ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații de Banking & Finance de la KPMG Legal. Laura Toncescu, Partener: Primele 8 luni ale acestui an au fost extrem de încărcate. Proiectele de tip NPLs au frânat, dar solicitările de asistență au fost dintre cele mai variate, de la regulatory, până la tranzacții, due diligence, AML și digitalizare

21 Septembrie 2020   |   Ștefania Enache

Unul dintre proiectele cheie în care experții s-au implicat în acest an a vizat asistența oferită în cadrul unui proces de fuziune dintre banci, singura fuziune bancara aprobată, autorizată și implementată în contextul pandemiei și în timpul stării de urgență.

Laura Toncescu, Partner KPMG, Head of KPMG Legal - Toncescu si Asociatii

 
 
Practica de Banking & Finance din cadrul KPMG Legal a lucrat, în ultimele opt luni, la foc continuu, anul 2020 fiind unul extrem de aglomerat pentru profesioniștii din această arie.Avocații au primit solicitări de asistență dintre cele mai variate, de la proiecte de regulatory (inclusiv autorizări de instituții de plată, IFN-uri) până la tranzacții, proiecte de due diligence, AML și digitalizare.„Focusul băncilor/instituțiilor financiare nebancare a fost pus pe relația acestora cu clienții, în contextul situației generată de pandemia SARS-CoV-2, și a modalității în care ele pot veni în sprijinul acestora (prin implementarea unor măsuri diverse de restructurare a împrumuturilor, a acordării unor amânări la plată, etc). În plus, băncile au fost nevoite să acorde o atenție sporită și modificărilor legislative semnificative din materia prevenirii si spălării banilor (AML) si combaterii terorismului (CFT) prin transpunerea in Romania a directivelor AML IV si V care au atras nevoia revizuirii si completării cadrului intern de reglementare AML/CFT. Pe de altă parte, în practică am constatat o frânare în piață a proiectelor de tip NPLs, situație generată în principal de opreliștile de natură fiscală cu care băncile, în calitate de potențiali vânzători, se confruntă, dar și de o serie de proiecte legislative menite să descurajeze interesul potențialilor investitori în legătură cu acestea”, a explicat pentru BizLawyer Laura Toncescu, Partner KPMG, Head of KPMG Legal – Toncescu și Asociații.


Echipa KPMG Legal s-a adaptat noilor condiții generate de pandemie și accentul a fost pus pe comunicarea la distanță, prin diverse sisteme cum ar fi Microsoft Teams, Skype, Zoom, Webex, înlocuind cu succes modalitatea clasică de interacționare în relația avocat – client. Prioritatea avocaților a fost aceea de a se afla constant alături de clienți, de a-i ține informați în legătură cu noutățile legislative cu impact asupra industriei, organizând constant webinare interactive care s-au bucurat de un real succes.  

„Un aspect sensibil din activitatea clienților noștri a fost legat de modalitatea de gestionare a relației cu proprii clienți în contextul general provocat de pandemia SARS-CoV-2. În acest sens, asistența noastră s-a focusat pe două paliere: (i) pe de o parte pe modul în care prevederile OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori și a normelor de aplicare ale acesteia ar trebui interpretate și aplicate și (ii) pe de altă parte, pe celelalte opțiuni disponibile instituțiilor financiare în contextul existenței la nivelul UE a unui Ghid emis de Autoritatea Bancară Europeană (EBA) privind implementarea unui moratoriu non-legislativ (moratoriu privat) în anumite condiții prevăzute în cuprinsul acestui ghid.  În legătură cu cele de mai sus, am acordat asistență constantă în legătură cu modalitatea în care instituțiile financiare ar trebui să pună în aplicare prevederile legislative relevante (având în vedere și cadrul legal nu tocmai favorabil în condițiile în care existau în paralel o serie de proiecte legislative care tratau cumva aceeași problematică și care au fost atacate în mod repetat în fața Curții Constituționale). Mai mult, de o manieră integrată cu colegii din cadrul KPMG Advisory, am contribuit la realizarea pentru o asociație de profil din piață a unui moratoriu privat care să respecte criteriile impuse de Ghidul EBA, un astfel de demers fiind în deplină concordanță și cu practica instituțiilor financiare din alte State Membre în cadrul contextului crizei SARS-CoV-2”, arată Laura Toncescu.

