ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

O gamă variată de mandate pentru avocații de Employment de la MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman. Alexandra Rîmbu, Partener: Suntem atenți și la alte ramuri de drept adiacente, care ar putea impacta situația analizată. Când este necesar, lucrăm în echipe mixte pentru a asigura acoperirea tuturor aspectelor relevante

04 Decembrie 2019   |   Ștefania Enache

Practica este coordonată, în principal, de Alexandra Rîmbu, iar în proiectele legate de restructurări sau procese complexe de due diligence, și de Alina Popescu. Ioan Roman, care este unul dintre coordonatorii practicii de Dispute resolution, participă în egală măsură la analiza aspectelor sensibile, cu potențial litigios.

Alexandra Rîmbu, Partener - MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman

 
 
Piața muncii a suferit schimbări în ultima perioadă, angajatorii devenind mult mai flexibili. Pentru a-și păstra salariații buni, ei au început să acorde o atenție sporită asigurării echilibrului dintre viața profesională și viața personală a angajaților. De asemenea, se constată o îmbunătățire a strategiei de „fidelizare” a salariatului, inclusiv prin acordarea unor beneficii atractive.„În lumina acestei tendințe, în ultimul an numeroși clienți au manifestat interes pentru organizarea prestării activității în regim de telemuncă, o parte dintre aceștia adoptând deja cu succes acest mod de organizare a activității”, a declarat pentru BizLawyer Alexandra Rîmbu, Partener MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman.


Și lipsa de stabilitate cu care se confruntă piața muncii a generat, în egală măsură, tot mai multe solicitări privind angajarea unor cetățeni străini. Pe acest fond, foarte multe firme apelează tot mai mult la agenți de muncă temporară pentru a suplimenta necesarul de personal.

De asemenea, avocații MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman au observat că, în rândul clienților, există un interes crescut pentru implementarea unor politici de conformare tot mai ample în domeniul dreptului muncii și resurselor umane.

„Mandatele care ne vin în această materie, în afara celor care se înscriu în tendințele anterior indicate, sunt în continuare foarte diverse, variind de la negocierea și redactarea contractelor individuale de muncă, la încetarea raporturilor de muncă, restructurări complexe, procese de due diligence în cadrul proiectelor de tip fuziuni și achiziții, medierea conflictelor colective de muncă, detașări internaționale de persoane, asistență în vederea angajării cetățenilor străini, inclusiv în proceduri referitoare la cetățenii unor state non-UE”, subliniază Alexandra Rîmbu.

Printre dosarele pe care avocații le-au avut în lucru anul acesta, există un număr important de mandate care au implicat încetarea amiabilă a raporturilor de muncă. „De altfel, cu excepția unor procese de restructurare care au implicat aspecte mai delicate, toate aceste încetări au fost finalizate pe cale amiabilă, neescaladând în litigii. În scopul ajungerii la un consens, în funcție de situația preexistentă am demarat procedurile relevante, am mediat discuțiile și negocierile și am pregătit corespondența prealabilă în sensul prezentării clare, transparente, concise și fundamentate a poziției părții reprezentate”, explică Partenerul MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman.
Din cauza faptului că mobilitatea internațională a dobândit în ultimii ani o dimensiune din ce în ce mai pragmatică, avocații axați pe practica de Dreptul Muncii asistă tot mai des clienții în detașări internaționale ale angajaților români, dar și privind detașări internaționale în România ale unor angajați ai statelor membre ale Uniunii Europene.

În plus, trendințele existente pe piața muncii au făcut ca MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman să preia și numeroase solicitări de asistare a angajatorilor în procese ample de angajare a unor cetățeni din state din afara Uniunii Europene.

