ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Efervescența de pe piața muncii s-a simțit și în activitatea avocaților de Employment de la Stratulat Albulescu SCA, coordonați de partenerul Andrei Albulescu. Spectru larg de mandate pentru jucători de top din industrii diverse

16 Decembrie 2019   |   Ștefania Enache

Portololiul de clienți al casei de avocatură include, în special, companii cu capital privat autohton/străin, societăți de renume din diverse industrii, de la IT până la HoReCa și pharma. Mai mult, avocații din România primesc multe mandate prin intermediul firmelor de avocatură din Europa și SUA, cu care au avut strânse colaborări de-a lungul ultimilor ani.

Andrei Albulescu, Partner & Head of Employment în cadrul Stratulat Albulescu

 
 
Piața muncii a trecut printr-o serie de schimbări, avocații Stratulat Albulescu remarcând faptul că relația angajat – angajator post-criză a fost creionată de tendințele de stabilizare a business-urilor din punct de vedere operațional și de remodelare a structurilor interne ale angajatorilor, prin externalizare pentru motive de eficiență a unor departamente/divizii. „Am constatat și tendințe de implementare de metode de fleximuncă, așa cum sunt telemunca sau conceptele de „shared office spaces”. Tendințele de reducere de costuri din aria costurilor cu personalul nu au vizat întotdeauna costul direct cu forța de muncă, ci și cheltuieli adiance acestora cum ar fi costul cu chiriile, costul cu transportul la și de la locul de muncă”, arată Andrei Albulescu, Partner & Head of Employment în cadrul Stratulat Albulescu.


Angajatorii au urmărit stabilizarea pieței muncii, în special în activitățile de producție/manufactură/servicii cum ar fi HoReCa, astfel că au abordat strategii de management care vizau acordarea de zile libere în avans, în perioadele în care activitatea era în scădere, pentru orele suplimentare ce urmau să fie efectuate în perioadele de creștere de activitate, dar și reduceri temporare de activitate, atunci când nu există flux în producție/cereri de la clienți, acompaniate de îndemnizații de 75% din salariul de bază.

O altă tendință observată pe piața muncii este aceea că firmele s-au orientat și către încheierea de contracte de muncă temporară prin agenții de muncă temporară.  De altfel, încă din ultimul trimestru al anului 2008, începutul anului 2009, au prins  amploare contractele pe durată determinată și cele part-time, încheiate pentru proiecte pe durată specifică.

„În ultimul an de practică în Dreptul muncii, mandatele au cuprins încheierea de contracte de management (pentru personalul care administrează societăți sau personalul din top-management), dar și asistența acordată clienților - societăți autohtone, în privința unor transferuri de business, de la entități locale către investitori străini, cea mai mai parte în industria IT (dezvoltare softuri, aplicații, soluții de automatizare), implementări de restructurări în cadrul unor departamente, actualizări de coduri de conduită & regulamente interne și asistență cross-border în UE cu privire la angajare de personal în România de către entități străine”, subliniază Andrei Albulescu.

În rândul firmelor există în continuare preocuparea de optimizare costuri/cheltuieli, ca în orice business de succes, și de multe ori strategia vine din partea managementului cluster-ului, cu privire la toate țările parte din cluster din Europa, inclusiv cu privire la România. „Soluțiile vin prin utilizarea fleximuncii, telemuncii, acordarea salariaților a posibilității de a alege programe flexibile de lucru, dar și acordarea de bonusuri raportate la performanțele companiilor/echipelor/individual”, explică avocatul.
Specialiștii din cadrul Departamentului de Dreptul muncii au constatat că, în ultimul an, s-au conturat tendințe de acordare salariaților de opțiuni de participare la planurile de profit ale societatii (Stock Option Plans) în conformitate cu termenii și condițiile de acordare stabilite de compania mamă. Acestea au fost, de regulă, pentru anumite funcții de conducere și au avut ca scop principal retenția și recompensarea celor mai performanți salariați.

„Dacă înainte de criză exista un contract colectiv de muncă la nivel național, obligatoriu pentru toți angajatorii, după expirarea acestuia, și  începând cu 2011 de când prin legea dialogului social s-au introdus noi reguli în încheierea/aplicabilitatea contractelor colective de muncă, am observat o relaxare a angajatorilor cu privire la tendința de a încheia contracte colective la nivel de societate, aceștia rezumându-se la negocierile colective obligatorii. Aceasta deoarece multe companii preferă flexibilitatea prin acordarea beneficiilor/drepturilor suplimentare salariaților prin regulamentul intern, spre deosebire de contractul colectiv de muncă, document care implică deseori, o anumită rigiditate”, menționează Andrei Albulescu.

