ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Serviciile intra-grup, prețurile de transfer și remediile rapide ̸ ‘quick fixes’, în Top 3 aspecte fiscale sensibile în această perioadă, întocmit de echipa de litigii fiscale a D&B David și Baias, poziționată pe primul loc în directoarele internaționale. Mandate provocatoare, soluții de referință și protecție totală pentru clienți

07 Decembrie 2020   |   Ștefania Enache

Construirea argumentației este întotdeauna un proces complex ce presupune ore de analiză, „brainstorming” și evaluări ale tuturor aspectelor care pot susține poziția clientului, dar și a celor care ar putea veni împotriva acestuia, tocmai pentru că este extrem de important să poți anticipa din timp orice posibilă mișcare a ”adversarului”.

 
 
Presiunea tot mai puternică resimțită de bugetul de stat, pe fondul dificultăților economice generate de pandemie, va avea drept consecință o intensificare a activității inspecțiilor fiscale. Autoritățile de control vor căuta soluții atât în privința măsurilor de conformare voluntară, cât și în ceea ce privește activitatea de inspecție fiscală. „Temele predilecte analizate în controalele fiscale, în acest moment, sunt cele legate de prețurile de transfer și deductibilitatea cheltuielilor ori, mai nou, aspectele privitoare la respectarea regulilor de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare cu bunuri ("quick fixes").  Acestea credem că vor rămâne în continuare sub lupa autorităților, însă nu excludem și posibilitate ca activitatea de control să se orienteze și asupra companiilor care au beneficiat de anumite facilități în perioada pandemiei (scutiri de impozite, ajutoare referitoare la șomajul tehnic etc).  Cât privește industriile care vor fi vizate de aceste inspecții fiscale viitoare, ne așteptăm ca în primul rând ele să se deruleze în acele domenii în care activitatea economică a continuat să se deruleze cel puțin într-un ritm similar perioadelor anterioare sau chiar au crescut (retail, pharma, telecom etc.)”, explică Dan Dascălu, Avocat Partener și Liderul Practicii de Litigii din cadrul D&B David și Baias.


Chiar dacă pandemia de COVID-19 a redus destul de mult activitatea inspecțiilor fiscale, activitatea experților D&B David și Baias axați pe Fiscalitate/Litigii Fiscale a continuat într-un ritm la fel de susținut.
Firma de avocatură a finalizat cu succes o multitudine de proiecte dintre cele mai complexe atât din perspectiva problematicii analizate, cât și a sumelor implicate.

„Unul dintre cele mai complexe proiecte derulate în această perioada a fost legat de o analiză multidisciplinară (juridic/contabilitate/fiscalitate) a unor operațiuni comerciale derulate de către un client cu doi dintre partenerii săi economici pe durata unei perioade aproximativ 20 de ani, într-un lanț comercial de prestări servicii în care acesta era interpus. Activitățile comerciale s-au derulat pe baza unor documentații contractuale ce s-au schimbat de-a lungul timpului, iar unul dintre partenerii comerciali era practic un grup din care făceau parte mai multe companii, cu privire la care au avut loc în toată această perioadă și schimbări în privința acționariatului și, deci, implicit ale politicilor și practicilor comerciale, cu impact asupra documentației contractuale, dar și a deciziei înregistrărilor efectuate în plan contabil și fiscal. Aceasta ca să nu mai vorbim despre modificările survenite în toată această perioadă în fiecare dintre planurile analizei derulate, precum Noul Cod civil sau, mai recent, legislația așa-zisei amnistii fiscale. În mod corespunzător, analiza derulată a fost una extrem de laborioasă, pentru a putea da un răspuns care să aibă în vedere toate diferențele dintre poziționarea fiecărui participant în aceste operațiuni, dar și pentru a putea oferi consecvența necesară în ceea ce privește abordarea de către client a acestei realități ramificate. Suntem convinși că opiniile exprimate au fost de folos clientului în adoptarea celor mai bune decizii cu privire la operațiunile respective, din toate punctele de vedere urmărite”, menționează Dan Dascălu.
Soluții de referință

