ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

În ciuda situației „speciale” în care s-a lucrat, avocații Reff & Asociații au fost implicați în toate tipurile de dispute de business. Date fiind viteza cu care s-au adoptat actele normative, precum și lipsa de claritate a acestora, clienții au fost foarte interesați de perspectiva litigioasă a acțiunilor pe care urmau să le întreprindă sau a consecințelor în cazul unei lipse de reacție

30 Iunie 2020   |   Ștefania Enache

Avocații Reff & Asociații au început să lucreze îndeaproape cu colegii noştri din cadrul serviciului de management al soluţiilor juridice şi al Centrului Global de Excelenţă al Deloitte Legal, precum şi cu parteneri externi specializaţi în soluţii tehnologice, pentru promovarea şi susţinerea unei agende de digitalizare a justiţiei din România.

Andreea Artenie, Partener Reff & Asociatii | Deloitte Legal si coordonator al practicii de litigii (centru), Mihnea Galgoţiu-Săraru, Senior Managing Associate (dreapta) si Bogdan Mărculet, Managing Associate

 
 
Echipele de litigii ale marilor firme de avocatură n-au avut, pe tot parcursul acestui an, niciun moment de pauză.Dacă în perioada stării de urgență avocații s-au ocupat de consilierea clienților și de pregătirea în amănunt a dosarelor, acum, după reluarea termenelor de judecată, munca în instanțe se desfășoară într-un ritm alert. „Activitatea echipei noastre de litigii a fost ridicată pe durata stării de urgenţă, însă reluarea termenelor de judecată începând cu finalul lunii mai ne face să lucrăm la capacitate maximă. Ne bucurăm să vedem că, după o perioadă mai lungă în care termenele de judecată nu au putut avea loc într-un ritm normal, în prima parte a anului, dosarele clienţilor noştri avansează acum cu o cadenţă bună”, a declarat pentru BizLawyer Andreea Artenie, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal și coordonator al practicii de litigii.


Prioritatea litigatorilor Reff & Asociații este ca, în intervalul următor, să asigure continuarea dosarelor suspendate în perioada stării de urgență în acord cu principiile procedurale și ale drepturilor clienților, precum și gestionarea disputelor inițiate în contextul stării de urgență, iar acest obiectiv presupune un efort susţinut şi o bună colaborare cu instanţele de judecată.

„În marea majoritate a dosarelor pe care le gestionăm în toată ţara, instanţele au programat deja şedinţele de judecată, inclusiv în cursul lunii iulie, astfel încât anticipăm că până la începtul vacanţei judecătoreşti (reduse la luna august), activitatea noastră să fie foarte intensă. Dimensiunea echipei noastre, precum şi prezenţa locală (prin biroul nostru din Cluj-Napoca), ne permit să gestionăm facil acest vârf de activitate”, a subliniat Andreea Artenie.

Munca litigatorilor în timpul stării de urgență

În ciuda reducerii substanţiale a numărului de termene de judecată, activitatea instanţelor a continuat în anumite forme şi pe perioada stării de urgenţă, ceea ce a asigurat o continuitate a „activităţii” tradiţionale a avocaților axați pe practica de litigii.

„Această activitate a variat însă în diverse jurisdicţii ale ţării (aşa cum o arată statisticile), existând instanţe  care au încercat să utilizeze cât mai mult pârghiile care permit realizarea actului de justiţie fără prezenţa părţilor (în cauze precum ordonanţe preşedinţiale, încuviinţări de executare silită etc.) Oricum, majoritatea instanţelor au continuat să redacteze şi să comunice hotărâri judecătoreşti, precum şi să transmită comunicările realizate de părţile adverse. Deşi termenele procedurale nu au curs pe perioada stării de urgenţă, echipa noastră a decis împreună cu clienţii ca în majoritatea cauzelor actele de răspuns (căi de atac, întâmpinări etc.) să fie pregătite şi depuse în timpul stării de urgenţă, înaintea expirării termenelor, pentru a facilita avansarea cât mai rapidă a dosarelor respective”, explică Mihnea Galgoţiu-Săraru, Senior Managing Associate Reff & Asociații.
Trebuie menționat că avocații firmei au participat la termene organizate prin mijloace de comunicare la distanţă, însă doar în cadrul unor proceduri arbitrale internaţionale. „Suntem însă de părere că implementarea acestei soluţii în cadrul instanţelor de judecată din România este nu doar viabilă, ci şi necesară atât în contextul situaţiei medicale extraordinare cu care ne confruntăm, cât şi pentru modernizarea pe termen lung a sistemului nostru de justiţie. Această opinie este împărtăşită şi de colegii noştri magistraţi, existând mai multe instanţe care fac eforturi pentru identificarea unor instrumente de ordin legislativ şi tehnologic pentru implementarea acestei soluţii cu caracter permanent. Încercăm să ne aducem şi noi aportul la atingerea acestui deziderat. În acest sens, am început să lucrăm îndeaproape cu colegii noştri din cadrul serviciului de management al soluţiilor juridice şi al Centrului Global de Excelenţă al Deloitte Legal, precum şi cu parteneri externi specializaţi în soluţii tehnologice, pentru promovarea şi susţinerea unei agende de digitalizare a justiţiei din România. Avem convingerea că unul din efectele pozitive ale pandemiei va fi accelerarea procesului de modernizare tehnologică a actului de judecată din România”, punctează avocatul.

