ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Modificările majore din legislația achizițiilor publice, comentate de avocații Mitel & Asociații. Proiectele cheie ale firmei în această arie de practică și câteva recomandări pentru companiile care vor să se deruleze proiecte de achiziții publice

15 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

Sectorul achizițiilor publice este foarte dimamic, iar dinamismul rezultă și ca urmare a schimbărilor legislative care au intervenit frecvent în acest domeniu.

Sorin Mitel, Senior Partner Mitel & Asociatii si Anemari Ciobanu, Senior Associate

 
 
Practica Mitel & Asociații în domeniul achizițiilor publice acoperă arii diverse: furnizarea și producția de echipamente sau elemente de infrastructură, prestarea de servicii sau furnizarea de produse pentru dezvoltarea rețelelor de apă, dezvoltatarea de software și tehnologie, furnizări în domeniile sectoriale etc.Portofoliul de clienți al firmei este format atât din jucători din zona privată, cât și din zona publică.Avocații oferă servicii complexe de asistență, implicându-se în tot ceea ce ține de un proiect de acest tip.

„Față de alte firme de profil din piață, apreciem că diferentierea o produce atât experiența îndelungată în această arie, cât și diferitele domenii și tipuri de clienți consiliați în acest domeniu. În consultanța oferită clienților noștri, ne-am poziționat atât în postura de ofertant în cadrul procedurilor, cât și de auditor al modalității de derulare a procedurilor de către autoritățile contractante. În egală măsură, prin mandatele acordate de clienții noștri de-a lungul timpului, ni s-a oferit posibilitatea de a explora și aprofunda domenii diferite, incluzând de exemplu elemente aferente finanțelor publice sau finanțărilor nerambursabile”, punctează Sorin Mitel, Senior Partner Mitel & Asociații.


Anii 2020 și 2021 au adus mai multe proiecte de achiziții publice pe masa avocaților Mitel & Asociații. Printre mandatele complexe în care experții s-au implicat se remarcă unul dintre ele, deoarece combină atât elemente de achiziție publică, cât și elemente ale contractelor de finanțare din fonduri europene. „În cadrul acestui mandat, experiența noastră în achizitii a venit în sprijinul clienților afectați de decizii arbitrare ale unor autorități publice în evaluarea modului de utilizare a finanțării. În egală măsură, mandatele primite au privit auditarea modului de derulare a unor proceduri de achiziție publica, cu precadere a modului de aplicare corespunzătoare a normelor în materie”, explică Sorin Mitel.
Un alt proiect cheie, pe care liderul Mitel & Asociații îl nominalizează, vizează contestarea rezilierilor fără temei ale contractelor de achiziție publică și a documentelor constatatoare emise în consecință. „Acest tip de proiecte implică o multitudine de resurse în cadrul firmei noastre, fiind extrem de importantă experiența atât în dreptul substanțial- materia achiziților publice, cât și în materie procedurală”, apreciază avocatul.

Clienții cu care colaborează firma de avocatură s-au confruntat și în acest an, la fel ca și în anii anteriori, cu o serie de proceduri de achiziție ale căror prevederi ambigue aveau posibilitatea de a determina dificultăți în construirea ofertelor și/sau implementarea contractelor de achiziție publică. „În măsura în care reacția clienților a fost rapidă, s-a reușit corectarea acestor prevederi și determinarea unui cadru corespunzător din punct de vedere al dispozițiilor achizițiilor publice. Solicitările clienților noștri au variat de la simple solicitări de clarificare a documentației de atribuire, contestarea dispoziților sau a deciziilor autorităților contractante în cadrul procedurilor, precum și auditarea modalității de derulare a procedurilor de achiziție publică”, menționează Sorin Mitel.

Complexitatea mandatelor în care Mitel & Asociații se implică rezultă și din complexitatea portofoliului de clienți pe care firma îl deține. „Clienții noștri sunt deopotrivă din domeniul privat, cât și din domeniul public, clienți pe care îi asistăm în cadrul procedurilor de achiziții publice, inclusiv privind elaborarea și răspunsul la clarificările în cadrul documentației de atribuire, în cadrul evaluării și atribuirii contractelor de achiziție publică, precum și litigiile aferente acestor etape. De asemenea, clienții noștri beneficiază de consultanță cu privire la achizițiile publice în domeniul apărării și al operațiunilor/acordurilor de compensare implicate de specificul acestor achiziții”, subliniază avocatul intervievat de BizLawyer.

 
 

Analiza schimbărilor legislative


Sectorul achizițiilor publice este foarte dimamic, iar dinamismul rezultă și ca urmare a schimbărilor legislative care au intervenit frecvent în acest domeniu.

În luna august, a fost adoptată Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, despre care avocații apreciază că vizeaza eficientizarea procedurilor de achiziție publică pentru sprijinirea realizării investițiilor la nivel național.
Anemari Ciobanu, Senior Associate Mitel & Asociații, este de părere că prin eliminarea obligației de prezentare a certificatelor fiscale, prin reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau prin reducerea termenului în care autoritatea contractantă trebuie să pună în aplicare decizia CNSC, procedurile de achiziție ar trebui să beneficieze de o accelerare în atribuirea contractelor.

