ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

În spatele scenei, alături de avocații D&B David şi Baias din practica de litigii de drept administrativ. Echipă, dosare, soluții, rezultate remarcabile și repere jurisprudențiale

07 Martie 2019   |   Maria Teodoru

Practica de litigii de drept administrativ este acoperită de o echipă specializată în acest domeniu, majoritar formată din alți avocați decât cei ai echipei din litigiile fiscale.

Dan Dascălu, Partener D&B David şi Baias şi Coordonator al Departamentelor de Litigii şi Relaţii de muncă din cadrul firmei

 
 
Echipa D&B David şi Baias este foarte activă pe segmentul litigiilor, multe dintre soluțiile pe care profesioniștii firmei le-au obținut în instanță devenind puncte de referință pentru practica din domeniu. Dacă despre performanțele înregistrate în sfera dreptului fiscal se știe că au făcut istorie, rezultatele litiganților firmei, specializați în alte ramuri ale dreptului administrativ și în cele ale dreptului civil (în sens larg), înregistrează, de asemenea, performanțe notabile. Reamintim că Dan Dascălu, Partener D&B David şi Baias și Coordonator al Departamentelor de Litigii şi Relaţii de muncă din cadrul firmei, este recunoscut drept unul dintre cei mai buni experți ai României în domeniul dreptului fiscal, având o contribuție semnificativă la dezvoltarea practicii, dar și la realizarea unei părți din cadrul legal care reglementează acest sector.


Practica de litigii de drept administrativ este acoperită de o echipă specializată în acest domeniu, majoritar formată din alți avocați decât cei ai echipei din litigiile fiscale. Astfel, în afară de Ana Maria Iordache (Partener în practica de litigii D&B David și Baias începând cu octombrie 2018), care lucrează alături de Dan Dascălu atât în zona de litigii de Concurență, cât și de Protecția Datelor, există încă o echipă, în subordinea acestuia, compusă din șapte avocați specializați pe această arie, care sunt coordonați de către Amelia Teis (Managing Associate) și de către Ioana Cercel (Senior Associate). “Sunt avocați care cunosc foarte bine tot ceea ce implică practica, fiind super-specializați pe ceea ce fac, dar și cu o experiență semnificativă”, declară Dan Dascălu.

Soluții care aduc lumină pe segmentul achizițiilor publice

Firma de avocatură derulează o activitate susținută în zona de achiziții publice. Amelia Teis este cea care se ocupă de coordonarea specialiștilor implicați în aceste mandate, cu relevanță în diferite sectoare, precum utilităţi, infrastructură, construcții, medical, energie şi resurse naturale, apărare şi securitate, cooperând acolo unde este cazul cu echipele specializate pe industrii din D&B David și Baias (în special, Pharma și Public Sector), dar și cu cele din departamentele de Taxe sau Advisory (de exemplu, cea de Forensic) ale PricewaterhouseCoopers. “Este un domeniu în care avem foarte multe cauze atât în etapa procedurilor de atribuire, cât şi în litigii având ca obiect executarea contractelor de achiziţii publice sau a celor finantate din fondurile europene. De altfel, am reușit să obținem multe soluții de referință în zona achizițiilor publice”, mai spune Dan Dascălu.

El amintește în acest sens soluția unui regulator de competențe, dată recent de Înalta Curte. “Regulatorul de competență intervine în situația în care se pune problema stabilirii organului competent să soluționeze o anumită cerere, în situația în care există dubii că ar putea exista mai multe. În cazul nostru discuția era în legătură cu o procedura de achiziție proprie organizată de o autoritate contractantă prin derogare de la legislația privind achizițiile publice. Reținând argumentele noastre, instanța supremă a clarificat faptul că decizia de inițiere a unei proceduri proprii de achiziție se contestă potrivit normelor speciale în domeniul achizițiilor publice, respectiv Legea nr. 101/2016, prin derogare de la regulile dreptului comun din legea contenciosului administrativ” detaliază Dan Dascălu.