Continuând prezentarea celor mai spectaculoase proiecte, avocatul a subliniat faptul că, din punctul său de vedere, în această categorie se înscriu toate acele mandate care aduc claritate în interpretarea legii și vin în ajutorul societății civile în ansamblu. „Astfel, primul dintre ele este fără îndoială cel în care D&B a asistat Steaua Română într-o serie de litigii fiscale generate de impunerea nelegală a unei sume semnificative cu titlu de TVA, inclusiv în fața Curții Europene de Justiție, litigii în urma cărora s-a garantat dreptul contribuabililor la plata de dobânzi de întârziere pentru sumele achitate în baza unei decizii de impunere constată ulterior a fi fost nelegală, fiind modificat corespunzător și Codul de Procedură Fiscală, aplicabil azi pentru toate sumele nerestituie/nerambursate la termen, dar și pentru sumele încasate nelegal ca impozite”, explică Partenerul D&B David și Baias.

În acest top, pot fi incluse soluțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție în două cauze în care firma de avocatură a asistat un client din industria automotive. În soluțiile oferite de Justiție s-a recunoscut că impozitarea unor operațiuni nu are loc doar pentru că în contract există o anumită clauză în sensul derulării unor operațiuni, ci doar dacă ele au avut loc în fapt. „Dificultatea speței a constat în aceea că ANAF susținea că este un terț față de contractele încheiate, iar actul prin care părțile constatau ulterior înțelegerea lor verbală anterioară în sensul că anumite operațiuni nu se vor mai derula, nu îi este opozabil în lipsa unei date certe. Cele două decizii reprezintă o soluție de referință pentru că înlătură o tendință de aplicare mecanică a unor reguli din dreptul civil, bine cunoscute și necontestate de nimeni, dar total nerelevante în materia fiscală, care își are specificul său chiar dacă uneori multe dintre regulile sale își au inspirație de acolo. S-a dovedit astfel într-o altă speță spectaculoasă în care Înalta Curte de Casație și Justiție a recunoscut în materie fiscală principiul error communis facit jus (preluat și în Noul Cod de procedură fiscală), când un contribuabil achitase taxe locale unei autorități ani de zile, iar altă autoritate a invocat apoi că potrivit organizării teritoriale, respectiva locație se află în jurisdicția sa”, detaliază Dan Dascălu.

De asemenea, unul dintre proiectele importante soluționate în acest an cu o soluție favorabilă, pentru clientul pe care D&B David și Baias l-a asistat, se referă la recunoașterea dreptului contribuabililor de a solicita stabilirea pe minus a unor sume în cadrul controlului fiscal. „Astfel, societatea pe care am reprezentat-o a înregistrat o serie de cheltuieli ce au fost tratate inițial ca fiind nedeductibile la calculul impozitului pe profit din lipsa temporară a unor documente justificative, iar ulterior obținerii acestor documente justificative, în timpul inspecției fiscale, știut fiind faptul ca nu se mai pot depune declarații rectificative, contribuabilul a solicitat echipei de control reîncadrarea acestor cheltuieli ca fiind cheltuieli deductibile si respectiv stabilirea pe minus a impozitului pe profit aferent. Urmare a refuzului organului fiscal de a proceda in sensul solicitat, clientul a decis contestarea actului administrativ fiscal astfel emis, iar după parcurgerea tuturor căilor legale, Înalta Curte de Casație si Justiție a pronunțat anul acesta o soluție definitiva in favoarea clientului nostru, care ne așteptăm să fie din nou una de referință în practica din acest domeniu în viitor”, arată avocatul.

La ora actuală, profesioniștii firmei sunt implicați în multe dosare extrem de interesante. Ana Maria Iordache, Avocat Partener D&B David și Baias, dă ca exemplu o speță în care avocații contestă, într-un litigiu, refuzul la restituire de către ANAF a unor accize, ce a fost generat de diferita transpunere a Directivei de accize de către România și un alt stat membru, contribuabilul din România fiind „prins la mijloc”. „Aceasta pentru că orice ar face, nu poate răspunde în mod obiectiv cerințelor administrative aferente operațiunilor derulate atât timp cât legea irlandeză vede respectivele mărfuri ca eliberate în consum, deci, imposibil să fie supuse cerințelor pe care le-ar vrea autoritățile române. Apoi, avem în derulare cele două cauze în care CJUE s-a pronunțat, iar instanțele naționale sunt chemate să administreze probatoriul, pentru soluționarea cauzei, în acord cu interpretarea dată de cea europeană. În fine, am aminti două cauze aflat pe rolul instanțelor referitoare la încălcarea de către legislația fiscală română a dreptului de stabilire consfințit de Tratatul Uniunii Europene și jurisprudența CJUE sau ultima trimitere preliminară formulată de o instanță într-o cauză în care reprezentăm un client și am pus în discuție validitatea legislației TVA naționale care obligă contribuabilii să includă în decontul de TVA sumele stabilite prin deciziile de impunere, deși acestea sunt contestate și fac deja obiectul unei scrisori de garanție bancară”, arată Ana Maria Iordache.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 

