ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Multe mandate de o complexitate ridicată, cu elemente de noutate, pentru avocații din Departamentul de Dreptul Mediului de la Popescu & Asociații. Despre modul în care lucrează echipa, nevoile clienților, cele mai importante proiecte și previziuni pentru viitor, într-o discuție cu partenerele Loredana Popescu și Dana Bivol

18 Septembrie 2022   |   Ștefania Enache

Volumul ridicat de proiecte a condus implicit și la mărirea numărului de avocați implicați în aceste proiecte, echipa de avocați cunoscând o extindere organică

Partenerele Loredana Popescu (stanga) si Dana Bivol - Popescu & Asociatii

 
 
Firma Popescu & Asociații a avut, în ultimul an, o activitate în continuă creștere în domeniul mediului.Echipa de avocați a gestionat un număr considerabil de mandate.Au fost atât proiecte noi, cât și unele aflate în curs de desfășurare, care și-au continuat parcursul din anul 2021. Dana Bivol, Partener Popescu & Asociații, este de părere că evoluția aceasta s-a datorat nevoii clienților de a-și adapta activitatea noilor așteptări și cerințe impuse prin legislațiile primare și secundare, pe fondul provocărilor economice din ce în mai stringente.„Mandatele noi acordate au vizat o plajă largă de proiecte incluzând: închiderea depozitelor de deșeuri neconforme, conformarea serviciilor de reciclare și salubritate municipale; colectarea, procesarea și valorificarea materiilor prime din depozite de deșeuri; constituirea și exploatarea unităților de tratare ecologică a deșeurilor urbane etc. În ceea ce privește proiectele în curs de desfășurare, acestea au cunoscut, de asemenea, o creștere a volumului de activitate, având în vedere cerințele autorităților de reglementare privind conformarea activității desfășurate. Volumul ridicat de proiecte a condus implicit și la mărirea numărului de avocați implicați în aceste proiecte, echipa de avocați cunoscând o extindere organică”, explică avocatul.


Pentru Popescu & Asociații toate mandatele primite sunt importante, fiecare dintre mandate având specificitatea sa. În caz practicii de Dreptul Mediului, dosarele constante ale firmei au vizat, pe de o parte, asistența în gestionarea problemelor izvorate din activitatea curentă a clienților care au în derulare proiecte cu impact în zona de mediu, iar pe de altă parte, necesitatea conformării activităților autorizate de către clienții noi, ce s-au alăturat societăți de avocați în ultima perioadă de timp.

„În general aceste proiecte au vizat asigurarea asistenței juridice și reprezentării atât în fața autorităților de resort naționale și internaționale, cât și în fața instanțelor române și au urmărit deblocarea unuia dintre cele mai mari și semnificative proiecte de ecologizare a unui depozit de deșeuri din România, obținerea și extinderea licențelor emise  de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru prestarea activității de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și/sau a deșeurilor similare pe raza a nu mai puțin de șase unități administrativ teritoriale de către unul dintre cei mai mari jucători din domeniul colectării de deșeuri; asigurarea conformității activității de colectare a deșeurilor prin reprezentarea unei importante unități administrativ teritoriale din România desemnată ca reprezentant în cadrul unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere etc.”, precizează Loredana Popescu, Partener Popescu & Asociații.
Toate aceste proiecte au fost instrumentate de echipe mixte, multidisciplinare, formate din avocați strict specializați pe Dreptul mediului, de avocați specializați în alte domenii adiacente de consultanță, precum și de avocați litiganți, toți cu o vastă experiență profesională, sub coordonarea partenerilor departamentelor de consultanță și litigii.

