ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

De vorbă cu avocații Bondoc & Asociații despre efervescența din domeniul achizițiilor publice, așteptată a fi potențată de implementarea PNRR. O radiografie a sectorului ce va fi ”pe val” și sfaturi pentru potențialii participanți la procedurile de achiziție publică

20 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

Legislația în materie de achiziții publice urmează să fie modificată suplimentar ca urmare a implementării reformelor asumate în cadrul PNRR, fiind anunțată constituirea de unități centralizate de achiziții la nivelul autorităților publice, o Strategie Naționala a Achizițiilor Publice actualizată, care să includă măsuri orizontale de susținere a implementarii PNRR, o digitalizare suplimentară a Sistemului Electronic de Achiziții Publice (inclusiv interoperabilitatea acestuia cu alte baze de date, utilizarea de formulare electronice, facturi electronice, plăți electronice etc).

 
 
Cu o vastă experiență în multiplele scenarii ce pot interveni pe parcursul procedurilor de achiziție publică și implementării contractelor din domeniu, casa de avocatură Bondoc si Asociații are departamente foarte puternice implicate în această problematică.Un element important de diferențiere îl constituie abordarea pluridisciplinară permanentă și concentrată pe o abordare strategică holistică.Profesioniștii Bondoc si Asociații acordă o deosebită atenție detaliilor din proiectele complexe. Departamentele cele mai implicate sunt cel de achiziții publice și partneriat public privat, coordonat de Simona Petrișor, avocat asociat în cadrul Bondoc si Asociații, și cel de litigii, coordonat de Viorel Dinu, avocat asociat.

„Acoperim întreaga arie de aspecte ce țin de achiziții publice. În plus, membrii echipei de achiziții publice și parteneriat public privat din cadrul Bondoc & Asociații intervin activ regulat în încercarea de îmbunătățire a cadrului legislativ și a practicii autorităților, inclusiv cu privire la elaborarea de ghiduri în materie în cadrul AmCham, de exemplu”, punctează Lucian Bondoc, Asociat Coordonator Bondoc si Asociații.

Politica firmei este centrată pe ideea de a acoperi orice aspect din domeniu și aplicarea raportat la nevoile clientului

Indiferent de tipul mandatului încredințat avocaților Bondoc si Asociații, prioritară în abordarea oricărui proiect este identificarea nevoilor și intereselor clientului și selectarea celei mai potrivite echipe și îmbinarea ariilor de practică cele mai adecvate pentru a răspunde acestor nevoi și interese.

Cu o astfel de politică, firma de avocatură a reușit să construiască un portofoliu însemnat de clienți, care apelează la serviciile Bondoc si Asociații în multiple probleme care țin de sectorul achizițiilor publice din sectoare dintre cele mai diverse incluzand infrastructură rutieră, constructii de alt tip, servicii medicale, energie, industrie, IT&C, domenul farmaceutic, servicii de proiectare si inginerie, transporturi etc.
Astfel, printre mandatele noi primite în 2021 se remarcă diverse dispute și contestații în legătură cu contracte sau proceduri de achiziție publică în proiecte mari de infrastructură, asistență legată de posibilitatea modificării unor contracte aflate în derulare, precum și litigii în legătură cu executarea unor contracte de achiziție publică.
Analiza portofoliului de clienți arată faptul că, în această perioadă, ca urmare a dificultăților diverse întâmpinate din cauza pandemiei, numeroși clienți din zona de construcții și infrastructură, în sens mai larg, au apelat pentru rezolvarea problemelor, la avocații firmei Bondoc si Asociații. Un exemplu în acest sens îl consituie penalitățile pentru pretinsa întârziere în executare.

De asemenea, au devenit și mai numeroase mandatele încredințate firmei de clienții din industria farmaceutică.

„Mandatele curente și recente ale Bondoc & Asociații în aria de practică achiziții publice și parteneriat public-privat se pot clasifica, în mod generic, în două mari categorii: (1) mandate referitoare la contestații în cadrul anumitor proceduri de achiziție publică și respectiv litigii în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică, pe de o parte, și, (2) pe de altă parte, mandate de asistență și consultanță diversă, în legatură cu numeroase aspecte legate de participarea la proceduri de achiziție publică, derularea și modificarea contractelor deja încheiate, inclusiv din perspectiva ajustării prețurilor, relația cu autoritățile contractante și sub-contractanții sau furnizorii etc. De asemenea, am asistat clienți care se aflau în postura de sub-contractanți sau asociați cu alte societăți (lideri de asociere), în dispute între aceștia sau cu autoritățile contractante Achizitiile publice nu inseamna deci doar pregatirea ofertelor sau contestatii, ci si executarea contractelor de achizitie publica, ce ridica foarte multe probleme practice”, explică Viorel Dinu.

