ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noua legislație a insolvenței, cu bune și rele | Principalele prevederi de care actorii acestei piețe ar trebui să țină seama, explicate de Mariana Popa, partener în cadrul V.F. Insolvenţă SPRL

06 Decembrie 2018   |   Ștefania Enache

Mariana Popa apreciază că una dintre prevederile cu impact major este cea legată de cuantumul valoarii prag.

Mariana Popa, partener în cadrul V.F. Insolvenţă SPRL

 
 
Schimbările legislative operate de Guvern în domeniul insolvenței sunt analizate de avocați, care atrag atenția că scopul declarat al acestor modificări - „revigorarea mediului de afaceri din România, redresarea companiilor viabile și recuperarea mai rapidă a creanțelor” - nu va fi posibil prin implementarea dispozițiilor din ordonanța adoptată de Executiv. Mai mult, experții se tem că ne vom confrunta cu o jurisprudență bulversată de aceste norme. . .

“Pe de o parte, a fost stabilit termenul în care administratorul judiciar este obligat să analizeze cererile de plată a creanțelor curente formulate de creditori pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, dar singura măsură pe care titularul creanței o are la dispoziție, în cazul în care nu îi este rezolvată cererea, rămâne tot solicitarea deschiderii procedurii de faliment a debitorului, iar falimentul nu echivalează, neapărat, cu recuperarea creanței. Pe de altă parte, legiuitorul completează norma cu o dispoziție cel puțin surprinzătoare, în sensul în care „pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.”. În condițiile în care executarea silită se poate dispune doar în baza unui titlu executoriu, iar valorificarea drepturilor creditorilor se poate face doar în cadrul procedurii insolvenței (art. 75 alin. 1 din Codul Insolvenței), rămâne de văzut cum vor putea creditorii obține titluri executorii împotriva unui debitor aflat în procedura de insolvență și, mai ales, cum vor putea executa silit un astfel de debitor, cu respectarea principiilor fundamentale care guvernează insolvența: principiul unității, colectivității, concursualității și priorității acestei procedurii față de alte proceduri de recuperare a creanței, prioritatea fiind inclusiv față de legislația fiscală (principiul priorității insolvenței față de legislația fiscală fiind statuat recent și de I.C.C.J. în Decizia nr. 28/2018 publicată în M.Of. din 20.06.2018)”, explică Mariana Popa, partener în cadrul V.F. Insolvenţă SPRL.


Avocatul admite faptul că există și efecte benefice aduse de aceste modificări, indicând clarificarea expresă legată de creanțe. ”Nu de puține ori, în practică, autoritatea fiscală insistă în a declara drept creanțe curente datoriile istorice constatate după deschiderea procedurii, încărcând în mod inutil rolul instanțelor cu dosare de contestații dacă cererea de plată nu este rezolvată”, amintește specialistul.Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.
Ce s-a urmărit?

Când a decis aceste schimbări în domeniul insolvenței, Guvernul și-a motivat acțiunea susținând că este determinat să adopte urgent aceste prevederi pentru a limita utilizarea de către unii debitori, în mod abuziv, a mecanismelor puse la dispoziție de legea insolvenței cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate la bugetul general consolidat, întrucât este afectat mediul concurențial și circuitului civil în general. ”Sunt vizate în mod special societățile aflate în perioada de observație a procedurii de insolvență, întrucât se apreciază că în această perioadă, care uneori se prelungește pe mai mulți ani, justificat sau nejustificat, debitorii nu-și achită datoriile curente care se nasc după data deschiderii procedurii, iar creditorii nu au la dispoziție măsuri concrete și eficiente prin care să intervină înainte de a se acumula sume semnificative și de multe ori imposibil de recuperat. Evident că este vorba, în primul rând, despre datoriile constând în creanțe curente bugetare acumulate la bugetul consolidat al statului sau la bugetele locale”, precizează Mariana Popa.

Prevederi cu impact major

În analiza sa, profesionistul V.F. Insolvenţă SPRL a identificat principalele prevederi de care actorii acestei piețe ar trebui să țină seama.

Mariana Popa apreciază că una dintre prevederile cu impact major este cea legată de cuantumul valoarii prag. Astfel, în cazul debitorului care solicită prin propria cerere deschiderea procedurii insolvenței, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic cu 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului. ”Prin această condiție suplimentară debitorul cu creanțe preponderent bugetare nu mai poate să beneficieze de „umbrela” protectoare a insolvenței și să suspende măsurile de executare silită pornite de executorii fiscali sau judecătorești. Evident că, indiferent de cuantumul creanței bugetare, ne vom sfătui clienții să introducă cerere de deschidere a procedurii de insolvență, întrucât fapta debitorului de neintroducere sau de introducere tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței rămâne incriminată de Codul Penal ca bancruta simplă. Cum vor aplica în practică judecătorii sindici această dispoziție legală, rămâne de văzut”, punctează avocatul.

