ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Tendință generală de intensificare a eforturilor de conformare la nivelul companiilor, determinată și de acțiunile represive energice ale autorităților. Elena Iacob, Partener ZRP: Recomandarea noastră ar fi ca toate asociațiile profesionale|industriale și companiile, indiferent de talie, să ia în considerare adoptarea unor programe de conformare cu legislația concurenței

11 Octombrie 2018   |   Ștefania Enache

Implementarea programelor de conformare prezintă aceleași beneficii și pentru companiile de talie mică, nu numai pentru cele mari, orice companie fiind expusă riscului de încălcare a legislației concurenței, chiar dacă zonele de risc pot să difere de la o companie la alta, în funcție de dimensiunea acesteia.

Elena Iacob, Partener Zamfirescu Racoti & Partners

 
 
Ghidul de conformare publicat de Consiliul Concurenței reprezintă un instrument extrem de util firmelor care funcționează în România. Elena Iacob, Partener Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP), subliniază faptul că este important ca Ghidul să fie luat în considerare, chiar dacă are caracter facultativ. “Fiind vorba de îndrumări/orientări, nu de norme imperative, ignorarea regulilor conținute în Ghid nu este sancționată contravențional, dar poate conduce la pierderea beneficiilor legate de implementarea unui program de conformitate la nivelul companiei.Cu alte cuvinte, efortul privind elaborarea si adoptarea unui program de conformitate se poate dovedi inutil, dacă nu sunt urmate instrucțiunile cuprinse în Ghid.Consiliul Concurenței nu emite “aprobări” cu privire la programele individuale elaborate de către companii, Ghidul fiind cel mai apropiat mijloc, pentru verificarea de către companii a respectării cerințelor minime așteptate de către autoritate în ceea ce privește programele de conformare”, explică avocatul.


Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență publicat de către Consiliul Concurenței în luna decembrie 2017, după un proces de consultare publică asupra proiectului inițiat în luna iunie a aceluiași an, întărește recomandarea adresată întreprinderilor de către autoritățile de concurență privind adoptarea unor programe de conformitate, în scopul de a preveni încălcarea regulilor de concurență și de a evita suportarea sancțiunilor aferente.

Elena Iacob amintește faptul că recomandarea adoptării de către întreprinderi a unor strategii de conformare cu legislația concurenței nu este nouă. “Comisia Europeană a lansat în urmă cu mai bine de 5 ani o broșură, în care subliniază importanța existenței unor strategii de conformare cu regulile de concurență și trasează principalele aspecte de care ar trebui ținut cont. La nivel național, implementarea efectivă a programelor de conformare este recunoscută drept circumstanță pentru o potențială reducere a amenzilor contravenționale încă din anul 2011. Ghidul, publicat relativ recent, reprezintă un demers util, prin prezentarea într-o formă sintetică și cu exemple practice, a chestiunilor de bază în materie de programe de conformitate”, punctează Partenerul ZRP.

Avantajele programelor de conformare

Pentru firmele care aleg să implementeze un program de conformare, întocmit după recomandările Ghidului realizat de Consiliul Concurenței, avantajele sunt evidente. Elena Iacob este de părere că principalul avantaj este acela că, în măsură în care programul se dovedește eficient, se evită încălcarea legii și sancțiunile considerabile, ce pot consta în amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală, nulitatea înțelegerilor contrare legii sau chiar răspundere penală. “În situațiile în care compania nu a reușit să evite încălcarea legii, faptul că aceasta face eforturi de conformare, adoptând o politică în acest sens și implementând un program corespunzător de conformare, poate fi reținut drept circumstanță atenuantă de către autoritate, care poate justifica o reducere a amenzii cu până la 10% din nivelul de bază”, mai spune avocatul.

Expertul ZRP subliniază faptul că implementarea programelor de conformare prezintă aceleași beneficii și pentru companiile de talie mică, nu numai pentru cele mari, orice companie fiind expusă riscului de încălcare a legislației concurenței, chiar dacă zonele de risc pot să difere de la o companie la alta, în funcție de dimensiunea acesteia. Spre exemplu, companiile mari se pot confrunta cu riscuri mai mari legate de un abuz de dominantă, în timp ce companiile mai mici, care nu dețin poziție dominantă pe piață, pot fi mai expuse la riscuri de cartelizare.

“În materie de programe de conformitate cu concurența nu există un model care să se aplice tuturor companiilor. Orice demers de elaborare a unui astfel de program trebuie să înceapă de la o analiză în concret a activității companiei/entității, pentru a identifica zonele în care există un risc crescut de încălcare a legii. Astfel de zone se identifică în funcție, între altele, de frecvența și nivelul interacțiunilor cu concurenții în desfășurarea obișnuită a activității sau în cadrul asociațiilor profesionale sau industriale, de sectorul de activitate (care poate fi unul în care autoritatea a detectat disfuncționalități și a constatat anterior încălcări ale legii), de caracteristicile pieței (de exemplu situații de monopol, oligopol, existența unor bariere la intrare), de poziția pe piață a companiei, diversele categorii de personal sau colaboratori cărora li se adresează programul de conformare”, arată avocatul.

