ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cele mai sensibile reglementări din sfera fiscalității, explicate de avocații firmei Stratulat Albulescu & Asociații | Când intervine echipa, cum lucrează avocații și ce trebuie să știe firmele atunci când inspectorii Fiscului le bat la ușă

11 Decembrie 2020   |   Ștefania Enache

Componenta de litigii fiscale asigură până la o cincime din volumul total de activitate al departamentului de Litigii de la SAA

Adriana Dobre (Counsel) si Raluca Constantin (Associate) - Stratulat Albulescu & Asocia?ii

 
 
Modul de lucru al organelor fiscale de control s-a schimbat odată cu încetarea stării de urgență.Activitatea autorităților statului s-a intensificat în zona inspecțiilor fiscale, doar că mijloacele utilizate sunt cu totul altele decât cele folosite înainte de pandemie.Controlul online a devenit ceva obișnuit.În plus, se constată și finalizarea cu celeritate a unor inspecții începute anterior.„Considerăm că acest trend ascendent se justifică, în mod special, dată fiind nevoia de a colecta venituri suplimentare la bugetul de stat, într-un an în care, cu siguranță, încasările bugetare nu sunt la nivelul așteptărilor, din cauza lipsei de activitate a multor agenți economici de pe parcursul stării de urgență, dar și din cauza afectării serioase a anumitor sectoare de activitate pentru o perioadă mai lungă de timp, inclusiv pe parcursul stării de alertă. Din păcate însă nu putem spune că am observat neapărat aceeași celeritate și în activitatea de soluționare a contestațiilor, unde remarcăm o întârziere și mai mare decât de obicei. Termenul de 45 de zile pentru soluționarea contestațiilor este de multe ori depășit, întâlnind situații în care contestația este soluționată după șase luni”, punctează Adriana Dobre, Counsel în cadrul firmei Stratulat Albulescu & Asociații (SAA).


Intensificarea acțiunilor de control și finalizarea inspecțiilor începute înainte de pandemie au venit la pachet cu o serie de schimbări legislative. În această categorie intră prevederile legale privind amnistierea unor obligatii fiscale accesorii, respectiv OG 69/2020 privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

„Mulți dintre clienții noștri care au primit decizii de impunere după starea de urgență au decis să apeleze la aceste facilități fiscale, care permit anularea accesoriilor aferente unor obligații bugetare, în paralel cu contestarea actelor administrativ fiscale. Ceea ce ar mai fi de punctat aici este faptul că, deși accesoriile obligațiilor fiscale principale ar putea fi amnistiate în baza prevederilor legale recente, totuși sumele principale trebuie plătite, dacă nu se obține suspendarea obligației de plată. Astfel, în anumite sectoare de activitate care au înregistrat scăderi de încasări (de exemplu, automotive), emiterea deciziilor de impunere imediat după expirarea stării de urgență a avut efecte negative asupra contribuabililor, deoarece aceste acte administrativ fiscale  au caracter executoriu și deci obligațiile fiscale principale au trebuit să fie plătite”, precizează Adriana Dobre.

Avocatul amintește faptul că legislația fiscală prevede modalități specifice de suspendare a caracterului executoriu al actului administrativ-fiscal, însă unele dintre acestea nu sunt efectiv viabile, întrucât presupun indisponibilizarea unor sume de bani la nivelul sumelor constatate ca fiind datorate potrivit actelor de control. Expertul dă ca exemplu modalitatea de suspendare în baza depunerii unei scrisori de garanție bancară. „Or, de multe ori, contribuabilul nu dispune în acel moment de sumele impresionante stabilite prin deciziile de impunere sau dacă deține acele sume, acelea au altă destinație. Câteodată nu se dovedește utilă nici formularea unei cereri de suspendare a executării actului administrativ-fiscal, acțiune care, deși potrivit Legii contenciosului administrativ se soluționează cu celeritate, în concret are o durată de soluționare care poate ajunge și la 1-2 ani. Îîn situația în care soluționarea recursului este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, termenul este chiar mai mare). Or, după cum spuneam la început, având în vedere că termenul de plată al deciziei de impunere este de 30 de zile, soluționarea cererii de suspendare a respectivului act administrativ fiscal după un an de zile nu este de niciun folos”, detaliază Adriana Dobre.

