ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Mandate provocatoare, multe proiecte noi și clienți de talie grea în practica de Energie si Resurse Naturale de la Popescu & Asociații | Avocații sunt alături de jucători-cheie din mai multe industrii și asistă ca lead-counsel un lider mondial în legătură cu o finanțare pentru implementarea unui proiect-pilot. În 2022 sunt așteptate investiții offshore și numeroase alte proiecte de amploare

17 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

Profesioniștii Popescu & Asociații au constatat o creștere a cererii de mandate noi, atât pe parte necontencioasă (drept corporativ, comercial, dreptul muncii etc.) cât și pe cea a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor de judecată sau a curților de arbitraj local ori internațional.

Loredana Popescu (stanga), Partener, si Dana Bivol, Partener - Popescu & Asociatii

 
 
În 2021, alături de sectorul tehnologiei și cel al imobiliarelor, domeniul energiei a fost unul dintre cele mai dinamice din punctul de vedere al apetitului pentru tranzacții.Semnalele din piață indică faptul că trendul acesta se va menține și în perioada următoare. Din analizele avocaților de business rezultă că se remarcă un interes sporit al investitorilor pentru portofolii de proiecte verzi, dar se evidențiază și necesitatea unei mai mari transparențe din partea companiilor cu privire la obiectivele lor de sustenabilitate în contextul post-pandemic.

Pentru firma de avocatură Popescu & Asociații, ultimele 12 luni au adus o creștere a activității în aria dreptului energiei, dar mai ales în zona resurselor naturale. Experții au avut în lucru proiecte care au presupus o continuare a mandatelor existente, ce au inclus dificultățile aferente, dar și mandate în care au oferit asistență juridică unor clienți nou adăugați în portofoliu.


„Asistența juridică a inclus o gamă largă de aspecte de drept corporativ și comercial, piață de capital ori litigii sau proprietate intelectuală, de la recapitalizări, aspecte de conformitate, restructurări de contracte comerciale, dispute legate de proprietate intelectuală și dreptul de folosință al mărcii, obținerea de autorizații pentru gestionarea depozitelor de zgură ori a unor importante gropi de gunoi, cu implicații majore, având în vedere sancțiunile existente din partea Uniunii Europene, precum și activități ce țin de prospectare, explorare, dezvoltare, exploatare și comercializare a produselor miniere”, a explicat Loredana Popescu, Partener Popescu & Asociații, pentru BizLawyer.

Proiectele și-au urmat cursul firesc

Portofoliul de mandate în care avocații firmei s-au implicat, în toată această perioadă, dovedește faptul că, în ciuda crizei medicale (actuale încă) și a tuturor implicațiilor aferente, proiectele de tip day to day business advisory nu au încetat își urmeze cursul firesc.

De asemenea, profesioniștii Popescu & Asociații au constatat o creștere a cererii de mandate noi, atât pe parte necontencioasă (drept corporativ, comercial, dreptul muncii etc.) cât și pe cea a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor de judecată sau a curților de arbitraj local ori internațional.
„Având în vedere multitudinea de măsuri - adoptate în ultimele 12 luni - destinate angajatorilor, care au avut rolul de a-i sprijini pe aceștia și de a salva totodată locurile de muncă ale angajaților, am intervenit activ pentru clienții care activează în domeniul energiei și i-am sprijinit cu sfaturi clare, care le-au permis să-și păstreze activitatea în parametri normali sau să o optimizeze în acord cu noile reglementări în vigoare. De regulă, activitatea implică analiza aspectelor de reglementare din prisma legislației secundare specifice care este extrem de complexă, aspectele de soluționat și clarificat fiind multiple, vizând de regulă implementarea de restructurări și reorganizări, adoptarea de hotărâri de către adunarile generale ale asociaților/acționarilor ș.a. ”, arată Dana Bivol, Partener Popescu & Asociații.

Totodată, avocații au continuat să asiste clienții cu privire la implementarea regulamentului GDPR din perspectiva respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

„Dificultatea mandatului la care facem referire a rezultat din numărul foarte mare de angajați ai companiei (peste 8.000 de persoane) și din cantitatea semnificativă de date care sunt prelucrate la nivelul companiei (peste 2.000 de ghișee unde sunt colectate date ale consumatorilor finali)”, menționează Dana Bivol.
„În plus, este relevant să amintim că anul trecut, legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată în vederea respectării calendarului agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a prețurilor la energie și gaze naturale de la 1 ianuarie 2021, investițiile noi în producția de energie electrică fiind stimulate prin această modificare legislativă. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piața centralizată (OPCOM), investitorii straini nu puteau să investească în România cu contracte de vânzare anticipată, astfel că, mandatele noastre au vizat investitori strategici cu planuri de investiții pe termen lung în România și nu doar speculative”, completează avocatul.