„Un exemplu relevant în acest sens poate fi cel în care asigurăm asistența și reprezentarea celui mai mare actor din domeniul metalurgiei din Grecia, având o participație majoritară într-o companie românească, în procedura de obținere a autorizației integrate de mediu și a acordului de mediu necesare, pe de o parte, procedurilor de închidere și ecologizare a depozitului de deșeuri și, pe de altă parte, pentru continuarea activității prin reciclare. Specificitatea acestui mandat a fost dată, în principal, de faptul că depozitul de deșeuri este inclus în lista celor 68 de depozite pentru care România a fost trimisă în judecată în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea dispozițiilor de mediu și pentru care s-a pronunțat Hotărârea CJUE din 18.10.2018. Dificultățile întâmpinate au derivat din legislația națională aflată în continuă schimbare, care diminuează predictibilitatea obligațiilor legale și/sau a condițiilor pe care un operator economic trebuie să le îndeplinească în legătură cu un astfel de depozit de deșeuri iar, în subsidiar, din lipsa de reactivitate a autorităților naționale în luarea deciziilor”, argumentează Loredana Popescu.

Practica de Dreptul Mediului are relevanță în toate zonele economiei

În contextul în care echipa Popescu & Asociații asistă în mod constant clienți în proceduri de fuziuni, automat acestea includ și transferul obligațiilor de mediu.

Dana Bivol subliniază că, în aceste mandate, atenția avocaților asupra transferului obligațiilor de mediu este una sporită și, în cele mai multe cazuri, cu precădere formele complexe finale ale clauzelor sunt negociate inclusiv cu autoritățile de resort.

„Cu titlu de exemplu amintim situația particulară a unor depozite de deșeuri derivate din activități industriale susținute și care după privatizare au făcut obiectul transferului către operatori privați, ce ulterior au fost absorbiți/s-au divizat. În aceste cazuri, atenția a fost acordată cu precădere clarificării responsabilităților de mediu și a transferării obligațiilor în mod corelativ, aspecte ce au făcut obiectul unor intense negocieri”, detaliază avocatul.

De asemenea, piața certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a prezentat o creștere semnificativă în ultimul an, iar obligația operatorilor de a se conforma regulilor europene privind emisiile poluante reprezintă explicația pentru volumul crescut al tranzacțiilor anunțate de BRM.

Loredana Popescu amintește că, în continuare, sunt câțiva jucători importanți care sunt activi pe piața de carbon, în principal, companii energetice producătoare de emisii, însă avocații întâlnesc și alți investitori care își încearcă norocul, întrezărind oportunitatea de câștig.

„De regulă, când operatorul depășește nivelurile alocate are două soluții: ori ia măsuri pentru reducerea poluării, ori achiziționează EUA, ceea ce oferă o anumită flexibilitate companiilor. De cele mai multe ori, acestea aleg să cumpere de pe piață certificatele care le lipsesc, de la producătorii care au deja un surplus pentru că și-au îmbunătățit tehnologiile și echipamentele antipoluante, iar în acest context clienții ne-au solicitat suportul legal pentru diverse aspecte legate de tranzacțiile efectuate direct sau prin intermediari. Ca și insight al pieței de carbon, observăm că emisiile de gaze verificate în cadrul Schemei de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (EU ETS) au crescut cu 8,3% anul trecut, potrivit unui sondaj publicat de Carbon Pulse. Cauzele creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră în 2021, față de 2020, sunt în strânsă legătură cu revenirea economiei și a producției europene după scăderea indusă de pandemie în 2020 și arderea unei cantități mai mari de combustibil fosil în această perioadă. Din acest motiv prețul certificatelor EUA a cunoscut recent o creștere de 4,8% atingând un maxim de 90,78 EUR/t. Tranzacțiile vor avea așadar în continuare un trend ascendent și ne așteptăm la o intensificare a mișcărilor în acest domeniu. Mai mult, Parlamentul European a votat de curând includerea sectorului transporturilor în EU ETS, mecanismul UE de ajustare a emisiilor pentru atenuarea impactului social al schimbărilor climatice, ceea ce va conduce, de asemenea, la un interes crescut din partea investitorilor. Inițial, sistemul ETS se va aplica doar transporturilor comerciale, iar din 2029 va fi extins pentru a acoperi și transporturile de pasageri”, comentează Partenerul Popescu & Asociații.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.La rândul său, Dana Bivol precizează că, în practica recentă, Popescu & Asociații a acordat asistență juridică unor clienți – companii internaționale care au fost implicate în operațiuni de tranzacționare a certificatelor verzi, fiind de remarcat, în acest sens, un mandat de o complexitate ridicată care a vizat proceduri inițiate de investitori împotriva unor SPV-uri constituite în România, proprietare ale unor parcuri fotovoltaice, pentru care la momentul autorizării s-au acordat certificate verzi. „Particularitatea a vizat, în principal, faptul că în decizia de business privind achiziționarea acestor investiții au fost evaluate și luate în considerare schemele de certificate verzi, fiind de asemenea parte componentă din procedura de obținere a finanțării. Tot în legătură cu certificatele verzi, un alt proiect a vizat asistarea unui potențial investitor în fața organismelor bancare în care decizia de finanțare a fost puternic influențată de schema de certificate verzi deținute de obiectivul investițional. Ceea ce s-a remarcat în practică a fost că decizia de finanțare a luat în considerare într-o manieră semnificativă și existența acestor certificate verzi”, explică avocatul.

