ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Echipa Mușat & Asociații dedicată practicii de achiziții publice a avut un nivel ridicat de încărcare anul acesta. Iulian Popescu, Partener: Noul pachet legislativ a adus elemente care au îmbunătăţit procesul achizițiilor publice, dar o problemă gravă rămâne conduita autorităților contractante privind confidențialitatea ofertelor depuse

11 Decembrie 2017   |   Ștefania Enache

Volumul de muncă a creascut în contextul de noutate al legislației în domeniu şi curbei de adaptare la nivelul tuturor jucătorilor din piață.

De la stânga la dreapta: Iulian Popescu (Partner), Angela (Mare) Porumb (Partner), Bogdan Mihai (Partner) si Octavian Popescu (Partener)

 
 
Chiar dacă reprezintă un important pas înainte pentru economie, noul pachet legislativ privind achizițiile publice nu a simplicat în totalitate munca jucătorilor implicați în dezvoltarea și implementarea proiectelor din domeniu.După câteva luni bune în care au lucrat după noua legislație, avocații vin și atrag atenția asupra zonelor vulnerabile. ”Deși cadrul legislativ a urmărit în mod evident flexibilizarea întregului proces, îndeosebi prin stabilirea unor termene mai scurte şi a unor praguri mai ridicate, în practica ulterioară au apărut în mod inerent probleme de înțelegere şi sincope în aplicare. Acestea au legătură fie cu unele modificări substanțiale ale regulilor consacrate în legislația anterioară, fie cu apariția unor instrumente noi (cum ar fi documentul unic de achiziție european, parteneriatul pentru inovare etc.) ori provenite din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”, explică Iulian Popescu, Partener Mușat & Asociații.


Avocatul este de părere că o problemă gravă o constituie conduita autorităților contractante privind confidențialitatea ofertelor depuse. ”Astfel, în pofida declarării confidențialității privind anumite informații depuse de către operatorii economici, în cele mai multe cazuri obligația de confidențialitate nu este respectată de autoritățile contractante în situația unei contestații. Cunoaștem cazuri în care informații confidențiale au ajuns în posesia celorlalți participanți la procedură pe parcursul studierii dosarului la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. De asemenea, am văzut deseori situații în care operatori economici fără nicio șansă reală de a câștiga au contestat procedura doar pentru a avea acces la ofertele competitorilor”, punctează Iulian Popescu.

Expertul Mușat & Asociații consideră că o soluție pentru a evita astfel de probleme o constituie emiterea de ghiduri, instrucțiuni și îndrumări de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care să ofere interpretări ale legislației, să vină cu noi propuneri şi remedii pentru situațiile insuficient acoperite sau clarificate.

Prin transpunerea la nivel național a directivelor europene, scopul noului pachet legislativ a fost simplificarea cadrului aplicabil achizițiilor publice. Cu toate acestea, la prima vedere, acest cadru legislativ a devenit mai amplu, în prezent fiind reglementat de patru acte normative, printre care şi o lege separată privind remediile, contestațiile și organizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

”Distinct de aspectul formal, modificarea legislației achizițiilor publice a simplificat pe de o parte, procesul de participare la procedura de achiziție, iar pe de altă parte a îngreunat procedura contestării. Spre exemplu, instituția notificării prealabile tinde să prelungească în mod artificial întreaga procedură de contestare, autoritatea contractantă înțelegând de cele mai multe ori să nu răspundă notificării prealabile sau să refuze să ia măsuri de remediere”, subliniază Iulian Popescu.

