ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

În ciuda condițiilor grele în care se derulează afacerile, preocuparea pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale nu și-a pierdut importanța, spun avocații CEE Attorneys | Krisztina Voicu, Partener: Am construit o echipă specializată în protecția datelor personale, formată din avocați care au deja experiență considerabilă în această arie. Unul din trei proiecte presupune abordare și consultanță și din perspectiva GDPR

08 Iulie 2022   |   Ștefania Enache

În acest moment, segmentul GDPR continua să genereze provocări pentru identificarea unor modalități practice de abordare a transferurilor internaționale de date, în special pentru SUA.

Krisztina Voicu, Partener CEE Attorneys

 
 
Krisztina Voicu, Partener CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații, consideră că este nevoie de o deschidere mai mare a Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) spre dialogul cu mediul de business, în contextul în care companiile au nevoie de un feedback permanent, transparent, cu autoritatea, dar și de un ghidaj din partea acesteia.„Colaborarea constantă între autoritate și mediul de business/organizații, în sensul prevenției (ex. evenimente/conferințe online, emiterea de ghiduri/recomandări) poate avea succes mai mare și mai prompt în implementare decât aplicarea de amenzi”, apreciază avocatul.


Ultimii doi ani au fost marcați de adaptarea organizațiilor la schimbările intempestive aduse de pandemie, iar acest lucru s-a întâmplat inclusiv din perspectiva protecției datelor personale. Adaptarea la lucrul la distanță, utilizarea tehnologiei în condiții sporite de securitate a datelor, intensificarea e-commerce etc au obligat firmele să ridice ștacheta standardelor în ceea ce privește modul în care abordează aspectele privind prelucrarea datelor personale. „Și, din fericire, aceasta a rămas la același nivel. Organizațiile își mențin atenția ridicată față de modificările care apar în zona protecției datelor, dar și față de experiența companiilor din alte state europene în ceea ce privește activitatea autorităților de supraveghere”, punctează Krisztina Voicu.

Intensificarea controalelor

Expertul atrage atenția că, în România, din informațiile  publice, transpare intensificarea activității de control a ANSPDCP. Iar cele mai multe controale sunt inițiate ca urmare a plângerilor individuale, semn că și persoanele vizate sunt mai informate asupra drepturilor pe care le au în sfera protecției datelor personale. „Din amenzile aplicate la nivel național reiese faptul că atât organizațiile mari, cât și cele  mici, sunt deopotrivă sub atenția persoanelor vizate și, implicit, autorității”, mai spune avocatul.
Totodată, există posibilitatea ca, în contextul sporirii comerțului online și a activității marketplace-urilor, inclusiv pe fondul intrării în vigoare cu plină forță a Regulamentului UE privind platformele de intermediere, să apară și la noi măsuri și preocupări pentru felul în care sunt implementate concret regulile privind plasarea și managementul cookies și pentru felul în care este abordată prelucrarea datelor personale pe  platformele  online (inclusiv în cadrul relațiilor dintre actorii prezenți în aceste platforme). „Deja legislația națională de transpunere a Directivei Omnibus consacră explicit rolul esențial pe care datele personale ale consumatorilor îl joacă în ecosistemul comerțului online, al platformelor online, inclusiv faptul că există servicii care sunt doar în aparență gratuite, dat fiind că accesul la acestea se realizează prin furnizarea de date personale. Respectarea cerințelor din perspectiva GDPR devine, astfel, o condiție pentru conformarea cu legislația protecției consumatorilor”, explică Partenerul CEE Attorneys.

