ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Ratele dobânzilor sunt unele dintre cele mai negociate puncte în cadrul tranzacțiilor de finantare, ratingul de credit al împrumutaților fiind determinant în stabilirea marjei dobânzii. De vorbă cu Ioan Chiper, Counsel DLA Piper România, despre apetitul pentru finanțarea proiectelor și factorii perturbatori ce pot influența piața îndatorării financiare, negocierea unui astfel de credit și activitatea echipei de avocați pe care o coordonează

10 Noiembrie 2021   |   Ștefania Enache

Expertul DLA Piper amintește faptul că finanțatorii sunt întotdeauna dornici să asiste cu fonduri afacerile bune și cu perpectivă, atât în structuri bilaterale, cât și în cele de club și sindicalizare.

Ioan Chiper, Counsel si Head of Finance, Projects & Restructuring DLA Piper România

 
 
Fie că vorbim despre turbulențe politice, despre volatilitatea economică sau despre criza sanitară, oricare dintre acești factori de risc reprezintă un criteriu important în politica de creditare a finanțatorilor, atât pentru cei din România cât și pentru cei externi. Ioan Chiper, Counsel și Head of Finance, Projects & Restructuring DLA Piper România, subliniază că toți acești factori subsumează categoriile majore de risc: de piață, de credit, de lichiditate, operațional.Sunt factori de care fiecare finanțator ține cont atunci când decide să acorde un împrumut. La toate acestea se adaugă și costurile finanțării și măsurile adecvate protejării intereselor finanțatorului, concretizate în obligațiile financiare și non-financiare impuse împrumutatului, dar și în pachetele de garanții solicitate.


Ultimii doi ani au evoluat sub imperiul pandemiei declașate de virusul SARS CoV -2, iar măsurile adoptate de autoritățile publice naționale, inclusiv din România, de stăvilire a extinderii pandemiei au condus, pe de o parte, la suspendarea temporară sau diminuarea considerabilă a activității în anumite ramuri ale economiei (producție, transporturi, turism, horeca, industria de spectacole și evenimente publice), pe de altă parte, la o revigorare, reinventare, redefinire sau diversificare a activității prestatorilor din anumite zone economice (IT, catering, comenzi online, curierat, comunicare electronică).

„La momentul de față, în afara aspectelor de ordin sanitar (intoarcerea sezonului rece favorizează creșterea numărului de cazuri de infectări cu Covid-19), provocările cu care se confruntă economia provin din zona producției de microcipuri, a materialelor de construcție, situația complicată a transporturilor internaționale de mărfuri, în special maritime, precum și prognoza unei inflații in creștere. Cu toate acestea, sunt sectoare care performează atractiv, precum agricultura, parcurile logistice, iar altele care promit o revenire la strălucirea de odinioară: parcurile de energie regenerabilă”, explică Ioan Chiper.

Datele statistice publicate de Banca Națională a României arată că, din punct de vedere al apetitului pentru creditare, se poate observa o creștere constantă a creditării consumatorilor de la an la an (relativ anemic la nivelul creditelor de consum și chiar negativă în perioada T2 2020-T1 2021, dar pronunțată la creditele pentru locuințe), media fiind de circa 5% în 2020 și peste 6% în prima jumătate a anului 2021.

„Creșterea creditării populației a cunoscut un avans categoric la finanțările în lei, dar și o scădere constantă a finanțărilor în euro și alte monede străine. Este interesant că pentru segmentul de creditare pentru locuințe, cresterea a fost de aproape 10% atât în 2020, cât și în prima jumătate a anului 2021, cu un anunțat trend ascendent în a doua jumătate a anului 2021. Cifrele respective arată, însă, și o altă perspectivă interesantă, și anume creșterea în medie cu aproape 17% a finanțărilor pentru locuințe în lei (atât la nivelul lui 2020, cât și al primului semestru din 2021), ponderată de o scădere masivă a creditării în euro (cca -7,5% în 2020 și -8,5% în S1 2021) și alte monede străine (aproape -11,5% în 2020 și -15,5% în S1 2021)”, menționează avocatul intervievat de BizLawyer.

