ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Perioadă aglomerată pentru avocații din practica de Energie & Resurse Naturale de la NNDKP, solicitările acoperind o mare varietate de problematici - Interes crescut pentru proiectele de energie regenerabilă, dar și blocaje la nivelul procesului de autorizare. Asistență pentru un număr însemnat de clienți activi în oil&gas și minerit | De vorbă cu Gabriela Cacerea și Ruxandra Bologa, coordonatoarele practicii poziționate în Tier 1 de ghidurile internaționale, despre finanțarea investițiilor în energie, munca de zi cu zi și proiectele cheie din această arie

21 Mai 2023   |   Ștefania Enache

Proiectele în care s-a implicat NNDKP sunt unele majore pentru economia națională și regională.

 
 
Piața energiei continuă să fie una dinamică, astfel că avocații sunt solicitați să se implice în mandate diverse care vizează probleme legate de această industrie.Echipa NNDKP a avut în ultimul an în lucru proiecte referitoare la modificările legislative privind plafonarea prețurilor, dar și numeroase dosare privind dezvoltarea de noi capacități sau achiziții de capacități funcționale. „Anul acesta, discuțiile și modificările continue în ceea ce privește sprijinul statului în fața creșterii prețului energiei în contextul geopolitic par să se fi așezat. Nu aceeași este situația în ceea ce privește diversele modificări cu impact asupra dezvoltării de noi proiecte care se află în fața unor noi provocări”, arată Gabriela Cacerea, Partner NNDKP.


Pentru investitorii și companiile din acest sector tranzacția energetică și reducerea amprentei de carbon constituie o prioritate. „În plus față de proiectele obișnuite de achiziții sau dezvoltări implementate de investitori strategici, suntem în fața a numeroase investiții în dezvoltarea de capacități destinate consumului propriu, menite să asigure energie verde, dar și un nivel mai ridicat de control asupra prețului energiei”, menționează avocatul.

Totodată, piața de fuziuni și achiziții din România în sectorul energiei a prezentat în continuare, în anul 2022, tendințe de creștere, evoluție susținută inclusiv de tranzacția de peste un miliard euro, având ca obiect  zăcământul Neptun Deep, în care NNDKP a acordat asistență legală ExxonMobil.

„Putem spune că anul 2022, dar și începutul anului 2023, au fost perioade aglomerate pentru echipa noastră de energie, solicitările acoperind o mare varietate de problematici, de la aspecte de reglementare, inclusiv plafonarea prețurilor și includerea unui anumit nivel de reglementare a pieței, stadiul reglementării în domenii noi (hidrogen, proiecte eoliene off-shore, etc.), la dezvoltarea și/sau achiziția de noi proiecte, unde au relevanță aspectele de autorizare, deținerea drepturilor necesare asupra terenurilor etc.”, nuanțează Partenerul NNDKP.
Energia regenerabilă, o zonă în care sunt așteptate proiecte noi

În România există un potențial semnificativ în zona de energie regenerabilă, care așteaptă încă să fie exploatat. „Astfel, conform studiilor realizate recent și a strategiilor naționale în domeniul energiei, potențialul de energie eoliană al României este de aproximativ 14 GW, fiind unul dintre cele mai mari din Europa, în timp ce hidroenergia are un potențial estimat la aproximativ 30 TWh. De asemenea, există un potențial semnificativ în ceea ce privește energia solară, mai ales în regiunile sudice ale țării. Un alt sub-sector mai puțin exploatat este cel al biomasei/ biogazului, unde România are o industrie puternică de producție a biomasei, cu un potențial de producție de aproximativ 15 milioane de tone pe an și un potențial semnificativ de producție a biogazului din resursele agricole”, explică Gabriela Cacerea.

Echipa NNDKP are experiența și expertiza necesare să asiste în orice aspecte aferente proiectelor de energie regenerabilă, fiind o echipă închegată de specialiști în domeniul energiei, dar și în domeniul mediului sau al dreptului imobiliar.

