ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Considerații privind obiectivele stabilite prin Directiva (UE) 2019 ̸ 1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 – Partea I

07 Aprilie 2021   |   Mihai Popa, Deputy Managing Partner si Roxana Secită, Senior Associate – Mușat & Asociații

Noile reguli propuse prin acest act normativ au menirea de a ajuta întreprinderile să se restructureze mai devreme, să favorizeze inovarea, putând genera milioane de locuri de muncă.

Mihai Popa, Deputy Managing Partner si Roxana Secită, Senior Associate - Musat & Asociatii

 
 

I.              Aspecte preliminare

În contextul în care Comisia Europeană a estimat că în fiecare an un număr de aproximativ 200.000 de firme din Uniunea Europeană falimentează, ceea ce duce la peste 1,7 milioane de pierderi de locuri de muncă, stabilirea unor obiective pe care să le atingă toate statele membre în vederea sprijinirii societăților aflate în dificultate financiară a reprezentat un demers imperios necesar în prezent. Inclusiv în contextul actual al pandemiei, care a afectat și continuă să afecteze în mod direct economia tuturor statelor europene, obiectivele de salvgardare a întreprinderilor și întreprinzătorilor sunt binevenite și extrem de folositoare susținerii economice și facilitării accesului la informații utile a persoanelor aflate în dificultate financiară care s-ar putea redresa rapid și sigur prin restructurare, prin comparație cu acele companii care pornesc de la bază.

Noile reguli propuse prin acest act normativ au menirea de a ajuta întreprinderile să se restructureze mai devreme, să favorizeze inovarea, putând genera milioane de locuri de muncă.

Cu alte cuvinte, Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (i.e., Directiva privind restructurarea și insolvența) (denumită în continuare „Directiva”) își propune să ofere întreprinzătorilor falimentari o a doua șansă, înlesnește companiilor viabile aflate în dificultate financiară accesarea de măsuri de restructurare într-o etapă timpurie pentru a preveni insolvența și, totodată, modifică Directiva (UE) 2017/1132 cu privire la anumite aspecte privind societățile cu răspundere limitată.

Măsurile propuse completează Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii Europene și se aplică în țările Uniunii Europene de la 17 iulie 2021, cu excepția normelor privind comunicațiile electronice (articolul 28 din Directivă) care se aplică din 17 iulie 2024 și 17 iulie 2026.

Directiva a fost adoptată spre a contribui la buna funcționare a pieței interne și spre a îndepărta obstacolele din calea exercitării libertăților fundamentale (e.g., libera circulație a capitalurilor etc.), obstacole rezultate din diferențele existente între dispozițiile legale și procedurile naționale referitoare la restructurarea preventivă, la insolvență, la remiterea de datorie și la decăderi.

În scopul îndepărtării acestor obstacole și fără a aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale lucrătorilor, prin Directivă se asigură faptul că: (i) întreprinderile și întreprinzătorii viabili aflați în dificultate financiară au acces la cadre naționale eficace de restructurare preventivă care le permit să continue să funcționeze, (ii) întreprinzătorii insolvenți sau supraîndatorați care sunt onești pot beneficia de o remitere completă de datorie după scurgerea unei perioade rezonabile care să le permită astfel o a doua șansă și (iii) procedurile de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie devin mai eficace, în special prin scurtarea duratei acestora.

S-a apreciat că restructurarea le va permite debitorilor aflați în dificultăți financiare să își continue activitatea comercială integral sau parțial, prin schimbarea componenței, a condițiilor sau a structurii activelor și pasivelor acestora ori a oricărei părți a structurii capitalului acestora, inclusiv prin vânzarea de active sau a unor părți din întreprindere sau, în cazul în care este astfel prevăzut în dreptul intern, a întreprinderii în ansamblu, precum și prin efectuarea de modificări operaționale.

II.           Sumarul principalelor norme reglementate prin Directivă

Directiva reglementează norme în strânsă legatură cu următoarele obiective/măsuri privind:

1.             restructurarea debitorilor aflați în dificultate financiară pentru a preveni falimentarea acestora și pentru a le asigura viabilitatea;

2.             remiterea de datorie a întreprinzătorilor în insolvență;

3.             eficientizarea procedurilor de restructurare, insolvență și remitere a datoriei.

