ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Opt candidaţi vor fi audiaţi pentru funcţia de vicepreşedinte ASF, arbitrul pieţei de capital

03 Decembrie 2018   |   Mediafax

Audierea va avea loc în cadrul unei şedinţe comune a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputatilor şi a Comisiilor similare ale Senatului.

 
 
Pentru funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiare (ASF), responsabil cu piaţa de capital, opt candidaturi au fost depuse, iar audierile au loc marţi, la ora 10:00, la Camera Deputaţilor.

La data de 15 noiembrie, deputatul PSD Marius Bota a demisionat din funcţie de vicepreşedinte al ASF, responsabil pentru piaţa de capital. El fusese în această funcţie cu doar o zi înainte, odată cu ceilalţi membrii ai Consiliului ASF.

Candidaţii înscrişi în cursa pentru acest post sunt: Vicenţiu Constantinoiu (Responsabil Pieţe Reglementate în cadrul ASF, Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare – Direcţia Supraveghere şi Control, din cadrul Serviciului Control Entităţi Reglementate), Gabriel Grădinescu (ales recent membru neexecutiv în Consiliul ASF şi care o experienţă de peste 25 de ani în domeniul bancar), Mancaş Cătălin (director general adjunct şi membru în Consiliul de Administraţie al SSIF BRK Financial Group), Adrian Mitroi (conferenţiar universitar, expert în economie comportamentală; membru în CA al Fondului de Garantare al Asiguraţilor şi a Şantierului Naval 2 Mai Mangalia; membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica; membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Studii Financiare), Mircea Oancea (fost preşedinte CSSPP şi actual director general al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private - FGDSPP), Claudia Cătălina Sava (directorul Direcţiei Supraveghere şi Control pentru piaţa de capital în cadrul ASF), Andrei-Liviu Stamatian (prim-vicepreşedinte al CEC Bank) şi Ioan Gheorghe Ţara (profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea).

 
Audierea va avea loc în cadrul unei şedinţe comune a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputatilor şi a Comisiilor similare ale Senatului.

Senatorii PNL au depus joi, 29 noiembrie, la Curtea Constituţională, sesizarea de neconstituţionalitate în cazul numirii în funcţie a şase membri ai Consiliului ASF, susţinând că aceştia nu îndeplinesc criteriul obiectiv al experienţei profesionale cerut de lege. „Hotărârea Parlamentului României nr.37/2018 este neconstituţională deoarece încalcă dispoziţiile art.1 alin.(3) şi alin.(5) din Constituţia României raportat la art.9 alin.(1) lit.a2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară prin numirea fără îndeplinirea criteriului obiectiv al experienţei profesionale cerut de lege, în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a domnului Badea Leonardo, doamnei Dascălu Doina, domnului Bota Marius Ovidiu, domnului Birtalan Jozsef, doamnei Socol Aura Gabriela şi a domnului Wlassopol Ovidiu Răzvan”, se arată în sesizarea PNL depusă la CCR.

Liberalii susţin că Parlamentul României, în îndeplinirea obligaţiei constituţionale de a respecta legea în materia organizării şi funcţionării Autorităţii de Supraveghere Financiară (O:U.G. nr.93/2012), avea obligaţia legală de a efectua analiza individuală a încadrării experienţei profesionale a fiecărui candidat în domeniile expres prevăzute de lege – financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare. Vechimea minimă cumulată necesară în aceste domenii de activitate pentru a fi numit în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară trebuie să fie de minimum opt ani de la data absolvirii studiilor de lungă durată, cu diplomă de licenţă.

”Analiza formală a documentelor depuse de persoanele numite în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară prin Hotărârea Parlamentului nr.37/2018 arată încălcarea dispoziţiilor art.9 alin.(1) lit.a2) din OUG nr.93/2012 referitoare la îndeplinirea condiţiei obiective privind experienţa profesională cumulată de minim 8 ani în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, în următoarele cazuri:

a. Badea Leonardo – numit în funcţia de preşedinte - membru executiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. A absolvit studiile de specialitate în anul 1997. A desfăşurat activitate didactică în perioada 1997-2012 (preparator universitar, asistent universitar, secretar ştiinţific, decan, prorector). În conformitate cu decizia nr.251/2014 a Curţii Constituţionale activitatea didactică nu este relevantă pentru îndeplinirea condiţiei legale referitoare la experienţa profesională necesară pentru a fi numit în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Reamintim că, potrivit art.285 din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, sunt funcţii didactice în învăţământul superior „[...], asistent universitar, profesor universitar, [...] cercetător ştiinţific [...]”. Funcţiile de decan şi de prorector sunt funcţii cu caracter administrativ, de asemenea nerelevante, pentru îndeplinirea criteriului menţionat mai sus. În perioada 2012-2016 a îndeplinit funcţii de demnitate publică senator (2012-2016) şi deputat (2016-2017). Activitatea de demnitate publică desfăşurată în cadrul comisiilor de specialitate (Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – Senat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – Camera Deputaţilor) constituie vechime în profesie conform Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor fără a fi relevante cu privire la domeniul restrâns enumerat de OUG 92/2012, deoarece specializarea în profesie a domnului Badea Leonardo este domeniul economic- contabilitate- şi nu domeniul financiar, al instituţiilor financiare şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, cerut de lege. (...) În concluzie, considerăm că domnul Badea Leonardo nu îndeplineşte criteriul de vechime de 8 ani în domeniul financiar, al instituţiilor bancare şi/sau al instituţiilor financiare nebancare.

b. Dascălu Doina – a absolvit studiile de lungă durată în anul 1980. A desfăşurat activitate de funcţionar public de execuţie şi de conducere în perioada 1980-2005 (inspector, şef serviciu, secretar general adjunct, consilier parlamentar) în cadrul unor structuri guvernamentale şi parlamentare. Aceste activităţi nu sunt relevante pentru numirea în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, conform deciziei Curţii Constituţionale nr.389/2014. A îndeplinit funcţii de demnitate publică în perioada 2005-2017 (secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice, vicepreşedinte Curtea de Conturi). Activităţile desfăşurate în acest interval de timp, în lumina domeniului financiar pot fi relevante din perspectiva calităţii de ordonator delegat de credite însă aceasta nu constituie vechime pentru a fi îndeplinită condiţia obiectivă prevăzută de art.9 alin.(1) lit.a2) din OUG nr.93/2012, conform deciziei Curţii Constituţionale nr.389/2014. Pe cale de consecinţă, doamna Dascălu Doina nu îndeplineşte condiţia obiectivă referitoare la experienţa profesională necesară pentru a fi numită în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Fiscală.

c. Bota Marius Ovidiu – a absolvit studiile superioare de lungă durată în anul 1996. A desfăşurat activitate privată în domeniul comercial în perioada 1996-2000 şi 2005-2008. A îndeplinit funcţii de demnitate publică în perioada 2001-2005 şi 2008 - prezent (secretar de stat Ministerul Transporturilor, senator, deputat). Activitatea de parlamentar are relevanţă ca vechime în profesie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, însă nu poate fi considerată experienţă profesională relevantă în domeniul financiar, al instituţiilor financiare şi/sau al instituţiilor financiare nebancare. Pe cale de consecinţă, domnul Bota Marius Ovidiu nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi numit în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Numirea domnului Bota Marius Ovidiu în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară prin Hotărârea Parlamentului României nr.37/2018 este neconstituţională.

d. Birtalan Jozsef - a absolvit studiile superioare de lungă durată în anul 1998. A îndeplinit funcţii de demnitate publică în perioada 2000 – 2009, 2014 – prezent (secretar de stat sau funcţii asimilate demnităţii de secretar de stat). În lumina deciziei Curţii Constituţionale nr.483/2014, antecitată, activitatea administrativă, de ordonator de credite, nu este relevantă pentru îndeplinirea criteriului legal necesar numirii în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Prin urmare, numirea domnului Birtalan Jozsef în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară este neconstituţională.