Avocatul atrage atenția că, deși asistăm la un interes crescut pentru proiecte de energie regenerabilă în România, iar guvernul și-a asumat un angajament pentru a sprijini dezvoltarea acestui sector prin intermediul programelor de susținere și a măsurilor de politici publice, din păcate aceste proiecte întâmpină anumite blocaje la nivelul procesului de autorizare. „Investitorii în energie regenerabilă continuă să considere România o piață atractivă, dar aceștia ar putea să se orienteze spre alte jurisdicții, alte piețe emergente în sectorul regenerabil, dacă vor continua să întâmpine obstacole în dezvoltarea proiectelor în România”, avertizează interlocutoarea BizLawyer.

NNDKP continuă să aibă o activitate susținută în acest domeniu; firma de avocatură a acordat și acordă asistență juridică în diverse tipuri de proiecte de regenerabile, care se află în diverse etape ale dezvoltării (de la faze incipiente, până la proiecte aflate în stadiul Ready-to-Build), majoritatea situându-se în zona depunerii și/sau a obținerii avizului tehnic de racordare (etapa esențială în dezvoltarea oricărui proiect de regenerabile).

„Modificările recente și numeroase ale legislației aplicabile în sectorul construcțiilor de capacități regenerabile au vizat, în teorie, oferirea de suport investitorilor din sectorul energiei regenerabile și au căutat să impulsioneze dezvoltarea de noi capacități energetice în România. Cu toate acestea, rezultatul final este reprezentat de stabilirea unor bariere efective în calea dezvoltării de noi proiecte. Legislația s-a modificat prin aprobarea Legii 254/2022, al cărei scop declarat este simplificarea procedurilor de autorizare a proiectelor regenerabile mai mici, dezvoltate pe terenuri de maximum 50 de hectare, prin eliminarea obligației introducerii terenului din extravilan în intravilan. Nu putem spune că reglementările actuale au îmbunătățit sau au accelerat în vreun fel posibilitatea dezvoltării proiectelor în sectorul regenerabilelor în limita celor 50 ha și rezultatul aparent nedorit sau cel puțin nedeclarat în nota de fundamentare a actului legislativ este blocajul în autorizarea obiectivelor de investiții care se pot construi în extravilan pe suprafețe mai mari de 50 ha”, arată Partenerul NNDKP.

Gabriela Cacerea este de părere că există, în prezent, numeroase potențiale soluții legislative pentru a putea depăși acest impas, dar trebuie să existe, de asemenea, și voință politică în această direcție. „Considerăm că, având în vedere țintele asumate de către România la nivel de capacități noi de energie regenerabilă instalate, precum și diversele mecanisme de sprijin anunțate pentru aceste proiecte, aceste aspecte trebuie clarificate cu celeritate”, precizează avocatul.

La rândul său, Ruxandra Bologa, Partener NNDKP, subliniază faptul că, în prezent, există atât proiecte mari și foarte mari (capacități de peste 500 MW avute în vedere), aflate în diverse stadii ale autorizării și dezvoltării, care sunt mai vizibile, dar există și proiecte cu capacități mai mici. „Pe de altă parte, în contextul legislativ actual și al blocajelor existente în avizarea proiectelor mari, este discutabil dacă acestea vor fi finalizate. Suntem implicați în proiecte care se bazează pe finanțare de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de Euro, însă la acest moment, din motive evidente de confidențialitate, nu putem oferi detalii”, menționează avocatul.


                                     Citește și

→   The Legal 500 EMEA, ediția 2023 | Cele mai bune firme de avocatură din România, în 15 arii de practică. ȚZA se menține în fruntea ierarhiei, NNDKP și Filip & Company sunt pe podium, iar PNSA și RTPR sunt în prima bandă în mai multe arii de practică. Foarte multe nume noi printre avocații considerați ‘Leading individuals’, ‘Next Generation Partners’ și ‘Rising Stars’

  →   Chambers Europe 2023 | Cele mai bune firme locale de avocați în 9 arii de practică. NNDKP, Filip & Company și Țuca Zbarcea & Asociații au cele mai multe nominalizări pe prima bandă a performanței profesionale


Surse de finanțare pentru investițiile în energia verde

În ceea ce privește finanțările, în prezent proiectele de energie regenerabilă din România se bazează în principal pe cele obținute de la instituții financiare, precum bănci sau instituții de finanțare a dezvoltării, în special în ceea ce privește finanțarea proiectelor mai mari. Investitorii din România și din străinătate pot fi, de asemenea, o sursă importantă de finanțare pentru proiectele de energie regenerabilă, dar acest lucru depinde de dimensiunea și complexitatea proiectului.

