ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații KPMG Legal spun că există apetit pentru pentru finanțări de anvergură. Creditele locale mari tind să nu depășească 200 mil. €, în timp ce sindicalizările din străinătate pot sări pragul de 500 mil. €. O discuție cu membrii unei echipe de elită, despre inițierea unui „sindicat bancar”, criteriile importante în acordarea unei finanțări, proiecte care primesc mai ușor finanțare și alte detalii puțin știute ale împrumuturilor sindicalizate

05 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

În ceea ce privește riscul de credit, consultanții observă faptul că se pune sub lupă, în mod special, calitatea garanțiilor, existând condiții mult mai stricte în vederea evaluării, constituirii și perfectării unor ipoteci mobiliare și imobiliare.

 
 
Incertitudinele inițiale generate de pandemia Covid-19 au fost depășite, iar anul 2021 a adus o înmulțire a împrumuturilor sindicalizate pe seama lichidităților mari din piață și a dobânzilor relativ mici.Totul a avut loc pe o piață dinamică, în care există multe oportunități, dar și nevoi sporite ale debitorilor pentru planurile de creștere și de dezvoltare în noile realități economice și sociale.Experții KPMG Legal susțin că există apetit pentru pentru finanțări de anvergură, atât din perspectiva finanțatorilor locali cât și din partea celor străini. „Nu este nicio surpriză că în continuare sindicatele din străinătate arată un apetit de a investi sume mai mari în comparație cu cele românești. Creditele locale mari tind să nu depășească 200 milioane euro, în timp ce echipa noastră a lucrat pe sindicalizări din străinătate ce depășesc 500 milioane euro.Totuși, băncile de investiții de prim rang din piețe mai dezvoltate se implică, de regulă, în contextul finanțării unor grupuri de companii din străinătate, ale căror credite au nevoie si de garanții din România”, precizează Laura Toncescu, Partener KPMG Legal.


Marile provocări ale momentului pentru acest domeniu țin în mod special de facilitarea tranzacțiilor transfrontaliere. Anumite instituții financiare manifestă reticență în a-și asuma un risc de credit sporit din cauza restricțiilor și efectelor pandemice asupra activității împrumutaților.

De asemenea, au existat și există provocări logistice însemnate, în facilitarea de tranzacții complexe, cu mai multe părți internaționale situate în locații diferite pe glob. În aceste situații, soluțiile au fost adoptate rapid, cum ar fi negocierea în medii online, încheierea tranzacțiilor prin contracte semnate prin intermediul circulării contractului (eng. signing in counterparts) sau prin folosirea semnăturii electronice.

În ceea ce privește riscul de credit, consultanții observă faptul că se pune sub lupă, în mod special, calitatea garanțiilor, existând condiții mult mai stricte în vederea evaluării, constituirii și perfectării unor ipoteci mobiliare și imobiliare.

Provocări au intervenit în multe situații și ca urmare a faptului că opiniile juridice ale avocaților au fost negociate mai intens de către finanțatori.
Despre inițierea unui „sindicat bancar”

Vlad Peligrad
, Partener KPMG Legal, amintește faptul că, de regulă, sindicalizarea se organizează de către echipa de investment banking din cadrul respectivilor finanțatori ce aparțin sindicatului de bănci, existând o preferință pentru abordarea unor creditori cu care respectiva bancă a mai lucrat în trecut.