Simona Petrișor aminteste si că printre problemele supuse atenției avocaților firmei regulat se remarcă și necesitatea ajustării prețurilor în contracte de achiziție publice deja în derulare, cauzate de majorarea cheltuielilor directe și indirecte ale contractanților, cu forța de muncă și materiile prime, precum și de necesitatea efectuării de lucrări suplimentare etc. „Recenta adoptare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată prin Legea nr. 281/2021, rezolvă cel puțin parțial această problemă, care devenise una sistemică, iar nu doar problema unora dintre contractanți”, subliniază expertul.

În 2021, Bondoc și Asociații a fost implicată în contestațiile și plângerile în legatură cu proceduri de atribuire de la peste un miliard euro, în domeniul infrastructurii mari, la proceduri de ordinul sutelor de milioane de lei pentru servicii și lucrari de decontaminare, precum și în litigii legate de ajustare de preț sau penalități din contracte de achiziție publică de lucrări sau în servicii de proiectare, de asemenea de valori considerabile.

 
 

Modificări importante în legislația achizițiilor publice


Volumul de asistență este potențat și de schimbările legislative frecvente care au intervenit în acest domeniu.

Cele mai recente modificări sunt cele operate prin Ordonanța nr. 3/2021 și care au ca scop, declarat de altfel în Nota de fundamentare, flexibilizarea procedurilor de achiziție publică.

Viorel Dinu este de părere că printre cele mai importante modificări în acest sens se evidențiază reducerea anumitor termene din cadrul procedurilor și obligația (nu doar dreptul) autorităților contractante de a încheia contractul cu ofertantul câștigător validat prin decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), fără să se mai aștepte rezultatul definitiv al căilor de atac subsecvente contestației.

„Noile prevederi ce obligă autoritățile contractante să încheie contractele de achiziție în cazul menținerii rezultatului procedurii fie prin decizia CNSC, fie prin decizia instanței vor contribui la accelerarea procedurilor respective. În același sens merg și noile prevederi ce reglementează caracterul executoriu al hotărârii primei instanțe, nefiind posibilă suspendarea punerii în executare a acesteia. Pe de altă parte, aceste modificări pot genera complexități în cazul unor decizii în instanță ulterioare contrare. Pot, de asemenea, pune o presiune psihologică contraproductivă asupra magistraților în sensul menținerii unor contracte în cazuri discutabile”, susține avocatul.

Simona Petrișor, partenerul Bondoc & Asociații ce coordonează asistența de tip consultanță în materie de achiziții publice și parteneriate public private în cadrul acestei societăți adaugă că toate modificările sunt în linie cu reformele anunțate în cadrul Reformei 8 (Reformarea sistemului de achiziții publice) din cadrul C14 (Buna guvernanță) din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Eficientizarea procesului de atribuire reprezenta unul dintre cele cinci obiective de atins de Guvernul României înainte de primirea primei tranșe din PNRR anunțată în 2 decembrie. ”Sunt deja numeroase voci in piata care dezbat utilitatea si eficienta viitoare a unor astfel de masuri, considerandu-le criticabile in contextul contenciosului semnificativ pe care piata romaneasca il cunoaste in materie de achizitii publice.
Colegul meu a și menționat mai sus o serie de riscuri”, spune Simona Petrișor.

În același timp, este de reținut faptul că fără o pregătire corespunzătoare a documentațiilor procedurilor de achiziție și a personalului implicat în organizarea acestora (posibile inclusiv prin implementarea altor diferite componente de reformă asumate cu privire la domeniul achizițiilor publice în cadrul PNRR) măsurile adoptate prin Ordonanța 3 pot să nu își atingă scopul ultim, ci să faciliteze distorsiuni.

„Măsura în care modificările legislative realizate deja vor determina de o manieră semnificativă o accelerare a finalizării cu succes a procedurilor viitoare rămâne să treacă proba timpului și a practicii. Una dintre vulnerabilitățile noilor prevederi reiese din chiar forma lor de adoptare – pe calea unei ordonanțe (simple) care modifică legi și o ordonanță de urgență. Astfel, forma adoptată a Ordonanței nr. 3/2021 este supusă aprobării Parlamentului, care poate opera, la rândul său, alte modificări. Deși în Senat, prima Cameră sesizată, OG 3/2021 a fost aprobată, la mijlocul lunii octombrie, fără nicio modificare, legea de aprobare este în prezent în analiza Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților, cameră decizională, astfel că nu pot fi excluse modificări”, nuanțează Viorel Dinu.