Inspecția fiscală nu trebuie să sperie pe nimeni

Cu astfel de soluții favorabile, echipa D&B David și Baias vine în fața clienților cu o carte de vizită impresionantă. De altfel, portofoliul firmei include un număr mare de companii de toate dimensiunile, active în diverse domenii.

Avocații sunt de părere că inspecția fiscala este un pas inevitabil în viața fiecărui agent economic și această activitate face parte din normal. Ei mai cred că operatorii economici nu ar trebui să fie nici intimidați și nici încorsetați de acțiunile de control fiscal, atât timp cât derularea activității s-a efectuat cu bună credință. „În cadrul controlului fiscal ar trebui să existe o colaborare firească între contribuabili și inspectorii fiscali și o bună comunicare pentru explicarea și clarificarea tuturor aspectelor investigate. Conform Codului de Procedura fiscala, inspecția fiscală se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabilului. Prin urmare, echipele de control ar trebui sa impieteze cât mai puțin buna desfășurare a activității economice a persoanei controlate. Desigur, ca in practica, solicitările multiple de a fi puse la dispoziția echipelor de control numeroase documente si note explicative pot avea finalmente ca si rezultat o afectare a eficientei activității economice însă contribuabilii trebuie să știe că tot Codul de procedură Fiscală prevede foarte clar că ori de câte ori organul fiscal trebuie să stabilească un termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații de către contribuabil, acesta trebuie să fie rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului să îşi exercite dreptul sau să îşi îndeplinească obligația în termen și fără impietarea activității. La fel, comunicarea și buna-credință trebuie să fie conform legii elementele care să definească relațiile din inspecția fiscală și chiar dacă, din păcate, uneori aceste aspecte sunt ignorate sau chiar încălcate, nu înseamnă că reprezintă situația regulă sau generalizată și, desigur, este de dorit ca ele să fie doar excepționale și să fie remediate în mod corespunzător cât mai repede”, subliniază Mihail Boian, Avocat Partener D&B David și Baias.

Inspecția fiscală se încheie după discuția finală cu contribuabilul, discuție în care echipa de control prezintă constatările din perioada controlului fiscal. Ulterior discuției finale, contribuabilul are posibilitatea de a-și exprima în scris punctul de vedere cu privire la aceste constatări, iar după primirea acestui punct de vedere scris al contribuabilului, organul fiscal urmează a emite raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere sau decizia de modificare / nemodificare a bazei de impunere, după caz.

În situația în care se procedează la stabilirea de obligații fiscale suplimentare, fiind emisă în acest sens o decizie de impunere, contribuabilul este îndreptățit să conteste actul administrativ fiscal în termen de 45 de zile de la comunicarea acestuia.

Contribuabilii au drepturi

„Companiile pe care le reprezentăm sunt, în general, conștiente de faptul că dreptul la a contesta și dreptul la apărare sunt garanții constituționale de care se bucură orice persoană fizică sau juridică dintr-un stat democratic. De asemenea, atunci când asistăm clienții în procedurile administrative și judiciare, plecăm împreună de la premisa că procesul de contestare trebuie să fie unul guvernat de bună credință și de prezentarea cât mai coerentă și completată a tuturor argumentelor și probelor ce pot fi aduse în susținerea poziției contribuabilului. Pe acest fundament se derulează atât relația noastră cu clientul, cât și cu ”adversarii” din procedura litigioasă (i.e. organele fiscale) și, în acest context, credem că temerea și intimidarea nu își au locul într-un astfel de demers care este unul perfect legal și în care contribuabilul nu își urmărește decât obiectivul legitim prin exercitarea dreptului la apărare. Dacă acum 20-25 ani asemenea temeri existau, astăzi putem spune că nu am mai auzit clienți care să spună ”nu contest întrucât s-ar putea întâmpla să am tot felul de necazuri pe urmă”. Mai mult, dacă aceeași întrebare o auzeam acum 10 ani despre a solicita dobânzi pentru diferite situații (refuz restituire/rambursare ori încasare de impozite pe bază de acte nelegale, anulate ulterior), astăzi avem sute de cauze referitoare la dobânzi ulterior jurisprudenței CJUE și ÎCCJ din Cauza Rafinăria Steaua Română în care am obținut recunoașterea neconformității legii române cu legislația europeană, urmată fiind de modificarea corespunzătoare a Codului de procedură fiscală”, precizează Mihail Boian.

