ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Fiscul începe vânătoarea de fantome

05 Iunie 2011   |   Monica Cercelescu pentru Săptămâna Financiară

Un nou ordin al Ministerului Finanţelor instituie verificări drastice pentru cei care vor să-şi înregistreze firmele în scopuri de TVA

Sursa: Financiarul

 
 
Ordinul MFP nr 1984/2011 stabileşte o serie de criterii pe baza cărora să fie condiţionată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. Pe baza acestora, organul fiscal va stabili dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA.

Principalele criterii se referă la existenţa sediilor şi modalitatea de deţinere, dar şi la comportamentul anterior al administratorilor sau asociaţilor societăţii.Introducerea acestei măsuri vizează restrângerea accesului celor care prezintă risc crescut de fraudă, însă aplicarea ei va conduce la creşterea birocraţiei şi la îngreunarea procesului de înregistrare în scopuri de TVA.


Orice persoană impozabilă care realizează sau intenţionează să realizeze activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA. Prin noul ordin al MFP, aceste persoane trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice. Este vorba doar de activităţile ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

În acest scop, organul fiscal va evalua cele 6 criterii, defalcate pe 25 de situaţii specifice.

Noi controale documentare şi la faţa locului
Iniţial, organul fiscal competent va realiza, în termen de 3 zile de la data depunerii declaraţiei, controlul documentar privind sediul şi bonitatea administratorilor şi a societăţii, la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal.
Criteriile se referă la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, precum şi la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori în cazul celorlalte societăţi comerciale.
 
Dacă, în urma verificării efectuate, rezultă că persoana impozabilă nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă nu va fi înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. Pentru cei care trec de acest criteriu, pasul următor este verificarea cazierului fiscal. În situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind aceste două criterii, organele fiscale competente stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, vor comunica solicitantului decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia care stă la baza respingerii.

După efectuarea controlului documentar, persoanele impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse vor solicita în scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în maximum 24 de ore de la data finalizării controlului documentar, să verifice existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară. În acest scop, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, organul efectuează o cercetare la faţa locului.
în situaţia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit inclusiv criteriile de la verificarea faptică a sediului, se trece la verificarea celor 25 de situaţii specifice în care s-ar putea afla firma în ceea ce priveşte modalitatea de deţinere a sediului, durata contractului etc., precum şi antecedentele sau cetăţenia asociaţilor.
  
Cine are şanse să treacă de 45 de puncte
În ceea ce priveşte spaţiul, cel mai mare punctaj (10 puncte) se acordă dacă spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent dacă există spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordă 10 puncte. Cel mai mic punctaj  (0 puncte) se acordă dacă sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului. Aceasta ar constitui o mare problemă întrucât foarte multe firme se înregistrează la sediul avocatului, cel puţin la început. De asemenea, şi pentru comodatul pe o perioadă mai mică de un an se acordă doar 1 punct.

La stabilirea bonităţii administratorilor sau a asociaţilor se au în vedere subcriterii precum numărul societăţilor lichidate, pentru care s-a declanşat insolvenţa sau se află în inactivitate temporară. De exemplu, dacă niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut calitatea de administrator sau asociat la societăţi care au fost lichidate, se acordă 10 puncte. în schimb, dacă a lichidat mai mult de 10 societăţi, se acordă 0 puncte.

În ceea ce priveşte cazierul fiscal al asociaţilor sau al administratorilor, dacă aceştia nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor, se acordă 10 puncte.

Iar dacă cel puţin unul dintre aceştia sau cel puţin una dintre societăţile la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor prevăzute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal se acordă 0 puncte.

Cetăţenia şi perioada vizei de şedere constituie alte subcriterii de evaluare. Dacă toţi administratorii sau, după caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetăţeni UE, se acordă 10 puncte. în schimb, dacă aceştia sunt cetăţeni non-UE şi nu deţin viză de lungă şedere în România se acordă 0 puncte.
  
(Detalii în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011)


Asanarea mediului de afaceri vs creşterea birocraţiei


Alex Tabacu, Tax Partner
VOICU & FILIPESCU TAX ADVISERS
Tax and Accounting Consultants

În mod evident, fiind o nouă obligaţie declarativă, acest lucru va conduce la creşterea birocraţiei şi la îngreunarea procesului de înregistrare în scopuri de TVA. Dacă se ţine cont de documentaţia care trebuie să însoţească Anexa la declaraţia de menţiuni (certificat constatator Registrul Comerţului, copii de pe documentele din care rezultă dovada deţinerii legale a spaţiului, copii de pe documentele de identificcare ale administratorilor) precum şi de faptul că procedura are două etape: etapa verificării documentare şi respectiv etapa verificării faptice este lesne de constatat faptul că procesul de înregistrare este unul complex şi va fi dificil de implementat în practică într-o manieră eficientă.

Privind dintr-o altă perspectivă, şi anume aceea a “asanării” mediului de afaceri şi reducerii evaziunii fiscale, ordinul poate avea şi o parte bună. în mod cert, stricteţea procedurii va constitui o barieră suplimentară în procesul înregistrării în scopuri de TVA a unor companii “fantomă”.
Ponderea aspectelor pozitive faţă de cele negative va fi confirmată de practica următoarelor luni. Elemente esenţiale în acest sens vor fi modul în care noul ordin va fi implementat în practică, înţelegerea şi flexibilitatea personalului implicat în acest proces şi respectarea termenelor. 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 15827 / 17510
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Deloitte România a asistat investitorul imobiliar Hili Properties în preluarea Băneasa Real Estate, proprietarul clădirii de birouri MIRO
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
RTPR l-a asistat pe Jean Valvis cu privire la parteneriatul strategic între AQUA Carpatica și PepsiCo | Jean Valvis: RTPR s-au ridicat pe deplin la înălțimea renumelui pe care îl au, dovedindu-se avocații de M&A cei mai profesioniști în domeniul comercial, cu accent total pe rezultate
NNDKP asistă ExxonMobil cu finalizarea vânzării către Romgaz a participației deținute în cadrul proiectului offshore Neptun Deep. Samuel Shehadeh, Senior Counsel ExxonMobil: Am beneficiat de vasta experiență a NNDKP în domeniul energiei, de viziunea strategică și de recomandările practice furnizate
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...