ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Totul despre programele de master oferite de Facultatea de Drept a Universitații București. O discuție cu prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății, despre oferta educațională 2021 | ”Nestematele” deja consacrate au capacitate de școlarizare mai mare, cu admitere pe bază de examen față în față. Premierele anului: master în drept economic european, cu profesori de la Universitatea din Wurzburg și specializare în drept american, în colaborare cu Universitatea din Dayton, ce deschide perspectiva unei cariere profesionale în SUA

06 August 2021   |   Ștefania Enache

Concursul de admitere este organizat într-o singură zi, 14 septembrie 2021, ora 10.00. În cazul programelor de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale(în limba franceză), Arbitrajul internațional (în limba engleză) și Drept economic European (în limba germană), probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data în data de 13 septembrie 2021.

 
 
Facultatea de Drept a Universității din București a obținut în 2020, din partea ARACIS, reacreditarea domeniului de master cu grad maxim de încredere. Instituția de învățământ superior pune la dispoziția candidaților, anul acesta, un număr de 443 de locuri, dintre care 206 sunt finanțate de la bugetul de stat, restul fiind cu taxă. Admiterea la programele de master se face pe bază de examen, concursul fiind programat în data de 14 septembrie 2021, ora 10.00. Multe dintre programele de master sunt organizate cu universități de prestigiu din întreaga lume, oferindu-le posibilitatea absolvenților de a accesa sisteme de drept din alte țări. 

„Am reintrodus programul de master în drept fiscal, care, ca și cel de dreptul urbanismului, a avut un foarte mare succes în anul universitar 2020-2021. Avem masterele de specializare și aprofundare de tradiție și îndelung confirmate (științe penale, drept privat, dreptul afacerilor, carieră judiciară, drept internațional public, drept european, dreptul muncii, relații de  muncă și industriale), avem și mastere îndreptate spre domenii de nișă care au dezvoltat în practică un interes excepțional în ultimii ani (cum sunt masteratul de achiziții publice și cel în limba engleză de arbitraj internațional). Menținând aceste nestemate deja consacrate ale ofertei noastre educaționale, anul acesta am crescut capacitatea de școlarizare, mai ales în contextul unor foarte semnificative dezvoltări ale acestei oferte în direcția internaționalizării”, ne-a declarat Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultații de Drept a Universitații din București.


Parteneriat cu Universitatea din Wurzburg

O premieră care se remarcă în acest an în rândul programelor de master pe care le au la dispoziție candidații este reprezentată de lansarea unui nou program de master în drept economic european, în limba germană, master în care cei mai mulți profesori titulari provin de la Universitatea din Wurzburg.

De altfel, această instituție de învățământ este principalul partener al Facultății de Drept în organizarea acestui master. „Universitatea din Wurzburg are mai mult de 600 de ani și este una dintre cele mai prestigioase universități germane. Vor participa și un profesor de la Jenna precum și prestigioși profesori germanofoni de la mai multe universități din România. Se urmărește o formare în dublă perspectivă germano-română cu accent pe ramurile juridice cu cea mai largă aplicație în economie. Oferim o structură de discipline extrem de atractivă pentru că oglindește nebănuite apropieri între dreptul român și cel german, începând cu originile comune de drept roman și încheind și accentuând asupra expansiunii dreptului european uniform sub egida UE și pentru că, mai ales este extrem de orientată practic. Germania este unul dintre partenerii comerciali cei mai activi ai României și sunt convins că practicienii implicați în aceste relații cu Germania și Austria sau absolvenții care doresc să construiască o deschidere spre aceste relații au tot interesul de a-și perfecționa și actualiza formarea academică urmând acest program de master”, explică Prof. univ. dr. Răzvan Dincă.