De altfel, în ultimul an, echipa Reff & Asociații a fost implicată în proceduri arbitrale aflate atât pe rolul  Curţii de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, cât şi al unor organisme internaţionale din Londra, Paris sau Viena. „Din motive de confidenţialitate nu putem dezvălui sumele exacte pentru cazuri pendinte, însă putem spune din experienţa noastră că acest tip de mecanism de soluţionare a disputelor este utilizat de regulă în situaţii în care miza este calculată în mai multe milioane de euro. Dintre procedurile arbitrale încheiate în acest an, putem menţiona asistarea cu succes a constructorului spaniol Viales într-un arbitraj cu valoare totală de aprox. 5 milioane de Euro privind executarea şi încetarea unui contract de construire legat de un proiect de infrastructură rutieră”, arată Mihnea Galgoţiu-Săraru.

În plus, echipa de litigatori a fost implicată intens în gestionarea disputelor existente şi potenţiale cauzate de impactul stării de urgenţă asupra raporturilor contractuale. „Am văzut din partea clienţilor noştri o apetenţă mai ridicată spre utilizarea negocierilor pre-litigioase ca o formă alternativă de soluţionare a diferendelor. O mare pondere a proiectelor în care echipa noastră a fost implicată în această perioadă au fost cele din domeniul fiscalității, privind asistența clienților, pe de-o parte, în controalele fiscale care s-au desfășurat sau au fost finalizate în această perioadă și, pe de altă parte, în măsurile fiscale adoptate în contextul pandemiei”, menționează Mihnea Galgoţiu-Săraru.

La rândul său, Bogdan Mărculeț, Managing Associate, Reff & Asociaţii, amintește faptul că, deși avocații litiganți ar putea părea ca fiind cei mai afectați de perioada pandemiei, totuși, nu trebuie uitat că partea preponderentă a muncii acestora este ceea ce se poate numi „partea nevăzută”. Este vorba despre munca de pregătire a actelor procedurale și a apărării clienților. „Din această perspectivă, activitatea noastră nu s-a schimbat foarte mult în ultimele trei luni, avantajul echipei noastre fiind acela că beneficiem de infrastructura tehnologică a Deloitte, astfel încât, încă din momentul zero al pandemiei am putut sa lucrăm la distanţă în parametri. În ceea ce privește partea de interacțiune propriu-zisă, ultimele trei luni au avut efectul de a aduce și mai mult oamenii împreună, atât în relația client-avocat, cât și în relația cu autoritățile publice și instanțele de judecată, chiar dacă interacțiunea s-a mutat în sfera comunicării la distanță.O surpriză plăcută a fost relația cu autoritățile publice și instanțele de judecată, acestea fiind mai receptive cu privire la comunicarea la distanță, demonstrând că există premisele digitalizării și accelerării modernizării instituțiilor publice”, completează avocatul.


Citește și

→  Grupul E-INFRA a dus la capăt mai multe proiecte de infrastructură la care s-a lucrat intens în ultimele luni. Adina Calfa, Group General Counsel: Diferența pe care o câștigăm în experiența de management în perioada aceasta este aceea pe care o câștigă un pilot după ce a traversat o furtună și a aterizat forțat pe o autostradă colaboreazăNu au fost proiecte puse în „stand by”

În ciuda situației „speciale” în care s-a lucrat, echipa de litigii nu a avut niciun proiect pus în „stand by”. Totul se datorează faptului că domeniul litigiilor are un ritm de dezvoltare natural, în sensul că unele mandate litigioase sunt continuarea unor proiecte pre-litigioase sau litigioase începute deja în trecut, iar altele sunt mandate care pot fi calificate ca absolut noi în sens tradițional.