Și anul 2021 a fost marcat de criza Covid-19 și de incertitudinile aferente. Este însă notabilă liberalizarea pieței energiei și asigurarea unei aprovizionări constante, luând în calcul perioada dificilă. „Piața s-a adaptat însă rapid contextului, în 2022 fiind așteptate investiții offshore și alte numeroase proiecte de amploare în domeniul energetic ”, punctează Dana Bivol.

Mandate complexe și foarte diverse

În ceea ce priveste proiectele de exploatare a unor metale prețioase sau altor minereuri, echipa Popescu & Asociații a continuat să asiste, pe parcursul anului 2021, un conglomerat industrial cu sediul în Grecia și birouri în alte 29 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa în toate procedurile privind recapitalizarea juridică și corporativă a filialei românești (care este cea mai importantă fabrică producătoare de plumb, zinc și alte materiale neferoase din România). De asemenea, consultanții au asistat acest client, în mod special, în ceea ce privește obținerea licențelor de exploatare a mediului și gestionarea deșurilor de zgură.

„Provocările mandatului derivă din complexitatea acestuia, luând în calcul parametrii foarte limitați în care autorizarea unui astfel de proiect poate fi negociată cu autoritățile locale având ca obiect eliminarea deșeurilor și utilizarea continuă a resurselor, ca urmare a sancționării României în nenumărate rânduri de către Curtea Europenă de Justiție tocmai pentru implementarea greșita a măsurilor în acest domeniu”, nuanțează Loredana Popescu.

Un alt mandat aparte, de o complexitate mare, este reprezentat de asistența continuă acordată uneia dintre cele mai importante companii de construcții italiene, mandatul P&A acoperind procedurile legate de obținerea licențelor de exploatare pentru mai multe depozite constând din resurse minerale precum cuarț sau marmură.

„Mandatul este unul de o complexitate ridicată întrucât analiza noastră vizează aspecte delicate privind dreptul de proprietate și, bineînțeles, reglementările legale din domeniul minier, complexe și pe alocuri, lacunare. Conform prevederilor legale, resursele minerale sunt proprietatea exclusivă a Statului Român, astfel încât exploatarea drepturilor asupra lor necesită autorizarea din partea organelor competente prin intermediul unei proceduri ce implică o serie de etape care trebuie să fie atent planificate și gestionate. De asemenea, dreptul de folosință asupra terenurilor în vederea exploatării resurselor poate fi dobândit prin vânzare, schimb, locațiune, expropriere sau concesiune, astfel încât implicarea noastră în asistarea clientului intervine inclusiv în derularea negocierilor”, detaliază Partenerul Popescu & Asociații.

Mai mult, în practica recentă a firmei de avocatură, echipa a acordat asistență juridică unor clienți – societăți internaționale care au fost implicate în operațiuni de tranzacționare a certificatelor verzi, fiind de remarcat în acest sens, un mandat de o complexitate ridicată care a vizat proceduri inițiate de investitori împotriva unor SPV-uri constituite în România, proprietare a unor parcuri fotovoltaice, pentru care la momentul autorizării s-au acordat certificate verzi.
    
Particularitatea proiectelor a vizat în principal faptul că în decizia de bussiness privind achiziționarea acestor investiții au fost evaluate și luate în considerare schemele de certificate verzi, care au fost, de asemenea, parte componentă din procedura de obținere a finanțării.

 
 

Un alt proiect important a vizat asistarea unui potențial investitor în fața organismelor bancare în care decizia de finanțare a fost puternic influențată de schema de certificate verzi deținute de obiectivul investițional. Ceea ce s-a remarcat în practică a fost că decizia de finanțare a luat în considerare, într-o manieră semnificativă, și  existența acestor certificate verzi.

Profesioniștii Popescu & Asociații au avut în lucru și mandate care au urmărit tranzacții M&A sau finanțări.

De exemplu, firma de avocatură este alături de unul dintre jucătorii-cheie din industria de furnizare a energiei electrice, pe durata procedurii de restructurare și finanțare a creanțelor uneia dintre cele mai mari companii chimice din România și Europa de Sud-Est deținută de statul român, ca parte a procesului de vânzare a pachetelor principale de active către unul dintre cei mai mari producători de produse chimice din România.