 

Descurajarea contestațiilor abuzive

Noul cadru legal vine cu multe schimbări menite să descurajeze practica unor contestații abuzive. Astfel, principala măsură de descurajare a depunerii abuzive a contestațiilor are in vedere impunerea depunerii unei cauțiuni la formularea acestor căi de atac. „Regula necesității depunerii de cauțiuni rămâne statuată ca și până acum, în același procent de 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică contestat, cu anumite limite maxime. Modificarea adusă de Ordonanța nr. 3/2021 în acest domeniu prevede majorarea limitei maxime a valorii cauțiunii, de la 880.000 lei la 2.000.000 lei pentru contestaţiile depuse ulterior datei-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor. În plus, și măsura care obligă autoritățile contractante să încheie contractul cu ofertantul câștigător, confirmat prin decizia CNSC, fără a mai aștepta soluționarea căilor de atac, ar putea fi considerată ca având un efect de descurajare, strict în ceea ce privește etapa căilor de atac”, detaliază avocatul.

Cu toate acestea, calea atacării prin contestații, plângeri etc. a actelor autorității contractante de către persoanele care se consideră vătămate prin acestea rămâne deschisă „Într-un sistem de drept democratic în care accesul liber la justiție rămâne un drept fundamental statuat prin Constituție, eliminarea de plano a acestei posibilități nu poate fi luată în considerare, indiferent de importanța proiectului ce face obiectul procedurii de achiziție publică contestată. Astfel, evident, nu este exclusă depunerea de contestații chiar și cu privire la procedurile care ar urma să fie organizate în cadrul implementării PNRR”,  arată avocatul asociat al Bondoc și Asociații.

„Din perspectiva potențialilor participanți la procedurile de achiziție publică, principalele aspecte de avut în vedere dintre modificările aduse legislației prin Ordonanța nr. 3/2021 sunt cele privitoare la căile de atac aferente acestor proceduri și efectele lor. Ca și până acum, vom sprijini clienții în identificarea celor mai potrivite soluții pentru dificultățile specifice pe care le pot întampina pe parcursul procedurilor de achiziție publică și/sau a derulării contractelor încheiate în urma acestor proceduri”, mai spune Viorel Dinu.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.


Impactul Planului Național de Redresare și Reziliență


Așteptările legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență în România sunt mari, mai ales având în vedere complexitatea și aria extrem de largă de domenii vizate de reformele și invesțiile prevăzute în PNRR și care acoperă în mare măsură întreg spectrul economic și social.

„Este de așteptat un impact important, atât în economie, cât și, în mod firesc, în avocatura de business. Acest impact este așteptat să se manifeste gradual, corespunzător calendarului de reforme și investiții asumate de România în cadrul PNRR”, subliniază Simona Petrișor.

Avocatul mai amintește că, în ceea ce privește reformele legislative, aspecte majore legate de debirocratizare, digitalizare si simplificarea interactiunilor cu autoritatile publice se regăsesc în mai multe componente ale PNRR.

„Pe lângă aspectele care vizează sistemul fiscal și digitalizarea ANAF sau reformarea sistemului de achiziții publice în direcția eficientizării acestuia, un impact important asupra mediului de afaceri îl va avea probabil implementarea reformelor din componenta 9 a PNRR -  dedicate expres sprijinirii mediului de afaceri din România, inclusiv sectorului cercetării, dezvoltării și inovării.

Reformele legislative prevăzute vizează modificări majore în ceea ce privește constituirea societăților și înregistrarea la Registrul Comerțului, eliminarea anumitor cerințe privind punctele de lucru, dar și adoptarea unui act normativ privind așa-numita Licență industrială unică, menit să simplifice procedurile și formalitățile de obținere a diferitelor autorizații și licențe.

Acestor reforme, care ar trebui să simplifice în mod substanțial diversele etape cheie din existența și activitatea unei societăți, li se adaugă modificări cu impact asupra proiectelor de investiții, precum cele vizând codificarea legislatiei construcțiilor, (e.g. noul Cod al Urbanismului și Amenajării Teritoriului) sau modificările legislative ce ar urma să fie adoptate într-o serie de domenii pentru a asigura integrarea și protecția biodiversității.

Inclusiv legislația în materie de achiziții publice urmează să fie modificată suplimentar ca urmare a implementării reformelor asumate în cadrul PNRR, fiind anunțată constituirea de unități centralizate de achiziții la nivelul autorităților publice, o Strategie Naționala a Achizițiilor Publice actualizată, care să includă măsuri orizontale de susținere a implementarii PNRR, o digitalizare suplimentară a Sistemului Electronic de Achiziții Publice (inclusiv interoperabilitatea acestuia cu alte baze de date, utilizarea de formulare electronice, facturi electronice, plăți electronice etc).