De altfel, se remarcă faptul că GDPR a devenit o sferă de preocupare și atenție nu doar pentru juriști și specialiști de conformitate, ci și pentru profesioniști din alte domenii: ingineri, economiști, oameni de media, manageri de proiect, profesioniști resurse umane etc. „Sunt tot mai multe categorii care trec din partea de “spectatori”, în cea de “actori”: se informează, întreabă, se implică, ridică probleme, dezbat, propun soluții, urmăresc și acordă sprijin  activ în implementare. La nivelurile înalte de decizie din organizații, GDPR nu înseamnă doar o linie de alocare buget și resurse umane, este o arie care și-a demonstrat utilitatea, de ex. prin contribuția la simplificarea proceselor, claritatea acțiunilor, creșterea nivelului de cunoaștere în rândul salariaților. Integrarea noțiunilor și principiilor consacrate de GDPR, a preocupărilor în sfera protecției datelor și a securității datelor personale, în aplicații, platforme, soluții de tip SaaS a devenit, astfel, o necesitate. Investitorii atenți la afacerile care se dezvoltă în zona de tehnologie alocă deopotrivă importanță felului în care principiile protecției datelor - începând cu momentul conceperii și cel al protecției implicite a datelor - sunt integrate în soluții/produse”, menționează Krisztina Voicu.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Noi provocări

În acest moment, segmentul GDPR continua să genereze provocări pentru identificarea unor modalități practice de abordare a transferurilor internaționale de date, în special pentru SUA.

Sunt așteptate în continuare, în sfera reglementării, măsuri concrete de armonizare GDPR cu aspectele de e-privacy (prelucrarea datelor în sectorul comunicațiilor electronice, marketing), dat fiind că regulamentul e-privacy întârzie să apară. „Or, marketing-ul digital înseamnă corelare atât cu rigorile GDPR, cât și cu cele ale drepturilor din comunicațiile  electronice”, precizează avocatul intervievat de BizLawyer.

De asemenea, este de urmărit abordarea cu privire la transferurile internaționale de date, în special în relație cu SUA, dat fiind că a trecut aproape un an de la Decizia Schrems II.

Specialistul argumentează faptul că transferurile sunt o arie de mare interes, în special prin prisma utilizării serviciilor unor terți (ex. servicii stocare cloud) care acționează drept persoane împuternicite cu privire la prelucrarea datelor și care fie nu sunt transparenți în comunicarea informațiilor ce  permit analiza unui transfer internațional, fie nu oferă soluții confortabile pentru realizarea transferului de date.

„În plus, publicarea noilor clauze contractuale standard și necesitatea adaptării la noul cadru până în decembrie 2022, trebuie să se afle pe agenda organizațiilor. Pentru organizațiile care se dezvoltă în jurul unor produse/servicii bazate pe inteligența artificială sau care utilizează produse bazate pe inteligență artificială, suprapunerea/interconectarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal este inevitabilă, astfel încât și maniera de abordare trebuie să fie clară, pentru a putea fi concepute soluții care să fie implementate cu succes și în conformitate cu prevederile cadrului legal”, completează Krisztina Voicu.

 
 

Practica de GDPR atinge toate celelalte arii


Practica de GDPR continuă să se extindă. Dacă în primii ani după intrarea în vigoare a prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679, mandatele pentru servicii în domeniul protecției datelor personale s-au concentrat în sfera evaluărilor generale (de tip GAP analysis), la redactarea de note/politici de prelucrare a datelor, acum atenția a început să fie canalizată pe aspecte precum: identificarea rolurilor diferiților actori (operatori/operatori asociați/personae împuternicite) și adaptarea cadrului contractual aplicabil, evaluări de impact pentru introducerea de soluții/tehnologii care implică prelucrarea datelor personale, evaluări privind mecanisme conforme de supraveghere/monitorizare, re-evaluări ale politicilor privind cookies, identificarea de soluții conforme pentru transferul internațional al datelor personale.

„Toate proiectele de M&A de tip business-deal în care am fost implicați au însemnat și abordarea aspectelor privind protecția datelor personale, chiar și în domenii unde nu existau volume foarte mari de date personale sau categorii speciale de date personale. În ultimul an o parte semnificativă a activității noastre a fost axată pe proiecte ce au avut componentă de GDPR, în industrii  precum FMCG, IT & tehnologie, transport, agribusiness etc.”, susține avocatul.

