ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

În ciuda condițiilor grele în care se derulează afacerile, preocuparea pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale nu și-a pierdut importanța, spun avocații CEE Attorneys | Krisztina Voicu, Partener: Am construit o echipă specializată în protecția datelor personale, formată din avocați care au deja experiență considerabilă în această arie. Unul din trei proiecte presupune abordare și consultanță și din perspectiva GDPR

08 Iulie 2022   |   Ștefania Enache

În acest moment, segmentul GDPR continua să genereze provocări pentru identificarea unor modalități practice de abordare a transferurilor internaționale de date, în special pentru SUA.

Krisztina Voicu, Partener CEE Attorneys

 
 
Krisztina Voicu, Partener CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații, consideră că este nevoie de o deschidere mai mare a Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) spre dialogul cu mediul de business, în contextul în care companiile au nevoie de un feedback permanent, transparent, cu autoritatea, dar și de un ghidaj din partea acesteia.„Colaborarea constantă între autoritate și mediul de business/organizații, în sensul prevenției (ex. evenimente/conferințe online, emiterea de ghiduri/recomandări) poate avea succes mai mare și mai prompt în implementare decât aplicarea de amenzi”, apreciază avocatul.


Ultimii doi ani au fost marcați de adaptarea organizațiilor la schimbările intempestive aduse de pandemie, iar acest lucru s-a întâmplat inclusiv din perspectiva protecției datelor personale. Adaptarea la lucrul la distanță, utilizarea tehnologiei în condiții sporite de securitate a datelor, intensificarea e-commerce etc au obligat firmele să ridice ștacheta standardelor în ceea ce privește modul în care abordează aspectele privind prelucrarea datelor personale. „Și, din fericire, aceasta a rămas la același nivel. Organizațiile își mențin atenția ridicată față de modificările care apar în zona protecției datelor, dar și față de experiența companiilor din alte state europene în ceea ce privește activitatea autorităților de supraveghere”, punctează Krisztina Voicu.

Intensificarea controalelor

Expertul atrage atenția că, în România, din informațiile  publice, transpare intensificarea activității de control a ANSPDCP. Iar cele mai multe controale sunt inițiate ca urmare a plângerilor individuale, semn că și persoanele vizate sunt mai informate asupra drepturilor pe care le au în sfera protecției datelor personale. „Din amenzile aplicate la nivel național reiese faptul că atât organizațiile mari, cât și cele  mici, sunt deopotrivă sub atenția persoanelor vizate și, implicit, autorității”, mai spune avocatul.
Totodată, există posibilitatea ca, în contextul sporirii comerțului online și a activității marketplace-urilor, inclusiv pe fondul intrării în vigoare cu plină forță a Regulamentului UE privind platformele de intermediere, să apară și la noi măsuri și preocupări pentru felul în care sunt implementate concret regulile privind plasarea și managementul cookies și pentru felul în care este abordată prelucrarea datelor personale pe  platformele  online (inclusiv în cadrul relațiilor dintre actorii prezenți în aceste platforme). „Deja legislația națională de transpunere a Directivei Omnibus consacră explicit rolul esențial pe care datele personale ale consumatorilor îl joacă în ecosistemul comerțului online, al platformelor online, inclusiv faptul că există servicii care sunt doar în aparență gratuite, dat fiind că accesul la acestea se realizează prin furnizarea de date personale. Respectarea cerințelor din perspectiva GDPR devine, astfel, o condiție pentru conformarea cu legislația protecției consumatorilor”, explică Partenerul CEE Attorneys.

De altfel, se remarcă faptul că GDPR a devenit o sferă de preocupare și atenție nu doar pentru juriști și specialiști de conformitate, ci și pentru profesioniști din alte domenii: ingineri, economiști, oameni de media, manageri de proiect, profesioniști resurse umane etc. „Sunt tot mai multe categorii care trec din partea de “spectatori”, în cea de “actori”: se informează, întreabă, se implică, ridică probleme, dezbat, propun soluții, urmăresc și acordă sprijin  activ în implementare. La nivelurile înalte de decizie din organizații, GDPR nu înseamnă doar o linie de alocare buget și resurse umane, este o arie care și-a demonstrat utilitatea, de ex. prin contribuția la simplificarea proceselor, claritatea acțiunilor, creșterea nivelului de cunoaștere în rândul salariaților. Integrarea noțiunilor și principiilor consacrate de GDPR, a preocupărilor în sfera protecției datelor și a securității datelor personale, în aplicații, platforme, soluții de tip SaaS a devenit, astfel, o necesitate. Investitorii atenți la afacerile care se dezvoltă în zona de tehnologie alocă deopotrivă importanță felului în care principiile protecției datelor - începând cu momentul conceperii și cel al protecției implicite a datelor - sunt integrate în soluții/produse”, menționează Krisztina Voicu.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Noi provocări

În acest moment, segmentul GDPR continua să genereze provocări pentru identificarea unor modalități practice de abordare a transferurilor internaționale de date, în special pentru SUA.