Dan Dascălu amintește faptul că avocații specializați în aria de litigii fiscale ai D&B David și Baias intervin încă de timpuriu în susținerea clientului, în astfel de proceduri. „Astfel, de cele mai multe ori (și preferabil) avocații noștri sunt alături de client încă din etapa inspecției fiscale, unde asistă companiile atât pentru rezolvarea chestiunilor procedurale ce se ivesc pe durata controlului (cum ar fi aspecte legate de amânarea începerii inspecției fiscale, suspendarea acesteia etc.), cât și în privința aspectelor ce țin de interpretarea contractelor și dovedirea / probarea modului de derulare al operațiunilor analizate, dar și pentru redactarea notelor explicative solicitate de echipa de control pe durata desfășurării acestuia”, punctează Liderul Practicii de Litigii din cadrul D&B David și Baias.

Ulterior, avocații asistă clientul în cadrul discuției finale cu contribuabilul și în redactarea punctului de vedere cu privire la constările inspecției fiscale. După comunicarea actelor administrativ fiscale, avocații sunt alături de clienți în tot procesul de contestare a acestora în fața organelor administrative și judiciare (i.e. redactarea contestației fiscale, susținerea orala a acesteia, redactarea cererii de chemare în judecată și reprezentarea clientului în fața tuturor instanțelor de judecată competente, naționale și de multe ori europene).

„În plus, având în vedere faptul că de cele mai multe ori impactul financiar al deciziei de impunere asupra activității companiilor este unul semnificativ, avocații D&B David și Baias asistă clienții și îi sfătuiesc pentru a alege cea mai potrivită strategie pentru a reduce impactul financiar al deciziei de impunere prin diversele modalități prevăzute de lege pentru suspendarea executării actului administrativ (i.e. depunerea unei scrisori de garanție bancara, formularea unor cereri de suspendare in instanța) sau pe durata procesului de plată ori de obținere a unor înlesniri / eșalonări la plata sau a unor beneficii fiscale ca urmare a plații (i.e. aplicarea așa-zisei ”amnistii” fiscale, adică, anularea obligațiilor fiscale principale/accesorii, după caz )”, precizează Ana Maria Iordache.

„Totodată, având în vedere faptul că de multe ori inclusiv simpla stingere a obligațiilor fiscale se poate dovedi a fi un proces problematic, echipa noastră se ocupă, dacă este cazul, și de aspectele specifice aferente aducerii la îndeplinire a acestor proceduri, respectiv clarificarea modalității de stingere a obligațiilor fiscale reflectate în fișa sintetică pe plătitor a contribuabilului (i.e. aspecte ce țin de ordinea de stingere a datoriilor, compensări, etc.). Nu în ultimul rând, nu de puține ori, față de experiența din litigiile fiscale suntem implicați încă de dinainte de începerea inspecției fiscale, fie analizând concluzii ale inspecțiilor trecute pentru a preveni consecințele negative ale controalelor ulterioare, asistând în implementarea unor alte structuri economice, care să nu implice asemenea riscuri fiscale sau chiar oferind consultanță în privința posibilei calificări fiscale a operațiunilor economice de către organele statului, nu doar cele fiscale, dar și alte autorități administrative și chiar penale”, completează Dan Dascălu.