O altă modificare despre care avocatul crede că va avea un impact major benefic este cea cu privire la testul creditorului privat, în sensul că se consideră că raportul de analiză comparativă a gradului de îndestulare a creanței bugetare prin raportare la un creditor privat diligent va putea fi efectuat de orice evaluator sau alt specialist în domeniu, nu numai de către evaluatorii autorizați- membri A.N.E.V.A.R. În acest nou context, planurile de reorganizare propuse de debitori vor face obiectul analizei oricărui specialist în domeniul insolvenței, ceea ce ar putea să reducă semnificativ timpul de implementare a acestora, odată ce votul creditorului bugetar va fi fundamentat pe un astfel de raport. În mod expres în ordonanță sunt expuse condițiile și criteriile în care creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă măsura fundamentată a reducerii creanţei bugetare negarantate a statului, cu realizarea testului creditorului privat.

“După momentul deschiderii procedurii de insolvență, fie că debitorul este în perioada de observație, fie că se află în procedura de reorganizare, în calitate de practicieni în insolvență care supraveghem activitatea societății debitoare, depunem diligențe continue pe lângă administratorii speciali în ceea ce privește achitarea tuturor creanțelor curente, fiscale sau private. Procedura insolvenței trebuie să rămână o umbrela de protecție a debitorilor de bună credință, care pun pe „hold” doar creanțele istorice și care înțeleg să nu irosească creditul comercial pe care partenerii de business îl acordă societății. Creanțele istorice vor fi tratate prin planul de reorganizare în acord cu dispozițiile legale, dar activitatea curentă a societății trebuie să continue și în insolvență fără sincope majore. În caz contrar vorbim de faliment și nicidecum de reorganizare”, detaliază Mariana Popa.“Deși statisticile arată că numărul de insolvențe este în scădere, se pare că jumătate din companiile considerate de impact sunt încă în dificultate. Evident trendul în scădere din ultimii ani, trend care s-a menținut și în acest an, ne-ar putea duce cu gândul la faptul că avocații sunt solicitați din ce în ce mai puțin, dar realitatea este exact invers, întrucât problemele clienților – fie creditori, fie debitori – au devenit tot mai sofisticate, în special datorită practicii neunitare în materie la instanțe diferite, dar și la complete diferite din cadrul aceleiași instanțe. Existența în cadrul grupului a unei societăți de practicieni în insolvență care instrumentează dosare din cele mai diverse arii, reprezintă un avantaj evident pentru practica avocaților specializați pe insolvență, cazurile putând fi privite din mai multe unghiuri pentru a identifica cea mai bună soluție pentru client.”

                    Mariana Popa, partener în cadrul V.F. Insolvenţă SPRL


  Despre practica de insolvență a firmei Voicu & Filipescu


Datorită importanței domeniului, firma de avocatură Voicu & Filipescu a înființat în 2011 societatea afiliată VF Insolvența SPRL. Acest pas le-a permis experților să instrumenteze, într-un termen relativ scurt, un număr considerabil de dosare. Echipa este coordonată de Mariana Popa, avocat  cu o vechime de aproape 20 de ani și practician în insolvență înscris din 2004 în Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România,  cu o experiență considerabilă acumulată în domeniul insolvenței, lichidării și reorganizarii, trainer și lector în numeroase evenimente specializate. 

În prezent în echipă sunt nouă practicieni în insolvență, dar resursele umane implicate în dosarele pe care le gestionează sunt mult mai mari, în condițiile în care pentru aspectele tehnice particulare sunt definite de la caz la caz echipe multi-disciplinare ce includ, pe lângă practicienii în insolvență, avocați, evaluatori, economiști, consultanți fiscali, ingineri, specialiști în management, IT etc.