În ciuda condițiilor grele în care se derulează afacerile, ca urmare a pandemiei și a războiului din Ucraina, preocuparea pentru conformare, în general, sau pentru conformarea la regulile privind protecția datelor personale, nu și-a pierdut importanța. „Chiar dacă izbucnirea conflictului regional a însemnat o repoziționare vizibilă mai ales în planul relațiilor de muncă (ex. angajarea de cetățeni ucraineni), modul de abordare a analizelor de impact din perspectiva prelucrării datelor personale sau a evaluării potențialilor parteneri din perspectiva rigorilor prelucrării datelor personale, sau a analizelor de tip due-diligence și cu componentă de protecția datelor, a păstrat exigențele pentru calitatea serviciilor juridice”, comentează profesionistul CEE Attorneys.

În aceste condiții, echipa de GDPR a firmei de avocatură a avut proiecte diverse în această arie de practică. Trebuie menționat că, în aceste mandate, interdisciplinaritatea cu alte zone de interes (tehnologie, inteligență artificială, protecția consumatorilor) a fost vizibilă, astfel că nu mai există proiecte exclusiv de tehnologie sau exclusiv de dreptul muncii, abordarea ținând cont și de prevederile legislației protecției datelor personale, care este esențială.

În plus, ANSPDCP a fost activă în derularea de investigații și aplicarea de sancțiuni. Krisztina Voicu este de părere că, pentru efecte depline ale acțiunilor Autorității, este la fel de importantă urmărirea implementărilor măsurilor de conformare trasate, nu doar a plății amenzilor. „Deci ar fi interesant ca rapoartele emise public de Autoritate să surprindă și gradul de aliniere cu măsurile dispuse în cadrul investigațiilor sale”, apreciază avocatul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Interesul pentru GDPR rezultă din utilizarea din ce în ce mai mare a digitalizării, interconectarea operatorilor în platformele online destinate consumatorilor, negocierea cu marii furnizori internaționali de servicii primordiale pentru business-ul online (ex. furnizorii de servicii de stocare în cloud). Toate acestea impun atenție sporită în zona de protecție a datelor personale. „Tarifele negociate, condițiile de asigurare SLA, termenul de furnizare, limitele răspunderii, trebuie să fie pe același plan de preocupare și adresare cu aspectele privind abordarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu legea”, arată Partenerul CEE Attorneys.

Echipa casei de avocatură cel mai des implicată în proiectele din aria data protection este coordonată de partenerii Krisztina Voicu și Nicolae Ursu, fiind formată și susținută de avocații Anne-Mary Mustiață, Adriana Ion, Mădălina Mihalcea și Denis Jignea.

Krisztina Voicu amintește faptul că biroul din România colaborează cu avocații specializați GDPR din „familia” CEE Attorneys. În plus, a început colaborarea cu rețeaua globală Interact Law, unde specialiștii români au ocazia să interacționeze cu experți foarte experimentați în domeniu.

