ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Spre ce segmente ale economiei cred avocații bpv Grigorescu Ștefănică că își va îndrepta atenția Consiliul Concurenței în perioada următoare. Cristina de Jonge, Avocat senior coordonator: Cel mai probabil, problemele care s-ar putea ivi sunt legate de abuzul de poziție dominată al unor societăți. Preconizăm că vor exista sancțiuni și pentru alte încălcări ale legislației concurenței, precum fixarea prețurilor, stabilirea prețurilor de revânzare sau trucarea licitațiilor

10 Iunie 2021   |   Ștefania Enache

Echipa de Dreptul concurenței de la bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ este coordonată de Cătălin Grigorescu, Managing Partner și include următorii avocați: Cristina de Jonge, Managing Associate, Iulia Dragomir, Managing Associate și Denisa Brînzei, Associate.

 
 
Pandemia nu a oprit activitatea avocaților specializați în practica de concurență. Firmele au solicitat atât opinii, cât și analize din perspectiva dreptului concurenței (antitrust, concurență neloială).În plus, au avut nevoie de asistență și reprezentare în legătură cu notificarea concentrărilor economice către Consiliul Concurenței.„De asemenea, o parte importantă a activității noastre a constat în pregătirea programelor de conformare cu regulile de concurență și susținerea sesiunilor de instruire periodice pentru angajații și reprezentanții clienților noștri, dar și pentru cei ai unor asociații profesionale sau altor tipuri de asociații de business. În contextul restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei, sesiunile de instruire au fost susținute online, însă suntem încrezători că și-au atins scopul chiar dacă formatul a fost atipic comparativ cu sesiunile anterioare, participanții fiind foarte active”, a declarat pentru BizLawyer Cristina de Jonge, Avocat senior coordonator în cadrul bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ.

 
În tot acest timp, echipa bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ a acordat, de asemenea, cu succes asistență și reprezentare în instanță cu privire la acțiuni în despăgubiri introduse de entități afectate de carteluri sancționate de Comisia Europeană. „Recent chiar am primit vestea bună a câștigării în prima instanță a litigiului pentru unul dintre clienții noștri împotriva căruia a fost introdusă o acțiune în despăgubiri cu urmare a participării la un cartel al producătorilor de mijloace de transport sancționat de Comisia Europeană”, precizează Cristina de Jonge.

Pandemia a relaxat regulile

Declanșarea pandemiei a determinat o anumită stagnare în activitatea Consiliului Concurenței, din perspectiva inițierii de noi investigații și inspecții inopinate. Autoritatea și-a îndreptat atenția către domeniile economice sensibile în această perioadă, precum furnizarea de produse de protecție sanitară și industria farmaceutică. În acest sens, au fost emise o serie de recomandări cu privire la comportamentul pe piață al societăților care activează în domeniile respective, în special în sensul de a nu crește prețurile fără o justificare obiectivă, de a nu face schimb de informații sensibile, de a nu exclude concurenții de pe piață, de a nu abuza de poziția dominantă sau de a nu face înțelegeri anticoncurențiale în vederea eliminării unui anumit produs sau serviciu, fixării de prețuri, împărțirii clienților și teritoriilor, în timp ce adoptarea unor măsuri ce pot fi justificate de prevenirea răspândirii virusului a fost permisă.

De asemenea, în contextul crizei generate de pandemie, a fost adoptată o politică de relaxare a normelor în domeniul concurenței pentru companiile din domeniul farmaceutic atât de către Consiliul Concurenței, cât și la nivelul Comisiei Europene, permițând realizarea unor acorduri și schimburi de informații între companiile din domeniul farmaceutic pentru a nu exista discontinuități în aprovizionarea cu medicamente esențiale în tratarea pacienților cu COVID-19.
„Astfel, s-a considerat că în situația de criză generată de pandemia de coronavirus, societățile pot fi nevoite să se coordoneze în ceea ce privește producția, gestionarea stocurilor și, eventual, distribuția de medicamente, astfel încât nu toate să se concentreze pe unul sau mai multe medicamente, neglijându-se astfel alte medicamente care ar rămâne sub nivelul optim de producție. Deși în condiții normale o astfel de coordonare ar fi contrară normelor de concurență, în contextul pandemiei s-a considerat că aceasta poate aduce beneficii importante consumatorilor”, explică expertul.