„Asistența acordată clienților în orice aspect de dreptul muncii este una de tip full service, începând cu descrierea pașilor și etapelor de parcurs, cu estimarea duratei acestora, prezentarea limitărilor și terminând cu redactarea/revizuirea documentelor și reprezentarea în fața autorităților competente. Totodată, suntem deosebit de atenți în legătură cu orice ramuri de drept adiacente care ar putea impacta situația analizată, cum ar fi dreptul concurenței, dreptul proprietății intelectuale, protecția datelor cu caracter personal, drept fiscal și de fiecare dată când este necesar lucrăm în echipe mixte pentru a asigura acoperirea tuturor aspectelor relevante. În ceea ce privește plaja mandatelor noastre, restructurările și, prin raportare la profilul societății noastre, rapoartele ample de due diligence în toate aspectele care țin de dreptul muncii, precum și asistarea clienților în procesele de negociere colectivă, revizuirea/redactarea contractelor colective de muncă, contractelor individuale de muncă, contractelor încheiate cu agenți de muncă temporară, regulamentelor de ordine interioară și a diverselor politici de personal, reprezintă deja activități uzuale în activitatea noastră curentă”, detaliază Alexandra Rîmbu.

Implicarea avocaților de Dreptul muncii în restructurări

Companiile care trec prin restructurări sau care se pregătesc de vânzarea business-ului vin către avocați cu o serie de cereri speciale. Acest tip de dosare implică direct experții axați pe Dreptul muncii, experți care au de soluționat o serie de probleme.

Partenerul MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman explică faptul că restructurările firmelor presupun de obicei și efectuarea unor concedieri, astfel încât este esențial ca avocatul să colaboreze îndeaproape cu clientul, în special cu avocații in-house (acolo unde există), pentru a înțelege într-o măsură cât mai mare structura și cultura organizației. „În cazul companiilor mari cooperăm întotdeauna cu avocații in-house, care cunosc mult mai profund politica și viața companiei. În urma unor discuții aprofundate cu aceștia, în mod uzual propunem o strategie și apoi în urma agreării acesteia, lucrăm împreună în etapa de implementare”, arată specialistul. Într-o astfel de procedură, planificarea atentă și bine documentată a tuturor pașilor este esențială pentru implementarea cu succes și diminuarea în cea mai mare măsură a riscurilor legate de proces.

„Apreciem în mod deosebit aportul colegilor avocați in-house și ne consultăm în stabilirea tuturor etapelor și strategiilor, având în vedere că aceștia cunosc îndeaproape aspectele curente, precum și date istorice care țin de funcționarea și organizarea clienților. Atunci când clienții se pregătesc de vânzarea afacerii, etapele preliminare depind foarte mult de tipul de tranzacție prospectat de către aceștia. Cele mai des întâlnite cereri au fost cu privire la asigurarea menținerii personalului, precum și a obținerii unor beneficii pentru angajații vechi”, mai spune Alexandra Rîmbu.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Referindu-se la etapele procesului de restructurare, avocatul subliniază că orice proces de restructurare începe cu înțelegerea cât mai completă a profilului, politicii și organizării companiei care va fi supusă restructurării, precum și identificarea nevoilor clientului și a motivelor principale care stau la baza procesului.

„Ulterior, în funcție de particularitățile situației de fapt și a scopului urmărit, se stabilesc pașii de urmat și începe un amplu proces de fundamentare a motivelor care determină necesitatea restructurării și a optimizării schemei de personal. Nu în ultimul rând, asistăm clientul și în cadrul tuturor discuțiilor/negocierilor cu angajații delegați ai acestuia, pentru a facilita încă de la început înțelegerea corectă a contextului”, adaugă expertul.

De exemplu, de curând, MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman a asistat o companie globală, prezentă și pe piața de retail din România, în restructurarea și reașezarea organizațională a filialei române, proces care a implicat și încetarea mai multor contracte de muncă. În acest caz, cele mai sensibile aspecte au ținut de încetarea raporturilor de muncă cu persoane din managementul companiei, însă excelenta și apropiata colaborare cu clientul, precum și înțelegerea deplină de către acesta a rolului avocatului, au asigurat încetarea în bune condiții a colaborărilor.