Toate aceste reforme anunțate reprezintă modificări legislative importante, în legătură cu care vom fi, bineînțeles alături de clienții noștri în  interpretarea, corelarea și implementarea lor în activitatea de zi cu zi. Se poate considera că acestea, alături de alte măsuri legate de digitalizare, transparență și coeziune legislativă, investiții etc, vor determina îmbunătățirea și dezvoltarea cadrului economic actual in masura in care proiectele respective vor fi adoptate in urma unor procese legislative așezate și transparente, cu participarea activa si a mediului privat . În ceea ce privește investitiile anunțate în cadrul PNRR, din perspectiva ariei de practică din domeniul achizițiilor publice, respectiv în infrastructura rutieră, feroviară, de transport urban, infrastructura cibernetica si de cloud guvernamental, infrastructura gestionarii deseurilor, precum si in infrastructura medicala pentru a da doar câteva exemple relevante – vor crea cu siguranță premisele înmulțirii semnificative a proiectelor de infrastructură și, implicit, creșterea oportunităților de business pentru practica în domeniu ”, a conchis avocatul asociat al Bondoc și Asociații.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 318 / 6127
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Țuca Zbârcea & Asociații, desemnată Firma de Avocatură a Anului din Sud-Estul Europei de către publicația britanică The Lawyer. Florentin Țuca (Managing Partner): Premiul ne plasează alături de cele mai puternice firme de avocați din regiune și reprezintă o recunoaștere a profesionalismului întregii noastre echipe
Studiu Refinitiv | Cum s-au împărțit fuziunile mid-market, în primele 10 luni din 2022, pe firmele de avocatură active și la București. CMS sprintează în regiunea EMEA, tranzacții mai mici și mai puține
Banking & Finance | Avocații NNDKP au asistat clienții în finanțări de cca. 2,8 miliarde de euro, în ultimul an. Cele mai relevante au continuat să fie finanțările sindicalizate în care bănci din România au pus la dispoziția împrumutaților fonduri semnificative pentru capital de lucru. De vorbă cu Alina Radu, Partener și Coordonator al practicii, despre particularitățile proiectelor, apetitul pentru finanțare, echipă și tendințele care se prefigurează
Biroul CMS din București a asistat grupul german All4Labels în achiziția Romprix Exim. O echipă de avocați cu senioritate ridicată a lucrat în tranzacția prin care se configurează liderul pieței locale de imprimare digitală industrială
Schoenherr a asistat CA Immo, iar KPMG Legal a stat alături de Pavăl Holding în cea mai mare tranzacție imobiliară de pe piața locală. CBRE, consultant financiar și imobiliar exclusiv al vânzătorului | Ce avocați au lucrat în achiziția de 377 mil. € și ce spune Karina Pavăl, Vicepreședinte Pavăl Holding, despre echipa de consultanți
Avocații firmei Stratulat Albulescu spun că apar tot mai multe tranzacţii de conţinut social media care, pe lângă valoarea impresionantă, vin la pachet cu implicaţii din perspectivă IP pe mai multe niveluri. De vorbă cu Elena Stan, Managing Associate, despre schimbările semnificative din legislația mărcilor, aspectele provocatoare ale proiectelor din practica de IP și diversitatea portofoliului de clienţi
BONDOC și Asociații, alături de organizatorii Concertului Extraordinar de Anul Nou de la Ateneul Român ǀ Mihaela Bondoc (Partener): Talentul, emoția, dedicarea, merită toată susținerea noastră
Bondoc și Asociații obține câștig de cauză într-un litigiu privind validitatea contractelor încheiate de lanțurile de supermagazine
NNDKP a asistat cu succes Enel într-un litigiu fiscal complex privind deductibilitatea amortizării fiscale aferente unor active corporale dobândite prin transfer de la clienți
Arbitrajul ICSID cerut de Plaza Centers NV, dezvoltator imobiliar care cere statului român să compenseze pierderi de cca. 383 mil. € în proiectul Dâmbovița Center, intră în line dreaptă după numirea arbitrilor. România a mers pe mâna unui profesor emerit al Universității Sorbona, reclamanții au ales un canadian, iar președintele Tribunalului este un lord englez
Statul a bugetat aproape o jumătate de milion de euro, anul acesta, pentru arbitrajul în care 15 firme și 28 de persoane fizice din 7 țări au chemat România la ICSID. Ce onorarii primesc firmele care asigură apărarea României în acest dosar în care investitorii susțin că au avut pierderi considerabile și au pretenții de 213 mil. €
Activitate intensă pentru avocații de concurență de la PNSA, firmă evidențiată de directoarele internaționale în această arie de practică. Despre lista priorităților Consiliului Concurenței, proiectele în care sunt implicați avocații și cele mai sensibile reglementări de care firmele trebuie să țină seama, într-o discuție cu partenerul Mihaela Ion
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...