ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Experiența echipei de fiscalitate și participarea litigatorilor în astfel de proiecte, din primul moment, printre atuurile asistenței oferite de Noerr clienților inspectați de Fisc. Alexandru Ene, Partener: Ca și în anii trecuți, litigiile fiscale mențin trendul ascendent. Rata de succes depășește 97%

12 Noiembrie 2020   |   Ștefania Enache

Echipa Noerr oferă servicii integrate, respectiv atât consultanță fiscală, cât și asistență juridică și reprezentare în fața autorităților fiscale și instanțelor de contencios administrativ și fiscal

 
 
Avocații sunt de părere că, imediat ce lucrurile se vor îndrepta în economie, autoritățile fiscale vor intensifica inspecțiile, cu precădere în domeniile care au beneficiat de pachetul de măsuri economice (ca de exemplu șomajul tehnic suportat de stat) puse la dispoziție de Guvern în această perioadă. „Nu ne așteptăm la o modificare majoră în modalitatea de abordare a autorităților fiscale în timpul inspecțiilor efectuate de acestea. Ca și până acum, recomandarea noastră este ca toate tranzacțiile efectuate de societăţi să fie corect și complet documentate”, subliniază Alexandru Ene, Partener, Head of Litigation & Compliance Noerr.


O zonă fierbinte a activității autorităților fiscale o să fie reprezentată de pachetul de măsuri economice de care au beneficiat contribuabilii în această perioadă. În acest context, avocații sunt de părere că fiecare firmă aflată în această situație trebuie să se asigure că a îndeplinit condițiile menționate de lege. „Aspect ce nu este ușor de realizat având în vedere că prevederile legislative prin care a fost adoptat acest pachet de măsuri au lăsat loc de interpretări născând astfel o serie de întrebări și nelămuriri. Ca de exemplu, situația în care un angajator trebuia să declare că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații pentru a beneficia de indemnizația acordată de stat însă nu exista o definiție clară a acestei capacități financiare, în practică întâlnindu-se o varietate de cazuri în acest sens”, explică Alexandru Ene.

Un alt punct de interes pe agenda ANAF va rămâne în continuare tema prețurilor de transfer, unde consultanții au observat că, în ultima perioadă, au avut loc mai multe inspecții fiscale și care poate fi un generator de venituri importante la bugetul de stat.

„Din punct de vedere economic, nu am putea spune că există un anumit tip de industrie mai expusă întrucât toate activitățile au fost luate prin surprindere de această criză provocată de pandemie. Credem totuși că cele mai expuse au fost afacerile care nu s-au putut reorienta/reinventa, HoReCa, transporturile și turismul rămânând printre primele industrii afectate. Din punct de vedere fiscal, ar putea fi afectați contribuabilii care au beneficiat de facilități și în cazul cărora, în urma unei inspecții fiscale, se poate dovedi că aveau disponibilități bănești pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale, situații create în principal din reglementările legislative defectuoase”, menționează Monica Colț, Senior Associate, Tax Advisor Noerr.

Specialiștii Noerr amintesc faptul că urmare a crizei generată de pandemie, Guvernul a adoptat, până la această dată, o serie de măsuri de relaxare economică atât în perioada stării de urgență cât și a stării de alertă (ca de exemplu: bonificația în cotă de 10% pentru plata impozitului pe profit datorat pentru trimestrele I-III din anul 2020 și plătit în termenul legal; prelungirea termenului pentru depunerea Declarației Unice; bonificația pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în cota de 10% în cazul depunerii Declaraţiei Unice online și plata integrală până la data de 30.06.2020; bonificații pentru firmele care au capital propriu pozitiv sau care au înregistrat creșterea acestuia, aplicabile începând cu 2021, etc.).