Specialiștii SAA nu au identificat la nivel de industrii anumite domenii de activitate care sunt mai expuse în raport de altele. Ei spun că, de cele mai multe ori, expunerea rezultă din gradul de risc fiscal al contribuabilului, care se stabilește prin analiza de risc realizată de organele fiscale potrivit reglementărilor fiscale de nivel secundar, iar nu neapărat în funcție de domeniul de activitate al clientului.

„În schimb, potrivit mai multor comunicate ale ANAF, în perioada următoare va face obiect al unei analize mult mai atente și situația fiscală personală, deci ne așteptăm ca pe viitor, controalele fiscale să se întețească nu numai în ceea ce privește companiile, dar și în ceea ce îi privește pe contribuabilii persoane fizice. În altă ordine de idei, recent ANAF a publicat o informare în sensul că va derula activități de control asupra societăților care fac comert online și încasează plăți cu cash. Operațiunea a fost denumită Mercur. Dacă ar fi să ne gândim însă la sectoarele cele mai expuse din perspectiva unor efecte negative ale controalelor fiscale, acestea sunt cu siguranță domeniile afectate de măsurile de restricție luate de guvern (societățile active în turism și domenii conexe, transport; rent a car, horeca), dar și acei producători de bunuri și servicii care nu se dovedesc esențiale în perioada în care salariații muncesc mai mult de acasă (industria automotive, de îmbrăcăminte, de produse de lux). Toate aceste sectoare de activitate au avut cu siguranță încasări mult sub așteptări”, arată Raluca Constantin, Associate în cadrul firmei Stratulat Albulescu & Asociații.

Aspecte sensibile generate de inspecțiile fiscale

Orice control realizat de organele fiscale produce dificultăți la nivelul firmei vizate. De cele mai multe ori aceste dificultăți sunt organizatorice și administrative. „Pe de o parte, de multe ori inspecțiile fiscale se prelungesc în mod excesiv, ajungând adeseori să depășească durata maximă de inspecție fiscală stabilită de Codul de Procedură Fiscală. Opinia organelor de inspectie fiscala vis a vis de aceasta chestiune este ca acel termen de recomandare si prin urmare, deseori nu tin cont de acesta. Pe de altă parte, din perspectivă organizatorică, inspecțiile fiscale presupun de multe ori eforturi administrative semnificative din partea agenților economici, eforturi care derivă din solicitarile organelor de control in sensul de a le fi puse la dispozitie informatii centralizate (ce implica redactarea de situatii, de tabele, etc.) în termene relativ scurte”, explică Adriana Dobre.

Expertul SAA subliniază faptul că, în cazul unei inspecții fiscale, se ridică problema nu numai în sensul de a se identifica în arhivele companiei toate documentele justificative relevante (în cazul companiilor cu mai multe puncte de lucru, strângerea documentelor fiind mai dificilă), ci și necesitatea de a agrega un volum foarte ridicat de înscrisuri și date stranse. „Prin urmare, discutam de un consum important de resurse – în activitatea de pregătire a diverselor centralizări fiind implicat personal din cadrul diverselor departamente, care aloca resurse de  timp semnificative pentru realizarea tuturor centralizarilor solicitate de organele de control”, amintește avocatul.

„De asemenea, uneori, un efort în plus este generat de solicitarea de a obține informații de la celelalte societăți din grup sau de la autoritățile fiscale din țările în care activează celelalte societăți din grup. La acest efort se mai adaugă și obligația de a pune la dispoziția organelor de control traducerea acestor informații. Acest consum de resurse și de energie (respectivii salariati de multe ori lucrând strict pentru realizarea centralizărilor sau a comunicării cu grupul) ar putea fi trecute cu vederea de către operatorii economici, în condițiile în care rezultatele controlului nu ar genera obligații fiscale suplimentare, insa de cele mai multe ori, cu tot efortul contribuabilului, în sensul de a întocmi situații clare, cuprinzătoare, centralizate și a pune la dispoziția organelor de control toate informațiile solicitate, în mod documentat, cu respectarea termenelor date de inspecția fiscală, la finalul acestor demersuri, în sarcina contribuabilului sunt, din păcate stabilite, obligații fiscale suplimentare”, completează Raluca Constantin.