Analize de risc, urmate de
recomandări specifice

În momentul în care se implică în elaborarea unui program de conformare, avocații urmăresc anumiți pași. Iar primul vizează analiza de risc, care identifică ariile principale în care pot apare riscuri de neconformare și categoriile de personal cele mai expuse. În urma acestei analize, se redactează recomandări specifice, incluse de regulă în proceduri/manuale sub formă de liste de “așa da” și “așa nu”.

Manualul de conformare în formă scrisă, aprobat de conducerea companiei, se comunică personalului, asigurând în acest fel diseminarea regulilor de conformitate și asumarea de către angajați a respectării acestora.

”Sesiunile de training, cu focus pe categoriile de angajați expuși la risc, pot fi urmate de testări ale salariaților, care să ateste gradul de asimilare de către aceștia a informațiilor și regulilor cuprinse în manual. Este de asemenea esențială monitorizarea respectării manualului de conformare, prin verificarea cunoașterii și respectării regulilor cuprinse în acesta la intervale de timp după adoptare, precum și sancționarea efectivă a angajaților care se abat de la acestea. Firma noastra oferă servicii complete privind elaborarea programelor de conformare, incluzând analiza de risc, redactarea manualelor, asigurarea sesiunilor de training și chiar testarea cunoașterii și respectării regulilor cuprinse în manuale. În general astfel de programe se circumscriu unei politici mai largi de conformare cu legislația adoptate la nivelul companiei/grupului și pot fi corelate de exemplu cu proceduri și training-uri pentru prevenirea corupției/fraudei sau de respectare a cerințelor în materie de protecție a datelor cu caracter personal, domenii pentru care asigurăm de asemenea asistență specializată”, declară Elena Iacob.

Toate programele de conformare elaborate după adoptarea Ghidului țin cont și de recomandările cuprinse în acesta. „Chiar și înainte de lansarea Ghidului am inclus în proiectele pregătite pentru clienții noștri și în sesiunile de training adresate personalului acestora principiile și regulile reflectate în Ghid, care se regăseau în cea mai mare măsură în îndrumările emise de Comisia Europeană și în jurisprudența europeană în materie. Ghidul prezintă, însă, explicit cerințe legate de asumarea conformității ca politică a companiei girată de nivelul superior de conducere, de monitorizarea, controlul și sancționarea abaterilor de la această politică, ceea ce transformă Ghidul într-un veritabil instrument de testare a conținutului unui program de conformare raportat la cerințele minime avute în vedere de autoritatea de concurență”, precizează Partenerul ZRP.

De regulă, multinaționalele sunt cele care au implementat astfel de programe de conformare în cadrul grupului, ca parte a bunelor practici de guvernanță corporativa. „Chiar și în cazul companiilor locale, parte a unor grupuri internaționale care au dezvoltat anterior programe de conformitate cu regulile de concurență, am acordat asistență în particularizarea regulilor și adaptarea acestora la specificul național, ținând cont de deciziile Consiliului Concurenței și jurisprudența instanțelor din România și cu exemple concrete din sectorul relevant, dacă a fost cazul. Primim relativ constant solicitări de elaborare, revizuire sau actualizare a unor astfel de programe și apreciem că acest gen de proiecte vor continua să rămână în atenția clienților și în viitor”, explică Elena Iacob.

Clienții care apelează la serviciile ZRP pe probleme de concurență provin din industrii diferite, de exemplu din industria serviciilor financiare (bănci, asigurări, IFN-uri),  industria prelucrătoare (aluminiu, lemn, domeniu alimentar) sau comerț (retail sau en gros). De altfel, echipa de Concurență asistă atât companii/grupuri de companii cât și asociații profesionale/industriale în domeniul serviciilor financiare, profesii liberale sau industrie prelucrătoare.Recomandarea noastră ar fi ca toate asociațiile profesionale/industriale și companiile, indiferent de talie, să ia în considerare adoptarea unor programe de conformare cu legislația concurenței, în primul rând în sectoarele în care sunt investigații în curs ale Consiliului Concurenței sau în care s-au constatat indicii de denaturare a concurenței urmare unor investigații sectoriale sau au fost aplicate anterior decizii de sancționare de către autoritate.


Elena Iacob, Partener ZRP și coordonatorul practicii de Concurență


Avans de 30-40% al volumului de muncă pentru avocații de concurență


Practica de Concurență din cadrul ZRP este foarte bine închegată, prezentând avantajul major al combinării expertizei avocaților de consultanță cu specializarea în litigii a puternicului departament de dispute resolution al firmei. Această combinație le permite avocaților ZRP să facă o analiză pragmatică și exhaustivă a implicațiilor și să elaboreze strategii coerente pe tot parcursul unei investigații, în scopul evitării unei decizii de sancționare sau în căile de atac împotriva deciziilor nefavorabile. Elena Iacob, avocatul coordonator al practicii, are experiență acumulată atât în cadrul unei autorități de concurență, cât și în asistarea a numeroși clienți din diverse industrii de-a lungul timpului.

