ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în raport cu „stresul penal” (III)

13 Aprilie 2020   |   Valerian Cioclei, Off Counsel ZRVP

După ce în prima Cauză am prezentat o problemă din domeniul bancar, iar în cea de a doua am examinat o speță legată de domeniul medical, ne vom îndrepta atenția, pentru un ultim exemplu, spre domeniul sănătății și securității în muncă, un alt „teren minat”, din perspectiva răspunderii penale a persoanei juridice.

 
 
După ce în prima Cauză am prezentat o problemă din domeniul bancar1, iar în cea de a doua am examinat o speță legată de domeniul medical2, ne vom îndrepta atenția, pentru un ultim exemplu, spre domeniul sănătății și securității în muncă, un alt „teren minat”, din perspectiva răspunderii penale a persoanei juridice.

Cauza nr. 3 – „ În drept, faptele constând în nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 4,5 din H.G. nr. 1425/2006 și ale art. 4, art.10 alin. (1) din H.G. 1048/2006, săvârșite de inculpatul T.L., în calitate de director tehnic, responsabil cu protecția muncii în cadrul (...) S.R.L., precum și de inculpata (...) S.R.L., prin inculpatul T.L., care nu au luat, din culpă, măsurile legale de securitate în muncă, respectiv nu au asigurat echipamentul individual de protecție – centură pentru ancorare, cască muncitorilor, astfel că (...) partea vătămată G.N.K. a căzut de pe o schelă metalică din cauză că nu a avut echipamentul necesar ancorării acestuia, suferind vătămări care au necesitat 180 de zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de art. 184 alin. (2,4) C.pen. (1969) și art. 37 alin. (1 3) din Legea nr. 319/2006 cu aplicarea art. 33 lit. b) C.pen. (1969), pentru comiterea acestor infracțiuni inculpații urmând a răspunde penal. Instanța de fond a reținut o culpă concurentă a părții vătămate, aceasta acceptând să lucreze fără a purta echipament de protecție, deși, conform art. 23 lit. d) din Legea 319/2006, era îndreptățit să refuze lucrarea în aceste condiții, și a apreciat culpa părții vătămate în procent de 50% la comiterea accidentului (...)3” În cauză, persoana fizică și persoana juridică au fost condamnate în primă instanță, iar soluția a rămas definitivă prin respingerea apelului4.

Am selectat în mod deliberat un exemplu banal, acela al nerespectării unei reguli elementare de securitate în muncă, deoarece asumarea unor riscuri prin nerespectarea unor astfel de reguli elementare are un caracter „endemic” în multe sectoare de activitate. În aceste situații apare o eroare de evaluare cu privire la riscul asumat, deoarece nu se ia în calcul repetarea expunerilor.

Astfel de erori în aprecierea riscului au fost foarte plastic explicate de „partenerul” nostru în această analiză, N.N. Taleb, la care voi apela încă o dată. Aceste explicații apar în legătură cu ergodicitatea, un concept mai simplu de înțeles dacă îl privim prin prisma opusului său: „Cântărind lucrurile, putem afirma că o situație este nonergodică dacă probabilitățile înregistrate în trecut nu se aplică proceselor viitoare. Există un stop undeva, o barieră absorbantă care îi împiedică pe cei ce își pun pielea la bătaie să meargă mai departe și spre care sistemul tinde invariabil. Vom numi aceste situații ruinare, fiindcă nu sunt reversibile. Principala problemă este că, dacă există vreo posibilitate ca ruinarea să se producă, analizele cost-beneficiu nu mai sunt posibile (...) Presupunem că un grup de oameni joacă ruleta rusească o singură dată, pentru un milion de dolari – este chiar povestea centrală din Fooled by Randomness5. Cam cinci din șase vor obține bani. Dacă ar fi aplicat cineva o analiză cost – beneficiu standard, ar fi susținut că șansele de câștig sunt de 83,33%, cu un profit mediu de 833333 de dolari prevăzut la fiecare tragere. Însă cine continuă să joace ruleta rusească ajunge la cimitir. Profitul prevăzut în acest caz este...imposibil de calculat”6. Altfel spus: „Dacă te confrunți cu o probabilitate infimă de ruinare sub forma unui risc singular, îi supraviețuiești și apoi riști din nou (altă tranzacție singulară), până la urmă vei rămâne fără bani, cu o probabilitate de 100%. Confuzia apare deoarece putem crede că, dacă riscul singular este rezonabil, încă un risc va fi, de asemenea, rezonabil. Cuantificarea este posibilă când realizăm că probabilitatea ruinării se apropie de 1 pe măsură ce crește numărul de expuneri la riscuri care, luate individual, sunt mici, de exemplu 1:10000”7. Pe scurt, dacă am înțeles eu bine, un risc singular rezonabil devine nerezonabil la o expunere repetată; dacă expunerea este perpetuată în timp, evenimentul riscat devine inevitabil.