„În funcție de evoluția acestei pandemii, este de așteptat ca Guvernul să adopte o serie de noi măsuri de relaxare economică. Astfel, este indicat ca societățile să urmărească îndeaproape publicarea actelor normative care stabilesc astfel de măsuri de relaxare economică pentru a putea verifica din timp dacă se încadrează în condițiile impuse de legislație pentru a beneficia de aceste măsuri într-o proporție cât mai mare. Nu în ultimul rând, un alt hot topic la acest sfârșit de an va fi reprezentat de obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere generată de implementarea DAC6 în România, cu termen de declarare 25 februarie 2021 pentru tranzacțiile efectuate în perioada 25 iunie 2018-30 iunie 2020 și 30 ianuarie 2021 pentru tranzacțiile efectuate în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020. Deși obligația de raportare este în principal în sarcina intermediarilor (ca de exemplu, consultanți fiscali, avocați, etc.), scopul raportării rămâne contribuabilul care este beneficiar al aranjamentului”, a adăugat Raluca Botea, Senior Associate Noerr.
Inspecții fiscale on-line

Experții firmei de avocatură subliniază faptul că este de apreciat că în ultima perioadă activitatea de control desfășurată de autoritățile fiscale a avut loc, în cea mai mare parte, on-line, aspect solicitat de nenumărate ori de mediul de afaceri. O astfel de abordare este foarte importantă în contextul de astăzi, în care mediul economic se zbate să găsească soluții pentru a supraviețui și pentru a ieși cu bine din această criză declanșată de pandemia de SARS CoV-2. Un control fiscal față în față ar putea pune serioase probleme unei firme care lucrează în condiții speciale.

În mod normal, efectuarea unei inspecții fiscale nu ar trebui să perturbe activitatea contribuabilului. „În realitate însă, există situații în care inspectorii fiscali solicită un număr foarte mare de informații sau documente într-o perioadă extrem de scurtă, fiind astfel necesară blocarea activității întregului departament de contabilitate sau chiar a altor departamente (ca de exemplu, departamentul de achiziții, livrări, etc.). Dacă inspecția fiscală se suprapune și cu o perioadă aglomerată în activitatea contribuabilului verificat, atunci controlul devine și mai greu de gestionat la nivel intern. Tocmai de aceea, recomandarea noastră este ca încă de la începutul inspecției, contribuabilii să fie asistați de un consultant fiscal astfel încât interesele acestuia să fie apărate atât pe durata inspecției cât și, mai departe, în cazul unei eventuale contestații”, punctează Monica Colț.

Caracterul interpretabil al prevederilor legislative

Lucrurile devin și mai dificile atunci când apar probleme ca urmare a faptului că legislația are un caracter interpretabil. În plus, sunt multe zone în care de lovim de un adevărat vid legislativ. „Din păcate, o mare parte a contestațiilor depuse de contribuabili are ca principal motiv caracterul interpretabil al prevederilor legislative sau chiar așa-zisele viduri legislative. În ultimii ani am remarcat o oarecare îmbunătățire din punct de vedere al stabilității fiscale, nemaiîntâlnind un număr așa mare de modificări legislative într-o perioadă scurtă de timp. O problemă care persistă însă este reprezentată de măsurile legislative implementate fără o consultare a părților implicate și chiar fără studii de impact, măsuri care sunt ulterior modificate ca urmare a solicitării mediului de afaceri. Astfel de modificări sunt în general adoptate cu o oarecare întârziere, perioada cuprinsă între data publicării și data modificărilor rămânând adeseori într-o zonă gri”, nuanțează Raluca Botea.

„În cazul clienților noștri, nu am putea spune că am întâmpinat cazuri în care o activitate desfășurată în condiții normale, de piață, să fie considerată de autoritățile fiscale ca fiind la limită sau dincolo de limita legii. Am întâlnit însă situații în care echipa de inspecție fiscală a reclasificat o anumită tranzacție stabilind astfel un tratament fiscal diferit de cel aplicat de contribuabil, ca de exemplu, în cazul tranzacțiilor în sfera TVA între mai mulți beneficiari aflați în state membre diferite etc. În astfel de cazuri, vom prezenta echipei de inspecție fiscală toate argumentele de ordin economic care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în cauză, susținând în același timp tratamentul fiscal aplicat în baza prevederilor legislative naționale sau europene, acolo unde este cazul”, completează Alexandru Ene.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Intervenția experților în fiscalitate

Avocații firmei Noerr își asistă clienții încă din prima fază, cea a inspecției fiscal, experții departamentul de fiscalitate fiind implicați activ în pregătirea și formularea argumentelor ce pot fi aduse în susținerea poziției adoptate de client. De asemenea, reprezintă clienții în cadrul discuției finale și în pregătirea punctului de vedere astfel încât toate argumentele juridice și economice să fie prezentate de o manieră clară și convingătoare.

