ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar

18 August 2022   |   Ștefania Enache

Unul dintre cele mai importante dosare în acest an a vizat implementarea unui proces masiv de concediere colectivă la nivelul unei importante societăți din domeniul TIC. Provocările acestui mandat au fost generate de implicațiile sale juridice și financiare, precum și de restricțiile impuse pentru implementarea, la nivel local, a unor schimbări organizatorice specifice la nivel de grup.

Remus Codreanu (Partner) si Lidia Zărnescu (Senior Associate) - Kinstellar România

 
 
Avocații Kinstellar caracterizează anul 2022 ca fiind unul al schimbărilor în care se urmărește regândirea relațiilor de muncă clasice, punându-se accent din ce în ce mai mult pe flexicuritatea pieței muncii. Trendul acesta este reliefat și de diversitatea și multitudinea proiectelor din practica de Employment a Kinstellar. Angajatorii se confruntă cu provocări importante, cele mai mari dintre ele vizând adaptarea condițiilor de muncă la cerințele actuale ale salariaților și, respectiv, menținerea unui grad ridicat al performanței profesionale.

Echipa Kinstellar, dedicată practicii de Employment, s-a ocupat și se ocupă cu mandate extrem de variate, precum angajarea prin contracte atipice de muncă (e.g., contracte de muncă temporară, contracte de management, contracte de telemuncă etc.), flexibilitatea muncii (e.g., munca remote, munca on-call, săptămâna comprimată de lucru, programe flexibile de lucru), fidelizarea salariaților (e.g., Equity Incentive Plans, programe de formare profesională, negocieri colective), mobilitatea transnațională și internațională a salariaților (inclusiv detașări transnaționale și aspecte de imigrări, în contextul și al refugiaților din Ucraina), transferurile de întreprindere și protecția salariaților, implementarea mai multor politici interne (e.g., privind munca remote și munca suplimentară, evaluarea profesională, cercetarea disciplinară, interdicția discriminării și hărțuirii la locul de muncă, valorificarea dreptului la concedii, sănătatea și securitatea la locul de muncă, whistleblowing și investigații interne aferente, protecția datelor cu caracter personal în domeniul resurselor umane etc.) sau realizarea unor analize complexe privind riscul de recalificare a contractelor încheiate cu prestatori independenți ca fiind contracte individuale de muncă mascate.


De asemenea, pe masa de lucru a avocaților regăsim și proiecte care au în vedere încetarea raporturilor de muncă și schimbarea personalului din top-management, fie prin încheierea unor acorduri de încetare, fie prin adoptarea diverselor măsuri de concediere (e.g., concedieri colective sau individuale determinate de reorganizarea locului de muncă, concedieri disciplinare, concedieri pentru necorespundere profesională, concedieri pentru inaptitudine fizică/psihică etc.).
„Multe dintre proiectele înregistrate în acest an au avut un caracter multidisciplinar, motiv pentru care, alături de echipa de Employment a Kinstellar, au lucrat și membrii altor echipe ale firmei, dintre care enumerăm: Dispute Resolution (mai ales, în sfera litigiilor de muncă care au ca obiect contestarea deciziilor de concediere sau acordarea de daune pentru discriminarea la locul de muncă), Corporate (cu precădere în sfera de fuziuni și achiziții, care presupun analize juridice extinse în domeniul relațiilor de muncă, în concret, în tranzacțiile asset deal, în care cesionarul dorește adoptarea unor noi strategii pentru eficientizarea costurilor și pentru maximizarea performanței în relațiile de muncă, precum și în cazurile în care societățile internaționale doresc să își înființeze subsidiare în România pentru a facilita angajarea cetățenilor români), (iii) Regulatory (în special, în sfera prelucrării datelor cu caracter personal și, respectiv, a asigurării securității și sănătății la locul de muncă)”, explică Lidia Zărnescu, Senior Associate în cadrul biroului local Kinstellar.

Avocatul menționează faptul că anterior crizei medicale, în România, spre deosebire de situația celorlalte state membre ale Uniunii Europene, munca desfășurată în regim de telemuncă a fost privită cu scepticism și, ca urmare, practicată cu titlu de excepție. Dar odată cu debutul pandemiei SARS-CoV-12 și adoptarea restricțiilor în vederea asigurării distanțării fizice, munca prestată în regim de telemuncă a reprezentat un experiment generalizat care a demonstrat tuturor că acest mod de lucru este posibil și poate prezenta chiar și o serie de beneficii demne de luat în considerare.