Revenind la speță, mi se pare elocventă următoarea constatare pe care a făcut-o instanța de apel: „ Nu se poate reține că a existat echipament de protecție la aceea dată din moment ce toți martorii, lucrători la acea construcție, alături de partea vătămată, au precizat că nu au avut în acea dimineață astfel de echipament (...), iar martorul K.Z. a declarat că timp de un an, cât a lucrat la (...) S.R.L., nu a purtat niciodată echipament de protecție, ceea ce conduce instanța la concluzia că aceasta era modalitatea obișnuită de lucru a angajaților societății inculpate”8.

În acest context, dacă transpunem la speța noastră eroarea de evaluare a riscului despre care aminteam mai sus, raționamentul (greșit) ar fi următorul: dacă muncitorii au lucrat de atâtea ori fără echipament de protecție și nu s-a întâmplat niciun accident de muncă, înseamnă că riscul de a se produce un accident este minim. În realitate, cu cât se lucrează de mai multe ori fără echipament cu atât riscul de producere a unui accident este mai mare, iar dacă practica se perpetuează în timp, accidentul devine inevitabil. Altfel spus, prin vorbele autorului sus citat, S.R.L. – ul din speță „a continuat să joace ruleta rusească”.

Examinând și această ultimă speță, prin prisma celor trei categorii propuse de Taleb (fragil, robust, antifragil), ar trebui să ne punem aceleași patru întrebări pe care le-am enunțat și cu privire la primele două Cauze:

A fost SRL-ul fragil, s-a aflat sub sabia lui Damocles? A fost robust, s-a comportat precum Phoenix? A fost antifragil, a reacționat ca o Hidră? Poate evenimentul examinat să conducă la adoptarea unor măsuri care să contribuie la dobândirea unei stări de antifragilitate pentru persoana juridică?


Citește și
►  În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în raport cu „stresul penal” (I)
►  În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în raport cu „stresul penal” (continuare)

Exact ca în cauza anterioară (privind Spitalul), și în acest caz, răspunsul la prima întrebare face inutile următoarele două întrebări. Astfel, se poate constata că SRL-ul a fost fragil. Această fragilitate a fost dată de asumarea repetată a unui risc, rezonabil privit în mod singular, dar care devine „letal” la o expunere perpetuă. Practic, inexistența unei proceduri care să împiedice încălcarea unei norme banale de securitate în muncă a dus, în acest caz, la condamnarea definitivă a persoanei juridice.

A rămas deschisă, și de această dată, ultima întrebare, cea cu privire la adoptarea unor măsuri  care să stimuleze dobândirea antifragiltății. Reamintesc faptul că, în primul articol al acestei serii, am plecat de la premisa potrivit căreia, în contextul actual, persoanele juridice și managementul acestora devin extrem de „fragile” în raport cu ceea ce am putea numi „stresul penal”. Am mai precizat că, din această perspectivă, ceea ce interesează este de a stabili dacă persoana juridică are sau nu posibilitatea ca, printr-o strategie și o atitudine preventivă proprie, să diminueze riscul penal ce decurge din activitatea sa9.

Cred că cele trei cauze prezentate au pus în lumină, și ele, necesitatea ca acțiunea preventivă să fie abordată atât în sens proactiv (anticiparea evenimentului de natură penală),  cât și în sens reactiv (reacție la un eveniment de natură penală).