Dana Bivol subliniază că zona de emisii de gaze cu efect de seră a beneficiat de un interes crescut, atât din partea companiilor generatoare de emisii în general și energetice în special, cât și din partea investitorilor care au identificat oportunități de câștig în aceste titluri.

„În acest context, am asistat clienți, atât pe partea de tranzacționare, cât și în procedurile de finanțare, în proiecte ce au luat în considerare și schemele de certificate verzi. Procedura de aprobare a fost însă dificilă întrucât numeroase modificări legislative au determinat ca bancabilitatea acestor instrumente să fie privită cu circumspecție, însă prin efortul susținut, atât al avocaților Popescu & Asociații, cât și al persoanelor implicate în finanțare, s-a reușit obținerea sumelor necesare”, detaliază avocatul.

Experții Popescu & Asociații atrag atenția că, din ce în ce mai frecvent, clauzele de mediu reprezintă un factor cheie pentru încheierea contractelor, tot mai multe autorități publice și/sau persoane juridice de drept privat valorificând capacitatea partenerilor, în negociere, de a desfășura o activitate sustenabilă, printre altele, din punct de vedere ecologic.

În acest context, Departamentul de Dreptul Mediului din cadrul firmei de avocatură acordă o atenție deosebită acestor clauze, dat fiind interesul crescut, atât al clienților, cât și al autorităților în această direcție, iar activitatea Popescu & Asociații a fost concentrată inclusiv pe întocmirea de rapoarte Due Diligence având ca obiect ESG.

În analizarea condițiilor de tranzacționare specialiștii firmei de avocatură își apleacă atenția asupra modalității în care se desfășoară activitatea, pentru identificarea eventualelor piedici în obținerea de finanțări și încheierea de contracte cu partenerii comerciali, analizând inclusiv condițiile izvorate din legislația de mediu pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Proiecte, clienți, probleme specifice


Avocații Popescu & Asociații au în derulare multe mandate relevante pentru practica de Dreptul Mediului. Unul dintre cele mai interesante proiecte în derulare, atât din punct de vedere al complexității, cât și din perspectiva elementelor de noutate aduse industriei de specialitate, este reprezentat de implementarea unor metode inovative de prelucrare/exploatare a deșeurilor de materiale feroase și neferoase.

Clientul firmei este una dintre cele mai mari societăți care activează în sectorul producției de materiale feroase și neferoase din România și care, începând cu anul 1990, s-a confruntat cu problema eliminării „haldei” de mari dimensiuni rezultate din producție.