Decanul Facultății de Drept menționează faptul că Ministerul Educației a pus deja în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern pe temeiul căreia acest masterat va putea fi lansat în anul universitar viitor, astfel încât instituția de învățământ să poată organiza examen de admitere în septembrie 2021, pentru a testa mai ales un nivel minim funcțional de limba germană al candidaților. „Din cauza incertitudinilor privind deplasările cauzate de pandemie, o bună parte din primul semestru se va desfășura probabil online urmând ca pentru semestrul doi, în funcție de evoluția epidemiologică și restricțiile pe care le antrenează, să ne putem orienta chiar către activitate didactică față în față”, mai spune Răzvan Dincă
Master care permite admiterea absolvenților în barourile americane din California și Washington

Nu este singurul parteneriat internațional pe care facultatea îl implementează anul acesta, viitorii studenți având posibilitatea de a urma un master online, în limba engleză, în drept american, organizat în colaborare cu Universitatea din Dayton, Ohio, Statele Unite ale Americii. Programul este astfel orientat încât să permită absolvenților să promoveze cu succes examenele de admitere în două dintre cele mai prestigioase barouri americane: California și Washington.

„Dinamica reușitei absolvenților masterului la aceste examene plasează programul între cele mai performante din Statele Unite. Conform parteneriatului pe care îl lansăm în acest an, orice masterand al Facultății de Drept a Universității din București va putea fi admis, în paralel, pentru a urma masteratul menționat al Universității din Dayton cu o reducere de circa două treimi sau chiar mai mult din taxa de studii și chiar cu posibilitatea obținerii unor burse. În felul acesta, masteranzii și absolvenții noștri pot decide, în condiții financiare extrem de avantajoase, să urmeze în paralel sau ulterior un program care, pe de o parte, asigură formarea academică esențială în sistemul de drept american, iar pe de altă parte deschide perspectiva unei cariere profesionale în Statele Unite ale Americii”, arată Răzvan Dincă.

Un nou program de master în drept european francofon

De asemenea, începând cu anul academic 2021-2022, în colaborare cu Universitatea Paris I Pantheon Sorbona, instituția de învățământ din țara noastră organizează un program de master I de drept european francofon autonom și alternativ față de diploma de master I, care poate fi obținută în regim de dublă diplomă împreună cu absolvirea anului IV de licență al Facultății de Drept a Universității din București.

„Continuăm în felul acesta dezvoltarea programelor de master ale Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene. Se știe că această instituție, care a aniversat anul acesta 25 de ani, este sprijinită de 15 universități din Franța și Luxemburg și este principalul centru de înaltă educație juridică francofonă în Europa Centrală și de Est, asigurată de zeci de profesori reputați ai acestor universități. Restructurarea masterelor Colegiului a debutat în urmă cu câțiva ani cu adăugarea unei ramuri de drept public (la aceea de dreptul afacerilor) în programul de master II de drept și guvernanța afacerilor internaționale și europene și se dezvoltă acum prin furnizarea a două căi alternative pentru obținerea diplomei de master I în drept european a Universității Paris I Pantheon Sorbona : fie alăturat diplomei de licență a Facultății de Drept a Universității din București, ca urmare a urmării unui program în dublă diplomă, fie distinct, prin urmarea unui program exclusiv francofon autonom. În sinteză, prin parteneriatele sale, Facultatea de drept a Universității din București își îndeplinește obiectivul de a oferi oportunități variate de perfecționare și specializare în cadrul unor programe de master I sau II francofone încununate cu diplome de master în drept ale uneia dintre cele mai prestigioase școli de drept din lume: școala de drept a Sorbonei”, detaliază decanul Facultății de Drept a Universității din București. 


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Se dorește reluarea cursurilor cu prezență fizică la Centrul de Drept Britanic

Prof. univ. dr. Răzvan Dincă speră ca programul Centrului de Drept Britanic de la Facultatea de Drept din București, organizat împreună cu Iuris Angliae Scientia și care reunește profesori de la Universitatea din Cambridge, să își reia anul acesta cursurile față în față. „Acest centru reputat, ce furnizează o formare prestigioasă în una dintre cele mai fecunde tradiții juridice ale lumii, își va continua tradiționalele programe adresate studenților facultății din toate ciclurile de studiu”, punctează decanul.