Un alt proiect important în care au fost implicați recent avocații D&B David și Baias specializați în litigii administrative și achiziții publice este o procedură de achiziție de muniții cu o valoare maximă estimată de aproximativ 2,5 milioane Euro. “După aproape 2 ani de muncă și multe provocări, a fost obținută anularea definitivă a unei proceduri organizate prin exceptare de la legislația privind achizițiile publice. Atât CNSC, cât și Curtea de Apel, au reținut că autoritatea contractantă nu se poate prevala de exceptare prin simpla invocare a calității sale de autoritate contractantă cu atribuții speciale și specializate, sau prin raportare la domeniul în care își derulează activitatea sau a unui interes fundamental de securitate, ci are obligația de a proba în concret existența unui astfel de interes și destinația specific militară a produselor achiziționate” explică Dan Dascălu.

Asemenea soluții constituie adevărate repere jurisprudențiale în materia achizițiilor publice atât la nivel administrativ-jurisdicțional, cât și la nivelul instanțelor de judecată, fiind extrem de importante și utile și transmit totodată un mesaj clar în sensul necesității respectării cu strictețe a normelor dreptului european și, respectiv, a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind achizițiile publice. “În susținerea confirmării acestei necesități vin și soluțiile de admitere a cererilor de revizuire obținute în numele clienților noștri, prin reținerea de către instanțele de judecată tocmai a încălcarii principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, în diferite domenii, inclusiv în cel al achizițiilor publice. Amintim astfel ca remarcabilă, de exemplu, anularea unei soluții irevocabile, urmare a respingerii ca inadmisibilă a unei intervenții, pe motivul neformulării acesteia la nivelul CNSC, urmată apoi de rejudecarea cauzei și respingerea plângerii”, arată Partenerul D&B David şi Baias.

Soluții de referință în zona litigiilor de concurență

Colaborarea membrilor echipei de litigii condusă de Dan Dascălu cu  cei din echipa de concurență a D&B David și Baias - condusă de partenerii Sorin David și Manuela Guia, care la rândul lor au pledat uneori în fața instanțelor de judecată în aceste cauze, a condus de-a lungul timpului la rezultate spectaculoase, pe o piață a litigiilor pe care sunt puține dosare, iar specializarea și experiența sunt esențiale.

Astfel, în 2007, Dan Dascălu obținea în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție prima soluție de anulare pe fond a unei decizii a Consiliului Concurenței aplicate Carpatcement, pentru nerespectarea standardului de probă pentru aplicarea amenzii celor trei principali actori de piață, cea mai mare din întreaga istorie, la data respectivă. ”Soluția este una de referință, ea fiind cu atât mai remarcabilă întrucât consacră cu titlu de principiu relevanța jurisprudenței europene în domeniu, dată fiind inspirația europeană a legislației concurenței, chiar în condițiile în care faptele erau anterioare aderării la UE. Aceasta ca să nu mai vorbim că celelalte două societăți investigate nu contestaseră amenda, iar Consiliul Concurenței a încercat să exploateze în favoarea sa acest argument, ca o recunoaștere implicită a faptelor de pe respectiva piață”, spune Dan Dascălu, partener D&B David și Baias.

A urmat un număr semnificativ de cauze în care diferite echipe de litigii formate pentru a asigura reprezentarea în același timp unor clienți din aceeași piață au obținut reduceri substanțiale ale amenzilor (mergând până la 90%) în procente sau sume absolute în discuție (de exemplu, suma de peste 120 milioane lei, redusă de instanțe prin hotărâre definitivă în investigația de piața carburanților, în care D&B a reprezentat 4 din cele 6 societăți amendate) și mai recent, cauze în care au fost contestate măsurile de inspecție inopinată ale Consiliului Concurenței, pentru unele dintre acestea fiind în acest moment formulate și plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru încălcarea art. 6 și 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. ”În ultima vreme numărul de litigii din această zonă a scăzut semnificativ, odată cu implementarea procedurilor de clemență și recunoașterea de către Consiliul Concurenței, care, în special prin raportare la soluțiile de multe ori restrictive ale instanțelor de judecată, dar uneori și la probele specifice din cauză, au determinat agenții economici să nu mai conteste. Observăm însă recent un ușor reviriment în această zonă și ne așteptăm însă la accentuarea activității în domeniu, odată cu implementarea normelor referitoare la acțiunile în daune derulate în fața instanțelor civile pentru încălcarea normelor de concurență”, mai spune Dan Dascălu.

