ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum lucrează performanta echipă de litigii fiscale a firmei Reff și Asociații|Deloitte Legal și ce sfaturi oferă clienților intrați în vizorul Fiscului. Mihnea Galgoţiu-Săraru, Partener: E posibil să vedem un fenomen ce se manifestă deja în Europa, al investitorilor privați care solicită daune de la stat pentru măsurile restrictive, pe motiv de discriminare, lipsă de proporționalitate sau absenţa unor măsuri compensatorii corespunzătoare

20 Noiembrie 2020   |   Ștefania Enache

Piaţa va resimţi probabil o lipsa de lichiditate mai acută începând cu prima parte a anului 2021, ceea ce va declanşa controale din partea fiscului, va genera litigii pentru recuperarea de creanţe sau alocarea între partenerii contractuali a sarcinilor financiare cauzate de pandemie şi va înmulţi procedurile de executare silită şi insolvenţele.

 
 
Perioada următoare se anunță foarte plină pentru organele fiscale, din cauza faptului că se preconizează o intensificare a acțiunilor de control.Sunt vizate, în primul rând, companiile care au beneficiat de facilităţiile reglementate în contextul pandemiei, dar și cele care au înregistrat creşteri economice spectaculoase.În această categorie intră jucătorii care activează în domeniul comerţului on-line. „Nu în ultimul rând, intuim că perioada următoare va aduce o intensificare a controalelor în majoritatea domeniilor, întrucât efortul bugetar extraordinar din această perioadă necesită (re)completarea resurselor statului, iar îmbunătăţirea gradului de colectare va fi un obiectiv evident pentru autorităţi. Printre subiectele pe care le vedem deja analizate cu prioritate de organele fiscale în această perioadă se află problema sediului fix al entităților nerezidente, situația serviciilor primite din cadrul grupului clientului (fiind verificată metodologia de calculare a preţului) sau de la terți (fiind analizată necesitatea), precum şi regimul beneficiilor în bani şi natură primite de angajaţi”, subliniază Mihnea Galgoţiu-Săraru, Partener Reff și Asociații | Deloitte Legal.


Autoritățile de control ale statului vor acorda o atenție sporită și executărilor silite, care au fost în parte suspendate până la data de 25 octombrie și care, este de așteptat, să fie reluate în situația în care termenul nu va mai fi prelungit de către autorități. „Este de așteptat ca odată cu repornirea economiei, organele fiscale să vizeze în primul rând pe acei contribuabili care au beneficiat de măsurile financiar-fiscale acordate în contextul pandemiei de COVID-19. În acest sens, autoritățile vor verifica modul în care au fost respectate condițiile de acordare a facilităților și corectitudinea declarațiilor efectuate de către contribuabili. De asemenea, sectoarele care au înregistrat o creștere pe fondul pandemiei ar putea fi vizate de controale fiscale cu o anumită prioritate, întrucât organele fiscale vor dori să verifice modul în care au fost respectate prevederile legislației fiscale și modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale de către aceste companii. Deja organele fiscale au anunțat declanșarea operațiunii „Mercur”, o acțiune de verificare a veniturilor aferente comerțului electronic, fiind de așteptat o intensificare a acestor operațiuni”, punctează Bogdan Mărculeţ, Senior Managing Associate Reff și Asociații | Deloitte Legal.
Investigațiile derulate de organele fiscale sunt extrem de complexe

Din cauza mizelor care sunt în joc (de exemplu, sarcinile fiscale suplimentare ce pot fi impuse), dar și din cauza dimensiunilor analizelor specifice, investigaţiile desfăşurate de organele fiscale (indiferent de forma procedurală pe care o îmbracă – inspecție fiscală, control inopinat, control antifraudă) sunt printre cele mai complexe tipuri de controale efectuate de autorităţile publice.