Totodată, a asistat clientul pe parcursul întregului proces de restructurare a tuturor contractelor comerciale cu clienții finali industriali din România, ca urmare a modificărilor legislative care au presupus schimbarea platformei de calcul al prețului final al energiei în raport cu modificarea bazelor și, respectiv, transferul sarcinii financiare a costului autorității de reglementare de la furnizor la beneficiar.

„Cel mai probabil, proiectul este unul dintre cele mai dificile și complexe pe care piața de energie din România le-a avut în ultimii zece ani, în principal în raport cu numărul mare de creanțe (peste 750 de milioane de euro) care au trebuit restructurate și finanțate în ultimii opt ani și determinate, în primul rând, de consecințele complexe ridicate asupra pieței de energie în urma insolvenței. Asistența juridică aferentă acestui proiect a fost unică, în condițiile în care o astfel de intervenție legislativă nu a fost niciodată efectuată, iar dificultatea a rezultat din faptul că a trebuit să identificăm modalități contractuale de modificare a prețului final plătit de beneficiar, fără a încălca obligațiile asumate de furnizor”, explică Loredana Popescu.

În ceea ce privește sfera litigiilor, în domeniul energiei, pe parte contencioasă, echipa Popescu & Asociații este activă într-o gamă largă de dosare aflate pe rolul instanțelor locale și europene cu privire la aspecte de proprietate intelectuală apărute ca urmare a încălcării drepturilor de marcă, multiple litigii comerciale, administrative și fiscale derivate din rapoarte de audit, proceduri de insolvență, proceduri judiciare privind gestionarea și punerea în aplicare a autorizației integrate de mediu și a gropii de deșeurilor menajere.
De asemenea, în portofoliul firmei de avocatură sunt incluse dosare cu Statul Român în legătură cu modul de îndeplinire a obligațiilor de investiții rezultate din privatizare, dar și cu modul de executare a obligațiilor bipartite.

„Asistăm în prezent (ca lead-counsel) liderul mondial în metalurgie, energie electrică și comercializarea gazelor în legătură cu o finanțare acordată unei filiale românești a grupului pentru implementarea unui proiect-pilot de valorificare a deșeurilor în spiritul economiei circulare promovat de Uniunea Europeană. Filiala din România este un jucător-cheie, specializat în domeniul materialelor din plumb, zinc și alte materiale neferoase, iar jurisdicțiile implicate sunt România și Grecia. Dificultatea/complexitatea mandatului este dată, în principal de finanțarea cu grad ridicat de risc, având în vedere că expunerea companiei este uriașă, legată în mod direct de capacitatea subsidiară de a obține autorizațiile necesare pentru funcționarea proiectului”, completează Dana Bivol.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 

Portofoliu de clienți premium și proiecte provocatoare


Portofoliul de clienți deținut de Popescu & Asociații include companii locale și internaționale, jucători activi în sectoare precum metalurgie, energie electrică și resurse naturale, gaze, contracte de performanță energetică.

Printre cele mai importante nume se numără: liderul mondial în metalurgie, energie electrica și comercializarea gazelor; cel mai mare producător și distribuitor multinațional italian de energie electrică și gaze naturale; unul dintre principalii jucători români din industria de producere a energiei electrice; unul dintre cele mai mari grupuri globale, activ în domeniul energiei și al serviciilor conexe; o organizație care apără drepturile și promoveaza interesele angajaților din sectorul energetic, petrol, gaze și minerit; un important jucător activ în domeniul metalurgiei în România; o autoritate activă în domeniul mediului, apelor și pădurilor; una dintre cele mai importante companii italiene de construcții, care a ajuns la a treia generație antreprenorială în sectoarele construcțiilor și pietrei; o importantă companie românească activă în domeniul serviciilor auxiliare alimentării cu energie; un grup de investitori privați din Orientul Mijlociu etc.

„Noi funcționăm după o regulă simplă, care ne ajută să fim eficienți de fiecare dată: am gândit ca toate echipele să fie multidisciplinare, ceea ce înseamnă că implicăm în toate mandatele noastre profesioniști cu abilități și expertiză diferită pentru a găsi cele mai bune și mai rapide soluții pentru problemele de natură juridică ale clienților noștri. De exemplu, alături de specialiștii în energie lucrează avocați și consultanți specializați în dreptul mediului și probleme de mediu, aspecte juridice corporative ce țin de buna desfășurare a activității de zi cu zi a companiilor, atât la nivel local, cât ți internațional (în funcție de client), fuziuni, achiziții, reglementare, finanțări, aspecte de natură contencioasă ori chiar penală. Echipa include doi parteneri și alți cinci avocați colaboratori și este coordonată, în funcție de natura mandatului de Dana Bivol sau de mine”, explică Loredana Popescu.