„Structura pe care o întâlnim cel mai des presupune implicarea unui “aranjor” (eng. arranger) care intermediază încheierea contractului de credit între împrumutat și sindicatul de bănci, în timp ce „agentul” facilității de credit (eng. facilities agent) preia sarcinile administrative ce se nasc ca urmare a încheierii contractului de credit. Relația dintre creditori este reglementată în mod special de către acordul între creditori (în engleză, “intercreditor agreement”), care acoperă aspecte precum ponderea fiecărui creditor în cadrul creditului acordat, tipurile de garanții acceptabile, rangul garanțiilor și ordinea de preferință. Aranjorul facilității de credit precum și al garanțiilor tinde să fie finanțatorul cu cea mai mare pondere din suma finanțată. Atribuțiile cheie ale aranjorului sunt punerea la dispoziția împrumutatului a sumei creditate, colectarea sumelor datorate, executarea garanțiilor și transmiterea notificărilor aferente utilizării creditorului. Astfel, aranjorul poate fi privit ca un mandatar al celorlalți creditori, tendința fiind ca atât aranjorul cât și ceilalți creditori să fie înscriși ca părți garantate în registrele publice relevante”, detaliază avocatul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Criterii importante în acordarea unei finanțări

Acordarea finanțărilor se face în baza unei analize asupra situației financiare, a planurilor de afaceri și de dezvoltare a împrumutatului, precum și în funcție de scopul utilizării fondurilor finanțate (în mod special în caz de credit punte-bridge loan), dar și în funcție garanțiile oferite.

Sebastian Olteanu, Partener KPMG Legal, subliniază că este luat în calcul și ce entități vor acorda garanția, în creditele sindicalizate, având în vedere valorile mari la care se asigură finanțarea, garanțiile vor fi furnizate atât de către împrumutat cât și de alți membrii ai grupului de companii al împrumutatului. „Este important ca garanțiile să aibă ca obiect active potrivite ale garanților, atât din perspectiva continuității afacerii acestora, cât și din perspectiva interesului finanțatorului de a avea siguranța acoperirii sumei împrumutate”, completează avocatul.

Din experiența consultanților, se observă o tendință spre ipoteci imobiliare și ipoteci mobiliare pe active, pe părți sociale/acțiuni și pe conturi bancare. În același timp se ecidențiază o reticență în privința fideiusiunii sau a garanțiilor pe universalitățile de bunuri (acestea din urmă având un risc sporit în cazul executărilor silite).

În astfel de negocieri, rolul avocatului este unul esențial, fiind recomandabilă implicarea acestuia încă din fazele preliminare ale proiectului de finanțare. „Avocații au rolul de a ajuta la evaluarea de la început a întregii structuri de finanțare și de a identifica eventuale obstacole, riscuri și soluții pentru diminuarea sau eliminarea acestora, de a  ajuta la stabilirea structurii de garanții, de a participa la negocierea contractului de finanțare, de a facilita încheierea acordurilor de garanție (precum și constituirea și perfectarea acestora). Mai mult, în asemenea proiecte, avocații sunt solicitați să emită opinii juridice cu privire la capacitatea împrumutatului/garanților de a încheia respectivele contracte cât și cu privire la validitatea și forța executorie a documentelor de finanțare”, punctează Laura Toncescu.

 
 


Proiectele care primesc mai ușor finanțare


Pot accesa mai ușor o finanțare proiectele care implică refinanțarea unei facilități de credit deoarece sunt mai ușor de încheiat, având în vedere existența unei relații între părți. „De regulă, dacă sunt respectate condițiile utilizării facilității inițiale, cea de-a doua facilitate este acordată cu o analiza pe bonitate mai restrânsă și cu mai puține negocieri pe termeni contractuali”, arată Günay Duagi, Senior Managing Associate KPMG Legal.

În aceeași categorie intră și proiectele cu mai puține părți implicate sau cu sume finanțate care sunt relativ mici, reprezintă o complexitate relativ redusă și pot conduce la o semnare mai rapidă.

Günay Duagi atrage atenția că pentru ca proiectul să nu fie respins de finanțator, este importantă abordarea acestuia cu bună credință, implicând dezvăluirea tuturor informațiilor relevante (în mod special cele financiare) ce pot afecta luarea deciziei de creditare de către finanțator. „Transparența împrumutatului determină eventualele condiții suplimentare impuse de finanțator, cum ar fi acordarea mai multor garanții sau diminuarea riscului prin introducerea unui creditor suplimentar”, mai spune avocatul.

