ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații Mușat & Asociații în practica de Energie. Iulian Popescu, Deputy Managing Partner: Preconizăm o creștere a interesului privind gestionarea schimbărilor legislației, dar și relansarea unor potențialele investiții care se întrevăd în sectoare de nișă

23 Ianuarie 2019   |   Ștefania Enache

Avocatul spune că solicitările clienților Mușat & Asociații s-au axat în principal pe probleme juridice de compliance şi reglementare, proiecte de achiziții și restructurări, precum şi pe dispute variate derivate din sau în legătură cu activitatea de zi-cu-zi a acestora, dar şi în proceduri de insolvenţă a unor operatori economici de pe piaţă.

Iulian Popescu, Deputy Managing Partner Musat & Asociatii

 
 
Avocații Mușat & Asociații din cadrul practicii de Energie & Resurse Naturale au lucrat intens în ultima perioadă, în 2018 observându-se o îmbunătăţire vizibilă a interesului investitorilor în domeniul resurselor naturale, cu precădere în cel minier. “În schimb însă, având în vedere blocajele care persistă la nivelul reglementărilor în domeniul energiei, nu putem vorbi de un reviriment al pieţei de energie, activitatea jucătorilor din piață fiind relativ constantă prin raportare la anii anteriori. În ansamblu însă, anul 2018 a fost un an activ, avocații noștri continuând să-și exercite competențele în probleme complexe și să-și consolideze prezența în toate categoriile și nișele acestor domenii.Totodată, mandatele soluționate au cerut multă muncă multidisciplinară, echipa noastră fiind implicată în proiecte variate vizând atât unul dintre aceste două domenii, cât şi mandate care au implicat celelalte departamente în proiecte de insolvență sau restructurare, litigii, dreptul muncii sau probleme concurențiale ale principalilor actori din domeniul energiei și resurselor naturale”, a declarat pentru BizLawyer Iulian Popescu, Deputy Managing Partner Mușat & Asociații.


Pe tot parcursul anului care abia s-a încheiat, profesioniștii Mușat & Asociații au asistat și reprezentat cu succes atât clienţi vechi ai societăţii, cât şi clienti noi, interesați de investiții strategice pe piaţa locală.

Iulian Popescu explică faptul că, din analiza activităților derulate, rezultă faptul că mulți dintre clienții firmei de avocatură au fost interesați de diverse proiecte care au vizat aspecte de licenţiere, distribuţie, transport, resurse regenerabile, revizuire şi negociere de contracte etc, dar și de proiecte de investiţii şi de exploatare a resurselor naturale. “Raportat la modificările legislative în domeniul energiei (e.g., Legea nr. 184/2018 vizând sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012), precum şi adoptarea unor reglementări noi în domeniul resurselor naturale (e.g., Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore), preconizăm, în principal, o creștere a interesului privind gestionarea schimbărilor legislației și a  consecințelor acestora pentru business-ul existent, iar, pe de altă parte, relansarea unor potențialele investiții care se întrevăd în sectoare de nișă. Totodată, credem că perioada următoare va redeschide subiectul exploatării resurselor miniere, în special privind resursa de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere şi valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase”, punctează Deputy Managing Partner-ul Mușat & Asociații.

Impedimentele legislative rămân cele mai sensibile aspecte din industrie

Pe lângă multele neajunsuri din piață, cele mai sensibile probleme cu care se confruntă jucătorii din energie rămân impedimentele legislative care se întâlnesc la nivelul reglementărilor vizând sectorul resurselor regenerabile şi al certificatelor verzi. ”O altă problemă cu care ne confruntăm în practică rezidă din lipsa de conlucrare şi uniformizare a principiilor de relaționare între autoritățile statului implicate în reglementarea acestor domenii (e.g., ANRE, ANRM, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor), care emit reglementări contradictorii sau după caz, ezită să colaboreze pentru deblocarea unor proiecte”, amintește Iulian Popescu.

Avocatul mai spune că solicitările clienților Mușat & Asociații s-au axat în principal pe probleme juridice de compliance şi reglementare, proiecte de achiziții și restructurări, precum şi pe dispute variate derivate din sau în legătură cu activitatea de zi-cu-zi a acestora, dar şi în proceduri de insolvenţă a unor operatori economici de pe piaţă. “Astfel, cu titlu exemplificativ, în domeniul energiei, am acordat asistenţă şi reprezentare juridică pe probleme juridice specifice legate de licenţiere, comercializare, producție, distribuție şi transport al energiei, inclusiv separarea juridică şi funcţională a operaţiunilor, iar în domeniul resurselor naturale am furnizat servicii juridice în proiecte privind concesiuni şi licenţiere, explorare, forare şi construcţie de conducte”, arată expertul Mușat & Asociații.