Avocatul mai adaugă că febra cea mai mare de pe piața muncii a avut loc în noiembrie 2017, atunci când a fost adoptată OUG 79/2007 pentru modificarea Codului Fiscal. A fost momentul în care companiilor au avut o atitudine orientată spre conservarea veniturilor nete ale salariaților prin alegerea unor metode variate de compensare, nu toate fiind neaparat 100% sigure, în vederea reîntregirii netului angajaților la nivelul lui decembrie 2017: bonusuri temporare acordate sub condiție până la adoptarea legii de aprobare a OUG sus-menționate, acte adiționale la contractele de muncă sub condiție suspensivă în favoarea angajaților, etc.

Activitate intensă în practica de Dreptul muncii

Efervescența de pe piața muncii s-a simțit și în activitatea experților Stratulat Albulescu. Portololiul de clienți al casei de avocatură include, în special, companii cu capital privat autohton/străin, societăți de renume din diverse industrii, de la IT până la HoReCa și pharma. Mai mult, avocații din România primesc multe mandate prin intermediul firmelor de avocatură din Europa și SUA, cu care au avut strânse colaborări de-a lungul ultimilor ani. De asemenea, Statulat Albulescu se implică și în proiecte care vin de la firme membre în rețeaua Terralex, rețea la care casa de avocatură a aderat, în calitate de membru exclusiv pentru România.

În aceste condiții, echipa Statulat Albulescu a fost implicată în numeroase proiecte de încetări de contracte, în cadrul cărora a asistat clienții casei de avocatură (companii din varii domenii de servicii/producție) în negocierea pachetului compensatoriu pentru încetarea contractului cu efect imediat în vederea evitării unor potențiale conflicte de muncă.

„De regulă, sfătuim clienții în acordurile de încetare să includă obligatoriu clauze de confidențialitate post-încetare, clauze de neconcurență care să ofere o anumită flexibilitate clienților în situația în care aceștia, într-un anumit moment al perioadei de neconcurență, consideră că nu mai este necesară o astfel de restricție în legătură cu fostul salariat, dar și clauze care protejează reputația societații, precum clauzele de nedefăimare. Cele mai uzitate cerințe de partea cealaltă, a salariatului care, deși poate nu a îndeplinit obligațiile sale cu cea mai mare diligență, în cadrul încetării prin acord, sunt salariile compensatorii acordate în funcție de vechimea sa în companie, dar și alte beneficii cum ar fi achiziționarea mașinii de serviciu la un preț preferențial sau o scrisoare de recomandare favorabilă”, explică Andrei Albulescu.

Avocații au fost implicați și în litigii de muncă cu personal din aria de vânzari, dar și cu personal din middle-management, în care obiectul litigiilor este reprezentat fie de contestarea de către salariat a deciziei de reorganizare, fie de contestarea de către salariat a măsurilor dispuse de angajator ulterior reîntegrării, dar și acordarea de daune morale pe fondul unor pretinse hărțuiri psihologice. „Observăm că în litigiile de muncă cele mai frecvente capete de cerere cu privire la despăgubiri vizează hărțuirea psihologică/morală. Se remarcă o preocupare în creștere a salariaților de a aduna probe pentru a dovedi hărțuirea încă de pe parcursul relației de muncă: e-mailuri conflictuale, certificate medicale, decizii unilaterale de delegare/detașare insuficient motivate etc.”, detaliază avocatul.

Legat de procentul mandatelor de restructurare care ajung să evolueze către situații litigioase, Andrei Albulescu susține că doar 10% din dosarele de restructurare pe care casa de avocatură le-a gestionat ajung să fie contestate în instanță, în sensul în care există salariați care contestă o decizie de concediere, chiar dacă ea este legală și reală.

Profesioniștii Stratulat Albulescu au fost implicați și în proiecte în care au asistat clienții cu privire la conduita post-reintegrare și integrare în colectiv a salariaților, după ce o încetare a fost constatată ca nelegală de către o instanță, dar și cu privire la acordarea/calcularea drepturilor salariale actualizate ca urmare a admiterii cererii de reintegrare.