Sunt așteptate în continuare, în sfera reglementării, măsuri concrete de armonizare GDPR cu aspectele de e-privacy (prelucrarea datelor în sectorul comunicațiilor electronice, marketing), dat fiind că regulamentul e-privacy întârzie să apară. „Or, marketing-ul digital înseamnă corelare atât cu rigorile GDPR, cât și cu cele ale drepturilor din comunicațiile  electronice”, precizează avocatul intervievat de BizLawyer.

De asemenea, este de urmărit abordarea cu privire la transferurile internaționale de date, în special în relație cu SUA, dat fiind că a trecut aproape un an de la Decizia Schrems II.

Specialistul argumentează faptul că transferurile sunt o arie de mare interes, în special prin prisma utilizării serviciilor unor terți (ex. servicii stocare cloud) care acționează drept persoane împuternicite cu privire la prelucrarea datelor și care fie nu sunt transparenți în comunicarea informațiilor ce  permit analiza unui transfer internațional, fie nu oferă soluții confortabile pentru realizarea transferului de date.

„În plus, publicarea noilor clauze contractuale standard și necesitatea adaptării la noul cadru până în decembrie 2022, trebuie să se afle pe agenda organizațiilor. Pentru organizațiile care se dezvoltă în jurul unor produse/servicii bazate pe inteligența artificială sau care utilizează produse bazate pe inteligență artificială, suprapunerea/interconectarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal este inevitabilă, astfel încât și maniera de abordare trebuie să fie clară, pentru a putea fi concepute soluții care să fie implementate cu succes și în conformitate cu prevederile cadrului legal”, completează Krisztina Voicu.

 
 

Practica de GDPR atinge toate celelalte arii


Practica de GDPR continuă să se extindă. Dacă în primii ani după intrarea în vigoare a prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679, mandatele pentru servicii în domeniul protecției datelor personale s-au concentrat în sfera evaluărilor generale (de tip GAP analysis), la redactarea de note/politici de prelucrare a datelor, acum atenția a început să fie canalizată pe aspecte precum: identificarea rolurilor diferiților actori (operatori/operatori asociați/personae împuternicite) și adaptarea cadrului contractual aplicabil, evaluări de impact pentru introducerea de soluții/tehnologii care implică prelucrarea datelor personale, evaluări privind mecanisme conforme de supraveghere/monitorizare, re-evaluări ale politicilor privind cookies, identificarea de soluții conforme pentru transferul internațional al datelor personale.

„Toate proiectele de M&A de tip business-deal în care am fost implicați au însemnat și abordarea aspectelor privind protecția datelor personale, chiar și în domenii unde nu existau volume foarte mari de date personale sau categorii speciale de date personale. În ultimul an o parte semnificativă a activității noastre a fost axată pe proiecte ce au avut componentă de GDPR, în industrii  precum FMCG, IT & tehnologie, transport, agribusiness etc.”, susține avocatul.

În ciuda condițiilor grele în care se derulează afacerile, ca urmare a pandemiei și a războiului din Ucraina, preocuparea pentru conformare, în general, sau pentru conformarea la regulile privind protecția datelor personale, nu și-a pierdut importanța. „Chiar dacă izbucnirea conflictului regional a însemnat o repoziționare vizibilă mai ales în planul relațiilor de muncă (ex. angajarea de cetățeni ucraineni), modul de abordare a analizelor de impact din perspectiva prelucrării datelor personale sau a evaluării potențialilor parteneri din perspectiva rigorilor prelucrării datelor personale, sau a analizelor de tip due-diligence și cu componentă de protecția datelor, a păstrat exigențele pentru calitatea serviciilor juridice”, comentează profesionistul CEE Attorneys.

În aceste condiții, echipa de GDPR a firmei de avocatură a avut proiecte diverse în această arie de practică. Trebuie menționat că, în aceste mandate, interdisciplinaritatea cu alte zone de interes (tehnologie, inteligență artificială, protecția consumatorilor) a fost vizibilă, astfel că nu mai există proiecte exclusiv de tehnologie sau exclusiv de dreptul muncii, abordarea ținând cont și de prevederile legislației protecției datelor personale, care este esențială.

