ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Mușat & Asociații are mandate „premium” și multe arbitraje internaționale în practica de Dispute Resolution. Proiectele au un grad ridicat de complexitate, implică pretenții substanțiale, multiple capete de cerere și presupun adesea aplicarea mai multor sisteme de drept. Factorii care o diferențiază de alte firme și cele mai importante dosare ale acestei perioade

10 August 2021   |   Ștefania Enache

A crescut și numărul mandatelor în sfera litigiilor de drept penal, echipa fiind implicată inclusiv în dosare de criminalitate economică

 
 
Experții Mușat & Asociații nu se așteaptă la modificări de esență, în perioada următoare, în sectorul litigiilor. Totuși, există posibilitatea unei creșteri semnificative a litigiilor în zona insolvențelor, dar și în cea care ține de drepturile salariale, având în vedere consecințele perioadei pandemice pe care planeta o trăiește și care, în mod natural, pot produce și astfel de urmări.„Convulsiile (devenite curente) din domeniul pharma domină practica de litigii, inclusiv în acest an, din cauza legislației în continuă adaptare la realitățile socio – sanitare ce au devenit adevărate provocări în perioada COVID. De asemenea, sectorul achizițiilor publice implică permanent nevoia de reacție rapidă, fiind tot mai mult solicitați în proceduri speciale de atribuire, cu mize financiare, dar si tehnologice, substanțiale”, a declarat pentru BizLawyer Angela Porumb, Partener Mușat & Asociații.


Și zona litigiilor de muncă este foarte aglomerată. „Cei mai mulți clienți (din segmente de piață afectate) ne-au solicitat pentru a se asigura de legalitatea reorganizărilor de activitate soldate cu concedieri sau pentru a se apăra împotriva solicitărilor survenite ca urmare a diferitelor dispute cu salariații (e.g., în materia drepturilor salariale și beneficiilor; hărțuirilor, discriminării, concedierilor nelegale; muncii suplimentare etc.). Atât în contextul pandemiei, cât și în contextul unei conștientizări din ce in ce mai mari a drepturilor și obligațiilor părților raportului de muncă, practica de litigii de muncă este în continuă creștere”, explică Simona Anton, Managing Associate Mușat & Asociații.

„Creșterea semnificativă a volumului de mandate se observă în cadrul practicii de arbitraj, ultimele luni fiind marcate de o avalanșă de arbitraje internaționale de o complexitate ridicată și cu valori substanțiale în dispută. Multe dintre acestea sunt multi-jurisdicționale, având sediul în centre importante, precum Paris, Bonn, Geneva, București”, arată Iuliana Iacob, Managing Associate Mușat & Asociații.
La rândul său, Paul Buta, Deputy Managing Partner Mușat & Asociații, amintește faptul că perioada aceasta a implicat o activitate intensă din perspectiva litigiilor de dreptul concurenței și a celor vizând concurența neloială, practica firmei având în lucru un număr semnificativ de litigii pe rolul instanțelor de judecată. „Este cunoscut faptul că această arie de expertiză implică mereu proiecte complexe cu implicații pe piețe specifice și cu consecințe pentru activitatea pe termen mediu, dacă nu chiar lung, a întreprinderilor implicate. Ca tendință, odată cu finalizarea de către Consiliul Concurenței a mai multor investigații aflate în curs, preconizăm o creștere a numărului de litigii de dreptul concurenței”, nuanțează avocatul.

La ora actuală, firma de avocatură are pe masa de lucru numeroase mandate noi, dintre cele mai diverse.
„Rețin atenția prin importanță mandatele de achiziții publice în proceduri de atribuire specială, mandatele de contencios fiscal, dar și mandatele pe arbitraj. În linii mari, profilul clientului este același din anii anteriori: corporații internaționale cu divizii locale în domenii precum construcții de nave, infrastructură software în domeniul telecomunicațiilor, pharma, producători de echipamente tehnologice, domeniul bancar, dar și entități private locale. Cu titlu de noutate menționăm mandatele obținute în litigii în care asigurăm apărarea pentru autorități publice centrale – structuri ministeriale, dar și structuri private controlate de către Statul Român. Nevoia de sprijin juridic specializat este generată de regulă de problemele litigioase complexe cu care se confruntă clienții noștri, cu mize financiare semnificative, ce depășesc posibilitățile de gestionare internă, prin proprii juriști”, explică Angela Porumb (foto).