În plus, în acest context, li s-a permis societăților să acționeze coordonat astfel încât să evite deficitul de produse esențiale și să asigure o distribuție echilibrată a acestora. „De exemplu, s-a permis comercianților cu amănuntul să își coordoneze atât transporturile de marfă, pentru a asigura aprovizionarea de produse de bază din toate domeniile, cât și livrările la domiciliu pentru persoanele care nu își pot părăsi locuințele. De asemenea, a fost acceptată impunerea de către administratorii platformelor de comerț online a măsurilor pentru limitarea creșterilor nejustificate ale prețurilor pentru produsele și serviciile de bază. În plus, Consiliul Concurenței a subliniat faptul că legislația în domeniul concurenței permite producătorilor să stabilească prețuri maxime pentru produsele lor, ceea ce ar putea fi util pentru a limita creșterea nejustificată a prețurilor la nivelul distribuției”, precizează specialistul bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ.

Având în vedere dezvoltarea platformelor colaborative din ultima vreme, Consiliul Concurenței a emis recomandări și în acest domeniu, în sensul flexibilizării reglementărilor în cazul piețelor expuse la inovație (transport, turism, servicii financiare etc.). Autoritatea a vizat, în primul rând, interesele pe termen lung ale consumatorilor. Această politică a fost dublată de o relaxare a condițiilor de acces pe piață a furnizorilor de servicii tradiționali, lucru care va genera creșterea gradului de concurență între prestatorii de servicii.LegiTeam: ZRVP recrutează  2 avocați definitivi | Departament Litigii. Aplica aici!„Principalul risc din punct de vedere concurențial evidențiat de Consiliul Concurenței îl constituie acumularea unui număr mare de participanți din piață în cadrul unei singure platforme, ceea ce ar putea conduce la crearea unei poziții dominante, limitându-se concurența între platforme și reducându-se stimulentele de intrare pe piață a unor noi platforme concurente. Totodată, Consiliul Concurenței a evidențiat faptul că există riscul ca platforma dominantă să impună restricții nejustificate furnizorilor de servicii. Astfel, Consiliul Concurenței a recomandat platformelor colaborative să mențină un rol neutru, transparent și riguros în ceea ce privește moderarea recenziilor și a sistemului de rating și să intervină atunci când acesta scade sub o anumită limită, pe latura cererii sau a ofertei de servicii astfel încât sistemele de rating să conducă la descurajarea comportamentelor dăunătoare din partea participanților la piață, la reducerea riscurilor care rezultă din asimetriile informaționale pentru consumatori și pentru proprietarii de active și, în final, la asigurarea unor servicii de calitate”, mai spune avocatul.

Un alt subiect abordat de Consiliul Concurenței a fost utilizarea tehnologiilor Big Data. În opinia Autorității, utilizarea tehnologiilor Big Data aduce avantaje concurențiale companiilor, precum ajustarea, în timp real, a nivelului prețurilor la modificările raportului cerere/ofertă, asigurând astfel reechilibrarea cererii şi ofertei, însă prezintă și potențiale riscuri pentru mediul concurențial. Astfel, prin utilizarea unor modele algoritmice identice și a unei baze de date comune, societățile își pot alinia, în timp real, prețurile la nivelul celor practicate de concurenți și, astfel, pot fi menținute în mod artificial niveluri ridicate de preț, în detrimentul consumatorilor. De asemenea, concurența pe piață poate fi restrânsă prin restricționarea sau refuzul accesului la date pentru concurenți sau prin condiționarea accesului la date de utilizarea propriilor servicii de analiză.

„Consiliul Concurenței a derulat și o anchetă sectorială pe piața serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale, în cadrul căreia a constatat că legislația specifică este ambiguă și incompletă, iar modul de aplicare și interpretare al acesteia de către autoritățile implicate îngreunează accesul pe piață și extinderea activității operatorilor, ceea ce duce la restrângerea concurenței. Având în vedere aceste constatări, Consiliul Concurenței a recomandat autorităților competente elaborarea unor reglementări îndrumătoare care să permită operatorilor accesul la un proces transparent de autorizare și control în domeniul tratării și eliminării deșeurilor medicale”, completează expertul bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ.