La toate acestea se adaugă faptul că textele de lege au un caracter interpretabil. Totuși, consultanții apreciază că se poate vorbi mai degrabă de o lipsă de coordonare în procesul de reglementare, dat fiind faptul că multe reglementări fiscale sunt cuprinse în acte normative de nivel secundar (ordine ale președinților ANAF etc), care suportă modificări frecvente. Această fragmentare a cadrului legislativ, coroborată cu netranspunerea în dreptul roman a dreptului european în aceasta materie, poate genera probleme de interpretare.

„Însă, cel mai adesea, în domeniul fiscal, problema principală este alta, și anume modalitatea deficitară de aplicare a legii la situația de fapt. De multe ori, practica organelor fiscale arată că organele de inspecție fiscală pornesc de la o prezumție de fraudă, cum că contribuabilul și-ar fi diminuat în mod voit masa impozabilă sau ar fi dat o altă interpretare operațiunii, astfel încât să aplice un regim fiscal mai favorabil. O altă problemă ar mai putea apărea pe fondul unei insuficiente reglementări a anumitor arii de fiscalitate și a necunoașterii de către organele de control a legislației unionale și a practicii CJUE care dezvoltă aceste chestiuni”, atrage atenția Adriana Dobre.

În plus, există tendința din partea organelor fiscale de a considera că anumite aspecte ce țin de day-to-day business ca fiind la limita sau dincolo de limita legii fiscale. „Unul dintre domeniile care prezintă un interes particular pentru organele de control în ultimii ani este acela al prețurilor de transfer. Acest domeniu a căpătat o importanță deosebită, atât datorita numărului mare de companii internaționale care activează în România, cât și datorită faptului că este o arie care presupune aprecieri dintre cele mai subiective ale inspectorilor fiscali și care generează (spunem noi) deosebit de ușor obligații fiscale suplimentare. Astfel, de multe ori, deși Dosarul Prețurilor de Transfer este corect întocmit de către contribuabil cu sprijinul unor specialiști în domeniu, acesta este ignorat sau interpretat eronat de inspecția fiscală, ori rezultatele sunt reevaluate prin utilizarea de către inspecția fiscală a altor programe de identificare a societăților compararabile, diferite față de cele utilizate de contribuabil cu ocazia întocmirii dosarului prețurilor de transfer”, explică Raluca Constantin.

Avocatul mai spune că o altă problemă frecvent întâlnită în practică este aceea generată de greșita calificare de către organele de control a unor concepte sau noțiuni care sunt comune mai multor ramuri de drept, cum ar fi, de exemplu, problema transferului de activitate, interpretat, în unele situații, de organele de control ca fiind un trasfer de know-how, deși în realitate, acesta implică, un trasfer al mai multor elemente: echipamente, contracte și know how.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 

Când intervin avocații și cum se ajunge la litigii


Specialiștii SAA precizează că, de cele mai multe ori clienții le solicită sprijinul după ce le este comunicat proiectul de Raport de Inspecție Fiscală (RIF), pentru întocmirea punctului de vedere față de proiectul de RIF, pentru asistarea clientului cu ocazia discuției finale cu contribuabilul și, ulterior, pentru contestarea actelor administrativ-fiscale pe cale administrativă și, ulterior, în instanță. „De asemenea, au fost situații când i-am asistat pe clienți inclusiv cu ocazia inspecției fiscale dispuse după soluționarea contestației, prin care s-a stabilit necesitatea reverificării situației de fapt. Într-un astfel de caz, ne-am asigurat că organele de control nu depășesc limitele stabilite prin decizia de soluționare a contestației și de asemenea, ne-am asigurat că răspunsurile noastre să fie consistente cu poziția adoptată anterior”, menționează Adriana Dobre.

„După constatările cu privire la situația de fapt fiscală, potrivit Raportului de Inspecție fiscală și după sancționare (în sensul de stabilire în sarcina contribuabilului, prin actele administrativ-fiscale prevăzute de lege, a obligațiilor fiscale suplimentare constatate și a accesoriilor) urmează punerea în executare a acestor acte administrativ-fiscale, care sunt și titluri de creanță fiscală, dacă nu se obține suspendarea acestora, în paralel cu procedura de contestare”, adaugă Raluca Constantin.

În cele mai multe cazuri, firmele ajung în situație de litigiu cu autoritatea fiscală ca urmare a controalelor fiscale și, în special, atunci când acestea se simt nedreptățite de constatările organelor de control.

