ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noile modificări ale Regulilor ICSID în vigoare de la 1 iulie 2022. Ce trebuie să aibă în vedere investitorii pentru protecția investițiilor lor în Statele-gazdă?

05 Iulie 2022   |   Drd. Sofia Cozac – Counsel Stratulat Albulescu SPARL

Modificările recent aprobate restructurează în mod substanțial Regulile de Arbitraj ICSID. Aspectele relevante ce necesită analiză sunt incluse în cadrul Articolelor 14, 23, 41, 53 și 62 din Regulile de Arbitraj ICSID. Amendamentele aduc îmbunătățiri arbitrajului dintre investitori și Statele-gazdă, fără a afecta cadrul juridic flexibil al Convenției ICSID.

 
 
În data de 21 martie 2022, Consiliul Administrativ (En. Administrative Council) al Centrului Internațional de Soluționare a Diferendelor Relative la Investiții1 (”ICSID”) a aprobat modificări ample ale Normelor și Regulilor de Procedură Arbitrală2. Aceste modificări sunt de interes întrucât urmează să intre în vigoare la data de 1 iulie 2022. Astfel, în general, noile dosare arbitrale inițiate ulterior acestei date vor fi derulate în conformitate cu aceste noi reguli modificate.

Normele și Regulile de Procedură Arbitrală includ, în principal, dispozițiile privind soluționarea disputelor arbitrale inițiate în temeiul Convenției din 1965 privind reglementarea diferendelor în materie de investiții dintre state și investitorii altor state. Aceste Norme și Reguli includ și un set de Reguli de procedură arbitrală, denumite în mod generic drept ”Regulile de Arbitraj ICSID”. Aceste Reguli de Arbitraj ICSID au stat la baza multiplelor diferende dintre investitori și statele gazdă (ISDS3), inițiate in ultimele trei decenii, dispute care au fost demarate în baza tratatelor bilaterale relative la investiții.

În cele ce urmează vom analiza în mod punctual modificările esențiale ale acestor Reguli de Arbitraj ICSID. Acestea urmează să fie avute în vedere de către investitori în contextul inițierii unor potențiale noi diferende. Analiza modificărilor implementate demonstrează nevoia practicii arbitrale de a se adapta realităților economice ale pieței pentru a proteja cât mai eficient investitorii și a asigura soliționarea în mod echitabil a disputelor relative la investiții.

Modificările recent aprobate restructurează în mod substanțial Regulile de Arbitraj ICSID. Aspectele relevante ce necesită analiză sunt incluse în cadrul Articolelor 14, 23, 41, 53 și 62 din Regulile de Arbitraj ICSID. Amendamentele aduc îmbunătățiri arbitrajului dintre investitori și Statele-gazdă, fără a afecta cadrul juridic flexibil al Convenției ICSID.4

Articolul 14 din Regulile de Arbitraj ICISD în varianta revizuită include dispoziții noi privitoare la finanțarea arbitrajului de către o terță parte. Desigur, situația finanțării arbitrajului de către o terță parte nu mai este de mult una nouă și tribunalele arbitrale au tranșat de multe ori în cadrul procedurii arbitrale anumite obligații pentru părți cu privire la necesitatea furnizării anumitor informații în acest sens. Noile dispoziții obligă părțile să divulge numele și adresa oricărei terțe părți care finanțează participarea lor în cadrul procedurii arbitrale, iar dacă este vorba de o persoană juridică, au obligația de a divulga persoanele care o controlează. Obligația rămâne valabilă pe toată durata procedurii arbitrale. Astfel, orice potențiali arbitri sau arbitrii deja numiți vor fi în mod corect informați, evitându-se astfel eventuale conflicte de interese derivate din aceaste relație de finanțare. Articolul 14 nu impune divulgarea acordului de finanțare în întregul său de către partea în cauză, dar permite tribunalului arbitral să solicite părții și alte informații suplimentare cu privire la acest acord.

În conformitate cu dispozițiile Convenției ICSID, cererea de descalificare a unui arbitru pentru o eventuală lipsă de independență, sau pentru neîntrunirea criteriilor necesare pentru a activa în cadrul tribunalului arbitral, urmează să fie decisă de către ceilalți membri ai tribunalului arbitral. În situația în care aceștia nu sunt de acord în privința descalificării arbitrului, cererea urmează să fie judecată de către Președintele Consiliului Adminitrativ care este chiar Președintele Băncii Mondiale. Articolul 23 din Regulile de Arbitraj ICSID în versiunea modificată înlătură această posibilitate ca un membru al unui tribunal să fie ”eliminat” de către colegii săi de complet. Articolul 23 alineat 2 litera (a) prevede că, ceilalți membri ai tribunalului arbitral, dacă nu sunt în măsură să decidă asupra cererii de descalificare, vor putea înainta cererea către Președintele Consiliului Administrativ, în vederea soluționării ei de către acesta din urmă. Se permite astfel analizarea cererii de descalificare într-un mod independent și imparțial.