„Obținerea de finanțări de la bănci poate fi dificilă și depinde de o serie de factori, inclusiv dimensiunea și complexitatea proiectului, experiența și performanțele financiare ale dezvoltatorului și nivelul de risc asociat proiectului. De asemenea, un real suport acordat investitorilor în perioada actuală, cât și pe termen mediu cel puțin, va fi posibilitatea de a accesa diverse fonduri – atât UE, cât și naționale – pentru a putea dezvolta noi capacități regenerabile. Astfel, un exemplu ar fi PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) prin care România își propune să accelereze redresarea economică și să își sporească reziliența în urma crizei COVID-19, iar unul dintre obiectivele importante ale PNRR este dezvoltarea energiei regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, arată Gabriela Cacerea.

În acest sens, spune avocatul, au fost propuse bugete speciale pentru finanțarea proiectelor de producție a energiei din surse regenerabile, dar și investiții în eficiența energetică a clădirilor, industriei și transportului. Pentru a beneficia de finanțare prin PNRR, proiectele de energie regenerabilă trebuie să fie în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite de planul național, dar și cu standardele și cerințele UE în materie de energie și mediu. În plus, proiectele trebuie să fie viabile economic și să aibă un impact semnificativ asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Pentru a obține finanțare prin PNRR, dezvoltatorii de proiecte de energie regenerabilă trebuie să respecte procedurile de finanțare și să prezinte proiectele în conformitate cu ghidurile specifice. ”Este important să menționăm că PNRR este o oportunitate importantă pentru dezvoltatorii de proiecte de energie regenerabilă din România, dar procesul de obținere a finanțării poate fi complex și poate dura mai mult timp”, subliniază Gabriela Cacerea.

Chiar dacă România s-a angajat prin PNRR că va finanța proiecte în sectorul energiei regenerabile, la nivelul țării noastre nu există, în prezent, un cadru concret legislativ pentru reglementarea acestui tip de instrument de sprijin.

„În general, contractele pentru diferență sunt utilizate pentru a sprijini producătorii de energie electrică din surse regenerabile în perioada de început a proiectelor, când costurile de investiții sunt mari și prețurile pieței de energie electrică pot fi volatile. Prin acordarea unui venit stabil și previzibil, contractele pentru diferență pot încuraja investițiile în producția de energie electrică din surse regenerabile și pot contribui la atingerea obiectivelor de energie regenerabilă ale României. Acest aspect ar trebui să impulsioneze în mod corespunzător factorii politici decidenți în finalizarea reglementărilor necesare. Se observă, în schimb, apetitul crescut și așteptările ridicate ale investitorilor care vin din afara României și sunt obișnuiți cu multiple opțiuni disponibile pentru a-și asigura bancabilitatea proiectului. Astfel, asistența acordată clienților în această privință este limitată în prezent de lacunele legislative, până la definitivarea și publicarea reglementărilor aplicabile și, eventual, a unor licitații efective, asistența noastră constând în aspecte de natură generala privind piața de energie din România”, detaliază Partenerul NNDKP.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Și alte sectoare ale industriei stârnesc interesul investitorilor

Investitorii nu sunt focusați doar pe energia regenerabilă, existând și alte sectoare ale industriei care stârnesc interesul acestora. Astfel că sectorul oil&gas și cel minier au fost si rămân foarte relevante în activitatea NNDKP.

Exhipa firmei de avocatură este implicată în diverse proiecte în sectorul oil&gas, care vizează atât segmentul onshore, cât și cel offshore, atât în materie de fuziuni si achiziții, cât și cu privire la anumite aspecte sensibile de reglementare și piața/tranzacționare sau litigii. Avocații au o experiență consistentă în oil & gas, acordând asistență juridică, între altele, la privatizarea celei mai mari companii de petrol și gaze din Europa de Sud-Est și primului proiect offshore de mare adâncime din România.  

