ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Paradoxurile taxei de poluare

22 Mai 2011   |   Monica Cercelescu pentru Săptămâna Financiară

Cum s-a ajuns ca o lege să fie constituţională, dar în dezacord cu reglementările UE, iar perceperea taxei să fie considerată ilegală de către instanţe

 
 

Din cauza avalanşei de procese referitoare la taxa de poluare, în februarie 2011 Ministrul László Borbély a declarat public că taxa auto este reglementată pe principiul “poluatorul plăteşte” şi respectă prevederile Tratatului de Funcţionare al UE. În sprijinul afirmaţiei sale a adus concluziile avocatului general Curţii Europene de Justiţie, Eleanor Sharpston: “Există o mulţime de procese în care este contestată taxa auto. Îi anunţ pe cei care susţin că taxa este nelegală că lucrurile nu stau aşa.Concluziile la care a ajuns avocatul general arată că taxa respectă legislaţia europeană.Aşteptăm acum şi hotărârea Curţii Europene de Justiţie pe acest subiect”.


Pe 7 aprilie 2011 a venit şi hotărârea CJUE. Aceasta a stabilitcă "taxa de poluare introdusă de România, impusă maşinilor la prima lor înregistrare în România, contravine legislaţiei Uniunii Europene. Respectiva lege are efectul de a descuraja importul şi punerea în circulaţie a maşinilor second-hand cumpărate în alte state membre".

Pe 12 mai 2011, Procurorul General a a promovat recurs în interesul legii cu privire la două aspecte: procedura administrativă şi admisibilitatea obligării instituţiei prefectului la înmatricularea vehiculelor fără dovada achitării taxei de poluare. Recursul în interesul legii este o cale de atac prin care Procurorul General cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au primit o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti, pentru a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legilor pe întreg teritoriul ţării.
Pe 18 mai 2011, Curtea Constituţională a decis că OUG 50/2008 privind taxa de poluare este constituţională.
Tot pe 18 mai 2011, ministrul nediului a prezentat Guvernului o notă privind taxa de poluare auto: „Pregătim o soluţie legislativă în concordanţă cu decizia Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Actul normativ va fi aprobat de Guvern în perioada imediat următoare”, a declarat Ioana Muntean, purtător de cuvânt al Guvernului. 

Controversele privind interpretarea OUG 50/2008
În principiu, toate instanţele restituie taxa de poluare, însă există divergenţe în procedură. Soluţiile diferă în ceea ce priveşte admisibilitatea acţiunilor în situaţia în care s-a formulat anterior o contestaţie la organul fiscal împotriva deciziei de calcul al taxei şi situaţiile în care reclamanţii au mers direct la instanţă. Unele instanţe au decis că taxa poate fi restituită numai celor care au contestat în 30 de zile decizia de calcul şi abia apoi s-au adresat instanţei. Altele consideră că reclamantul poate formula acţiune direct la instanţă, în termenul de prescripţie de 5 ani, urmând a-i fi restituită taxa în baza incompatibilităţii cu normele UE.
Prin urmare, cererea de restituire a taxei poate fi admisă sau respinsă în funcţie de interpretarea dată de judecător aspectelor procedurale.

Recursul în interesul legii
Procurorul General a intentat recurs în interesul legii, tocmai pentru lămurirea unor astfel de interpretări contradictorii. Un alt aspect pentru care acesta a cerut lămuriri este admisibilitatea obligării de către instanţe a instituţiei Prefectului la înmatricularea vehiculelor fără dovada achitării taxei de poluare. În mai multe cazuri, înainte să plătească taxa, reclamanţii au cerut instanţelor să oblige autorităţile să înmatriculeze maşina fără să plătească această taxă întrucât este contrară reglementărilor UE. Soluţiile instanţelor au fost diferite şi în această situaţie. Unele au admis, altele au respins.

Deciziile Curţii Constituţionale
La Curtea Constituţională au fost ridicate deja foarte multe excepţii de neconstituţionalitate a taxei de poluare, însă toate au fost respinse ca „inadmisibile”. Noutatea în ceea ce priveşte decizia CCR de săptămâna trecută este aceea că excepţia a fost respinsă ca „neîntemeiată”. Diferenţa este mare pentru că doar respingerea ca „neîntemeiată” înseamnă de fapt că judecătorii CCR au considerat că dispoziţiile contestate sunt constituţionale, deci sunt în acord cu prevederile Constituţiei. Nu cunoaştem încă motivaţia CCR, pentru că nici n-a fost făcută, însă după ce va fi redactată va fi publicată în Monitorul Oficial.
Până acum, excepţiile au fost respinse ca inadmisibile pe diferite motive ce ţin mai mult de aspecte procedurale, precum competenţa CCR de a judeca aspectele invocate.