În plus, ANSPDCP a fost activă în derularea de investigații și aplicarea de sancțiuni. Krisztina Voicu este de părere că, pentru efecte depline ale acțiunilor Autorității, este la fel de importantă urmărirea implementărilor măsurilor de conformare trasate, nu doar a plății amenzilor. „Deci ar fi interesant ca rapoartele emise public de Autoritate să surprindă și gradul de aliniere cu măsurile dispuse în cadrul investigațiilor sale”, apreciază avocatul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Interesul pentru GDPR rezultă din utilizarea din ce în ce mai mare a digitalizării, interconectarea operatorilor în platformele online destinate consumatorilor, negocierea cu marii furnizori internaționali de servicii primordiale pentru business-ul online (ex. furnizorii de servicii de stocare în cloud). Toate acestea impun atenție sporită în zona de protecție a datelor personale. „Tarifele negociate, condițiile de asigurare SLA, termenul de furnizare, limitele răspunderii, trebuie să fie pe același plan de preocupare și adresare cu aspectele privind abordarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu legea”, arată Partenerul CEE Attorneys.

Echipa casei de avocatură cel mai des implicată în proiectele din aria data protection este coordonată de partenerii Krisztina Voicu și Nicolae Ursu, fiind formată și susținută de avocații Anne-Mary Mustiață, Adriana Ion, Mădălina Mihalcea și Denis Jignea.

Krisztina Voicu amintește faptul că biroul din România colaborează cu avocații specializați GDPR din „familia” CEE Attorneys. În plus, a început colaborarea cu rețeaua globală Interact Law, unde specialiștii români au ocazia să interacționeze cu experți foarte experimentați în domeniu.

„În acest sens, alianța Interact Law a publicat anul trecut un ghid GDPR - General guide to GDPR and its impact within and outside EU – în care CEE Attorneys a contribuit cu sinteze din domeniul GDPR pentru fiecare jurisdicție în care este prezentă. Am construit o echipă specializată în protecția datelor personale, formată din avocați care au deja experiență considerabilă în această arie. Gestionăm pentru clienții noștri atât mandate care adresează specific aria protecției datelor personale, cât și proiecte în care această arie devine la fel de importantă, deși nu este neapărat focus-ul principal al proiectului. Avocații echipei GDPR împărtășesc curiozitatea, perseverența, dorința de perfecționare, atenția la detalii și  preocuparea pentru soluții optime pentru clienți, în domeniul GDPR. În același timp, fiecare avocat al firmei are know how-ul pentru identificarea aspectelor relevante GDPR pentru orice proiect în care este implicat, indiferent de aria de expertiză (ex. start-up, real estate, piețe de capital, litigii), pentru a putea realiza o evaluare preliminară din perspectiva potențialelor implicații GDPR. Unul din trei proiecte pe care le avem presupune abodare și consultanță și din perspectiva GDPR. Aria GDPR și-a demonstrat și continuă să își demonstreze puterea și importanța în viața organizațiilor și în peisajul reglementărilor, pe de o parte pentru că la nivel individual persoanele sunt mai informate asupra drepturilor lor și doresc să înțeleagă mai bine diferite elemente care le impactează  pe de altă parte, dat fiind că sancțiunile sunt considerabile în această arie, preocuparea pentru conformare există deopotrivă la nivelul organizațiilor mari, cât și la nivelul celor mai mici. În plus, jurisprudența care se creează la nivelul instanțelor naționale și europene vine să întărească concepția acordării protecției datelor personale la nivelul consacrat de legislație”, a conchis partenerul CEE Attorneys intervievat de BizLawyer. 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 36 / 6039
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cum s-a schimbat România în ultimul deceniu și ce spun expații din avocatură despre viața, oamenii și experiențele de aici | Markus Piuk, partener Schoenherr: „Din punctul meu de vedere, România are, astăzi, piața de avocatură cea mai dezvoltată în regiunea Europei de Sud-Est. Este o piață deosebit de competitivă, matură, cu firme de avocatură de afaceri ale căror servicii se pot compara, în destule cazuri, cu cele ale firmelor din țări occidentale”
Cum lucrează echipa de zece avocați specializați și implicați în practica de Dreptul mediului de la NNDKP, ce mandate gestionează și care sunt proiectele reprezentative în care asistă clienții. Roxana Ionescu, partenerul coordonator al practicii: ‘Viziunea noastră s-a construit pe inovație încă de când domeniul era unul emergent. Pe gama aspectelor de mediu, implicarea este una specializată, iar serviciile pe care le furnizam ca firmă sunt integrate’
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
NNDKP a asistat PepsiCo în achiziția unui pachet minoritar de acțiuni în AQUA Carpatica. Echipa de proiect, coordonată de partenerul Gabriela Cacerea
RTPR, alături de Catalyst România în investiția în evoMAG. Alin Stanciu (Partner Catalyst România): Echipa, condusă de Alina Stăvaru, și-a demonstrat și de această dată competența și orientarea pe livrarea de soluții, în timp util
NNDKP, alături de Isosport în achiziția Novo Tech Group, ce operează o unitate de producție la Oradea. Asistență juridică în legătură cu toate aspectele de drept românesc relevante
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...