ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Temeşan susţine că este angajatul BCR şi va primi despăgubirile de la bancă, nu de la statul român

16 Septembrie 2014   |   Mediafax

Temeşan spune că a luat act cu surprindere de aşa-zisa decizie a BCR, denumită "dreptul viguros de a nu furniza nicio compensaţie fostului director Bancorex Răzvan Temeşan" şi transmisă de Departamentul de Comunicare al băncii în numele unei persoane juridice supusă dreptului român, de a nu respecta o hotărâre definitivă şi executorie a unei instanţe din România, scrie Mediafax.

 
 
Fostul preşedinte-director general al Bancorex susţine că este angajatul BCR şi că banca va achita suma dispusă de instanţă drept despăgubiri fără compensaţii de la statul român, întrucât litigiul provine din nerespectarea unor decizii ale instanţelor şi ale acţionarilor BCR, nu din vremea Bancorex.

"Temeşan Răzvan Liviu este salariat al BCR S.A. cu contract individual de muncă. Litigiul nu provine de pe vremea fostului BANCOREX, aşa cum eronat prezentaţi în ştiri, ci provine din nerespectarea de către BCR a deciziei 51/2002 a ICCJ (Completul de 9 judecători), a AGA BCR din 06.09.2002, precum şi a hotărârii Curţii de Apel Bucureşti 1766/2011", se arat într-un drept la replică transmis de Răzvan Temeşan.


Fostul director Bancorex a precizat că sentinţa civilă nr. 8179/09.09.2014 a Tribunalului Bucureşti Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. 5736/3/2012 este definitivă şi executorie.

Tribunalul Bucureşti a decis ca fostul preşedinte al Bancorex Răzvan Temeşan să primească de la Banca Comercială Română (BCR) peste 4,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă drepturile salariale din momentul în care acesta a fost concediat, decizia instanţei nefiind însă definitivă. Potrivit soluţiei pe scurt, publicate pe portalul Tribunalului Bucureşti, decizia poate fi atacată cu recurs în termen de zece zile de la comunicare.

BCR a transmis luni o notă prin care şi-a precizat poziţia faţă de decizia Tribunalului Bucureşti în cazul Temeşan.

"BCR respinge decizia instanţei de judecată şi regretă faptul că trebuie să trateze probleme moştenite dintr-un trecut îndepărtat, când entitatea Bancorex, absorbită ulterior de BCR, se afla în proprietatea statului. Cu toate acestea, fiind forţată să se ocupe de această problemă neplăcută, banca îşi va apăra viguros dreptul de a nu furniza nicio compensaţie domnului Temeşan, având în vedere că decizia este foarte problematică din multiple considerente. În afară de argumentele juridice, dimensiunea morală a situaţiei, în special aspectele privind remunerarea managementului unei companii de stat falimentare, se află dincolo de orice consideraţie rezonabilă. Pe deasupra, este cu atât mai scandalos faptul că dreptul muncii este folosit în litigii juridice privind probleme legate de funcţii de conducere, care sunt atribuite prin mandat şi nu au nimic de-a face cu protecţia muncii. Având în vedere cele de mai sus, ne vom abţine de la vreun alt comentariu, până când problema va fi clarificată în instanţa de judecată.", se arată în precizarea transmisă de BCR.

Răzvan Temeşan spune că a luat act cu surprindere de aşa-zisa decizie a BCR, denumită "dreptul viguros de a nu furniza nicio compensaţie fostului director Bancorex Răzvan Temeşan" şi transmisă de către Departamentul de Comunicare al băncii în numele unei persoane juridice supusă dreptului român, de a nu respecta o hotărâre definitivă şi executorie a unei instanţe din România.

Fostul şef al Bancorex consideră nepotrivită asumarea de către Mediafax a conduitei BCR, prin menţionarea în titlul ştirii a ,,informaţiei’’ - ,,Tot statul va plăti’’ de a se distorsiona conţinutul hotărârilor judecătoreşti (în conformitate cu ceea ce doreşte BCR să transmită prin ,,nota’’ pusă la dispoziţia Mediafax), în condiţiile în care există o hotărâre executorie a instanţei care stipulează clar în sarcina BCR plata sumelor către Temeşan. Potrivit lui Temeşan, informaţia că statul va plăti este eronată.

