Managing Partner), Simona Chirică (Partener), Eva Hegedues-Brown (Partener), Silvia Opris (Partener) si Oana Constantinescu (Partener) - Schoenherr Romania

 
 
Practica de Real Estate este una dintre ariile puternice din cadrul Schoenherr și Asociații,  pe lunga listă de mandate încheiate cu succes aflându-se un număr important de proiecte-cheie pentru această industrie.Firma are un portofoliu considerabil de clienți, compus din dezvoltatori imobiliari, firme de construcții, instituții financiare, fonduri de investiții, retaileri, deținători de terenuri și ferme agricole, proprietari de păduri.Avocații Schoenherr asistă clienți activi în diverse domenii de activitate în legătură cu proiectele lor de Real Estate, fie că vorbim de achiziții sau vânzări imobiliare, de contracte de închiriere - pentru spații comerciale, logistice sau de birouri - de dezvoltarea sau extinderea unor facilități de producție, sau de asistență în litigii privind apărarea sau contestarea titlului de proprietate asupra unor imobile. ”Proiectele de Real Estate încep să aibă componente din domenii din ce în ce mai variate, inclusiv dreptul concurenței, protecția datelor personale și altele. Totodată, o  poziție aparte au ocupat-o dintotdeauna litigiile și arbitrajele în domeniile Real Estate și Construcții”, a declarat pentru BizLawyer Sebastian Guțiu, Managing Partner Schoenherr și Asociații.


Până în acest moment, afacerea anului 2017 în domeniul Real Estate a implicat asistarea IULIUS Group și a companiei de investiții imobiliare Atterbury Europe în tranzacția vizând formarea unei asocieri pentru dezvoltarea în comun a unor proiecte imobiliare. Avocații Schoenherr și Asociații au acoperit atât aspectele juridice în domeniul corporate M&A, cât și pe cele de Real Estate. Proiectul a fost coordonat de Mădălina Neagu, Partener în practica de corporate/M&A a Schoenherr București și de Matei Florea, Partener Schoenherr și coordonatorul practicii Banking & Finance. Aspectele de real estate au fost coordonate de Simona Chirică, Partener Schoenherr (București), iar cele fiscale, de Theodor Artenie, Tax Director Schoenherr Tax București.

Echipa firmei de avocatură a asistat și dezvoltatorul imobiliar Hanner RD în achiziția terenului fostei fabrici de bere Grivița, cu o suprafață de 11.000 mp, pentru dezvoltarea unui proiect mixt birouri și rezidențial, marcând intrarea dezvoltatorului pe piața de birouri din România. Acest mandate a fost coordonat de Simona Chirică, Partener Schoenherr (București).

„Printre proiectele care au o componentă strict de Real Estate gestionate și finalizate anul acesta, putem menționa achiziții de terenuri realizate de către dezvoltatori imobiliari sau retaileri în vederea dezvoltării unor proiecte noi, asistarea beneficiarilor unor proiecte de dezvoltare în negocierea și încheierea de contracte de antrepriză pentru dezvoltarea acestor proiecte (în special comerciale, logistice, birouri și proiecte mixte), asistență în negocierea și încheierea unei serii considerabile de contracte de închiriere pentru spații comerciale, precum și achiziții de proprietăți imobiliare realizate de către jucători din domeniul agriculturii”, a arătat Simona Chirică.

Pe lista mandatelor finalizate cu succes de profesioniștii Schoenherr trebuie inclusă și asistarea unei serii de companii active în diverse domenii în achiziții imobiliare și proiecte de dezvoltare cu privire la construirea sau extinderea unor fabrici în orașe din România, exemple relevante recente incluzând unități de producție piese de schimb și componente pentru industria auto, sisteme audio. Toate aceste proiecte au fost coordonate de Silvia Opriș, Partener Schoenherr (București). „Tranzacțiile în care am asistat clienți în ultimul an au fost în mare lor majoritate tranzacții având ca obiect exclusiv aspecte de Real Estate, și anume având ca bază un transfer de drept de proprietate asupra unui imobil pentru o dezvoltare ulterioară”, precizează Silvia Opriș.Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.De asemenea, avocații au oferit suport de specialitate unei companii active în domeniul petrol și gaze într-o serie de achiziții imobiliare realizate în scopul extinderii rețelei sale de distribuție carburanți. Mandatul acesta a fost coordonat de Oana Constantinescu, Partener Schoenherr (București).