„Cu privire la necorespunerea profesională, am avut cazuri gestionate împreună cu directorul de HR, de cele mai multe ori, ale unor diverse companii din domeniul serviciilor sau pharma, în care am analizat dacă un salariat neperformant avea întrunite toate criteriile pentru a fi concediat pentru necorespundere profesională. Acolo unde existau PIP-uri („professional improvement plans”), ca și pas în constatarea necorespunderii profesionale și clientul dorea cu orice preț să înceteze să mențină în organizație un salariat care nu performa, s-a dovedit că o soluție mai rapidă și eficientă în cele din urmă, o reprezintă o încetare prin acordul părților. Am fost solicitați și pentru aspecte de mobilitate internațională non-UE în cazul detașărilor intra-grup pentru companii de foraj maritim, dar și pentru aspecte de Dreptul muncii care au avut și o componentă de imigrări, cum ar fi prelungirea dreptului de ședere pentru străini având drept de ședere în scop de studii, și angajarea de manageri din UE în cadrul unor societăți din România”, precizează Andrei Albulescu.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Cele mai frecvente cereri venite de la clienți

Partenerul Stratulat Albulescu amintește faptul că, de regulă, clienții firmei de avocatură sunt conștienți că nu pot să opereze concedieri pentru a facilita un transfer de business. 

„Desigur, pot avea loc concedieri atunci când un business se poate vinde mai bine „curățat” de acele departamente/structuri ineficiente, însă acest proces, așa cum am sfătuit clienții, trebuie parcurs cu mult înainte de procedura propriu-zisă de vânzare a business-ului și justificat din punct de vedere economic și juridic. În situația reducerilor de personal prin desființarea posturilor, angajatorii apelează la asistență juridică specializată pentru a putea evalua riscurile și problemele determinate de procesul de restructurare. Clienții nostri solicită servicii de consultanță juridică cu privire la cerințele legale și procedura de urmat în astfel de situații, evaluarea din punct de vedere juridic a situației de fapt, întocmirea unei strategii de lucru, în funcție de anvergura procesului de restructurare, precum și redactarea aprobărilor societare și a documentației necesare pentru finalizarea procedurii de restructurare. Există însă și situații în care clienții ne solicită consultanță doar cu privire la anumite aspecte punctuale din procesul de restructurare, acesta fiind în special cazul restructurărilor de dimensiuni reduse (în cadrul departamentelor). Proiectele de restructurare/transfer sunt creionate la nivel de step-list de avocații noștri specializați din cadrul departamentului, urmând ca apoi să fie parcurse împreună cu avocatul in-house al clientului sau cu managerul de HR. Totodată și strategiile în litigiile de muncă sunt stabilite în strânsă legătură cu avocatul intern al companiilor pentru a înțelege în primul rând caracteristicile de fapt ale cazului dar și așteptarea clientului la nivel de  abordare în fața instanței de judecată (obținerea de amânări ale termenelor în cadrul litigiilor de muncă/ încercarea scurtării duratei acestora, etc)”, detaliază avocatul.

Munca avocaților, pas cu pas


Avocații implicați în dosare care vizează practica de Dreptul muncii trebuie să fie foarte atenți la toate acțiunile clientului. Astfel, pasul anterior începerii procedurii de restructurare este reprezentat de evaluarea de către angajator a business-ului. În acest mod se pot identifica toate cauzele care stau la baza reducerilor de personal. „Calificarea cauzelor ca fiind reale și serioase reprezintă elementul cheie al unei astfel de proceduri. Acest lucru este confirmat și de practica instanțelor de judecată, majoritatea deciziilor de concediere întemeiate pe desființarea locului de muncă fiind cel mai frecvent atacate în instanță de salariați în principal datorită lipsei cauzei reale și serioase”, atrage atenția Andrei Albulescu.

