ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Schimbările aduse de noul pachet legislativ privind achizițiile publice, comentate de Vlad Cercel, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații. Legislația terțiară va trebui să ofere clarificări cu privire la problemele des întâlnite în practică

07 Decembrie 2017   |   Ștefania Enache

Avocații Țuca Zbârcea & Asociații axați pe practica de achiziții publice au identificat o serie de probleme care apar în acest domeniu.

Vlad Cercel, Partener al Tuca Zbârcea & Asociatii

 
 
Adoptarea, la mijlocul anului trecut, a noului pachet legislativ privind achizițiile publice a produs schimbări majore. Jucătorii implicați în acest sector au avut nevoie de o perioadă de acomodare, imediat după intrarea în vigoare a modificărilor legislative observându-se o anumită greutate în derularea procedurilor, dar acum lucurile stau cu totul altfel. “În ultima vreme s-a putut remarca existența unui număr semnificativ de proceduri de atribuire, având ca obiect contracte de furnizare/servicii/lucrări de valori semnificative.Unul dintre scopurile noului cadru legislativ în acest domeniu a fost acela de a flexibiliza sarcinile administrative ale operatorilor economici”, a declarat pentru BizLawyer Vlad Cercel, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații.


Unul dintre elementele importante de noutate care au intervenit în acest domeniu este Documentul Unic de Achiziție European („DUAE”), introdus la nivelul Uniunii Europe prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016, de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

”DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, care înlocuiește documentele necesare dovedirii inexistenței uneia dintre situațiile de excludere reglementate de legislația națională, precum și pe cele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Astfel, operatorii economici nu au obligația de a prezenta documentele doveditoare ale acestor situații/criterii, ci depun exclusiv DUAE, urmând ca doar operatorul economic desemnat câștigător să depună documentele doveditoare. Această schimbare a dus la unele neclarități practice legate de modul de completare a DUAE, care însă au fost soluționate pe măsură ce practica a evoluat”, explică Vlad Cercel.

Avocatul Țuca Zbârcea & Asociații amintește faptul că nu este singura modificare importantă. O altă schimbare vizează stabilirea și comunicarea de către autoritatea contractantă a unor rezultate intermediare în cadrul procedurii de atribuire, operatorii economici având posibilitatea de a cunoaște deciziile autorității contractante în legătură cu anumite elemente ale propriilor oferte anterior stabilirii rezultatului final al procedurii. „O altă noutate importantă adusă față de cadrul legislativ anterior în domeniul achizițiilor publice vizează reglementarea expresă a cazurilor și condițiilor în care poate fi operată modificarea contractelor de achiziții publice fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. Spre deosebire de cadrul de reglementare anterior, în care posibilitatea modificării contractelor de achiziții publice era evaluată prin prisma principiilor în domeniu, cât și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție, în prezent există prevederi exprese ce pot fi utilizate pentru a stabili dacă și în ce condiții este posibilă modificarea contractelor de achiziții publice”, adaugă partenerul firmei de avocatură.

Unde ar trebui aduse anumite clarificări?

Chiar dacă au existat câteva hopuri imediat după adoptarea noului cadru legislativ, specialiștii în achiziții consideră că prevederile acestuia au fost recepționate în mod corespunzător în practica administrativă până în prezent. ”Legislația primară în domeniul achizițiilor publice transpune directivele adoptate la nivelul Uniunii Europene la începutul anului 2014. Detaliile legate de modul de aplicare a directivelor și ale legislației primare sunt reglementate prin normele de aplicare ale acesteia. În opinia noastră, o atenție deosebită trebuie acordată clarificării modului de interpretare și aplicare a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice prin intermediul legislației terțiare (instrucțiuni, ghiduri, etc.) emise de autoritățile cu rol de reglementare în domeniu. Legislația terțiară va trebui să ofere clarificări cu privire la problemele des întâlnite în practică, în acord cu evoluțiile la nivelul Uniunii Europene și jurisprudența Curții Europene de Justiție”, menționează Vlad Cercel.

În activitatea de pe acest segment, avocații Țuca Zbârcea & Asociații axați pe practica de achiziții publice au identificat o serie de probleme care apar în acest domeniu. Vlad Cercel nominalizează neclaritatea prevederilor documentațiilor de atribuire ca fiind un element relativ des întâlnit în practica în domeniu. De asemenea, rezultatul procedurilor de atribuire este o altă problemă des întâlnită. În plus, există numeroase litigii legate de modul de executare a contractelor de achiziții publice, în special în materia contractelor de construcții.

