ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

ANAF are un plan de acţiune pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate în perioada pandemiei | Situația îndemnă la prudență și analiză, spun avocații NNDKP specializați în fiscalitate. Adaptabilitatea şi o bună comunicare în cadrul echipei sunt elemente cruciale în momente de criză, iar capacitatea de reacţie rapidă a consultantului şi avocatului este, de asemenea, esenţială

29 Octombrie 2020   |   Ștefania Enache

Chiar dacă lucrătorii ANAF s-au adaptat vremurilor, activitatea lor este „condusă” în continuare de o legislație interpretabilă, cu texte neclare și chiar contradictorii în anumite cazuri.

 
 
În perioada următoare, ochii autorităților fiscale se vor îndreptata cu precădere către firmele care au beneficiat de anumite facilități.Companiile care au primit sprijin din partea statului, fie sub formă de șomaj tehnic, fie sub formă de bonificații privind impozitul pe profit, dar și cele care au scăpat de executări silite ar trebui să fie pregătite pentru controale.Avocații indică și marii contribuabili, în special multinaționalele, aceștia fiind cei de la care ANAF „adună” cele mai mari impozite. Şi nu în ultimul rând, sunt vizați jucătorii care activează în zona comerţului on-line, având în vedere avântul luat, în această perioadă, de acest tip de comerţ.  De altfel, ANAF prin Direcţia Antifraudă derulează în prezent operaţiunea „Mercur”, care este cea mai amplă acţiune de verificare a veniturilor din comerţul electronic şi care va continua în ritm accelerat şi va fi extinsă.


Pe toată perioada scursă de la debutul pandemiei, autoritățile fiscale de control s-au concentrat în principal pe finalizarea inspecţiilor în derulare la momentul respectiv, precum şi pe inspecţiile legate de rambursarea TVA. „Pare că pentru o perioadă au redus motoarele pentru inspecţiile fiscale generale, dar ne asteptăm ca în curând să înceapă în forţă controale care să verifice inclusiv îndeplinirea obligaţiilor fiscale din perioada pandemiei. De altfel, înţelegem că există la nivelul ANAF un plan de acţiune pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate în această perioadă şi pentru care există acel termen de graţie până la 25 octombrie.  Este de aşteptat ca perioada scursă din martie să fie sub lupă, deoarece au fost aplicabile o serie de facilităţi de care contribuabilii au avut posibilitatea să beneficieze, şi ne așteptăm ca ANAF să verifice încadrarea în condiţiile prevăzute de lege”, explică Lucian Barbu, Partener în cadrul Departamentului de Consultanță Fiscală al NNDKP și membru al Centrului de Excelenţă în Litigii Fiscale (NNDKP CELF).

Avocatul este de părere că lucrurile au intrat pe un anumit făgaș, iar contribuabilii au început să se obişnuiască cu noua normalitate, prin urmare este oportun ca firmele să-şi facă o revizuire a activităţii de anul acesta din perspectivă fiscală, pentru a regla eventuale probleme care au apărut în primele luni de pandemie şi unde poate în vârtejul evenimentelor atenţia a fost îndreptată spre alte arii decât cea fiscală.

„Ne aşteptăm ca în perioada următoare controalele fiscale să se axeze atât pe temele „tradiţionale”, respectiv problematica preţurilor de transfer şi a tranzacţiilor intra-grup, problematica realităţii şi necesităţii serviciilor achiziţionate de la grup şi de la terţi, precum şi pe verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru aplicarea diverselor facilităţi acordate în perioada pandemiei (bonificaţii privind impozitul pe profit, facilităţi privind chiriile, şomaj tehnic)”, precizează Lucian Barbu.
Fiscul a devenit mai deschis la noile mijloace de comunicare

Pandemia a schimbat atitudinea lucrătorilor ANAF, care au devenit mult mai deschiși la a lucra şi a coresponda cu contribuabilul în mod electronic. Marius Ezer, Partener în cadrul Departamentului Litigii al NNDKP și membru NNDKP CELF, spune că în timpul activității derulate a întâlnit o serie de inspecţii pentru rambursarea TVA unde dialogul cu inspectorii şi furnizarea de documente a fost făcută aproape integral electronic.

„În cadrul controalelor pe care le-am întâlnit în perioada de pandemie putem spune că comunicarea între contribuabil şi inspectori a fost chiar mai bună şi mai eficientă decât în perioada anterioară. Dar trebuie precizat că o componentă importantă a oricărei inspecţii fiscale este o bună pregătire a contribuabilului, astfel încât să poată răspunde în mod eficient solicitărilor venite din partea echipelor de control, şi să poată furniza acestora documentele justificative în vederea unei stabiliri corecte a stării de fapt fiscale”, punctează avocatul.