Revin investigațiile autorității de concurență

Cristina de Jonge atrage, însă, atenția că, pe parcursul anului această, tendința nu s-a menținut, Consiliul Concurenței inițiind și finalizând mai multe investigații în sectoare diferite (e.g. sectorul farmaceutic, al intermedierii prin platforme de tip marketplace, leasing, comercializarea lemnului, comercializarea de mașini si utilaje, telecomunicații, semnalizare rutiere, echipamente electronice și IT, echipamente de protecție a muncii, reabilitarea străzilor, piața distribuției de energie electrică) și cu privire la mai multe tipuri de încălcări, predominând investigațiile privind abuzul de poziție dominantă, trucarea licitațiilor și fixarea prețurilor.

„Totodată, în ultimul an, au fost analizate de Consiliul Concurenței o varietate destul de largă de concentrări economice din diverse sectoare economice.În acest context pandemic, li s-a permis societăților să acționeze coordonat astfel încât să evite deficitul de produse esențiale și să asigure o distribuție echilibrată a acestora. Sigur că această politică de relaxare va continua cât timp aceasta este justificată în mod obiectiv de posibile discontinuități în aprovizionarea cu medicamente esențiale în tratarea pacienților cu COVID-19 și de un potențial deficit de produse esențiale și dificultăți în privința distribuției acestora. În ceea ce privește celelalte domenii, considerăm că activitatea Consiliului Concurenței s-a intensificat în ultima perioadă și va continua în aceeași direcție. Având în vedere cele mai recente investigații deschise de Consiliul Concurenței, principalele încălcări analizate sunt fixarea prețurilor, împărțirea piețelor și alocarea clienților, abuzul de poziție dominantă și trucarea licitațiilor”, mai spune avocatul.
 


Domeniile spre care își va îndrepta atenția Consiliul Concurenței

Principalele segmente ale economiei către care avocații preconizează că își va îndrepta atenția Consiliul Concurenței sunt sectorul farmaceutic și al produselor medicale și de protecție sanitară, distribuția de energie electrică, distribuția de gaze naturale, sectorul telecomunicațiilor, IT, intermedierea prin platforme de tip marketplace și alte societăți care au acces la Big Data.

„Cel mai probabil problemele de concurență care s-ar putea ivi sunt legate de abuzul de poziție dominată al anumitor societăți care  activează în aceste sectoare ale economiei, de exemplu ca urmare a aplicării de prețuri sau condiții abuzive, restricționării sau limitării accesului la facilități esențiale, discriminării sau favorizării propriilor produse sau a anumitor parteneri. Însă, preconizăm că vor exista sancțiuni și pentru alte încălcări ale legislației concurenței, precum fixarea prețurilor, stabilirea prețurilor de revânzare, trucarea licitațiilor”, detaliază  Cristina de Jonge.

Avocatul mai spune că, având în vedere cererea crescută și importanța produselor farmaceutice și a produselor medicale și de protecție sanitară în contextul actual al pandemiei, societățile care activează în acest domeniu vor fi una dintre ”țintele” Consiliului, în ciuda relaxării normelor în domeniul concurenței cu privire la acestea. „Principalele încălcări vor viza cel mai probabil abuzul de poziție dominantă sub forma practicării de prețuri excesive sau restricționării accesului la anumite produse sau fixarea prețurilor. Pe de altă parte, o ”țintă” probabilă a Consiliului Concurenței este reprezentată și de societățile din sectorul producției sau distribuției de energie electrică sau de gaze naturale, care, în urma liberalizării acestor piețe, ar putea fi tentate să încheie anumite acorduri anticoncurențiale, precum acorduri de fixare a prețurilor în vederea păstrării unui nivel ridicat al acestora sau să uzeze de poziția dominantă a acestora pentru a limita accesul la anumite facilități esențiale altor actori de pe piață sau a impune condiții abuzive acestora. Totodată, în contextul continuei dezvoltări a acestor sectoare, societățile care prestează servicii de intermediere prin platforme de tip marketplace și societățile care au acces la Big Data sunt susceptibile a fi investigate de Consiliul Concurenței cel mai probabil pentru abuz de poziție dominantă sub formă de discriminare sau favorizarea propriilor produse sau a anumitor parteneri, impunerea unor condiții sau prețuri abuzive sau fixarea prețurilor”, adaugă profesionistul bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ .Putem afirma că societățile pe care le-am asistat au acordat o atenție sporită regulilor de concurență și pe perioada pandemiei. Am primit în mod constant solicitări de la clienții noști pentru a analiza impactul din perspectiva legislației concurenței a diferitelor tranzacții, acorduri sau măsuri pe care intenționau să le implementeze în cadrul activității curente a acestora. De asemenea, clienții au respectat și în această perioadă calendarul implementării programelor de conformare cu regulile de concurență și susținerii sesiunilor de instruire și chiar am primit solicitări noi în vederea pregătirii de programelor de conformare cu regulile de concurență și susținerii sesiunilor de instruire aferente. ”

Cristina de Jonge, Managing Associate bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂAsistența de specialitate în cadrul unei inspecții


Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, activitatea de inspecție a Consiliului Concurenței a fost mai redusă.

