ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Pe piața de capital, sunt oportunități pentru toate tipurile de companii, spun avocații Bondoc & Asociații. Proiectele uneia dintre cele mai mari și experimentate echipe de Capital Markets din România

12 Iunie 2018   |   Ștefania Enache

Proiectele legate de piețe capital din cadrul firmei sunt coordonate, după caz, de Simona Petrișor, Diana Ispas și Lucian Bondoc, desigur cu sprijinul altor colegi.

De la stanga la dreapta: Lucian Bondoc si Simona Petrisor, Avocati Asociati si Diana Emanuela Ispas, Managing Counsel - Bondoc & Asociatii

 
 
Tranzacțiile înregistrate pe piața locală de capital au cunoscut, în ultimii ani, o evoluție constant pozitivă, munca avocaților activi în această practică devenind tot mai complexă și mai sofisticată. Implicați permanent în unele dintre cele mai importante proiecte de pe piață, profesioniștii Bondoc & Asociații speră ca industria de Capital Markets din România să se dezvolte în continuare sub influența trendul pozitiv observat anul acesta atât la nivel global, cât și la nivelul Europei. ”În contextul global actual favorabil, principalele influențe negative nu pot să vină decât din politici sau decizii proaste interne”, atrag atenția Lucian Bondoc si Simona Petrișor, Avocați Asociați ai firmei Bondoc & Asociații.


Chiar dacă în ultima perioadă a avut o evoluție pozitivă, creșterea pieței românești a fost clar sub potențial. Motivele țin, cel mai probabil, de un cumul de factori, incluzând contextul global geopolitic și specificități locale, precum sistarea privatizărilor prin piața de capital sau adoptarea unor proiecte legislative recente de natură să afecteze credibilitatea acestor piețe. În acest context, avocații văd că există loc de creștere. ”Ca tipologie a operațiunilor pe care le anticipăm, și în contextul intențiilor declarate la nivelul Uniunii Europene privind uniunea pieței de capital și încurajarea/facilitarea accesului IMM-urilor la finanțarea prin piața de capital, IPO-urile afacerilor de familie vor avea în continuare un trend pozitiv la nivelul UE și speram că și în România. În același timp, estimăm că ar trebui să crească și emisiunile de obligațiuni corporative. Suntem deja implicați și în proiecte complexe legate de adaptarea la Brexit”, explică Simona Petrișor.

Contextul intern și internațional

În acest moment, legislația națională în domeniul pieței de capital este în mare parte armonizată cu cea comunitară. Excepție face directiva MIFID II, pentru care termenul de implementare este deja depășit cu câteva luni. ”Armonizarea este facilitată și de numărul din ce în ce mai ridicat de regulamente comunitare în materie, acestea fiind de directă aplicare, (ex. Regulamentul privind abuzul de piață, Regulamente de aplicare ale MiFID II). Volumul de reglementări de sorginte comunitară este important, actualmente fiind mii de pagini de reglementări de un nivel mare de sofisticare și detaliu și credem că tendința se va accentua în următoarea perioadă. Spre exemplu, doar în contextul aplicării Regulamentului privind abuzul de piață, au fost emise peste 10 regulamente de aplicare. Modificările anticipate vizează toate palierele importante ale legislației pieței de capital, în contextul în care la nivelul Uniunii Europene se discută constant despre implementarea Planului de acțiune pentru Uniunea Pieței de Capital (Capital Markets Union). Scopul Uniunii Pieței de Capital este în principal asigurarea unei alternative viabile finanțării bancare, cu focus pe finanțarea start-up-urilor și IMM-urilor (ex. prin modernizarea legislației privind prospectul, proiecte de reglementare a crowdfunding-ului, asigurarea unor oportunități largi de investiții, îmbunătățirea legislației fondurilor cu capital de risc, dezvoltarea plasamentului privat în titluri de credit)”, punctează Diana Emanuela Ispas, Managing Counsel Bondoc & Asociații.

Avocatul este de părere că emitenții ar trebui să se aștepte în următorii ani la modificări importante, inclusiv la adoptarea legislației de implementare a noii directive privind drepturile acționarilor (Shareholders Rigths Directive) sau aplicarea Regulamentului 2017/1129 privind prospectul.