În plus față de condițiile uzuale impuse de bănci, devin tot mai relevante și condițiile externe ce țin de situația pieței, precum situația pandemică în baza căreia au apărut riscuri sporite de volatilitate ce pot conduce la neplată. „Așadar, garanțiile sunt critice în luarea deciziei de creditare, devenind relevantă inclusiv diversificarea tipurilor de active date în garanție”, punctează Cristina Roșu, Senior Managing Associate KPMG Legal.

Experții susțin că riscurile de volatilitate în piață pot fi ameliorate atât prin constituirea unor garanții potrivite și prin soliditatea planului de afaceri al împrumutatului (evaluat în prealabil de către finanțatori), cât șiprin profesionalismul și experiența echipei de conducere a împrumutatului.

„Astfel, factori aparent mai indirecți – precum guvernanța corporativă a împrumutatului – devin din ce în ce mai relevanți în contextul în care pandemia ne-a arătat că garanțiile “clasice” pot fi sporite de asigurarea unei bune organizări strategice din partea împrumutatului”, precizează Raul Dimitriu, Senior Associate KPMG Legal.

Trebuie subliniat faptul că avocații împrumutatului au un rol deosebit de important în negocierea termenilor facilității de credit și ai garanțiilor, în scopul de a proteja atât interesele de conformitate cât și de afaceri ale clientului.

Aceștia se ocupă și de pregătirea aprobărilor corporative aferente contractării împrumutului.
În cazul în care sunt aduse garanții suplimentare de către alte companii din grupul împrumutatului, avocații verifică dacă se poate demonstra un beneficiu corporativ în înțelesul cerințelor legislației societăților.

De asemenea, avocații împrumutatului se asigură că nu sunt încălcate prevederile legale care impun anumite restricții diverselor tipuri de împrumuturi (cum ar fi restricțiile din Legea societăților cu privire la finanțarea administratorilor sau companiilor acestora, finanțarea sau garantarea de către societate a unui împrumut în scopul dobândirii propriilor acțiuni (financial assistance)). În acest sens, avocații devin veritabili parteneri de afaceri ai împrumutatului.

Dobânzile sunt negociabile

„Dobânzile sunt negociabile în funcție de magnitudinea sumei finanțate, numărul de împrumutători / împrumutați, precum și calitatea garanțiilor. Nu în ultimul rând, în cazul în care avocații părților contractante sunt incluși în proiect încă de la stadiul inițierii negocierilor între finanțatori și împrumutat, intervenția hotărâtoare a avocaților poate conduce la negocierea dobânzilor sau, cel puțin, la indicarea aspectelor juridice de luat în considerare. De regulă, sindicatul de bănci preferă să pornească negocierile de la un format contractual cât mai standardizat posibil, cu dobânzi care să nu varieze foarte mult de la caz la caz”, susține Vlad Peligrad.

Partenerul KPMG Legal amintește că, în cazul finanțărilor mai complexe (precum cele transfrontaliere sau cele care implică un credit de amploare, cu un număr mare de finanțatori) părțile se bazează, de regulă, pe modelele Loan Market Association (LMA).

„Cu toate acestea, în cazul unei relații de durată între finanțatori și împrumutat, există de obicei o deschidere mai mare din partea finanțatorilor pentru negocierea dobânzilor. Reținem că, urmare a comunicatelor autorităților de reglementare din Regatul Unit și Statele Unite, se așteaptă ca băncile din aceste țări să renunțe la rata LIBOR (urmând să fie înlocuită de o rată overnight mai bine reglementată) începând cu sfârșitul anului 2021. Anticipăm ca aceasta să conducă la dobânzi mai puțin volatile și la o transparență mai mare asupra dobânzii cerute în cadrul finanțării. Reținem că renunțarea la LIBOR este justificată de către autoritățile relevante pe dorința de a reduce riscul de manipulare a ratei respective, în mod special în contextul rolului jucat de LIBOR în criza financiară din 2008. Rămâne de văzut în ce măsură tranzacțiile din România se vor baza pe noul Secured Overnight Financing Rate (SOFR) sau pe EURIBOR, ca urmare a retragerii LIBOR”, mai spune expertul intervievat de BizLawyer.