Problemele cauzate de legislația în vigoare

Chiar dacă lucrătorii ANAF s-au adaptat vremurilor, activitatea lor este „condusă” în continuare de o legislație interpretabilă, cu texte neclare și chiar contradictorii în anumite cazuri.

„Experiența ultimului an ne confirmă această viziune dacă analizăm numărul mare de hotărâri pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în procedurile speciale (recurs în interesul legii, hotărâri prealabile) ce vin să clarifice practica neunitară și dispozițiile legale neclare. Nu în ultimul rând constatăm că și în cazul recentelor prevederi legale privind facilitățile fiscale se constată existența unor prevederi contradictorii ce generează un grad mare de incertitudine în rândul contribuabililor. De asemenea una dintre probele recurente rămâne cea a modului în care România transpune în legislația internă prevederile cuprinse în Directivele Uniunii Europene. În acest sens constatăm existența unui număr din ce în ce mai mare de trimiteri din partea instanțelor naționale de întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a obține clarificări referitoare la modul de interpretare și aplicare a prevederilor existente la nivel european”, menționează Lucian Barbu.

Experții NNDKP atrag atenția că se poate observa faptul că autoritățile au tendința de a considera aspecte oarecum normale din activitatea companiilor ca fiind la limita legii. „Două dintre cele mai vizate domenii sunt cele legate de realitatea prestării serviciilor și modul de stabilire a prețurilor în cadrul serviciilor prestate între companiile afiliate. Am constatat în ultimul an o evoluție atât în ceea ce privește standardul de probă acceptat (atât de autoritățile fiscale cât și cele penale), dar și din punct de vedere al gradului de înțelegere al situațiilor particulare ale fiecărui contribuabil”, detaliază Marius Ezer.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Intervenția la timp a avocaților este decisivă

Având în vedere faptul că zona controalelor fiscal este una destul de sensibilă, este foarte important ca o firmă vizată de acțiunile ANAF să ceară de la început sprijinul unei echipe de specialiști.

Prin intermediul Centrului de Excelenţă în Litigii Fiscale, NNDKP oferă servicii integrate clienţilor firmei încă din stadiul incipient al unei dispute fiscale şi până la faza de litigiu în faţa instanţelor, combinând experienţa, abilităţile tehnice şi perspectiva consultanţilor fiscali şi a avocaţilor specializaţi în litigii fiscale.  Activitatea este organizată în aşa fel încât clienţii să beneficieze din prima clipă de servicii profesionale complete atât din perspectivă tehnică, cât şi din perspectiva nedorită a unui potenţial litigiu fiscal în faţa instanţelor de judecată, abordare posibilă doar prin implicarea de la început a unei echipe mixte de profesionişti în fiecare proiect.

Marius Ezer amintește faptul că de fiecare dată când apare un diferend cu reprezentanții Fiscului în înțelegerea situației unei firme și aplicarea normelor legale există riscul unui potențial litigiu. „În cadrul CELF punem un mare accent pe prevenirea acestor situații și rezolvarea lor pe cât posibil încă din cursul inspecției fiscale pentru a evita drumul anevoios presupus de demararea unui litigiu fiscal ce se poate întinde pe o durată de 2-3 ani în medie. Disputele fiscale au devenit parte din activitatea clienților noștri și trebuie înțelese și abordate cu obiectivitate și ca un demers necesar pentru clarificarea situațiilor fiscale. Existența unei dispute fiscale pendinte (indiferent de stadiul ei) nu poate reprezenta de plano  o cauză de împiedicare legală a autorităților fiscale de a veni în control pe alte aspecte și nu de puține ori avem proceduri de inspecție fiscală care ajung să se suprapună, ținând cont și de durată destul de mare a soluționării acestora în fața instanțelor”, menționează avocatul.

Pregătirea unui litigiu, în cele mai multe cazuri, începe încă din momentul imediat prealabil emiterii deciziei de impunere. „Pregătirea poziției exprimate de clientul nostru în cadrul inspecției fiscale este rodul unei activități complexe realizate de echipe mixte formate din consultanţi fiscali și avocații litigatori ai NNDKP. Pentru conturarea unei poziții unitare și consecvente linia de apărare se pregătește încă din momentul formulării contestației administrative prin însumarea aspectelor tehnice, cât și a celor de procedură, esențiale pentru prezentarea unei strategii în apărare complete. Încă din primul moment identificarea liniilor de apărare și pregătirea materialului probatoriu sunt esențiale pentru succesul în cadrul disputei, având experiența multor cauze în care autoritatea învestită cu analiza contestației administrative a decis anularea sau refacerea inspecției fiscale fără a mai fi nevoie să se ajungă în instanță”, detaliază Partenerul NNDKP.