Mai mult, în urma revenirii la activitatea față în față, se are în vedere lansarea unui nou curs post-universitar deja acreditat, dedicat Codului Administrativ. „Am obținut acreditarea acestui curs în timpul pandemiei, pentru a răspunde nevoii de analiză și aprofundare a unui cod fundamental recent, de mare importanță și aplicabilitate. Așteptăm revenirea la activitatea în prezență pentru a demara organizarea primei ediții, cu participarea unor reputați profesori  de la facultatea noastră și de la facultăți de drept din țară, care au contribuit la redactarea textelor noului cod și/sau a căror autoritate științifică recunoscută permite analiza lor cea mai adecvată”, precizează Prof. univ. dr. Răzvan Dincă

 

Admiterea pe bază de examen față în față


Admiterea la master va consta anul acesta într-un concurs pe baza unor probe de cunoștințe față în față, adecvate fiecărui program în parte. „Desigur că modalitatea aceasta de admitere reflectă selectivitatea care contribuie la calitatea programelor care au consacrat Facultatea de Drept a Universității din București. Candidații trebuie să știe însă că probele acestea de admitere sunt menite numai să testeze un nivel minim de cunoștințe necesare (de specialitate sau de limbă) care să permită  frecventarea cu succes masterului. Programul va fi organizat astfel încât să permită absolvenților care debutează în profesiile juridice să dubleze acest debut cu o consolidare a pregătirii lor academice prin intermediul unui program de master căruia să-i poată devota asiduitatea de frecvență și pregătire continuă ce condiționează calitatea educației. De altfel, pentru tinerii admiși la multe dintre institutele centrale de formare a profesioniștilor dreptului, cum este, spre exemplu Institutul Național al Magistraturii, apropierea în spațiu, în cultură juridică și în filosofie instituțională, a celei mai prestigioase facultăți de drept a țării față de aceste institute, ar trebui să fie un avantaj practic care să-i incite să folosească optim timpul formării lor, prin urmarea unuia din masterele de excelență pe care această facultate le oferă. Pentru absolvenții noștri, aceasta ar trebui să fie continuarea firească a parcursului lor academic, iar pentru cei ai altor facultăți - un excelent prilej de a avea acces la o nouă și avizată perspectivă academică asupra cunoștințelor pe care își vor întemeia carierele”, punctează prof. univ. dr. Răzvan Dincă.

Concursul de admitere este organizat într-o singură zi, 14 septembrie 2021, ora 10.00. În cazul programelor de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale(în limba franceză), Arbitrajul internațional (în limba engleză) și Drept economic European (în limba germană), probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, se vor desfășura în data în data de 13 septembrie 2021.
Probele concursului de admitere

Concursul de admitere va fi organizat după cum urmează:

1. pentru programele Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului și Dreptul și
guvernanța afacerilor europene și internaționale
(în limba franceză) - examen oral (interviu);

2. pentru programul de master Drept fiscal - examen oral (interviu), la care se vor folosi două tipuri de subiecte, la alegere:
a) Din disciplina de concurs Drept fiscal sau
b) Din legislația aferentă disciplinei de concurs, respectiv Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, actualizată la data susținerii examenului și Legea nr. 207/215
privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată la data susținerii examenului.
Candidatul va putea alege unul dintre cele două tipuri de subiecte. Opțiunea va fi
exprimată la data înscrierii la concurs.

3. pentru programul Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat – examen scris, la care se vor folosi două tipuri de subiecte, la alegere:
a) test grilă din cele două discipline de concurs (Drept administrativ și Drept
financiar public):
•    50 de întrebări cu 3 răspunsuri, dintre care unul corect
•     fiecare întrebare se notează cu 2 puncte, punctajul maxim fiind de 100.
Sau
b) test grilă din legislație aferentă celor două discipline de concurs (Drept
administrativ și Drept financiar public), respectiv Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii, respectiv Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de
atac:
•     50 de întrebări cu 3 răspunsuri, dintre care unul corect
•     fiecare întrebare se notează cu 2 puncte, punctajul maxim fiind de 100.
Candidatul va putea alege unul din cele două tipuri de subiecte. Opțiunea va fi
exprimată la data înscrierii la concurs. Durata de desfășurare a concursului este de două ore.