„În vederea atingerii acestui obiectiv, societatea a investit sume importante, de ordinul milioanelor de USD, în cercetare științifică și, în colaborare cu Institutul Polonez de Metale Neferoase (acreditat internațional), a identificat o soluție inovativă și în acelasi timp viabilă de tratare a materiei prime. Totodată, a fost efectuat și un test pilot care a demonstrat fezabilitatea acesteia, iar rezultatele au fost făcute publice. Cu toate acestea, în procedura de implementare a proiectului, clientul s-a confruntat cu diverse refuzuri nejustificate ale autorităților de mediu de a emite acordul de mediu; aceasta, în contextul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declanșat în mod succesiv procedura de infringement față de România pentru nerespectarea obligațiilor de mediu. Astfel, refuzul autorității de mediu de a emite acordul de mediu a făcut obiectul controlului de legalitate într-un dosar extrem de complex și care a fost soluționat definitiv în luna aprilie a acestui an de către Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel Alba Iulia. Hotărârea instanței de recurs este una favorabilă clientului, fiind anulată decizia autorității de mediu prin care a fost respinsă solicitarea de emitere a acordului de mediu, autoritatea fiind obligată să reanalizeze întreaga documentație depusă în vederea implementării proiectului”, arată Loredana Popescu.

Un alt proiect pe care avocații îl au în lucru, la fel de complex sub aspectul procedurilor aplicabile în vederea obținerii de avize și acorduri de mediu, constă în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare în nordul țării.

La acest moment, proiectul se află într-un stadiu incipient, urmând ca într-o primă etapă clientul să fie asistat la elaborarea documentației privind terenul pe care va fi dezvoltat proiectul, constând în extindere aeroport cu zona cargo, parcare și edificarea unui parc industrial.

Specialiștii Popescu & Asociații asistă, de asemenea, clientul în gestionarea serviciului de salubrizare și implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere la nivel județean, proiect finanțat prin POS Mediu. Eforturile autorității se axează pe extinderea sistemului de colectare selectivă, îmbunătățirea logisticii de colectare a deșeurilor, precum și pe achiziționarea echipamentelor necesare pentru acoperirea nevoilor întregului județ, din punctul de vedere al colectării, transferului, sortării și tratării deșeurilor, precum și din punctul de vedere al depozitării acestora într-un depozit conform de deșeuri municipale.

Proiectul vizează rezolvarea problemelor ecologice și operaționale semnificative asociate generării și gestionării deșeurilor, precum și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului, care să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.

„Sistemul este complex și include colectarea selectivă în mediul urban și rural, construirea unor stații de transfer și sortare, construirea unui depozit ecologic de deșeuri nepericuloase situat în cadrul CMID și închiderea depozitelor de deșeuri neconforme. Sistemul abordează așadar toate elementele gestionării deșeurilor, de la prevenire și colectare până la eliminare, motiv pentru care este obligatorie respectarea reglementărilor naționale și comunitare în materie de mediu, ceea ce face ca asistența juridică să fie extrem de ofertantă sub aspectul complexității. Lucrăm îndeaproape cu reprezentanții autorității publice, participăm la negocieri cu operatorul serviciului, la întâlniri de lucru pe diverse aspecte ale implementării și în general suntem focusați pe identificarea soluțiilor rapide și cost eficient care să conducă la finalizarea proiectului în termenul stabilit”, mai spune Loredana Popescu.

 
 

Know-how și experiența pentru consultanță la cele mai înalte standarde profesionale

Clienții Popescu & Asociații care se confruntă cu probleme generate de aplicarea legislației mediului sunt din sectoare de activitate dintre cele mai diverse, precum: furnizori de soluții integrate de mediu, destinate depozitării și eliminării deșeurilor menajere solide și asimilabile, atât urbane, cât și industriale, prelucrarea de materii prime, inclusiv metale feroase și/sau neferoase, construcții și Real Estate, transporturi de bunuri intra- și/sau extra-comunitare ș.a.m.d.

Pe de altă parte, avocații acordă consultanță și asistență juridică și sectorului public: autorități ale administrației publice județene și locale în probleme punctuale generate fie de dificultatea implementării unor măsuri dispuse prin hotărâri judecătorești, fie în aspecte privind delegarea serviciului de salubritate către operatori economici autorizați.