GDPR - un domeniu din ce în ce mai interesant și așteptări de dezvoltare exponențială, inclusiv în zona litigiilor

O activitate intensă se anunță și în zona litigiilor legate de Protecția Datelor, previziunile specialiștilor fiind că odată cu aplicarea GDPR vor apărea foarte multe spețe care vor avea implicații financiare majore pentru cei vizați. Avocații D&B David și Baias sunt de părere că greul în acest domeniu abia acum începe, pentru că multe firme nu au reușit să-și rezolve problemele până la 25 mai 2018, data de intrare în vigoare a Regulamentului. Mai mult, în perioada următoare sunt așteptate controale și anchete din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), iar la acest moment este bine cunoscută intensificarea acestor demersuri, în presă fiind de altfel prezentate informații cu privire la măsurile sancționatorii aplicate de autoritate în ultimele zile de existență ale vechii legislații, ca preludiu al aplicării noii legislații.

Dan Dascălu este de părere s-ar putea repeta situația înregistrată din momentul apariției Consiliului Concurenței, atunci când, după organizarea activității sale, au fost aplicate foarte multe sancțiuni, iar aici autoritatea are deja un avans, prin experiența aplicării legii anterioare. ”Astfel, și în momentul de față există o serie de litigii legate de datele cu caracter personal, litigii rezultate din Legea 677/2001. Suntem implicați în două astfel de spețe, iar în una dintre ele a fost deja admisă de Tribunalul București o sesizare pe care am formulat-o pentru interpretarea dispozițiilor fostei directive de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Independent de aceasta, însă, sunt foarte curios să văd cum se vor soluționa litigiile acestea mai ales că în acest moment chestiunile despre care noi vorbim în acele spețe, din punctul nostru de vedere, au suferit o decontravenționalizare, în sensul că sub noua lege tratamentul aplicabil este diferit de cel care era sub legea veche”, punctează Dan Dascălu.

Soluții în alte litigii de drept administrativ și în diferite litigii de drept civil (în sens larg, inclusiv dreptul muncii)

Avocații firmei sunt implicați și în alte litigii de drept administrativ din sfera diferitelor reglementări speciale, cum ar fi cele care vizează zona de reglementare a fostei ANRC,  sau cele aferente domeniului audiovizualului, publicității înșelătoare sau ale contestării (inclusiv, pe calea unor cereri de intervenție ale unor agenți economici afectați) ale unor măsuri dispuse urmare a demersurilor de control ale Curții de conturi. „Am avut client un retailer căruia i s-a interzis să folosească niște sloganuri comerciale în două campanii. În acest dosar am câștigat definitiv și am reușit să obținem anularea actelor. Am fost implicați și în contestarea cu succes a unora dintre actele de control ale Curții de Conturi”, mai arată avocatul Dan Dascălu.


Avocații D&B David și Baias sunt de asemenea implicați și în litigii de drept civil (în sens larg), începând cu cele din sfera pretențiilor din contracte, acțiuni în daune delictuale, acțiuni în revendicare, dar și litigii referitoare la insolvență. De asemenea, deși nu sunt implicați în mod direct în dosare penale (în sensul asistenței în fața instanței de judecată) asistă clienții în cooperare cu avocați penaliști în diferite spețe. ”Acesta este un domeniu extrem de interesant, unde experiența noastră în domeniul dreptului civil (în sensul cel mai larg posibil, fie că discutăm de dreptul fiscal, legea societăților comerciale etc.), de multe ori în cooperare cu profesioniștii din sfera contabilității și fiscalității din cadrul PricewaterhouseCoopers, oferim asistență, având o colaborare cu efecte extrem de benefice pentru clienți, care pot profita de rezultatele unei experiențe multidisciplinare”, precizează Dan Dascălu.