"Nu statul român va plăti aceşti bani. Dimpotrivă, instanţele au respins toate solicitarile BCR de introducere în cauză a diverselor autorităţi ale statului şi au constatat culpa exclusivă a BCR în raport cu subsemnatul (Răzvan Temeşan), şi, ca atare, BCR este singura entitate obligată la plata sumelor de bani. Banca Comercială Română, în măsura în care se constată victima a societăţilor de avocatură care au prezentat defectuos situaţia de fapt şi de drept în rapoartele de due diligence, are posibilitatea de a-şi recupera sumele acordate subsemnatului de la cei ce se fac responsabili în sensul art.254 (şi următorelor) din Codul Muncii, respectiv un eventual malpraxis generat de interpretarea nelegală a unor hotărâri judecatoreşti, ordonanţe ale guvernului şi texte de lege de către consultanţii juridici angajaţi de BCR. În cazul în care agenţia Mediafax este interesată, putem furniza exclusiv spre publicare documentele depuse instanţelor de către şi sub semnatura domnului Valeriu Stoica, care ne îndreptăţesc să facem aceste afirmaţii", se arată în dreptul la replică transmis de Răzvan Temeşan.

MEDIAFAX a solicitat în mod expres băncii, înainte de a primi dreptul la replică transmis de Răzvan Temeşan, să precizeze dacă poziţia oficială este de a solicita executarea garanţiilor de stat în cazul în care va pierde definitiv procesul cu fostul preşedinte-director general Bancorex.

"În opinia noastră litigiul izvorăşte din activitatea Bancorex. Chiar dacă e o urmare a litigiului anterior, soluţionat în 2011, care, ignorând hotărârile pronunţate în favoarea băncii, i-a dat câştig de cauză, situaţia de fapt rămâne aceeaşi, respectiv o consecinţă a concedierii nelegale efectuate de Bancorex în 1997, răsfrântă asupra BCR în calitatea sa de succesor al Bancorex", a răspuns BCR.

Temeşan consideră însă că este vorba despre opoziţia acerbă în sensul nerespectării unui contract găsit valabil de către un număr "impresionant" de instanţe din România, prin hotârâri definitive şi executorii de drept, precum şi de Adunarea Generală a Acţionarilor BCR din data 06.09.2002 (conform adresei nr 9177/12.09.2002) care respinge închiderea şi eliberarea cărţii sale de muncă (la acea dată Bancorex fiind fuzionată prin absorbţia de către BCR de o perioadă considerabilă, BCR preluând drepturile şi obligaţiile la momentul fuziunii).

El apreciază că, prin nota transmisă, BCR admite săvârşirea unei infracţiuni ca justificare a nerespectării unei hotarâri judecatoreşti atunci când a amintit, pentru documentare factuală că: poziţia echivalentă celei pe care Răzvan Temeşan a deţinut-o în Bancorex reprezintă o funcţie ce poate fi ocupată doar în baza unui mandat, având un caracter profund intuitu personae (contract bazat în principal pe aptitudini personale), acordat de către Consiliul de Supraveghere şi avizat de BNR, doar persoanei care se bucură atât de o reputaţie neştirbită cât şi de încrederea Consiliului şi a acţionarilor în ceea ce priveşte gestionarea efectivă a băncii.

"Faţă de cele de mai sus, vă sugerăm să citiţi şi prezentaţi Anexa 2 la prezentul drept la replică (întâmpinare depusă în dosar de către Valeriu Stoica, unul dintre avocaţii BCR - n.r.), în care BCR informează instanţa că în actuala organigramă BCR nu există funcţia echivalentă", se mai spune în documentul transmis de Răzvan Temeşan.

Fostul director Bancorex susţine că poziţia primită de agentia Mediafax şi atribuită BCR conţine judecăţi de valoare externe bancii, şi trebuie tratată ca atare.