Elementele care au îmbunătăţit procesul achizițiilor publice

În ciuda tuturor acestor probleme, noul pachet legislativ a produs evidente schimbări pozitive în domeniul achizițiilor. Dintre elementele care au îmbunătăţit procesul achizițiilor publice, profesionistul Mușat & Asociații nominalizează introducerea conceptului de document unic de achiziție european (DUAE), revizuirea pragurilor valorice și modalităţii de aplicare a acestora, introducerea unor structuri precum cea a parteneriatului pentru inovare și dreptul autorităţilor contractante de a efectua o consultare a pieței înainte de inițierea unei proceduri de atribuire, atunci când este vorba de achiziționarea unor produse/lucrări/servicii complexe. “În ceea ce privește acest ultim element de noutate și de transparenţă, considerăm benefică posibilitatea oferită autorităţilor contractante de a avea consultări cu piața înainte de lansarea unei proceduri de achiziție. Astfel, autoritatea contractantă va putea publica elemente din documentația de atribuire, asupra cărora potențialii ofertanți sau experți în domeniu își vor putea exprima opinia, contribuind totodată la îmbunătăţirea calităţii documentației de atribuire și la transparentizarea relației între autoritate și ofertanți”, explică avocatul.

Un alt aspect pozitiv pe care specialistul în achiziții publice îl amintește este clarificarea regimului subcontractanților, atât în ceea ce priveşte condiţiile de participare la procedura de atribuire, cât şi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul executării contractului. ”Drept exemplu, a fost prevăzut un mecanism care permite autorității contractante să efectueze plăţi direct către subcontractanți. În acest fel, considerăm că se poate evita blocarea în mod nejustificat a îndeplinirii proiectelor prin acțiunea sau inacțiunea contractantului principal”, subliniază avocatul.

Volum mare de muncă. Proiectele cheie în care firma a fost implicată

Echipa Mușat & Asociații implicată în proiecte din practica de achiziții publice a avut foarte mult de lucru în primele zece luni din 2017. De altfel, era de așteptat ca volumul de muncă să crească în contextul de noutate al legislației în domeniu şi curbei de adaptare la nivelul tuturor jucătorilor din piață. ”Similar efectelor altor modificări legislative de amploare, piața achizițiilor publice trece şi ea printr-un proces de reașezare ca urmare a eforturilor de readaptare la noul cadrul legislativ. Având experiența unor astfel de exerciții, am urmărit în mod constant să venim în întâmpinarea clienților noștri şi a autorităților contractante prin pregătirea de materiale informative, susținerea de training-uri şi dezbateri asupra problemelor de ‘bucătărie’ în implementarea proiectelor de achiziții publice”, arată Partenerul Mușat & Asociații.

Pe acest fond, atât numărul de cazuri pe care firma le gestionează în această materie, cât şi complexitatea acestora au crescut în ritm accelerat în primele zece luni ale anului. ”Observăm totodată o abordare mai riguroasă a jucătorilor din piață în ceea ce privește participarea acestora la proceduri de achiziție publică, implicarea avocaților specializați în achiziții publice fiind solicitată din fazele timpurii de pregătire şi menținerea unor echipe omogene atât pe parcursul procedurii în sine, cât şi ulterior în implementare sau în fazele de contestare. Această abordare, pe care o recomandăm întotdeauna clienților noștri, a dus în quasitotalitatea cazurilor la atingerea obiectivelor participanților în mod eficient şi mai ales durabil”, susține expertul.

Printre cele mai ample proiecte în care avocații s-au implicat trebuie amintit mandatul care a vizat asistarea unui important grup activând la nivel internaţional, cunoscut drept unul dintre cei mai importanţi producători de turbine industriale de gaze din lume, în vederea participării la licitația organizată în legătură cu execuția proiectului BRUA - Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale în direcția Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria. De asemenea, echipa de specialiști a asistat un important grup internațional, care dezvoltă şi furnizează un portofoliu larg de sisteme şi produse militare, navale, aerospaţiale şi terestre, precum şi produse pentru aplicaţii în domeniul apărării, securităţii interne şi al aviaţiei comerciale, în legătură cu participarea la o procedură de achiziţie publică organizată de Ministerul Apărării Naţionale.