Nu în ultimul rând, trebuie amintite litigiile de dreptul muncii care sunt extrem de interesante nu doar din perspectivă juridică, dar implică o dimensiune specială, date fiind pasiunile și energiile pe care le implică componenta umană, dintr-o perspectivă mult mai directă decât în multe alte litigii, dată fiind dimensiunea pur personală a disputei de cele mai multe ori. În acest domeniu experiența avocaților D&B David și Baias este de asemenea semnificativă, fiind implicați în litigii dintre cele mai diverse referitoare la situația individuală a salariaților (concedieri pentru necorespundere profesională sau indisciplină, pretenții salariale de natură și origine diferită, cum ar fi drepturi salariale lunare pretins neachitate, sume aferente orelor suplimentare sau unor prime aferente unor Sărbători precum Crăciunul ori Paștele, discriminare și hărțuire etc.) dar și soluțiile de referință obținute în complicatele litigii referitoare la reprezentativitatea sindicatelor. ”Aș reaminti în această zonă doar cel mai recent succes al echipei noastre în asemenea litigii, în care am reprezentat o mare companie telecomunicații în concedierea unei persoane din conducerea sa care se face vinovată de încălcarea regulilor referitoare la confidențialitatea informațiilor, practic ajungând să transfere date foarte sensibile, prin intermediul tehnologiilor moderne, în spații inaccesibile angajatorului”, menționează în final Dan Dascălu.

D&B David şi Baias este societatea de avocați corespondentă a PwC Romania, având în prezent peste 40 de avocați şi fiind integrată în rețeaua societăților de avocați corespondente PwC, care cuprinde mai mult de 2.000 de avocați în 75 de jurisdicții din întreaga lume. Echipa de litigii a D&B David şi Baias este condusă de Dan Dascălu (Avocat Partener) şi este formata din 16 avocați, iar activitatea sa a fost recunoscută în mod constant de-a lungul timpului de către diferitele cataloage internaționale de profil.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 511 / 5433
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Interviuri esențiale | Cum văd Horea Popescu (Partener CMS România şi coordonator al practicii Corporate M&A în CEE), Rodica Manea (Partener CMS România) și David Cranfield (membru al echipei CMS CEE Corporate ̸ M&A) piața de fuziuni și achiziții și viitorul tranzacțiilor în regiune. Semnalele arată că există interes pentru zona CEE. Pe piața locală e de așteptat să crească numărului de tranzacții, față de perioada precedentă. Apar oportunități de investiții pentru cei dispuși să își asume riscuri
LegitTeam: ZRVP recrutează avocați stagiari pentru departamentul Litigii
LegiTeam: Real Estate Lawyer with 2 to 4 years of practical experience in Bucharest
Andrada Pleș se alătură echipei PNSA Tax
Anul 2020 a adus o creștere generală a numărului de proiecte de finanțare și restructurare pentru biroul DLA Piper din Romania. Finanțările imobiliare și restructurarea unor proiecte de energie regenerabilă, printre proiectele cheie
MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații implementează o platformă de inteligență artificială pentru sectorul juridic. Firma de avocați urmărește dezvoltarea în sfera digitală și accelerează pe zona de tehnologie
CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații își consolidează practica de drept societar ̸ M&A prin cooptarea Mădălinei Ivan
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is recruting ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
Înalta Curte repune inspecția fiscală în termenul legal. Avocații Radu și Asociații au contribuit la obținerea deciziei
Bondoc & Asociatii, alături de Eviva Energy într-un proiect complex de restructurare a unei datorii provenind dintr-o tranzacție anterioară
Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații de Banking & Finance de la KPMG Legal. Laura Toncescu, Partener: Primele 8 luni ale acestui an au fost extrem de încărcate. Proiectele de tip NPLs au frânat, dar solicitările de asistență au fost dintre cele mai variate, de la regulatory, până la tranzacții, due diligence, AML și digitalizare
Proiecte de finanțare, inclusiv din fonduri europene, preluarea unei instituții financiare-nebancare și achiziția de NPL-uri, printre mandatele cheie ale echipei de Banking&Finance de la Bohâlțeanu & Asociații în S1 2020. Daniela Milculescu, Partener: Digitalizarea serviciilor devine principala preocupare a jucătorilor din piața în domeniul financiar
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...