ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Anul 2020 a adus o creștere generală a numărului de proiecte de finanțare și restructurare pentru biroul DLA Piper din Romania. Finanțările imobiliare și restructurarea unor proiecte de energie regenerabilă, printre proiectele cheie

27 Septembrie 2020   |   Ștefania Enache

Avocații DLA Piper, Dinu amintesc faptul că anul 2020 a marcat o creștere a numărului de proiecte de finanțare comparativ cu 2019, în marea majoritate a cazurilor acestea finalizându-se cu succes, iar în restul fiind încă în curs de desfășurare, cu șanse mari de finalizare.

 
 
Munca avocaților axați pe practica de Finance, Projects & Restructuring (FP&R) s-a diversificat mult în 2020, mandatele pe care experții biroului DLA Piper din România le-au primit atingând probleme dintre cele mai variate.În primul rând, s-a înregistrat o creștere generală a numărului de proiecte de finanțare și restructurare, incluzând aici proiectele de restructurare prin vânzare a unor împrumuturi neperformante acordate în domeniul energiei regenerabile, dar și a celor de asistență în materie reglementară.De asemenea, echipa FP&R a avut șansa participării în proiecte de finanțare a producției internaționale de film în România, precum și în zona imobiliară, a industriei grele, reciclării deșeurilor, aparaturii de uz medical, agriculturii. În același timp, membrii echipei au acordat asistență în proiecte de consultanță pentru diferite sectoare ale serviciilor financiare, inclusiv instituții financiare, instituții de servicii de investiții financiare, prestatori de servicii de plată, sau fintech-uri.


În tot acest timp, avocații au urmat o strategie clară care a vizat, în primul rând, creșterea expunerii pe piață locală, combinată cu consolidarea prezenței în tranzacții transfrontaliere, acolo unde DLA Piper se bucură de o rețea de birouri cu prezență globală extinsă. „Rețeaua internațională reprezintă un avantaj considerabil pentru accesul la tranzacții majore sindicalizate în domenii variate, precum și o expunere semnificativă la produse financiare inovative ce se dezvoltă în special în practica de pe piața „polilor” financiari globali: New York, Londra, Frankfurt, Paris, Hong Kong, Tokyo”, a declarat pentru BizLawyer Ioan Chiper, Counsel și coordonatorul practicii de Finance, Projects & Restructuring a biroului DLA Piper din București.

Pe de altă parte, echipa a avut în vedere o sporire a mandatelor de asistență acordată în domeniul serviciilor de plată și al fintech-urilor, dar și a proiectelor de modernizare și dezvoltare derulate de instituții financiare, inclusiv în contextul efectelor iminente ale Brexit-ului.
Nu în ultimul rand, s-a pus accent pe sporirea prezenței în sectorul creditelor neperfomante, acolo unde pe piața locală există momentan o oarecare stagnare din cauza legislației fiscale restrictive.

„Apropierea Brexitului și a momentului producerii efectelor acestuia au condus la regândirea strategiei de operare a anumitor instituții financiare cu sediul în Marea Britanie pe teritoriul UE, inclusiv România. De asemenea, pandemia produsă de virusul COVID-19 și legislația națională adoptată ca răspuns la această pandemie, inclusiv OUG nr.37/2020, au condus la reacții pe piețele financiare în ceea ce privește derularea proiectelor de finanțare și invocarea moratoriului de către debitori. Atât instituțiile de credit sau financiare, cât și debitorii ne-au solicitat asistență cu privire la aspecte legate de impactul COVID-19 și al legislației moratoriului asupra proiectelor neîncepute, dar și a celor în curs de derulate”, subliniază Ioan Chiper.

O imagine de ansamblu arată că echipa FP&R este implicată actualmente în acordarea de asistență atât în proiecte vizând înființarea de sucursale bancare, instituții de plată, instituții financiare sau de servicii de investiții financiare (în unele cazuri ca o consecință a Brexit), cât și în proiecte de finanțare și restructurare, de ordinul a zeci de milioane de euro, în domeniul imobiliar, agro-business, siderurgic, al materialelor de construcții, energie regenerabilă.