Pe masa de lucru a profesioniștilor Mușat & Asociații s-a aflat și dosarul care a urmărit asistarea unei filiale a unui important grup activând în domeniul petrolului şi gazelor naturale, într-o procedură de achiziţie publică organizată de OMV Petrom, în legătură cu aspecte practice pe parcursul derulării procedurii şi contestării modalităţii de finalizare a licitaţiei publice prin etapa finală a licitaţiei electronice; precum şi cel care a vizat asistarea unui jucător autohton în domeniile industriei metalurgice şi energetice în proiectarea, livrarea şi reabilitarea de instalaţii şi echipamente, în legătură cu contestarea rezultatului unei proceduri de atribuire organizată de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

“Cel mai complex proiect al anului 2017 dintre cele enumerate mai sus, l-a reprezentat asistarea operatorului economic participant şi câştigător al procedurii de atribuire organizată de Transgaz, activitate desfășurată pe o perioadă de mai bine de 7 luni. Proiectul a debutat cu asistarea clientului încă de la faza incipientă a procedurii de atribuire, respectiv consultanţă acordată clientului la redactarea şi revizuirea documentelor privind raporturile contractuale stabilite cu membrul asociat al acestuia, revizuirea documentelor de calificare şi a documentaţiei solicitate de autoritatea contractantă, redactarea unor analize juridice complexe privind evaluarea riscurilor pe care clientul le poate întâmpina pe durata executării contractului de achiziţie publică având în vedere importanţa strategică a proiectului BRUA, asistarea şi reprezentarea clientului în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor pe parcursul unor proceduri de contestare iniţiate de alţi operatori economici participanţi la procedură, şi respectiv, asistarea clientului la negocierea şi semnarea contractului de achiziţie public”, declară Iulian Popescu. Echipa alocată acestui proiect a fost formată din Bogdan Mihai (Partner), Angela (Mare) Porumb (Partner), Ana Maria Abrudan (Senior Associate), Valeriu Solcanu (Senior Associate) și a fost coordonată de Iulian Popescu (Partner) şi Răzvan Stoicescu (Partner).

În acest moment, firma are în derulare numeroase proiecte în domeniul achiziţiilor publice, în cadrul cărora asistă și preprezintă clienţi aflaţi în plin proces de atribuire sau după caz, în faza de contestare. Lista include printre altele: asistarea și reprezentarea unui unui important operator economic cu peste 20 de ani experienţă în domeniul construcţiilor şi ingineriei, participant ca lider al unei asocieri formate din operatori economici apreciaţi pe piaţă, în cadrul unei proceduri de atribuire organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe parcursul procedurii de contestare a declarării ca neconformă a ofertei depuse de aceștia;asistarea și reprezentarea unei societăţi activând la nivel naţional în domeniul proiectării, reabilitării şi lucrărilor de construcţii, în procesul de contestare a declarării ca neconformă a ofertei depuse de aceasta, ca lider al unei asocieri formată din societăţi recunoscute în acest domeniu de activitate, în cadrul unei proceduri de atribuire organizată de Primăria Sectorului 3 București; şi asistarea și reprezentarea unui important grup internațional activând în industria echipamentelor militare, în legătură cu procedurile de achiziție şi post-achiziție de tehnică militară.Inovația în activitatea avocațială este strâns legată de tipologia legislației şi a proiectelor dintr-o anume arie de practică, astfel existând domenii care permit un grad mai mare sau mai mic de inovare. Datorită modificărilor recente în plan legislativ, domeniul achizițiilor publice permite o flexibilitate sporită pentru inovare şi crearea unor strategii diverse de soluţionare a problemelor întâmpinate de clienţi. Astfel, avocații Mușat & Asociații creionează strategii de abordare a fiecărui mandat din multiple perspective, combinând viziunea pragmatică de business cu teoria şi practica juridică. În multe dintre proiectele în care lucrăm, elementul inovator constă într-o interpretare sau abordare care nu mai fusese încercată, dar care reprezintă o ieșire din impas sau o rezolvare sustenabilă atât în faţa autorităților contractante, cât şi în faţa instanțelor de judecată. Nu de puține ori, ne petrecem mult timp pregătind scenarii în cascadă care să confere clientului cea mai bună strategie de atingere a obiectivelor – iar satisfacția clienților noștri şi cea profesională sunt pe măsură.