Textul criticat cel mai frecvent la Curtea Constutuţională este art. 4 lit. a din OUG 50/2011, care spune că “Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România”. Dar s-au contestat şi alte articole din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi ordonanţa în ansamblu.
În invocarea excepţiilor de neconstituţionalitate, de cele mai multe ori autorii susţin că OUG 50/2008 încalcă art. 148 al. 2 din Constituţie, care susţine prioritatea normelor europene faţă de cele naţionale.
Curtea Constituţională respinge aceste excepţii, motivând că nu este de competenţa sa "să analizeze conformitatea unei dispoziţii de drept naţional cu textul Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene prin prisma art. 148 din Constituţie. O atare competenţă, şi anume aceea de a stabili dacă există o contrarietate între legea naţionala şi Tratatul CE, aparţine instanţei de judecată, care, pentru a ajunge la o concluzie corectă şi legală, poate formula o întrebare preliminară în sensul art. 234 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. În situaţia în care Curtea Constitutională s-ar considera competentă să se pronunţe asupra conformităţii legislaţiei naţionale cu cea europeană, s-ar ajunge la un posibil conflict de jurisdicţii între cele două instanţe, ceea ce, la acest nivel, este inadmisibil. Curtea reţine că sarcina aplicării cu prioritate a reglementărilor comunitare obligatorii în raport cu prevederile legislaţiei naţionale revine instantei de judecată, fiind o chestiune de aplicare a legii, şi nu de constitutionalitate. În consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă” (Decizia 500 din 20 aprilie 2010).

Căile legale aflate la dispoziţia contribuabililor
Cu ocazia reuniunii din 10 mai 2011, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii, judecătorii şi reprezentanţii celorlalte autorităţi implicate au identificat tipurile de situaţii în care justiţiabilii se află în acest context şi admisibilitatea diferitelor tipuri de remedii legale disponibile.

Astfel, în Raportul întocmit de Beatrice Andreşan, formator INM, sunt identificate următoarele situaţii:
1. Litigii aflate la momentul pronunţării hotărârii preliminare pe rolul instanţelor judecătoreşti, precum şi situaţia în care plătitorii taxei nu au efectuat niciun demers - problema necesităţii procedurii administrative.
Dincolo de problema cuantumului de restituit, atât pentru litigiile aflate pe rol, la fond sau atac, cât şi pentru potenţialele acţiuni introduse de plătitorii taxei ca urmare a pronunţării hotărârii Tatu, problema cea mai importantă o ridică practica neunitară cu privire la necesitatea contestării deciziei de calcul potrivit procedurii administrative prevăzute de art. 205-207 din Codul de procedură fiscală. Acest aspect de drept intern este punctul principal în legătură cu care există divergenţă de practică între şi uneori în interiorul Curţilor de Apel.

În urma dezbaterilor nu s-a ajuns la o concluzie unitară pe acest aspect, deşi majoritatea participanţilor par să considere admisibilă (cu excepţia CA Bucureşti şi CA Timişoara), în scopul de a da eficienţă hotărârii Tatu, folosirea directă a căii cererii în restituire prevăzută de art. 117 alin. (1) lit. d) Cod procedură fiscală (restituirea sumelor plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale).

2. Litigiile deja soluţionate irevocabil - problema autorităţii de lucru judecat
Concluzia unanimă a fost că dreptul intern, prin art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, permite revizuirea hotărârilor ca urmare a hotărârii preliminare în Tatu, desigur cu respectarea condiţiilor procedurale prevăzute pentru această cale legală.

3. Obligaţiile autorităţilor administrative
3a. Pentru trecut, raportat la momentul pronunţării hotărârii preliminare
i.    Dacă plătitorul taxei a epuizat căile de atac disponibile şi există o hotărâre judecătorească irevocabilă, iar calea revizuirii prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 nu îi mai este deschisă.

