ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noile prevederi din legislația achizițiilor publice, analizate de avocații Bondoc & Asociații. Viorel Dinu și Simona Petrisor, Avocați Asociați: Oricât de mult și-ar dori legiuitorul celeritate și eficiență, nu se pot ignora principiile constituționale aplicabile și în asemenea proceduri

06 Septembrie 2018   |   Ștefania Enache

Bondoc & Asociații are în prezent opt avocați implicați în proiecte de achiziții publice, partea de litigii fiind coordonată de av. Asociat Nicolae Viorel Dinu, iar partea de consultanță de av. Asociat Simona Petrisor.

Nicolae Viorel Dinu si Simona Petrisor, Avocati Asociati în cadrul Bondoc & Asociatii

 
 
Schimbările operate de Guvern, la finalul lunii mai, la nivelul legislației privind achizițiile publice, urmate de schimbarile recente ale Legii contenciosului administrativ, sunt extrem de importante și produc o serie de modificări în domeniu. Avocații Bondoc & Asociații sunt de părere că, în forma adoptată, celeritatea va avea de câștigat clar, dar cu riscuri de luat în seama în ceea ce privește beneficiile finale pentru autoritatile publice. . .

Principalele schimbări mentionate de experții Bondoc & Asociații țin de mai multe aspecte, printre care: modificarea unor praguri valorice ale valorii estimate ale contractelor, cu implicații referitoare la procedura de achiziții publice și respectiv de contestare; îmbunătățirea dispozițiilor privitoare la posibilitatea modificării contractului de achiziție publică de către autoritatea contractantă; atribuirea de competențe pentru Curtea de Conturi cu privire la aplicarea unor sancțiuni contravenționale; eliminarea formalității notificării prealabile a autorității contractante; instituirea unei cauțiuni de 2% din valoare pentru promovarea unei contestații; eliminarea posibilității suspendării procedurii de atribuire și respectiv a suspendării contractului de achiziție publică de către instanța judecătorească; eliminarea posibilității anulării unor contracte de achiziție publică chiar dacă s-a constatat nelegalitatea unor acte emise în procedură; reducerea termenelor la dispoziția autorității și a părților de a furniza informațiile solicitate; clarificarea distincției dintre fazele anterioare încheierii contractului de achiziție publica si etapa executării contractului si stabilirea in consecința a competentei de soluționare a litigiilor, pentru instanța de contencios administrativ, respectiv instanța civila, perfecționarea soluțiilor pe care le pot pronunța CNSC și instanța judecătorească și îmbunătățirea mecanismelor decizionale la nivelul CNSC prin crearea unui cadrul legal mai bun de unificare a practicii în domeniu și desemnarea completurilor care soluționează contestațiile.


Bile albe, bile negre

Au fost incluse în noua legislație și dispoziții cu impact pozitiv, care țin de flexibilizarea procedurii de modificare a contractului sau de suplimentare a valorii și eliminarea cerinței notificării prealabile, în cazul contestațiilor, care ar fi menită să reducă durata procedurilor de contestare. „Chiar dacă în varianta anterioară a legii, notificarea era o prevedere justificabilă din punct de vedere conceptual, fiind „oglinda” plângerii prealabile din legea contenciosului administrativ, și era menită să deschidă posibilitatea corectării unor erori direct de către autoritatea contractantă, acest lucru era destul de rar în practică și nu justifica această formalitate”, explică Nicolae Viorel Dinu, avocat asociat in cadrul Bondoc & Asociații.

“Pe de altă parte, alte prevederi care au ca scop celeritatea procedurilor de contestație sau limitarea posibilității atacării actelor emise în procedurile de achiziție, cum ar fi reducerea foarte mult a termenelor, instituirea cauțiunii de 2%, eliminarea posibilităților de suspendare de către instanța judecătorească, pot afecta asigurarea corespunzătoare a dreptului la apărare și a accesului liber la justiție în procedurile de achiziție publică. Oricât de mult și-ar dori legiuitorul celeritate și încheierea în condiții de eficiență a contractelor de achiziție publică, nu se pot ignora principiile constituționale pe deplin aplicabile și în asemenea proceduri. Este, de altfel, de așteptat să fie demarat în scurt timp un control de constituționalitate al acestor prevederi. Pe de altă parte, chiar și flexibilizarea modificării contractelor poate, desigur, genera abuzuri în practică, așa încât asemenea modificări vor fi cel mai probabil atent monitorizate de autorități”, completează Simona Petrisor.

Dispoziția ca pentru achiziţia de produse şi servicii de peste 648.288 lei şi lucrări de peste 24.977 milioane lei să se utilizeze criteriile de atribuire cel mai bun raport calitate preţ şi cel mai bun raport calitate cost, renunțându-se la "cel mai scăzut preţ", ar trebui să aibă ca efect o îmbunătățire a bunurilor si serviciilor obținute de o autoritate contractantă in baza contractelor de achizitie, care nu va mai fi nevoită să suporte veritabilul „dictat” al prețului cel mai scăzut în detrimentul calității și a altor factori importanți pentru obținerea unei achiziții cât mai potrivite, în condiții de eficiență financiară. Pe de alta parte, pentru un maxim de beneficii pentru autoritatile contractante, o astfel de modificare legislativa ar trebui sa fie insotita si de o crestere a gradului de calificare a functionarilor din autoritatile publice care realizeaza procedurile de achizitie publica, aplicarea unui astfel de criteriu de atribuire generand complexitati mai mari in evaluarea ofertelor primite.