În legătură cu modificările legislative semnificative din materia AML și combaterii terorismului prin transpunerea în Romania a directivelor AML IV și V, echipa de avocați a acordat asistentă juridică specifică unor jucători importanți din piață în legătură cu aspecte ce țin de: revizuirea procedurilor, normelor și proceselor interne AML/CFT; pregătirea teoretică a personalului cu aspecte relevante în materia AML/CFT; evaluarea generală a  cadrului AML și identificarea aspectelor care necesită modificări pentru respectarea noii legislații în materie.
Proiecte variate

Unul dintre proiectele cheie în care experții s-au implicat în acest an a vizat asistența oferită în cadrul unui proces de fuziune dintre banci, singura fuziune bancara aprobată, autorizată și implementată în contextul pandemiei și în timpul  stării de urgență.

Laura Toncescu menționează faptul că procesul a fost unul complex și a coordonarea eficientă în relația cu toate autoritățile implicate (BNR, Registrul Comerțului, Tribunalul București), dar mai ales respectarea unui calendar strict de integrare, inclusiv în contextul stării de urgență determinate de pandemia Covid-19.

Un alt proiect amplu si unic în care avocații au fost implicați a fost reprezentat de reorganizarea din cadrul unuia dintre cele mai mari grupuri bancare din România, constând în integrarea în bancă a activității de servicii de investiții financiare.

„De asemenea, în urma intrării în vigoare a Legii 209/2019 (care transpune Directiva PSD 2), aria de FinTech (open banking) reprezintă un interes sporit în anul 2020, echipa noastră având în lucru proiecte în acest moment mai multe mandate de autorizare a unor instituții de plată de către Banca Națională a României”, adaugă Partenerul KPMG.

În ultima perioadă, digitalizarea în domeniul financiar-bancar a devenit o prioritate, atât prin prisma contextului epidemiologic global, cât și prin necesitatea automatizarii anumitor procese și proceduri în scopul eficientizarii și al reducerilor costurilor.

„Totodată,  cadrul de reglementare devine tot mai aglomerat, iar conformitatea cu dispozițiile prevăzute de noile reglementări reprezintă un element fundamental în activitatea desfășurată de orice client. Având în vedere aceste aspecte, KPMG Legal a dezvoltat o soluție de monitorizare și raportare legislativă privind actualizările și evoluțiile legislative relevante (inclusiv proiectele legislative) la nivel național și european. Soluția noastră îmbină avantajele utilizării tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) cu cele ale intervenției umane realizate de către avocați specializați. Drept urmare, în ultima perioadă, portofoliul de clienți care folosesc această soluție s-a mărit, tot mai multe instituții financiare (și nu numai) descoperind utilitatea și eficiența acestei soluții”, subliniază avocatul.

În plus, specialiștii KPMG au lucrat și în proiecte de digitalizare din cadrul instituțiilor financiare, în special al băncilor. De exemplu, au acordat asistență în legătură cu tehnologii folosite în procesul de „înrolare” de noi clienți de către instituțiile financiare. Asistența experților a avut în vedere atât conformarea cu reglementările bancare aplicabile, cât și aspecte relevante legate de protecția datelor cu caracter personal.

Mai mult, KPMG Legal a constatat și o tendință de digitalizare a produselor/serviciilor bancare, inclusiv pe partea de acordare credite/deschidere depozite online. În aceste proiecte, avocații au asistat clienți în faza de negociere a contractelor cu prestatorii ale căror servicii erau necesare pentru implementarea soluției de digitalizare, precum și în analiza aspectelor legate de protecția datelor cu caracter personal.