Echipa de avocați a asistat în mai multe rânduri companii foarte mari în procese de restructurare fie din motive interne, fie ca urmare a unor fuziuni și achiziții. „Cel mai recent, clientul anterior menționat a implementat un amplu proces de reorganizare, prin reconfigurarea tuturor departamentelor. Avocații noștri au lucrat îndeaproape cu clientul pentru a identifica nevoile companiei, potențiale puncte slabe, au stabilit pașii de urmat și ulterior am revizuit/redactat toate documentele necesare implementării noii structuri, procesul implicând și asigurarea asistenței în discuțiile/negocierile cu angajații”, punctează Alexandra Rîmbu.

Partenerul MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman menționează faptul că niciunul dintre procesele de restructurare în care firma de avocatură s-a implicat în ultimii cinci ani nu a evoluat în situații litigioase. „Procesele de restructurare sunt în mod atent pregătite și implementate și de cele mai multe ori litigiile sunt astfel preîntâmpinate.  În cazul unui proces mai vechi au existat o serie de litigii care au fost soluționate în integralitate în favoarea angajatorului”, completează expertul.

De asemenea, profesioniștii MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman au fost implicați, în ultimul an, în diverse proiecte legate de încetarea raporturilor de muncă cu membrii managementului. „Motivele încetării au variat de la nepotrivirea cu politica și direcția companiei la restructurarea poziției, fără legătură cu abilitățile profesionale ale persoanei. Am avut, de altfel, și mandate în cadrul cărora un membru al managementului a inițiat el însuși încetarea raporturilor de muncă. În toate situațiile, în urma unei corespondențe echilibrate și profund motivate, raporturile au încetat în mod amiabil, cu plata compensațiilor uzuale la nivelul companiei”, arată Alexandra Rîmbu.


            LegiTeam: ZRVP recrutează avocat definitiv pentru Litigii și Arbitraj. Aplică acum!

Influența GDPR

Regulile GDPR au produs și continuă să producă un mare impact pe piața muncii. În acest context, MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman, încă înainte de intrarea în vigoare a GDPR, a lucrat în echipe mixte, formate din avocați specializați în dreptul muncii și avocați specializați în protecția datelor, pentru a adapta documentele HR la noile reguli.

„De altfel, acest exercițiu este reluat în mod frecvent, mai ales când reglementăm sau verificăm relații contractuale stabilite cu agenți de muncă temporară, societăți de recrutări, societăți care asigură servicii de payroll, societăți care preiau responsabilitățile în materia de sănătate și securitate în muncă, etc. În fiecare caz care presupune procesarea datelor referitoare la angajați discutăm, analizăm, dimensionăm și reglementăm relația respectivă și din perspectivă GDPR. Societatea noastră afiliată, specializată în consultanță fiscală, oferă servicii de consultanță inclusiv cu privire la structura pachetelor salariale”, precizează Alexandra Rîmbu.


Citește și


O echipă de șase avocați lucrează în proiecte de Dreptul muncii

MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman are o echipă formată din șase avocați care se implică în proiecte de Dreptul muncii, ce provin atât din departamentul de consultanță, cât și din cel de litigii. Practica este, în principal, coordonată de Alexandra Rîmbu, iar în proiectele legate de restructurări sau procese complexe de due diligence, și de Alina Popescu. De asemenea, Ioan Roman, care este unul dintre coordonatorii practicii de Dispute resolution, participă în egală măsură la analiza aspectelor sensibile, cu potențial litigios.

„De-a lungul carierei am fost implicată într-o multitudine de mandate de dreptul muncii, deținând astfel experiență în toate aspectele relevante, începând cu conflicte individuale de muncă și cu aspectele curente în activitatea unei companii și terminând cu litigii, accidente de muncă, reorganizări, negocieri colective, conflicte colective de muncă, procese de due diligence, stock option plans, etc. Proiectele reprezentative ale firmei au ținut de reorganizări, medierea cu succes a unei greve aflate în desfășurare, asistarea clienților în procese de due diligence sau, după caz, efectuarea procesului de due diligence, negocierea încetării raporturilor de muncă cu membri ai managementului  și altele”, declară Alexandra Rîmbu.