4. pentru următoarele programe de master: Dreptul afacerilor, Carieră juridică, Drept privat, Dreptul muncii, relații de muncă și industriale, Drept internațional public, Dreptul Uniunii Europene și Științe penale - test grilă din cele două discipline de concurs (durata de desfășurare – 2 ore);
•     50 de întrebări cu 3 răspunsuri, dintre care unul corect
•     fiecare întrebare se notează cu 2 puncte, punctajul maxim fiind de 100.

5. pentru programul de master Arbitrajul internațional (în limba engleză) - concurs de dosare.

6. pentru programul de master Drept economic european (în limba germană), - concurs de dosare.
În caz de medii egale pe ultimul loc, departajarea candidaților se face în funcție de următoarele criterii:
1.     media generală de absolvire a anilor de studii de licență
2.     media obținută la examenul de licență.


Mai multe amănunte găsiți aici: https://drept.unibuc.ro/Admitere-2021-s1010-ro.htm
 


Înscrierea se face exclusiv online

Înscrierea la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept a Universității din București se face doar online.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere la master va conține următoarele documente:

1. Fișă tip de înscriere (candidații vor completa fișa-tip de înscriere generată pe platforma on-line, cu asumarea răspunderii pentru corectitudinea și exactitatea datelor);
2. Diploma de licență și, după caz, diploma de master, sau, după caz:
• pentru promoția 2021, adeverință de licență și, după caz, adeverință de master, din care să rezulte media și numărul de credite pentru fiecare an de studiu, media generală de absolvire a anilor de studii și numărul de credite la absolvire;
• documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de CNRED;
3. Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/situația școlară pentru promoția 2021, după caz;
4. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
5. Adeverință în care să se precizeze numărul de ani efectuați la buget sau taxă, în cazul în care candidatul a mai urmat un program de master la o instituție de învățământ superior de stat;
6. Certificat de naștere;
7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) și orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume;
8. Adeverință medicală tip din care să rezulte mențiunea “apt pentru Facultatea de Drept”;
9. Carte de identitate sau pașaport (pentru cetățenii străini);
10. O fotografie încărcată pe platformă / și trei fotografii ¾ cm ce se vor depune în dosarul fizic;
11. Chitanță/ordin de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 360 de lei și se poate achita în două modalități:
• accesând site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro
În acest caz, se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin
accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici - în cazul în care nu se primește e-mailul de confirmare după efectuarea plății, se va accesa https://www.euplatesc.ro/ si în fereastra deschisă se va da click pe Caută o comandă, apoi se completează  umărul comenzii (tranzacției) și adresa de e-mail de pe care s-a completat formularul pentru plata.
Ulterior se va genera documentul Detaliile tranzacției cu toate datele completate de plătitor.
• virament bancar în contul Facultății de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5.
Pe ordinul de plată va fi menționat: „Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universității din București” și numele candidatului (chiar și în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană);
12. Candidații care solicită scutirea de taxă la înscriere vor prezenta declarația că sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată într-o sesiune de admitere în cadrul Universității din București, și după caz:
• certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți) - în original (se restituie candidatului după certificarea copiei documentului, la sediul facultății) / copie legalizată;
• adeverință de la Casa de copii/ Centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație);
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București a susținătorilor legali ai candidatului;
Sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate sau pensionar și copiii personalului încadrat în Universitatea din București.
13. Candidații care se înscriu pe locul alocat pentru cetățeni de etnie rromă trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale, recomandarea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru autentificare) sub rezerva validării de către Rectorat.
14. Candidații care se înscriu la programul de master Dreptul Uniunii Europene (în cazul în care concursul se desfășoară on-line) trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale, un eseu motivațional de o pagină care cuprinde informațiile relevante privind aptitudinile și interesul candidatului pentru domeniul masterului. Pentru acest program de master, candidații care provin de la o Facultate unde nu au avut în planul de învățământ disciplinele de Dreptul Uniunii Europene vor depune fișa disciplinei/disciplinelor similare/înrudite.
15. Acordul scris al persoanei respective pentru înregistrarea probei orale dacă este cazul.
16. Dosar plic.