Modificările din anul 2006 ale Regulilor de Arbitraj ICSID au inclus o procedură inovatoare pentru respingerea cu celeritate a cererilor arbitrale vădit nefondate. În cazurile în care procedura a fost invocată, s-a apreciată că ea trebuie să se aplice atât cererilor care sunt vădit nefondate atât din punct de vedere al fondului cererii, cât și din punct de vedere al competenței. Totuși, aceste aspecte nu rezultau în mod explicit din versiunea Regulilor din anul 2006. Articolul 41 din Regulile de Arbitraj ICSID, în noua lor versiune, elimină orice ambiguitate, precizând clar că procedura permite respingerea anticipată a cererilor care sunt în mod vădit nefondate, fie din punct de vedere al obiectului cererii, fie din punct de vedere al competenței ICISD sau al tribunalului arbitral.

În ceea ce privește măsurile provizorii, Convenția ICSID permite tribunalelor arbitrale să dispună anumite măsuri provizorii necesare pentru salvgardarea drepturilor părților în litigiu. În decursul timpului, tribunalele arbitrale au fost învestite cu soluționarea unor cereri de măsuri provizorii privind asigurarea costurilor arbitrale. Astfel de cereri de măsuri provizorii au fost foarte rar admise în practică. Argumentarea tribunalelor a fost aceea că nu pot emite măsuri provizorii pentru drepturi ipotetice, sau pentru situația eventuală în care o parte ar câștiga diferendul. În alte situații s-a avut în vedere încălcarea liberului acces la jusitiție, în ipoteza în care reclamantul, și așa prejudiciat de Statul-gazdă, ar fi fost și mai mult împovărat cu plata unor sume pentru situația ipotitică în care ar cădea în pretenții.

Articolul 53 din Regulile de Arbitraj ICSID în versiunea modificată confirmă autoritatea tribunalului arbitral de a dispune ca o parte să depună o garanție pentru costurile arbitrale, în mod separat față de autoritatea tribunalului de a emite măsuri provizorii. Noile dispoziții prevăd că tribunalul arbitral poate suspenda chiar procedura în cazul nerespectării unui astfel de ordin de constituire a unei garanții pentru costurile arbitrale.

În conformitate cu dispozițiile Convenției ICSID, Centrul ICISD nu poate publica sentințele arbitrale fără consimțământul părților. Primele modificări ale Regulilor de Arbitraj ICSID din anul 1984, au inclus un amendament care permitea ICSID, chiar și în absența consimțământului părților, să publice extrase din considerentele juridice ale unei hotărâri arbitrale. Regula privind publicarea de extrase din sentințele arbitrale a devenit obligatorie atunci când Regulile au fost modificate în anul 2006. Articolul 62 din Regulile de Arbitraj ICSID, recent modificate, prevede că părțile și-au exprimat în mod implicit consimțământul pentru publicarea întregii sentințe arbitrale de către Centrul ICSID, dacă niciuna dintre ele nu formulează o obiecțiune în termen de 60 de zile de la primirea sentinței. Această modificare ar urma să contribuie la uniformizarea practicii arbitrale printr-o mai bună conștientizare a raționamentelor din curpinsul hotărârilor arbitrale.

Acestea sunt modificările esențiale ale noilor Reguli de Arbitraj ICSID, menite să soluționeze anumite problematici legate de imparțialitatea arbitrilor, finanțarea arbitrajelor, asigurarea costurilor și uniformizarea practicii arbitrale relative la investiții. Aceste chestiuni vor facilita munca tribunalelor arbitrale, vor asigura imparțialitatea tribunalelor și vor fi utile părților prin descurajarea unor cereri vădit nefondate, și respectiv, prin asigurarea costurilor arbitrale în cazul unor părți insolvabile.1. În Engleză - International Centre for the Settlement of Investment Disputes.


3. ISDS – Engleză - Investor State Dispute Settlement – Română - Soluționarea Disputelor dintre Investitori și State.

4. La acest moment sunt 156 state semnatare ale Convenției ICSID.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 213 / 17822
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
  Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
  Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
  Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
  Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
  LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
  LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
  BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
  Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
  BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
  Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
  LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...