„În această perioadă au continuat toate litigiile sau disputele pre-existente, indiferent că este vorba de căi de atac sau de acțiuni ce urmau a fi inițiate ca urmare a finalizării procedurilor prealabile administrative, neexistând proiecte puse în stand by.  Pe de altă parte, am obținut și foarte multe mandate noi în această perioadă, care au privit creionarea unor strategii litigioase, precum și inițierea de noi litigii. Am observat o creștere mai pronunțată în raporturile contractuale care au resimţit mai puternic impactul pandemiei, cum ar fi cele din zona de real-estate (cel mai bun exemplu privind reașezarea contractelor de închiriere din sectorul de retail şi HoReCa), din domeniul transporturilor, precum şi în ceea ce priveşte forţa de munca. O altă zonă din care au provenit multe dintre mandatele noi a fost cea a contenciosului fiscal, atât cel clasic, determinat de impuneri de obligații fiscale suplimentare și de controale fiscale finalizate în cursul stării de urgență, cât și în legătură cu aplicarea facilităților fiscale acordate de către stat în perioada stării de urgență și a stării de alertă”, precizează Bogdan Mărculeț.

Activitatea în segmentul litigiilor, în perioada stării de urgență, s-a păstrat constantă, întrucât diminuarea aferentă activității de reprezentare în instanță a fost compensată de o creștere a „părții nevăzute” reprezentând activitățile de pregătire a apărărilor şi mecanismele alternative de soluţionare a litigiilor, precum negocierile pre-litigioase sau procedurile arbitrale.

„Cu siguranță însă, și aceasta se observă încă din prezent, activitatea va crește spre sfârșitul anului atât pe fondul aglomerării instanțelor, care trebuie să asimileze atât cauzele suspendate în perioada stării de urgență, cât și cauzele noi care au fost înregistrate în tot acest timp și care au rămas în nelucrare. În plus, anticipăm o creștere a activității de litigii tot pentru a doua jumătate a anului pe fondul aplicării legislației adoptate în perioada stării de urgență, existând o perioadă-tampon între data adoptării normelor juridice și momentul în care acestea ajung să dea naștere unor raporturi litigioase”, susține Bogdan Mărculeț.

Avocatul atrage atenția că supraîncărcarea instanţelor există dinainte de declanșarea pandemiei și este puțin probabil ca aceasta să constituie un factor care va conduce la găsirea unui echilibru în viitor, cel puțin nu pe termen scurt. „În condițiile în care este de așteptat să crească numărul litigiilor, tendința este ca dezechilibrul să se adâncească cu trecerea timpului, fără adoptarea unor măsuri potrivite. Experienţa crizei trecute ne-a arătat că a fost necesară trecerea mai multor ani de la reechilbrarea economiei până când numeroasele procese cauzate de acele evenimente să fie finalizate. Am observat deja adoptarea unor măsuri ale instanţelor – noi soluţii tehnologice sau eforturi de a scurta vacanţa judecătorească – cu scopul de a asigura un proces de justiţie care să răspundă provocărilor imediate, dar şi evoluţiei societăţii în general. De aceea, avem încrederea că prin continuarea acestor direcţii, precum şi printr-o bună colaborare a instanţelor cu avocaţii şi ceilalţi actori implicaţi, sistemul de justiţie va depăşi această criză mai rapid, devenind totodată mult mai puternic şi mai performant față de perioada care a urmat crizei din 2008”, nuanțează expertul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Industrii care vor genera noi mandate

Cele mai multe dintre sectoarele economice au fost afectate de măsurile impuse de starea de urgență. În acest context, este posibil să asistămla o creștere a numărului mandatelor pe care avocații le vor avea de soluționat.