„În cazul unei inspecții fiscale prin care se instituie obligații suplimentare de plată, departamentul de fiscalitate împreună cu departamentul de litigii evaluează, pe baza informațiilor primite de la client, șansele de reușită în cazul unei contestații și eventual al unui proces împotriva autorităților fiscale. În funcție de rezultatul unei astfel de evaluări și de solicitarea clientului, vom asigura asistență în vederea pregătirii contestației atât pe cale administrativă, cât și litigioasă”, precizează Partenerul Noerr.

Alexandru Ene susține că un element esențial al asistenței oferite de Noerr, în cazul inspecțiilor fiscale, este conlucrarea, încă de la început, a departamentului de fiscalitate cu departamentul de litigii, astfel încât, dacă se ajunge la o situație litigioasă, avocații pot prelua cazul cunoscând istoricul acestuia, parcursul inspecției fiscale și argumentele invocate de ambele părți în etapa administrativă.

„Echipa de inspecție fiscală va consemna rezultatul inspecției fiscale într-un raport de inspecție fiscală. Proiectul acestui raport este comunicat contribuabilului verificat urmând ca, în baza acestui proiect, contribuabilul să își poată exprima punctul de vedere atât verbal, în cursul discuției finale pe care o poate avea cu echipa de inspecție fiscală, cât și în scris. În raportul de inspecție final, autoritățile fiscale vor menționa și opinia acestora cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil. Cum acest punct de vedere, în general, nu este luat în considerare de echipa de inspecție fiscală, următorul pas îl poate reprezenta formularea unei contestații în termenul stabilit de lege de 45 zile de la data comunicării actului administrativ fiscal. Deși termenul de 45 zile de zile poate părea suficient, recomandarea noastră este ca apărarea contribuabilului să fie conturata încă din timpul desfășurării inspecției fiscale. Având în vedere că un procent semnificativ din contestațiile depuse de contribuabili sunt admise doar în parte sau chiar respinse, contribuabilul nu poate decât să atace decizia emisă în soluționarea contestației la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă. Din nefericire, etapa contestației administrative încă nu este considerată de autoritățile fiscale ca fiind o veritabilă cale de remediere și, din această cauză, multe cauze ajung să fie soluționate de instanțele de judecată, împovărând astfel foarte mult activitatea secțiilor de contencios administrativ și fiscal”, explică Monica Colț.

Când se ajunge în instanță

Specialiștii Noerr menționează faptul că pentru a ajunge în situația de a avea un litigiu în materie fiscală, este nevoie ca acel contribuabil să fi depășit faza de contestare a actului administrativ fiscal, iar contestația depusă să fi fost admisă doar în parte sau respinsă. „Iar aici intervine echipa de litigii care va reprezenta clientul în vederea atacării deciziei care a fost emisă în soluționarea contestației la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă. Cu siguranță un astfel de litigiu implică un disconfort în desfășurarea normală a activității societății însă nu putem vorbi de clienți timorați. Cel puțin până la această dată, nu putem spune că am întâlnit situația în care un contribuabil care a ajuns în instanță ca urmare a unei inspecții fiscale să fie supus din acest motiv unei noi inspecții, vizând alte impozite sau taxe. Ceea ce putem spune însă este că atunci când, pe parcursul verificării unui impozit sau taxe, echipa de inspecție fiscală identifică și alte implicații la nivelul altor impozite sau taxe, atunci controlul se va extinde și asupra aspectelor nou identificate”, declară Alexandru Ene.

Un mare avantaj al echipei Noerr este acela că oferă servicii integrate, respectiv atât consultanță fiscală, cât și asistență juridică și reprezentare în fața autorităților fiscale și instanțelor de contencios administrativ și fiscal. „Departamentul de fiscalitate și departamentul de litigii conlucrează încă din timpul inspecției fiscale, la finalul acesteia putând prezenta clientului o evaluare completă astfel încât acesta să aibă o imagine de ansamblu înainte de a decide dacă va demara procedura legală de contestare a actelor administrativ fiscal. În ultimii doi ani, a continuat trendul din anii trecuți, litigiile fiscale având o rata de succes de peste 97%.Ca și în anii trecuți, litigiile fiscale mențin trendul ascendent, determinat, în parte, și de diversitatea problematicilor din materie fiscală, litigiile fiscale continuând să aibă o pondere semnificativă în activitatea companiei noastre”, subliniază Partenerul casei de avocatură.