Un alt aspect esențial pentru derularea procedurii de restructurare este încadrarea concedierii, în funcție de numărul de salariați avuți în vedere, în categoria concedierilor individuale sau colective. „În cazul concedierilor colective, clienții ne solicită asistarea lor în relația cu autoritățile de muncă, sindicatele și reprezentanții salariaților, în unele situații avocații fiind implicați inclusiv în determinarea criteriilor de selecție și a modalităților de evaluare a angajaților pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Având în vedere complexitatea procedurilor privind concedierile colective, am analizat și propus soluții pentru evitarea unor astfel de procese. În această etapă, în majoritatea cazurilor, clienții ne solicită asistență cu privire la redactarea sau revizuirea documentației care stă la baza concedierii, în vederea evitării riscurilor de nulitate a deciziilor de concediere pentru nerespectarea formalităților legale aplicabile. De asemenea, trebuie respectate orice alte prevederi cu privire la procedura concedierii, astfel cum acestea pot fi prevăzute în regulamentul intern al societății sau în contractul colectiv de muncă aplicabil, după caz. În ceea ce privește minimizarea riscurilor angajatorului, rolul nostru ca avocați este acela de a ne asigura că prevederile legale sunt respectate întocmai, procedura este urmată corespunzător iar documentația este întocmită corect. Cu toate acestea, ne avertizăm clienții că riscurile nu pot fi în totalitate înlăturate, evaluarea și calificarea cauzelor care au stat la baza concedierilor ca fiind reale și serioase fiind efectuată, în final, de către instanța de judecată pe baza probelor puse la dispoziție de către angajator”, subliniază avocatul.

Partenerul Stratulat Albulescu amintește faptul că avocatii implicați în practica de Dreptul muncii se perfecționează în mod constant cu cele mai recente orientări jurisprudențiale, la nivel național și european, dar și cu redactarea lunară de news allerts sau newslettere către clienții și contactele casei de avocatură, pentru a-i pune în tema cu cele mai recente noutăți legislative.


Citește și


Proiecte și servicii

În cadrul activității derulate de avocații axați pe Dreptul muncii s-au conturat diverse zone de servicii. Astfel, specialiștii acordă asistență zi de zi cu privire la salariați „problemă” și propun soluții de redresare. De asemenea, oferă asistență pe parcursul și în pregătirea documentelor pentru transferuri de salariați ca urmare a fuziunii sau a transferurilor de afaceri. Acest tip de proiect implică armonizarea termenilor și condițiilor de angajare ale salariaților aflați de ambele părți și redactarea/comunicarea notificărilor către salariați.

Experții au în vedere și asistarea diverselor companii la încheirea unor anexe complexe de neconcurență și de confidențialiate. Ei oferă training-uri managementului unei societăți cu privire la obligația de confidențialitate, aplicabilitatea acesteia și importanța respectării confidențialității de către membrii echipei de management.

Mai mult, asistă clienții și participă la negocieri pentru încetarea amiabilă a contractelor de muncă în cazul unor poziții sensibile de management și negocierea pachetului compensatoriu: plăți salariale, beneficii, obligații de nedefăimare, obligații de confidențialitate.

Avocații asistă clienții și cu privire la strategia de recuperare a unor daune produse prin exercitarea cu neglijență gravă a atribuțiilor de serviciu și reprezentă clienții inclusiv în fața notarului pentru semnarea angajamentului de plată pentru acoperirea prejudiciilor, dar se implică și în redactarea și actualizarea regulamentelor interne și introducerea unor proceduri pentru siguranța firmelor și a celorlalți salariați, cum ar fi procedura de testare anti-alcool și droguri, procedura de notificare către medicul de medicina muncii a unor salariați care sunt suspecți de boli grave, implementarea regulilor pentru evitarea cumulării de zile de concediu de odihnă neefectuat.

Avocații se implică și în optimizări și actualizări de contracte de prestări servicii cu prestatori independententi, în special din perspectiva cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală, actualizarea și optimizarea contractelor de muncă cu clauze acoperitoare pentru societăți din punct de vedere al securizării cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală asupra unor programe, aplicarii, soft-uri.

Despre reorganizarea firmelor

Echipa Statulat Albulescu a fost implicată în diverse proceduri de reorganizare pentru agenți economici de notorietate pe piața românească.