„În primul rând, disputele în care se vor invoca forţa majoră, impreviziunea sau instrumente similare vor fi comune în toate industriile afectate direct sau indirect de starea de urgenţă. Ele au reprezentat şi aspectul în legătură cu care am primit cele mai multe solicitări din partea clienţilor. De asemenea, un interes foarte ridicat a fost manifestat de clienți în ceea ce privește facilitățile fiscale acordate de către stat în această perioadă și de potențiala dimensiune litigioasă a acestora. Amnistia fiscală este cu siguranță una dintre cele mai importante măsuri adoptate în domeniul fiscal, care va preocupa comunitatea de business până la sfârșitul acestui an, când este termenul de accesare al acestei facilități”, menționează Mihnea Galgoțiu-Săraru.

Avocatul subliniază faptul că disputele din sectorul imobiliar - atât privind contracte de închiriere din industriile afectate de distanţarea socială, cât şi contractele de construire a căror executare a fost afectată de probleme legate de forţă de muncă sau aprovizionare cu produse - s-au detaşat deja ca fiind dintre cele mai frecvente în urma pandemiei şi anticipează că acest trend se va păstra.

„De asemenea, există premise şi indicii că vom asista în perioada următoare la înmulţirea şi diversificarea disputelor privind relaţiile dintre angajatori şi salariaţi. Deşi la începutul stării de urgenţă păreau previzibile dispute în industria financiar-bancară, până la acest moment instituţiile din acest sector au reuşit să gestioneze dificultăţiile întâmpinate de clienţii lor şi cele generate de legislaţia moratoriului fără a se ajunge în mod sistematic la litigii. Cu toate acestea, colegii noştri din Deloitte, specializaţi în servicii de gestionare a riscurilor, anticipează că pandemia va multiplica de câteva ori numărul de credite neperformante din prezent, ceea ce va înmulţi procedurile de recuperări creanţe – atât executări silite, cât şi insolvenţe. Nu în ultimul rând, restricţiile fără precedent instituite de autorităţi asupra unor sectoare economice prezintă premisele de a genera litigii prin care unii agenţii economice vor încerca să recupereze prejudicii de la Stat, pe motive de discriminare sau lipsă de proporţionalitate. Aceste concluzii sunt trase atât pe baza experienţei pe care a avut-o echipa noastră în România, cât şi pe baza discuţiilor cu colegii noştri din reţeaua Deloitte Legal Central Europe”, mai spune expertul.

Bogdan Mărculeț amintește faptul că echipa de litigii a fost implicată în toate tipurile de dispute de business, întrucât, dată fiind viteza cu care s-au adoptat actele normative în această perioadă, precum și lipsa de claritate a acestor acte, clienții au fost foarte interesați de perspectiva litigioasă a acțiunilor pe care urmau să le întreprindă sau a consecințelor în cazul unei lipse de reacție. „Dreptul imobiliar (real estate) și dreptul muncii au fost principalele puncte de interes din perspectivă litigioasă, din domeniul dreptului privat, iar dreptul fiscal a rămas principala arie de practică din domeniului dreptului public în care am înregistrat cele mai multe mandate”, punctează avocatul.


Lecțiile crizei sanitare

Criza sanitară care afectează întreaga planetă a luat prin surprindere pe toată lumea. După aceste săptămâni în care s-au produs schimbări importante în toate domeniile de activitate, profesioniștii au primit lecții importante care îi vor ajuta să se descurce mult mai bine în situații similare.
În cazul Reff & Asociații, cea mai valoroasă învățătură dobândită în cursul acestei perioade este aceea că s-a confirmat mai mult decât oricând puterea și capacitatea de reacție și de adaptare a echipei și a fiecărui membru. „Perioada de criză generată de pandemia de COVID-19 a reprezentat un test prin care am confirmat că avem resursele individuale, de grup şi de infrastructură pentru a fi eficienți chiar şi în condiţii inedite de lucru și a furniza servicii de cea mai înaltă calitate. Nu mai puţin important, ne-a fost încă o dată dovedită importanţa și însemnătate de a fi empatici cu clienții, colegii, autoritățile și instanțele de judecată. Chiar şi înainte de pandemie, profesiile juridice (nu doar cea de avocat) se aflau deja în proces de transformare şi adaptare la o lume caracterizată de schimbări fundamentale, în contextul revoluţiei digitale. Chiar şi după ce se va încheia perioada de distanţare socială prin care am trecut, aceasta nu va face decât să accelereze procesul. Având la bază cultura şi resursele Deloitte, lider al inovaţiei în serviciile profesionale, echipa noastră de litigii este deja pregătită să continue asigurarea asistenţei juridice adaptată noii realităţi şi să ajute clienţii în a răspunde provocărilor în continuă schimbare cu care se confruntă”, declară Bogdan Mărculeț.


