ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Echipa de Employment de la KPMG Legal s-a implicat în câteva proiecte care au vizat transferul de întreprindere, în prima parte a anului. Avocații au observat tendința angajatorilor de reducere a costurilor pentru a asigura viabilitatea și continuitatea afacerilor. Mandate diverse și o echipă expusă la proiecte interdisciplinare multinaționale

24 August 2020   |   Ștefania Enache

În continuare vin cereri din partea companiilor cu privire la implementarea reducerii programului de lucru sau cu privire la aplicarea măsurilor în materie de decontare a părții din salariu suportate de către stat, precum și cu privire la implementarea restructurărilor de personal.

 
 
Avocații axați pe Dreptul Muncii au fost solicitați la maximum în această perioadă, echipele specializate implicându-se în numeroase proiecte generate de criza sanitară.Schimbările provocate de pandemia de COVID-19 au influențat puternic relațiile de muncă și au obligat angajatorii să ia măsuri urgente.„Practica de Dreptul Muncii din cadrul KPMG Legal a fost implicată în acordarea de consultanță juridică companiilor ce se confruntă cu efectele provocate de actuala situație epidemiologică. Mandatele noastre au fost dintre cele mai diverse, de la implementarea activității de telemuncă ca mod organizare a muncii la nivelul angajatorilor și până la mandate reprezentate de reducerea ori întreruperea activității angajatorului urmată de suspendarea relațiilor de muncă (șomajul tehnic), în contextul facilităților acordate de către stat pentru firmele care au aplicat această măsură, reducerea programului ori a normei de muncă, acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, până la disponibilizarea de personal”, a declarat pentru BizLawyer Laura Toncescu, Partener, Head of KPMG Legal.


Practicienii de Dreptul Muncii au lucrat în strânsă legătură cu celelalte echipe din cadrul KPMG Legal. De exemplu, cu Departamentul de Protecția Datelor cu Caracter Personal au colaborat pentru a realiza analiza implicațiilor de protecție a datelor cu caracter personal în cazul întoarcerii la locul de  muncă.
De asemenea, s-au format echipe mixte pentru soluționarea tuturor aspectelor legate de organizarea muncii clienților ( contracte la distanță, semnătura electronică etc).

„Privind în urmă, echipa de avocați din cadrul KPMG Legal a înțeles seriozitatea situației și faptul că responsabilitatea fiecăruia dintre noi reprezintă un factor cheie în depășirea unor astfel de momente. Din punct de vedere al adaptării la „noua normalitate”, și discutăm aici de regândirea aproape în totalitate a modului de desfășurare a activității noastre de consultanță juridică, putem spune că acest lucru a avut loc extrem de rapid, fără sincope. În această perioadă comunicarea la distanță, prin diverse sisteme cum ar fi Microsoft Teams, Skype, Zoom, Webex a înlocuit cu succes modalitatea clasică de interacționare în relația avocat – client”, explică Irina Stănică, Manager KPMG Legal.
Profesioniștii firmei de avocatură s-au implicat în proiecte dintre cele mai diverse, iar accentul în perioada pandemiei s-a axat pe acordarea de consultanță juridică privind organizarea muncii sub forma telemuncii, suspendarea raporturilor de muncă ca urmare a reducerii ori întreruperii temporare a activității angajatorului (șomajul tehnic), restructurarea de personal, condițiile de acordare de zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, reducerea programului de lucru sau modificarea nomei de lucru.

„Totodată, mandatele noastre din această perioadă au fost strâns legate de pachetele de acte normative adoptate de autorități. Legat de aceste acte normative, pe lângă ritmul alert în care au fost adoptate, principala provocare a fost interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale, care de cele mai multe ori a necesitat o analiză laborioasă și pluridisciplinară, această abordare fiind posibilă prin colaborarea dintre echipele KPMG Legal și  KPMG Tax”, subliniază Laura Toncescu.

Avocații le-au recomandat, în primul rând, clienților  să adopte măsurile adecvate de organizare a timpului de muncă, dar și de prestare a activității de la distanță, ținând cont de modul în care activitatea acestora a fost afectată de pandemie, cu multă precauție și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, astfel încât să fie evitate potențiale sancțiuni din partea autorităților de control sau promovarea de acțiuni în instanță de către salariați. „Totodată, printre primele recomandări au fost și cele de adoptarea de măsuri aplicate și de proceduri interne specifice în vederea desfășurării activității salariaților în condiții depline de securitate și sănătate, dat fiind impactul puternic asupra acestor aspecte al actualei crize medicale”, menționează Partenerul KPMG Legal.