„Cele mai multe tranzacţii în care au fost implicaţi avocaţii noştri specializaţi în ultimul an au avut drept componentă de bază aspecte imobiliare, respectiv transferul dreptului de proprietate şi al altor drepturi asupra imobilelor. Aceasta spre deosebire de anii trecuţi, în care multe tranzacţii vizau transferul unor afaceri şi în care imobilele erau "accesorii" afacerilor respective. În privința proiectelor de achiziție imobiliară, există în continuare interes pentru cumpărarea de active imobiliare ale unor societăți aflate în dificultate sau în insolvență”, spune Oana Constantinescu.

La rândul său, Eva Hegedues-Brown, Partener Schoenherr (București), a coordonat proiectul care a implicat asistarea Asociației de Proprietari Privați de Terenuri Forestiere PROFOREST privind modificările legislației în domeniul silvic, consultanță acordată membrilor în legătură cu drepturile și obligațiile proprietarilor de păduri, protecția pădurilor virgine și cvasivirgine.

„Majoritatea tranzacțiilor gestionate de avocații noștri specializați sunt eminamente de Real Estate. Proiecte relevante recente vizează achiziții de proprietăți agricole și forestiere de mari dimensiuni, litigii privind anularea/confirmarea titlului de proprietate asupra unor astfel de proprietăți, precum și asistență curentă pe chestiuni de Real Estate”, explică Eva Hegedues-Brown.

În plus, firma de avocatură consiliat IULIUS Group în legătură cu obținerea unei finanțări de 220 milioane euro de la Erste Group Bank AG Vienna, Unicredit SpA Milan, Banca Comercială Română SA și Unicredit Bank SA România, pentru refinanțara centrelor sale comerciale din Iași, Cluj și Timișoara. Proiectul a fost coordonat de Matei Florea, Partener Schoenherr și coordonatorul practicii Banking & Finance.

Cum evoluează piața?

În munca lor de zi cu zi, experții Schoenherr și Asociații au constatat că piața de Real Estate este într-o ușoară creștere, cu investiții în retail, logistică și (încă) în secțiunea de birouri, dar și în proiecte mixte – birouri și rezidențial. ”O contribuție importantă la volumul de tranzacții imobiliare o reprezintă în ultima perioadă proiectele de dezvoltare sau extindere a unor facilități de producție, derulate de către companii active în industrie. Ne bucurăm în acest context să vedem companii noi care acum intră pe piață și oferă perspectiva unor dezvoltări concentrate pe alți poli decât capitala. Ritmul de creștere pare deocamdată a fi unul sănătos, fără excese speculative”, a nuanțat Silvia Opriș.

La rândul său, Oana Constantinescu spune că, pe fondul nivelului crescut al consumului, a remarcat o accentuare a achizițiilor imobiliare ca urmare a expansiunii în domeniul retail. ”Spre exemplu, în domeniul alimentar și nealimentar, modă, bricolaj sau în domeniul distribuției de carburanți. Achizițiile vizează toate tipurile de dezvoltări, atât investiții noi, cât și cumpărarea unor proiecte existente”, mai spune avocatul.
De altfel, anul în curs a continuat trendul ascendent din 2016, în special în ceea ce privește proiectele în sectoarele comercial, rezidențial, parcuri logistice. ”Nota caracteristică a investitorilor în Real Estate pare a rămâne în această perioadă prudența. Pe de o parte, aceștia sunt dornici să participe în mod activ la revigorarea pieței, dar în același timp continuă să fie atenți și selectivi în ceea ce privește investițiile. Semnalele venite din piață sunt bune, dar dezvoltarea pieței de Real Estate depinde în mare măsură de stabilitatea economică, politică și legislativă pe care o va oferi în continuare România”, consideră Simona Chirică.Intră pe
www.in-houselegal.ro pentru a vedea opiniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în companii importante, urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității in-house și propune subiecte. Suntem alături de tine!„Principala întrebare pentru investitori este, în acest moment, dacă mediul politic și cadrul legislativ sunt suficient de stabile și previzibile pentru o investiție. Răspunsul la această întrebare depinde și de capacitatea guvernului de a dezvolta încrederea investitorilor, nu doar pe bazele creșterii economice din ultimii ani, ci și prin măsuri concrete de reducere a birocrației și prin definirea și menținerea unui cadru legislativ coerent și stabil”, adaugă Eva Hegedues-Brown.

Despre finanțarea investițiilor

În cele mai multe situații, atunci când decid să preia un proiect investitorii utilizează propriile resurse perntru a face acest pas. Silvia Opriș a observat această practică mai ales în cazul străinilor care, pentru extinderea afacerilor în România, apelează la resursele proprii (respectiv ale acționarilor). “Observăm și unele finanțări bancare de proiect acolo unde solicitantul prezintă un plan de afaceri consistent și credibil”, completează avocatul.