„De aceea, controalele de acest tip presupun un efort ridicat de resurse umane și logistice din partea oricărui agent economic. În contextul cauzat de recenta pandemie de COVID-19, aceste limitări de resurse umane și logistice ale agenţilor investigaţi au fost chiar mai intense. Practic, un agent economic ai cărui angajați lucrează total sau parțial de acasă, se va găsi de multe ori în situația de a nu putea răspunde imediat unor solicitări primite din partea autorităților fiscale. Suntem bucuroşi să constatăm că autorităţiile fiscale au dat dovadă de înțelegere în această perioadă, soluţionând destul de rapid și favorabil cererile noastre de amânare a începerii inspecțiilor ori de suspendare sau uneori prelungind termenele pentru depunerea documentelor/furnizarea informațiilor în urma unei solicitări în acest sens. Având în vedere aceste particularităţi, agenţii economici trebuie să aibă un plan bine pus la punct pentru situaţia în care sunt supuşi unei investigaţii fiscale şi să aloce cât mai devreme în proces o echipă dedicată pentru gestionarea controlului care să includă atât membri relevanţi din structura sa internă, cât şi consultanţi externi specializaţi”, atrage atenția Emanuel Bondalici, Managing Associate Reff & Asociații | Deloitte Legal.

Totuși, în această perioadă în care pandemia a adus o serie de provocări pentru întreaga societate, autoritățile fiscale și-au schimbat simțitor atitudinea, venind în întâmpinarea contribuabililor atât cu un nivel crescut de înțelegere, cât şi cu soluţii de adaptare rapidă a activității de control la noua realitate. „În ultima perioadă, am observat o disponibilitate mai mare a organelor fiscale de a accepta amânarea începerii inspecțiilor, suspendarea anumitor controale sau termene de depunere a documentației solicitate, dar şi o deschidere către adoptarea unor tehnici de control la distanță. Suntem încrezători că progresul înregistrat în ritm accelerat de activitatea de control fiscal desfășurată de autorităţi, în special în zona digitalizării, va constitui un avans pe care îl vom păstra şi după încetarea crizei cauzate de pandemie”, susține Mihnea Galgoţiu-Săraru.

Mare atenție la schimbările legislative!

Criza cauzată de pandemia de COVID-19 a dus la o importantă creștere a volumului de acte normative emise, într-un timp relativ scurt, ceea ce a determinat în mod evident un nivel mai scăzut de claritate legislativă. Bogdan Mărculeț apreciază că nu se poate vorbi de o insuficientă reglementare în domeniul fiscalității, ci mai degrabă de o reglementare stufoasă și, de multe ori, insuficient corelată. „Supra-reglementarea şi tendința de normare exhaustivă are însă multe neajunsuri în sistemul juridic, în general, și în domeniul fiscalității, în special. Sancțiunile intervin de multe ori atunci când între prevederile legale care acordă facilități și prevederile generale care reglementează raporturile juridice fiscale există neconcordanțe care induc în eroare contribuabilul. Industriile supuse unui cadru strict de reglementare (domeniul energiei, cel bancar, cel al telecomunicaţiilor) sunt, în mod evident, cel mai expuse”, detaliază avocatul.

Expertul Reff & Asociații | Deloitte Legal subliniază faptul că cele mai multe dintre controversele fiscale sunt generate de diferența de înţelegere dintre ceea ce companiile privesc ca „business as usual” sau „market practice” și ceea ce organele fiscale consideră ca fiind în afara legii din punct de vedere fiscal.

„Situațiile de fapt sunt interpretate de autoritățile fiscale din perspectivă economică prin excelenţă, iar relevanța lor fiscală este apreciată strict din această perspectivă, indiferent dacă din punct de vedere juridic acele situații de fapt ar avea o încadrare diferită decât cea economică. Astfel încât, chiar dacă o societate lucrează după un anumit model de business care poate fi calificat într-un anumit fel din perspectivă juridică sau a normalității de business, organele fiscale pot reîncadra operațiunile efectuate de o companie, iar situația ajunge să capete alte valențe din perspectivă fiscală. Prin această posibilitate de reinterpretare, organele fiscale deţin o baghetă magică care „transformă” semnificaţia sau conţinutul unei tranzacții. În apărarea poziţiei clienţilor noştri, echipa noastră prezintă – într-o manieră integrată, cu suportul colegilor noştri din cadrul departamentului de servicii fiscale al Deloitte România  – toate valenţele situaţiei fiscale analizate de autorităţi, arătând cum se acordă situaţia economică (avută în vedere cu prevalenţă de fisc) cu regulile juridice aplicabile şi raţiunile care stau în spatele deciziilor clienţilor”, explică Bogdan Mărculeţ.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Alături de clienți din prima clipă

Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal este alături de clienții săi din prima clipă a anunțării unui control. „În calitate de avocați litiganți de drept fiscal, asigurăm asistența clienților încă din faza controalelor fiscale (alături de colegii noştri din cadrul departamentului de servicii fiscale al Deloitte România), încercând să expunem o poziţie coerentă faţă de abordarea organelor fiscale. Uneori reuşim să convingem autoritatea fiscală să confirme poziţia clienţilor noştri, alteori este necesar să le continuăm apărarea în faţa instanţelor de judecată, unde întărim credibilitatea contestaţiei prin continuitatea şi logica argumentelor expuse încă din momentul investigaţiei administrative”, precizează Mihnea Galgoţiu-Săraru.

La rândul său, Emanuel Bondalici amintește faptul că o firmă ajunge să aibă un litigiu împotriva autoritățile fiscale în momentul în care consideră că deciziile de impunere emise nu sunt legale și, desigur, ulterior respingerii contestației administrative formulate împotriva acestor decizii.

„În ceea ce privește inspecțiile fiscale, în măsura în care autoritățile fiscale constată existența unei sarcini fiscale suplimentare, agentul economic poate fie să achite sumele stabilite prin decizia de impunere (integral sau încercând să obțină o înlesnire/eșalonare la plată), fie să încerce să obțină suspendarea plății acestora (prin prezentarea unei scrisori de garanție bancară, în paralel cu formularea unei contestații fiscale sau ca urmare a unui litigiu având ca obiect suspendarea deciziei de impunere), până va reuși să desființeze în instanță decizia de impunere. În practică, cel mai adesea, clienții aleg fie să achite sumele stabilite prin decizia de impunere, fie să obțină o scrisoare de garanție bancară care să suspende plată, în paralel cu formularea unei contestații în fața autorităților fiscale având ca obiect anularea totală sau parțială a deciziei de impunere. Cum, în general, autoritățile fiscale resping contestațiile, contribuabilul va trebui să solicite în instanță anularea deciziilor de impunere”, arată și Bogdan Mărculeţ.

„Termenul „timorat” nu se poate aplica clienților noștri, întrucât ei sunt pe de o parte, apăraţi de structura lor internă, care în majoritatea cazurilor este foarte experimentată în interacţiunile cu fiscul, iar pe de altă parte, aceștia beneficiază de expertiza echipei noastre interdisciplinară care asigură consultanţa de specialitate şi avantajul experienţei vaste în situaţii similare. Cât timp Constituția, legislația fiscală și cea procedurală prevăd remedii judiciare pentru anularea unui act nelegal al unei autorități, clienții noștri (şi, de altfel, orice alţi agenţi economici care au o reprezentare corespunzătoare) nu au niciun motiv să se teamă de repercusiuni. Din această perspectivă, inclusiv autoritățile fiscale sunt conștiente că un agent economic nemulțumit de o decizie a acestora va depune toate diligențele pentru a obține anularea deciziei în instanță. Orice altă inspecție sau control derulat la același contribuabil aflat în litigiu cu autoritățile fiscale trebuie efectuat cu respectarea unor reguli și limite procedurale bine definite. Pentru orice încălcare a acestor norme sau pentru orice abuz din partea autorităților fiscale există sancțiuni specifice, iar autoritățile fiscale sunt conștiente de acestea”, nuanțează Emanuel Bondalici.

Experții sfătuiesc firmele să monitorizeze în continuare reglementările specifice adoptate în contextul pandemiei, în special acele companii care au beneficiat de facilitățile fiscale și de măsurile acordate în această perioadă, pentru a-și adapta conduita.

„Există, spre exemplu, în acest moment, discuții cu privire la adoptarea unor reglementari care acordă posibilitatea companiilor care au obligații fiscale neachitate ulterior declarării stării de urgență de a solicita eșalonarea plății sumelor pe o perioadă de până la 12 luni, fără garanții. Această posibilitate a generat deja un interes enorm în rândul societăților care au întâmpinat dificultăți în această perioadă și care deja au beneficiat sau doresc să beneficieze de alte facilități alternative sau complementare. De asemenea, în domeniul anulării obligațiilor fiscale accesorii, există încă instituții care nu au adoptat o procedură specifică pentru punerea în aplicare a măsurilor emise prin ordonanță de urgență, iar astfel de reglementări sunt aşteptate cu mare interes”, explică Bogdan Mărculeţ.