De asemenea, se remarcă un val de solicitări din partea clienților din domeniul energiei (vânzare de energie, hidroenergie etc). „În acest sens, printre mandatele noi menționăm asistarea și reprezentarea unei importante companii locale din domeniul vânzării de energie în trei arbitraje internaționale (sediul arbitrajului Paris, Bonn, București), precum și reprezentarea unui proeminent producător de energie într-o dispută născută în legătură cu reabilitarea unui important proiect în domeniul hidroenergiei”, detaliază Iuliana Iacob.

Pandemia nu a schimbat profilul clienților care solicită sprijinul Mușat & Asociații. Se poate observa însă o influențare a naturii serviciilor juridice pe care le avocații le furnizează în mod curent, aceștia fiind solicitați cu aspecte punctuale pe dreptul muncii și pharma, specifice perioadei pandemice. „În schimb, constatăm o modificare importantă a activității în instanță, condițiile de asigurare a reprezentării clienților noștri în dosare fiind clar diferite în perioada pandemiei, prin raportare la perioada anterioara acesteia. Pandemia a avut și efectul categoric benefic al disciplinării și organizării ședințelor de judecată, prin eliminarea timpilor de așteptare în soluționarea dosarelor”, susține Angela Porumb.

În ultimul an, activitatea practicii de Dispute Resolution a crescut într-un ritm constant, avocații așteptându-se să se intensifice spre finalul anului 2021. „Perioada pandemiei, respectiv anul 2020, a fost de o aparentă stagnare, datorată însă perioadei în care instanțele au sistat aproape integral activitatea judiciară. Odată relansată, majoritatea mandatelor în așteptare în tot acel interval s-au concretizat în dosare noi de instanță, marcând un trend în creștere la sfârșitul anului 2020 și o creștere susținută pe parcursul anului 2021”, menționează Partenerul Mușat & Asociații.

 
 

Mandate „premium” și multe arbitraje internaționale


Numărul proiectelor în care avocații acestei arii de practică sunt implicați este unul foarte mare. Firma are multe mandate „premium” gestionate în această perioadă. „Aș puncta doar spre exemplificare, mandatele în domeniul achizițiilor publice, derogatorii de la procedurile de atribuire de drept comun, cu bugete de peste 50 milioane euro, organizate de structuri publice specializate, pentru achiziția de produse și servicii de interes național”, exemplifică Angela Porumb.

Iuliana Iacob atrage atenția că, din numeroasele dispute complexe, care implică valori substanțiale și care ridică probleme de drept sofisticate, este dificil de scos în față doar un singur mandat. „O mențiune deosebită o merită disputele arbitrale gestionate de echipa noastră, inclusiv un arbitraj derivat dintr-un contract de execuție de lucrări în legătură cu un proiect de importanță națională în domeniul hidroenergiei, cu pretenții cumulate de peste 25 milioane euro și multiple dispute arbitrale internaționale (sediul arbitrajului Paris, Bonn, București) derivate din contracte internaționale sofisticate de vânzare a energiei electrice implicând multiple sisteme de drept și o valoare a disputei de ordinul milioanelor de euro”, subliniază avocatul.

Mai mult, în ultimele 12 luni, se remarcă o creștere spectaculoasă a numărului arbitrajelor internaționale gestionate de practica de arbitraj Mușat & Asociații, incluzând dispute arbitrale de înaltă complexitate administrate în baza principalelor reguli instituționale (ICC, DIS, CCIR) și acoperind un spectru larg de domenii, precum construcții și infrastructură, energie, sau comerț internațional.