În aceeași notă, se poate observa că creditarea sectorului corporativ nefinanciar a cunoscut, de asemenea, o creștere medie constantă de la an la an (5,3% în 2020 și, respectiv, peste 12% în primul semestru al lui 2021), cu trenduri oarecum similare ca cele de la creditarea populației: o ascensiune a creditării în lei peste media generală (7,8% în 2020 și, respectiv, 18,7% în S1 2021), dar sub media generală la creditarea în euro (2,6% în 2020 și 3% în S1 2021). La creditarea în alte valute se remarcă o situație interesantă: o scădere semnificativă (- 10,6% în 2020 și -6,5% în T1 2021) urmată de o creștere substanțială în T2 2021 (15,5%), și cu un trend constant crescător în luna iulie 2021 (26,8%).

 
 

„În aceste condiții, putem considera că există un apetit în creștere pentru capital, atât propriu, cât și împrumutat, ceea ce cu siguranță influențează piața îndatorării financiare atât la nivelul împrumuturilor bilaterale, cât și a celor în context de club sau sindicalizare”, susține Ioan Chiper.

Expertul DLA Piper amintește faptul că finanțatorii sunt întotdeauna dornici să asiste cu fonduri afacerile bune și cu perpectivă, atât în structuri bilaterale, cât și în cele de club și sindicalizare. „Având în vedere că inerent structurile de club/sindicalizare pot fi mai scumpe și mai complexe decât cele bilaterale, apetența pentru sindicalizare se manifestă în acele contexte în care sunt prezente anumite criterii ce țin de mărimea grupului împrumutaților, volumul finanțării, natura produsului/produselor financiare oferite, dar și alte elemente care vizează dispersarea riscului de creditare, precum cele de prudențialitate care vizează limitele de creditare pe care fiecare instituție de credit le are raportat la un anumit stat, industrie și/sau grup de societăți”, detaliază specialistul.

În piață, există apetit pentru finanțări mari, de sute de milioane de euro sau chiar miliarde, însa acestea sunt relativ mai puțin întâlnite în România. Analizele avocaților arată că, în general, finanțarea industriilor mari, precum cea prospectivă, extractivă și prelucratoare de țitei și gaze, cea energetică, a telecomunicațiilor, dezvoltările imobiliare, dar și agricultura au atins praguri de câteva sute de milioane de euro necesitând organizarea unor structuri de sindicat.

În astfel de context, mărimea finanțărilor ține seama de tipul împrumutaților (de obicei, grupuri mari de societăți cu rating corespunzător) și de dorința membrilor din sindicat de a prelua (prin refinanțare sau consolidare) și, eventual, simplifica sau completa structura și gradul de îndatorare financiară existentă (sub forma de contracte bilaterale sau cluburi).

Negocierea unui credit sindicalizat

Organizarea unei sindicalizări poate porni de la discuțiile grupului împrumutatului cu finanțatorul sau finanțatorii săi existenți cu privire la optimizarea financiară a expunerilor sale derivate din îndatorările bilateral. De asemenea, se poate lua în calcul majorarea și diversificarea produselor de finanțare solicitate de grup.

Ioan Chiper spune că, de obicei, într-un asemenea context, finanțatorii existenți sunt aranjorii principali care vor întreprinde eforturile necesare pentru a găsi alți membri ai sindicatului care să preia o parte din îndatorarea avută în vedere.

Un atribut important al aranjorilor îl reprezintă capacitatea acestora de a plasa împrumutul, de a atrage alte instituții de credit în procesul de subscriere primară. Aranjorii sunt însărcinați cu structurarea acordului de împrumut, sindicalizarea, documentarea și finalizarea contractului de împrumut într-un termen cât mai scurt posibil.