Partenerul firmei de avocatură dă ca exemplu un proiect foarte recent, care a avut în vedere o reorganizare a unei companii internaționale din domeniul pharma în urma căreia au fost încetate toate contractele de muncă ale salariaților, ca urmare a dizolvării filialei din România a grupului. „În acest caz, elementul cheie a fost parcurgerea procedurii de informare a salariaților cu privire la viitoarea încetare a contractelor și asistarea clientului cu privire la predarea unor bunuri din partea unor salariați mai dificili. Au fost, de asemenea, avute în vedere și alte aspecte precum atenuarea consecințelor încetării contractelor și asigurarea predării documentelor de muncă unui operator de arhivă autorizat și pregătirea informărilor către salariați în acest sens. În acelasi timp, am asistat clientul cu privire la unul dintre litigiile inițiate de un fost director cu privire la acordarea anumitor drepturi salariale”, explică specialistul.

Referindu-se la proiectul în care avocații axați pe Dreptul muncii au avut cel mai mult de lucru, Andrei Albulescu nominalizează efectuarea unui audit juridic în amănunt cu privire la securitatea și sănătatea în muncă a unei mari companii de pe piața româneasca în domeniul furnizării de bunuri. Proiectul a fost un raport strict axat pe această latură specifică din cadrul Dreptului muncii, evaluarea pentru client a legislației care necesită implementare/conformare, a activităților în care salariații sunt expuși la anumite riscuri sau anumite substanțe periculoase și emiterea de recomandări pentru alinierea la cerințele legale și evitarea riscurilor de amendă/riscuri de sancționare penală în cazul producerii unor accidente de muncă.
„Majoritatea dificultăților au venit din cauza lipsei prevederilor legale pentru anumite situații care pot apărea în practică, la care se adaugă interpretările neunitare ale instanțelor de judecată”, punctează Partenerul Stratulat Albulescu.

De asemenea, consultanții au asistat clienții în diverse situații legate restructurarea activitatii. De exemplu, în ultima jumătate a an, au asistat una dintre filialele unei societăți de top de furnizare servicii în IT & E-Commerce cu privire la restructurarea și concedierea individuală pentru motiv de reorganizare a aproximativ jumătate din numărul total de salariați. Asistența a cuprins redactarea tuturor documentelor corporate pentru aprobarea acestei restructurări, „perierea” motivelor reorganizării, aplicarea criteriilor obiective pentru selecția personalului, în funcție de implicarea salariaților în proiectele care intrau sub sfera reorganizării, și stabilirea strategiei pentru menținerea/solicitarea încetării prin acord a contractelor încheiate cu salariate care se aflau în perioade protejate pentru concediu pentru creșterea copilului/concediu de maternitate. În plus, avocații au sfătuit clientul și cu privire la reducerea costurilor cu chiria, prin introducerea telemuncii pentru salariații care nu au fost afectați de reorganizare.

„Un alt caz special a fost acela al unui client de top din domeniul serviciilor care trebuie să restructureze o linie de business de aproximativ 500 de peroane. Cea mai mare provocare este însă menținerea unui număr foarte mare dintre salariații afectați de restructurare în cadrul companiei, pentru o perioadă mai mare de un an după momentul anunțului făcut cu privire la restructurare. Aici a trebuit să găsim soluții pentru motivarea salariaților să rămână în societate. Stabilirea bonusurilor de retenție și modul acordării lor au fost îndelung discutate împreună cu departamentul de HR și avocații interni ai grupului în cauză”, declară Andrei Albulescu.

Avocatul subliniază faptul că în cazul companiilor mari, în procesul de restructurare este de cele mai multe ori implicat un număr important de persoane. În acestă categorie intră directorul de resurse umane, avocatul in-house sau legal manager-ul și nu în ultimul rând, top management-ul companiei.

„Deciziile de fundamentare ale procesului de restructurare reprezintă baza întregii proceduri. De cele mai multe ori, în funcție de anvergura proiectului, avocații externi sunt cei care elaborează strategia, pașii de urmat și asigură coordonarea proiectului. Atât departamentul HR, cât și cel juridic din cadrul companiei aflate în proces de restructurare, joacă un rol important în desfășurarea procesului, participând la stabilirea strategiei împreună cu avocații externi sau facilitând accesul consultanților externi la informațiile și documentele necesare. Practic, aceștia acționează ca un liant între echipa de management a companiei și consultanții externi”, explică specialistul.