Schimbarea criteriului cel mai scăzut preț a fost solicitată de mult timp de mediul de afaceri, întrucât a generat numeroase probleme, atât pentru agenții economici cât și pentru autorități. Sub imperiul cerinței economiilor bugetare, în realitate nu se ajungea la economii de cele mai multe ori, întrucât cel care oferea cel mai scăzut preț oferea produse și servicii de proastă calitate sau chiar nu avea în realitate capacitatea de a livra ceea ce se obligase, toate aceste situații generând litigii, noi proceduri de achiziție, deci costuri directe suplimentare, fără a mai vorbi că autoritatea nu putea obține la timp ceea ce avea nevoie. ”Este evident că o achiziție foarte ieftină nu este întotdeauna cea mai potrivită, în general schimbarea acestui criteriu fiind binevenită. Din punct de vedere juridic, un alt efect este că în cadrul contestațiilor nu se va mai putea bate monedă la fel de mult pe eventuala diferență de preț în minus ca argument în susținerea unei contestații – indiferent că ar fi un argument direct, de nelegalitate, sau un motiv mai general, de principiu, de eficiență în utilizarea fondurilor publice, ridicându-se în schimb importante aspecte potențial complexe de comparare a calității”, arată Nicolae Viorel Dinu, avocat asociat Bondoc & Asociații.

Avocatul consideră că este firească preocuparea legiuitorului pentru reducerea numărului de contestații, însă formulele de genul “garanția de bună conduită” nu au redus semnificativ, la vremea respectivă, numărul de contestații. „Cel puțin în proiectele mari și foarte mari nu credem că cei interesați vor fi opriți de aceste costuri. Cum am arătat, prea multe piedici nici nu ar fi posibile din punct de vedere constituțional, pentru că ar fi afectat principiul liberului acces la justiție”, mai spune Nicolae Viorel Dinu.

Posibilitatea autorităților contractante de a semna contractul de achiziţie publică în momentul în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se decide într-un fel sau altul, fără a se mai aştepta soluţionarea până la final, exista și până acum.

„Aceasta era, în mare măsură, soluția legislativă și până acum, însă în practică foarte rar autoritățile contractante semnau contractul doar după soluția CNSC; ca și o chestiune de oportunitate si securitate juridica se aștepta până la soluționarea plângerii la Curtea de Apel. Autoritățile aveau în vedere, nu fără temei, riscurile legate de semnarea contractului urmată de admiterea plângerii și anularea rezultatului atribuirii, ceea ce deschidea calea unor procese sigure ulterioare, fie de anulare a contractului astfel semnat, fie de despăgubiri. Este deci o soluție cu două tăișuri, care ar putea eventual sa fie aplicată mai des, în viitor, dar tot cu atenție in functie de situatia concreta, de anvergura unei anumite proceduri de achiziție, de tipul, numarul si fundamentarea motivelor de contestație invocate, etc. In acelasi timp, va fi interesant de urmarit si modul in care se vor raporta instantele de judecata la noul text din Ordonanta 45 referitor la situatia incheierii de catre autoritatea contractanta a contractului cu respectarea deciziei CNSC sau a hotararii date in prima instanta si plata unor despagubiri de catre aceasta in masura in care acestea vor fi stabilite de catre instanta, respectiv impactul acestei prevederi legislative asupra anularii contractelor de achizitii semnate de catre autoritatile publice inainte de ramanerea definitiva a hotararii respective”, precizează Simona Petrisor.

La rândul său, Nicolae Viorel Dinu este de părere că nu sunt modificări extensive la nivelul dreptului substanțial al achizițiilor publice. „Societățile care se vor implica in astfel de proceduri vor trebui să țină seama în general de aceleași aspecte la studierea documentației de atribuire, eventuale contestări încă de la momentul sesizării unor probleme în documentatie, întocmirea în condiții de conformitate a ofertei. Cât privește contestațiile, introducerea cauțiunii de 2% va trebui luată în considerare în mod prioritar – inclusiv raportat la ridicarea unei eventuale excepții de neconstituționalitate”, explică avocatul.

În ceea ce privește instituțiile publice, noile prevederi cu privire la implicarea Curții de Conturi ca autoritate cu atribuții de control și sancționare în domeniu ar trebui să fie avute în vedere în mod prioritar.