Asistență juridică și reprezentare pentru jucători cheie din mai multe domenii


Fiind extrem de activă în aria dreptului energiei, firma de avocatură are în portofoliu un număr însemnat de proiecte importante.

Mandatele Popescu & Asociații includ asistență juridică și reprezentare pentru: unul dintre jucătorii cheie din industria de energie electrică în legătură cu multiple litigii comerciale, administrative și fiscale derivate din rapoartele de audit realizate de Curtea de Conturi a României, precum și în cadrul procedurii de insolvență împotriva uneia dintre cele mai mari companii petrochimice din România și Europa de Sud-Est; o organizație care apară drepturile și promovează interesele angajaților din sectorul energetic, petrol și gaze și minerit în vederea identificării unor potențiale soluții și recomandări pentru organizarea Congresului Național pe perioada stării de alertă declarate pe teritoriul României din cauza pandemiei de COVID-19, în contextul unui cadru legislativ deficitar, urmârind respectarea atât a obligațiilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19, cât și a respectării drepturilor membrilor; cel mai mare producător și distribuitor multinațional italian de energie electrică și gaze naturale în legătură cu o gamă largă de litigii de proprietate intelectuală apărute ca urmare a încălcării drepturilor comerciale de marcă, cu scopul de a suspenda utilizarea unui domeniu de internet, inclusiv numele și marca înregistrată și utilizată în mod fraudulos de către o terță parte; unul dintre cele mai mari grupuri globale, activ în domeniul energiei și al serviciilor conexe și filialele sale din România în legătură cu activitatea sa curentă care implică propunerea, discutarea, negocierea și încheierea documentelor derivate din activitatea sa de comerț cu produse energetice, dar și apărarea intereselor sale în fața instanțelor judecătorești și a tribunalelor arbitrale; o autoritate din România în procedurile judiciare privind gestionarea și implementarea autorizației integrate de mediu și a gropii de gunoi menajere aferente celui mai vechi depozit de deșeuri din București și în legătură cu care România a fost sancționată de Comisia Europeană pentru neînchiderea și nereabilitarea a 68 de depozite ilegale de deșeuri,  împreună cu alte țări europene; una dintre cele mai importante companii de construcții italiene, care a ajuns la a treia generație antreprenorială în sectoarele construcțiilor și pietrei cu privire la procedurile legate de obținerea licențelor de exploatare pentru mai multe depozite constând în resurse minerale precum cuart sau marmură, în scopul prospectării, explorării, dezvoltării, exploatării, pregătirii/prelucrării, comercializării produselor miniere, îngrijirii și întreținerii/închiderii minelor, inclusiv reabilitarea mediului.„Poate unul dintre cele mai complexe mandate este reprezentat de asistența juridică și reprezentarea în fața instanțelor a unui conglomerat mondial într-o multitudine de dosare cu Statul Român (atât în calitate de acționar al societăților achiziționate de grup în procesul de privatizare în România, cât și ca entitate publică, de reglementare sau supraveghere), cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce vizează investiții în baza privatizărilor precum și cu modalitatea de executare a obligațiilor bipartite rezultate din sentințele arbitrale pronunțate în arbitrajele efectuate de părți cu privire la contractul de privatizare (contract care a fost în trecut obiectul normelor UNCITRAL derulate la Londra de avocații Popescu & Asociații). Importanța proiectului este copleșitoare atât în ceea ce privește efectele pe care pierderea litigiilor le poate avea asupra grupului în legătură cu expunerea acestora, direct legate de limitele în care România a fost sancționată de CJUE pentru nerespectarea standardelor de mediu impuse la nivel comunitar raportând la orice sancțiuni de reglementare sau judiciare care pot fi impuse filialelor grupului”, susține Loredana Popescu.

Problemele domeniului energiei

Dana Bivol amintește faptul că domeniul energiei suferă și va suferi în continuare pe fondul crizei energetice existente la nivelul Uniunii Europene, care se manifestă și în țara noastră. Necesitatea de a lua măsuri urgente care să limiteze efectele acestei crize asupra populației, dar și a consumatorilor industriali poate determina o anumită reticență din partea investitorilor.

„De altfel, remarcăm faptul că însăși recenta lege de aprobare a OUG 118/2021 prin care s-au introdus, dar și confirmat, măsurile de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale a determinat o serie de nemulțumiri la nivelul jucătorilor de pe piața energiei în condițiile în care finanțarea acestora este profund afectată, cu repercusiuni grave în ceea ce privește funcționarea pieței interne de energie”, precizează Dana Bivol.