„Din perspectiva sectorului minier, NNDKP rămâne una dintre firmele de avocatură cu experiență extrem de relevantă, acordând asistență juridică în cadrul unor proiecte ce vizează atât convertirea fostelor halde de cărbune în vederea dezvoltării de noi capacități regenerabile (cu numeroasele implicații de mediu aferente), cât și clienților activi în explorarea și exploatarea de metale prețioase sau roci utile, inclusiv exploatările de ape minerale. În acest sens, amintim și asistența acordată PepsiCo în tranzacția privind achiziția unui pachet minoritar de acțiuni în AQUA Carpatica, brandul românesc de apă minerală deținut de compania Carpathian Springs SA. Un sector unde ne așteptăm să vedem un interes crescut din partea participanților la piață este sectorul de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon, în  mod special având în vedere direcția în care UE dorește să vireze activitatea actorilor din sectorul oil&gas prin propunerea de Regulament privind industria net-zero, precum și avantajele evidente oferite entităților din sectorul minier din România”, arată Ruxandra Bologa.

De asemenea, NNDKP acordă în continuare asistență unui număr însemnat de clienți activi în sectorul minier cu privire la aspecte ce țin atât de reglementările specifice acestui domeniu, cât și în proiecte de M&A.

„Întrucât sectorul de construcții a continuat să fie un motor economic puternic, cererea pentru materiale de construcție și implicit resurse naturale (nisip, pietriș, agregate etc.) a rămas extrem de crescută. În acest sens, amintim și tranzacția recentă în care am asistat Holcim România în achiziția unei societăți active în sectorul de agregate și care operează o exploatare de nisip și pietriș”, mai spune Partenerul NNDKP.

De asemenea, NNDKP a continuat să acorde asistență clienților săi tradiționali titulari de licențe miniere pentru explorarea și/sau exploatarea metalelor prețioase.

Altă categorie de clienți activi în portofoliul NNDKP din domeniul resurselor naturale non-energetice o reprezintă titularii de licențe miniere în domeniul pietrelor de construcție și ornamentale sau în domeniul apelor minerale. „Cu privire la acestea, asistența a variat de la proiecte de fuziuni și achiziții, la consultanța acordată cu privire la diverse aspecte referitoare la concesionare/licențiere, redevențe & taxare, protecția consumatorului și contractare, aspecte pre-litigioase și litigioase”, nuanțează interlocutoarea BizLawyer.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Proiecte majore pentru economia României


Toate proiectele care sunt atribuite practicii de energie sunt urmărite de cei doi coordonatori ai departamentului: Ruxandra Bologa și Gabriela Cacerea. Cei doi Parteneri lucrează alături de alți membri cheie ai echipei specializați în domeniul energiei: Mirela Preda, Counsel și Emanuel Flechea, Managing Associate.

Proiectele în care s-a implicat NNDKP sunt unele majore pentru economia națională și regională.
În această categorie regăsim asistența acordată gigantului petrolier american ExxonMobil în vederea semnării și finalizării tranzacției de vânzare a participației de 50% din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Avocații NNDKP au asistat ExxonMobil în toate fazele tranzacției, gestionând toate aspectele juridice pe care le-a implicat proiectul de exit, precum efectuarea analizei due diligence, acordarea de asistență privind aspecte legate de reglementare și revizuirea documentației aferente. De asemenea, echipa NNDKP a acordat asistență ExxonMobil pe întreaga perioadă a derulării acestei investiții strategice în România, în toate etapele acestui proiect offshore. NNDKP a lucrat timp de 12 ani alături de ExxonMobil în legatură cu întreaga componentă juridică a proiectului, de la etapa explorării și apoi etapa de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește relația cu autoritățile de reglementare, procesul de autorizare, procedurile de achiziție publică, conectarea proiectului la rețeaua de transport de gaze și comercializarea gazelor naturale. Proiectul a fost coordonat de Ruxandra Bologa.