„Prin urmare, nu putem discuta despre un anumit „profil” al clienților pe care îi consiliem în probleme legate de Dreptul mediului. Sub aspectul anvergurii activității clienților noștri, discutăm atât despre mari companii, cât și despre microîntreprinderi care, de regulă, ne solicită suportul juridic în legatură cu aspecte legate de conformitatea cu legislația națională și europeană în materia Dreptului mediului și reprezentarea juridică în fața instanțelor de contencios administrativ. Sunt multe nume care ar putea fi menționate aici, începând de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Consiliul Județean Maramureș și până la societăți precum Sometra, Eco Sud, Feral, Mytilineos Holding și multe altele a căror activitate în piața de profil este relevantă”, punctează Dana Bivol.

Munca derulată zi de zi în această arie de practică evidențiază faptul că cele mai des întâlnite probleme, atât în activitatea de consultanță, cât și cu privire la demararea unor procese pe rolul instanțelor de contencios administrativ, survin în procedurile de obținere a avizelor și/sau acordurilor de mediu, fie din cauza refuzului neîntemeiat de aprobare a solicitărilor inițiate, fie din cauza nerespectării termenelor procedurale de către autorități, aspect care atrage o serie de consecințe juridice negative și, de regula, cu impact major asupra activității clientului, fie pe fondul dificultății de interpretare/aplicare a unor norme legale.  

„De regulă, discutăm despre proiecte multidisciplinare, în cadrul tranzacțiilor de tip M&A sau Real Estate, în cadrul cărora avocații noștri acordă consultanță privind întocmirea documentațiilor prevăzute de legislația specifică, semnalează eventualele probleme care pot surveni în procedurile de obținere a avizelor/acordurilor de mediu, asistă clienții la implementarea măsurilor dispuse de autoritățile de reglementare în domeniu ș.a.”, menționează Dana Bivol.

Avocatul mai spune că cea mai densă activitate vizează sfera de conformitate – Regulatory și Corporate care sunt oarecum legate între ele ori de câte ori este pe rol un proiect de anvergură de Dreptul mediului.

Cele mai complexe mandate sunt însă proiectele de M&A în care societățile implicate își desfășoară / urmează să își desfășoare activitatea în sectoare unde sunt incidente obligații de mediu, dar și în proiecte de Real Estate care au ca obiective zone industriale.

„Este greu de estimat o proporție între proiectele de consultanță în care ne confruntăm cu aspecte legate de dreptul mediului și litigiile din această arie de drept. De cele mai multe ori proiectele debutează în zona de consultață și ajung în zona de litigii, când se promovează acțiuni în contencios administrativ pe parcursul derulării procedurilor de obținere a avizelor/acordurilor de mediu și sau a altor proceduri de acest gen. Există desigur și situații în care clienții ne solicită exclusiv în vederea declanșării procedurii judiciare, însă, de obicei, mandatele debutează în zona de consultanță”, adaugă Dana Bivol.

Popescu & Asociații funcționează după o regulă simplă, care ajută firma să fie eficientă de fiecare dată. Încă de la înființarea societății de avocatură, echipele au fost gândite ca fiind multidisciplinare, ceea ce înseamnă că în toate mandatele derulate sunt implicați profesioniști cu abilități și expertiză diferită pentru a găsi cele mai bune și mai rapide soluții pentru problemele de natură juridică ale clienților.

Echipa include doi parteneri și alți cinci-șase avocați colaboratori și este coordonată, în funcție de natura mandatului, de Dana Bivol și Loredana Popescu.