Problemele clienților sunt soluționate de o echipă interdisciplinară


Avantajul firmelor care fac parte din portofoliul de clienți deținut de Reff & Asociații | Deloitte Legal este unul imens, în contextul în care avocații dispun de toate mijloacele posibile pentru soluționarea mandatelor pe care le au în lucru.

„Unul din principalele avantaje competitive ale echipei noastre de litigii fiscale este capacitatea de a fi un veritabil „one stop-shop” pentru clienţii noştri, întrucât deţinem în cadrul reţelei Deloitte toate resursele necesare pentru a asigura asistență la cel mai înalt nivel de profesionalism atât din perspectiva expertizei şi specializării consultanţilor noştri, cât şi din perspectiva dimensiunii echipei, ce ne permite să reacţionăm foarte rapid în cele mai complexe proiecte”, susține Mihnea Galgoţiu-Săraru.

Echipa de litigii fiscale din cadrul Reff & Asociaţii| Deloitte Legal are aproximativ 15 membri și este formată din mai multe celule, conduse de Bogdan Mărculeţ (Senior Managing Associate), Luiza Ionescu-Donoiu (Senior Managing Associate) şi Emanuel Bondalici (Managing Associate), și care funcționează sub coordonarea lui Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

În cadrul echipei au un rol foarte important în gestionarea mandatelor pentru clienţi şi ceilalţi avocaţi cu senioritate semnificativă: Ivona Cristea, Laura Spiridon, Luisa Alb, Ştefan Mihărtescu şi Mircea Farcău, în calitate de Senior Associates. Alături de ei sunt mai mulţi avocaţi tineri şi foarte talentaţi, cu rolul de Associate, ce au fost deja expuşi la multe proiecte complexe din această materie.

De asemenea, echipa de litigii include şi biroul local al Reff & Asociaţii din Cluj-Napoca, care operează sub coordonarea Olguţei Lazăr (Managing Associate).

Alături de implicarea avocaţilor, echipa beneficiază şi de expertiza extrem de valoroasă a specialiștilor din cadrul departamentului de servicii fiscale al Deloitte România, alcătuit din mai multe divizii specializate în problematici diferite precum TVA, impozit pe profit, preţuri de transfer sau contribuţii sociale. De asemenea, echipa interdisciplinară se bucură şi de colaborarea strânsă cu specialiştii din cadrul departamentelor de servicii fiscale și juridice ale Deloitte din alte jurisdicţii, reţeaua noastră de servicii profesionale fiind una dintre cele mai mari şi cu tradiție din lume.

„Având în vedere că problematica litigiilor fiscale este una cu predilecţie interdisciplinară (necesitând colaborarea strânsă dintre avocaţi şi consultanţi fiscali), iar controversele de natură fiscală cu care se confruntă clienţii noştri au de multe ori valenţe multi-jurisdicţionale, nivelul de diversitate şi calitate al resurselor pe care le putem oferi este apreciat de clienţii noştri. Aceste resurse sunt dublate de o flexibilitate crescută în structurarea echipei de proiect. Experienţa vastă pe care o avem ne permite să modelăm foarte rapid, adaptat fiecărui caz, componenţa echipei şi rolul fiecărui membru implicat. În mod evident, colegii noştri din cadrul departamentului de servicii fiscale al Deloitte România au în general un rol crescut în fazele procedurale desfăşurate în faţa autorităţiilor fiscale, în timp ce avocaţii noştri asigură gestiunea etapelor din faţa instanţelor. Pe tot parcursul proiectului însă asigurăm implicarea şi conlucrarea dintre avocaţi şi consultanţi fiscali”, nuanțează Partenerul Reff și Asociații | Deloitte Legal.

Echipa de avocați gestionează mandate în faţa tuturor instanţelor relevante, din România şi Uniunea Europeană, pentru probleme de fiscalitate ale operatorilor activi în ţara noastră. Pe lângă litigiile din faţa instanţelor de drept comun, experții au, în mod regulat, dosare în faţa Curţii Constituţionale din România, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Întrucât beneficiază de resursele reţelei globale Deloitte dedicate serviciilor fiscale și juridice, una din cele mai mari din lume, nu este necesar să apeleze la colaborări externe.  

