ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în raport cu „stresul penal” (III)

13 Aprilie 2020   |   Valerian Cioclei, Off Counsel ZRVP

După ce în prima Cauză am prezentat o problemă din domeniul bancar, iar în cea de a doua am examinat o speță legată de domeniul medical, ne vom îndrepta atenția, pentru un ultim exemplu, spre domeniul sănătății și securității în muncă, un alt „teren minat”, din perspectiva răspunderii penale a persoanei juridice.

 
 
După ce în prima Cauză am prezentat o problemă din domeniul bancar1, iar în cea de a doua am examinat o speță legată de domeniul medical2, ne vom îndrepta atenția, pentru un ultim exemplu, spre domeniul sănătății și securității în muncă, un alt „teren minat”, din perspectiva răspunderii penale a persoanei juridice.

Cauza nr. 3 – „ În drept, faptele constând în nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 4,5 din H.G. nr. 1425/2006 și ale art. 4, art.10 alin. (1) din H.G. 1048/2006, săvârșite de inculpatul T.L., în calitate de director tehnic, responsabil cu protecția muncii în cadrul (...) S.R.L., precum și de inculpata (...) S.R.L., prin inculpatul T.L., care nu au luat, din culpă, măsurile legale de securitate în muncă, respectiv nu au asigurat echipamentul individual de protecție – centură pentru ancorare, cască muncitorilor, astfel că (...) partea vătămată G.N.K. a căzut de pe o schelă metalică din cauză că nu a avut echipamentul necesar ancorării acestuia, suferind vătămări care au necesitat 180 de zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de art. 184 alin. (2,4) C.pen. (1969) și art. 37 alin. (1 3) din Legea nr. 319/2006 cu aplicarea art. 33 lit. b) C.pen. (1969), pentru comiterea acestor infracțiuni inculpații urmând a răspunde penal. Instanța de fond a reținut o culpă concurentă a părții vătămate, aceasta acceptând să lucreze fără a purta echipament de protecție, deși, conform art. 23 lit. d) din Legea 319/2006, era îndreptățit să refuze lucrarea în aceste condiții, și a apreciat culpa părții vătămate în procent de 50% la comiterea accidentului (...)3” În cauză, persoana fizică și persoana juridică au fost condamnate în primă instanță, iar soluția a rămas definitivă prin respingerea apelului4.

Am selectat în mod deliberat un exemplu banal, acela al nerespectării unei reguli elementare de securitate în muncă, deoarece asumarea unor riscuri prin nerespectarea unor astfel de reguli elementare are un caracter „endemic” în multe sectoare de activitate. În aceste situații apare o eroare de evaluare cu privire la riscul asumat, deoarece nu se ia în calcul repetarea expunerilor.

Astfel de erori în aprecierea riscului au fost foarte plastic explicate de „partenerul” nostru în această analiză, N.N. Taleb, la care voi apela încă o dată. Aceste explicații apar în legătură cu ergodicitatea, un concept mai simplu de înțeles dacă îl privim prin prisma opusului său: „Cântărind lucrurile, putem afirma că o situație este nonergodică dacă probabilitățile înregistrate în trecut nu se aplică proceselor viitoare. Există un stop undeva, o barieră absorbantă care îi împiedică pe cei ce își pun pielea la bătaie să meargă mai departe și spre care sistemul tinde invariabil. Vom numi aceste situații ruinare, fiindcă nu sunt reversibile. Principala problemă este că, dacă există vreo posibilitate ca ruinarea să se producă, analizele cost-beneficiu nu mai sunt posibile (...) Presupunem că un grup de oameni joacă ruleta rusească o singură dată, pentru un milion de dolari – este chiar povestea centrală din Fooled by Randomness5. Cam cinci din șase vor obține bani. Dacă ar fi aplicat cineva o analiză cost – beneficiu standard, ar fi susținut că șansele de câștig sunt de 83,33%, cu un profit mediu de 833333 de dolari prevăzut la fiecare tragere. Însă cine continuă să joace ruleta rusească ajunge la cimitir. Profitul prevăzut în acest caz este...imposibil de calculat”6. Altfel spus: „Dacă te confrunți cu o probabilitate infimă de ruinare sub forma unui risc singular, îi supraviețuiești și apoi riști din nou (altă tranzacție singulară), până la urmă vei rămâne fără bani, cu o probabilitate de 100%. Confuzia apare deoarece putem crede că, dacă riscul singular este rezonabil, încă un risc va fi, de asemenea, rezonabil. Cuantificarea este posibilă când realizăm că probabilitatea ruinării se apropie de 1 pe măsură ce crește numărul de expuneri la riscuri care, luate individual, sunt mici, de exemplu 1:10000”7. Pe scurt, dacă am înțeles eu bine, un risc singular rezonabil devine nerezonabil la o expunere repetată; dacă expunerea este perpetuată în timp, evenimentul riscat devine inevitabil.