În ultimul an a existat o creștere considerabilă, de 30-40% a volumului de muncă al avocaților specializați în dreptul concurenței. ZRP estimează că se va menține un volum constant al proiectelor în această materie în special în zona de conformare (analize specifice pe probleme de concurență ale sistemelor de distribuție, comerț electronic, programe de conformare) dar și în materie de investigații ale autorităților de concurență, raportat la creșterea numărului de investigații și a valorii sancțiunilor aplicate.

“Intenționăm să dezvoltăm această arie de practică în perioada următoare, luând în considerare atât solicitările din ce în ce mai frecvente ale clienților în această materie, cât și tendința generală de intensificare a eforturilor de conformare la nivelul companiilor, determinată nu în ultimul rând de acțiunile represive energice ale autorităților competente. Necesitatea conformării cu regulile de concurență este o constantă, nu se demodează și nu își pierde din importanță cu trecerea timpului”, afirmă Elena Iacob.

Cele mai interesante proiecte - asistarea unor clienți în investigații

Ultimul an a fost unul bogat în proiecte pentru practica de Concurență din cadrul ZRP. Elena Iacob menționează că cele mai interesante proiecte au privit asistarea unor clienți în investigațiile declanșate de Consiliul Concurenței pe piața primară a lemnului și în domeniul asigurărilor. Pe partea de conformare, un proiect interesant l-a reprezentat elaborarea programului de conformitate cu regulile de concurența al celei mai importante asociații profesionale din domeniul bancar.  

De asemenea, avocații ZRP au asistat recent în procesul de autorizare a concentrării economice companii din domeniul serviciilor de identificare (management al identității), serviciilor financiare, serviciilor de reîncărcare electronică și colectare plăți.

În proiecte de ajutor de stat, echipa de avocați a asistat o companie din domeniul aluminiului într-o investigație declanșată de Comisia Europeană, cu privire la un posibil ajutor de stat acordat printr-o firmă de stat producătoare de electricitate, investigație care a fost închisă fără sancțiuni, constatând inexistența unui ajutor.

“Suntem implicați în proiecte în legătură cu schemele de ajutor de stat privind susținerea energiei regenerabile, având în vedere impactul acestora asupra consumatorilor. În partea tranzacțională, am fost mandatați să oferim consultanță cu privire la structura condițiilor suspensive și a contractelor de transfer pentru a evita riscul de gun-jumping  (implementare a unei concentrări economice înainte de autorizare), cu accent pe tranzacțiile în care sunt implicați concurenți pe piață. Cu titlu de exemplu, am oferit astfel de consultanță în domeniul producției alimentare într-o potențială tranzacție și în cel de servicii de distribuție de produse preplătite de telefonie mobilă”, a arătat Partenerul ZRP.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 990 / 5774
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Arbitration Rules (Powered by ZRVP)
Despe norocul de a lucra cu profesionişti care îți conferă încrederea şi gradul de libertate necesare pentru a te dezvolta şi a nu rămâne în umbra lor. Andra Constantinescu, după primii 5 ani petrecuți la ZRVP: Un loc în care nu ai cum să nu evoluezi: tipul de proiecte la care eşti expus, complexitatea problemelor dezbătute, caracterul de noutate al mandatelor creează premisele unei evoluţii constante şi vizibile
Bohâlțeanu & Asociații, alături de acționarii Agra’s SA la vânzarea companiei către Scandia Food și ai Memento Group în procedura prin care Aegean Airlines preia pachetul de control în Anima Wings Aviation. Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner: Sunt două tranzacții importante, prin care BSMP își consolidează poziția pe piața avocaturii și își lărgește portofoliul de clienți
Credit sindicalizat de 636 milioane de lei pentru Carmistin, coordonat de BCR. Ce avocați au asistat sindicatul bancar
VIDEO | Dicționar de arbitraj: IBA rules on taking of evidence (Powered by ZRVP)
Finanțări sindicalizate | Avocații de la Mușat & Asociații spun că, în ciuda tendințelor prudente de anul trecut, s-a văzut că nu există o problemă de lichiditate în piață și se așteaptă ca numeroase proiecte de investiții să primească undă verde în viitorul apropiat. Monia Dobrescu, Partener: Analizarea sustenabilității unei companii prin prisma factorilor ESG devine noua realitate și companiile vor fi nevoite să se conformeze și să își adapteze planul de afaceri în consecință
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Soft Law Instruments (Powered by ZRVP)
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Experienced Lawyer | Environmental Law
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associate for the legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
Ce calități trebuie să demonstreze tinerii stagiari care vor să se alăture echipei Stratulat Albulescu & Asociații. Cum sunt integrați nou-veniții și care sunt beneficiile apartenenței la firma în care jumătate dintre avocați au sub 30 de ani
Cum văd viitorul finanțărilor sindicalizate, în actualul context economic, avocații de Banking & Finance de la Wolf Theiss, care au asistat în ultima perioadă peste 50 de tranzacții de acest tip, printre care și cea mai mare finanțare de pe piața imobiliară din România. Claudia Chiper, Partener: Transparență, claritate cu privire la proiect şi situații financiare satisfăcătoare sunt ingredientele esențiale pentru succesul obținerii de fonduri
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...