Un alt mandat relevant a vizat asistența acordată Emergy (fostul NBT AS) în achiziția portofoliului de energie eoliană deținut de Siemens Gamesa în România, reprezentând proiecte de parcuri eoliene cu o capacitate totală estimată la peste 350 MW. Tranzacția a reprezentat intrarea pe piața din România a Emergy. Implicarea NNDKP în proiect a fost chiar de la început, asistând clientul în toate etapele tranzacției, inclusiv due diligence și redactarea și negocierea documentelor relevante ale tranzacției. În prezent, avocații NNDKP continuă să asiste echipa Emergy în aspecte de autorizare/ dezvoltare, dar și în potențiale noi achiziții. Proiectul a fost coordonat de Gabriela Cacerea.

În plus, NNDKP a oferit asistență OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Sud-Estul Europei, în legătură cu încheierea acordului de asociere cu Complexul Energetic Oltenia ce are ca obiectiv construirea a patru parcuri fotovoltaice cu o putere instalată de 455 MGW, menite a înlocui energia convențională pe bază de cărbuni cu energie verde. NNDKP a asistat OMV Petrom în toate fazele proiectului, de la negocierea condițiilor de înființare a societății mixte, continuând cu efectuarea analizei de due diligence, pregătirea și revizuirea documentației contractuale relevante. Proiectul a fost coordonat de Ruxandra Bologa.

O experiență de peste 30 de ani în practica de energie

Practica NNDKP în domeniul energetic este una recunoscută la nivel internațional. „În mod constant la curent cu cele mai recente schimbări la nivel național și al Uniunii Europene în domeniul energiei, practica NNDKP de Energie și Resurse Naturale este recunoscută în mod independent de către ghidurile juridice pentru expertiza sa vastă și implicarea în tranzacții complexe și inovatoare în domeniu. La NNDKP, consultanța acordată în domeniul energiei este demult o tradiție. Avem peste 30 de ani de experiență în piață și am fost implicați în primele tranzacții și privatizări cu ocazia cărora s-au pus practic bazele legislației specifice, atât în domeniul electricității, cât și al petrolului și gazelor naturale. Putem spune cu mândrie că am participat activ și ne-am numărat printre formatorii pieței de servicii juridice în energie din România. Din această poziție, consultanța pe care o acordăm clienților beneficiază de o abordare integrată și pragmatică a riscurilor și, mai ales, de o viziune realistă și creativă asupra soluțiilor care pot fi implementate pentru a face trazacțiile posibile sau mai puțin riscante pentru clienții noștri”, punctează Ruxandra Bologa.

Având o echipă de energie consistentă și coordonată de doi parteneri (Ruxandra Bologa și Gabriela Cacerea), fiecare cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, NNDKP crede cu tărie în specializare și în lucrul temeinic făcut. Prin urmare, decizia firmei este de a avea avocați cu experiență în fiecare dintre sub-domeniile sectorului energiei, întrucât și gama de proiecte în care i se solicită asistența acoperă atât sectorul energiei convenționale, cât și al energiei regenerabile, petrol & gaze și alte resurse naturale. Consultanța pe care avocații firmei o acordă se referă atât la tranzacții de M&A, cât și la alte  problematici diverse, precum contractare, concesionare, licențe & autorizare, operare și alte aspecte de reglementare.

„Pe lângă echipa specializată pe care o avem în sectorul energiei, clienții beneficiază în același timp de abilitatea noastră de a forma echipe multidisciplinare de avocați și consultanți specializați în domenii precum M&A, drept societar, drept imobiliar, dreptul mediului, consultanță fiscală, achiziții publice și litigii, doar pentru a numi câteva dintre ariile care pot avea impact asupra tranzacțiilor din domeniul energiei. Am fost de asemenea implicați activ în crearea cadrului de reglementare aplicabil în sectorul energiei în repetate rânduri. Cu titlu de exemplu putem menționa faptul că am sprijinit asociația titularilor de acorduri petroliere offshore în procesul de consultare și contribuție a industriei la emiterea primei legi care reglementează operațiunile petroliere offshore și a cadrului secundar de reglementare aferent acesteia. De asemenea, cum menționam anterior, NNDKP a acordat asistență juridică cu privire la privatizarea cu succes a 4 din 5 societăți de distribuție și furnizare a energiei electrice din România. Toate cele de mai sus au recomandat NNDKP ca membru exclusiv pentru Romania în diverse asociații internaționale ale avocaților specializați în energie și drept colaborator al unor prestigioase firme internaționale de avocatură care au sau nu prezență în România. Nu în ultimul rând, dorim să subliniem importanța colaborării noastre cu colegii de la NNDKP Consultanță Fiscală, lucru deosebit de apreciat de clienții noștri care beneficiază de consultanți fiscali specializați în domeniul energiei, ce lucrează în aceeași echipă cu avocații NNDKP specializați în domeniul energiei, într-un concept de tipul ‘one-stop-shop’ ”, amintește Partenerul NNDKP.