„Încetarea stării de alertă, începând cu luna martie 2022, a marcat o perioadă de tranziție spre ”noul normal”, caracterizată prin construirea unei punți între nevoile angajatorilor și nevoile salariaților. Astfel, deși angajatorii au privit cu optimism încetarea stării de alertă și, ca urmare, revenirea la munca clasică dinaintea pandemiei, mulți salariați nu au fost încântați de măsurile adoptate de către angajatori, mai ales, în ceea ce privește revenirea la locul de muncă/birou (care presupune costuri adiționale și timp personal mai redus). În vederea limitării demisiilor și a fluctuației de personal în contextul și al crizei forței calificate de muncă resimțite în mai toate domeniile de activitate, mulți angajatori au decis implementarea unor scheme de lucru hibrid, a căror reușită a fost determinată, atât de conținutul acestora, cât și de modalitatea de comunicare și implementare a acestor programe. În foarte puține cazuri, angajatorii au menținut posibilitatea salariaților de a lucra exclusiv în regim de telemuncă”, arată specialistul Kinstellar.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.


 


Prioritățile angajatorilor

Noul context a făcut ca munca echipei de Employment să devină tot mai complexă. Avocații au asistat mai mulți angajatori în vederea implementării unor scheme de lucru hibrid sau exclusiv în regim de telemuncă, atât prin pregătirea unor acte adiționale la contractele individuale de muncă sau a unor contracte individuale de muncă particularizate în funcție de specificul telemuncii, cât și prin crearea unor politici specifice muncii remote, cu accent pe asigurarea sănătății și securității salariaților.

De asemenea, având în vedere iminenta încetare a ajutoarelor din partea statului (e.g., de tip Kurzarbeit), și în contextul economic fragil, care nu permite majorări salariale semnificative, s-a remarcat o preocupare a angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe, precum și a unor programe flexibile de lucru (telemunca, programe inegale de lucru, săptămâna comprimată de lucru, munca on-call).

„În plus, ca urmare a încetării stării de alertă, s-a impus reinițierea negocierilor colective de către angajatorii la nivelul cărora contractul colectiv de muncă expirase, foarte multe mandate fiind înregistrate în acest domeniu. Astfel, am constatat că un rol important în această perioadă l-a jucat negocierea colectivă dintre partenerii sociali, fiind înregistrat un apetit crescut al angajatorilor spre încheierea contractelor colective de muncă cu sindicatele reprezentative/reprezentanții salariaților, menite să asigure identificarea unor soluții de tip win-win, cu implicații financiare rezonabile”, subliniază Remus Codreanu, Partener Kinstellar.

Lista de priorități a angajatorilor vizează: sporirea adaptabilității și productivității salariaților; optimizarea internă a numărului de angajați în diferite sectoare sau activități; adoptarea de soluții flexibile cu referire la organizarea locului de muncă și a timpului de muncă; adoptarea unor politici interne menite a institui modalitățile de aplicare a drepturilor și obligațiilor salariaților la nivelul angajatorilor, pe de o parte, și o justă protecție a activității societății angajatoare, pe de altă parte.

„Recomandarea noastră este ca toate aceste măsuri să fie adoptate cu mare atenție, pentru a se asigura, atât promovarea intereselor angajatorilor, cât și respectarea corespunzătoare a cadrului legal”, puntează Partenerul Kinstellar.

De asemenea, munca prin agent de muncă temporară, despre care practicienii în  Employment  spun că este o formă „triunghiulară” de ocupare a forței de muncă, reprezintă o soluție din ce în ce mai utilizată de către angajatori pentru flexibilizarea muncii, precum și pentru realizarea unui control mai eficient al costurilor salariale.

Din ce în ce mai mulți angajatori doresc identificarea unor forme atipice de angajare (de exemplu furnizorii de PEO services), în afara clasicului contract individual de muncă, care să presupună reguli mai flexibile și plata unor impozite și contribuții mai reduse. „Cu toate acestea, având în vedere prevederile legale restrictive, precum și intensificarea controalelor în acest domeniu, recomandarea noastră este de a se acorda o atenție sporită în implementarea unor astfel de opțiuni nereglementate încă, în mod expres, în legislația românească”, atrage atenția Remus Codreanu.

Experții Kinstellar sunt de părere că cele mai mari provocări post-pandemie pentru angajatori vor viza adaptarea condițiilor de muncă la cerințele actuale ale salariaților și, respectiv, menținerea unui grad ridicat al performanței profesionale. Ei includ în această categorie asigurarea unui loc de muncă flexibil și echitabil (e.g., munca remote, programe de lucru flexibile, crearea unui mediu de lucru plăcut și nediscriminatoriu), asigurarea sănătății și securității la locul de muncă (atât a sănătății fizice, cât și psihice, prin limitarea stresului profesional); asigurarea unor resurse adecvate (inclusiv digitale) și a unor proceduri interne care să urmărească utilizarea corectă și eficientă a acestora; implementarea celor mai bune strategii de management al performanței profesionale.