“Practica specifică include asistarea societăților active într-o varietate de domenii, în calitate de creditori sau debitori, în toate tipurile de proceduri de recuperare de creanțe, de la identificarea de strategii de negociere pentru recuperarea amiabilă a sumelor, asistență în proceduri de executare silită a societăților debitoare, asistență în legătură cu numirea de administratori judiciari/lichidatori, evaluarea fezabilității planurilor de reorganizare, inclusiv furnizarea de strategii de restructurare, asigurarea colectării creanțelor creditorului după lichidarea activelor societății debitoare etc. Firma asista cu succes clienți în numeroase litigii având ca obiect contestatii si cereri specifice procedurii de insolvenţa. De asemenea, portofoliul Voicu & Filipescu include asistarea clienţilor în toate etapele procedurilor de insolvenţă (perioada de observatie, reorganizare şi faliment).Totodată, punem la dispoziția clienților experiența echipei de practicieni în insolvenţă şi reorganizare a societății V.F. Insolvenţă SPRL, care potenţează relaţia dintre debitor şi ceilalţi participanţi la procedura insolvenţei – autorităţi publice, bănci, furnizori şi angajaţi – pentru a genera cele mai bune rezultate în cadrul procedurilor specifice, în cel mai scurt timp. În prezent, procedurile instrumentate de echipa noastră de specialiști în insolvență sunt fie în etapa de observație, fie în plin proces de reorganizare al activității debitorilor, fie derulează activități specifice procedurii de lichidare și faliment. Voicu & Filipescu are o vastă experiență în acest tip de probleme juridice, inclusiv în cadrul unor proiecte de volume mari, în cadrul cărora au fost luate măsuri pentru recuperarea creanțelor de la sute de debitori ai unor instituții financiare renumite active pe piață. Rata noastră de succes este peste media pieței, iar experiența și capacitatea de gestionare a unor astfel de proiecte sunt exprimate în termenii a sute de dosare gestionate într-un termen scurt”, precizează Mariana Popa.

Cele mai importante dosare

Experiența avocaților Voicu & Filipescu include dosare având ca obiect creanțe de valori mari, de ordinul milioanelor de euro, pentru societăți active în domeniul auto, asigurări, telecomunicații, IT&C, farmaceutice, retail, imobiliar, medicină, etc. Activitățile experților acoperă o varietate de abordări, de la negociere directă cu debitorii relevanți, până la asistență în proceduri de executare silită sau asistență în procedura insolvenței debitorilor, incluzând totodată litigii relevante derulate pe proceduri speciale sau de drept comun.

Printre cele mai complexe dosare lucrate de profesioniștii Voicu & Filipescu trebuie nominalizată asistența pentru una dintre societatile importante de pe piața de asigurări din România într-un litigiu de insolvență privind o creanță de aproximativ 11 milioane euro; dar și asistarea cu succes a unuia dintre cei mai mari producători și distribuitori internaționali de mobilier și decorațiuni interioare într-un litigiu având ca obiect procedura insolvenței inițiată împotriva unuia dintre debitorii săi cu scopul recuperării unei creanțe, în valoare de aproximativ 3,5 milioane euro.

Lista continuă cu asistarea unuia dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă la nivel internațional în cadrul unui proiect complex privind recuperarea de creanțe, serviciile prestate incluzând între altele, asistență în proceduri de insolvență și proceduri de executare silită, cu urmărirea implementării celei mai potrivite abordări pentru a asigura o rată de recuperare ridicată.

Echipa de insolvență s-a ocupat și de asistarea unei importante societăți de leasing active în România în cadrul unui proiect de amploare derulat la nivel național privind recuperarea de creanțe. Strategiile relevante implementate au inclus reprezentare în procedura insolvenței, alături de alte tipuri de acțiuni, fiind adaptate de la caz la caz.

Un alt proiect complex vizează asistarea cu succes a uneia dintre cele mai mari companii care activează în domeniul arhivării pe piața din Europa Centrală și de Est într-o procedură de insolvență inițiată împotriva unuia dintre partenerii săi cu scopul recuperării unei creanțe de câteva sute de mii de euro.

De altfel, echipa de practicieni în insolvenţă şi reorganizare a societății V.F. Insolvenţă SPRL asistă debitori activi într-o varietate de industrii precum alimentație, construcții, centre comerciale, imobiliare (comercial, rezidențial, office), cercetare, media, HoReCa, sport, farmaceutice, producție (inclusiv industrie grea).

Printre numele sonore din dosarele pe care avocații le gestionează trebuie menționate: ONT Carpați SA, Uzina de Construcții de Motoare Reșița SA, Omilos Oradea, Editura Intact SA, Săptămâna Financiară, Eustis Real Estate, Fresco, UCM Reșița, Industrial Parc Sabaru, United Prodimpex, Lemnking Industries, Atlantis Proconstruct etc.