„Tendințele companiilor în perioada crizei generate de pandemie au fost în principal de a asigura continuitatea activității în condiții de securitate și sănătate pentru salariați, pe de o parte, iar pe de altă, pe cât mai mult posibil, în condiții de productivitate și profitabilitate. În același timp, am observat în rândul angajatorilor tendința acestora de reducere a costurilor pentru a asigura viabilitatea și continuitatea afacerii. Astfel, în cadrul anumitor companii, acolo unde a fost necesar, s-a implementat șomajul tehnic ca urmare a reducerii ori întreruperii temporare a activității angajatorului, s-a redus programul de lucru ori norma de muncă tot ca un efect direct al crizei generate de pandemie sau, ca ultimă măsură, au fost efectuate restructurări de personal”, adaugă Irina Stănică.

Proiectele și cerințele clienților

Echipa KPMG Legal s-a implicat într-o gamă diversă de mandate care au vizat practica de Dreptul Muncii. Dintre cele mai interesante și complexe proiecte s-au remarcat cele reprezentate de restructurările de personal, precum și cele privind implementarea șomajului tehnic în condițiile în care cadrul legal privind facilitățile acordate de către stat companiilor a fost în continuă schimbare. „Subliniem acest tip de proiecte întrucât, după cum bine se cunoaște, legislația muncii este protectivă față de salariați, iar în momentul în care angajatorul decide implementarea unor măsuri în defavoarea salariaților, acesta trebuie să se asigure în primul rând că astfel de măsuri sunt temeinic fundamentate, fie că vorbim de motive de ordin economic sau de motive de ordin tehnologic ori structural.  Astfel, în cadrul mandatelor de acest tip atenția și eforturile noastre au fost canalizate pe identificarea celor mai corecte măsuri a fi aplicate de angajator, pe fundamentarea și justificarea unor astfel de măsuri, pentru a-l pune la adăpost pe angajator de orice tip de situații litigioase ori aplicarea de sancțiuni contravenționale”, punctează Laura Toncescu.

În această perioada, echipa de Dreptul Muncii s-a implicat și în proiecte care au vizat transferul de întreprindere (în cadrul unor proiecte de fuziune sau transfer de business, de exemplu), dar și în procese de Due diligence privind raporturile de muncă, în care avocații din România au colaborat cu alte birouri din rețeaua internațională KPMG Legal. „În acest sens, dorim să subliniem implicarea echipei de Dreptul Muncii în două proiecte complexe, unul de fuziune și o tranzacție ce a vizat transferul unui business, ce a constat atât din asistența privind aspectele de TUPE, cât și sprijinul acordat echipei de proiect pentru gestionarea tuturor aspectelor operaționale în vederea respectării calendarului propus pentru implementarea celor două proiecte”, menționează Laura Toncescu.

Cele mai frecvente solicitări primate de firma de avocatură din partea clienților au fost în legătură cu implementarea desfășurării muncii la distanță, prin telemuncă. În plus, în continuare vin cereri din partea companiilor cu privire la implementarea reducerii programului de lucru sau cu privire la aplicarea măsurilor în materie de decontare a părții din salariu suportate de către stat, precum și cu privire la implementarea restructurărilor de personal.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

„De asemenea, după încetarea stării de urgență, context în care pentru o parte din salariați, care până la acel moment fie s-a aflat în șomaj tehnic, fie a lucrat de la distanță, a început procesul de reîntoarcere treptată la locul de muncă, am primit numeroase solicitări din partea angajatorilor cu privire la inițierea și implementarea acestui proces în condiții de siguranță și sănătate pentru salariați. În acest context solicitările s-au axat în principal pe aspectele privind obligațiile în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin atât angajatorilor, cât și salariaților, precum și pe aspectele privind organizarea muncii în sensul implementării de programe de lucru flexibile astfel încât să se asigure desfășurarea activității în condiții de siguranță. În ceea ce privește asistența privind reîntoarcerea treptată la locul de muncă echipa de Dreptul Muncii a colaborat cu echipa de Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru acoperirea unor teme ca verificarea temperaturii corporale, chestionarele privind simptomele COVID-19, implicațiile privind protecția datelor ale procedurii în cazul în care un angajat prezintă simptomele COVID-19 etc”, detaliază Managerul KPMG Legal.