„În general, acei clienți care au o activitate comercială de lungă durată, fiind pe piață de zeci de ani, nu mai privesc aceste proceduri administrative sau judiciare cu neîncredere, ci le privesc ca pe orice altă situație litigioasă care apare în activitatea lor de business de zi cu zi. Aceasta deși, este adevărat că de multe ori, în materie fiscală, mizele, din punct de vedere valoric (al cuantumului sumelor suplimentare stabilite la plată și contestate) sunt mai mari, decât în alte tipuri de proceduri litigioase. Apreciem că problema nu derivă din faptul că organele fiscale pot reveni în control, odată ce le-au fost contestate o serie de obligații fiscale stabilite la plată ca urmare a unei activități de control, deoarece perioada ce a făcut obiectul inspecției fiscale este închisă și nu mai poate face obiectul unei noi inspecții fiscale. În plus, Fiscul vine în control atunci când nu a mai realizat activități de control cu privire la o companie de o perioadă mai importantă de timp sau, de exemplu, atunci când un contribuabil are risc fiscal ridicat – în aceasta din urmă situație controalele fiind mult mai frecvente. Cu toate acestea am întâlnit și situații mai neașteptate în care, ANAF a revenit cu un control ulterior pe aceeași temă, dar pentru o altă perioadă și a făcut aceleași constatări ca și cele anterioare, deși actele anterioare de control au fost desființate definitiv de către instanțele de judecată”, susține Adriana Dobre.

Reprezentantele SAA consideră că cele mai sensibile reglementări din sfera fiscalității, de care companiile ar trebui să țină seama, sunt cele privind prețurile de transfer și acele domenii/ spețe ce implică concepte care nu sunt pur fiscale sau au o componentă tehnică pronunțată, cum ar: diferența între transfer de know how și prestare de servicii, transferul de activitate, acordurile research & development (R&D), deductibilitatea sponsorizărilor.

O practică importantă în activitatea SAA

Practica de litigii este una importantă în activitatea SAA, iar componenta de litigii fiscale asigură 15% - 20% din volumul total de activitate al departamentului. „Rata noastră de succes din ultimii doi ani tinde spre 85%, cele mai multe acțiuni fiscale fiindu-ne admise în tot, iar din restul de circa 5 %, cele mai multe acțiuni ne-au fost admise în parte, in proporție de 80% din valoarea pretențiilor, ca urmare a expertizelor de specialitate administrate în cauză”, arată Adriana Dobre.


Echipa SAA este compusă din avocați cu niveluri diferite de senioritate, pentru a asigura combinația potrivită între răbdarea unui avocat tânăr care poate parcurge mii de pagini de documente și experiența unui avocat senior, care încă de la prima vedere știe cum să califice operațiunea, ce instituții juridice să invoce, ce paralelă sau analogie să facă. Astfel, firma are toate resursele necesare pentru a asista clienții în spețe de drept fiscal dintre cele mai diverse și cu grad de complexitate extrem de ridicat. Mai mult decât atât, colaborează în mod regulat cu  consultanți fiscali, atât în cursul procedurii administrative, cât și în cursul fazei de judecată (în calitate de experți consilieri), pe aspectele având o componentă tehnică semnificativă.

„Argumentarea se construiește de cele mai multe ori cu începere de la constatările inspecției fiscale și de la documentele justificative pe care clientul le deține, cu critici punctuale asupra constatărilor cuprinse în Raportul de Inspecție fiscală și asupra Deciziei /Deciziilor de impunere emise în baza acestora. Criticile vizează netemeinicia constatărilor și, după caz, nelegalitatea modului de aplicare a legii fiscale. De asemenea, invocarea jurisprudenței CJUE (în special), dar și a jurisprudenței naționale fac de multe ori, în domeniul dreptului fiscal, diferența dintre un litigiu pierdut și un litigiu câștigat. După cum spuneam mai sus și colaborarea stransă cu consultantul fiscal se poate dovedi în unele cazuri cartea câștigătoare. Orișicum, ca un aspect foarte important pentru obținerea rezultatului dorit amintim atenția la detalii, analizarea speței din toate unghiurile, gândirea anticipativă pe scenarii, un control perfect al dosarului, o bună conlucrare cu expertul parte și expertul desemnat (atunci când este cazul), depunerea de materiale ajutătoare pentru instanța de judecată pe tot parcursul procesului, susținerea cu convingere a cauzei”, explică Raluca Constantin.