Inspecțiile au loc, de obicei, la sediul societății investigate și/sau în alt loc în care Consiliul Concurenței bănuiește că pot exista dovezi incriminatoare (de exemplu, domiciliul sau mijloacele de transport ale reprezentanților societății investigate), întrucât inspecțiile se bazează pe elementul „surpriză” și acestea sunt locurile unde ar trebui să se afle documentele societății respective. Astfel, asistența juridică acordată pe durata inspecției se realizează în mod preponderent fizic, la locul inspecției, pentru a putea fi pe deplin eficientă.

„În cazul în care un client este supus unei inspecții a Consiliului Concurenței, unul dintre primii pași este să aflăm câți inspectori sunt prezenți la sediul sau punctul de lucru al clientului și să formăm echipa de avocați care se va deplasa în cel mai scurt timp la locul inspecției. Imediat ce ajungem la locul inspecției, analizăm documentele în baza cărora este efectuată inspecția, precum și documentele care atestă calitatea inspectorilor, pentru a stabili dacă aceștia sunt îndreptățiți să înceapă sau, dacă deja au început-o, să continue inspecția. În toate cazurile, este însă recomandabil că întreprinderile care fac obiectul inspecției să roage inspectorii să aștepte până la sosirea avocaților, fără însă a-i împiedica să desfășoare inspecția, dacă aceștia refuză să aștepte”, punctează avocatul.

Pe parcursul inspecției, fiecare inspector este însoțit de un membru al echipei de avocați, care se asigură că inspectorii nu accesează documente care nu au legătură cu scopul inspecției sau care sunt protejate de privilegiul avocat-client, și anume comunicările dintre întreprinderea investigată şi avocatul extern al acesteia, realizate în cadrul şi în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii, respectiv după, ori anterior deschiderii procedurii de investigație, cu condiția ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii.

„De asemenea, este important ca un membru al echipei noastre să fie prezent acolo unde se află fiecare inspector și pentru a putea informa fiecare angajat în ceea ce privește obligațiile acestuia, precum și drepturile sale și limitările acestora pe parcursul inspecției. Totodată, un membru al echipei noastre însoțește persoana din cadrul managementului întreprinderii care este prezentă la locul investigației în vederea consilierii acesteia pe parcursul inspecției”, nuanțează specialistul.

Un aspect important care trebuie avut în vedere pe parcursul inspecției este acela de a efectua cel puțin trei copii după fiecare dintre documentele analizate și/sau ridicate de inspectorii de concurență, dintre care una pentru inspectori, una pentru întreprindere și una pentru avocați, pentru a putea avea o evidență foarte clară a documentelor aflate la dispoziția inspectorilor, astfel încât consultanții să poată pregăti o strategie de apărare cât mai potrivită după finalizarea inspecției și pentru a putea marca ulterior documentele confidențiale, pentru a solicita a nu fi dezvăluite terților în cadrul procedurii.

„La sfârșitul investigației, ne asigurăm că procesul-verbal de constatare şi inventariere cu privire la documentele analizate și ridicate de Consiliul Concurenței este întocmit corespunzător. În cazul în care inspectorii ridică Hard Disk Drive-ul integral, acordăm asistență și reprezentare clientului la momentul ulterior în care acesta este accesat la sediul Consiliului Concurenței, ceea ce este permis numai în prezența reprezentantului societății investigate sau avocatului acesteia pe bază de autorizare judiciară. În prealabil, identificăm, în vederea comunicării către Consiliul Concurenței, informațiile ce pot face obiectul protecției oferite comunicărilor dintre întreprinderea sau asociația de întreprinderi investigate şi avocatul acesteia, precum şi a celor cu caracter personal”, subliniază Cristina de Jonge.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 
Cele mai sensibile reglementări din zona concurenței

Având în vedere ultimele tendințe din activitatea Consiliului Concurenței, avocatul bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ este de părere că societățile trebuie să acorde o mare atenție și să supună analizei juridice de specialitate orice acorduri sau practici (inclusiv tacite) privind fixarea prețurilor și împărțirea piețelor și a clienților, inclusiv cu ocazia participării la licitații, atât (aparent) independent, cât și în cadrul unor asociații sau consorții.