Un alt aspect asupra căruia li s-a solicitat suportul profesioniștilor KPMG Legal a fost în legătură cu aspecte ce țin de utilizarea semnăturii electronice sau biometrice, efectele sale juridice precum si limitările aferente în contextul unui cadru legislativ național nealiniat în totalitate cu cel european în domeniu.

„În legătură cu toate aspectele de mai sus, echipa de banking a lucrat în strânsă cooperare cu echipa de Tehnologie, Proprietate intelectuală și Protecția datelor din cadrul KPMG Legal coordonată de Cristiana Fernbach”, punctează Laura Toncescu.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Afilierea la rețeaua globală oferă deschidere pentru proiecte cross border

În ultimul an, KPMG Legal a închis și o tranzacție de NPLs, respectiv tranzacția prin care GetBack Recovery SRL, unul dintre cei mai mari jucători din piața de recuperări creanțe, a vândut un portofoliu mixt de creanțe neperformante bancare și creanțe neperformante telco în cadrul unei tranzacții ceva mai complicată și parte dintr-un proces transfrontalier.

„Afilierea la rețeaua globală KPMG Legal evident că ne oferă o deschidere pentru proiecte cross border. Astfel, în cursul acestui an am colaborat preponderant cu colegi din cadrul KPMG Legal Ungaria, KPMG Legal Cehia sau KPMG Italia în legătură cu o serie de proiecte care au implicat mai multe jurisdicții. Merită menționat un proiectul derulat cu colegii noștri din KPMG Italia în care asigurăm asistența necesară unei bănci din Italia în legătură cu constituirea unei societăți pe acțiuni și în procesul de autorizare ca instituție financiară nebancară. De asemenea, echipa noastră a fost implicată într-un proiect de finanțare, guvernat de legea engleza, dar care avea ca parte implicată, drept garantor, o societate românească din grup,” susține Laura Toncescu.

Partenerul KPMG reamintește faptul că echipa de Banking & Finance are în lucru o serie de proiecte de reorganizare, autorizare, reglementare și de conformitate, unele ce țin de legislația  de AML, proiecte de GDPR (unele vizând instituții din domeniul financiar-bancar) și evident proiecte de PSD II. De asemenea, este implicată într-o tranzacție, dar și în alte proiecte de due diligence. Totodată, avocații sunt parte a unui mandat în care lucrează pe aspecte ce țin de post-implementarea unor tranzacții de NPLs în care au fost implicați în trecut.

O echipă experiementată, care furnizează soluții complete

Toncescu și Asociații SPARL  – KPMG Legal este o societate de avocatură membră a rețelei internaționale de societăți de avocatură KPMG Legal. Clienții vin la KPMG Legal cu ideile lor de business și provocările pe care le întâmpină, nu doar pentru a primi asistență juridică, ci pentru ca știu că avocații, lucrând în strânsă cooperare cu echipele din KPMG Tax, Advisory și Audit, precum și cu societățile de avocatura afiliate KPMG în lume, furnizează soluții complete, adaptate nevoilor clienților, care țin cont de trendurile internaționale și de rigorile locale.

În aria de Banking & Finance, echipa este formată dintr-un partener coodonator, respectiv Laura Toncescu și încă un partener, Sebastian Olteanu, ambii avocați cu experiență, menționați și recunoscuți inclusiv în faimoase publicații de specialitate în materie precum Legal 500 și IFLR. Alături de ei, din echipa mai fac parte Cristina Roșu, Senior Manager, Duagi Gunay, Manager, Florentin Giurgea, Raul Dimitru și Victor Mihăilă.