„În același timp, modificările au ca rezultat și o reducerea a transparenței achizițiilor. Așadar, modificările au potențialul, cel puțin teoretic, de a genera un spațiu propice investițiilor, mai ales în contextul PNRR, prin eliminarea sau cel puțin limitarea amânărilor și a întârzierilor în implementarea unor proiecte de investiții.”, precizează avocatul.

Modificările majore din legislație

Din punctul său de vedere, modificările majore ale legislației achizițiilor publice au vizat, între altele, eliminarea obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare ale operatorilor economici pentru demonstrarea îndeplinirii condițiilor solicitate în cadrul procedurilor, definirea subcontractantului, reducerea termenelor de întocmire a raportului procedurii, reducerea termenului în care autoritatea contractantă trebuie să adopte măsuri necesare pentru aplicarea deciziei CNSC sau a instanței de judecată. Acest tip de masuri vor determina o simplificare și o reducere a timpului aferent derulării procedurilor de achiziție.

„În opinia noastră, cea mai importantă modificare vizează stabilirea obligației pentru autoritatea contractantă de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător, anterior rămânerii definitive a soluției pronunțate de CNSC sau de instanța de judecată. Această modificare este una care nu este lipsită de critici și care prezintă riscul de a avea efectul invers celui scontat. Luând în considerare noua reglementare și faptul că în cadrul procedurii contestației formulate la CNSC nu se pot administra toate probele specifice soluționării în instanță (ex. proba cu expertiza), este posibil ca operatorii economici să prefere să formuleze contestațiile pe calea judiciară, iar acest lucru să ducă în realitate la majorarea termenelor de soluționare a acestora. Abordarea aceasta va fi dependentă, însă, de disponibilitățile financiare ale contestatorilor - spre deosebire de contestațiile formulate la CNSC, care presupun o cauțiune maximă de 2.000.000 lei recuperabilă, de principiu, după rămânerea definitivă a deciziei CNSC, contestațiile formulate în instanță sunt taxate cu 2% din valoarea estimată a contractului, până la valoare maximă de 100.000.000 lei, sumă care nu se va mai putea recupera în situația respingerii contestației. Abordarea contestatorilor va fi influențată și de ceea ce își doresc aceștia: o soluționare rapidă a contestației sau o potențială tergiversare a procedurii”, completează Sorin Mitel.

Anemari Ciobanu mai atenționează că, chiar în condițiile în care măsurile adoptate au aptitudinea, în principiu, să reducă termenele de derulare a procedurilor și să flexibilizeze procedurile de achiziție publică, aceste procese pot presupune în continuare, în unele cazuri, timp pentru soluționare și pot determina o întârziere în derularea procedurilor și în implementarea proiectelor respective.

„În acest moment, nu este clar dacă și în ce măsura astfel de contestații vor avea un impact important asupra PNRR și ce anume măsuri de simplificare sau corecții ale mijloacelor de contestare (care ar putea însemna și o limitare suplimentară a mijloacelor de atac) vor mai putea fi adoptate în viitor. Râmâne de apreciat și analizat, în funcție de experiența primei perioade de aplicare a achizițiilor finanțate din PNRR, ce măsuri suplimentare s-ar mai putea adopta pentru reducerea timpilor de implementare a acestor proiecte.”, nuanțează avocatul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Asigurarea dreptului la justiție

O altă critică pe care avocații o aduc noii reglementări privitoare la încheierea contractului anterior epuizării căilor de atac este legată de faptul că nu este asigurat liberului acces la justiție/ la un recurs efectiv.

Anemari Ciobanu
subliniază faptul că, potrivit Directivei 89/665/CEE pe care Legea nr. 101/2016 o transpune, statele membre asigură accesul la căile de atac oricărei persoane care are sau care a avut vreun interes în obținerea unui anumit contract și care a fost prejudiciată sau riscă să fie prejudiciată printr-o presupusă încălcare. „Or, în măsura în care un contract este încheiat anterior epuizării acestor căi de atac, există riscul interpretării că accesul la justiție va fi limitat, de vreme ce exercitarea căilor de atac nu va mai putea împiedica atribuirea nelegală a unui contract”, atrage atenția avocatul.

Totuși, de principiu, măsurile adoptate prin noua legislație sunt susceptibile să determine o flexibilizare și o accelerare a procedurilor de achiziție publică.

Sorin Mitel consideră că, în măsura în care va fi implementat și gestionat în mod corect, PNRR va avea un impact important în economia românească.

În mod corespunzător, acest impact va determina și un volum de muncă suplimentar pentru avocați, atât prin consultanța acordată operatorilor economici în etapa de întocmire și depunere a ofertelor și la semnarea și derularea contractelor, cât și în cazul reprezentării acestora în litigiile legate de aceste proceduri. În egală măsură, mandatele vor putea include și consultanța acordată autorităților publice care derulează proceduri de achiziție publică în cadrul PNRR.

Avocații firmei Mitel & Asociații au și câteva recomandări pentru companiile care vor să se implice în proiecte de achiziții publice. Recomandările vizează, în primul rând, analiza documentației de atribuire. În funcție de experiența firmelor în astfel de proceduri, Sorin Mitel sugerează apelarea la profesioniști în domeniu-avocați, pentru a putea respecta termenele procedurale și pentru a putea formula clarificările necesare și/sau contestațiile care se impun, cu respectarea acestor termene.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 240 / 6036
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...