Fiecare mandat are spectaculozitatea sa

Pasionați de munca pe care o fac, avocaților litiganți le este greu ca, din mulțimea de mandate pe care le instrumentează, să aleagă unul singur pentru a-l „urca” pe prima poziție într-un clasament al dosarelor spectaculose.

„Este foarte dificil pentru un avocat litigant să alcătuiască o ierarhie a dosarelor lucrate, întrucât fiecare dosar vine însoțit de propria sa încărcătură tehnică și emoțională, pe care avocatul o preia cu fiecare termen sau act redactat. Deși poate părea emfatic, atunci când lucrezi un dosar sau când te afli în instanța de judecată, ca avocat litigant, datorită acestei bagaj, orice dosar este la fel de important și spectaculos ca oricare altul. Dacă în ceea ce privește litigiile fiscale, complexitatea și frumusețea lor este dată de faptul că dreptul fiscal este probabil cel mai apropiat de realitatea economică a unui business, litigiile comerciale surprind întotdeauna prin bogăția de semnificații juridice care decurge și din  cele mai simple spețe.Ne mândrim deopotrivă cu faptul că echipa noastră a gestionat proiecte în faţa tuturor tipurilor de foruri (instanţe şi autorităţi româneşti, Curtea Constituţională, organisme arbitrale internaţionale, precum şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Curtea de Justiţie a Uniunii Europene), cât şi cu valoarea cauzelor gestionate (având numeroase dosare cu mize de zeci sau chiar sute de milioane de euro). Cu toate acestea, poate cea mai spectaculoasă caracteristică a mandatelor gestionate de echipa noastră vizează complexitatea lor, pe care reuşim să o gestionăm prin intermediul unor echipe multidisciplinare, din care fac parte colegii noştri cu specialităţi non-juridice din cadrul Deloitte, precum experţii în fiscalitate, servicii de gestionare a riscurilor, consultanţă financiară sau suport tehnic în soluţionarea disputelor (forensic)”, explică  Bogdan Mărculeț.

O echipă performantă


Reff & Asociații are una dintre cele mai puternice echipe de litigii de pe piață. Andreea Artenie (Partener, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal România, coordonator al întregului departament de litigii din România, precum şi al grupului de lideri ai practicilor de litigii Deloitte Legal din Europa Centrală) subliniază faptul că departamentul numără peste 20 de avocaţi şi este format din două divizii principale, de litigii fiscale (condusă de Cristi Secrieru, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal România) şi de dispute civile şi administrative (condusă de Mihnea Galgoţiu-Săraru, Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal România).

În cadrul acestor divizii funcţionează mai multe celule de avocaţi litiganţi, conduse de Luiza Ionescu-Donoiu, Senior Managing Associate, Bogdan Mărculeţ, Managing Associate, şi Adelina Şomoiag, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal România.

„De asemenea, echipa noastră de litigii include şi biroul local al Reff & Asociaţii din Cluj-Napoca, care operează sub coordonarea Olguţei Lazăr. Ne bucură că, după o perioadă lungă de creşteri susţinute ale echipei noastre de litigii, am atins un nivel de consolidare care ne permite să prestăm servicii de soluţionare a disputelor la cel mai înalt nivel. În afara unor angajări efectuate la începutul anului, nu am avut nicio modificare de efectiv”, a precizat Andreea Artenie.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 394 / 5735
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
INTERVIU | De vorbă cu Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP, despre modul în care firma își alege avocații în campaniile de recrutare | Trei condiții esențiale pentru aplicanții care vor o certitudine a carierei de litigator. Elementele cheie pe care toți aspiranții la un loc în echipa ZRVP ar trebui să le urmărească
Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
INTERVIU | Ovidiu Șerban, după 12 ani de la intrarea în echipa ZRVP - Colaborarea cu o societate de avocatură de calibru, în general, și cu ZRVP, în special, îți aduce mai multe avantaje. Privind retrospectiv, cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că aici am avut ascensiunea profesională pe care mi-am dorit-o și îmi desfășor cu plăcere activitatea de avocat în fiecare zi
Roxana Ionescu, Counsel RTPR, Rising Star pentru România la Premiile Rising Star EMEA 2021
LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi pentru departamentul Litigii
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...