Candidații care se înscriu la admiterea pentru mai mult de un program de master (maximum trei pentru o singură taxă de înscriere) trebuie să precizeze ordinea subsidiară a programelor pentru care s-au înscris, urmând ca dacă îndeplinesc condițiile de a fi admiși pentru mai multe programe să fie declarați admiși numai la acela dintre ele cu rang preferabil în această ordine.

Facultatea de Drept nu garantează și posibilitatea fizica de a participa efectiv la concursul de admitere pentru maximum trei programe de master.

Dosarul de înscriere va fi încărcat în format electronic, cu asumarea răspunderii de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele originale și cele încărcate electronic.

Încărcarea electronică a dosarului se va face in perioada 1-10 septembrie 2021(în data de 10 septembrie înscrierile se fac până la ora 14.00)

Link-ul de acces la platforma on-line de înscriere va fi afișat pe site-ul Facultății de Drept începând cu data de 1 septembrie 2021.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 867 / 1694
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS își extinde spațiul de birouri și prelungește pe termen lung contractul de închiriere în One Tower
Clifford Chance Badea a asistat PIB Group Europa în tranzacția care marchează debutul companiei britanice pe piața de brokeraj de asigurări din România. Ce avocați au făcut parte din echipa coordonată de Nadia Badea, Partener Clifford Chance
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat stagiar | Litigii
CMS alături de PPC în încheierea unui acord strategic cu MYTILINEOS Energy & Metals pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte fotovoltaice de până la 2GW, în patru țări | Horea Popescu și Mircea Moraru (CMS România) au coordonat echipa internațională care a asistat compania elenă de utilităţi electrice pe parcursul acestei proiect complex
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați cu experiență | Litigii
LegiTeam: Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru Departamentul de Real Estate & Construction
Statulat Albulescu anunță o nouă rundă de promovări în cadrul echipei. Cinci avocați au făcut un pas înainte în carieră
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners primește la Londra premiul Firma Anului în România pentru litigii de brevete, acordat de Managing IP. Alina Tugearu (partener): “Suntem mândri că proiectele pe care le-am derulat sunt remarcate de comunitatea internațională a profesioniștilor în proprietate intelectuală și că munca noastră primește o recunoaștere de un asemenea calibru. Premiul aparține în primul rând echipei care stă în spatele acestor rezultate remarcabile”
SIMION & BACIU câștigă distincțiile Firma Anului în Domeniul Mărcilor și Firma Anului în Domeniul Drepturilor de Autor și Desene în România în cadrul prestigioasei gale Managing IP EMEA. Ana-Maria Baciu (managing partner) a fost desemnată Practicianul Anului în România
Avocații firmei Mitel & Asociații au lucrat anul trecut în 10 tranzacții de M&A, principalele mandate venind din sectorul medical, domeniul securității și managementul riscului și energie | Interesul pentru ținte de achiziții din România se menține ridicat din partea unor investitori cu profil mixt – fonduri de investiții ̸ private equity și investitori strategici. Sorin Mitel, Senior Partner: Se poate remarca și un interes crescut din partea companiilor din Asia, care își fac tot mai mult simțită prezența în România
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Diana Maria Gogoașă, cel mai mare punctaj la examenul organizat de Facultatea de Drept în anul 2021: Pentru o perspectivă mai aplicată asupra profesiilor juridice, consider că ar fi benefică suplimentarea orelor obligatorii de practică. 60, respectiv 90 de ore pe an, nu sunt suficiente pentru ca un student să-și formeze o opinie completă despre profesiile juridice
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...