ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avans de 20% pentru practica de achiziții publice a NNDKP, cu peste 25 de proiecte în diverse stadii de organizare și implementare. Adina Chilim-Dumitriu, Partener: Cele mai des întâlnite probleme apar la transmiterea rezultatului procedurii de către autoritățile contractante, prilej de contestare pentru majoritatea ofertanților nemulțumiți de rezultat

14 Decembrie 2017   |   Ștefania Enache

Firma de avocatură asigură toate tipurile de servicii legale pentru orice fel de probleme legate de achizițiile publice, de la consultanță pentru entități contractante în faza de pregătire a procedurilor de achiziție publică, la asistența pentru ofertanți în perioada de pregătire a ofertelor, clarificarea documentației de atribuire și evaluarea ofertelor, reprezentare în fazele litigioase la CNSC, Tribunal și Curți de Apel, până la implementarea din perioada de execuție a contractelor de achiziții publice și reprezentarea în fața Curților de Arbitraj sau a instanțelor de drept comun pentru solutionarea disputelor apărute în executare.

Adina Chilim-Dumitriu, Partener si Coordonator al practicii de Achizitii Publice si PPP din cadrul NNDKP

 
 
Noul pachet legislativ privind achizițiile publice a adus o multitudine de modificări, avocații axați pe acest domeniu constatând în practica din ultimul an a instanțelor de judecată interpretări diferite, uneori chiar contradictorii, ale noțiunilor introduse. ”Spre exemplu, cu referire la notificarea prealabilă și la problematica pe care a generat-o, nu a fost foarte clar încă de la început cât de detaliată trebuie să fie notificarea prin raportare la contestația subsecventă, dacă în contestație pot fi aduse motive/argumente suplimentare față de notificare, care sunt consecințele formulării unei notificări prealabile extrem de succinte urmate de o contestație mult mai complexă, susținută prin probe suplimentare etc.”, explică Adina Chilim-Dumitriu, Partener și Coordonator al practicii de Achiziții Publice și PPP din cadrul firmei Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP). . .


Chiar dacă este vorba doar de un exemplu, de o problemă foarte punctuala, avocatul amintește că a generat deja practica contradictorie și imprevizibilitate. “Practica judiciară va contura, într-un final, răspunsuri clare la aceasta și la multe alte întrebări, însă considerăm că ar fi binevenit un efort susținut din partea ANAP - cu sprijinul CNSC, al Tribunalelor și al Curților de Apel - pentru sporirea numărului de Instrucțiuni de interpretare a prevederilor noului pachet legislativ, în vederea asigurării unei mai bune previzibilități a manierei de interpretare a acestora”, puntează Adina Chilim-Dumitriu.

Un an plin pentru echipa NNDKP. Mai multe proiecte și încasări mai mari

În 2017, echipa firmei NNDKP a avut în lucru multe proiecte provocatoare și de anvergură pentru practica de achiziții publice.

Unul dintre mandatele complexe a fost cel care a vizat procedurile CFR de atribuire a contractelor pentru reabilitarea căii ferate Frontiera – Curtici – Simeria,  parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h. Valoarea estimată cumulată pentru cele patru loturi a fost foarte ridicată, de 8.203.707.386,00 RON (fără TVA). “Suntem extrem de fericiți și mândri că datorită efortului susținut al întregii echipe implicate, inclusiv prin asistența și reprezentarea asigurate de echipa noastra, în special în fazele litigioase, clienții noștri au reușit să obțina în acest an semnarea a trei dintre aceste patru contracte. Asta, deși șansele inițiale păreau destul de mici”, declară Partenerul NNDKP.

Echipa implicată a fost coordonata de Adina Chilim-Dumitriu, care i-a avut alături pe Radu Damaschin, Partener în cadrul practicii de Litigii, și pe Alexandru Aman, Asociat Senior în cadrul practicii de achiziții publice, împreună cu alți avocați, în funcție de necesitățile punctuale ale proiectului.

Reprezentanții NNDKP sunt de părere că proiectul acesta a fost probabil cel mai complex din 2017, presupunand un tur de forță prin toată problematica litigioasă a achizițiilor publice, dar și prin probleme tehnice de o complexitate extrem de ridicată. Dată fiind anvergura contractelor licitate, toți ofertanții au fost extrem de combativi, fiind puține instituții și interpretări problematice din dreptul achizițiilor publice care nu au fost puse în discuție în litigiile conexe.