În ceea ce privește proiectele publice, avocații DLA Piper nu au acordat asistență statului român sau entităților cu capital majoritar de stat, însă asistă bănci internaționale la care statul român are o participație la capital în contextul unor proiecte de finanțare cu prezență românească.

Mai multe proiecte de finanțare, în industrii diverse

Printre dosarele cheie în care s-au implicat avocații practicii de FP&R se remarcă finanțările imobiliare și restructurarea unor proiecte de energie regenerabilă, mandatele vizând înființarea de sucursale sau subsidiare ale instituțiilor de credit, financiare, sau de servicii de investiții financiare. De asemenea, acordarea de asistență de ordin reglementar fintech-urilor a adus proiecte majore în această perioadă.

„În mare parte, proiectele respective au trecut cu bine de provocările aduse de perioada de lockdown și impactul legislativ aferent, însă au existat și unele situații în care finanțatorii au decis amânarea temporară a tragerilor până la reevaluarea situației”, menționează Andreea Badea, Senior Associate în cadrul practicii de Finance, Projects & Restructuring a biroului DLA Piper local.

În plus, practica de FP&R acordă în mod constant asistență clienților săi în domeniul digitalizării, în particular fintech-urilor și prestatorilor de servicii de plată. „Astfel de proiecte au vizat, bunăoară, crearea și utilizarea de interfețe digitale care să permită consumatorilor accesul la modalități facile de comunicare digitală cu furnizorii de servicii de utilități prin intermediul platformelor de electronic banking, precum și înrolarea debitorilor corporate în platforme digitale suport pentru operațiuni de factoring”, subliniază Georgiana Stan, Senior Associate în cadrul practicii de Finance, Projects & Restructuring a DLA Piper Romȃnia.

Activitatea echipei de avocați nu a avut foarte mult de suferit din cauza noilor condiții generate de pandemia COVID-19. Faptul că toate aceste mandate au avut în vedere abordarea matură a situației de către toate părțile implicate în proiecte, a dus la evitarea unor situații litigioase. Chiar dacă în unele dintre aceste proiecte finanțatorii au decis o amânare temporară a tragerilor până la reevaluarea situației, jucătorii implicați s-au înțeles și au căzut de comun acord asupra strategiei care trebuie abordată. Mai mult, anumite proiecte aflate în stare litigioasă au generat negocieri pentru a se ajunge la tranzacții vizând stingerea acestor litigii, negocieri care sunt aproape de finalizarea cu succes.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Avocații DLA Piper amintesc faptul că anul 2020 a marcat o creștere a numărului de proiecte de finanțare comparativ cu 2019, în marea majoritate a cazurilor acestea finalizându-se cu succes, iar în restul fiind încă în curs de desfășurare, cu șanse mari de finalizare.

Din cele șapte proiecte, două au vizat finanțarea internațională a producției de filme turnate în România, un sector destul de rar prezent în activitatea de asistență în finanțările din România. Mandatele au fost gestionate de Georgiana Stan, împreună cu colegii din practica de Intellectual Property & Technology.

De asemenea, un alt dosar vizează refinanțarea unui proiect imobiliar de retail. În acest mandat a fost implicată întreaga echipă FP&R DLA Piper, alături de colegii de la departamentul de Real Estate.

Avocații au lucrat și într-un proiect care a avut ca obiectiv finanțarea suplimentară acordată în domeniul materialelor de construcții și a pieselor și subansamblelor din zona automotive. În acest caz, asistența a fost oferită de Andreea Badea.

Cel de-al al cincilea proiect vizează finanțarea de capital de lucru în domeniul industriei siderurgice și este coordonat de Ioan Chiper și Georgiana Stan.