Sunt vizate planurile de afaceri îndrăznețe

În piață se observă o deschidere mai mare din partea finanțatorilor pentru utilizarea creditelor în scopuri care nu țin doar de acoperirea capitalului de lucru, ci și de planuri îndrăznețe de dezvoltare ale împrumutătorilor, inclusiv pe piețele externe.

De asemenea, finanțatorii arată o deschidere spre refinanțări, fiind dispuși totodată să modifice scopul utilizării fondurilor în cazul clienților cu care există o relație bună.

„Mai mult, observăm că finanțatorii sunt dispuși să acorde multiple tipuri de facilități de credit în cadrul aceluiași contract, cum ar fi acordarea atât a unui împrumut de consumație (în engleză, “term loan”) cât și a unei linii de credit de tip revolving (în engleză, “revolving line of credit”). Ne așteptăm ca soluțiile de finanțare să continue să se dezvolte în viitorul apropiat, existând o mișcare spre finanțările verzi (ESG), utilizarea mai expansivă a fondurilor creditate, folosirea unor categorii noi de active care să facă obiectul garanțiilor, încheierea contractelor la distanță prin semnătura electronică etc.”, declară Sebastian Olteanu.

De altfel, echipa KPMG Legal se așteaptă ca finanțările sindicalizate să continue tendința de creștere. Avocații consiceră că atât revenirea economică post-pandemică, apetitul instituțiilor financiare de a plasa lichiditățile mari din piață, dobânzile relativ mici, precum și nevoile crescute ale împrumutaților în contextul în care planurile de dezvoltare ale împrumutaților sunt reînnoite. Ei admit faptul că există totuși și amenințări la atractivitatea sindicalizărilor, precum creșterea pieței de capital din România ca o sursă alternativă pentru finanțarea corporativă, în contextul în care în anul 2021 Bursa de Valori București a depășit praguri istorice de lichiditate, valori de tranzacționare și capitalizare.

Proiecte de anvergură

În ultimul timp, KPMG Legal a derulat trei proiecte de anvergură în domeniul împrumuturilor sindicalizate și mai multe proiecte relevante în domeniul general al finanțărilor corporative, oferind consultanță atât băncilor cât și împrumutaților din diverse sectoare economice.

Echipa de finanțări este coordonată de Laura Toncescu și Vlad Peligrad (parteneri), fiind completată de Sebastian Olteanu (partener), Günay Duagi (senior managing associate), Cristina Roșu (senior managing associate) și Raul Dimitriu (senior associate).

„Cel mai complex proiect în domeniul sindicalizărilor a presupus asistență juridică acordată unui grup de companii în cadrul unei tranzacții în valoare de peste 700 milioane euro, bazate pe încheierea unor facilități de creditare ce implicau un împrumut de consumație (în engleză, “term loan”) precum și o linie de credit de tip revolving (“revolving line of credit”). Clientul a fost un grup important de companii din Regatul Unit, iar obiectul asistenței noastre a vizat participarea în calitate de garant a filialei românești din cadrul grupului. O particularitate cheie a tranzacției a fost coordonarea unor operațiuni transfrontaliere, implicând instituții financiare din mai multe jurisdicții, avocați (inclusiv alte birouri KPMG Legal din Europa și avocați „magic circle” din Londra), împrumutați și garanți supuși unor norme de reglementare diferite. De asemenea, garantul român a trebuit să demonstreze obținerea unui beneficiu corporativ ca urmare a utilizării facilității, astfel încât să se amelioreze riscurile tranzacției”, nominalizează Laura Toncescu.