Până acum, echipa SAA a asistat clienții în fața instanțelor din România, atât în fond, cât și în recurs (în fața tribunalelor, a curților de apel și a Înaltei Curți de Casație și Justiție), fără a se confrunta cu situații în care să fie necesară asigurarea reprezentării în fața CJUE. În măsura în care ar fi necesar acest lucru, reprezentanții SAA subliniază că firma are avocați specializați în dreptul Uniunii Europene și procedurile în fața CJUE și foarte buni cunoscători ai limbii engleze.

Echipa de fiscalitate a firmei Stratulat Albulescu este condusă de Adriana Florentina Dobre (Counsel),  avocat cu o experiență în litigii de peste 12 ani dobândită, în parte, în cadrul uneia dintre societățile de avocatură afiliate Big Four și a unei societăți din Magic Circle. Adriana a fost în permanență implicată în proiecte fiscale de anvergură, ea venind cu o viziune și un mod de lucru extrem de "hands on", iar proiectele fiscale în care a fost implicată în decursul timpului au vizat obligații fiscale dintre cele mai diferite - de la TVA și impozit pe profit, la prețuri de transfer, redevențe, sponsorizări etc..

De curând, echipei SAA de litigii fiscale i s-a alăturat Raluca-Adriana Constantin, avocat ce provine din cadrul unei societăți de avocatură de tip boutique specializate în drept fiscal și care, prin prisma acestei activități specializate, a avut contact cu proiecte fiscale complexe, vizând o gamă largă de categorii de obligații fiscale (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile obținute de nerezidenți, accize, prețuri de transfer, etc.).

În luna decembrie 2020, echipei de litigii fiscale i s-a alăturat și Tudor Mihai Iorga, un practician talentat în domeniul litigiilor cu o experiență solidă în diverse litigii cu o dificultate ridicată care au implicat formularea unor exceptii de neconstitutionalitate si de neconventionalitate, axandu-se in special pe litigiile civile, administrative și fiscale.

La acest moment, Stratulat Albulescu deține resurse interne valoroase pentru a gestiona cu succes proiecte fiscale dintre cele mai elaborate și diverse, având o bază de know-how specializat și un istoric de succes, cu victorii semnificative în litigii fiscale sensibile și cu un grad ridicat de complexitate.

„Ceea ce considerăm că ne diferențiază de alte echipe este experiența anterioară în litigii sensibile de drept fiscal și dedicarea de care dau dovadă membrii echipei. Mai mult decât atât, avem colaborări strânse cu experți în fiscalitate din zona Big Four sau cu firme specializate in domeniul consultanrei fiscale, cu care deslușim cele mai complicate ițe ale fondului speței. Credem noi că clienții ar trebui să ne aleagă pentru dedicarea noastră și pentru rata noastră de succes de peste 85%. Litigiile noastre împotriva Fiscului sunt câștigate într-un procent apropiat de maximum, numai ocazional acțiunile ne-au fost admise în parte, dar chiar și în astfel de situații, soluțiile de admitere în parte au vizat, în general, 80% din pretențiile totale supuse judecății”, punctează Adriana Dobre.


Experiență ridicată în gestionarea dosarelor care vizează prețurile de transfer

Echipa Stratulat Albulescu deține o vastă experiență în gestionarea multor dosare care vizează prețurile de transfer. De altfel, prețurile de transfer au fost considerate un target al organelor de inspecție fiscală. Un exemplu îl constutuie operațiunea Iceberg.

Una dintre spețele interesante gestionate de profesioniștii SAA a privit deductibilitatea unor sponsorizări, în condițiile în care sumele vizate de organele fiscale au circulat între entități ale aceluiași grup, însă fără ca entitatea beneficiară a sponsorizării să fie deținută direct de entitatea autoare a sponsorizării.

O altă speță demnă de menționat a vizat transferul de activitate și a ridicat problema înțelegerii diferentei dintre transferul de know-how pur și simplu versus transferul de know, alături de echipamente și relații contractuale efectuate în cadrul operațiunii de transfer a unei linii de activitate. „Am mai întâlnit dificultăți de înțelegere din partea organelor fiscale și cu referire la calificarea unor contracte drept acorduri research and depelopment (R&D) și recalificarea de către organele fiscale a unor cheltuieli de marketing și publicitate în cheltuieli de protocol cu deductibilitate limitată”, amintește Adriana Dobre.