Profesioniștii firmei de avocatură asistă clienții atât în fața instanțelor naționale, cât și în fața instanțelor europene. Gradul de complexitate al raporturilor juridice din prezent, în care componenta extra-națională devine din ce în ce mai prezentă, generează necesitatea înțelegerii și aplicării corecte a prevederilor legale existente la nivel european. Acest lucru generează un număr în creștere de proceduri ce presupun o analiză și determinare din partea CJUE și în anumite cazuri chiar a CEDO. NNDKP asistă în mod continuu clienții și în fața instanțelor europene, având capacitatea de a asigura o apărare completă și integrată atât în fața instanțelor naționale cât și a celor europene.Adaptabilitatea şi o bună comunicare în cadrul echipei sunt elemente cruciale în momente de criză, iar capacitatea de reacţie rapidă a consultantului şi avocatului pentru a asista clientul în luarea celor mai bune decizii este, de asemenea, esenţială.

Lucian Barbu, Partener în cadrul Departamentului de Consultanță Fiscală al NNDKP și membru NNDKP CELF

Constatăm de la an la an creșterea complexității cauzelor și a problemelor de drept generate de situația din piață, fiind necesar să fim în permanență în avangarda soluțiilor juridice și practice pentru clienții noștri. Situația din prezent îndemnă la prudență și analiză precum și adaptarea mecanismelor de apărare prin raportare la noile instrumente juridice introduse în legislația fiscală în ultimele 12 luni.

Marius Ezer, Partener în cadrul Departamentului Litigii al NNDKP și membru NNDKP CELFCentrul de Excelență în Litigii Fiscale

Echipele de fiscalitate și litigii au o colaborare intensă, profesională și științifică de peste 10 ani în cadrul NNDKP. Astfel, având la bază experiența acumulată de-a lungul acestui timp prin asistarea clienților în soluționarea a peste 300 de dispute fiscale, în primăvara anului 2019 a fost creat NNDKP CELF (Centrul de Excelență în litigii Fiscale), NNDKP fiind prima casă de avocatură ce a propus un astfel de concept pe piața din România.

În cadrul CELF, sunt oferite servicii integrate clienților firmei încă din stadiul incipient al unei dispute fiscale până la faza de litigiu în fața instanțelor române, combinând experiența, abilitățile tehnice și perspectiva consultanților fiscali și a avocaților specializați în litigii fiscale. Activitatea centrului de excelență este organizată în așa fel încât clienții să beneficieze din prima clipă de servicii profesionale complete atât din perspectivă tehnică, cât și din perspectiva nedorită a unui potențial litigiu fiscal, abordare posibilă doar prin implicarea ab initio a unei echipe mixte de profesionisti în fiecare proiect în parte.

Totodată, NNDKP CELF este un forum de discuții formal între profesioniștii NNDKP și clienți, care încearcă să coaguleze idei ce sunt apoi propuse în spațiul public cu privire la îmbunătățirea procedurilor și legislației administrative și judiciare în domeniul disputelor fiscale. În acest sens, în perioada 2019-2020 NNDKP a organizat două conferințe la nivel național (in București și Cluj-Napoca, N.R.) în care membrii CELF au abordat problematici ce țin de disputele fiscale.

Echipa NNDKP CELF este alcătuită în prezent din 15 membri care au o experiență substanțială și diversă în dispute fiscale și este coordonată de avocații litigatori Emil Bivolaru, Daniela Gramaticescu și Marius Ezer, Parteneri ai practicii de Soluționarea Disputelor, împreună cu consultanții fiscali Marius Ionescu și Alina Timofti, Parteneri ai diviziei de Consultanță Fiscală. Centrului i se alătură Adrian Luca, Partener Coordonator al Transfer Pricing Services SRL (TPS) cu care NNDKP are încheiată o alianță strategică din anul 2016.

Multe proiecte în lucru

Cel mai complex proiect gestionat în cadrul CELF a fost generat de contestarea concluziilor decizie de impunere ce a vizat întreaga activitate a unuia dintre cei mai mari contribuabili din România, pe patru ani. Proiectul a necesitat analiza unei vaste documentații și prezentarea de apărări pe toate sectoarele de activitate. „În egală măsură am avut satisfacția obținerii unei soluții definitive în acest an în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care am obținut recunoașterea aplicării cu prioritate a prevederilor existente la nivel european, față de prevederile interne ce stabileau condiții nejustificate pentru acordarea unor scutiri de la plata accizelor”, arată Marius Ezer.

De altfel, în ultimii doi ani, rata de success în fața instanțelor  a fost de peste 85%, fapt ce dovedește profesionalismul echipei.

La rândul său, Lucian Barbu subliniază faptul că, în prezent, echipa NNDKP gestionează peste 30 de proiecte în curs în stadii diferite de soluționare atât în fața autorității învestite cu soluționarea contestației administrative cât și în fața instanțelor.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 585 / 6037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...