Prin aplicarea/transpunerea acestor norme, legislația ar oferi debitorilor:

1.             un sistem de avertizare rapidă și informații online care evidențiază orice probabilitate de insolvență (e.g., alerte atunci când anumite plăți nu sunt efectuate, servicii de consiliere publică și privată, stimulente pentru terți, cum ar fi contabilii și autoritățile fiscale și de securitate socială, pentru a semnaliza potențiale probleme etc.);

2.             un program preventiv care să le permită restructurarea finanțelor pentru a evita falimentul și pentru a menține locuri de muncă și activități de afaceri;

3.             posibilitatea de a rămâne sub control total sau parțial asupra activelor și activității lor de zi cu zi, în timpul restructurării;

4.             suspendarea executărilor silite individuale pentru, inițial, maxim 4 luni, cu o posibilă prelungire până la o perioadă de 12 luni, în timp ce se negociază un plan de restructurare.

Cât privește planurile de restructurare, Directiva propune o serie de norme care vizează atât conținutul, condițiile de înregistrare, cât și caracterele planurilor în anumite situații. Astfel, planurile:

1.             conțin informații de bază, cum ar fi identitatea debitorului, activele și pasivele acestuia, părțile afectate și condițiile planului;

2.             pot fi depuse de către debitori, creditori și experți în domeniu;

3.             trebuie să fie confirmate de o autoritate judiciară sau administrativă ca fiind obligatorii dacă:

-               afectează pretențiile sau interesele părților afectate care se opun;

-               prevăd o finanțare nouă;

-               implică pierderea a peste 25% din forța de muncă;

4.             nu afectează drepturile lucrătorilor individuali și colectivi (e.g., drepturile la negocieri colective, acțiune industrială, informare și consultare etc.).

Țările Uniunii Europene pot aplica condiții suplimentare pentru acordurile de restructurare preventivă, suspendarea acțiunilor individuale de executare, adoptarea planurilor de restructurare și remitere de datorii, trebuie să se asigure că finanțarea nouă și interimară pentru operațiunile de restructurare este protejată în mod adecvat, oferă întreprinzătorilor falimentari cel puțin o procedură care să le permită să își achite datoria în termen de 3 ani, se asigură că toate descalificările profesionale pe care le-ar putea avea un întreprinzător insolvabil sunt expediate odată cu achitarea datoriei, oferă instruire adecvată autorităților judiciare și administrative și practicienilor implicați în restructurarea, insolvența și remiterea datoriei, colectează anual date privind diferitele proceduri utilizate.

Eficacitatea procesului de adoptare și de punere în aplicare a planului de restructurare nu ar trebui să fie compromisă de dreptul privind societățile. Prin urmare, statele membre ar trebui să deroge de la cerințele stabilite în Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului referitor la obligațiile de a convoca o adunare generală și de a acorda acționarilor existenți dreptul de preemțiune asupra acțiunilor oferite în măsura și pe durata în care acest lucru este necesar pentru ca acționarii să nu contracareze eforturile de restructurare abuzând de drepturile de care beneficiază în temeiul respectivei directive.

Statele membre nu ar trebui să fie obligate să deroge de la dreptul societăților, integral sau parțial, pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă limitată, dacă se asigură că cerințele din dreptul lor privind societățile nu compromit eficacitatea procesului de restructurare sau dacă statele membre dispun de alte instrumente la dispoziție, la fel de eficace, prin care se asigură că acționarii nu împiedică în mod nejustificat adoptarea sau punerea în aplicare a unui plan de restructurare prin care s-ar restabili viabilitatea întreprinderii.

În acest context, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită eficacității dispozițiilor referitoare la suspendarea executărilor silite individuale și la confirmarea planului de restructurare, care nu ar trebui să fie afectate în mod nejustificat de convocarea sau rezultatele adunărilor generale ale acționarilor.