„Mandatele încredințate sunt caracterizate de un grad ridicat de complexitate, implicând pretenții substanțiale, multiple capete de cerere și presupunând aplicarea a multiple sisteme de drept. Printre arbitrajele internaționale de amploare gestionate de echipa noastră se numără reprezentarea unei importante autorități publice într-un arbitraj ICC complex (sediul arbitrajului Paris) derivat dintr-un contract internațional de construcții, cu o valoare a disputei de peste 8,5 milioane euro”, arată Iuliana Iacob.

Un alt mandat semnificativ vizează reprezentarea unui important furnizor de energie în trei arbitraje complexe derivate din contracte internaționale de vânzare de energie desfășurate în baza Regulilor Institutului German de Arbitraj (DIS) și Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, cu sediul arbitrajului Paris, Bonn și București, implicând pretenții de aproximativ 5 milioane euro, multiple capete de cerere și aspecte sensibile cu privire la prevederile europene guvernând efectele insolvenței, executarea contractelor internaționale de vânzare energie de tip EFET, sau aspecte de drept substanțial german (legea aplicabilă contractelor încheiate între părți). Echipa Mușat & Asociații asigură și reprezentarea unui important producător de energie într-o dispută arbitrală complexă derivată dintr-un contract internațional de execuție de lucrări vizând reabilitarea unui proiect de importanță națională din domeniul hidroenergiei, cu o valoare cumulată a pretențiilor de peste 25 milioane euro.

”În plus, în ultimele luni, practica noastră a gestionat mandate complexe vizând recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor arbitrale străine, anularea hotărârilor arbitrale străine, obținerea de măsuri provizorii sau asiguratorii. Cu titlu de exemplu menționăm asistarea și reprezentarea unui producător de produse electronice renumit la nivel mondial în legătură cu punerea în executare a două hotărâri arbitrale pronunțate în baza regulilor Camerei de Arbitraj din Milano în cadrul unor dispute arbitrale complexe derivate din contracte vizând construcția unor parcuri foto-voltaice (valoarea disputei fiind estimată la peste 35 milioane euro). Procedurile au fost complexe, implicând multiple cereri de suspendare și analiza unor probleme de drept sensibile vizând aplicarea Convenției de la New York și Convenției de la Geneva. De asemenea, societatea noastră de avocatură a asistat Clientul în legătură cu toate aspectele subsecvente vizând executarea silită a sumelor acordate prin hotărârile arbitrale (inclusiv într-un litigiu complex în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție), precum și în cadrul negocierilor unei tranzacții în termeni extrem de favorabili clientului nostru”, detaliază Iuliana Iacob (foto).


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Distinct de echipa de litigii civile, în cadrul firmei Mușat & Asociații există o echipă de avocați specializată în litigii de drept penal, implicată inclusiv în dosare de criminalitate economică.

„Aceste dosare dețin o pondere semnificativă în rândul mandatelor încredințate avocaților noștri specializați în dreptul penal al afacerilor, iar numărul lor este într-o continuă creștere. Identificarea soluțiilor optime presupune o conclucrare permanentă a departamentului de Drept penal cu celelalte departamente din cadrul firmei (e.g. fiscal, real estate, IP), aportul adus de avocații specializați în diverse arii de practică reprezentând o garanție a înțelegerii și interpretării corecte a problemelor pe care aceste mandate le presupun”, declară Alexandru Terța (foto), Managing Associate Mușat & Asociații.

De asemenea, profesioniștii firmei de avocatură muncesc în multe cazuri care vizează mai multe jurisdicții, experiența specialiștilor români fiind recunoscută pe plan internațional. „În general cazurile ce implică jurisdicții multiple privesc litigii cu caracter preponderent societar în care sunt angrenate Grupurile multinaționale, cu subsidiare în România, pentru care noi prestam servicii de reprezentare în instanță. În astfel de dosare colaborăm cu colegii din casele de avocatură din jurisdicțiile implicate în mod direct în procedură”, spune Angela Porumb.