Chiar dacă numărul problemelor de care se lovesc investitorii din Real Estate începe să se reducă ușor, sunt sesizate în continuare dificultăți pe partea de autorizare a construirii proiectelor. ”Legislația pare încă neclară, în special în domeniul urbanismului. Pe măsură însă ce piața se maturizează, este posibil ca aceste asperități să poată fi netezite, fie prin unificarea practicii la nivelul autorităților emitente, fie prin intervenția legiuitorului”, atrage atenția Silvia Opriș. „Potențialii cumpărători sunt foarte atenți la detaliile tehnice ale investiției, la regimul urbanistic al terenurilor, în special cu privire la documentațiile de urbanism care sunt necesare pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare și cu privire la legalitatea autorizațiilor de construire. Așa cum am observat în practica recentă, aceste aspecte pot fi problematice și pot influența decizia potențialilor cumpărători de a continua tranzacția și, eventual, de a negocia condițiile și pretul de achiziție”, subliniază și Oana Constantin.

Profesioniștii Schoenherr și Asociații atrag atenția că jucătorii activi în domeniul dezvoltării imobiliare sunt interesați în primul rând de rentabilitatea investiției lor și modul în care aceasta este afectată de factorii economici, politici și financiari. “La nivel micro, interesul acestor investitori este dat de riscurile specifice asociate investiției care se apreciază de la caz la caz (în funcție de piața specifică – retail, rezidențial, birouri, logistică, agricultură –, în funcție de caracteristicile proiectului etc.). Avocaților li se solicită în general o cât mai bună apreciere a eventualelor riscuri, atât legate de bunul imobil în sine (decurgând din diferite vicii ale titlului de proprietate, nulități absolute identificate, eventuala localizare a acestuia în extravilan sau în zone protejate, existența vreunor cereri de revendicare sau litigii de altă natură etc.), dar și impactul modificărilor legislative asupra calendarului agreat de părți pentru dezvoltarea proiectului (ex. procedura de autorizare/reautorizare, obținerea autorizației de securitate la incendiu, recepția la finalizarea lucrărilor etc.)”, menționează Simona Chirică.

„Complexitatea tranzacțiilor poate fi ridicată, în special în domeniile în care se ridică probleme privind existența unor poluări sau a unor obligații de mediu, atât din punct de vedere al evaluării, cât și al negocierilor privind împărțirea sau asumarea răspunderii”, completează Oana Constantinescu.

Atrag atenția proiectele mixte

Avocații constată că în ultima perioadă a crescut interesul investitorilor pentru proiecte mixte, care au componentă și de birouri și de rezidențial. “Am asistat o serie de proiecte Real Estate ce fac parte din planul de extindere al unora dintre cei mai importanți retaileri activi pe piață în momentul de față, incluzând achiziții de terenuri în vederea dezvoltării unor proiecte noi, investiții în proiecte existente, precum și asistență în negocierea unui număr semnificativ de contracte de închiriere. Totodată, domeniul agribusiness este unul activ, din ce în ce mai mulți jucători fiind interesați să vândă/cumpere proiecte dezvoltate în ultimii ani”, afirmă Simona Chirică.

De asemenea, firma de avocatură a fost implicată într-o serie de proiecte vizând achiziții de proprietăți agricole și forestiere de mari dimensiuni. “În ultimii ani, am văzut un interes crescut din partea unor persoane fizice din străinătate de a investi în acest tip de proprietăți. Vorbim de familii, care administrează averea familiei de sute de ani și care caută o alternativă la investițiile pe piața de capital, adică pamânt în loc de acțiuni, care reprezintă o investiție sigură pe termen lung. Din punctul meu de vedere, numărul acestor investitori este un barometru al mediului de afaceri din România, reprezentând o mărturie a încrederii lor în statul de drept pe termen lung în România”, explică Eva Hegedues-Brown.

„Am fost plăcut surprinși de numărul mare de investiții noi în România, cu precădere în afara Capitalei. Ne referim aici la construirea de noi birouri sau proiecte rezidențiale, dar mai ales la extinderea unor unități de producție existente sau construirea de noi fabrici. Cum principala sursă pentru creșterea economică din ultima perioadă a fost industria, până la acest moment anul 2017 s-a dovedit încărcat cu proiecte în care am asistat companii active în producție în legătură cu achiziții și dezvoltări imobiliare referitoare la capacități de producție – atât investiții noi, cât și extinderea unora deja existente”, completează Silvia Opriș.