„La acestea se adaugă, bineînțeles, și tendințele aplicabile la nivelul Uniunii Europene, precum: transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă, flexibilitatea și protecția salariaților cu responsabilități familiale, dreptul la deconectare al salariaților, consolidarea rolului partenerilor sociali și al negocierii colective, asigurarea unui raport optim între salariul minim și salariul cuvenit salariaților cu vechime și cu studii aprofundate, săptămâna de lucru comprimată, munca on-call, munca asincronă etc.”, nuanțează Lidia Zărnescu.

Proiectele avocaților Kinstellar


Proiectele echipei de Employment a Kinstellar sunt diverse și includ mandate foarte complexe.

Unul dintre cele mai importante dosare în acest an a vizat implementarea unui proces masiv de concediere colectivă la nivelul unei importante societăți din domeniul TIC. Provocările acestui mandat au fost generate de implicațiile sale juridice și financiare, precum și de restricțiile impuse pentru implementarea, la nivel local, a unor schimbări organizatorice specifice la nivel de grup. Proiectul a fost coordonat de Remus Codreanu (Partner, având peste 18 ani de experiență în domeniu) iar, din echipă, au făcut parte Lidia Zărnescu (Senior Associate), Mădălina Anghenie (Senior Associate) și Gabriela Ion (Associate), avocate având de asemenea experiență solidă în practica de Employment.

Un alt proiect important a vizat identificarea celor mai bune soluții pentru o societate din SUA de a angaja cetățeni români și străini (inclusiv refugiați din Ucraina), în vederea prestării activității în favoarea acesteia din România, în regim de telemuncă. Provocările acestui mandat au fost determinate de implicațiile sale fiscale, precum și de natura sa multidisciplinară. Proiectul a fost coordonat de Remus Codreanu, iar din echipă au făcut parte Lidia Zărnescu și Gabriela Ion.

De asemenea, echipa de Employment a fost implicată într-un proces major de restructurare a unei societăți, provocarea fiind de a negocia și, respectiv, de a reuși încheierea unor acorduri de încetare a contractelor individuale de muncă cu toți salariații vizați de concediere. Proiectul a fost de asemenea coordonat de Remus Codreanu, iar din echipă a făcut parte și Lidia Zărnescu.

„Echipa de Employment a Kinstellar a fost și este implicată în numeroase proceduri de restructurare a activității societăților, acordând asistență clienților pe întreaga procedură de restructurare și concediere a salariaților. De asemenea, au existat numeroase proiecte în care au fost implicate și reputate firme de avocatură din alte țări, mai ales în cazul unor concedieri aplicate la nivelul top-managementului clienților. Întotdeauna, ca pas preliminar, recomandarea noastră a fost de a se negocia încetarea contractelor individuale de muncă prin acordul părților, întrucât șansele de reușită ale unui eventual litigiu nu pot fi garantate, practica judiciară nefiind unanimă în deciziile adoptate cu privire la astfel de spețe. În principiu, 20% dintre dosarele de restructurare în care am fost implicați au ajuns în instanță; ca urmare a consultanței legale eficiente pe care am oferit-o în etapa de restructurare, până la acest moment, am avut câștig de cauză în astfel de litigii”, subliniază Lidia Zărnescu.

În ultimele luni, avocații Kinstellar au asistat mai mulți acționari în procesul de schimbare/concediere a  unor membri ai echipelor de management ale companiilor. „Uneori, cele mai mari provocări ale unui astfel de proces au fost generate de dorința acționarilor de a realiza acest fapt într-un timp record și fără a exista motive/probe solide din punct de vedere legal în justificarea concedierii, de cele mai multe ori cauza concedierii reprezentând-o pierderea încrederii în respectivii top manageri. Din fericire, în cele mai multe dintre aceste cazuri s-a reușit încheierea unor acorduri de încetare, prin acordarea unui pachet compensatoriu în funcție de poziția și de vechimea acestora în cadrul societăților”, precizează Remus Codreanu.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Avocați cu o mare experiență în practica de Employment

Echipa de Employment a Kinstellar este coordonată de către Remus Codreanu, Partener, cu peste 18 ani de experiență aprofundată și diversificată în domeniul dreptului muncii și, respectiv, în domeniul litigiilor, atât privind companii naționale, cât și multinaționale.

Echipa a continuat să se mărească, în considerarea numărului în continuă creștere al mandatelor, fiind, în prezent, formată din șase membri: trei avocați seniori (Mădălina Anghenie, Lidia Zărnescu și Cătălin Roman), cu peste zece ani experiență în sfera dreptului muncii și a litigiilor de muncă, precum și trei avocați asociați (Gabriela Ion, Rena Saftencu și Claudiu Ciubotaru), de asemenea, cu experiență semnificativă în dreptul muncii, litigii și GDPR.