Avocații NNDKP s-au implicat și în procedura organizată de Primăria Municipiului București pentru extinderea stației de epurare Glina și pentru constructia incineratorului de nămol, proiect cu o valoare estimată de 670.270.570,00 RON (fără TVA). “În acest an am avut și satisfacția obținerii semnării acestui contract, după mai mult de 3 ani de litigii”, arată coordonatorul practicii de Achiziții Publice și PPP din cadrul firmei. Din echipa de bază coordonată de Adina Chilim-Dumitriu au făcut parte Radu Damaschin, Partener, și Alexandru Aman, Asociat Senior.

Pe masa de lucru a avocaților s-a aflat și dosarul referitor la procedura organizată la nivel național de către Ministerul Sănătății în vederea achiziționării unui vaccin specializat, având o valoare estimată de ordinul sutelor de milioane de lei. ”Decizia obținută în instanță în favoarea clientului nostru cu privire la această procedură reprezintă, din punctul nostru de vedere, un reper în jurisprudența de profil atât prin raportare la tematica tehnico - juridică pusă în discuție, cât și prin raportare la dinamicitatea intereselor publice ce planau asupra disputei’, precizează avocatul NNDKP. Performanța echipei implicate (Adina Chilim-Dumitriu, Partener coordonator al practicii de achiziții publice, Radu Damaschin, Partener în cadrul practicii de Litigii, Cristian Dranca, Asociat Senior în practica de achiziții publice, și Alexandra Drugan, Asociat în practica de Litigii) a fost realmente excepțională, la fel și satisfacția prilejuită de rezultatul obținut.

“Activitatea în primele 10 luni ale anului 2017 a fost intensă, practica noastră de achiziții publice fiind implicată în peste 25 de proiecte, în diverse stadii de organizare și implementare. Activitatea noastră a crescut față de anul trecut cu aproximativ 20%, atât ca număr de proiecte cât și ca încasări. Dacă luăm în calcul faza de executare și activitatea colegilor specializați în contracte de tip FIDIC atribuite prin proceduri de achiziție publică, raportul dintre consultanță și litigii în practica noastră este de aproximativ 60% - 40% în favoarea consultanței. Însă aceasta reprezintă o separare oarecum artificială pentru noi. În realitate, avocații noștri ‘consultanți’ redactează de multe ori cereri pentru instanță sau CNSC, iar avocații noștri ‘litigatori’ participă la negocieri complexe pentru structurarea contractelor de asociere în participatiune atunci când membrii unei asocieri trebuie să ajungă la un compromis înainte de a putea participa cu o ofertă comună într-o procedură de achiziție publică”, susține profesionistul NNDKP.

În momentul de față firma de avocatură are în derulare proiecte de achiziții publice în domeniile infrastructurii, utilităților, petrol și gaze, farma și achiziții militare. “În afară de proiectele menționate deja mai sus, mai amintim și asistența continuă pe care o acordăm uneia dintre cele mai mari societăți din lume, din domeniul petrolier, pentru organizarea procedurilor de achiziție publică, societatea în cauză având statutul de entitate contractantă conform legii române. De asemenea, menționăm și asistența și reprezentarea acordate clienților noștri în faza de executare a unor contracte de achiziție publică complexe în domeniul infrastructurii rutiere, atât în discuțiile și negocierile cu autoritățile contractante, cât și în fazele de soluționare a disputelor de tip CAD sau arbitraj comercial. Nu în ultimul rând, trebuie precizată și asistența acordată clienților noștri în domeniul achizițiilor militare. Acest domeniu de nișă în practica mai largă a achizițiilor a fost mereu deservit de NNDKP, însă după creșterea alocării bugetare pentru armată la 2% din PIB, cererile în acest domeniu au cunoscut o creștere consistentă”, completează Partenerul NNDKP.

Portofoliul de clienți include societăți de talie medie sau mare din domenii foarte diferite. “Ca numitori comuni pentru clienții noștri menționăm experiența și gradul de sofisticare în participarea și înțelegerea procedurilor de achiziție publică. Majoritatea clienților noștri au departamente specializate de ofertare/achiziții precum și departamente juridice, ceea ce ridică gradul de complexitate al problemelor care ajung la noi, majoritatea aspectelor de o dificultate teoretică/practică mai redusă fiind ‘filtrate’ de departamentele specializate din cadrul clienților noștri”, menționeză Adina Chilim-Dumitriu.