„Proiecția noastră pentru viitor este să dezvoltăm toate ariile de practică în mod echilibrat motiv pentru care și în ceea ce privește Dreptul mediului vom proceda în mod corespunzător. Avocații noștri au know-how-ul și experiența necesare asigurării activității de consultanță în aria vizată la cele mai înalte standarde profesionale motiv pentru care dezvoltarea este o chestiune operaționala deja, iar nu de decizie. Pe lângă latura pur avocațiala avem colaborări constante cu profesioniști reputați din domeniul mediului, fie că este vorba despre profesori universitari reputați în domeniu, fie de experți renumiți pentru competențele și capabilitățile lor în zona de consultanță de mediu. Credem sincer de mulți ani în acest domeniu, motiv pentru care am și investit efort în această direcție, având în vedere dinamica pieței și anvergura proiectelor din această ramură de drept”, concluzionează Loredana Popescu.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 591 / 1767
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2024” | ZRVP, NNDKP și Răzvan Dincă & Asociaţii au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Departamentul de Dispute Resolution contribuie cu peste 80% la cifra de afaceri a firmei Șerban & Asociații și este de așteptat ca veniturile să crească anul acesta. Casa de avocați este în discuții pentru preluarea unor mandate de arbitraj internațional | Radu Șerban (Partener): ”Volumul de muncă a fost unul intens, atât pe latura de penal a departamentului, cât și pe cea de civil, iar gradul de sofisticare este unul foarte ridicat”
Cum lucrează echipele din practica de Dispute Resolution de la Băiculescu și Asociații, ce mandate gestionează și care sunt proiectele reprezentative în care asistă clienții | Vasile Băiculescu, Managing Partner: ”Anul trecut a fost unul crucial, societatea noastră prosperând în acest domeniu mai mult decât oricând, atât prin îmbogățirea substanțială a portofoliului de clienți, cât și prin rezultatele obținute în dosare. În 2024, asistăm la o clară continuare a evoluției”
CMS îl promovează pe Andrei Cristescu în poziția de Counsel în cadrul biroului din România. Horea Popescu (Managing Partner): Andrei reflectă perfect valorile CMS, mai ales prin munca sa în echipă și implicarea în mentoratul colegilor juniori
Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL a asistat Goodpack SRL, societate parte din portofoliul CEECAT Capital, în procesul de achiziție a Paccor Romania SRL
Wolf Theiss a asistat fondurile Cerberus Capital Management și Revetas Capital în legătură cu vânzarea complexului de birouri The Landmark din București. Partenerul Ileana Glodeanu a coordonat echipa multidisciplinară de avocați
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Ștefania Andruhovici, Directorul Departamentul Juridic - Electrica SA: „Misiunea de a promova principii sănătoase se extinde dincolo de cadrul biroului, datoria noastră fiind aceea de a fi, prin tot ceea ce facem, un exemplu pentru cei din jur”
Cel mai amplu domeniu de master din România și din istoria învățământului juridic superior românesc, la Facultatea de Drept din Universitatea București. Anul acesta vor fi 14 programe, unele derulate în colaborare cu instituții de învățământ din străinătate | Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății: “Atunci când comunicarea în domeniile la care se referă specializarea se face, din cauza caracterului lor global, în limba engleză, organizăm și noi programele în limba engleză pentru administrarea corectă a terminologiei juridice specifice”
Filip & Company a asistat AROBS la cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB. Olga Niță, partenerul care a coordonat echipa de proiect: ”Operațiunea nu doar că subliniază angajamentul față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital”
RTPR alături de Global Records, compania independentă de top de muzică dance din CEE, la semnarea parteneriatul strategic cu Believe, una dintre cele mai importante companii de muzică digitală din lume
RMGC a pus deoparte 1,5 milioane de dolari pentru anularea deciziei în litigiul tranșat în favoarea României și pentru recuperarea costurilor generate de procedura de arbitraj | Cererea de anulare a fost depusă la secretarieatul ICSID. Compania vrea să lupte în instanță și pentru licența de exploatare de la Roșia Montană, anulată de ANRM luna trecută
Popescu & Asociații își extinde echipa de profesioniști și anunță cooptarea în structura de conducere a avocatului Bogdan ILEA, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, care va coordona practica de Regulatory, Government & Public Affairs | Octavian POPESCU, Managing Partner: ”Profesionalismul și dedicarea sa sunt aliniate perfect cu valorile noastre”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...