„Depinzând de volumul și natura finanțării și de mărimea sindicatului (în unele situații sindicalizările implică și zeci de creditori), finanțatorii pot clama și alte roluri, în afară de cel al furnizării de fonduri (care, de obicei se prezintă sub forma preluării unui procent din angajamentul de finanțare, nu intotdeauna egal cu cel al celorlalți participanți). Astfel, se întâlnesc în mod current mai multe roluri. De exemplu, agentul facilității este cel care îi reprezintă pe finanțatori în cadrul contractului de finanțare în relația cu împrumutații și celelalte entități, acționând de aceeași parte cu împrumutații (garanții, sponsorii etc.). Poate exista un agent de garanție, care e autorizat să acționeze în numele finanțatorilor cu privire la garanțiile facilității. Un alt rol este cel de agent de documentare, care apare atunci când această calitatea nu este asumată de aranjorul principal. În acest context, un alt finanțator va fi însărcinat cu întocmirea documentației contractuale și, respectiv, angajarea avocaților sindicatului care să pregătească și să asiste la negocierea acesteia cu grupul împrumutaților și avocații acestuia. De asemenea, intervine contrapartea de hedging, care acționează ca parte care preia riscul în contractul de hedging pentru rata dobânzii sau rata de schimb”, precizează interlocutorul BizLawyer.
De altfel, în limitele acceptate de documentația de finanțare, finanțatorii pot proceda la reducerea sau majorarea cotei lor de participație din angajamentul total în cadrul etapei de sindicalizare secundară, care se poate desfășura după semnarea documentației de finantare. Practic, piața de împrumut secundar se referă la transferul și distribuirea împrumuturilor sindicalizate de către finantatorii sindicatului originar sau de către achizitorii ulteriori de participatii.

Ioan Chiper susține că ratele dobânzilor sunt unele dintre punctele cele mai negociate în cadrul tranzacțiilor de finantare. Acest lucru se întâmplă cu atât mai mult în cazul celor în format de club sau sindicalizare, acolo unde finanțatorii trebuie să se pună de acord cu privire la rata dobânzii aplicabile facilităților care sunt puse la dispoziție în mod colectiv de aceștia.

Ratingul de credit al împrumutaților este determinant în stabilirea marjei dobânzii, existând o relație invers proporțională între valoarea ratingului de credit și cea a ratei dobânzii. Având în vedere că, de obicei, rata dobânzii este flotantă, împrumutații se pot proteja împotriva unei fluctuații defavorabile prin încheierea, în contextul finanțării primite, a unui aranjament de hedging pentru contracararea riscului financiar aferent ratei dobânzii.

Chiar dacă România nu a înregistrat, în ultimul timp, un număr atât de mare al împrumuturilor sindicalizate, avocatul este de părere că perspectivele economice ale țării noastre sunt promitatoare și, prin urmare, atractivitatea acesteia rămâne la un nivel relativ acceptabil, ceea ce încurajează invesțiile directe și, concomitent, atragerea de fonduri împrumutate, inclusiv de pe piața sindicalizată.

„Desigur, factorii perturbatori menționați la început, precum instabilitatea politică, incertitudinea și lipsa de predictibilitate legislativă, evoluția situației sanitare în sezonul toamnă-iarnă, pot ajusta predicțiile economice, însă se poate avea în vedere o creștere între 5 și 10%, cu șanse de creștere și mai mari în măsura în care anumite proiecte grandioase anunțate încă din 2018-2019 vor avea șansa să se concretizeze”, punctează avocatul.

Multe operațiuni transfrontaliere de finanțare sindicalizată, în practica DLA Piper

Biroul DLA Piper din România, datorită faptului că face parte dintr-o structură internațională, a participat, în perioada 2019 – 2021, la o multitudine de operațiuni transfrontaliere de finanțare sindicalizată. Aceste proiecte au implicat atât bănci internaționale, cât și locale și au vizat un areal larg de sectoare economice (materiale de construcție, agricultură, energie și resurse naturale, inclusiv reciclare a deșeurilor).
O parte substanțială din aceste tranzacții, care au fost coordonate de birourile DLA Piper din Marea Britanie, au implicat asistența acordată grupului împrumutatilor, dar și agenților de facilitate.

Toți membrii echipei Finanțări, Proiecte și Restructurări au fost implicați în aceste proiecte. Este vorba despre Andreea Badea, Senior Associate, Georgiana Stan, Senior Associate  și despre Ioan Chiper, Counsel, Coordonatorul practicii de FPR.