Bile albe și bile negre pentru legilație

Expertul firmei de avocatură consideră că noul pachet legislativ privind achizițiile publice a adus modificări diverse (unele în bine, altele ar putea fi considerate în rău) în procesul organizării și derulării achizițiilor publice.

Avocatul dă ca exemplu DUAE, care a condus la simplificarea documentației de ofertă și a evaluării, în special în cazul procedurilor de o complexitate mare. În același timp,  introducerea notificării prealabile ca etapă preliminară obligatorie pentru formularea unei contestații a condus, în general, la prelungirea duratei de blocare a procedurilor de atribuire, nicidecum la fluidizare a derulării acestora sau la diminuarea numărului de contestații, după cum se preconiza.

În contextul în care nici acum legislația nu este 100% clară, este inevitabil să nu intervină probleme în derularea unor proiecte. “Din experiența noastră, cele mai des întâlnite probleme apar la transmiterea rezultatului procedurii de către autoritățile contractante, prilej de contestare pentru majoritatea ofertanților nemulțumiți de rezultat. Însă probleme complexe pot să apară și în execuția contractelor când, de multe ori, proiectul tehnic nu corespunde cu realitatea din teren, devenind necesare modificări ale obiectului contractului sau ale termenului de finalizare, modificări delicate în contextul legislației privind achizițiile publice”, explică specialistul.
În majoritatea cazurilor în care am asistat clienții noștri pe parcursul întregii proceduri de achiziție publică, asistența juridică s-a extins în mod natural și la executarea contractelor de achiziție publică, cu diversele probleme care pot apărea în executare. Din păcate, experiența noastră specifică fazei de executare a contractelor de achiziție publică a demonstrat, într-o proportie destul de mare, că părțile vor ajunge la rezolvarea diferendelor pe calea arbitrajului sau, respectiv, în fața instanțelor competente (în funcție de clauza de jurisdicție din contracte). În atare situatie, clienții noștri, având în vedere colaborarea strânsă din etapa executării contractului, au decis să încredinteze aceste arbitraje firmei noastre. Pe cale de consecință, firma a fost și este în mod constant implicată în asistența oferită în cadrul acestor arbitraje, indiferent dacă acestea sunt desfășurate în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la București sau conform Regulilor ICC de la Paris. În acest context, credem că o veritabilă cheie a succeselor repurtate de clienții noștri în procedurile arbitrale a fost asigurarea continuității echipei de avocați care a asistat la inițierea și derularea proiectului. În alte cuvinte, cunoașterea detaliată a speței și experiența firmei noastre în derularea contractului, ambele coroborate cu o pregătire foarte bună a echipei de arbitraj, au condus la rezultate pozitive pentru clienții noștri.

Adina Chilim-Dumitriu, Partener și Coordonator al practicii de Achiziții Publice și PPP din cadrul NNDKPAvocați experimentați asigură toate tipurile de servicii legale pentru orice fel de probleme legate de achizițiile publice

Echipa NNDKP și-a însușit rapid noul pachet legislativ în materia achizițiilor publice, precum și interpretările apărute atât în doctrină, cât și în jurisprudența cu privire la acesta. “Cunoașterea rapidă a tuturor interpretărilor posibile și participarea la cât mai multe conferințe pe tema noilor legi a reprezentat o prioritate pentru practica noastră în ultimul an, pentru a putea oferi mereu cele mai bune și de actualitate soluții clienților”, declară avocatul.