„Avocații din cadrul departamentului nostru de arbitraj gestionează arbitraje internaționale de amploare în baza principalelor reguli în numeroase jurisdicții, inclusiv în centrele-cheie de arbitraj de la Paris, Geneva, Viena. Prin esența lor, disputele arbitrale internaționale au o componentă multi-jurisdicțională pronunțată, presupunând aplicarea concomitentă a mai multe legi (e.g. legea aplicabilă contractului, legea de la sediul arbitrajului, legea guvernând convenția arbitrală sau capacitatea părților). Cu titlu de exemplu, echipa noastră reprezintă o importantă companie locală de producere și vânzare de energie în mai multe arbitraje derivate din contracte internaționale privind vânzarea de energie guvernate de legea germană și având sediul arbitrajului la Paris și Bonn. Disputele sunt complexe, presupunând aplicarea a multiple sisteme de drept (lex contractus fiind legea germană, aspectele procedurale fiind supuse legii de la sediul arbitrajului și disputa implicând și aspecte vizând efectele unei proceduri de insolvență supusă legii române). Societatea noastră de avocatură este lead counsel, colaborând cu profesioniști cu experiență din alte jurisdicții”, completează Iuliana Iacob.

Au fost primite în ultima perioadă multe dosare de „top”

Dacă ar trebui făcut un top al celor mai spectaculoase mandate primite de Mușat & Asociații în 2020 și 2021, alegerea este extrem de dificil de realizat. Totuși, Angela Porumb consideră că ar trebui indicate mandatele privind achizițiile publice, cu referire specială la mandatul ce a avut ca obiect achiziția de echipamente și aplicații informatice destinate modernizării infrastructurii platformei comune naționale, destinate radiocomunicațiilor mobile ale organizațiilor militare, guvernamentale, de ordine publică și forțelor de intervenție și salvare.

„Specificitatea și putem spune chiar dificultatea mandatului a fost dată de regimul strict de soluționare a acestui litigiu, respectiv pregătirea întregului dosar în camera de date, cu drept special de acces atât la actele dosarului cât și la ședința de judecată, în condiții restrictive de securitate și confidențializare a informațiilor și discuțiilor din cadrul ședinței de judecată”, argumentează avocatul alegerea făcută.

Din punctul său de vedere relavant ar mai fi mandatul ce are ca obiect contestarea actelor de restructurare a unuia dintre cele mai importante ministere, un mandat deosebit de complex prin problematica pusă în discuție (având conotații puternice de reforma administrativă), dar și din perspectiva practicii juridice generate de aceste dosare, prin clarificarea unor incertitudini normative.

„Un alt mandat de amploare gestionat de echipa noastră vizează reprezentarea unui producător de produse electronice renumit la nivel mondial în legătură cu o dispută derivată din construcția unor parcuri foto-voltaice (valoarea disputei fiind estimată la peste 35 milioane euro), implicând aspecte multi-jurisdicționale, precum și o pluralitate de demersuri judiciare (recunoaștere și punere în executare a unor hotărâri arbitrale străine, executarea unor contracte de ipotecă, proceduri complexe de executare silită vizând aspecte sensibile formând obiectul unor controverse la nivelul practicii naționale).”, completează Iuliana Iacob.

La rândul său, Simona Anton (foto) amintește faptul că au fost multe litigii de interes în zona de dreptul muncii, echipa de specialiști reușind să mențină în instanță legalitatea reorganizărilor a numeroase societăți din sectoarele de business afectate de pandemie (și nu numai), ce au avut ca și consecințe inclusiv concedieri; să aibă succes în acțiunile privind plata prin echivalent a muncii suplimentare prestate în mediu online (de așteptat, de altfel) pentru angajatorii care au început să utilizeze din ce în ce mai mult telemunca; sau chiar reușind să obțină decizii favorabile în instanță în temeiul aquis-ului comunitar, care deși impropriu transpus la nivel național a fost interpretat cu profesionalism și inovație de echipa Mușat & Asociații spre a veni în întâmpinarea nevoilor clientului, chiar sub forma de pionierat, după cum e și cazul reglementărilor în materia stagiului minim de cotizare la nivel național și UE care validează încetarea de drept a contractelor de muncă.