La rândul său, Simona Petrișor amintește că decalajele în accesarea finanțării prin intermediul pieței de capital sunt mari nu doar între Romania și alte țări mai dezvoltate din UE, ci și între UE și SUA (spre exemplu, în SUA companii de talie medie primesc de 5 ori mai multă finanțare prin piața de capital decât companiile din UE). “Desigur că obținerea statului de piață emergentă pentru piața de capital din Romania ar facilita finanțarea prin intermediul pieței de capital, fiind de așteptat ca fluxul investitorilor străini să crească de o manieră importantă, stimulând plasamentele fondurilor mari de investiții în companiile românești listate. Deși obținerea acestui statut se lasă așteptată, estimăm că acest lucru se va întâmpla într-un orizont de timp rezonabil. Acest interval ar putea fi folosit de companiile românești listate în vederea îmbunătățirii guvernantei corporative și a bunelor practici în materie de transparență, iar de celelalte categorii de actori pe piață în vederea promovării mai largi a înțelegerii mecanismelor pieței de capital și creșterii atractivității acestei piețe și pentru societăți de talie medie. Va fi interesant de urmărit și exemplul Arabiei Saudite care a obținut recent statutul de piață emergentă și care se pregătește pentru cel mai mare IPO din istorie, cel al companiei de stat Saudi Arabian Oil Co, așteptat în 2019”, subliniază Simona Petrișor.

Pregătiri pentru listarea unor companii în 2018

Modul în care evoluează acest domeniu arată că, pe piața de capital, există loc și oportunități pentru toate tipurile de companii. ”Desigur că, dacă ne referim la un IPO pe piața reglementată, în mod tradițional, această formă de accesare a pieței de capital este în general rezervată unor companii care au ajuns la un grad mai mare de maturitate a business-ului și au construit un brand puternic pe care doresc să-l valorifice mai bine pe viitor. Chiar și acum structura pieței de capital din Romania permite și companiilor de talie mică, dar cu afaceri solide și transparente să se apropie de piața de capital și să valorifice oportunitățile existente (ex. listarea pe piața AeRO, finanțarea prin emisiuni de obligațiuni în cadrul unor plasamente private)”, precizează Diana Ispas.

Orice business sănătos are posibilitatea de a accesa mecanismele actuale ale pieței de capital, iar avocații își doresc să vadă cât mai multe societăți locale dezvoltate de antreprenori români de succes care îndrăznesc să utilizeze oportunitățile oferite de aceasta piață. ”Avem clienți care au în vedere și pregătesc intens listarea pe o piață de capital. Spre exemplu, în prezent suntem implicați în pregătirea unui prospect de partea unui emitent care intenționează să se listeze în 2018, însă structura tranzacției, inclusiv bursa pe care va avea loc listarea sunt încă în discuție. Din motive evidente de confidențialitate nu putem da în acest moment detalii suplimentare, însă speram că tranzacția să se finalizeze cu succes cât mai curând, în 2018. De asemenea, urmează demararea unui proiect mare privind o ofertă publică inițială de anvergură preconizată să se deruleze pe piața românească”, mai spune expertul Bondoc & Asociații.

Proiecte variate, cu un grad ridicat de complexitate


Proiectele din domeniul pieței de capital au un grad mare de complexitate. Chiar și aspecte aparent simple, cum sunt cele care țin de organizarea unei AGA la o societate listată sau de majorarea de capital, pot avea implicații importante, în special în cazul în care există relații tensionate cu unii acționari minoritari, cu potențial litigios. ”Tipurile de activități în care suntem implicați în acest domeniu sunt variate mergând de la asistență în tranzacții precum oferte publice și listări, emisiuni de obligațiuni corporative listate singulare sau pe baza de program de emisiune, inclusiv asistența post tranzacții prin raportare la aspecte sensibile cu privire la acestea, continuând cu aspecte variate de reglementare aferente acestui tip de piață (legate de legislația în materie de abuz de piață, MIFID, DAFIA, EMIR) și nu în ultimul rând, asistența privind guvernanța corporativă și relațiile dintre acționari în societăți listate. Am fost implicați constant și în analiza unor aspecte sensibile de interpretare a legislației aplicabile, cum ar fi spre exemplu, potențiale încălcări ale reglementarilor privind abuzul de piață, reprezentarea companiilor în legătură cu diverse dispute cu investitori, due diligence-uri și analize pentru pregătirea unor prospecte fie pentru IPO-uri, fie pentru emisiuni de obligațiuni. În contextul BREXIT-ului, suntem consultați în mod constant în legătură cu opțiunile de restructurare corporativă existente în vederea soluționării aspectelor de disparitate a reglementarilor relevante în contextul dispariției pașaportului recunoscut în materie de servicii financiare. Asistența acordată acoperă întreaga legislație de implementare a principalelor directive comunitare în materie, de la directiva privind prospectul, directiva privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, directiva privind fondurile de investiții alternative sau MIFID I și II. Urmărim cu interes evoluțiile legislației privind fondurile de investiții alternative, dar și posibilitățile oferite de legislația privind obligațiunile  ipotecare, recent îmbunătățită, dar încă netestat”, subliniază Simona Petrișor.

