ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Plata TVA în ţara de origine de către firmele nerezidente din România ar lăsa fără lichiditate Piaţa Spot a platformei OPCOM

27 Martie 2011   |   lexandru Moldovan pentru Saptamana Financiara

Concret, modificarea adusă Codului Fiscal şi valabilă de la 1 ianuarie 2010, prevede că în cazul livrării de gaze naturale prin intermediul sistemelor de distribuţie, precum şi în cazul livrărilor de e­ner­gie către consumatori persoane impozabile, locul livrării se consi­deră acolo unde comerciantul îşi are sediul activităţii economice sau unde este sediul firmei, locul unde are domiciliul sau unde este stabilită reşedinţa.

Sursa: sfin.ro

 
 
Ministerul Finanţelor se află în faţa unei dileme pe care şi-a creat-o singur prin modificarea Codului Fiscal, în urmă cu un an, modificare ce dă dreptul teoretic firmelor care activează în domeniul distribuţiei de produse petroliere, gaze şi electricitate să plătească TVA în ţara lor de origine, în situaţia în care sediul social al acestora nu se află în România. Deşi această prevedere nu a fost pusă încă în practică, tot mai multe societăţi solicită exceptarea de la plata TVA în România. 

Modificarea Codului Fis­cal nu a fost o invenţie a finanţiştilor români, ci o transpunere a unei Directive Europene, fără a se lua în considerare însă şi efectele ei. La un an de la apariţia respectivei faci­lităţi, Ministerul Finanţelor nu mai poate ignora propriile reglemen­tări, care ar putea avea consecinţe extrem de nefaste asupra viitoarei burse de energie, în primul rând, dar şi asupra încasărilor din TVA la bugetul de stat. Firmele străine prezente pe piaţa românească, din domeniul gazelor şi al energiei în speţă, cu sediul social în ţările lor de origine, sunt îndreptăţite să soli­cite respectarea Directivei Europe­ne, precum şi a Codului Fiscal, mai ales că acestea îşi recuperează TVA plătită în România la intervale foarte lungi de timp, în cel mai fericit caz la nouă-zece luni, faţă de 45 de zile, cât prevede legea. Or, în cazul tranzacţiilor cu energie electrică sau gaze naturale, valoarea TVA ce însoţeşte fiecare factură e­misă este foarte mare. Se apreciază, spre exemplu, că numai în 2010, în domeniul energiei electrice, plata TVA pentru facturile emise a de­păşit nivelul de 70 de milioane de euro, din care cel puţin 30 de mi­lioa­ne de euro revin plăţilor făcute de nerezidenţi. Dacă în domeniul gazelor naturale nu avem încă o piaţă concurenţială reală şi nici tranzacţii pe o bursă de specialita­te, în schimb în domeniul energiei electrice tranzacţiile de pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) a plat­formei de tranzacţionare OPCOM riscă să rămână fără lichiditate, tocmai din cauza aplicării măsurii amintite. 
 
Cine îşi sapă groapa singur
În momentul de faţă, în Româ­nia, orice factură este însoţită de TVA. Concret, modificarea adusă Codului Fiscal şi valabilă de la 1 ianuarie 2010, prevede că în cazul livrării de gaze naturale prin intermediul sistemelor de distribuţie, precum şi în cazul livrărilor de e­ner­gie către consumatori persoane impozabile, locul livrării se consi­deră acolo unde comerciantul îşi are sediul activităţii economice sau unde este sediul firmei, locul unde are domiciliul sau unde este stabilită reşedinţa. Evident, pe piaţa energiei electrice din România acti­vează firme cu sediul social în Ce­hia, Germania sau Italia şi nu nu­mai, motiv pentru care acestea au tot dreptul să solicite plata TVA acolo. Lucrurile devin însă extrem de complicate pentru piaţă, care în această situaţie s-ar vedea lipsită de lichiditate, dar şi pentru statul român, care nu ar mai încasa TVA aşa cum o face acum. „Dezechili­brul nu poate fi suportat din punct de vedere valoric”, afirmă Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, platforma de tranzacţio­na­re a energiei electrice din Româ­nia. „La simulările pe care le-am făcut s-a demonstrat că TVA aferen­tă tranzacţiilor cu energie electrică de către nerezidenţi pe Piaţa pentru Ziua Următoare este mult mai mare decât cifra de afaceri a operatorului OPCOM”, mai spune Victor Ionescu. Să vedem ce în­seam­nă acest lucru. 
 