În ceea ce privește litigiile care pot ajunge în instanțe din afara țării și aici firma de avocatură se bucură de un mare avantaj. În contextual în care Noerr deține birouri în Germania, UK, Europa Centrală și de Est, în cazul litigiilor fiscale cu elemente de extraneitate, colaborarea avocaților din București cu colegii din alte jurisdicții este ușor de realizat.

Alexandru Ene amintește faptul că „principiile noastre de bază, care se referă la: un standard înalt de calitate, proactivitate, o abordare riguroasă pluridisciplinară dar si o gândire flexibilă, colaborarea apropiată cu clientul ne-au permis până acum să ne asistăm cu succes clienții în așa fel încât să treacă cu bine prin aceasta criză”.

La ora actuală, legislația fiscală din România trece printr-un proces continuu de modificări cu impact major asupra mediului de afaceri din țara noastră. În funcție de evoluția acestei pandemii, profesioniștii Noerr se așteaptă la modificări legislative precum și la publicarea unor noi acte normative care să introducă pachete de măsuri economice care să ajute industriile aflate în dificultate. „Astfel, pentru a beneficia de aceste măsuri, dar și pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele obligatorii instituite de lege, vom rămâne alături de clienții noștri ținându-i la curent cu modificările relevante, dar și oferind asistență continuă pentru proiecte specific”, punctează Raluca Botea.


Proiectele momentului


Profesioniștii Noerr au avut tot timpul agenda plină, proiectele în care s-au implicat având, fiecare în parte, nota sa de inedit. „În ceea ce privește consultanța fiscală acordată clienților, am asistat unul din clienții Noerr la nivel global care activează într-o tranzacție complexă de vânzare de active în mai mult de 20 de jurisdicții una dintre acestea aflându-se în România. Un astfel de proiect implică cunoștințe vaste în domeniul fiscal, atât la nivel național, cât și internațional, dar și o experiență puternică în aplicarea practică a acestor cunoștințe ”, precizează Monica Colț.

Un alt proiect care a presupus participarea atât a echipei de consultanți fiscali, cât și a echipei de avocați specializați în litigii fiscale este reprezentat de asistența la control a unei societăți care activează în domeniul IT. A fost un proces amplu, cu implicații atât la nivel local, cât și la nivel european, însă reprezentanții Noerr se bucură de faptul că soluția dată în acest caz a fost în favoarea clientului firmei care, de altfel, a decis să nu atace actul administrativ fiscal emis de echipa de control.

„Un alt proiect care este demn de menționat l-a reprezentat un proces amplu de restructurare în care Noerr a participat încă de la faza inițială de simulare a mai multor scenarii posibile privind tranzacțiile precum și descrierea consecințelor fiscale, urmată de implementarea scenariului agreat împreună cu clientul. A fost un proces complex în care echipa de consultanți fiscali a lucrat împreună cu echipa de avocați din cadrul departamentului de Corporate. De asemenea, un alt proiect de succes în cadrul căruia au colaborat echipa de litigii și echipa de consultanți fiscali, a fost recuperarea TVA pentru firme din spațiul non- UE, în valoare de peste 12 milioane euro, după ce inițial cererile de rambursare TVA au fost respinse de autoritățile fiscal”, completează Alexandru Ene.

Referindu-se la proiectele în derulare, Partenerul Noerr dă ca exemplu în mandate care vizează zona tichetelor cadou. „În această perioadă în care se discută intens la nivelul autorităților fiscale centrale în legătură cu modalitatea de impozitare a tichetelor cadou, asistăm unul din clienții noștri în cadrul unui control care vizează, printre alte aspecte, și această problematică. Astfel că discuțiile purtate cu echipa de inspecție sunt cu atât mai intense cu cât modalitatea de impozitare a acestor tichete cadou nu este clarificată la această dată”, detaliază avocatul.

De asemenea, proiectele demarate în anii trecuți privind rambursările de TVA, în special cele referitoare la rambursări de TVA către companii din spațiul non -UE continuă și în prezent.