Echipa NNDKP numără în prezent șapte avocați consultanți, la care se adauga încă patru avocați din practica de litigii specializați în disputele specifice achizițiilor publice. Departamentul de achiziții publice este coordonat de Adina Chilim-Dumitriu, care are o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

“Principalele calitați ale unui avocat bun în domeniu sunt meticulozitatea, atenția la detalii și mintea tehnică. Ultima dintre aceste calități tinde să fie omisă, de regulă. Însă o minte care gândește exclusiv juridic poate întâmpina dificultăți mari când se confruntă cu noțiuni tehnice sau economice complexe, precum cele pe care le presupune aproape orice procedură de achiziție publică. Clienții noștri beneficiază de servicii juridice premium, de cel mai înalt nivel, furnizate de o echipă multidisciplinară de avocați și consultanți care se bucură de o experiență fără egal în domeniul achizițiilor publice. Cunoașterea foarte bună a legislației și aplicării acesteia, soluțiile inovative și business-oriented pe care le propunem și rezultatele pe care le obținem sunt câteva dintre punctele noastre tari, pentru care ne bucurăm de laudele clienților și de recunoașterea ghidurilor internaționale de specialitate”, concluzionează Partenerul NNDKP.

Firma de avocatură asigură toate tipurile de servicii legale pentru orice fel de probleme legate de achizițiile publice, de la consultanță pentru entități contractante în faza de pregătire a procedurilor de achiziție publică, la asistența pentru ofertanți în perioada de pregătire a ofertelor, clarificarea documentației de atribuire și evaluarea ofertelor, reprezentare în fazele litigioase la CNSC, Tribunal și Curți de Apel, până la implementarea din perioada de execuție a contractelor de achiziții publice și reprezentarea în fața Curților de Arbitraj sau a instanțelor de drept comun pentru solutionarea disputelor apărute în executare.

NNDKP oferă servicii juridice complete de peste 25 de ani, fiind one stop shop în materie de servicii legale. Serviciile practicii de achiziții publice se îmbină în mod sinergetic cu cele ale practicii de litigii, dar și cu cele ale NNDKP Consultanță Fiscală, pentru a putea oferi cele mai bune și mai complete soluții clienților firmei.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1358 / 5854
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
KPMG Legal – Toncescu și Asociații asistă asociații Dentstore în tranzacția cu Abris Capital Partners. Laura Toncescu (Managing Partner) și Dragoș Iamandoiu (Senior Managing Associate) au coordonat asistența juridică acordată vânzătorilor
International arbitration for Romanian in house lawyers (24-25 februarie)
Echipa de arbitraj a ZRVP câștigă o nouă dispută arbitrală în domeniul construcțiilor. Partenerul Alina Tugearu a coordonat echipa
PNSA a asistat Pavăl Holding în achiziția complexului Dacia One. Partenerul Valentin Creața a coordonat echipa de avocați, iar Raluca Rusu (Tax Partner) a condus echipa care a asigurat consultanța fiscală în acest proiect
RTPR alături de Autonom Services la achiziția Premium Leasing. Echipă multidisciplinară de avocați coordonată de partenerii Costin Tărăcilă și Alina Stăvaru
Clienții BSMP din practica de Energie manifestă un apetit ridicat pentru proiecte în segmentele de oil&gas și regenerabile. Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner: Din perspectiva practicii de Energie, putem afirma că anul 2021 a depășit nivelul anilor precedenți pandemiei COVID19
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates | Banking, Finance, Digital & Tech Law
Wolf Theiss a asistat Enercon GmbH în legătură cu vânzarea a 100% din părţile sociale deţinute în cadrul Ecoenergia SRL. Meinhard Stelte, Senior Consultant UEE Holding: ”Avocații noștri de la Wolf Theiss au acordat un sprijin remarcabil în această tranzacție”
SAA anunță o nouă rundă de promovări în cadrul echipei. Doi avocați preiau roluri de partener, alți trei fac un pas înainte în carieră
Practica de Real Estate & Construction de la Wolf Theiss a derulat anul trecut unele dintre cele mai mari tranzacţii din piața locală | Interesul investitorilor se îndreaptă acum, cu precădere, către proiecte logistice şi industriale, dar şi către parcuri fotovoltaice şi eoliene. Piaţa rezidenţială continuă să fie atractivă, atât pe segmentul de high-end ̸ lux, cât şi al locuințelor ‘affordable’, spun avocații
De vorbă cu experții KPMG specializați în achiziții publice, despre modificările legislative, asistența acordată clienților și proiectele cheie din această arie de practică. Vlad Peligrad, Partener KPMG Legal – Toncescu și Asociații: Apartenența la rețeaua KPMG ne aduce avantaje unice pe piață. Echipele mixte de avocați și consultanți fiscali, tehnici, contabili abordează orice proiect din toate perspectivele
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII recrutează
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...