În ultimii cinci ani, avocații Bondoc & Asociații au fost implicați în toate categoriile de proiecte de piața de capital, inclusiv IPO-uri și SPO-uri (ex. IPO-ul MedLife, IPO-ul Transgaz, listarea OMV Petrom pe bursa din Londra) și ABB-uri (ex. vânzările de acțiuni realizate de către Fondul Proprietatea în Romgaz, OMV Petrom, Transgaz), emisiuni de obligațiuni corporative (ex. emisiunea obligatară a Raiffeisen Bank, programul de emisiune de obligațiuni RBI).

“Lucram în mod constant cu firme internaționale în proiecte transfrontaliere, inclusiv în prezent avem în lucru un mandat legat de un IPO, fiind implicați de partea emitentului în pregătirea prospectului; sperăm ca acest proiect să se materializeze anul acesta, însă cel mai probabil listarea va avea loc pe o altă bursa regională, având în vedere mai ales structura grupului. Suntem în mod regulat implicați în analize care țin de implementarea de planuri de stimulare a angajaților prin oferirea de instrumente financiare de tipul stock options, restricted stock units, share appreciation rights etc. De asemenea, atât anul trecut, cât și anul acesta, am observat o tendință de multiplicare a mandatelor în domeniul pieței de capital care țin de răspunderea emitenților, a directorilor și a persoanelor din conducerea emitenților sau a entităților reglementate, în legătură cu diverse aspecte care țin de legislația pieței de capital, de la cea privind abuzul de piață, până la cea care vizează prospectul și răspunderea pentru prospect. Implicațiile sunt importante nu doar prin prisma potențialelor sancțiuni pecuniare (care sunt printre cele mai mari prevăzute în legislația noastră, spre exemplu, amenzi de până la 5% din cifra de afaceri pentru persoane juridice, sau de până la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice), dar și ținând cont de faptul că anumite încălcări ale legislației pot atrage sancțiuni penale. În general, am observat la mai multe tipuri de emitenți, atât la cei cu vechime pe bursă, dar și la cei recent listați, o atenție mai mare legată de managementul relației cu investitorii, nu doar pentru că ține de implementarea unei mai bune guvernanțe corporative, dar și pentru că încep să conștientizeze importanța funcției de Investor Relations și din perspectiva de risk management. După cum menționam și mai sus, suntem implicați în proiecte interesante și extrem de complexe și de analize de conformitate (asistență în domeniul „regulatory”), în special în legătură cu opțiunile de restructurare în context de BREXIT, majoritatea clienților afectați de perspectiva implementării BREXIT-ului fiind interesați de potențiale relocări ale activităților reglementate în vederea continuării lor în Uniunea Europeana în baza licențelor existente”, amintește Simona Petrișor.

Expertiză recunoscută de publicațiile juridice internaționale

Având unul dintre cele mai mari și experimentate departamente de Capital Markets din România, firma Bondoc & Asociații poate gestiona eficient orice proiect de IPO sau de emisiune de obligațiuni. ”De asemenea, credem că suntem foarte bine plasați pentru a asista profesionist pe orice tip de problematică de reglementare inclusiv prin raportare la domeniile foarte complexe ale abuzului de piață, reglementărilor MIFID, Brexit-ului și reglementarilor speciale în materie de fonduri de investiții. Experiența echipei în materie de piață de capital este recunoscută și de clasamentele realizate de publicații juridice internaționale precum Legal500, IFLR1000 sau Chambers and Partners”, au subliniat Simona Petrișor și Lucian Bondoc.

Proiectele legate de piețe capital din cadrul firmei sunt coordonate, după caz, de Simona Petrișor, Diana Ispas și Lucian Bondoc, desigur cu sprijinul altor colegi.

În portofoliul de clienți ai firmei Bondoc & Asociații apar în majoritate societăți comerciale care au nevoie de sprijin pe aspecte complicate de reglementare sau tranzacții importante (ex. fonduri de investiții,  bănci de investiții/intermediari), fie societăți deja listate sau intenționează să acceseze în vreun alt mod piața de capital locală sau internațională (prin listare sau emisiune de obligațiuni).

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1354 / 6037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...