De altfel firma are în derulare în acest moment numeroase dosare de prețuri de trasfer, în care se ridică numeroase probleme: determinarea eșantionului de societăți comparabile, determinarea medianei, caracterul justificat al ajustării unor venituri cu anumite cheltuieli.

„În cadrul unui alt proiect, clientul solicită rambursarea TVA fără a putea prezenta documentele justificative necesare exercitării dreptului de deducere, în condițiile în care actele contabile au fost arse într-un incendiu. In aceasta situație s-a apelat la principiile fundamentale ale dreptului fiscal pentru a determina organele fiscale să recurgă la variante alternative de control, astfel încât clientul să își poată exercita dreptul de deducere. În acest sens, s-a propus a se utiliza, în realizarea inspecției fiscale, metoda inspecției prin sondaj, s-a solicitat aplicarea metodei electronice de control, inclusiv verificarea încrucișată a partenerilor contractuali ai clientului, cu vizarea documentelor contabile ce au pierit în incendiu. Așadar, s-a solicitat organului fiscal exercitarea rolului activ și aplicarea principiului bunei-credințe”, exemplifică Raluca Constantin.


Echipa s-a extins în pandemie cu încă 14 avocați

Echipa Stratulat Albulescu a învățăt, din primele momente, lecția oferită de această criză atipică declanșată de pandemia de COVID -19. În acest mod, firma a reușit să scrie o poveste de succes, fiind printre puținele case de avocatură care se poate lăuda cu recrutarea a 14 avocați în pandemie. Extinderea echipei a generat nevoia de un spațiu mai generos, astfel că finalul anului va găsi SAA într-un sediu nou, situat în clădirea One Herastrau Office de pe strada Daniel Danielopolu nr. 30-32.

„Criza provocată de pandemia de COVID-19 a adus elemente cu totul noi atât pentru economíe, cât și pentru noi ca firmă. În urma acestei crize atipice, am învățat că oportunitățile sunt infinite, trebuie doar valorificate. De asemenea, am învățat că este nevoie să ne adaptăm în fiecare zi. Mai mult, am învățat că putem lucra eficient și de acasă, prin valorificarea la maximum a resurselor și platformelor tehnologice. Noi rămânem în continuare optimiști. Mai mult, pentru noi perioada pandemiei COVID-19 nu a însemnat un Stop în calea activității și progresului nostru, ne-am adaptat și chiar putem spune că finalul anului ne va găsi într-un sediu nou (situat în clădirea One Herastrau Office de pe strada Daniel Danielopolu nr. 30-32.) și într-o formulă extinsă. Deși poate atipici, noi nu am urmat tendințele din piață în aceste ultime luni, ci dimpotrivă. În timp ce alții au adoptat politici de austeritate și reducere a personalului, noi ne-am adaptat rapid și am privit această criză ca pe o posibilitate de învățare și expansiune. De la începutul anului 2020, Stratulat Albulescu a recrutat nu mai puțin de 14 avocați în cadrul diverselor departamente ale societății, iar relocarea sediului coincide cu o perioadă de creștere susținută și exponențială a societății de avocatură. Concluzionând, cu o echipă solidă, formată din avocați valoroși, suntem pe deplin pregătiți pentru perioade cu activitate foarte intensă”, declară Adriana Dobre.

La rândul său, Raluca Constantin menționează faptul că, din punctul de vedere al activității avocaților, probabil că una dintre cele mai mari schimbări generate de criza medicală a fost implementarea procedurilor de work from home. „Încă din luna martie, în contextul înmulțirii cazurilor de infectare cu COVID-19 și având în vedere măsurile și recomandările emise de autoritățile din România, reprezentanții Stratulat Albulescu au decis că membrii echipei pot lucra de acasa (work from home). Astfel, toți membrii echipei au primit sprijin din punct de vedere tehnic (laptop, desktop, acces internet, acces VPN), astfel încât să poată să își desfășoare activitatea de acasă în condiții optime. Și în momentul de față, membrii echipei pot decide dacă doresc să lucreze de acasă sau de la birou. Anticipăm că situația nu se va schimba până la finalul anului”, detaliază avocatul.