”Asistăm clienți în legătură cu participarea acestora în cadrul procedurilor de atribuire și în pregătirea ofertelor aferente. De asemenea, asistăm clienți în cadrul aspectelor litigioase în legătură cu procedurile de atribuire și executarea contractelor de achiziții publice. Un alt domeniu de practică în acest sector în care firma noastră este implicată în mod constant este acela al asistenței tehnice în materie de elaborare de acte normative, modele de contracte sau organizare și dezvoltare instituțională”, mai spune profesionistul.

Mandate importante, proiecte cu valoroare mare

Relansarea sectorului achizițiilor publice a adus pe masa de lucru a experților Țuca Zbârcea & Asociații tot mai multe proiecte legate de acest sector. În acest moment, echipa de specialiști are în derulare o serie de proiecte importante de infrastructură rutieră. De exemplu, unul dintre aceste mandate vizează primul pod suspendat din România, proiect în valoare de aproximativ 500.000.000 euro.

Mai mult, casa de avocatură contribuie la crearea primei unități de achiziții centralizate din România, care va avea ca rol achiziția de produse și servicii pentru toate autoritățile contractante centrale. ”Nu în ultimul rând, suntem implicați în demersul de realizare a modelelor contractelor naționale de construcții (contract execuție lucrări și contract proiectare și execuție lucrări), pe care autoritățile contractante le vor utiliza în cadrul procedurilor de atribuire având ca obiect lucrări de construcții. Beneficiind de vasta experiență a avocaților în ceea ce privește materia litigiilor avem, de asemenea, pe rol numeroase dispute legate de executarea contractelor de construcții încheiate pe model FIDIC sau din diverse alte proceduri de achiziții publice. De-a lungul timpului, am avut o serie de mandate inedite, care au necesitat o abordare juridică mai nuanțată și, uneori, inovatoare. În ultima perioadă, o asemenea abordare s-a dovedit utilă în rezolvarea unor probleme practice întâlnite în aplicarea noului cadru legislativ în materia achizițiilor publice (de exemplu, în legătură cu modul de completare și prezentare a DUAE, modul de contestare a rezultatelor intermediare ale procedurii de atribuire)”, punctează Vlad Cercel.

De altfel, creșterea din zona achizițiilor publice se simte din plin și în activitatea firmei. Avocatul subliniază că atât volumul de muncă, cât și încasările s-au majorat semnificativ, odată cu mărirea numărului de proiecte în domeniul achizițiilor publice, inclusiv ca urmare a diversificării și înmulțirii procedurilor de atribuire lansate de autoritățile contractante.

În ceea ce privește anul 2018, așteptările echipei de profesioniști vizează creșterea constantă a volumului activității în domeniul achizițiilor publice, corespunzător noilor proiecte ce vor fi lansate de autoritățile contractante.

Avocații Țuca Zbârcea & Asociații, implicați în elaborarea actelor normative privind înființarea primei unități de achiziții centralizate


Țuca Zbârcea & Asociații oferă servicii de asistență juridică în toate ramurile de drept și domeniile de activitate. Printre acestea, practica de achiziții publice ocupă în mod constant un loc important în ceea ce privește numărul și volumul proiectelor, cât și veniturile aferente.

Activitatea în domeniul achizițiilor publice în cadrul firmei este coordonată de doi avocați asociați cu o bogată experiență în domeniu: Șerban Pâslaru și Vlad Cercel, care, împreună, coordonează o echipă de șapte avocați specializați în problemele complexe întâlnite în acest domeniu specific.
Specialiștii incluși în acest departament dețin o serie de calități care îi ajută în soluționarea cu succes a proiectelor de achiziții publice.

Potrivit avocatului Vlad Cercel, un profesionist în achiziții publice trebuie să dea dovadă de o cunoaștere excelentă a legislației europene și naționale în domeniu, dar și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Pentru a performa în acest sector, cunoașterea și înțelegerea deplină a modului de desfășurare a unei proceduri de atribuire, ca urmare a experienței practice acumulate, reprezintă un element esențial. Nu în ultimul rând, un aspect deosebit de important este cunoașterea și înțelegerea practicilor și constrângerilor autorităților contractante, element definitoriu al activității în acest domeniu, care diferențiază proiectele de achiziții publice de proiecte private.