Liderul Practicii de Litigii din cadrul D&B David și Baias amintește faptul că, în funcție de specificul activității unei companii, pot apărea multiple aspecte fiscale ce pot fi catalogate ca fiind sensibile. „Totuși, cu aplicabilitate oarecum generală credem că Top 3 cele mai importante arii sensibile ar fi serviciile intra-grup, prețurile de transfer și remediile rapide / „quick fixes””, nuanțează avocatul.


Asistență de specialitate pe toate liniile

Echipa D&B David și Baias este în măsură să asiste clienții în toate etapele de viață ale unei controverse fiscale, fiind de multe ori acolo încă de dinainte de inspecție, specialiștii fiind implicați în cursul inspecției și până la reprezentarea în fața instanțelor naționale și internaționale și, desigur, și după, acolo unde este cazul, prin asistența oferită pentru a diminua riscurile fiscale viitoare.

„Totodată, având în vedere relația specială a D&B cu PwC, echipa noastră de avocați lucrează îndeaproape cu consultanții fiscali ai PwC în echipe multidisciplinare pentru a asigura cel mai  înalt grad de calitate al serviciilor prestate clienților, dar și în mai multe teritorii, uneori, dacă disputa are o asemenea dimensiune ori dacă este posibilă sau necesară colaborarea pentru a oferi o asistență a clienților la un nivel superior, prin aceasta deosebindu-ne de competitorii noștri pe piață. Echipa de proiect include de regula 2 -3 avocați și 1-2 consultanți fiscali care construiesc împreună argumentația și gândesc cea mai adecvată strategie pentru fiecare caz în parte. În ceea ce privește construirea argumentației, trebuie spus că aceasta este întotdeauna un proces complex ce presupune ore de analiză, „brainstorming” și evaluări ale tuturor aspectelor care pot susține poziția clientului, dar și a celor care ar putea veni împotriva acestuia, tocmai pentru că este extrem de important să poți anticipa din timp orice posibilă mișcare a adversarului”, nuanțează Mihail Boian.

Echipa de avocați specializați în litigii fiscale are în componență avocați cu experiență semnificativă în reprezentarea clienților atât în litigii în fața instanțelor naționale, în toate gradele de jurisdicție, cât și în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

De altfel, societatea de avocatura se află în Top 3 în România ca număr de cauze de contencios administrativ și fiscal în care a reprezentat clienții în fața  Curții de Justiție a Uniunii Europene, având în prezent șapte cauze soluționate sau în curs de soluționare în fața instanței europene (una dintre ele în colaborare cu colegii din societatea PwC corespondentă de avocatură din Polonia).  

Totodată, avocații D&B David și Baias au asistat clienții și în susținerea unor plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului, atât în cauze generate de aspecte fiscale, cât și în litigii administrative, dar și în procedurile de încălcare a dreptului european de către autoritățile din România (așa-zisele proceduri de infringement din fața Comisiei Europene), în două dintre ele rezultatul fiind modificrea legislației naționale.
„Și, în fine, trebuie menționat și cel mai nou domeniu în care suntem implicați, cel al așa-ziselor ”Mutual Agreement Procedure” inițiate în cadrul unor instrumente internaționale sau naționale (Convenția de arbitraj, Directiva Europeană de soluționare a Litigiilor Fiscale și diferitele Convenții de evitare a dublei impuneri/protecție a investițiilor străine). Chiar dacă nu sunt propriu-zis instanțe de judecată, vorbim tot despre soluționarea unei dispute fiscale (de regulă, Transfer Pricing, dar nu numai). Aici suntem din ce în mai prezenți în ultimii  cinci ani, colaborând cu colegii noștri din firmele de avocatură sau consultanță fiscală din diferitele jurisdicții din Europa sau din lume, iar acest domeniu suntem convinși că se va dezvolta exponențial în anii ce vin”, mai spune Dan Dascălu.

O legislație stufoasă și în continuă schimbare


Legislația în domeniul fiscal este extrem de stufoasa și într-o continuă schimbare, existând zeci sau chiar sute de modificări ale acesteia, uneori modificări semnificative putând să apară chiar pe durata unui singur an. În acest context, este absolut inevitabil să nu intervină reglementari contradictorii sau interpretabile.