"Astfel de judecăţi au fost emise în numele BCR şi în instanţe au fost deja tranşate în mod definitiv şi irevocabil de către acestea, în sensul infirmării lor. Autorii reali ai «poziţiei» încearcă astfel să inducă în eroare atât opinia publică, cât şi comitetul executiv al BCR, cu argumente false, invalidate (respinse) deja de către instanţe prin cel puţin 6 decizii definitive şi executorii. Suntem convinşi că Departamentul de Comunicare al BCR nu a avut acceptul comitetului executiv asupra conţinutului Notei transmise către Mediafax, aspect care va fi discutat disciplinar. În litigiul cu subsemnatul, Banca Comercială Romană, victima la rândul ei a societăţilor de avocatură care au prezentat eronat situaţia prin rapoartele de «due diligence» îşi va recupera sumele acordate subsemnatului de la cei care se fac responsabili, în sensul art.254 (şi urmatorelor) din Codul Muncii şi eventual în urma vreunui Malpraxis", afirmă Răzvan Temeşan.

În opnia lui Temeşan, comitetul executiv al băncii va dispune executarea conform cu notificarile primite până la data de 25 septembrie 2014.

"BCR va executa toate obligaţiile dispuse de Tribunalul Bucureşti în data de 09.09.2014 până la data de 25.09.2014 inclusiv, asa cum a fost solicitat în cererea de executare din 10.09.2014, evitând în acest fel incidenţa art.287 din Noul Cod Penal. Nu am sa iniţiez un demers de consiliere publică a Consiliului de Supraveghere al BCR întrucât prezum că raţiunea şi interesele acţionarilor cât şi a celor care fac afaceri cu BCR vor prima atunci cand se vor întruni pentru a decide conform art 19.1 al Actului Constitutiv", se mai arată în dreptul la replică transmis Mdiafax.

Temeşan spune că este surprins că "o aşa numită poziţie a BCR", într-o cauză atât de importantă precum managementul băncii, nu a făcut până în prezent obiectul unui comunicat de presă al acţionarului majoritar reprezentat de ERSTE Bank şi transmis spre informare atât acţionarilor BCR cât şi acţionarilor ERSTE (societate listată la Viena) şi a fost preferată în loc "o notă" care ar reprezenta "poziţia BCR", pusă în responsabilitatea Băncii Comerciale Române, prin care s-ar opune respectării unei hotărâri definitive şi executorii a Tribunalului Bucureşti.

Prin decizia din 9 septembrie, Tribunalul Bucureşti a obligat BCR să-i plătească lui Răzvan Temeşan drepturile salariale aferente perioadei cuprinse între 27 februarie 2009 şi 9 septembrie 2014, în cuantum de 70.000 de euro lunar. Suma trebuie achitată în echivalentul în lei la cursul oficial al BNR din ziua plăţii efective, sume care trebuie să fie actualizate cu rata indicelui de inflaţie la data plăţii efective.

Mai mult, prin aceeaşi hotărâre, instanţa obligă BCR să-i plătească lui Temeşan daune morale în cuantum de 100.000 de euro.

În nota transmisă MEDIAFAX, BCR aminteşte "pentru documentare factuală" câteva informaţii de fundal, arătând că poziţia echivalentă celei pe care Răzvan Temeşan a deţinut-o în Bancorex reprezintă o funcţie ce poate fi ocupată doar în baza unui mandat, având un caracter profund intuitu personae (contract bazat în principal pe aptitudini personale), acordat de Consiliul de Supraveghere şi avizat de BNR, doar persoanei care se bucură atât de o reputaţie neştirbită cât şi de încrederea consiliului şi a acţionarilor în ce priveşte gestionarea efectivă a băncii.

În anul 1997, AGA Bancorex (acţionar majoritar statul român) a decis demiterea lui Răzvan Temeşan din funcţia de conducere a acestei bănci. Ulterior, în contextul pierderilor înregistrate de Bancorex, tot statul român a decis, în anul 1999, realizarea fuziunii prin absorbirea de către BCR, această fiind reglementată strict printr-o succesiune de acte normative. În acest context, s-a prevăzut expres ca statul român să suporte în integralitate atât pierderile evidenţiate la acea dată, cât şi orice pierdere care ar fi apărut ulterior, izvorând din activitatea derulată de Bancorex până la data fuziunii.

Potrivit BCR, în anul 2003, Răzvan Temeşan a solicitat printr-o acţiune declanşată împotriva BCR, să se constate că este încă în fiinţă contractul său de muncă şi obligarea la plata de daune materiale (salarii) şi morale. Cererea menţionată a fost soluţionată irevocabil în 2005, fiind respinse atât pretenţiile formulate cât şi "reintegrarea virtuală".