Experții firmei de avocatură sunt de părere că modificările legislative implementate în cursul anului 2017 și cele aflate în curs de adoptare vor avea un rol deosebit de important în tranzacțiile viitoare. ”Toate segmentele vizate urmează să se adapteze noilor rigori ale legislației relevante și ne referim aici la modificările privind regulamentul lucrărilor de construcții și instalații, reglementările privind apărarea împotriva incendiilor, legea fondului funciar, noile cerințe de performanță energetică aplicabile începând cu 31 decembrie 2020 etc. Va urma o perioadă în care clienții care activează pe piața de Real Estate vor trebui să își regândească/reanalizeze proiectele și modul de implementare efectivă a acestora, să își revizuiască modelele de contracte aplicate astfel încât acestea să fie conforme cu prevederile legale în vigoare la data încheierii respectivelor contracte”, atrage atenția Simona Chirică.

O practică foarte puternică, susținută de avocați cu experiență

Schoenherr și Asociații este una dintre firmele de avocați din România care s-a remarcat datorită practicii puternice de Real Estate. Bazele acestei arii au fost puse de Sebastian Guțiu, Managing Partner Schoenherr și Asociații, alături de coordonatoarele celor patru echipe specializate de Real Estate: partenerele Simona Chirică, Oana Constantinescu, Eva Hegedues-Brown și Silvia Opriș.

Real Estate este una dintre ariile de practică cheie ale Schoenherr și Asociații, alături de corporate/M&A, banking & capital markets, litigii și arbitraje. Acest rol important este reflectat și în dimensiunea echipei specializate: dintre cei 60 de avocați și consultanți care alcătuiesc în prezent echipa firmei, 18 sunt avocați de Real Estate. Cele patru echipe specializate de Real Estate ale Schoenherr și Asociații sunt coordonate activ de partenerele Simona Chirică, Oana Constantinescu, Eva Hegedues-Brown și Silvia Opriș, în timp ce lui Sebastian Guțiu îi revine un rol general de supervizare.

”Fiecare dintre avocații noștri de Real Estate este un asset  în sine și merită menționați cu toții: Roxana Dobrilă, Cristina Enaga, Mădălina Mitan, Ionuț Sava, Adriana Stănculescu (avocați colaboratori seniori), Toma Barbărasă, Miruna Enache, Carla Filip, Liviu Flușcă, Mihai Gheorghe (avocați colaboratori definitivi), Laura Buzatu-Teodorescu, Alexandra Huza, Oana Sârbu (avocați colaboratori stagiari)”, a conchis coordonatorul biroului Schoenherr din România.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 410 / 4869
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
bpv Grigorescu Ştefănică a asistat Raiffeisen Informatik în vânzarea COMPAREX Group către SoftwareONE. Anca Albulescu a condus echipa din București
Avansul economiei fundamentat pe consum, indisciplina financiară şi creşterea costului cu forţa de muncă ar putea mări numărul firmelor care apelează la umbrela insolvenței. Avocații TZA estimează că tendința de creștere a numărului procedurilor deschise, manifestată în ultimii 2 ani, se va menține și în 2019
Alexandru Aparaschivei se alătură NNDKP Consultanță Fiscală în calitate de coordonator al echipei de TVA
RTPR Allen & Overy câștigă un important litigiu de dreptul muncii pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord
LegiTeam: Bondoc & Asociații is looking for PART TIME RECEPTIONIST
Studiu realizat de CMS - Țările din Europa Centrală și de Est sunt mai amenințate de atacurile cibernetice. Gabriel Sidere, Managing Partner: Obligația de raportare a eventualelor atacuri și evaluarea impactului necesită asistență specializată din partea unor echipe de avocați cu experiență
Cele mai interesante dosare de insolvență în care s-au implicat avocații Dentons, în 2018, au fost din banking și retail. Tiberiu Csaki, Partner: Ne concentrăm pe insolvențele transfrontaliere, unde avem un foarte bun potențial, dată fiind expertiza noastră în multiplele jurisdictii
Proiectele BSMP în domeniu Energiei. Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner: Oportunitățile off-shore și investițiile în proiecte regenerabile au constituit polii de interes anul acesta
Practica M&A și Real Estate a Clifford Chance Badea închide 2018 cu un portofoliu diversificat de investitori și proiecte asistate | Două mandate importante de asistență buy-side au fost finalizate în luna decembrie
Noua legislație a insolvenței, cu bune și rele | Principalele prevederi de care actorii acestei piețe ar trebui să țină seama, explicate de Mariana Popa, partener în cadrul V.F. Insolvenţă SPRL
Noi promovări la Mușat & Asociații. Doi litigatori ai firmei devin parteneri, alți nouă fac un pas înainte în carieră
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...