„Echipa noastră colaborează îndeaproape cu colegii noştri, consultanţi fiscali, din cadrul departamentului de servicii fiscale al Deloitte din România, cât şi din celelate peste 100 de jurisdicţii în care Deloitte este prezentă. Întrucât reţeaua Deloitte este una din cele mai mari şi experimentate din lume, inclusiv în ceea ce priveşte serviciile din sfera fiscalităţii, apartenţa noastră la acestă structură reprezintă fără dubiu un avantaj fundamental de care beneficiază toți clienții noștri”, subliniază Mihnea Galgoțiu-Săraru.

Partenerul Reff & Asociații | Deloitte Legal amintește faptul că, după mai mulţi ani de creştere susţinută a economiei, întreaga piaţă aştepta apariţia, mai devreme sau mai târziu, a unei crize. „Situaţia pe care o experimentăm acum este însă diferită, aproape în toate sensurile, de majoritatea predicţiilor specialiştilor. Cu toate acestea, în ciuda caracterului surprizător al provocărilor pe care trebuie să le înfrunte, economia noastră pare să reacţioneze mai bine şi mai stabil decât la criza precedentă. De aceea, cred că principalele lecţii pe care le putem trage este că trebuie să fim permanent pregătiţi pentru neaşteptat, să fim capabili să adaptăm modele de business rapid şi să folosim înţelepciunea care vine din experienţele anterioare (corectând erorile din trecut)”, mai declară Mihnea Galgoțiu-Săraru.
„Deja devine clar că situaţia cu care ne confruntăm a accelerat procese profunde de inovare a modalităţii în care sunt livrate serviciile juridice, în special în ceea ce priveşte adoptarea digitalizării şi automatizării anumitor procese repetitive. De aceea, 2021 va arăta progrese la aceste capitole pe care, în lipsa pandemiei, le-am fi cunoscut la scară largă probabil după mult mai mulţi ani. Există însă şi constante în ceea ce priveşte reacţia economiei şi a pieţei avocaturii la situaţii de criză. Piaţa va resimţi probabil o lipsa de lichiditate mai acută începând cu prima parte a anului 2021, ceea ce va declanşa controale din partea fiscului (pentru completarea bugetului prin creşterea gradului de colectare), va genera litigii pentru recuperarea de creanţe sau alocarea între partenerii contractuali a sarcinilor financiare cauzate de pandemie şi va înmulţi procedurile de executare silită şi insolvenţele. De asemenea, este posibil ca şi în România să vedem un fenomen care se manifestă deja în Europa Centrală şi de Vest, acela al investitorilor privați care solicită daune de la stat pentru măsurile restrictive din această perioadă, pe motiv de discriminare, lipsă de proporționalitate sau absenţa unor măsuri compensatorii corespunzătoare.”

Mihnea Galgoţiu-Săraru, Partener Reff și Asociații | Deloitte Legal

Experiența și structura echipei noastre ne permit să abordăm mandatele cele mai complexe, beneficiind în acest sens de sprijinul colegilor noștri cu specialităţi non-juridice din cadrul Deloitte, precum experţii în fiscalitate, servicii de gestionare a riscurilor, consultanţă financiară sau forensic. Complexitatea este numitorul comun al proiectelor gestionate de echipa noastră multidisciplinară, ceea ce ne permite să afirmăm cu mândrie că toate mandatele noastre sunt deopotrivă importante și spectaculoase. Din punct de vedere al proiectelor din domeniul fiscalității, suntem implicați în cea mai mare parte în proiecte privind asistența clienților în controale fiscale, precum și în contestarea actelor administrativ-fiscale emise ca urmare a inspecțiilor fiscale, dar și în mandate care privesc asistența clienților în diverse proceduri fiscale, printre cele mai frecvente fiind proiectele de restructurare a obligațiilor fiscale restante și anulare a obligațiilor fiscale accesorii (facilități fiscale instituite sau dezvoltate în contextul pandemiei).”