 

„Unul dintre cele mai complexe și ample mandate ale practicii de concurență din ultima perioadă ne-a fost încredințat de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Pe lângă consultanța oferită în cadrul investigației Consiliului Concurenței vizând un potențial abuz de poziție dominantă, am reprezentat clientul în multiple litigii vizând actele Consiliului Concurenței, respectiv anularea unei adrese de respingere a angajamentelor propuse de client (prima cerere de acest fel din România), suspendarea (inclusiv provizorie) a executării unor acte administrative emise de Consiliul Concurenței precum și anularea deciziei de sancționare a Consiliului Concurenței. Recent am obținut decizia definitivă de suspendare a executării deciziei de sancționare a clientului până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare a acesteia. Complexitatea mandatului transpare, dincolo de specificul pieței (pentru înțelegerea căreia la un nivel rezonabil este necesar un efort substanțial) și din multitudinea de incidente procedurale, printre care o excepție de neconstituționalitate, cereri de adresare a unei întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și din aspectele privind interacțiunea dintre normele europene de dreptul concurenței și cele ale Directivelor specifice materiei”, declară și Paul Buta (foto).

Colaborarea cu Mușat & Asociații aduce multe avantaje

Clienții care aleg să lucreze cu avocații Mușat & Asociații beneficiază de foarte multe avantaje. Angela Porumb subliniază faptul că principalul avantaj îl constituie însăși calitatea serviciilor, maturitatea profesională a colegilor din cadrul firmei, specializați în litigii, disponibilitatea lor de a lucra permanent în echipă și deschiderea spre gestionarea de dosare oricât de complexe, deseori sub presiunea extremă a timpului scurt în care trebuie pregătit un dosar.

„Implicarea în dosare importante și de regulă cu mize financiare/economice și/sau sociale semnificative este abordată întotdeauna colegial, gestionarea unui dosar de instanță realizându-se în cadrul unei echipe alcătuite din avocați cu expertiză adecvată complexității și dificultății acestuia. De altfel, istoricul dosarelor importante  gestionate de firma noastră de avocatura este una dintre cele mai însemnate recomandări în relația cu un potențial colaborator. Avantajul ce în mod sigur a influențat și chiar a determinat în multe situații opțiunea pentru serviciile noastre, l-a constituit și îl constituie abordarea interdisciplinară a cazuisticii prezentate de către un potențial client. Majoritatea mandatelor de instanță implică aspecte de drept la interferența unor arii de practică dintre cele mai diverse, promptitudinea dezlegării acestora de către colegii specializați pe fiecare arie incidentă fiind atuul ce plasează firma noastră pe o poziție de avantaj categoric”, mai spune avocatul.

„Mai mult, practica noastră de dispute resolution se distinge prin experiența vastă, înțelegerea aprofundată a nevoilor clienților, precum și abordarea inovativă”, completează Iuliana Iacob.

În ceea ce privește litigiile de dreptul concurenței, factorul de diferențiere îl constituie abordarea practicii Mușat & Asociații de dreptul concurenței, care vizează pe de-o parte asigurarea unei continuități de viziune și, pe de altă parte, integrarea în proiect a tuturor ariilor de practică ce pot genera valoare adăugată pentru client. „În plus, practica noastră oferă clienților consultanță atât anterior desfășurării oricăror proceduri administrative, cât și în cadrul procedurilor administrative în fața Consiliului Concurenței, precum și reprezentare în activitatea litigioasă, respectiv contestarea în instanță a actelor emise de autoritatea de concurență. Astfel, activitatea echipei are un impact semnificativ asupra activității de ansamblu, implicarea noastră în proiecte încă din faza administrativă incipientă permițându-ne o înțelegere completă a situației  de fapt (deseori foarte complexă), precum și a problemelor sensibile de dreptul concurenței și abordarea unei strategii eficiente. Datorită acestui avantaj am obținut rezultate pozitive atât în procedurile administrative derulate în fața Consiliului Concurenței cât și în faza litigioasă, în ultimele 12 luni obținând mai multe deciziile finale favorabile pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Consiliului Concurenței decât orice altă firmă de avocatură”, afirmă Paul Buta.