Pentru a găsi cele mai bune soluții pentru clienții săi, NNDKP colaborează constant cu numeroase firme de avocatură străine, atât în proiecte legate de domeniul energiei, cât și în general.

NNDKP este membru exclusiv pentru România în multiple asociații ale caselor de avocatură din întreaga lume, lucru care îi conferă posibilitatea de a colabora cu numeroase firme de avocatură de prestigiu din afara țării: Lex Mundi – cea mai importantă rețea de firme de avocatură independente de prim rang din lume; World Services Group – cea mai mare rețea multidisciplinară de firme de servicii profesionale din lume; Energy Law Group  – cea mai extinsă rețea de experți în energie, minerit și litigii/arbitraj din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și nu numai; SEE Legal – cel mai mare furnizor de servicii juridice din regiunea Europa de Sud-Est.

„Notabilă este colaborarea recentă cu firma internațională de avocatură Simmons & Simmons pentru a oferi informații complete despre sectorul energiei regenerabile din România. Informațiile pot fi accesate folosind platforma online dedicată Clean Energy Tool a Simmons & Simmons pentru date legale și de reglementare de încredere cu privire la sectorul de energie regenerabilă – o resursă online formidabilă, cu informații complete pentru factorii de decizie din sectorul energiei regenerabile. Instrumentul oferă informații legale și de reglementare fiabile, precum și o funcție de comparare între jurisdicții pentru abonați pentru a compara cadrele de energie regenerabilă din mai multe jurisdicții. Abonații la Clean Energy Tool pot accesa informații precise, consecvente și actualizate prin intermediul unei platforme ușor de utilizat, care acoperă peste 60 de jurisdicții”, comentează Ruxandra Bologa.

Ghidurile internaționale, despre echipa NNDKP: „Adevărați experți în dreptul energiei”

Potrivit ultimei ediții a ghidului juridic internațional Legal 500, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen acoperă toate subdomeniile din sfera energei și resurselor naturale. Clienții notează „reputația puternică a firmei pentru practica sa excepțională de reglementare” și „cunoștințele diversificate, cu specialiști în toate domeniile”.

Practicienii firmei sunt evidențiați drept „adevărați experți în dreptul energiei”. Expertiza companiei în materie de conformitate și litigii este completată de un istoric la fel de puternic în chestiuni tranzacționale, inclusiv fuziuni și achiziții, achiziții publice și finanțare de proiecte.

Legal 500 notează că echipa este condusă în comun de Ruxandra Bologa, care se ocupă de aspectele legate de oil& gas și minerit și este remarcată pentru „capacitatea de a rezolva corect probleme complexe”, și Gabriela Cacerea, care „are cunoștințe incredibile în domeniul energiei și resurselor naturale, simț tactic și abilități de conducere”.

Am descoperit că echipa este incredibil de informată, diligentă și eficientă. Munca pe care avocații au efectuat-o pentru noi în domeniul energetic este de cel mai înalt calibru. Ni s-au oferit sfaturi clare și incisive și servicii excelente. Îi recomandăm cu căldură, deoarece sunt adevărați experți în legislația energetică”, a declarat un client intervievat de echipa ghidului juridic internațional.

NNDKP este poziționată și de Chambers & Partners, ediția europeană, în Band 1 pentru practica de Projects & Energy, firma fiind descrisă drept ”lider pe piață, care oferă consiliere clienților cu privire la reglementările interne și europene în domeniul minier și energetic”.