„Firma noastră acordă consultanță într-un spectru larg de activități în materia achizițiilor publice. Serviciile pe care le oferim acoperă, conform solicitărilor clienților, atât activitățile specifice și detaliate legate de participarea clienților și pregătirea ofertelor în proceduri de atribuire, cât și implicarea în proceduri litigioase generate de modul de organizare a procedurii de atribuire sau rezultatul acesteia. De asemenea, activitățile noastre acoperă și asistența tehnică în materie de reglementare, firma noastră fiind implicată atât în elaborarea noului cadru legislativ în domeniul achizițiilor publice, cât și, în prezent, în activitățile de elaborare a actelor normative privind înființarea primei unități de achiziții centralizate din România care va achiziționa anumite produse și servicii pentru toate autoritățile contractante centrale”, explică partenerul Țuca Zbârcea & Asociații.

Avocatul amintește că, deși soluționarea litigiilor legate de contractele de achiziții publice prin arbitraj comercial este mai rar întâlnită în practică, firma sa a asistat și reprezentat clienți în fața tribunalelor arbitrale în diferende rezultate din executarea contractelor de achiziții publice. ”Firma noastră a asistat atât numeroși clienți privați în aspecte de consultanță și litigii în domeniul achizițiilor publice, cât și instituții financiare internaționale ori autorități publice în proiecte de asistență tehnică în materie de reglementare, elaborare de modele de contracte sau alte documente de organizare si dezvoltare instituțională. Clienții noștri beneficiază de experiența bogată a avocaților Țuca Zbârcea & Asociații, acumulată ca urmare a unei practici îndelungate în toate domeniile relevante pentru sectorul achizițiilor publice. În cadrul activităților noastre, clienții pe care îi asistăm în legătură cu participarea în cadrul procedurilor de atribuire și pregătirea ofertelor sau în pregătirea și derularea unui litigiu beneficiază de o implicare totală a membrilor echipei în detaliile pregătirii documentației care reprezintă oferta, respectiv a documentației prezentate în cadrul litigiului”, a arătat Vlad Cercel.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 189 / 4685
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Palatul Mogoșoaia rămâne în proprietatea Municipiului București. Un nou succes de anvergură al avocaților NNDKP
„Noutăţi în dreptul Uniunii Europene ediţia a V-a”. Concluziile conferinţei organizate de STOICA & Asociaţii
Țuca Zbârcea & Asociații se așteaptă ca solicitările privind asistența juridică legată de GDPR să continue și după luna mai. Ciprian Timofte, Managing Associate: Există o percepție cvasi-generală că, pentru a fi conform cu GDPR, ar fi suficient să te „acoperi” cu hârtii și proceduri. Total fals!
Regulamentul General pentru Protectia Datelor: În spatele scenei, alături de avocații Bondoc & Asociații
Rodica Manea devine al optulea partener local la CMS România. Gabriel Sidere (Managing Partner): Creșterea susținută pe care o înregistrăm în biroul din București are nevoie de noi lideri, ca Rodica
Succes NNDKP într-o procedură de arbitru de urgență pe rolul CCIR
Concentrația de minți formidabile, gândirea laterală și analiza strategică complexă, câteva din ingredientele performanței PeliFilip. Cătălin Alexandru, Partener: Litigiile sunt ca un joc de șah. Clienții se bucură să descopere că suntem cu mai multe mutări în fața adversarului
Penaliștii de la Mareș | Danilescu | Mareș în asociere cu Dan Lupașcu au sesizat CCR în ”Dosarul Mineriadei”, în care îl apără pe Mugurel Florescu. Admiterea excepției ar avea efecte importante asupra modului de rezolvare a fondului cauzei
Reff & Asociații asigură trei tipuri de servicii pentru implementarea prevederilor GDPR. Echipa de zece avocați lucrează atât pentru societăți locale, cât și multinaționale, fiind implicată în ultimul an și în proiecte multijurisdicționale
Septimiu Stoica, Of Counsel Dentons: Pe piața de capital, cele mai frecvente solicitări de consultanță și asistență vin din zona ofertelor publice, fie că este vorba de finanțare, listare, răscumpărare sau ofertă publică obligatorie. Majoritatea proiectelor în care echipa Dentons s-a implicat au fost transfrontaliere
LegiTeam: Societatea Civilă De Avocaţi Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează avocați definitivi pentru departamentul Consultanță
LegiTeam: Voicu & Filipescu is looking for lawyers
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...