„Din cauza impactului pe care pandemia COVID-19 l-a avut asupra rețelelor globale de aprovizionare și distributie, este dificil de estimat o evoluție clară pentru finele anului 2020 și anul 2021 a zonei de finanțări. Finalul de an, marcat și de perioada alegerilor locale și generale, va fi caracterizat, ca de obicei, de o temporizare a investițiilor, inclusiv în zona publică, ceea ce ar putea crea o plafonare a activității în anumite sectoare economice. Există, însă, un consens quasi-general că perioada următoare va fi caracterizată de o reașezare și restructurare a pieței, care vor aduce cu sine o creștere a volumului  de restructurări financiare și insolvențe în care aportul de capital va fi la fel de necesar”, punctează Ioan Chiper.

Georgiana Stan amintește faptul că echipa de FP&R a fost activă anul acesta și în zona de finanțare imobiliară de retail, de partea finanțatorilor, fără să vizeze consolidarea sau restructurarea corporativă a actorilor de pe piața de profil.

„Echipa FP&R a acordat asistență finanțatorilor pentru restructurarea unor proiecte de energie regenerabilă dezvoltată de parcuri eoliene în diferite zone din România, precum și împrumutaților în legătură cu finanțarea echipamentelor din industria aparaturii de uz medical ”, completează Andreea Badea.

În ceea ce privește tranzacțiile cu portofolii de credite, numărul acestora s-a redus pe piața locală ca o consecință a regimului fiscal nefavorabil aplicabil cesiunilor de creanțe de către resortisanții români. „Echipa FP&R a DLA Piper a fost, însă, implicată în câteva proiecte complexe de one-off tickets, care implică cesiuni individuale de creanțe într-un context mai larg, al unor tranzacții referitoare la proiecte de energie regenerabilă. Unele dintre aceste proiecte sunt încă in curs”, arată Ioan Chiper.

La rândul său, Andreea Badea subliniază faptul că volumul proiectelor de restructurări financiare a fost în continuă creștere raportat la activitatea echipei de FP&R și acestea sunt de ordinul zecilor de milioane de euro. „Apreciem că, ținând cont și de previziunile de evoluție și dezvoltare economică în Europa, regiune și România până la finalul anului 2020, restructurările și refinanțările ar putea reprezenta un procent sporit față de anii precedenți, și anume între 30 și 40% din totalul activității schipei de FP&R”, mai spune avocatul.„Echipa FP&R este implicată într-o măsură consistentă în proiecte trans-frontaliere. Majoritatea proiectelor sunt confidențiale, însă putem menționa că acestea au vizat atât asistența în proiecte de finanțare/refinanțare/restructurare financiară în diferite sectoare economice, cât și în legătură cu aspecte de banking, servicii financiare & regulatory. În cele mai multe cazuri, rețeaua globală DLA Piper a coordonat sau coordonează aceste proiecte, au fost însă și situații în care DLA Piper a colaborat în anumite jurisdicții cu firme-partenere, atât de aceeași parte, cât și de cealaltă parte a proiectelor precum: Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Sheridans, Weil, Gotshal & Manges; TMS Law firm in Egipt, AKOL Law in Turcia, Qudah Law Firm in Iordania, CMS.”

Ioan Chiper, Counsel și coordonatorul practicii de Finance, Projects & Restructuring a biroului DLA Piper din București
O echipă experimentată, apreciată de clienți

Ioan Chiper este Counsel și conduce practica de Finance, Projects & Restructuring a biroului DLA Piper din București. S-a alăturat firmei în octombrie 2019, venind de la Banca Comercială Română - Erste Group, unde a fost Adjunct al Directorului Directiei Juridice și șef al departamentului de consultanță în afaceri.

Ioan este un avocat admis în barourile din New York și România, cu peste 22 de ani de experiență profesională, implicând activități juridice atât în sectorul guvernamental, cât și în cel privat din România și din SUA.

Ioan are o experienţă îndelungată în activitatea tranzacțională, concentrându-se pe structurarea, elaborarea și negocierea documentelor de tranzacționare, cu o vastă experiență directă în reforma legislativă și de reglementare din România, ca piață în curs de dezvoltare.