 „Echipa ne oferă întotdeauna sfaturi punctuale, bine fundamentate și adaptate la orice întrebare pe care le-am putea-o adresa”, au spus clienții intervievați de echipa de cercetare a directorului juridic internațional. „Apreciem nu numai cunoștințele juridice și abordarea practică a firmei, ci și capacitatea avocaților de a ne înțelege business-ul”, au adăugat alți clienți.

Printre avocații evidențiați de Chambers & Partners sunt Ruxandra Bologa și Gabriela Cacerea. Potrivit descrierii din ghidul juridic, Ruxandra Bologa este specializată în gestionarea chestiunilor de reglementare și autorizare în sectorul energiei și resurselor naturale și are o expertiză suplimentară, asistând la dezvoltarea proiectelor de petrol și gaze. ''Ruxandra a fost întotdeauna de mare ajutor, oferindu-ne sfaturi excelente'', a spus unul dintre clienții chestionați de Chambers & Partners. Pe de altă parte, ''Gabriela Cacerea este unul dintre cei mai buni avocați din sectorul Energiei. Ea are cunoștințe nu doar referitoare la M&A, ci pentru întregul spectru al energiei și poate acoperi aspecte complexe și sensibile'', a menționat alt client.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 370 / 1743
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Kinstellar is recruiting a junior to mid-level Litigation Lawyer
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 3-5 years Atorney at Law | Dispute Resolution
Women in Business Law Awards 2024 | Două firme locale independente și două birouri ale unor firme internaționale, pe lista scurtă pentru premiul ”Firma anului în Europa de Est”. Popescu & Asociații, câștigătoarea de anul trecut, listată în trei categorii
Kinstellar a acordat consultanță ING Bank N.V. cu privire la o nouă facilitate de credit senior de 150 de milioane de euro acordată furnizorului român de servicii de telecomunicații DIGI România. Magdalena Răducanu (Special Counsel) a coordonat echipa
Raport IT&C: Oportunități de cooperare între Marea Britanie ̸ România | Mircea Moraru, Counsel la CMS România: Pentru investitorii britanici care iau în considerare scena dinamică de IT&C din România, este esențial să înțeleagă și să navigheze printre complexitățile juridice
Vasile Țiple, fostul Consilier General al UiPath și fondatorul Goodlegal, se alătură KPMG Legal - Toncescu și Asociații
PNSA a consiliat Grupul Orange în fuziunea post-achiziție dintre Orange România și Orange România Communications. Partenerii Bogdan C. Stoica și Irina Ivanciu au coordonat echipele din mai multe arii de practică
Bondoc și Asociații obține un nou succes în materia litigiilor de achiziții publice. Ce avocați au fost în echipa de proiect
Cererea de inițiere a procedurii de arbitraj cerută de Eurohold și EIG a fost înregistrată la ICSID | Reclamanții se pregătesc să conteste restricțiile impuse de Uniunea Europeană în privința acordurilor de investiții încheiate între statele membre și spun că un astfel de arbitraj va crea un precedent pentru alte întreprinderi din UE. Ce avocați fac parte din echipa care consiliază asigurătorul
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Norris Alexandru Mircescu, al cincilea cel mai bun punctaj din anul 2022: ” Mi-am rezervat ultimii doi ani de facultate pentru a descoperi lumea avocaturii. Cel puțin momentan, îmi doresc să progresez și să mă dezvolt în România. Îmi iubesc țara și familia, nu văd cum aș putea sta departe prea mult timp de lucrurile care sunt cele mai importante pentru mine”
Avocații Wolf Theiss văd o creștere de 20-30%, anul acesta, în practica de Dispute Resolution | Ligia Cecilia Popescu, Partenerul Wolf Theiss care coordonează Departamentul de Litigii şi Arbitraj, al doilea ca volum de activitate și ca încasări al biroului din București: “Avem o echipă foarte puternică. O parte semnificativă a portofoliului de clienţi ai practicii provine din recomandări provenite de la firme internaţionale de avocatură”
Mergermarket - League Tables of Legal Advisors (Q1 2024) | Piața de M&A își revine în primul trimestru și crește cu o treime, la nivel global și cu 42% în Europa. CMS, printre primele în clasamentul global și în Europa. Wolf Theiss și DLA Piper, pe podium în Europa Centrală și de Est
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...