„Un proiect interesant și complex a fost prilejuit de asistența acordată Green Group, un grup regional de companii controlat de fondul de capital privat Abris Capital Partners și un lider de piață în Europa de Sud-Est în domeniul gestionării și reciclării integrate de deșeuri în România, având operațiuni și în alte țări din Europa Centrală și de Est, cu privire la finanțarea sindicalizată acordată grupului în cadrul contractului său de facilități de credit sindicalizat de 66 milioane euro cu ING Bank NV, Sucursala Londra (în calitate de agent de facilitate și agent de garantie), ING Bank NV - Sucursala București (în calitate de coordonator, aranjor și creditor initial), Unicredit Bank SA (în calitate de aranjor și creditor initial), Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA și OTP Bank România SA, ca împrumutători inițiali. Facilitățile de credit au servit atât la refinanțarea împrumuturilor existente ale companiilor din cadrul Green Group, cât și la finanțarea de noi proiecte de investiții în conformitate cu strategia continuă și angajamentul grupului de a derula afaceri cu impact ecologic pozitiv. Tranzacția s-a remarcat printr-un caracter complex în ceea ce privește structura, numărul de părți implicate în mai multe jurisdicții, documentația și negocierile extinse, cu multe provocări juridice și practice”, a precizat Ioan Chiper pentru BizLawyer.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 24 / 5804
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
POPESCU & ASOCIAȚII obține în instanță o soluție fără precedent pentru Consiliul Local Sinaia
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Locul arbitrajului și organizarea audierilor (Powered by ZRVP)
LegiTeam: GNP Guia Naghi și Asociații recrutează tineri avocați | Pharma & Life Sciences, Litigii
Obiectivele Teleperformance în zona ESG sunt în continuă dezvoltare, firma angajându-se să preia un rol de lider în responsabilitatea socială corporativă. De vorbă cu Laura Rudnyanszky, Chief Legal and Compliance Officer pentru România, despre certificarea Verego SRS primită pentru al cincilea an consecutiv și principiile cheie care stau la baza activității companiei
Avocații PNSA au asigurat asistența legală a tranzacției prin care celebrul alpinist David Neacșu a vândut compania GD Escapade. Alexandru Medelean (Wise Way Advisors), consultant principal al tranzacției
Avocații firmei Țuca Zbârcea & Asociații spun că a crescut gradul de specializare și sofisticare a mandatelor privind GDPR, în special din perspectiva complexității aspectelor implicate, dar și prin prisma aportului de know-how și inovare cerute pentru rezolvarea lor. Echipă dedicată exclusiv proiectelor de acest tip și portofoliu de clienți ce include primii cinci jucători din aproape toate industriile cu expunere semnificativă în zona GDPR
Avocații KPMG Legal spun că există apetit pentru pentru finanțări de anvergură. Creditele locale mari tind să nu depășească 200 mil. €, în timp ce sindicalizările din străinătate pot sări pragul de 500 mil. €. O discuție cu membrii unei echipe de elită, despre inițierea unui „sindicat bancar”, criteriile importante în acordarea unei finanțări, proiecte care primesc mai ușor finanțare și alte detalii puțin știute ale împrumuturilor sindicalizate
TAX + LEGAL VIDEOCONFERENCE: DISPUTELE FISCALE – DIRECȚII ȘI EVOLUȚIE, conferință organizată de TZA, pe 8 decembrie
Dispute-Resolution.Center | Statul român a plătit avocaților facturi de peste 21 mil. lei în ultimii doi ani, în arbitrajul ICSID cerut de Nova Group Investments, firmă controlată de familia Adamescu. Audierile s-au încheiat și se așteaptă hotărârea Tribunalului arbitral în dosarul cu pretenții ale reclamantei de 345 mil. E
Avocații GNP | Guia Naghi & Partners explică efectul aplicării prevederilor legislative nou introduse în domeniul achizițiilor publice. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală
„The Lawyer European Awards 2021”: 6 firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: South Eastern Europe” | ZRVP, Popescu & Asociații și TZA, pe lista scurtă a premianților. Alina Popescu (MPR Partners) concurează la titlul - „European managing partner of the year”
Problematica ESG este inclusă în strategiile legate de risc și reziliență ale Farmexim și Help Net, iar oficialii companiilor spun că vor face tot ce este necesar pentru a continua proiectele într-un mod sigur și sustenabil. Mihaela Scărlătescu, Head of Legal and Compliance Director: Ducem businessul la nivelul următor de profesionalism şi responsabilitate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...