"În pofida evidentei autorităţi de lucru judecat, într-un alt litigiu, declanşat de domnul Temeşan în anul 2011, instanţa (cu opinia separată a unui magistrat care reţinea incidenţa autorităţii de lucru judecat) admite recursul domnului Temeşan", mai arată BCR.

În 2011, BCR a fost obligată să îi plătească lui Temeşan 625.000 de euro, sumă ce reprezintă drepturile sale băneşti aferente perioadei cuprinsă între 7 aprilie 2005 şi 31 decembrie 2007. Tot banca a fost obligată de instanţă să-i plătească atunci lui Temeşan 30.000 de euro, drept daune morale.

BCR a precizat că a efectuat plata tuturor sumelor conform deciziei instanţei din 2011, fiind despăgubită integral de către statul român că urmare a executării garanţiei emise pentru acest litigiu.

Răzvan Temeşan a fost preşedinte al Bancorex între 1992 şi 1997.

În 1999, statul a preluat împrumuturile neperformante ale Bancorex, iar BCR a absorbit restul activităţilor băncii.

La momentul fuziunii, statul a oferit BCR garanţii pentru eventualele litigii izvorâte din activitatea Bancorex.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 8673 / 14454
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Romgaz are nevoie de avocați pentru o achiziție în Grecia. Producătorul de gaze naturale vrea să preia 20% din Gastrade, promotorul proiectului pentru operarea terminalului de LNG de lângă Alexandoupolis
Refinitiv | Cinci societăți de avocați cu prezență la București, în topul consultaților juridici din tranzacțiile derulate în Europa Estică, în primele șapte luni. CMS își păstrează primul loc în regiunea EMEA
Echipa de M&A a D&B David și Baias este implicată în 15 tranzacții aflate în diferite faze | Sorin David, Managing Partner: Activitatea societății noastre poate fi văzută ca un barometru al pieței. Pe baza proiectelor aflate în derulare, suntem optimiști și pentru perioada următoare
De vorbă cu Manuela Guia, despre proiectul GNP Guia Naghi and Partners | Nu am mutat portofolii de clienți, dar experiența avocaților implicați în acest proiect și recunoașterea de care ei se bucură au făcut ca, încă din prima zi, să avem atât de multe proiecte, încât să ne prindă cam des noaptea sau week-endul la birou
INTERVIU | Ligia Cecilia Popescu, Partener Wolf Theiss, Coordonator al Departamentului Litigii și Arbitraj: Profilul standard al clienților constanți include, cu preponderență, societăți multinaționale, instituții de credit și fonduri de investiții. Gestionăm un număr în creștere de dosare de criminalitate economică astfel încât dezvoltarea acestui domeniu se află printre prioritățile noastre
Filip & Company apără România în ultimul arbitraj ICSID, cerut de un grup controlat de magnatul rus Iakov Goldovski. Cine sunt coordonatorii echipelor de avocați
Cum poți ajunge să lucrezi printre ”zeii” arbitrajului internațional și să interacționezi cu unii dintre cei mai cunoscuți arbitri din lume. Traseul remarcabil parcurs de Ștefan Dudaș, avocatul român din echipa pariziană a firmei Derains & Gharavi International
Cum poți intra în echipa Reff & Asociații și ce te așteaptă după | ”Oferim tinerilor tot sprijinul de care au nevoie pentru a-și atinge potențialul. Nu sunt singuri în această călătorie”, spun reprezentanții firmei
Deloitte România și Reff & Asociații au asistat grupul austriac Rondo Ganahl în achiziția Transilvania Pack & Print
Fundația Baylor Marea Neagră poate continua programul național de donații de medicamente. O victorie obținută de avocații NNDKP
Cum se pot deschide porțile unui traseu profesional aproape perfect | Cine i-a „arătat drumul” Georgianei Evi, Senior Associate în cadrul Clifford Chance Badea. Despre chimia dintre mentor și mentee și dorința amândurora de a învăța și a crește împreună, profesional și personal
Cum poți dezvolta o carieră internațională în avocatură | Studii în Timișoara, concursuri tip „moot court”, masterat la Londra și un loc în echipa Debevoise & Plimpton LLP. Rețeta succesului, în varianta Dianei Moise
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...