Cei doi avocați amintesc faptul că principalele mandate din această perioadă au avut în vedere fie aplicarea măsurii șomajului tehnic, fie cea a reducerii programului de lucru, fie restructurările de personal. „Acest lucru a fost cauzat de faptul că actuala pandemie a avut un efect direct asupra activității multor companii, aceasta fiind total ori parțial sistată pe perioada stării de urgență prin dispoziția autorităților, în timp ce în cazul unora dintre companii efectele pandemiei au avut un impact indirect și s-au transpus în marea majoritate a cazurilor prin scăderea semnificativă a volumului de activitate”, explică Laura Toncescu.

„Atenția și eforturile noastre în contextul acestor proiecte au fost concentrate, pe de o parte, pe interpretarea dispozițiilor legale de ultimă oră adoptate de către legiuitor, care în multe dintre cazuri s-au dovedit a fi ambigue ori neclare, iar pe de altă parte pe fundamentarea din punct de vedere juridic, dar și a situației faptice a măsurilor adoptate de angajator, în vedere eliminării oricărui potențial risc litigios or sancționator față de angajator. Am avut și clienți la nivelul cărora a fost necesară adoptarea celor mai drastice dintre măsuri, iar aici ne referim la situația efectuării de restructurări de personal. Implementarea unei concedieri colective este o procedură complexă, care presupune parcurgerea întocmai a unor etape procedurale strict reglementate de Codul Muncii, etape a căror nerespectare poate atrage după sine importante consecințe juridice în sarcina angajatorului cu impact financiar major. Prin urmare, am acordat o deosebită atenție pregătirii și fundamentării acestor măsuri, echipa noastră fiind implicată în toate etapele acestui proces”, completează Irina Stănică.

Având în vedere că, în cadrul mandatelor de restructurare primite, avocații KPMG Legal au lucrat încă din faza incipientă a proiectului, ei au  putut gestiona riscurile potențiale decurgând din situațiile litigioase. În cazul în care astfel de situații litigioase au intervenit totuși, angajatorul a avut câștig de cauză, aceasta și datorită faptului că apărarea s-a întemeiat pe analiza riguroasă și fundamentată care a stat la baza măsurii de restructurare. 

„Printre solicitările primite din partea clienților noștri s-au numărat și cazuri de restructurări de personal, acestea răsfrângându-se inclusiv asupra membrilor din echipa de management. Bineînțeles, ca în orice proces de concediere dificultăți întâmpinăm la orice pas, însă atât timp cât procesul este unul transparent, iar motivele pentru care angajatorul ajunge în situația apelării la astfel de măsuri sunt reale, și cât se poate de serioase, acesta putând în orice moment să își fundamenteze măsurile adoptate, riscurile decurgând din situațiile litigioase pot fi evitate. În foarte multe cazuri se evită însă măsura concedierii, optându-se pentru o încetare amiabilă a raportului de muncă, cu acordarea de compensații financiare, proces care se poate dovedi la rândul său laborios, în special în ceea ce privește negocierea pachetului compensatoriu”, arată Laura Toncescu.

Aspecte legale importante

Principalele modificări legislative cu un impact semnificativ asupra activității companiilor au fost reprezentante de cele referitoare la posibilitatea dispunerii unilaterale de către angajator a desfășurării activității în regim de telemuncă, suportarea indemnizației pentru șomajul tehnic de către stat, decontarea indemnizației privind zilele libere plătite acordate părinților, prelungirea valabilității contractelor colective de muncă, măsurile în sarcina angajatorilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate, iar, în prezent, decontarea părții de salariu suportate de stat.

„Având în vedere toate aceste modificări legislative, clienții au fost nevoiți să ia decizii doar după o înțelegere corectă a cadrului legislativ, cu o analiză a tuturor efectelor decurgând din aceste prevederi, fapt ce a presupus o colaborare constantă cu echipa noastră de Dreptul Muncii, care s-a implicat atât în suportul oferit clienților în luarea deciziilor, cât și în dialogul cu autoritățile”, spune Laura Toncescu.