Sub coordonarea partenerului Mariana Popa, V.F. Insolvență SPRL a gestionat multe mandate complexe. De exemplu, V.F. Insolvență SPRL a fost selectată ca administrator judiciar al unui important centru comercial din Oradea de consorțiul de bănci internaționale, în vederea implementării unui plan de reorganizare care să asigure atenta gestionare a activității societății debitoare. În prezent, se urmărește ca etapele procedurale să fie derulate cu aceeași celeritate ca în alte proiecte similare instrumentate.

De asemenea, V.F. Insolvență SPRL a fost selectată ca lichidator al ONT Carpați. S-a obținut acoperirea integrală a masei credale în termen record de 6 luni, iar aproximativ 17,5 milioane euro au fost distribuiți către creditorii îndreptățiți să participe la distribuirile rezultate din lichidarea averii debitoarei și către acționari.

Mai mult, băncile creditoare au confirmat V.F. Insolvență SPRL ca administrator judiciar al unei importante companii activând în domeniul imobiliar în procedura deschisă de către societatea debitoare. A fost implementat un plan de reorganizare care a constat într-o combinație de restructurare a activității curente și lichidare parțială de active, realizată într-un termen record. Printre activele valorificate deja se numără Complexul Comercial Floreasca – Prestige Shopping Center. Planul de reorganizare a fost închis cu succes, societatea fiind reintegrată în circuitul economic.

Reprezentanții Voicu & Filipescu consideră că unul dintre cele mai provocatoare cazuri administrat de practicienii în insolvență, în coordonarea partenerului Mariana Popa, este acela al societății UCM REȘIȚA.
“UCM Reşiţa S.A. este singurul producător din ţară de echipamente integrale hidroenergetice, care furnizează toate echipamentele necesare de la intrarea până la ieşirea apei din hidrocentrală. Concomitent cu furnizarea echipamentelor necesare unor noi obiective hidroenergetice, societatea asigură efectuarea tuturor reparaţiilor generale şi capitale, inclusiv modernizarea tehnologică a utilajelor Hidroelectrica, aflate în exploatare. Este ştiut faptul că Societatea reprezintă o tradiţie şi un simbol, însă mai presus de acestea UCM Reşiţa reprezintă factorul esenţial de stabilitate şi subzistenţă din viaţa celor aproape 1.000 de angajaţi, a familiilor şi apropiaţilor acestora, mulţi dintre ei având o viaţă întreagă de muncă în această uzină. De altfel, întregul oraş gravitează şi este impregnat de tradiţia marii uzine reşiţene, în prezent redus la un nod de activitate care mai susţine încă existenţa cotidiană a celor rămaşi. Oraşul Reșița a crescut o dată cu fabrica. Este şi acum exemplul clasic de oraş captiv într-o singură industrie şi încă se poate afirma că „90% din Reşiţa înseamnă UCMR”. În prezent, Reşiţa a ajuns un oraş în care nu sunt locuri de muncă, în care nu au pătruns investitori care să reușească să ofere suficiente locuri de muncă și prosperitate. Guvernul arăta într-o notă de fundamentare a unui ordonanțe din 2013 că, începând cu anul 1960, U.C.M. Reşiţa a fost producătorul a peste 85% din echipamentele aferente sistemului hidroenergetic naţional. Astfel, continuarea activităţii la S.C. UCM Reşiţa S.A. contribuie în mod major la operarea în bune condiţii a celui mai mare producător de energie electrică din sectorul hidroenergetic. În lipsa unei măsuri de sprijin, a unei restructurări, acum, când procedura de insolvenţă trebuie să se transforme juridic, fie într-o reorganizare, fie într-un faliment, credem că spectrul sumbru al unei lichidări cu imense consecinţe sociale, economice, umane şi de siguranţă naţională trebuie să fie atent şi responsabil analizat și asumat de creditori. Speram însă că noile modificări ale Legii Insolvenței creează cadrul proprice pentru creditori, statul român fiind majoritar, în vederea salvării acestei companii”, își argumentează reprezentanții Voicu & Filipescu poziția legată de dosarul REȘIȚA.

Extrem de complex a fost și mandatul în care avocații Voicu & Filipescu au acordat asistență și reprezentare unei primării a unui oraș în România de circa 115.000 de locuitori, într-o serie de cazuri de insolvență problematice având primaria drept creditor majoritar (peste 150 de dosare) și, de asemenea, alte acțiuni judiciare. Proiectul a fost coordonat de Managing Associate Alice Ene.