Iulian Popescu, Partener Mușat & Asociații
O abordare multidisciplinară. Întreg spectrul de activități juridice şi organizatorice necesare clienților este acoperit

Pentru a soluționa nevoile clienților, Mușat & Asociații mizează în continuare pe o tactică de abordare multidisciplinară. Astfel, echipele de avocați specializați în varii domenii lucrează în echipă cu avocații dedicați achizițiilor publice pentru a oferi un produs coerent şi tactic pentru clienți.

“Centrându-ne pe succesul procedurii de achiziție publică, acordăm consultanță clienților noștri încă din faza de concept a viitorului proiect sau viitoarei participări în procedură, începând cu dimensionarea şi alegerea formelor de participare (de ex.: individual, în consorțiu, cu subcontractare/susținere), trecând prin faza de analiză tehnico-juridică a cerințelor, competențelor și formularisticii, analiza şi dimensionarea optimă a riscurilor şi beneficiilor, asigurarea interfeței de legătură între actorii procedurii, analiza şi negocierea contractelor, acordurilor și declarațiilor şi până la etapele formale de clarificări, contestații sau proceduri contencioase. Astfel, avocații Mușat & Asociații acoperă întreg spectrul de activități juridice şi organizatorice necesare clienților noștri în proiectele de achiziție publică şi totodată în fazele procedurii în faţa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor şi instanțelor de judecată”, amintește Iulian Popescu.

Avocatul mai spune că este greu de distins o proporție dominantă între zona de consultanţă şi cea de litigii. ”În practica noastră avem proiecte care pornesc din zona de consultanţă şi ajung în cea de litigii, dar şi vice-versa. Unele dintre succesele noastre importante din 2017 au provenit din zona de litigii, unde, ca urmare a intervențiilor avocaților noștri, am reușit să deblocăm proiecte şi să repoziționăm ofertanții în mod corect şi durabil, rezolvând astfel neclaritățile procedurale anterioare. Experiența acumulată ne-a confirmat că în toate situațiile, când vorbim de achiziții publice, o asistenţă eficientă pentru client nu poate exista în lipsa unei echipe care să cuprindă de la bun început avocați specializați în consultanţă, dar şi proceduriști litiganți cu experiență. Lucrând împreună, aceștia pot evita eșecul unei participări sau chiar al procedurii per ansamblu, salvând timp şi resurse financiare altfel irosite. Încasările societății în cursul anului 2016, din mandate axate pe probleme de achiziții publice și dezvoltarea proiectelor cu componență publică, au reprezentant aproximativ 14% din veniturile totale ale Mușat & Asociații. Credem că anul 2017 se va încheia cu o creștere semnificativă a acestui procent, având în vedere dezvoltarea şi consolidarea acestei practici la nivelul firmei”, argumentează expertul.

De asemenea, în decursul ultimilor ani, avocații au fost implicați într-o serie de arbitraje interne şi internaționale în legătură cu sau derivând din contracte de achiziție publică. ”Practica noastră în acest domeniu s-a remarcat în arbitrajul comercial internațional, Mușat & Asociații devenind un reper confirmat şi de prestigioasa publicație GAR 100. Experiența acumulată a vizat în bună măsură mandate extrem de interesante, dispute complexe ca obiect şi impresionante în ceea ce privește valoarea reclamată, majoritatea fiind dispute contractuale derivate din achiziții publice și privatizări. În mod semnificativ, majoritatea acestor mandate ne-a fost încredințată de clienți internaționali sofisticați, ceea ce reprezintă în sine o recunoaștere”, susține Iulian Popescu.