„În acest sens, alianța Interact Law a publicat anul trecut un ghid GDPR - General guide to GDPR and its impact within and outside EU – în care CEE Attorneys a contribuit cu sinteze din domeniul GDPR pentru fiecare jurisdicție în care este prezentă. Am construit o echipă specializată în protecția datelor personale, formată din avocați care au deja experiență considerabilă în această arie. Gestionăm pentru clienții noștri atât mandate care adresează specific aria protecției datelor personale, cât și proiecte în care această arie devine la fel de importantă, deși nu este neapărat focus-ul principal al proiectului. Avocații echipei GDPR împărtășesc curiozitatea, perseverența, dorința de perfecționare, atenția la detalii și  preocuparea pentru soluții optime pentru clienți, în domeniul GDPR. În același timp, fiecare avocat al firmei are know how-ul pentru identificarea aspectelor relevante GDPR pentru orice proiect în care este implicat, indiferent de aria de expertiză (ex. start-up, real estate, piețe de capital, litigii), pentru a putea realiza o evaluare preliminară din perspectiva potențialelor implicații GDPR. Unul din trei proiecte pe care le avem presupune abodare și consultanță și din perspectiva GDPR. Aria GDPR și-a demonstrat și continuă să își demonstreze puterea și importanța în viața organizațiilor și în peisajul reglementărilor, pe de o parte pentru că la nivel individual persoanele sunt mai informate asupra drepturilor lor și doresc să înțeleagă mai bine diferite elemente care le impactează  pe de altă parte, dat fiind că sancțiunile sunt considerabile în această arie, preocuparea pentru conformare există deopotrivă la nivelul organizațiilor mari, cât și la nivelul celor mai mici. În plus, jurisprudența care se creează la nivelul instanțelor naționale și europene vine să întărească concepția acordării protecției datelor personale la nivelul consacrat de legislație”, a conchis partenerul CEE Attorneys intervievat de BizLawyer. 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 230 / 1368
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Gaming – Powered by CMS | Despre contribuția industriei jocurilor de noroc la finanțare proiectelor culturale
Doamnele au roluri principale și instrumentează proiecte majore în biroul Wolf Theiss din București, unde #theFemalePower este o realitate confirmată an de an de ghidurile juridice internaționale | Lady Lawyers: Leadership înseamnă în primul rând responsabilitate. Ai, mai mult ca oricând, datoria de a-i sprijini şi inspira pe ceilalţi. Înseamnă şi energie, dorinţa de a mişca lucrurile, de a depăşi bariere, de a nu te lăsa doborât de eşecuri şi de a-i mobiliza pe ceilalţi. Înseamnă atitudinea “let’s get things done”
Hotărâre de referință a ÎCCJ pentru industria de optică medicală | Avocații Țuca Zbârcea & Asociații obțin restituirea excedentului TVA achitat în baza unei cote impuse nelegal
NNDKP a oferit asistență investitorului mexican Grupo Bimbo în achiziția Vel Pitar. Echipă multidisciplinară, din care au făcut parte mai mulți parteneri, coordonată de Adriana I. Gaspar (Partener Senior)
Dublu rol pentru Filip & Company în proiectul unei asocieri pe piața serviciilor poștale și de curierat | Firma de avocați i-a asistat pe Octavian Radu și Inform Lykos, prin așa-numitul ’Chinese wall’. Două echipe de avocați, coordonați de partenerele Monica Stătescu și Olga Niță, în tranzacție
SIMION & BACIU continuă extinderea practicii specializate în domeniul Gaming & Gambling prin cooptarea Alinei Tace în echipa sa
LadyLawyer | Roxana Bumbac-Buture, Legal Manager Nestlé România și primul reprezentant al departamentului juridic desemnat să facă parte din ‘Country Leadership Team’, echipa de conducere a companiei: Oricât de bună ar fi o opinie juridică, ea este valoroasă doar în măsura în care aduce și valoare adăugată organizației din care faci parte
Studiul CMS European M&A 2023 - Număr record de tranzacții înregistrate anul trecut, în ciuda contextului economic dificil | Horea Popescu (Managing Partner, CMS România): Activitatea din regiune arată că jucătorii de pe piață se pot adapta cu ușurință la noile circumstanțe și că CMS este foarte bine plasată pentru a face față provocărilor și complexității care ne așteaptă
Avocații Mitel & Asociații vor asista o tranzacție imobiliară pentru un proiect major în zona de nord a Capitalei, cu o valoare de peste 500 mil. € | Ioana Negrea, Partener: 2023 va fi un an de așezare a segmentului de office, cu un grad mare de ocupare a clădirilor existente, cu noi dezvoltări și cu un apetit crescut al investitorilor pentru achiziția de clădiri finalizate. Va fi un an bun și pentru piața de retail, aflată încă în proces de expansiune
Legea privind protecția avertizorilor de interes public, decriptată de specialiștii firmei Mușat & Asociații. Legislația actuală consolidează și îmbunătățește protecția conferită persoanelor care efectuează raportări, spun avocații. Există însă riscul unor abuzuri în măsura în care prevederile legale nu sunt aplicate cu responsabilitate
Băncilă, Diaconu și Asociații s-a clasat pe cea mai înaltă poziție în topul societăților de avocatură din România specializate în taxe și dispute fiscale. Emanuel Băncilă (Partener): Recunoașterea ne obligă să venim în continuare cu soluții inovative care să cenzureze excesul de putere al autorităților fiscale
Deloitte România a asistat cea mai mare companie de panificație din lume, Grupo Bimbo, în intrarea pe piața din România prin achiziția Vel Pitar. Mai mulți avocați de la Reff & Asociații | Deloitte Legal, în echipa de proiect
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...