Totodată, firmele care dețin poziție dominată pe o anumită piață (și în special cele care activează în domeniul farmaceutic și al produselor medicale și de protecție sanitară, distribuția de energie electrică, distribuția de gaze naturale, telecomunicații, IT, intermediere prin platforme de tip marketplace, cele care au acces la Big Data) trebuie să se asigure că nu au un comportament abuziv în relație cu ceilalți actori de pe piață (de exemplu aplicarea de prețuri abuzive sau condiții abuzive, restricționarea sau limitarea accesului la facilități esențiale, discriminare sau favorizarea propriilor produse sau a anumitor parteneri). Conform Legii concurenței nr. 21/1996, societățile care dețin o cotă de piață mai mare de 40% sunt prezumate a deține poziție dominantă pe piața relevantă.

„De asemenea, una dintre cele mai grave și mai des sancționate încălcări ale legislației concurenței constă în stabilirea de furnizor a unui preț fix sau minim de revânzare a produselor, atât direct, cât și indirect (de exemplu, prin acordarea unor beneficii sau impunerea unor sancțiuni pentru aplicarea prețurilor de revânzare recomandate, stabilirea marjei). În plus, societățile trebuie să analizeze cu atenție în prealabil, cu ajutorul asistenței de specialitate, orice clauze privind acordarea sau beneficierea de exclusivități sau stabilirea anumitor volume și orice clauze de neconcurență pe o durată mai lungă de cinci ani sau nedeterminată. Limitarea producției sau furnizării, precum și stabilirea capacităților de producție este de asemenea o încălcare foarte gravă a legislației concurenței. Având în vedere că în ultima vreme acestea au fost în vizorul Consiliului Concurenței, asociațiile profesionale, precum și orice alt tip de asociații de business trebuie să acorde o atenție sporită modalității de întocmire a documentației statutare și politicilor acestora, cât și modalității de desfășurare a întâlnirilor membrilor acestora astfel încât să fie evitat schimbul de informații sensibile între aceștia, precum și orice fel de discriminare. ”, mai spune Cristina de Jonge.

Echipa de Concurență a fost ocupată în ultimul an. În ce proiecte s-au implicat avocații

În tot acest timp, echipa bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ a avut o activitate susținută în practica de Concurență. Astfel, în afara solicitărilor constate de la clienții firmei privind analiza impactului din perspectiva legislației concurenței a diferitelor tranzacții, acorduri sau măsuri pe care intenționau să le implementeze în cadrul activității curente a acestora, în ultimele 12 luni, o parte importantă a activității avocaților specializați în Dreptul Concurenței a fost dedicată întocmirii și implementării de programe de conformare cu regulile de concurență și susținerii de sesiuni de instruire aferente pentru clienți activând în diverse domenii de activitate (precum tehnologie, industria cosmeticelor, transporturilor, construcțiilor, DIY, alimentară, electrocasnicelor, IT, agricultură) și pentru asociații. În contextul restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei, sesiunile de instruire au fost susținute online.

„De asemenea, avocații noștri au pregătit apărarea și documentele aferente și au acordat cu succes asistență și reprezentare în instanță cu privire la acțiuni în despăgubiri introduse de entități afectate de carteluri sancționate de Comisia Europeană. Totodată, avocații noștri au acordat asistență și reprezentare în legătură cu notificarea concentrărilor economice către Consiliul Concurenței cu privire la mai multe tranzacții. O altă parte importantă a activității avocaților noștri specializați în Dreptul Concurenței a fost reprezentată de consultanța juridică acordată clienților cu privire la diverse fapte și situații de concurență neloială”, menționează avocatul.

În mod constant, echipa casei de avocatură specializată în Dreptul Concurenței analizează potențialele implicații din perspectiva încălcării legislației concurenței a diferitelor tranzacții pe care clienții intenționează să le încheie și propune soluții alternative prin care eventualele riscuri să fie evitate. „Așadar, strategia unei tranzacții este bazată de cele mai multe ori și pe analiza din perspectiva încălcării legislației concurenței. Detaliile unei astfel de analize sunt de principiu confidențiale. În privința asistenței acordate în procesul de autorizare a concentrărilor economice în 2020, menționăm cu titlu de exemplu asistența acordată societății Montecristo Retail Ro S.R.L. cu ocazia preluării societăților Great United Trading s.r.o, Win Bright Limited și, în mod indirect, Timeout Italia S.R.L.”, subliniază Cristina de Jonge.