De altfel, cunoscuta firmă de avocatură acordă servicii de consultanţă şi reprezentare juridică principalelor companii de utilităţi din sectorul energetic românesc, dar şi unor societăţi activând la nivel internațional. “Cu tilu general, în domeniul Energie & Resurse Naturale am asistat clienţi în reorganizări corporative şi tranzacţii private din industria energetică, dar şi în aspecte de reglementare,  tranzacţionare, precum şi în încheierea de contracte cadru, iar cu tilu particular, în domeniul minier, oferim asistenţă şi consultanţă juridică unor investitori privaţi în legătură cu investiţii miniere pe piaţa locală”, precizează Iulian Popescu.

Reglementări cu impact în 2019

Partenerul Mușat & Asociații atrage atenția că, în această industrie, sunt o serie de reglementări nou-apărute care vor avea impact în perioada următoare.  El amintește, cu titlu de exemplu, Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care reglementează măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și de abandonare desfășurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore. “Va fi interesant modul în care va influenţa această reglementare sectorul investiţiilor, având în vedere că, urmare a adoptării acestei legi, mai mulţi operatori economici au anunţat în presă că au amânat decizia de a investi sau nu în România, cel puţin până anul viitor”, consideră avocatul.

O altă modificare legislativă de impact este adusă de Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, prin care a fost introdus conceptul de “prosumator”, ca fiind persoana fizică sau entitatea care, în același timp, produce energie electrică și consumă (total sau parțial) energia electrică astfel produsă. ”Implementarea dispozițiilor privind prosumatorii depinde totodată de adoptarea unor prevederi care să sprijine achiziția de tehnologie. În acest sens a fost aprobat şi Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Ghidul prevede că obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, iar finanțarea care urmează să se acorde va reprezenta în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei”, detaliază expertul Mușat & Asociații.

Avocați specializați, proiecte, planuri de dezvoltare


Practica de Energie & Resurse Naturale din cadrul Mușat & Asociații include zece avocați specializați, coordonați de Iulian Popescu (Partner) şi Răzvan Stoicescu (Partner). Activitatea avocaților specializați în aceste arii este sprijinită inclusiv de activitatea avocaților firmei specializați în alte domenii, precum drept comercial și societar, infrastructură şi PPP, achiziții publice, dreptul mediului, arbitraj, insolvenţă etc.

”Având în vedere că reputaţia noastră în acest domeniu se bazează pe înțelegerea în profunzime a pieţei în care clienţii noştri îşi desfăşoară activitatea şi atenţia acordată specificului acestei industrii, ne propunem consolidarea practicii și adaptarea acesteia la specificul dezvoltărilor viitoare a domeniului în România. Precizăm că avocaţii noştri sunt membri activi în cadrul grupurilor de lucru organizate care se implică în crearea dialogului social şi în organizarea de consultări publice între societatea civilă, autorităţi ale statului şi operatori economici, propunând şi susţinând modificări legislative benefice climatului economic, precum şi în scopul deblocării impedimentelor legislative încă existente în aceste domenii”, declară Iulian Popescu.

Profesioniștii firmei de avocatură s-au implicat în foarte multe mandate care au vizat această arie de practică. De exemplu, pe segmentul de exploate a unor metale prețioase (aur, argint) sau altor minereuri (cupru, altele), în portofoliul Mușat & Asociații apar dosare care vizează proiecte de exploatare a unor minereuri (precum cupru), sau alte resurse neregenerabile (precum piatră). De exemplu, asistenţa acordată unui important operator economic activând la nivel european, în legătură cu licitația publică organizată pentru Moldomin S.A., cu referire inter alia la licența de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer pentru perimetrul Moldova Nouă.

De asemenea, echipa de avocați este implicată, în prezent, în cinci proiecte ce vizează licențe de explorare și exploatare de minereuri neferoase, metale prețioase (aurifere) și nămoluri sapropelice. “Provocările în acest tip de proiecte sunt numeroase şi diversificate, serviciile noastre juridice implicând întreg spectrul de structurare și negociere a unei tranzacții, inclusiv redactarea unei analize juridice de tip “due diligence” în legătură cu reglementările aplicabile în acordarea și urmărirea de licențe miniere, drepturi de transfer, drepturi de proprietate și aspecte de reglementare, precum şi probleme particulare de dreptul mediului”, subliniază Iulian Popescu.

De asemenea, trebuie menționat că avocații Mușat & Asociații au fost implicaţi în mandate multidisciplinare implicând și o componentă de Energie & Resurse Naturale, astfel încât este greu de făcut o departajare strictă din perspectiva ariilor vizate. ”Cu toate acestea, volumul mandatelor tranzacționale și de conformare vizând aspecte de energie și resurse naturale poate fi estimat la aproximativ 12% din activitatea de consultanță a firmei Mușat & Asociații pe parcursul anului 2018. Corelativ, încasările societății pe partea de servicii juridice acordate clienţilor noştri în acest domeniu au reprezentant aproximativ 8% din venituri”, arată Partenerul Mușat & Asociații.