Revenind la speță, mi se pare elocventă următoarea constatare pe care a făcut-o instanța de apel: „ Nu se poate reține că a existat echipament de protecție la aceea dată din moment ce toți martorii, lucrători la acea construcție, alături de partea vătămată, au precizat că nu au avut în acea dimineață astfel de echipament (...), iar martorul K.Z. a declarat că timp de un an, cât a lucrat la (...) S.R.L., nu a purtat niciodată echipament de protecție, ceea ce conduce instanța la concluzia că aceasta era modalitatea obișnuită de lucru a angajaților societății inculpate”8.

În acest context, dacă transpunem la speța noastră eroarea de evaluare a riscului despre care aminteam mai sus, raționamentul (greșit) ar fi următorul: dacă muncitorii au lucrat de atâtea ori fără echipament de protecție și nu s-a întâmplat niciun accident de muncă, înseamnă că riscul de a se produce un accident este minim. În realitate, cu cât se lucrează de mai multe ori fără echipament cu atât riscul de producere a unui accident este mai mare, iar dacă practica se perpetuează în timp, accidentul devine inevitabil. Altfel spus, prin vorbele autorului sus citat, S.R.L. – ul din speță „a continuat să joace ruleta rusească”.

Examinând și această ultimă speță, prin prisma celor trei categorii propuse de Taleb (fragil, robust, antifragil), ar trebui să ne punem aceleași patru întrebări pe care le-am enunțat și cu privire la primele două Cauze:

A fost SRL-ul fragil, s-a aflat sub sabia lui Damocles? A fost robust, s-a comportat precum Phoenix? A fost antifragil, a reacționat ca o Hidră? Poate evenimentul examinat să conducă la adoptarea unor măsuri care să contribuie la dobândirea unei stări de antifragilitate pentru persoana juridică?


Citește și
►  În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în raport cu „stresul penal” (I)
►  În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în raport cu „stresul penal” (continuare)

Exact ca în cauza anterioară (privind Spitalul), și în acest caz, răspunsul la prima întrebare face inutile următoarele două întrebări. Astfel, se poate constata că SRL-ul a fost fragil. Această fragilitate a fost dată de asumarea repetată a unui risc, rezonabil privit în mod singular, dar care devine „letal” la o expunere perpetuă. Practic, inexistența unei proceduri care să împiedice încălcarea unei norme banale de securitate în muncă a dus, în acest caz, la condamnarea definitivă a persoanei juridice.

A rămas deschisă, și de această dată, ultima întrebare, cea cu privire la adoptarea unor măsuri  care să stimuleze dobândirea antifragiltății. Reamintesc faptul că, în primul articol al acestei serii, am plecat de la premisa potrivit căreia, în contextul actual, persoanele juridice și managementul acestora devin extrem de „fragile” în raport cu ceea ce am putea numi „stresul penal”. Am mai precizat că, din această perspectivă, ceea ce interesează este de a stabili dacă persoana juridică are sau nu posibilitatea ca, printr-o strategie și o atitudine preventivă proprie, să diminueze riscul penal ce decurge din activitatea sa9.

Cred că cele trei cauze prezentate au pus în lumină, și ele, necesitatea ca acțiunea preventivă să fie abordată atât în sens proactiv (anticiparea evenimentului de natură penală),  cât și în sens reactiv (reacție la un eveniment de natură penală).

Abordarea proactivă, cu privire la fenomenul infracțional în general, cunoaște o multitudine de explicații, tipologii și modele de acțiune, puse în valoare de Criminologia preventivă10. Una dintre tipologiile cele mai utilizate în doctrina criminologică face distincția între prevenirea socială și prevenirea situațională. Cea care ne interesează în prezentul demers este prevenirea situațională, aceea care are rolul principal de a identifica și diminua împrejurările favorabile unei încălcări a legii. Adaptată contextului analizat, acest gen de prevenire ar presupune ca persoana juridică să se preocupe, în primul rând, de stabilirea situațiilor de „risc penal”, în funcție de specificul activităților pe care le desfășoară. În acest sens, trebuie plecat de la actele normative, interne și externe, în baza cărora se desfășoară activitatea specifică și văzut în ce măsură nerespectarea unei norme poate conduce direct sau indirect la un comportament infracțional. În al doilea rând, trebuie stabilite mecanisme interne de control și verificare eficiente, care să pună accentul tocmai pe respectarea acelor norme a căror încălcare poate genera riscul penal.

O abordare reactivă, adaptată contextului analizat, ar trebui să vizeze două paliere. Un prim palier ar presupune o evaluare a „experienței colective”. Aceasta presupune, din partea persoanei juridice, o analiză jurisprudențială, cu scopul de a identifica riscurile penale cu care s-a confruntat domeniul specific de activitate. Concret, prin raportare la cauzele analizate, Banca ar trebui să știe cu ce cauze penale s-au confruntat alte bănci, Spitalul ar trebui să știe cu ce cauze penale s-au confruntat alte spitale, Firma de construcții ar trebui să știe cu ce cauze penale s-au confruntat alte firme de construcții, etc. Un al doilea palier ar presupune o evaluare a experienței personale, în cazul în care persoana juridică s-a confruntat ea însăși cu unul sau mai multe „evenimente penale”. Ambele evaluări ar trebui să conducă la un set de reguli și la un mecanism de control care să împiedice apariția riscurilor penale identificate.