Laura Toncescu are o experiență de peste 22 ani în furnizarea serviciilor juridice, fiind implicată în numeroase proiecte care au reprezentat pionierate în piața românească  și în numeroase proiecte cu o complexitate deosebită. Laura a fost manager de proiect în proiectul în care Banca Națională a României a autorizat pentru prima dată un fond de investiții ca acționar majoritar într-o  bancă, în primul proiect de fuziune între o bancă și o instituție financiară nebancară din piața românească etc. De asemenea, Laura a coordonat numeroase proiecte de NPLs din piață (Project Blue Lake, Project Arena, Project Castrum, Project Triton, etc), tranzacții care, cumulat, au depășit suma de două miliarde de euro. Laura a acordat consultanță pe teme legate de digitalizare și a coordonat mai multe proiecte de autorizare.

Sebastian Olteanu a oferit consultanţă companiilor române şi străine din sectorul financiar cu privire la diverse aspecte legate de reglementare şi conformitate. Sebastian a fost, de asemenea, implicat în procedura de obținere a licențelor pentru emitenți de monedă electronică și instituții de plată din România. De asemenea, Sebastian este implicat în diverse proiecte ce țin de implementarea în România a directivei privind serviciile de plată (PSD2), dar și alte proiecte de interes în domeniul Fintech (precum aspecte ce țin de semnătura electronică etc.).
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 286 / 5705
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
PeliPartners a asistat Adventum în achiziția Hermes Business Campus de la Atenor. Echipa, coordonată de Francisc Peli și Alexandra Ioniță
Litigatorii firmei Radu & Asociații gestionează peste 50 de dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele, un arbitraj internațional și are în desfășurare mai multe proceduri prearbitrale, inclusiv ICSID. Firma colaborează cu fonduri de investiții specializate în finanțarea arbitrajelor internaționale și oferă clienților posibilitatea de a susține dosare complexe, fără presiunea costurilor ridicate
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Brândușa Andreea Enișor, a patra notă a generației sale: Dată fiind paleta vastă de profesii accesibile odată cu absolvirea, sunt tentată să cred că integrarea în piața muncii este facilă, cu condiția meritocrației, bineințeles. Iau în considerare și diplomația, pe lângă clasicele avocatură sau magistratură
NNDKP a finalizat cu succes un litigiu arbitral complex privind pretenții în valoare de aproximativ 22 milioane lei
Cum arată, la jumătatea anului, tabloul proiectelor din practica de Dispute Resolution a firmei Popescu & Asociații, despre care Legal 500 EMEA spune că este una dintre cele mai bune din România. Pentru că numărul clienților noi a crescut, iar solicitările sunt din ce în ce mai diversificate și complexe, firma a cooptat nouă avocați litiganți și continuă recrutările
Les jeux sont faits! După două achiziții majore, în industria de jocurilor de noroc sunt așteptate alte tranzacții. Horea Popescu, Managing Partner CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A din ECE: Credem că în următoarea perioadă vom asista la mișcări strategice interesante, atât din partea marilor jucători de profil, cât și al marilor fonduri de investiții interesate de diversificarea portofoliilor lor
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Oana Alexandra Chivu, a cincea admisă în 2020: Mă îndrept spre magistratură, gândindu-mă deopotrivă la profesia de judecător și la cea de procuror. Avocatura are ceva aparte, îmbină mai mult viața socială cu cea profesională
LegiTeam: Simion & Baciu is looking for an associate lawyer
Alianță strategică | JURIDICE.ro și BizLawyer.ro colaborează pentru a ridica standardele comunității
Poliana Gogu-Naum și Roxana Ionescu, RTPR Counsels, desemnate și anul acesta Rising Stars
Anul 2021 a adus un număr mai mare de mandate firmei MPR Partners, în practica de Dispute Resolution. De vorba cu Gelu Maravela (Founding Partner) despre profilul și complexitatea acestora, dar și despre avantajele competitive ale firmei
Avocatura în provincie | Hațegan Attorneys anunță restructurare organizațională. Ioana Hațegan, Managing Partner: Răspundem tendințelor internaționale din sectorul legal și adoptăm modelul de organizație orizontală pentru a promova dezvoltarea liberă profesională a membrilor echipei, multidisciplinaritatea și colaborarea în cadrul echipei și între echipe
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...