Ioan a consiliat în mod regulat bănci și alte instituții financiare, precum și organizatii comerciale (inclusiv companii listate), cu privire la operatiuni financiare complexe, restructurări financiare și proceduri de insolvență, și a acordat asistenta în legatură cu litigii specifice. Înainte de a lucra in practica privată, Ioan a elaborat legislația privind insolvența, societățile comerciale, garanțiile mobiliare și dreptul general al afacerilor pentru Ministerul Justiției din România, contribuind la consolidarea tranziției României de la precedentul sistem economic socialist centralizat la un cadru juridic de piață liberă, precum și aderarea sa la UE.

Georgiana Stan (foto), Senior Associate, este un avocat cu vastă experiență în cadrul practicii de Finance, Projects & Restructuring a DLA Piper Romȃnia, fiind alături de firmă încă de la intrarea sa pe piața românească în 2008.

Georgiana are o experiență semnificativă, fiind implicată în numeroase tranzacții de finanțare și proiecte naționale și transfrontaliere, incluzând mai multe tranzacții de referință pe piața românească și cea din Europa Centrală și de Est, oferind asistență juridică unei game variate de clienți, incluzând bănci locale și internaționale, companii naționale și globale, instituții financiare internaționale.

Acționând atât de partea împrumutătorilor, cât și a împrumutaților, Georgiana s-a specializat pe o paletă largă de proiecte de finanțare (vizând acordarea de credite bilaterale și sindicalizate, finanțări de proiecte și finanțări în domeniul imobiliar, refinanțări, restructurări), cât și în aspecte de reglementare financiară.

Proiecte recente notabile în care a fost implicată Georgiana includ consilierea acordată Bank Leumi Israel cu privire la vânzarea întregii participaţii a acesteia la Bank Leumi România și asistență cu privire la aspecte post-vânzare, un proiect complex cu un caracter inovator.

De asemenea, Georgiana a contribuit activ la conturarea finanțărilor din sectorul producției internaționale de film din România, după ce a consiliat o reputabilă companie de servicii de producție cinematografică din România, cu privire la finanțarea a două filme.

Andreea Badea (foto) este Senior Associate în cadrul practicii de Finance, Projects & Restructuring a biroului DLA Piper local. Are o experiență semnificativă în acordarea de asistență juridică cu privire la aspecte de reglementare a serviciilor bancare și financiare, precum și în tranzacții de finanțare și restructurare.

 În ceea ce privește reglementarea serviciilor financiare, ca parte a expertizei sale, ea consiliază instituții financiare și societăți comerciale cu privire la un spectru larg de problematici, incluzand aspecte ce țin de structurarea și documentarea produselor de natura financiara pe piața românească, necesitatea autorizării prestării de servicii financiare sau cu privire la aspecte ce țin de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Experiența sa include, de asemenea, asistență acordată atat de partea finanțatorilor interni sau internaționali cat și a debitorilor cu privire la finanțări de achiziții, dezvoltare imobiliară, consultanță în restructurare, vânzări de portofolii de împrumuturi și refinanțări.

Andreea are, de asemenea, experiență în acordarea de asistență juridică cu privire la datorii suverane dobandită prin consilierea Ministerul Finanțelor Publice din România cu ocazia mai multor emisiuni de obligațiuni ale Romaniei pe piețele externe în cadrul programului Medium Term Notes.

Cu peste 90 de birouri complet integrate, în peste 40 de țări din întreaga lume, DLA Piper este o companie globală de business law care îşi propune să vină în întȃmpinarea nevoilor de performanţă juridică profesională ale clienților din întreaga lume.

Biroul DLA Piper din București oferă sprijin clienților săi prin intermediul unei echipe de peste 50 de avocați și consultanți fiscali cu experienţă internațională, capabili să soluționeze probleme juridice și economice complexe, atât transfrontaliere cât și locale, acoperind 10 sectoare de afaceri, printr-o gestionare integrată a practicilor.