Directiva nu se aplică:

1.             societăților de asigurare și reasigurare (definite prin Directiva 2009/138/CE);

2.             instituțiilor de credit și firmelor de investiții sau întreprinderilor de investiții colective (Regulamentul (UE) nr. 575/2013);

3.             contrapărților centrale (Regulamentul (UE) nr. 648/2012);

4.             depozitarilor centrali de titluri de valoare (Regulamentul (UE) nr. 909/2014);

5.             altor instituții financiare (Directiva 2014/59/UE);

6.             organismelor publice în conformitate cu dreptul național;

7.             persoanelor fizice care nu sunt întreprinzători (cu excepția cazului în care o țară a Uniunii Europene extinde în mod explicit aplicarea normelor privind remiterea datoriei către aceste persoane).

Acești debitori sunt supuși unor regimuri speciale, iar autoritățile naționale de supraveghere și de rezoluție au competențe ample de intervenție în legătură cu aceștia.

III.    Concluzii

Întrucât obiectivele Directivei nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre deoarece diferențele dintre cadrele naționale de restructurare și de insolvență ar continua să ridice obstacole în calea liberei circulații a capitalurilor și a libertății de stabilire, dar acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta a adoptat măsurile detaliate în cuprinsul Directivei ce face obiectul prezentului material, în conformitate cu principiul subsidiarității.

Practic, se urmărește realizarea unei eficientizări a procedurilor de restructurare, insolvență și remitere a datoriei, dar și prevenirea falimentării debitorilor aflați în dificultate financiară prin trasarea unui sistem de reguli susceptibil să genereze un program preventiv care să permită restructurarea activităților întreprinderilor și întreprinzătorilor din spațiul Uniunii Europene.

În România, o parte dintre prevederile obligatorii ale Directivei au fost deja transpuse în Proiectul de lege ce vizează modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (cadrul legal în vigoare). În prezent, Proiectul este supus dezbaterii publice și suportă numeroase discuții între profesioniștii domeniului insolvenței, context în care, vom detalia subiectele sensibile ale acestei propuneri în cuprinsul părții a II a materialului dedicat Directivei.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 37 / 14339
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Bondoc și Asociații a acordat asistență BFS Molecular într-o tranzacție privind vânzarea activelor către o societate lider în domeniul medical de precizie
  Mariana Signeanu, promovată Partener al firmei Biriș Goran
  Cum au reușit studenții Facultății de Drept din București să câștige locul I și mențiune pe echipe la Willem Vis (Hong Kong), cel mai mare și mai prestigios concurs de drept privat din lume. Cine sunt cei șase tineri care au obținut acest rezultat remarcabil și ce spun despre motivație, experiența acumulată, oportunități. De vorbă cu antrenorii despre selecția și pregătirea echipei
  CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații a consiliat compania farmaceutică USP la intrarea pe piața din România
  LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv (Consultanță)
  Clifford Chance a asistat băncile intermediare la listarea CTP pe bursa Euronext Amsterdam
  LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Lawyer | Corporate and M&A Practice
  Echipa BSMP lucrează într-un proiect ce vizează implementarea unui sistem de vot electronic în AGA societăților listate prin utilizarea tehnologiei blockchain, urmată de digitalizarea procedurii de deschidere a conturilor de tranzacționare. Tot mai multe solicitări privind finanțarea prin emisiuni de obligațiuni vin de la clienți din diverse industrii, spun avocații departamentului de Capital Markets
  Despre tinerii avocați care au intrat în rândul partenerilor din firmele mari | Azi, Andra Mihalache (Mușat & Asociații): A fi un avocat bun nu te califică automat pentru a fi partener în cadrul unei firme de avocați. În plus față de nivelul profesional, este nevoie de viziune, strategii de succes, capacitatea de a anticipa domeniile în dezvoltare cu impact juridic, expertiza în industrie
  D&B obține încă o soluție de referință într-un litigiu fiscal: ÎCCJ dispune obligarea ANAF la stabilirea în minus a TVA auto-colectată inițial de contribuabil, precum și a contribuțiilor sociale
  Pentru echipa de M&A din cadrul KPMG, anul 2021 a debutat în forță, cu mandate pentru tranzacții în IT, energie, real-estate, lifestyle, FMCG și servicii financiare. Laura Toncescu, Head of KPMG Legal: Vedem cereri de consultanță din partea unor noi investitori care optează în contextul actual să investească în România datorită fragmentării ridicate a sectoarelor, reflectată în bariere de intrare reduse și oportunități sporite de diferențiere
  LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting a senior lawyer for the banking and finance practice
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...