Cu toate acestea, avocatul mai spune că au fost anunțate proiecte de investiții curajoase nu doar în domeniul energiei tradiționale, ci și în ceea ce privește energia nucleară, România dorindu-se a deveni un hub regional în materie de reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni.
 
„Urmare a crizei energetice profunde care se manifestă atât la nivel european, cât și național, unul dintre principalele semnale trase de clienți vizează creșterea accentuată a prețului la gaze și energie electrică, ceea ce conduce la blocaje economice generate de lipsa imediată a cash flow-ului de natură să susțina astfel de creșteri”, susține Partenerul Popescu & Asociații.

La rândul său, Loredana Popescu face trimitere la faptul că ANRE, ca instituție de reglementare, a publicat în data de 01.11.2021, Proiectul Programului multianual de Reglementări al ANRE pentru perioada 2022-2023.

La ora actuală, există propuneri legislative în toate domeniile de interes, inclusiv Piața internă, Energie din Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică, consumatori etc. Avocatul apreciază că modificările previzibile sunt cele în legătură cu uniformizarea reglementărilor privind liberalizarea piețelor de energie electrică și gaze naturale, modificări care nu sunt substanțiale, România fiind deja în procedura de liberalizare începând cu anul 2021 a pieței energiei.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 408 / 1363
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Studiul CMS European M&A 2023 - Număr record de tranzacții înregistrate anul trecut, în ciuda contextului economic dificil | Horea Popescu (Managing Partner, CMS România): Activitatea din regiune arată că jucătorii de pe piață se pot adapta cu ușurință la noile circumstanțe și că CMS este foarte bine plasată pentru a face față provocărilor și complexității care ne așteaptă
Avocații Mitel & Asociații vor asista o tranzacție imobiliară pentru un proiect major în zona de nord a Capitalei, cu o valoare de peste 500 mil. € | Ioana Negrea, Partener: 2023 va fi un an de așezare a segmentului de office, cu un grad mare de ocupare a clădirilor existente, cu noi dezvoltări și cu un apetit crescut al investitorilor pentru achiziția de clădiri finalizate. Va fi un an bun și pentru piața de retail, aflată încă în proces de expansiune
Legea privind protecția avertizorilor de interes public, decriptată de specialiștii firmei Mușat & Asociații. Legislația actuală consolidează și îmbunătățește protecția conferită persoanelor care efectuează raportări, spun avocații. Există însă riscul unor abuzuri în măsura în care prevederile legale nu sunt aplicate cu responsabilitate
Băncilă, Diaconu și Asociații s-a clasat pe cea mai înaltă poziție în topul societăților de avocatură din România specializate în taxe și dispute fiscale. Emanuel Băncilă (Partener): Recunoașterea ne obligă să venim în continuare cu soluții inovative care să cenzureze excesul de putere al autorităților fiscale
Deloitte România a asistat cea mai mare companie de panificație din lume, Grupo Bimbo, în intrarea pe piața din România prin achiziția Vel Pitar. Mai mulți avocați de la Reff & Asociații | Deloitte Legal, în echipa de proiect
LegiTeam | Popovici Nițu Stoica & Asociații recrutează avocați stagiari și definitivi (M&A, Corporate ̸ Commercial)
LegiTeam: MUȘAT & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță și Litigii
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Arbitrabilitatea disputelor (Powered by ZRVP)
LadyLawyer | Doamnele avocat dau forță echipei Stratulat Albulescu & Asociații, firmă în care dedicarea, creativitatea, perseverența, mediul de lucru și expunerea la proiecte de anvergură clădesc cariere solide. De vorbă cu avocatele firmei despre valori, decizii înțelepte și calități care pavează drumul spre succes
LadyLawyer | Lavinia Nucu, Head of Legal pentru România în cadrul CPI Property Group, avocat cu o carte de vizită impresionantă, trail-blazer pe piața din România în multe tranzacții high-profile din industria de real estate: Orice problemă, indiferent de anvergură, surmontată prin alinierea sinergiilor echipei, este un motiv de satisfacție profesională și întărește sentimentul de apartenență la o organizație de succes
Filip & Company a asistat grupul Digi la încheierea unui contract cu abrdn pentru finanțarea dezvoltării unei rețele de comunicații în sudul Spaniei. Ce avocați au lucrat în proiect
LegiTeam | Bulboacă & Asociații recrutează avocat (Finance & Banking)
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...