C
lienți privați şi instituționali. Proiecte în domeniul utilităților, transporturilor şi cel militar

În activitatea derulată în ultimii ani, în care echipa Mușat & Asociații a asistat clienți privați şi instituționali într-un spectru amplu al problematicii juridice născute în jurul achizițiilor publice, avocații au identificat multe dintre aspectele problematice ale acestui domeniu. ”Un punct comun al tuturor acestor demersuri a fost înțelegerea insuficientă a imperativelor legale, distingerea acestora de normele dispozitive şi bunele practici în domeniu. În multe situații am întâlnit proceduri viciate încă din faza de concept, cu cerințe nefirești sau chiar imposibile. Tot astfel, am constatat că atât inițiatorii procedurilor, cât şi participanții din cadrul acestora, adeseori, nu urmăresc riguros etapizarea şi termenele procedurilor sau nu clarifică din timp cerințele de care depinde în cele mai multe cazuri succesul final al procedurii. Astfel, în practică, apar vicii procedurale care pot conduce la anularea procedurilor, pierderea oportunităților şi un consum nefiresc de timp în cadrul procedurilor contencioase, toate cu efecte dezastruoase pentru achizitor, ofertanți şi economie, per ansamblu. Cele mai frecvente proiecte care ne-au ținut ocupați în 2017 au fost achizițiile în domeniul utilităților, transporturilor şi cel militar. Totodată, o dinamică crescută din perspectiva achizițiilor publice a fost menținută şi în sectorul construcțiilor”, detaliază Partenerul Mușat & Asociații.

Majoritatea clienților firmei în această arie de practică este formată din companii internaționale, dar și societăți autohtone. În ultimul an, echipa Mușat & Asociații a asistat şi reprezentat clienți atât în cadrul unor proceduri de atribuire complexe, cât şi în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi/sau a instanţelor competente, în calitatea acestora de contestatari sau intervenienţi, atacând sau, după caz, sprijinind actele autorităţilor contractante în cadrul procedurilor de atribuire în care aceştia au participat în calitate de candidaţi/ofertanţi.

“În ceea ce privește asistarea clienților în această arie de practică, ne confruntăm adesea cu situații în care clienții apelează la serviciile noastre în situații extreme, de regulă în momentul în care ‘răul nu mai poate fi reparat’, deși nu credem în absolutizarea acestei expresii. Am avut, şi avem în continuare pe rol, mandate acordate de operatori economici aflați în procedură de evaluare a ofertelor depuse de către autorităţile contractante organizatoare, dar care nu au cunoscut sau nu au ştiut să profite de remediile acordate de legislaţia aplicabilă de a clarifica sau, după caz, de a contesta la timp anumite cerinţe tehnice abuzive din cuprinsul documentaţiei de atribuire sau clauze contractuale ne-excesive impuse de autoritatea contractantă”, susține Iulian Popescu. 

Echipa are 12 avocați specializați în domeniul achiziţiilor publice. Sprijin din

alte arii de practică

Echipa Mușat & Asociații este formată, în prezent, din 12 avocați specializați în domeniul achiziţiilor publice. Coordonatorii echipei sunt Iulian Popescu (Partner) şi Bogdan Mihai (Partner), pe partea de consultanţă, respectiv Octavian Popescu (Partner) şi Angela (Mare) Porumb (Partner), pe partea de litigii.

Activitatea avocaților specializați în domeniul achiziţiilor publice este sprijinită însă și de activitatea avocaților firmei specializați în alte arii de practică, precum contencios-administrativ şi fiscal, drept comercial și societar, insolvenţă, arbitraj, taxe, concurenţă.

“Mandatele încredințate, clientela şi rezultatele noastre reprezintă o carte de vizită suficientă pentru a ne recomanda în acest domeniu. Pentru clienții noștri, numele Mușat & Asociații reprezintă de peste 25 de ani o garanție a calității lucrului avocațial, profesionalismului şi eficienţei. Mai mult decât atât, credem că avem una din cele mai ample, multidisciplinare şi bine pregătite echipe de avocați, capabilă să gestioneze proiecte complexe, care adeseori sunt de importanţă strategică pentru România. Faptul că putem beneficia de expertiza integrată în întreg spectrul asistenţei juridice şi fiscale, constituie adeseori un element cheie pentru clienții noștri în atingerea adevăratului potențial al proiectelor în care suntem implicați. Totodată, Mușat & Asociații este recunoscută ca un formator de opinie în ceea ce privește interpretarea şi aplicarea cadrului legislativ aferent investițiilor publice, fiind un promotor al dialogului social şi al consultărilor publice între factorii decizionali, societatea civilă şi mediul de afaceri. Ne implicăm în mod activ în conturarea şi înțelegerea întregului proces de achiziție publică şi a parteneriatului public-privat, lucrând atât cu autoritățile publice, cât şi cu mediul privat pentru prevenirea blocajelor şi corectarea derapajelor în acest domeniu”, declară Iulian Popescu.