Imediat după încetarea stării de urgență, avocații SAA au observat înmulțirea litigiilor având ca obiect contestarea unor acte de control emise de autoritățile din România (ITM, ANAF, etc), precum și a celor de dreptul muncii generate de restructurări de posturi. „Astfel, putem spune că un număr mare de mandate au venit și încă vin din zona de dreptul muncii. Ne-am confruntat cu foarte multe solicitări care au vizat modul de reorganizare a resurselor umane, în mod specific, solicitări care au vizat reorganizarea activității în cadrul anumitor companii și concedieri. De asemenea, sectorul imobiliar s-a confruntat cu foarte multe dileme care au vizat relațiile locative. Obligațiile financiare ale chiriașului au făcut, încă de la începutul pandemiei, obiectul negocierilor între părți iar sprijinul nostru a fost solicitat adeseori. În ultimele luni am acordat asistență în legătură cu situațiile pre-litigioase și chiar litigioase, în special în zona imobiliară și anticipăm că mandatele de acest tip vor fi într-un număr mare și spre finalul anului și în 2021”, subliniază Adriana Dobre.

Un alt sector generator de proiecte interesante este cel de IT & Technology. Avocații SAA au constatat că, deși este o perioadă dificilă din punct de vedere economic, investitorii nu şi-au pierdut interesul pentru tranzacţile din industria de tehnologie. „Noi am avut și avem în continuare o perioadă foarte ocupată, date fiind numeroasele tranzacții de M&A din ultimele luni, cel mai recent proiect din zona de M&A finalizat fiind chiar asistența acordată unui important procesator de plăți activ pe piețele din Europa și Africa, cu privire la achiziția companiilor Wirecard în România.Pentru anul 2021 luăm în calcul posibilitate de creștere a litigiilor pe fondul neexecutărilor obligațiilor contractuale generate de lipsa de cash flow sau intervenirea impreviziunii, însă noi suntem pregătiții să acordăm asistență juridică clienților atât cu privire la toate implicațiile comerciale, cât și cu privire la toate implicațiile juridice ale pandemiei asupra businessurilor acestora”, concluzionează Adriana Dobre.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1067 / 1694
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS își extinde spațiul de birouri și prelungește pe termen lung contractul de închiriere în One Tower
Clifford Chance Badea a asistat PIB Group Europa în tranzacția care marchează debutul companiei britanice pe piața de brokeraj de asigurări din România. Ce avocați au făcut parte din echipa coordonată de Nadia Badea, Partener Clifford Chance
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat stagiar | Litigii
CMS alături de PPC în încheierea unui acord strategic cu MYTILINEOS Energy & Metals pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte fotovoltaice de până la 2GW, în patru țări | Horea Popescu și Mircea Moraru (CMS România) au coordonat echipa internațională care a asistat compania elenă de utilităţi electrice pe parcursul acestei proiect complex
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați cu experiență | Litigii
LegiTeam: Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru Departamentul de Real Estate & Construction
Statulat Albulescu anunță o nouă rundă de promovări în cadrul echipei. Cinci avocați au făcut un pas înainte în carieră
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners primește la Londra premiul Firma Anului în România pentru litigii de brevete, acordat de Managing IP. Alina Tugearu (partener): “Suntem mândri că proiectele pe care le-am derulat sunt remarcate de comunitatea internațională a profesioniștilor în proprietate intelectuală și că munca noastră primește o recunoaștere de un asemenea calibru. Premiul aparține în primul rând echipei care stă în spatele acestor rezultate remarcabile”
SIMION & BACIU câștigă distincțiile Firma Anului în Domeniul Mărcilor și Firma Anului în Domeniul Drepturilor de Autor și Desene în România în cadrul prestigioasei gale Managing IP EMEA. Ana-Maria Baciu (managing partner) a fost desemnată Practicianul Anului în România
Avocații firmei Mitel & Asociații au lucrat anul trecut în 10 tranzacții de M&A, principalele mandate venind din sectorul medical, domeniul securității și managementul riscului și energie | Interesul pentru ținte de achiziții din România se menține ridicat din partea unor investitori cu profil mixt – fonduri de investiții ̸ private equity și investitori strategici. Sorin Mitel, Senior Partner: Se poate remarca și un interes crescut din partea companiilor din Asia, care își fac tot mai mult simțită prezența în România
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Diana Maria Gogoașă, cel mai mare punctaj la examenul organizat de Facultatea de Drept în anul 2021: Pentru o perspectivă mai aplicată asupra profesiilor juridice, consider că ar fi benefică suplimentarea orelor obligatorii de practică. 60, respectiv 90 de ore pe an, nu sunt suficiente pentru ca un student să-și formeze o opinie completă despre profesiile juridice
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...