Avocații din cadrul Departamentului de Dreptul muncii oferă consultanță și în proiecte legate de concedierea membrilor din top management. De exemplu, în ultimul an, au fost implicați la „jumătatea drumului” unei proceduri de cercetare disciplinară prealabilă, inițiată deja de departamentul de HR al clientului, cu privire la cercetarea mai multor fapte grave săvârșite de către un membru din echipa de management. „Faptele se pot încadra în zona dreptului penal, respectiv gestiune frauduloasă de fonduri, falsuri în contabilitate, etc). Am recomandat o încetare amiabilă a contractului, cât mai repede cu putință, întrucât existau anumite vicii procedurale (nerespectarea calculului termenului de convocare la cercetarea disciplinară, neinserarea în convocator a tuturor faptelor pentru care urma să se efectueze cercetarea, etc) care ar fi întors decizia de concediere. De asemenea, am pus accent pe îndepărtarea urgentă a salariatului din postul său și recuperarea prejudiciului prin mijloace amiabile”, arată Andrei Albulescu.


            LegiTeam: ZRVP recrutează avocat definitiv pentru Litigii și Arbitraj. Aplică acum!

Efectele GDPR pe piața muncii

Aplicarea noului regulament GDPR a avut un impact semnificativ și pe piața muncii. Încă de la începutul anului 2018, avocații Stratulat Albulescu au fost solicitați cu precădere pentru actualizările procedurilor de monitorizare a salariaților, existența unei evaluări anterioare implementării unei proceduri de monitorizare fie a activităților zilnice pentru acordarea de bonusuri, fie a utilizării mijloacelor de calcul/bunurilor angajatorului (Privacy Impact Assessment) care să arate care metodă de monitorizare este metoda cea mai puțin intruzivă.

De asemenea,  au fost foarte frecvente și solicitarile cu privire la actualizarea regulamentelor interne ale companiilor, inclusiv cu privire la protecția datelor cu caracter personal și stabilirea prin regulamentul intern a categoriilor de date cu caracter personal, a scopurilor în care este permisă/se face prelucrarea datelor cu caracter personal, atribuțiile salariaților care prelucrează date cu caracter personal prin natura funcției acestora, dar și informarea salariaților despre posibile transferuri ale datelor lor personale în afara UE/SEE. Astfel, echipele mixte de data privacy-employment sunt extrem de importante, mai ales atunci când vine vorba despre regulamentele interne și procedurile de monitorizare ale salariaților.

Avocații au primit din partea unor firme străine solicitări privind posibilitatea numirii unor persoane în pozitii de top-management (directori), în baza unor contracte de management. Serviciile consultanților au inclus analiza riscului de recalificare a relației și oferirea unor soluții pentru implementarea acestor variante de cooptare a unor specialiști români sau străini în vederea asigurării conformității cu prevederile legale în materie.

„Sfaturile acordate clienților noștri în acest caz au fost filtrate de consultanții de Drept fiscal cu care colaborăm, pentru a ne asigura că în final, clientul este conștient de posibile riscuri ce pot apărea din punct de vedere fiscal (recalificări ale unor relații independente în relații dependente/riscuri de sediu permanent etc). Astfel, redactarea documenelor și pregătirea contractelor de management/de muncă s-a făcut ținând cont de realitățile economice ale fiecărui caz”, menționează Andrei Albulescu.

Avocați și clienți

 
Firma Statulat Albulescu acordă asistență juridică și reprezentare atât unor companii de nivel internațional cu mii de salariați în România, cât și unor companii locale, de dimensiuni mai mici dar foarte dinamice. Clienții casei de avocatură sunt din diverse industrii precum IT, asigurări, agribusiness, științele vieții & sănătate, real estate, retail, sectorul financiar sau turism.

În funcție de amploarea mandatului, în dosarele de Dreptul muncii se implică și alți avocați din alte practici. De exemplu, în cazul unor transferuri de business se poate apela la echipa de Fuziuni & Achiziții. Atunci când există riscuri de recalificare se apelează la consultantul extern pe probleme fiscale, iar atunci când trebuie pregătite contracte de management în strânsă legătură cu acordurile asociaților/acționarilor se apelează la echipa de Corporate.

Echipa de Dreptul muncii din cadrul Stratulat Albulescu include în prezent un număr de patru avocați. Andrei Albulescu este coordonatorul practicii de Dreptul muncii, fiind susținut de Anca Ulea - Avocat Colaborator Coordonator.