e. Socol Aura Gabriela – a absolvit studii superioare de specialitate în anul 2003. A desfăşurat activitate didactică în perioada 2003-prezent preparator, lector universitar, asistent universitar, profesor universitar). Conform deciziei Curţii Constituţionale a României nr.483/2014 activitatea didactică nu este relevantă pentru numirea în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. A desfăşurat în perioada 2009 – 2010 activitate de funcţionar (consilier preşedinte F.N.G.I.M.M., expert Ministerul Finanţelor Publice). Activitatea nu este relevantă pentru numirea în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, conform deciziei Curţii Constituţionale nr.483/2014. Considerăm, aşadar, neconstituţională numirea doamnei Socol Aura Gabriela în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

f. Wlassopol Ovidiu Răzvan – a absolvit studii de lungă durată în anul 2012. A desfăşurat activitate de funcţionar în perioada 2015 -2017 în cadrul C.N.V.M. şi A.S.F.A îndeplinit funcţia de prim-vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară în perioada 2017 -2018 (numirea se află sub prezumţia de constituţionalitate deoarece Curtea Constituţională nu a fost sesizată pentru a se pronunţa cu privire la Hotărârea Parlamentului nr.47/2017). Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan nu are vechimea necesară, de minimum 8 ani de la absolvirea studiilor superioare de lungă durată, pentru a fi numit în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Numirea sa prin Hotărârea Parlamentului României nr.37/2018 în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară este neconstituţională deoarece încalcă dispoziţiile art.1 alin.(3) şi alin.(5) din Constituţia României.

În concluzie, dispoziţiile art.9 alin.(1) lit.a2) din OUG nr.92/2012 nu au fost respectate la numirea următoarelor persoane în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară: domnul Badea Leonardo, doamna Dascălu Doina, domnul Bota Marius Ovidiu, domnul Birtalan Jozsef, doamna Socol Aura Gabriela, domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan cu consecinţa încălcării dispoziţiilor art.1 alin.(3) şi alin.(5) din Constituţia României.

Ca atare, faţă de cele învederate, solicităm Onoratei Curţi să constatate că Hotărârea nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată de Parlament în şedinţa din data de 14.11.2018 este neconstituţională”, se mai arată în sesizarea PNL.

O obiecţia de neconstituţionalitate similară a fost depusă şi de USR, dar aceasta se referă la patru membri din conducerea ASF. Sesizarea USR va fi dezbătută pe 19 decembrie.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 70 / 31188
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Bondoc și Asociații – diversitate a portofoliului și proiecte provocatoare în sectorul Energiei & Resurselor Naturale
Thomson Reuters: Peste 1.300 de fuziuni mid-market EMEA asistate de firme active și la București, în primele 11 luni. CMS, cele mai multe tranzacții în toată regiunea, Dentons cea mai bună poziție în Europa de Est
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
Dentons, Stratulat–Albulescu și White & Case au asistat consorțiul Credit Suisse – VTB în finanțarea de 164 mil. € acordată Chimcomplex pentru achiziția activelor Oltchim. Ștefan Vuza a lucrat cu Bulboacă și Reff | Ce avocați au fost implicați și cine a coordonat echipele
Studiu realizat de CMS - Țările din Europa Centrală și de Est sunt mai amenințate de atacurile cibernetice. Gabriel Sidere, Managing Partner: Obligația de raportare a eventualelor atacuri și evaluarea impactului necesită asistență specializată din partea unor echipe de avocați cu experiență
Cum comentează avocații Mușat & Asociații, firmă cu una dintre cele mai puternice practici în domeniul insolvenței, modificarea legislației. Recomandările echipei care gestionează proceduri complexe de insolvență și de reorganizare
Reff & Asociații își propune o creștere de 10% a practicii de energie și resurse naturale în 2019. Care sunt problemele sensibile cu care se confruntă jucătorii din industrie și proiectele care i-au ținut ocupați pe avocați, anul acesta
PeliFilip a asistat Grupul Enayati la negocierea și semnarea contractului de proiectare și construire pentru Revera Medical City, cel mai mare centru medical privat din Romania
bpv Grigorescu Ştefănică a asistat Raiffeisen Informatik în vânzarea COMPAREX Group către SoftwareONE. Anca Albulescu a condus echipa din București
Avansul economiei fundamentat pe consum, indisciplina financiară şi creşterea costului cu forţa de muncă ar putea mări numărul firmelor care apelează la umbrela insolvenței. Avocații TZA estimează că tendința de creștere a numărului procedurilor deschise, manifestată în ultimii 2 ani, se va menține și în 2019
Alexandru Aparaschivei se alătură NNDKP Consultanță Fiscală în calitate de coordonator al echipei de TVA
RTPR Allen & Overy câștigă un important litigiu de dreptul muncii pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...