Avocatul atrage atenția că, în contextul actual, în care amenințarea noului coronavirus nu a trecut, acolo unde este posibil, este recomandat ca angajatorii să mențină desfășurarea muncii în regim de telemuncă prin încheierea de acte adiționale la contractele de muncă. Acolo unde specificul activității nu permite, trebuie să fie implementate proceduri care să asigure desfășurarea activității salariaților în condiții de securitate și sănătate în muncă, având în vedere riscurile care pot decurge din nerespectarea măsurilor impuse de autorități, inclusiv atragerea răspunderii organelor de conducere ale societății.
„De asemenea, considerăm că este important să fie urmărite în mod constant măsurile de sprijin luate de autorități pentru această perioadă, inclusiv implementarea sistemului de “Kurzarbeit” ca măsură de flexibilizare a muncii”, mai spune Laura Toncescu.

Echipa se bucură de avantajul expunerii către proiecte interdisciplinare multinaționale


Toncescu și Asociații SPARL  – KPMG Legal este o societate de avocatură cu o poziție unică în cadrul rețelei internaționale de societăți de avocatură afiliate KPMG Global Legal. În prezent, societatea de avocatură numără 28 avocați, parteneri și avocați colaboratori, care contribuie la crearea unei societăți de avocatură de un înalt profesionalism, construită pe fundația unei vaste experiențe și a unei baze de clienți impresionante acumulate de-a lungul a mai mult de 21 de ani de prestare de servicii juridice pe piața din România. 

Echipa de Dreptul Muncii din cadrul KPMG Legal este formată din patru membri și este coordonată de Irina Stănică, Head of Employment practice, și supervizată de doi dintre partenerii coordonatori ai societății de avocatură, Laura Toncescu si Vlad Peligrad. Echipa este integrată în rețeaua globală din cadrul KPMG, beneficiind de o vastă expunere către proiecte interdisciplinare multinaționale.

Laura Toncescu are o experiență de peste 22 ani în furnizarea serviciilor juridice, fiind implicată în numeroase proiecte care au reprezentat pionierate în piața românească  și în numeroase proiecte cu o complexitate deosebită. Laura a acordat consultanță inclusiv pe teme legate de digitalizare (incluzând efectele juridice ale diverselor forme de semnătură electronică, expl. recunoaștere facială, vocală etc) și GDPR.

Vlad Peligrad are peste 19 ani de practică juridică în companii internaționale de avocatură, cu o experiență vastă în litigii și arbitraj, proceduri de insolvență, investigații de fraudă și gestionarea crizelor. Expertiza de specialitate include asistarea și reprezentarea marilor companii internaționale și locale, în toate tipurile de litigii: civile, fiscale, white collar, precum și arbitraje internaționale și locale.

Cu o experiență de peste 18 ani în domeniul Dreptului Muncii, în societăți de avocatură internaționale și in-house, Irina Stănică s-a alăturat echipei KPMG Legal în vara anului 2017, aducând o plus valoare practicii prin expertiza sa în aspecte privind următoarele arii de activitate: discriminare și egalitate de tratament la locul de muncă, planuri de beneficii, restructurări și procese de outsourcing, detașări transnaționale, aspecte de compliance privind raporturile de muncă, TUPE.

Avocații din echipa de Dreptul Muncii a KPMG Legal au asistat clienți din domeniile automotive, telecom, servicii financiare, oil&gas, construcții, producție de materiale de construcții, transport etc. Proiectele enumerate mai sus au presupus, fără a face o enumerare exhaustivă, acordarea de asistență juridică în procesul de implementare de concedieri colective, transfer de întreprindere, efectuarea de diagnoză juridică de tip due diligence, organizarea procesului de constituire a comitetului european de întreprindere, analiză privind recalificarea raporturilor contractuale dintre părți în raporturi de muncă, implementarea de proceduri privind telemunca și munca on call, implementarea măsurii șomajului tehnic și a reducerii programului de lucru, precum și procedurilor interne specifice în vederea desfășurării activității salariaților în condiții de securitate și sănătate în muncă.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 645 / 6037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...