Andrei Albulescu s-a alăturat societății încă din perioada de început a acesteia, coordonând Departamentul de Dreptul muncii. Andrei are o bogată experiență și aptitudini profesionale deosebite. Cu o practică de peste 15 ani în domeniul dreptului afacerilor, el oferă în mod curent consultanță juridică în legătură cu cele mai importante proiecte din domeniul Dreptului muncii din România. Are  experiență substanțială în negocierea, încheierea și implementarea contractelor colective de muncă, a redactat regulamente și politici interne și a implementat procedurile necesare pentru încetarea contractelor de muncă. De asemenea, Andrei a coordonat operațiuni de reorganizare și de concedieri colective. El s-a confruntat și a lucrat pentru a rezolva aproape orice tip de problemă care ar putea fi întâlnită în domeniul Dreptului muncii, în România sau în UE.

Andrei este membru activ al European Employment Lawyers Association – EELA, participând la conferințele organizate de către această asociație în mod fregvent.

Conform directorului de specialitate Legal 500, ediția 2018, echipa de avocați Stratulat Albulescu condusă de Andrei Albulescuoferă asistență juridică solidă și pragmatică”.

Andrei Albulescu a fost laudat de clienții firmei, fiind recunoscut pentru receptivitatea sa, el “asigurându-se mereu de primirea celui mai înalt nivel de servicii de către clienți”.
LadyLawyer.ro | Află mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 145 / 5326
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Frații Micula câștigă și continuă ofensiva legală împotriva statului român în instanțele americane pentru recunoașterea unei datorii de 356 mil. $. Ei cer României să achite și onorariile avocațiale, la nivel de 675 $ pentru un partener și 175 $ pentru un legal assistant
LegiTeam: ZRVP recrutează avocat definitiv pentru departamentul Consultanță
Meet the Professionals | Din vorbă în vorbă cu șeful echipei de Legal de la Revolut. TOM HAMBRETT, Head of Legal and Group General Counsel: Mă bucur să lucrez cu avocați talentați din toată Europa, iar dacă cineva vrea să ni se alăture, aș fi mai mult decât încântat să discutăm despre asta
Grupul E-INFRA a dus la capăt mai multe proiecte de infrastructură la care s-a lucrat intens în ultimele luni. Adina Calfa, Group General Counsel: Diferența pe care o câștigăm în experiența de management în perioada aceasta este aceea pe care o câștigă un pilot după ce a traversat o furtună și a aterizat forțat pe o autostradă
Ciprioții de la EP Wind Project (Rom) Six Ltd. cheamă România la arbitraj. Ministerul Economiei trebuie să aleagă consorțiul care se va ”bate” la ICSID cu avocații King & Spalding
In-House Legal Romania: Grupul Policolor – Orgachim anunță numirea Florinei Homeghiu pe poziția de Legal and Compliance Group Director
Studiu Refinitiv | Cum și-au împărțit firmele de avocatură harta fuziunilor și achizițiilor din zona EMEA în primele 4 luni din 2020. O firmă cu 200 de avocați, pe primul loc în Europa Estică
In-houseLegal.ro | Consilierii juridici din companii au continuat să ofere asistență juridică pentru activitatea uzuală, însă au adaugat și noi proiecte specifice stării de urgență. Dr. Sabin Taclit, Legal Manager NextGen: În domeniul telecomunicatiilor proiectele au continuat, în paralel cu demersurile de adaptare la reglementările impuse
Avocatura penalistă este și va rămâne un “sport de contact” direct, atât cu clientul, cât și cu organele judiciare. Gabriel Albu, Managing Partner Albu-Legal: Pentru viitor anticipăm o creștere substanțială a volumului de activitate, astfel încât ne punem problema măririi echipei
Concurenta.ro | Soluție excepțională obținută de D&B David și Baias în prima cauză judecată în România cu privire la o practică anticoncurențială de tip ”hub & spoke”. Amenda dată de Consiliul Concurenței unor producători internaționali de armament pentru trucarea unor licitații a fost anulată
Hervis Sports obține în instanța amânarea chiriei în mall-ul Vivo! Cluj, deschizând calea și altor retaileri mari, afectați de criza medicală. Soluție obținută de litigatorii firmei Stratulat Albulescu, în colaborare cu C.I. Flavia Maier
Statul are nevoie de avocați specializați în arbitraje internaționale | Frații Sukyas au inițiat două arbitraje împotriva României, în SUA și Canada, pentru a maximiza șansele de a primi despăgubiri de peste 900 mil. usd
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...