Controversata măsură a conversiei creanțelor statului în acțiuni

Mariana Popa a făcut câteva comentarii referitoare la măsura conversiei creanțelor statului în acțiuni. “Dacă în urma analizelor economico-financiare rezultă că societatea debitoare își poate continua activitatea, iar măsura conversiei este viabilă, dacă din planul de reorganizare rezultă clar că prin conversia creanței bugetare în acțiuni este maximizat procentul de recuperare al creanței statului față de situația intrării în procedura falimentului și dacă această conversie este integrală și efectuată la valoarea creanței bugetare a statului, neputând fi cumulată cu măsura reducerii creanței bugetare, legiuitorul a prevăzut, în dispozitia art. 133 alin. 5 lit. k) din Codul Insolvenței, posibilitatea conversiei creanțelor bugetare ale statului în acțiuni, cu consimțământul expres al creditorului bugetar exprimat prin vot asupra planului de reorganizare care cuprinde propunerea de conversie”, explică avocatul.

Mariana Popa a ținut să precizeze că posibilitatea de conversie a creanței bugetare în acțiuni la societatea debitoare se va aplica și procedurilor de insolvență aflate sub incidența Legii nr. 85/2006, cu condiția ca planul de reorganizare să nu fi fost aprobat de adunarea creditorilor până la data intrării în vigoare a Ordonanței 88/2018.

”Dacă s-a avut în vedere aplicarea acestei măsuri doar societăților de importanță locală și națională, care printr-un concurs de împrejurari sunt printre singurele care pot asigura un număr important de locuri de muncă, într-o zonă cu un grad ridicat de șomaj, dispoziția legală poate să fie benefică în cazuri izolate și dacă este aplicată cu multă rezervă. Societatea noastră de insolvență are în administrare judiciară o astfel de societate, cu o semnificație istorică, o importanță locală (prin numărul de locuri de muncă pe care le asigură și prin calitatea de contribuabil la bugetul local și consolidat), dar și națională (în sistemul energetic). Acționariatul acestei societăți viabile și necesare în circuitul economic al țării și-a declarat intenția de a propune prin administratorul special un plan de reorganizare care să conțină conversia creanțelor statului în acțiuni, ca modalitate de stingere a pasivului uriaș inregistrat la masa credală în urma reactivării unor creanțe uriașe din perioada anterioară privatizării”, mai spune avocatul.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 434 / 5277
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CNAIR plătește avocaților onorarii în plaja 100-300 Euro pe oră în litigiile arbitrale. Ce firme de avocați lucrează pentru compania responsabilă de infrastructura rutieră
Victorie importantă pentru cea mai mare societate de transport public din România, obținută de echipa de drept penal a Zamfirescu Racoți Vasile & Partners
Wolf Theiss lansează o pagină dedicată COVID-19
Țuca Zbârcea & Asociații lansează seria de podcasturi „Dreptul în vremea coronei”, în răspuns la provocările crizei actuale
Grupul de lucru Voicu Filipescu dedicat contextului Covid-19: Asistență telefonică de urgență
”Sky is the limit”, sau norocul de a lucra într-o firmă de avocatură în care se oferă oportunități nelimitate | Mihail Boian, numit recent Partener D&B David și Baias: Încerc să ghidez și să provoc colegii spre o gândire originală și ”out of the box”, spre soluții deschise și îndrăznețe
Viața merge înainte | Cei mai buni profesioniști în domeniul mărcilor industriale, evidențiați în clasamentul IP Stars 2020. NNDKP și ZRVP, lideri pe segmentele analizate, poziții fruntașe pentru Mușat & Asociații și TZA
“Avocați de gardă: diagnostic Coronavirus” este hotline-ul juridic gratuit pentru cetățenii români | Tu intrebi, avocații ZRVP raspund cu informații juridice utile în contextul pandemiei COVID-19
Cum lucrează firmele de avocați în vremea coronavirusului | VASS Lawyers continuă să ofere consultanță juridică folosind mijloacele de comunicare la distanță. Iulia Vass: Avem toate echipamentele și tool-urile necesare pentru a lucra ‘remote’
Cum lucrează firmele de avocați în vremea coronavirusului | Avocații RTPR au adoptat un program flexibil și lucrează ‘remote’. Apel la soluții tehnice performante, călătorii anulate. Activitatea continuă, clienții nu au de suferit
Cum lucrează firmele de avocați în vremea coronavirusului | CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații nu va suspenda activitatea de reprezentare a clienților in instanțe. Avocații interacționează online cu autoritățile și clienții si sunt pregătiți pentru ‘scenariul pesimist’
Doamnele avocat de la Mușat & Asociații conduc departamente cheie din cadrul firmei | Lady Lawyers: În avocatură e o competiție dură și nu te poți menține în linia întâi fără efort. Profile și proiecte coordonate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...