Clienții au declarat pentru echipa de cercetare a ultimei edițiții a directorului internațional Legal 500 că biroul DLA Piper din București ”are o echipă puternică, cu multă experiență”.

Avocații DLA Piper sunt atenți la detalii și se pun în locul clienților. În general, avocații cu care am lucrat cunosc foarte bine industria”, au spus sursele ghidului juridic internațional.

Chambers & Partners, ediția europeană, amintește că biroul din România al DLA Piper asistă clienții într-o varietate de chestiuni bancare și financiare, cum ar fi achiziția și refinanțarea imobiliară, precum și în finanțări comerciale. Clienții i-au descris pe membrii echipei ca fiind „sârguincioși și flexibili”.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 394 / 5804
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
POPESCU & ASOCIAȚII obține în instanță o soluție fără precedent pentru Consiliul Local Sinaia
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Locul arbitrajului și organizarea audierilor (Powered by ZRVP)
LegiTeam: GNP Guia Naghi și Asociații recrutează tineri avocați | Pharma & Life Sciences, Litigii
Obiectivele Teleperformance în zona ESG sunt în continuă dezvoltare, firma angajându-se să preia un rol de lider în responsabilitatea socială corporativă. De vorbă cu Laura Rudnyanszky, Chief Legal and Compliance Officer pentru România, despre certificarea Verego SRS primită pentru al cincilea an consecutiv și principiile cheie care stau la baza activității companiei
Avocații PNSA au asigurat asistența legală a tranzacției prin care celebrul alpinist David Neacșu a vândut compania GD Escapade. Alexandru Medelean (Wise Way Advisors), consultant principal al tranzacției
Avocații firmei Țuca Zbârcea & Asociații spun că a crescut gradul de specializare și sofisticare a mandatelor privind GDPR, în special din perspectiva complexității aspectelor implicate, dar și prin prisma aportului de know-how și inovare cerute pentru rezolvarea lor. Echipă dedicată exclusiv proiectelor de acest tip și portofoliu de clienți ce include primii cinci jucători din aproape toate industriile cu expunere semnificativă în zona GDPR
Avocații KPMG Legal spun că există apetit pentru pentru finanțări de anvergură. Creditele locale mari tind să nu depășească 200 mil. €, în timp ce sindicalizările din străinătate pot sări pragul de 500 mil. €. O discuție cu membrii unei echipe de elită, despre inițierea unui „sindicat bancar”, criteriile importante în acordarea unei finanțări, proiecte care primesc mai ușor finanțare și alte detalii puțin știute ale împrumuturilor sindicalizate
TAX + LEGAL VIDEOCONFERENCE: DISPUTELE FISCALE – DIRECȚII ȘI EVOLUȚIE, conferință organizată de TZA, pe 8 decembrie
Dispute-Resolution.Center | Statul român a plătit avocaților facturi de peste 21 mil. lei în ultimii doi ani, în arbitrajul ICSID cerut de Nova Group Investments, firmă controlată de familia Adamescu. Audierile s-au încheiat și se așteaptă hotărârea Tribunalului arbitral în dosarul cu pretenții ale reclamantei de 345 mil. E
Avocații GNP | Guia Naghi & Partners explică efectul aplicării prevederilor legislative nou introduse în domeniul achizițiilor publice. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală
„The Lawyer European Awards 2021”: 6 firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: South Eastern Europe” | ZRVP, Popescu & Asociații și TZA, pe lista scurtă a premianților. Alina Popescu (MPR Partners) concurează la titlul - „European managing partner of the year”
Problematica ESG este inclusă în strategiile legate de risc și reziliență ale Farmexim și Help Net, iar oficialii companiilor spun că vor face tot ce este necesar pentru a continua proiectele într-un mod sigur și sustenabil. Mihaela Scărlătescu, Head of Legal and Compliance Director: Ducem businessul la nivelul următor de profesionalism şi responsabilitate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...