Profilul avocatului dorit de Mușat & Asociații în echipă


Specialiștii tineri care își doresc să facă parte din echipa Mușat & Asociații trebuie să aibă în vedere faptul că sunt apreciați avocații cu gândire logică şi pregătire riguroasă, care pot îmbina eficient  cunoștințele profesionale cu abordarea de business.

“Aşa cum am mai spus, teoretizarea excesivă în domeniul achizițiilor publice trebuie limitată, având în vedere scopul pragmatic al procesului de ofertare şi achiziție. Credem, astfel, că un bun avocat se va evidenția întotdeauna prin eficienţă şi pragmatism, ca expresie a cunoașterii legislației, înțelegerii activității clientului şi a experienței acumulate în proiecte multiple şi cu un grad ridicat de complexitate.În acest sens, ne recrutăm şi dezvoltăm avocații prin expunere constantă la programe de pregătire profesională şi lucru efectiv în proiecte dificile alături de coordonatorii de practică cu experiență vastă. Conturăm atent echipele pe care le folosim în cazuistica gestionată, în funcție de complexitate şi experiență, iar caracterul inovator al soluțiilor juridice pe care le creăm demonstrează abilitatea şi dedicarea avocaților noștri pentru proiectele în care sunt implicaţi”, subliniază Partenerul Mușat & Asociații.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 945 / 5441
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Lawyer | Banking & Finance
Popovici Nițu Stoica & Asociații o cooptează pe Raluca Rusu ca Asociat în PNSA Tax
Echipa de Banking & Finance de la Reff & Asociații, foarte activă în proiecte de digitalizare și inovație. Avocații au bifat finanțări de 350 mil. € în ultimul an și asistă tranzacții cu NPLs și active bancare de cca. 250 mil. €, blocate de pandemie. Numeroase proiecte vizează mai multe jurisdicții
15 firme și 28 de persoane fizice din 7 țări cheamă România la ICSID, în al nouălea arbitraj al țării noastre la Washington. Reclamanții au investit în parcuri fotovoltaice
MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații asistă Interparking în achiziția Parcării Bucur Obor. Partenerul Dana Rădulesscu a coordonat echipa
Voicu & Filipescu a asistat una din principalele asociații bancare din SUA, în cadrul unei tranzacții majore de finanțare crossborder ce implică și o companie românească. Partenerul Marta Popa a coordonat echipa care a colaborat cu avocații americani de la Blank Rome LLP
Ce trebuie să știe un stagiar care aspiră la un loc în echipa Bondoc & Asociații. Numar mare de proiecte complexe care faciliteaza formarea juridica. Training-uri de formare și pregătire „one to one”, cu seriozitate și constanță. Onorariile recunosc și recompensează eforturile avocaților
LegiTeam | Stratulat Albulescu recrutează avocați stagiari, absolvenți ai promoției 2020
LegiTeam | Voicu & Filipescu is looking for lawyers
Anul 2020 a adus o creștere generală a numărului de proiecte de finanțare și restructurare pentru biroul DLA Piper din Romania. Finanțările imobiliare și restructurarea unor proiecte de energie regenerabilă, printre proiectele cheie
LegitTeam: ZRVP recrutează avocați stagiari pentru departamentul Litigii
LegiTeam: Real Estate Lawyer with 2 to 4 years of practical experience in Bucharest
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...