„Sincopele majore apar nu doar în interpretarea legii, ci și în aplicarea acesteia atât de către companii, cât și de autoritățile fiscale. În ultima perioadă, putem spune că unul dintre aspectele recurente ce s-a dovedit a fi un impediment în timpul inspecțiilor fiscale a fost probatoriul utilizat în susținerea tranzacțiilor, și în special a tranzacțiilor referitoare la prestarea de servicii intra-grup. Contribuabilii sunt în aceste vremuri axați în special pe derularea cât mai eficientă a activității economice, lăsând în plan secund aspectele „scriptice” sau birocratice. Or, tocmai acestea sunt cele care dau cele mai multe bătăi de cap în timpul controlului fiscal, dat fiind că inspectorii fiscali solicită o documentație vastă care să probeze prestarea serviciilor sau necesitatea acestora. Aici, în multe situații, practica pare a o lua din nou înaintea legii, pentru că provocările de zi cu zi au impus găsirea de soluții eficiente, dar este necesar ca să apară și modificările legislative care să le susțină, astfel încât să putem spune că am rămas cu ceva bun din această perioadă dificilă pe care o traversăm: o legislație și practică fiscală demne de secolul XXI în care digitalizare este și va fi din ce în ce mai mult noua realitate, cu tot ceea ce aceasta implică în plan economic, social, administrativ și inclusiv în justiție”, explică Ana Maria Iordache.


O echipă formată din 14 avocați specializați

Echipa de litigii fiscale a D&B David și Baias numără în prezent 14 avocați specializați, dintre care cinci au dreptul de a asista clienții în toate gradele de jurisdicție (inclusiv în fata Înaltei Curți de Casație și Justiție și a instanțelor europene).  În activitatea firmei de avocatură, practica de litigii are, în ultimii doi-trei ani, o pondere de 40%.

Echipa este condusă de Dan Dascalu, Partener coordonator al practicii de Litigii, Ana Maria Iordache (Partener) și Mihail Boian (Partener).

Particularitatea echipei D&B David și Baias este dată de înalta specializare a avocaților în materia dreptului fiscal. „Astfel, în vremuri în care problemele cu care contribuabilii se confruntă devin din ce în ce mai complexe, este extrem de important ca pentru fiecare chestiune juridica ce trebuie rezolvata clienții să apeleze la avocați specializați pe aria respectivă. în astfel de vremuri nu contează doar renumele excelent al unei firme de avocatură sau faptul că aceasta a dobândit o reputație de tradiție de-a lungul timpului ci, este vital ca acea firma să vină în întâmpinarea clientului cu avocați specializați în domeniul de care clientul are nevoie. În plus, abordarea multidisciplinară și interconectarea cu practicile din mai multe teritorii reprezintă elemente cheie în practica noastră, dar și atenția acordată recrutării membrilor echipei și, în mod special, a creșterii lor constante, dobândind experiență prin implicarea în proiecte alături de avocații experimentați. Toate acestea credem că trebuie să constituie împreună motivul pentru care echipa D&B care este dedicata litigiilor de contencios administrativ și fiscal și a dobândit o experiența vastă în această arie, a fost plasată de ani de zile pe locul 1 în acest domeniu de cele mai prestigioase ghiduri independente de specialitate la nivel internațional (i.e. Chambers and Partners, Legal 500, International Tax Review).  Nu în ultimul rând, este de menționat că aceste publicații au recunoscut performanțele individuale remarcabile ale lui Dan Dascălu, care a fost desemnat în categoria „Leading Individuals”/Band 1 pentru aria litigiilor fiscale de toate publicațiile internaționale relevante în mod constant în ultimii ani și ale Anei Maria Iordache, desemnată „Next Generation Partner” în același domeniu”, subliniază Mihail Boian


Profesia de avocat trebuie să țină pasul cu actualitatea

Referindu-se la cea mai importantă lecție pe care echipa D&B David și Baias a  învățat-o în această perioadă, Dan Dascălu spune că este aceea că profesia de avocat trebuie să țină pasul cu actualitatea și trebuie să se adapteze rapid nevoilor actuale.