De asemenea, în ultimul an, firma de avocatură a acordat asistență juridică mai multor clienți cu privire la variate fapte de concurență neloială, provocate îndeosebi de foști angajați și /sau noii angajatori ai acestora. În cele mai multe cazuri, măsurile preliminare adoptate au fost suficiente pentru încetarea faptelor de concurență neloială, astfel încât clienții nu au mai considerat oportun să sesizeze respectivele fapte de concurență neloială Consiliului Concurenței sau să introducă acțiuni în fața instanțelor judecătorești pentru încetarea acestora și solicitarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate acestora.

„În prezent, suntem în curs de pregătire a notificării unei concentrări economice la Consiliul Concurenței în colaborare cu colegii noștri de la bpv HÜGEL din Viena. Este vorba despre un proiect multinațional despre care nu putem oferi mai multe detalii actualmente, însă cu siguranță acestea vor fi disponibile pe website-ul Consiliului Concurenței în scurt timp”, amintește avocatul.

Tot anul acesta, în urma argumentelor susținute de avocații bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ, a fost închisă investigația Consiliului Concurenței cu privire la unul dintre clienții firmei de avocatură, care a fost suspectat a fi participat la schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial pentru care a fost sancționată Asociația Societăților Financiare din România – ALB și 16 companii membre ale acesteia. Avocații au asistat și reprezentat clientul cu privire la redactarea obiecțiunilor la raportul de investigație emis de Consiliul Concurenței și cu ocazia audierilor organizate de Consiliului Concurenței.

De asemenea, echipa specializată în Dreptul Concurenței împreună cu echipa de litigii, a acordat cu succes asistență și reprezentare în instanță unui client cu privire la acțiunea în despăgubiri introdusă împotriva acestuia de o societate care a susținut că ar fi fost afectată de un cartel al producătorilor de mijloace de transport sancționat de Comisia Europeană. „Recent am primit vestea bună a câștigării în prima instanță a litigiului respectiv pentru clientul nostru. Practica de Dreptul Concurentei a acoperit un procent de aproximativ 15% din volumul total de activitate al firmei în ultimul an”, menționează avocatul.

Echipa de Dreptul concurenței de la bpv GRIGORESCU ȘTEFANICĂ este coordonată de Cătălin Grigorescu, Managing Partner și include următorii avocați: Cristina de Jonge, Managing Associate, Iulia Dragomir, Managing Associate și Denisa Brînzei, Associate.

În cazul litigiilor de Dreptul concurenței (precum acțiuni împotriva deciziilor Consiliului Concurenței sau acțiuni în despăgubiri), echipa de Dreptul concurenței colaborează strâns cu echipa de litigii, coordonată de Daniel Ștefănică (Partner).

„Deoarece o bună parte din proiectele noastre vizează sectorul tehnologiei digitale, aducem în componenta echipei și avocați din practica noastră de top din domeniul tehnologiei. Activitatea echipei noastre de concurență a înregistrat în mod constant un trend ascendent pe segmentul redactării și implementării de programe de conformare cu regulile de concurență atât pentru societăți, cât și pentru asociații, pe care sperăm să reușim să îl păstrăm și să îl dezvoltăm în continuare. Totodată, în contextul clarificării legislației naționale cu privire la acțiunile în despăgubiri împotriva societăților sancționate la nivel europeana sau național pentru săvârșirea de fapte anticoncurențiale și succeselor înregistrate de avocații noștri în acest domeniu, preconizăm o creștere a activității în această arie de practică. În strictă conexiune cu dezvoltarea practicii noastre de M&A, ne așteptăm să existe totodată și o dezvoltare a practicii de concurență pe segmentul de analiză și notificare a concentrărilor economice. De asemenea, în contextul intensificării activității Consiliului Concurenței de investigație și succeselor înregistrate de echipa noastră de concurență pe acest segment, estimăm că în perioada următoare activitatea societății noastre de asistență și reprezentare în cadrul investigațiilor și inspecțiilor desfășurate de Consiliul Concurenței va beneficia de o creștere semnificativă”, a conchis Cristina de Jonge.
Intră pe LadyLawyer.ro și află mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 389 / 6037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...