Măsurile și mecanismele proactive și reactive stabilite ar trebui să se constituie într-un veritabil „Ghid” al evitării riscului penal pentru persoana juridică și managementul acesteia. Firește că la elaborarea unui astfel de „Ghid”, într-un domeniu sau altul de activitate, este necesară și contribuția unei echipe interdisciplinare de avocați, penaliștii fiind incluși de la sine.

 

3. Curtea de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 461/Ap. din 7 octombrie 2014, apud R. Anghel (coordonator), G. Anghel-Tudor, I. D. Pătrașc-Bălan, D. Nicola-Gheorghiu, A. Văsonan, Sănătatea și securitatea în muncă. Abordare multidisciplinară, Ed. C.H. Beck, 2019, p. 688.

4. Idem p. 690.

5. Titlul complet al lucrării este: Fooled by Randomness. The hidden role of chance in life and in the marmarkets. Este prima lucrare din seria Incerto (care mai cuprinde: Lebăda neagră, Patul lui Procust, Antifragil și Când pielea ta e în joc. A fost tradusă în română și publicată în 2019 la Editura Curtea Veche cu titlul: Păcălit de hazard. Rolul ascuns al norocului în viață și în economie.

6. N.N. Taleb, Când pielea ta e în joc. Asimetrii ascunse în viața de zi cu zi, Ed. Curtea Veche, 2018, p. 372.

7. Idem p. 374.

8. Curtea de Apel Brașov, decizie citată anterior.

10. A se vedea în acest sens, spre exemplu, R. Gassin, Criminologie, 2 ed. Dalloz, pp. 671-745.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 8294 / 8699
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Senior Lawyer Employment | Reff & Associates
  LegiTeam: Alătură-te echipei de avocați Mitel & Asociații!
  Eurohold şi EIG au deschis oficial o procedură de arbitraj împotriva Guvernului României, cu miza de 500 mil. €. Avocații României se vor înfrunta cu Pinsent Masons şi Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov
  WH Partners, o firmă de avocatură din Malta, deschide primul birou din România în parteneriat cu Simion & Partners | James Scicluna, Co-fondator și Managing Partner WH Partners: „Lansarea WH Simion & Partners în București ne întărește angajamentul de a ne dezvolta firma mai departe de Malta într-un mod de care să beneficieze strategic clienții noștri. Abilitățile tranzacționale ale Cosminei Simion și experiența pe care aceasta și echipa ei o aduc în tehnologie, digital, media și divertisment completează perfect serviciile noastre”
  Alpiq a obținut anularea integrală a unei decizii fiscale cu obligații de plată de cca. 158 mil. €. Sebastian Guțiu, Manging Partner Schoenherr: ”Această victorie majoră confirmă faptul că utilizăm abordarea corectă”
  Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Daniela Bulacu, Head of Legal - Ringier România: “Viitorul este cel al dialogului la nivel de comunicate, fără implicarea orgoliilor personale. Cred că sunt necesare mai multe întâlniri profesionale unde putem să schimbăm opinii, să învățăm unii de la alții”
  Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Alexandru Berea, General counsel la BCR: ”Prin colaborare putem genera schimbări semnificative nu doar în interiorul profesiei noastre, ci și în societate in general. Prin natura muncii noastre, nu numai că răspundem la nevoile imediate ale societății, dar suntem și arhitecți ai viitorului acesteia, contribuind la definirea și modelarea unui cadru normativ care să orienteze comportamentul și deciziile individuale și colective pe termen lung”
  Finanțele au demarat procedura de selecție a firmelor de avocați pentru un proiect ce presupune asistență consistentă în baza dreptului englez. Contract pe 3 ani, tarife orare de cca. 1.900 lei
  Mușat & Asociații câștigă prestigiosul premiu “Romania Firm of the Year” la LMG Life Sciences Awards EMEA 2024 în Londra | Paul George Buta, Managing Partner: “O recunoaștere internațională a eforturilor întregii firme în mandate extrem de sofisticate din domeniul life sciences, care au implicat un număr semnificativ de avocați”
  LMG Life Sciences EMEA Awards 2024 | Adrian CHIRVASE, Partner în cadrul POPESCU & ASOCIAȚII, desemnat Avocatul Anului în White Collar Crime: ”Apreciez recunoașterea obținută și rămân implicat să susțin, la cele mai înalte standarde de excelență juridică, toate mandatele care ne sunt încredințate”
  Schoenherr a asistat Piraeus Bank în legătură cu vânzarea participației sale într-un portofoliu de credite neperformante de 400 mil. € către APS. Partenerul Matei Florea a coordonat echipa implicată în Proiectul Delta, cel mai mare portofoliu de NPL tranzacţionat în România în ultimii 4 ani
  După un an plin, în care s-au implicat în peste 20 de tranzacții, avocații de M&A de la PNSA au acum în lucru peste zece mandate „cu greutate” | Silviu Stoica, partener: ”Există un interes crescut al fondurilor de private equity, dar și al investitorilor strategici și instituționali. Avem proiecte în cele mai variate domenii”
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...