Interes sporit pentru finanțarea verde

Avocații KPMG Legal încorporează în mod continuu considerente de ESG în aria de practică pe servicii financiare. Consultanții sunt implicați în mod curent în proiecte ce țin de guvernanța corporativa (litera “G” din “ESG”) a instituțiilor financiare, cum ar fi pregătirea structurii și politicilor de guvernanță în cadrul unor instituții de plată, bănci, instituții financiare nebancare sau societăți de servicii de investiții financiare.
De altfel, la nivelul pieței se constată un interes sporit pentru finanțarea verde, în mod special în contextul dezvoltării taxonomiilor de finanțare verde ce este în derulare la nivelul Uniunii Europene.

Luna mai 2021 a marcat o premieră în privința finanțării “verzi” din România, prin listarea pe Bursa de Valori București a primelor obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc. Fondurile obținute urmează a fi direcționate pentru finanțarea proiectelor eligibile care să asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă. Echipa KPMG se așteaptă ca asemenea mișcări pe piața financiară să se resimtă și în cazul împrumuturilor verzi în cadrul sindicalizărilor.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 768 / 1697
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Reff & Asociații și Deloitte România au asistat proprietarii Expo Market Doraly în vânzarea integrală a parcului comercial către dezvoltatorul imobiliar WDP
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Mihai Rotaru, Deputy legal director – head of legal consultancy department - Banca Transilvania: ”În zilele noastre nu prea mai există domenii în care să poți crește un business ignorând latura juridică a afacerii. La modul general, cred că vom vedea din ce în ce mai mulți juriști în ipostaze diferite decât cele uzuale, de tehnicieni ai dreptului, în postura de antreprenori și fondatori în business-uri diverse, în echipe de design thinking, în echipe de dezvoltare produse și aplicații IT și, de ce nu, chiar cumulând toate aceste calități”
MPR|Partners asistă cu succes Verde Magnesium într-un important proiect minier. Trei parteneri în echipa de proiect coordonată de Dana Rădulescu
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat stagiar | Litigii
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați cu experiență | Litigii
LegiTeam: Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru Departamentul de Real Estate & Construction
Efervescență în activitatea avocaților specializați în fuziuni și achiziții de la Stratulat Albulescu, cu 15 proiecte de M&A aflate în lucru. Firma a acordat consultanță în peste 40 de tranzacții anul trecut și își îmbunătățește constant poziția în directoarele internaționale pe această arie de practică | Silviu Stratulat, Managing Partner: ”Peste 50% dintre proiectele noastre de M&A provin din colaborarea cu firme internaționale de top, cu care avem deja o relație sudată”
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Minerva Ioniță, Head of Legal & Compliance Department în cadrul Arctic: În postura de avocat intern, respectul față de colegi și angajator, onestitatea, sunt principii care te definesc și te recomandă. Activitatea juridică nu este doar un job, ci este o vocație care implică o responsabilitate profundă față de sistemul juridic și client
Clifford Chance Badea a asistat PIB Group Europa în tranzacția care marchează debutul companiei britanice pe piața de brokeraj de asigurări din România. Ce avocați au făcut parte din echipa coordonată de Nadia Badea, Partener Clifford Chance
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners primește la Londra premiul Firma Anului în România pentru litigii de brevete, acordat de Managing IP. Alina Tugearu (partener): “Suntem mândri că proiectele pe care le-am derulat sunt remarcate de comunitatea internațională a profesioniștilor în proprietate intelectuală și că munca noastră primește o recunoaștere de un asemenea calibru. Premiul aparține în primul rând echipei care stă în spatele acestor rezultate remarcabile”
SIMION & BACIU câștigă distincțiile Firma Anului în Domeniul Mărcilor și Firma Anului în Domeniul Drepturilor de Autor și Desene în România în cadrul prestigioasei gale Managing IP EMEA. Ana-Maria Baciu (managing partner) a fost desemnată Practicianul Anului în România
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...