Proiectele anului 2018

Numărul proiectelor anului 2018 în care echipa Mușat & Asociații s-a implicat și care au avut legătură cu practica Energie & Resurse Naturale este impresionant. În această categorie intră asistarea unui grup german de investiții în privința preluării unor operațiuni miniere privind explorarea și exploatarea de zăcăminte metalice neferoase; asistența acordată unui grup internațional în legătura cu dezvoltarea unui proiect vizând extracția metalelor prețioase (minereu aurifer); asistența acordată unui producător autohton de energie prin intermediul unei centrale de cogenerare de înaltă eficientă cu funcționare pe biomasă; dar și asistența acordată unui operator economic local, în legătură cu aspecte de reglementare diverse, implicit în efectuarea unei analize juridice vizând posibilitatea de extindere a acordurilor şi licenţelor obţinute de aceasta în vederea exploatării unei cariere de piatră, şi respectiv, posiblitatea de extindere a perimetrului de exploatare avizat în prezent de autorităţile competente.

De asemenea, avocații au oferit asistență unei importante companii, parte a unui grup activând la nivel internaţional, care proiectează şi produce turbine industriale cu gaz pentru producția de energie electrică, pentru propulsia marină şi pentru producerea, prelucrarea şi transportul gazelor naturale și a petrolulupe parcursul procedurii de achiziţie sectorială derulată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş, pentru achizţionarea de Grupuri de comprimare – compresoare centrifugale acționate cu turbine necesare pentru execuţia proiectului „Devoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale în direcţia Bulgaria-România-Ungaria-Austria, lucrările de execuţie Faza 1”, precum şi pe durata executării proiectului.

În plus, au acordat consultanță juridică unui cunoscut operator economic în noul proiect derulat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş, pentru achiziționarea de Grupuri de comprimare – compresoare centrifugale acționate cu turbine necesare pentru execuția proiectului „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a Romaniei în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova.

Fiecare dintre proiectele gestionate în 2018 au avut un nivel de complexitate ridicat și au solicitat activitate multidisciplinară în cadrul M&A. Echipa dedicată acestor proiecte și lead counsel în soluționarea mandatelor a fost condusă de Iulian Popescu (Partner), împreună cu Andrei Ormenean (Managing Associate) și Ana Maria Abrudan (Senior Associate).

„În mod special putem menționa nivelul deosebit de dificultate și gradul de implicare tehnică necesar conducerii unui mandat de asistență și reprezentare a unui grup internațional specializat în domeniul materialelor din plumb, zinc și alte materiale neferoase, privind exploatarea în vederea închiderii uneia dintre cele mai mari halde din România, proiect pentru care soluția tehnică revoluționară a trebuit armonizată cu cerințele legale rigide și imperativele impuse la nivel european, în paralel cu soluționarea unui dosar de importanță națională la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a conchis Iulian Popescu.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 302 / 5184
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații de concurență de la Bondoc & Asociații au în lucru proiecte care ating toate segmentele acestei arii de practică. Lucian Bondoc, Managing Partner: Suntem implicați în dosare pe toată linia, putem gestiona profesionist orice caz, de la început până la sfârșit, prin echipe mixte care includ și litigatori
Modificări importante în materie de fiscalitate, la orizont | Theodor Artenie, Tax Director - Schoenherr Tax Bucharest: Așteptăm forma finală în care vor fi adoptate proiectele de modificare a Codurilor Fiscal și de procedură fiscală. Cele două Directive europene care nu au fost încă transpuse în legislația națională ar putea genera anumite complicații pentru contribuabilii români
Țuca Zbârcea & Asociații se aliază cu Trident Capital Investments, companie fondată și condusă de Liviu Giugiumica
Allen & Overy, alături de PKO Bank Polski la finanțarea unei bănci de celule stem. Avocați din București, în echipă
CMS România își extinde echipa cu 10 avocați și își consolidează practica de drept penal, finanțe și tranzacții. Alina Tihan și Mihai Jiganie Șerban, doi avocați cu un profil profesional bine conturat și o bogată experiență, se alătură biroului CMS București
Mergermarket: Clifford Chance este Consultantul Juridic al Anului în M&A pentru Europa Centrală și de Est
Crina Baltag și Cosmin Vasile, editorii noului ghid practic multi-jurisdicțional dedicat soluționării disputelor în domeniul construcțiilor și publicat de Wolters Kluwer
CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații i-a reprezentat pe fondatorii 7Card în legătură cu investiția în proiectul Holde Agri. Echipa, coordonată de partenerul Sergiu Gîdei
Rundă de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații | Dan Cristea și Ciprian Timofte intră în echipa partenerilor, alți cinci avocați fac un pas înainte în carieră
Confesiunile unui avocat din prima linie, partener al biroului Dentons din București și autor de cărți pentru copii vândute azi în SUA și UK. Bogdan Papandopol vorbește despre pasiunea secretă pentru scris și desenat, inspirată de ”muza” sa, care iubește ”cărțile colorate ale lui tati”
LegiTeam | Job Opportunity: DLA Piper Dinu SCA – Associate, Litigation
În spatele scenei, alături de avocații de Employment de la Wolf Theiss | Experiență vastă, acumulată într-un spectru larg de proiecte, implicare profundă, conexiuni internaționale și “outside the box thinking”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...