În această situaţie, întrebarea este dacă o autoritate administrativă poate admite cererea de restituire a unor sume plătite anterior (motivată de dreptul UE) în condiţiile în care această cerere pune în discuţie decizia administrativă anterioară, rămasă definitivă. Dreptul UE nu impune, în principiu, unui organ administrativ să revină asupra unei decizii definitive. Totuşi, cu titlu de excepţie, în anumite condiţii, autorităţile administrative au obligaţia de a-şi reexamina decizia definitivă, ca urmare a pronunţării unei hotărâri preliminare.

ii. Dacă plătitorul taxei nu s-a folosit de căile de atac disponibile

Curtea Europeană stabileşte că numai dacă normele naţionale aplicabile impun o obligaţie de a retrage un act administrativ ilegal cu privire la dreptul intern, chiar dacă acest act a devenit definitiv, atunci aceeaşi obligatie de retragere trebuie să existe în condiţii echivalente în prezenţa unui act administrativ neconform cu dreptul UE.
3b. Pentru viitor, raportat la momentul pronunţării hotărârii preliminare
Organele administrative se află sub obligaţia constituţională de a aplica cu prioritate dreptul UE, astfel cum este el interpretat de către Curtea de Justiţie. În situaţia de faţă însă, e greu de imaginat că o vor face în lipsa unei intervenţii legislative, se arată în raport.

4. Acţiunea în răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate ca urmare a încasării unei taxe nelegal percepute
Aplicarea eficientă a normelor europene impune punerea la dispoziţia justiţiabililor a unei acţiuni în temeiul căreia statele membre să fie obligate să repare prejudiciile cauzate persoanelor fizice şi juridice prin încălcări imputabile ale dreptului UE.

Necesitatea unei intervenţii guvernamentale
Participanţii la dezbaterea INM au apreciat că o intervenţie guvernamentală, de restituire eventual temporizată a sumelor plătite cu încălcarea art. 110 TFUE, astfel cum a fost interpretat prin hotărârea din 7 aprilie 2011, pronunţată de CJUE în cauza C-402/09, Tatu, este soluţia preferabilă.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 15299 / 16960
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS a asistat Libra Internet Bank în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 40 mil. €. Ce avocați au lucrat în proiect
ZRVP lansează un blog dedicat dreptului familiei. Avocatul Ovidiu Șerban, inițitorul proiectului THE CHILD FACTOR
bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ a consiliat MassMutual într-o tranzacție care implică proiecte romanești de energie regenerabila de 1GW
Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat ROCA Investments și Emerging Europe Refrigeration & Services în vânzarea Frigotehnica, lider în soluții de refrigerare, către VINCI Energies
The Lawyer European Awards 2021 | POPESCU & Asociații, Highly Commended Law Firm in South Eastern Europe. Ce alte firme au mai fost în lumina reflectoarelor
Dr. Constantin BRÂNZAN (Senior Counsel Popescu & Asociații) - singurul profesionist al dreptului din România invitat să vorbească la conferința Starea Statului de Drept în Europa, organizat de Fundatia René Cassin – Institutul Internațional al Drepturilor Omului
LegiTeam | POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
LegiTeam: GNP Guia Naghi și Asociații recrutează tineri avocați | Pharma & Life Sciences, Litigii
Marile provocări din Real Estate, văzute de avocații Leroy și Asociații. Proiectele de logistică, spații comerciale și rezidențial au adus echipei cele mai multe mandate în ultimul an. Se observă un interes mare pentru proiecte din domeniul energiei regenerabile
Avocații KPMG Legal spun că există apetit pentru pentru finanțări de anvergură. Creditele locale mari tind să nu depășească 200 mil. €, în timp ce sindicalizările din străinătate pot sări pragul de 500 mil. €. O discuție cu membrii unei echipe de elită, despre inițierea unui „sindicat bancar”, criteriile importante în acordarea unei finanțări, proiecte care primesc mai ușor finanțare și alte detalii puțin știute ale împrumuturilor sindicalizate
Ratele dobânzilor sunt unele dintre cele mai negociate puncte în cadrul tranzacțiilor de finantare, ratingul de credit al împrumutaților fiind determinant în stabilirea marjei dobânzii. De vorbă cu Ioan Chiper, Counsel DLA Piper România, despre apetitul pentru finanțarea proiectelor și factorii perturbatori ce pot influența piața îndatorării financiare, negocierea unui astfel de credit și activitatea echipei de avocați pe care o coordonează
Concurenta.ro | Solicitările clienților Mitel & Asociații indică un trend crescător al preocupărilor pentru conformarea cu legislația concurenței. Șerban Suchea, Partener: Aproape fiecare tranzacție de M&A din ultimul an a avut o strategie care a ținut cont de aspectele sensibile de concurență
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...