„Ca și strategie, vizăm în mod constant dezvoltarea ariei prin aducerea în cadrul firmei a noi colegi, atât la început de cariera dar și a unor avocați experimentați. Extinderea echipelor are în vedere potențialul litigios ridicat al dezvoltării acestei arii de practică, prin dezvoltarea expertizei pe zona achizițiilor publice și a litigiilor fiscale”, a conchis Angela Porumb.

De asemenea, Iuliana Iacob menționează că Mușat & Asociații are o practică de arbitraj puternică, echipa fiind implicată în gestionarea unora din cele mai mari arbitraje din România din ultimul deceniu, iar membrii echipei sunt incluși pe listele de arbitri ale instituțiilor arbitrale și dețin experiență vastă în proceduri arbitrale desfășurate în baza principalelor reguli instituționale.

„Practica de dreptul concurenței este constituită dintr-o echipă extinsă, de diferite seniorități, cu o înțelegere profundă a peisajului concurențial din România, precum și a celui existent la nivel european și internațional, care oferă atât consultanță juridică privind conformitatea cu regulile de concurență și în cadrul procedurilor administrative în fața autorităților de concurență, cât și reprezentare în litigiile vizând actele emise de Consiliul Concurenței”, completează Paul Buta.

Departamentul de litigii din cadrul Mușat & Asociații este structurat în echipe de avocați specializați pe arii de practică. La rândul lor, echipele concentrează avocați maturizați profesional, cu experiență consolidată prin implicarea la nivel de coordonare a litigiilor pe care le gestionează, sprijiniți de avocati la început de carieră. În prezent departamentul de litigii este alcătuit din aproximativ 20 de avocați, sub coordonarea a trei parteneri.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 76 / 5774
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Arbitration Rules (Powered by ZRVP)
Despe norocul de a lucra cu profesionişti care îți conferă încrederea şi gradul de libertate necesare pentru a te dezvolta şi a nu rămâne în umbra lor. Andra Constantinescu, după primii 5 ani petrecuți la ZRVP: Un loc în care nu ai cum să nu evoluezi: tipul de proiecte la care eşti expus, complexitatea problemelor dezbătute, caracterul de noutate al mandatelor creează premisele unei evoluţii constante şi vizibile
Bohâlțeanu & Asociații, alături de acționarii Agra’s SA la vânzarea companiei către Scandia Food și ai Memento Group în procedura prin care Aegean Airlines preia pachetul de control în Anima Wings Aviation. Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner: Sunt două tranzacții importante, prin care BSMP își consolidează poziția pe piața avocaturii și își lărgește portofoliul de clienți
Credit sindicalizat de 636 milioane de lei pentru Carmistin, coordonat de BCR. Ce avocați au asistat sindicatul bancar
VIDEO | Dicționar de arbitraj: IBA rules on taking of evidence (Powered by ZRVP)
Finanțări sindicalizate | Avocații de la Mușat & Asociații spun că, în ciuda tendințelor prudente de anul trecut, s-a văzut că nu există o problemă de lichiditate în piață și se așteaptă ca numeroase proiecte de investiții să primească undă verde în viitorul apropiat. Monia Dobrescu, Partener: Analizarea sustenabilității unei companii prin prisma factorilor ESG devine noua realitate și companiile vor fi nevoite să se conformeze și să își adapteze planul de afaceri în consecință
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Soft Law Instruments (Powered by ZRVP)
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Experienced Lawyer | Environmental Law
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associate for the legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
Ce calități trebuie să demonstreze tinerii stagiari care vor să se alăture echipei Stratulat Albulescu & Asociații. Cum sunt integrați nou-veniții și care sunt beneficiile apartenenței la firma în care jumătate dintre avocați au sub 30 de ani
Cum văd viitorul finanțărilor sindicalizate, în actualul context economic, avocații de Banking & Finance de la Wolf Theiss, care au asistat în ultima perioadă peste 50 de tranzacții de acest tip, printre care și cea mai mare finanțare de pe piața imobiliară din România. Claudia Chiper, Partener: Transparență, claritate cu privire la proiect şi situații financiare satisfăcătoare sunt ingredientele esențiale pentru succesul obținerii de fonduri
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...