Cåt de voluntară este piaţa?
În piaţa de energie electrică, operatorul OPCOM joacă rolul de contraparte, poziţie care permite ca decontările să fie făcute foarte repede între traderi, iar piaţa să se bucure de o lichiditate foarte ridicată. Cifra de afaceri a OPCOM este însă de aproximativ 4 milioane de euro anual. Dacă luăm în conside­rare faptul că nivelul TVA se ridică la circa 70 de milioane de euro a­nual, iar nerezidenţilor le revin a­pro­ximativ 30 de milioane de euro din TVA, ajungem la concluzia că pe lună ar „dispărea” din piaţă o su­mă aproape egală cu întreaga cifră de afaceri a OPCOM pe un an. În mod evident, există riscul de blocare a tranzacţiilor, în ciuda faptului că acestea au în spate garanţii obligatorii. Mai mult decât atât, în cazul aplicării corecte a Codului Fiscal, inclusiv firme româneşti ar putea să-şi stabilească sediul social în alte ţări, astfel încât să evite plata TVA în România. În mod teoretic, există şi o portiţă de scăpare. Pen­tru a se evita o blocare a Pieţei pentru Ziua Următoare, se poate lua în considerare faptul că aceasta este o piaţă voluntară, iar participarea la tranzacţii trebuie să ţină seama de acest lucru, precum şi de conven-ţiile pieţei, acceptate de către toţi participanţii. Într-o asemenea conjunctură există însă riscul, teoretic, ca o parte din participanţii la piaţă să renunţe la tranzacţii, ceea ce ar echivala însă tot cu reducerea li­chi­dităţii, precum şi a volumului de tranzacţii. Dilema în care s-a intrat poate avea însă şi alte soluţii, dar acestea presupun costuri supli­men­tare, care în final se vor regăsi în preţul energiei electrice.
 
Trei soluţii şi o rezolvare: preţ mai mare
Preşedintele Asociaţiei Furnizo­ri­lor de Energie (AFER) din Româ­nia, Ion Lungu, consideră că „OPCOM are posibilitatea de a se apăra” în faţa acestei situaţii şi confirmă faptul că în momentul de faţă există o comisie de specialişti care discută atât cu reprezentanţii OPCOM, cât şi cu cei ai Ministerului Finanţelor, astfel încât legea să fie respectată. Preşedintele AFER este, în acelaşi timp, de acord cu faptul că lichiditatea pieţei de energie este una foarte bună şi că aceasta trebuie păstrată în avantajul tuturor parti­ci­panţilor. S-au iden­tificat trei so­luţii, fiecare cu avantajele şi deza-van­tajele ei, pe baza cărora se poar­tă discuţiile. Pen­tru optimizarea fluxului de numerar, OPCOM ar trebui să primească contravaloarea TVA de la stat (din urma tranzac-ţiilor) în 45 de zile, cât prevede legea, urmând ca acţiunea de control să se facă ulterior (în momentul de faţă nu se acceptă plata TVA decât după efectuarea controlului de la Finanţe, care depăşeşte însă mult termenul de 45 de zile). Este o soluţie oarecum utopică însă, având în vedere „foamea” de bani a statului şi lipsa lui de reacţie. Tot în această variantă, energia ar putea fi decuplată de TVA. În cea de-a doua variantă, s-ar impune nevoia unei prefinanţări a OPCOM (posibil un îm­prumut), din care să fie plătit TVA, iar ulterior costurile acestui credit să fie acoperite de către toţi participanţii la piaţă sau numai de către nerezidenţi. Evident, asta ar duce inevitabil la creşterea preţului energiei. În fine, o a treia variantă ar presupune introducerea unui sistem de taxare inversă (TVA să se aplice la vânzătorul final), propu­nere pe care o regăsim şi în sectorul de panificaţie sau al comer­ţului cu cereale, ca o măsură de era­dicare a corupţiei. Numai că pentru aplica­rea taxării inverse trebuie să avem aprobarea Comisiei Euro­pene. În sectorul panificaţiei s-a solicitat Co­misiei aplicarea taxării inverse încă de anul trecut, dar nici acum nu avem un răspuns. Cert este că, dintre toate soluţiile identificate până acum, pentru a evita un co­laps al pie­ţei de energie, toate duc, în final, la creşterea preţurilor. Or acest lu­cru nu-l doreşte nimeni în România. 
 