Bogdan Mărculeţ, Senior Managing Associate Reff și Asociații | Deloitte Legal

„Domeniul fiscalităţii este unul în care victoriile în faţa instanţelor de judecată nu sunt rare, prin comparaţie cu litigiile împotriva altor tipuri de autorităţi publice, lucru îmbucurător. Competenţele noastre interdisciplinare şi specializarea în acest domeniu ne-au ajutat să avem o rată de succes excelentă, obținând desfiinţarea deciziilor autorităţiilor fiscale în marea majoritate a cazurilor pe care le-am gestionat.Tocmai această şansă reală de a obţine soluţii favorabile în justiţie, cu consecinţa diminuării sarcinilor fiscale impuse de organele de control (impactul fiind, de multe ori, de nivelul zecilor sau sutelor de milioane de euro), este şi raţiunea pentru care clienţii noştri au încrederea să apeleze des la serviciile echipei noastre de litigii fiscale.”

Emanuel Bondalici, Managing Associate Reff & Asociații | Deloitte Legal
Mandate relevante pentru practica de litigii fiscale

Avocaților Reff & Asociaţii | Deloitte Legal le este greu să realizeze clasamente cu privire la dificultatea cazurilor sau spectaculozitatea proiectelor, întrucât prin specificul serviciilor pe care le prestează, marea majoritate a cazurilor gestionate de echipă presupune un grad ridicat de complexitate.
În schimb, ei pot oferi o serie de exemple pentru a reflecta tipologia dosarelor pe care echipa Reff & Asociaţii | Deloitte Legal le gestionează. „Fără însă a putea afirma că acestea ar fi cele mai complexe sau spectaculoase mandate din ultima perioadă”, subliniază Mihnea Galgoţiu-Săraru.

În prezent, experții Reff & Asociaţii | Deloitte Legal asistă un client într-un litigiu transfrontalier, vizând o structură complexă de finanțare dintre un grup de societăți din străinătate şi una românească, care generează o problemă de dublă impozitare. Pentru a putea gestiona corespunzător cazul, se lucrează într-o echipă multidisciplinară cu avocați și consultanți din jurisdicția străină (din cadrul reţelei Deloitte) și, totodată, este urmată procedura pentru a încerca încheierea unui acord între autoritățile fiscale române și străine care să rezolve acest litigiu administrativ.

Un alt proiect gestionat în cadrul Reff & Asociaţii | Deloitte Legal privește deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție şi a Curții de Apel București prin care s-a stabilit că impozitul pe clădiri nu se aplică și stâlpilor de susținere a turbinelor eoliene. Această soluţie, care a dus la modificarea reglementărilor fiscale, are un impact semnificativ asupra celebrelor „taxe pe stâlp” achitate de actorii economici din industria eolienelor în perioada 2015-2018.

O altă decizie relevantă a fost obținută de echipa Reff & Asociaţii | Deloitte Legal tot în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit în mod definitiv că nu există o diferență juridică sau economică între punerea la dispoziție de personal și o prestare de servicii, instanța supremă făcând aplicarea directă a Cauzei CJUE C-218/10 ADV Allround. În acest dosar câștigat, autoritatea fiscală a refuzat clientului Reff & Asociaţii | Deloitte Legal dreptul de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, motivat de faptul că personalul pus la dispoziție de mai multe societăți nu reprezintă prestare de servicii.

„Nu în ultimul rând, ne bucurăm de obţinerea unor soluţii rare, precum suspendarea în faţa instanţelor judecătoreşti a executării unor decizii de impunere privind obligații fiscale substanţiale, întrucât de astfel de remedii depinde uneori continuitatea sau viabilitatea economică a clienţilor noştri. În această toamnă, echipa noastră a obţinut în faţa instanţelor din Cluj-Napoca suspendarea unei decizii de impunere cu valoare de peste 30 de milioane de lei, a cărei executare ar fi putut însemna perturbarea semnificativă a activităţii clientului nostru. Astfel de situaţii, în care generăm impact economic seminificativ şi imediat pentru clienții noştri, ne dau satisfacţia că serviciile noastre aduc o evidentă plus-valoare”, completează Emanuel Bondalici.

Mihnea Galgoţiu-Săraru subliniază faptul că întreaga echipă de litigii asigură aproximativ o treime din activitatea Reff & Asociații | Deloitte Legal, una din cele mai mari firme de avocatură din România, ceea ce este o dovadă a maturității şi stabilității firmei de consultanță. În mod natural, având în vedere apartenența la rețeaua Deloitte, divizia de controverse fiscale reprezintă o componență esențială pentru activitatea echipei de litigii.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 564 / 6036
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...