Bondoc si Asociații asista atât în proiecte complexe de consultanță, cât și în numeroase litigii


Bondoc & Asociații are în prezent opt avocați implicați în proiecte de achiziții publice, partea de litigii fiind coordonată de av. Asociat Nicolae Viorel Dinu, iar partea de consultanță de av. Asociat Simona Petrisor. Portofoliul de clienți include în special firme din sectorul construcțiilor, domeniul energetic, domeniul sănătății, IT&C și alte servicii.

“Suntem implicați constant în numeroase proiecte. In zona de litigii, un proiect recent, mai dificil, de achiziții publice, a privit contestarea unei documentații de atribuire pentru echipamente medicale, în care am reușit să obținem anularea celei mai importante părți a documentației de atribuire, care era de interes pentru clientul nostru. În această cauză problemele modului în care era redactată documentația au determinat CNSC să ordone de urgență suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației. A urmat o serie de litigii cu autoritatea contractantă (atât cu privire la suspendare cât și pe fond), care și-a anulat (retras) partea din documentație contestată, rezultând numeroase probleme procedurale de rezolvat în plângerile care au urmat la instanța competentă. Un alt proiect complex a avut ca obiect contestarea rezultatului unei proceduri de achiziție publică derulată la nivelul Companiei Naționale de Invesțtitii, unde soluția CNSC a fost, de asemenea, rezonabilă, răspunzând preocupărilor noastre. Cu caracter mai general, consiliem regulat în legătură cu proceduri de achiziție și/sau cu modul de implementare de acorduri-cadru de achiziție de produse farmaceutice, din care unele au dat naștere la litigii distincte, referitor la încheierea contractelor subsecvente de către autoritate”, subliniază Nicolae Viorel Dinu.

Principalele cereri venite din partea clienților sunt cele privitoare la contestarea rezultatelor achizițiilor publice sau a documentației de atribuire. Alte solicitări privesc fie litigii, fie executarea contractelor de achiziție publică, dosare care de acum înainte vor fi de competenta instanțelor civile, chiar daca nu va putea fi ignorata partea administrativa, reglementara a acestora. Există și o arie foarte extinsa de consultanță în acest domeniu, care privește întrebări ale clienților cu privire la conduita de urmat într-o anumită situație sau procedură de achiziție publică, respectiv si asistenta cu privire la pregatirea unor oferte in vederea participarii la diferitele proceduri de achizitie publica lansate de autoritati. De multe ori, aspectele de interes pentru clienti sunt complexe, implicand analize nuantate, având în vedere in special lipsa de certitudine în modul cum acționează autoritatea contractantă într-o anumită situație, interpretarea cadrului normativ, aspectele tehnice implicate, etc.

Firma de avocatură are regulat și situații în care i s-a solicitat asistența pe tot parcursul procedurii de achiziție publica, de la pregătirea ofertei, participarea la deschiderea ofertei, semnarea proceselor-verbale și participarea în procedurile de contestație, inclusiv în ceea ce privește achiziții finanțate din fonduri structurale ale Uniunii Europene.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 897 / 5642
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
BUCHAREST ARBITRATION DAYS - 2021 | Towards a reform in arbitration - a particular view on construction disputes -- June 3rd and 4th
Cum văd investitorii, băncile și autoritățile al doilea val de investiții în energia regenerabilă. Concluziile evenimentului Schoenherr și Asociații SCA dedicat acestui sector
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Banking&Finance Practice Group
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Corporate and M&A Practice Group
Victorie definitivă la ICCJ a echipei de litigii de la RTPR, care a apărat interesele Electrica. Miza a fost menținerea sistemului de distribuție a energiei electrice din România
Avocații Bondoc & Asociații au asistat Restart Energy în emisiunea de obligațiuni ‘verzi’. Trei parteneri au coordonat echipele implicate în proiect
Ana Radnev, Cristina Reichmann și Varinia Radu, partenere CMS România, desemnate Women Leaders 2021 de către IFLR1000. Horea Popescu, Managing Partner: Nominalizările atestă o dată în plus statutul CMS de lider global în ceea ce privește promovarea egalității de șanse și susținerea în carieră de care se bucură avocații noștri
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Stratulat Albulescu își extinde practica de Drept Societar ̸ Fuziuni și Achiziții prin cooptarea a doi avocați colaboratori seniori
Cum comentează specialiștii în insolvență de la Mușat & Asociații modificarea legislației. Proiectele gestionate anul trecut au generat profit substanțial, iar avocații anticipează că o creștere semnificativă se va înregistra în continuare în materia insolvenței și preinsolvenței | Cristi Tudor, Partener: Ne așteptăm ca serviciile noastre de asistență și analiză pe perioada unui management de criză să fie la mare căutare
Bondoc si Asociații, succes în recurs într-un litigiu complex cu privire la fonduri europene. Partenerul Viorel Dinu a coordonat echipa
Numiri noi pe poziții de coordonare la Kinstellar București | Magdalena Răducanu (ex-Dentons) se alătură cu titlul de Of Counsel și Coordonator al departmentului local de Banking & Finance, iar partenerul Zsuzsa Csiki va prelua conducerea departamentului local de Corporate M&A
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...