Firma de avocatură asistă preponderent clienții foarte mari și corporațiile, dar are și clienți de dimensiuni mai mici, pe care îi îndrumă în aspecte de Dreptul muncii.

„Absolut de fiecare dată pașii pe care îi întreprindem sunt atent analizați prin raportare la un potențial litigiu, aceștia fiind canalizați pe minimalizarea oricărui risc care ar periclita poziția clientului nostru. Din această perspectivă suntem oricând pregătiți să asistăm clientul mai departe, într-o eventuală dispută, echipa noastră de litigii deținând expertiza necesară”, arată avocatul.

Partenerul MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman consideră că un aspect deosebit de important în soluționarea aspectelor de Dreptul muncii ține de o bună cunoaștere a laturii umane. Punând accent pe această latură și prin faptul că încurajează o comunicare transparentă și prin motivarea tuturor măsurilor luate, avocații au reușit să preîntâmpine litigii care păreau iminente și chiar să oprească, prin medierea discuțiilor cu salariații, o grevă deja declanșată.
LadyLawyer.ro | Află mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 121 / 5291
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
În urma unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene, RTPR contribuie la dezvoltarea jurisprudenței comunitare prin clarificarea drepturilor investitorilor pe piața de capital
Reff & Asociații a asistat Forum Serdika în vânzarea parcului industrial Equest Logistic către CTP. Michael Uhler, Managing Director, East Balkan Properties: Expertiza întregii platforme Reff & Asociații a fost neprețuită
Finanțele caută avocați și pun la bătaie un contract de cca un milion de lei | Asistența în baza dreptului englez, estimată la cca 265 ore|om
VIDEO - Litigii în timpul Stării de Urgență (II) | Avocații ZRVP, invitații acestora și BizLawyer vin în sprijinul profesioniștilor și justițiabililor. Cosmin Vasile (Managing Partner), Mădălina Afrăsinie (Judecător) și Andrei Dumitrescu (Partener), dezbat modul în care statul de drept și puterea judecătorească funcționează în această perioadă
VIDEO - Litigii în timpul Stării de Urgență | Avocații ZRVP, invitații acestora și BizLawyer vin în sprijinul profesioniștilor și justițiabililor. Azi, primul episod: Valerian Cioclei (Partner of Counsel) și Doru Cosmin Ursu (Managing Associate) reevalueză impactul și analizează consecințele Decretului prezidențial privind instaurarea Stării de Urgență și actelor normative subsecvente
Primul proces simulat din România, realizat exclusiv prin intermediul unei platforme online. La derularea acestuia au participat magistrați din cadrul Tribunalului Timiș, precum și membrii fondatori ai grupului Digital Lawyers
Statul a acceptat oferta îmbunătățită a firmelor de avocați care îi reprezintă interesele în arbitrajul ICSID cerut de ALPIQ. Buget de 3,7 mil. lei în 2020
Gilescu Văleanu & Partenerii devine parte a bnt attorneys in CEE. Doi avocați sunt promovați pe poziția de parteneri
CNAIR plătește avocaților onorarii în plaja 100-300 Euro pe oră în litigiile arbitrale. Ce firme de avocați lucrează pentru compania responsabilă de infrastructura rutieră
”Sky is the limit”, sau norocul de a lucra într-o firmă de avocatură în care se oferă oportunități nelimitate | Mihail Boian, numit recent Partener D&B David și Baias: Încerc să ghidez și să provoc colegii spre o gândire originală și ”out of the box”, spre soluții deschise și îndrăznețe
Viața merge înainte | Practica de insolvență de la Mușat & Asociații a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultima perioadă. Mihai Popa, Partener: Ne așteptăm ca serviciile noastre de asistență și analiză pe perioada unui management de criză să fie la mare căutare
Viața merge înainte | Avocații Reff & Asociații explică efectul aplicării prevederilor legislative nou introduse în domeniul achizițiilor publice. Firma este partener strategic pentru unele dintre cele mai importante autorități publice și operatori economici, în acest domeniu
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...