„Astfel, în această perioadă tehnologizarea serviciilor juridice a fost o adevărată provocare ce ne-a conștientizat nu doar asupra nevoii acute de dezvoltare în acest domeniu, dar și asupra faptului că viitorul acestei profesii merge mână în mână cu domeniul IT. De la relația cu clienții și acordarea de consultanță juridică prin intermediulvideoconferințelor, până la susținerea de audiențe și soluționarea de contestații în fața autorităților fiscale prin videoconferință (am fost, de altfel, primii care am inițiat acest procedeu) și comunicarea cu instanțele de judecată în mediul online, toate au fost provocări pe care am fost nevoiți să le acceptăm cu celeritate și cu care am fost obligați să lucrăm peste noapte. Colegii noștri nu au fost panicați nici de criza medicală, deși am acționat prudent și pe baza de planuri, fiind flexibili în organizarea muncii, nici de proiectele în derulare, întrucât am continuat să fim implicați în multe activități profesionale în dispute și consultanță, dar și în webinarii și materiale de informare și articole, exprimări de opinii și poziții juridice, sondaje etc. pentru clienții noștri, dar nu numai. Sperăm din suflet ca experiența acumulată în această perioadă să fie una care să contribuie la îmbunătățirea modului în care ne derulăm activitatea zi de zi, să ne putem concentra mai mult pe aspectele de fond și să nu mai irosim timp, energie și costuri cu aspectele de ordin formal-birocractic, să ne putem organiza activitatea mai bine și mai eficient, ceea ce să conducă la progresul întregii noastre societăți în ansamblul său”, a conchis Liderul Practicii de Litigii din cadrul D&B David și Baias.   
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 973 / 1596
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS, alături de M Core în achiziția de 219 milioane EUR a 25 de parcuri de retail în România, tranzacție ce marchează intrarea pe piața locală a grupului paneuropean | Horea Popescu (Managing Partner): ”Este una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani pentru această clasă de active”. Roxana Frățilă (Partener): ”Suntem încrezători că vom mai vedea tranzacții similare și în viitorul apropiat”
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
Trei firme locale de avocați, nominalizate în Chambers FinTech – 2024. Cine sunt cei doi avocați români recunoscuți de ghidul juridic internațional și cum sunt văzuți de clienți
Cătălin Frâncu preia filiala locală a grupului german KAEFER. Avocații KPMG Legal, în tranzacție
În domeniul achizițiilor publice sunt încă multe proceduri care suferă la capitolul transparență, iar legislația ar trebui să prevadă sancțiuni nu doar pentru contestatorii pierzători, ci și pentru autoritățile contractante atunci când își încalcă obligațiile legale, spun avocații NNDKP, care au o practică redutabilă în acest domeniu. Echipa a fost solicitată în multe proiecte finanțate prin PNRR și din domenii considerate cheie la nivelul Uniunii Europene și este implicată în numeroase proiecte strategice pentru România
Client Choice by Lexology – 2024 | Alina Tugearu, partener ZRVP, intră în topul preferințelor clienților pentru practica de Arbitration & ADR: ”Premiul confirmă munca depusă de echipa noastră de arbitraj în ultimii ani și, mai ales, dedicarea oferită clienților”. Anul acesta doar doi avocați români au fost aleși exclusiv de către clienții in-house lawyers, într-o procedură ce nu poate fi influențată
Sectorul Healthcare, Pharma & Life Sciences este extrem de activ, iar problematicile sunt într-o evoluție permanentă, atât intern, la nivelul companiilor și produselor pe care le dezvoltă, cât și extern, venite din partea autorităților de reglementare, spun avocații biroului local DLA Piper, firmă cu o practică puternică și un portofoliu vast de proiecte. De vorbă cu partenerele Alina Lăcătuș și Livia Zamfiropol despre provocările perioadei, modul în care lucrează echipa și proiectele sofisticate în care sunt implicați avocații
Schoenherr, desemnată de Mergermarket drept firma anului în domeniul fuziunilor și achizițiilor în Europa Centrală și de Est
LegiTeam: CMS is looking for a Senior Associate for the Corporate and M&A Practice Group
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Real Estate and Construction Lawyer
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru departamentul Litigii (5-7 ani experiență)
Finanțele caută avocați pentru litigii arbitrale investiționale internaționale judecate potrivit regulilor de arbitraj UNCITRAL și CIRDI | Acorduri-cadru de reprezentare juridică a României semnate, pentru 4 ani, cu cel mult 6 firme pentru fiecare lot. Termen strâns pentru depunerea ofertelor
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...