Kinstellar este o firmă de avocatură independentă de top în Europa Emergentă, Turcia și Asia Centrală, cu birouri în Almaty și Nur-Sultan (Kazahstan), Belgrad (Serbia), Bratislava (Slovacia), București (România), Budapesta (Ungaria), Istanbul (Turcia), Kiev (Ucraina), Praga (Republica Cehă), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) și Zagreb (Croația).

„Funcționând ca o firmă complet integrată, Kinstellar oferă permanent servicii de înaltă calitate în toate jurisdicțiile, într-un mod integrat și consecvent, inclusiv în proiecte cross border complexe. Suntem, în special, pregătiți să oferim suport pentru tranzacții complexe și cerințe de consultanță care acoperă mai multe jurisdicții. De asemenea, având și o practică extrem de solidă în domeniul litigiilor, inclusiv al litigiilor de muncă, în cadrul consultanței pe care o acordăm, avem permanent în vedere și practica actuală a instanțelor de judecată în materie, spre a reduce, astfel, cât mai mult riscurile judiciare aferente pentru clienții noștri. Nu în ultimul rând, pentru fiecare mandat propunem o echipă multidisciplinară formată din avocați experimentați și agili, care se angajează să ofere cele mai bune soluții din punct de vedere legal și să finalizeze proiectele rapid și cu eficiență maximă. Echipa are o înțelegere aprofundată a tuturor aspectelor juridice, atât la nivel național, cât și european și internațional, dar și a celor comerciale cu privire la toate sectoarele de activitate, demonstrând receptivitate față de client, pro-activitate, orientare comercială, flexibilitate, perspectivă globală și experiență profesională vastă”, a explicat Remus Codreanu.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 590 / 1743
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Kinstellar is recruiting a junior to mid-level Litigation Lawyer
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 3-5 years Atorney at Law | Dispute Resolution
Women in Business Law Awards 2024 | Două firme locale independente și două birouri ale unor firme internaționale, pe lista scurtă pentru premiul ”Firma anului în Europa de Est”. Popescu & Asociații, câștigătoarea de anul trecut, listată în trei categorii
Kinstellar a acordat consultanță ING Bank N.V. cu privire la o nouă facilitate de credit senior de 150 de milioane de euro acordată furnizorului român de servicii de telecomunicații DIGI România. Magdalena Răducanu (Special Counsel) a coordonat echipa
Raport IT&C: Oportunități de cooperare între Marea Britanie ̸ România | Mircea Moraru, Counsel la CMS România: Pentru investitorii britanici care iau în considerare scena dinamică de IT&C din România, este esențial să înțeleagă și să navigheze printre complexitățile juridice
Vasile Țiple, fostul Consilier General al UiPath și fondatorul Goodlegal, se alătură KPMG Legal - Toncescu și Asociații
PNSA a consiliat Grupul Orange în fuziunea post-achiziție dintre Orange România și Orange România Communications. Partenerii Bogdan C. Stoica și Irina Ivanciu au coordonat echipele din mai multe arii de practică
Bondoc și Asociații obține un nou succes în materia litigiilor de achiziții publice. Ce avocați au fost în echipa de proiect
Cererea de inițiere a procedurii de arbitraj cerută de Eurohold și EIG a fost înregistrată la ICSID | Reclamanții se pregătesc să conteste restricțiile impuse de Uniunea Europeană în privința acordurilor de investiții încheiate între statele membre și spun că un astfel de arbitraj va crea un precedent pentru alte întreprinderi din UE. Ce avocați fac parte din echipa care consiliază asigurătorul
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Norris Alexandru Mircescu, al cincilea cel mai bun punctaj din anul 2022: ” Mi-am rezervat ultimii doi ani de facultate pentru a descoperi lumea avocaturii. Cel puțin momentan, îmi doresc să progresez și să mă dezvolt în România. Îmi iubesc țara și familia, nu văd cum aș putea sta departe prea mult timp de lucrurile care sunt cele mai importante pentru mine”
Avocații Wolf Theiss văd o creștere de 20-30%, anul acesta, în practica de Dispute Resolution | Ligia Cecilia Popescu, Partenerul Wolf Theiss care coordonează Departamentul de Litigii şi Arbitraj, al doilea ca volum de activitate și ca încasări al biroului din București: “Avem o echipă foarte puternică. O parte semnificativă a portofoliului de clienţi ai practicii provine din recomandări provenite de la firme internaţionale de avocatură”
Mergermarket - League Tables of Legal Advisors (Q1 2024) | Piața de M&A își revine în primul trimestru și crește cu o treime, la nivel global și cu 42% în Europa. CMS, printre primele în clasamentul global și în Europa. Wolf Theiss și DLA Piper, pe podium în Europa Centrală și de Est
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...