Abordarea proactivă, cu privire la fenomenul infracțional în general, cunoaște o multitudine de explicații, tipologii și modele de acțiune, puse în valoare de Criminologia preventivă10. Una dintre tipologiile cele mai utilizate în doctrina criminologică face distincția între prevenirea socială și prevenirea situațională. Cea care ne interesează în prezentul demers este prevenirea situațională, aceea care are rolul principal de a identifica și diminua împrejurările favorabile unei încălcări a legii. Adaptată contextului analizat, acest gen de prevenire ar presupune ca persoana juridică să se preocupe, în primul rând, de stabilirea situațiilor de „risc penal”, în funcție de specificul activităților pe care le desfășoară. În acest sens, trebuie plecat de la actele normative, interne și externe, în baza cărora se desfășoară activitatea specifică și văzut în ce măsură nerespectarea unei norme poate conduce direct sau indirect la un comportament infracțional. În al doilea rând, trebuie stabilite mecanisme interne de control și verificare eficiente, care să pună accentul tocmai pe respectarea acelor norme a căror încălcare poate genera riscul penal.

O abordare reactivă, adaptată contextului analizat, ar trebui să vizeze două paliere. Un prim palier ar presupune o evaluare a „experienței colective”. Aceasta presupune, din partea persoanei juridice, o analiză jurisprudențială, cu scopul de a identifica riscurile penale cu care s-a confruntat domeniul specific de activitate. Concret, prin raportare la cauzele analizate, Banca ar trebui să știe cu ce cauze penale s-au confruntat alte bănci, Spitalul ar trebui să știe cu ce cauze penale s-au confruntat alte spitale, Firma de construcții ar trebui să știe cu ce cauze penale s-au confruntat alte firme de construcții, etc. Un al doilea palier ar presupune o evaluare a experienței personale, în cazul în care persoana juridică s-a confruntat ea însăși cu unul sau mai multe „evenimente penale”. Ambele evaluări ar trebui să conducă la un set de reguli și la un mecanism de control care să împiedice apariția riscurilor penale identificate.

Măsurile și mecanismele proactive și reactive stabilite ar trebui să se constituie într-un veritabil „Ghid” al evitării riscului penal pentru persoana juridică și managementul acesteia. Firește că la elaborarea unui astfel de „Ghid”, într-un domeniu sau altul de activitate, este necesară și contribuția unei echipe interdisciplinare de avocați, penaliștii fiind incluși de la sine.

 

3. Curtea de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 461/Ap. din 7 octombrie 2014, apud R. Anghel (coordonator), G. Anghel-Tudor, I. D. Pătrașc-Bălan, D. Nicola-Gheorghiu, A. Văsonan, Sănătatea și securitatea în muncă. Abordare multidisciplinară, Ed. C.H. Beck, 2019, p. 688.

4. Idem p. 690.

5. Titlul complet al lucrării este: Fooled by Randomness. The hidden role of chance in life and in the marmarkets. Este prima lucrare din seria Incerto (care mai cuprinde: Lebăda neagră, Patul lui Procust, Antifragil și Când pielea ta e în joc. A fost tradusă în română și publicată în 2019 la Editura Curtea Veche cu titlul: Păcălit de hazard. Rolul ascuns al norocului în viață și în economie.

6. N.N. Taleb, Când pielea ta e în joc. Asimetrii ascunse în viața de zi cu zi, Ed. Curtea Veche, 2018, p. 372.

7. Idem p. 374.

8. Curtea de Apel Brașov, decizie citată anterior.

10. A se vedea în acest sens, spre exemplu, R. Gassin, Criminologie, 2 ed. Dalloz, pp. 671-745.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 3313 / 15571
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
  LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
  LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
  LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
  LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
  Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
  INTERVIU | De vorbă cu Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP, despre modul în care firma își alege avocații în campaniile de recrutare | Trei condiții esențiale pentru aplicanții care vor o certitudine a carierei de litigator. Elementele cheie pe care toți aspiranții la un loc în echipa ZRVP ar trebui să le urmărească
  Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
  INTERVIU | Ovidiu Șerban, după 12 ani de la intrarea în echipa ZRVP - Colaborarea cu o societate de avocatură de calibru, în general, și cu ZRVP, în special, îți aduce mai multe avantaje. Privind retrospectiv, cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că aici am avut ascensiunea profesională pe care mi-am dorit-o și îmi desfășor cu plăcere activitatea de avocat în fiecare zi
  Roxana Ionescu, Counsel RTPR, Rising Star pentru România la Premiile Rising Star EMEA 2021
  LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
  LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi pentru departamentul Litigii
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...