Piaţa pentru Ziua Următoare, în plină expansiune 
Volumul tranzacţiilor cu ener­gie electrică cu livrare în ziua ur­mătoa­re a crescut cu 43% faţă de luna februa­rie 2010, tranzacţiile to­tale evolu­ând de la 543.423,018 MWh anul trecut, la 777.959,697 MWh în februarie 2011, res­pectiv în valori medii orare de la 808,665 MWh/h la 1.157,678 MWh/h. Aceste cifre ab­solute, echi­valate în ponderi din cererea de consum, aflată conform statisticilor pro­vi­zorii în creştere cu aproximativ 8% faţă de februarie anul trecut, indică un salt cu 4 procente al cotei spot corespun­zătoare lunii februarie 2011, stabilită la 16,35%, faţă de 12,28%, valoare stabilită cu exact un an în ur­mă.
Preţul mediu corespunzător tran­zacţiilor spot din luna februa­rie a fost de 194,09 lei/MWh (45,67 EUR/MWh), poziţia în cadrul domeniului de variaţie al preţuri­lor medii lunare în pieţele spot din Europa, stabilit între 45 eu­ro/MWh şi 67 euro/MWh, fiind la 13 procen­te sub media europeană de 53 eu­ro/MWh, valoare aproximativ constantă comparativ cu luna de debut a anului 2011. Raportat la rezultatele lunii anterioare, analiza comparativă de preţ la nivelul burselor europene considerate indică varia­ţii absolute care pornesc de la mai puţin de 1 euro/MWh şi ating apro­ximativ 7 euro/MWh, piaţa spot ad­mi­nistrată de OPCOM consem­nând pentru luna februarie o creş­tere cu 1,58 euro/MWh faţă de ianuarie 2011.
Interesul pentru tranzacţiile cu livrare în ziua următoare, stabilizat în ultimele cinci luni la un coeficient de participare de circa 67% (în medie 71 de participanţi dintr-un total de 106 înregistraţi), s-a materia­lizat în tranzacţii orare care, agregat la nivelul întregii pieţe, au variat într-o marjă între 778 MWh/h şi 1.607 MWh/h. Transpuse în ponderi din consumul mediu orar, volumele tranzacţionate agregate la nivelul fiecărei ore au depăşit nivelul de 10%, în timp ce în circa 87% din cele 672 de intervale orare ale lunii volu­mele au excedat pragul de 1.000 MWh/h. 
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 29039 / 32837
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Din vorbă-n vorbă cu Lavinia Aftodor, Senior Legal Counsel la BCR, singurul In-House Counsel desemnat Rising Star în România de către Euromoney. “Munca de in-house lawyer nu este rutinantă, sarea și piperul sunt prezente zi de zi. E o plăcere să îmi regăsesc vechi colegi de breaslă, din case de avocatură de prestigiu, cu care să fac echipă în cadrul unui proiect complex”
  Firmele de avocați mai au doar câteva zile pentru a trimite oferte într-un contract de 690.000 € | MFP vrea să atragă anual de pe piețele externe 5-6 mld. €, până în 2022. Statul caută avocați pentru a “upgrada” programul MTN
  Cum lucrează avocații de IP de la bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ. Activitatea intensă în 2019, cu numeroase elemente de inovație, prin soluții aplicate pentru protecția drepturilor clienților. Anul acesta va fi extinsă interconectarea domeniului IP cu domeniile TMT
  act | Botezatu Estrade Partners face o primă rundă de promovări și recrutare sub noul brand. Mihaela Poșircă devine partener, alți avocați fac un pas înainte în carieră
  CJUE: Confiscarea sumelor nedeclarate la frontiera României este contrară dreptului UE. Țuca Zbârcea & Asociații a sesizat Curtea europeană
  Filip & Company a asistat BT Leasing în cadrul unei emisiuni de obligaţiuni de 40 de milioane euro
  Popovici Nițu Stoica & Asociații are un nou Avocat Asociat. Irina Ivanciu, promovată pe poziția de partener de la 1 ianuarie
  Gabriel Albu iese din asocierea cu Ovidiu Budușan după 12 ani de colaborare. Albu Legal, un nou jucător puternic în practica de ”business crime”
  LegiTeam: ZRPV recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii
  PNSA și D&B David şi Baias, în tranzacția prin care Altex preia RTC Proffice Experience de la Oresa Ventures. Ce avocați au fost implicați în proiect
  Schoenherr si Asociații, avocații OMV Petrom în preluarea rețelei Art Petrol. Partenerii Oana Constantinescu și Georgiana Bădescu, în prim plan
  Cosmin Vasile, singurul avocat din România listat concomitent în ultimele clasamente Who’s Who Legal Arbitration și Who’s Who Legal Litigation
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...