Echipă cu experiență și legături cu birouri Noerr situate în alte țări

Echipa locală de experți în domeniul fiscal și avocați specializați în drept fiscal din cadrul Noerr este formată din șase membri cu 14-15 ani de experiență, dar și din colegi juniori. Întreaga echipă locală lucrează împreună cu colegii din alte birouri Noerr situate în alte țări și oferă astfel acces la o gamă de servicii specializate de consultanță fiscală la nivel național, dar și transfrontalier.

Echipa Fiscalitate si Litigii este coordonată de Iulian Sorescu, Partener, Head of Finance & State Aid Department, si Alexandru Ene, Partener, Head of Litigation & Compliance, iar oamenii cheie ai echipei sunt Monica Colț, consultant fiscal si Raluca Botea, Senior Associate, ambele cu o vastă experiență în consultanța fiscală și litigii fiscale și Oana Piticaș, Senior Associate, avocat specializat în investigații de evaziune fiscală.

Fiecare șef de departament lucreaza îndeaproape cu consultanții fiscali astfel încât clienții firmei să beneficieze, indiferent de persoana cu care lucrează, de experiența globală a întregii echipe. „Prin urmare, unul dintre elementele care ne diferențiază constă în faptul că relația cu clientul este în general păstrată de un singur membru al echipei, indiferent de problematica supusă analizei, indiferent dacă este vorba de impozit pe profit, TVA, impozit pe venit și contribuții sociale, etc. Astfel, o singură persoană va avea imaginea de ansamblu a întregii poziții fiscale a unui client, clientul beneficiind totodată de experiența întregii echipe”, a conchis Alexandru Ene.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 539 / 6002
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Alătură-te echipei de avocați Mitel & Asociații | Avocați definitivi (Employment)
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Andreea Lepărdă, medie finală 9,66, una dintre cele mai bune absolvente din generația anului 2021: Nu contează dacă ești în linia întâi sau nu. Contează ca, acolo unde te afli, să realizezi importanța pe care o ai la nivel social și să fii responsabil, serios
Pharmaceuticals & Life Sciences | Chiar dacă o anumită incertitudine a fost creată de pandemia Covid-19 sau de războiul din Ucraina, România pare că rămâne o piață interesantă, cel puțin la nivel regional, spun avocații Filip & Company. Silviu Vasile (Counsel): Am asistat în mandate ce au implicat relocarea unor activități din Ucraina în România. Este posibil ca, pe măsură ce războiul se prelungește, să întâlnim și situații de deschidere de activități medicale în România sau de dezvoltare a unor capacități suplimentare de producție sau distribuție
În ultimele 12 luni, avocații firmei Bulboacă & Asociații au fost implicați în peste zece fuziuni și achiziții, dintre care patru încă sunt în derulare. De vorbă cu Adrian Bulboacă (Managing Partner), despre factorii cheie ai evoluției tranzacțiilor de tip M&A în acest an, industriile în care există apetit pentru investiții, clienți și proiecte importante
LegiTeam: CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is loooking for an associate | Banking & Finance
Bondoc și Asociații anulează în instanță o decizie a Consiliului Național al Audiovizualului
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv | Litigii
LegiTeam | Bulboacă & Asociații is looking for a junior lawyer (Banking&Finance)
LegiTeam | Bulboacă & Asociații is looking for a senior lawyer (Banking & Finance)
Băncilă, Diaconu și Asociații | Formalismul excesiv al ANAF, invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Lipsa rapoartelor de lucrări si existența unui departament propriu de vânzări nu influențează tratamentul fiscal al unor servicii suplimentare de vânzări
Noile tendințe și schimbarea priorităților pe piața muncii, analizate de avocații ZRVP | Cătălin Micu, Partener: Firmele se vor concentra pe gestionarea celor două segmente de salariați care vor prinde cel mai probabil contur: „angajații inhouse” și „angajații freelanceri” . Proiectele cu un consum semnificativ de resurse sunt cele în care se lucrează la „rescrierea” procedurilor ̸ politicilor necesare pentru implementarea pe termen lung a sistemului de lucru hibrid
Prof. Univ. Dr. Gheorghe BUTA se alătură POPESCU & ASOCIAȚII în calitate de Senior Partner | ”Pentru mine, acest parteneriat reprezintă un pas firesc, bazat pe un amplu set de valori profesionale comune și pe cei peste 10 ani de prietenie și colaborare extraordinară cu Octavian și întreaga echipă de avocați”, spune acesta
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...