ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum ar trebui să arate agenda unei companii care vrea să adopte un model de business sustenabil, aliniat standardelor ESG. De vorbă cu avocații ZRVP, firmă premiată de The Lawyer pe acest segment și aflată în avangarda implementării valorilor și principiilor ESG, despre sprijinul acordat clienților în înțelegerea principiilor de reglementare și conceptelor, construirea unei strategii potrivite și eficiente și implementarea cu succes a noilor reguli

22 Martie 2023   |   R. T. & B. A.

ZRVP și-a propus să coaguleze o echipă de specialiști care să răspundă cu profesionalism nevoilor clienților în efortul de conformare și tranziție spre un mod de business sustenabil.

Elena Iacob (Partener) si Adina Jivan (Managing Associate) - ZRVP

 
 
Pe 5 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Directiva care extinde aplicarea obligațiilor de raportare privind aspecte de durabilitate - factori de mediu, factori sociali și factori de guvernanță - la întreprinderi mari care îndeplinesc anumite criterii de semnificație, la întreprinderi mici și mijlocii tranzacționate, cu excepția microîntreprinderilor, precum și la întreprinderi din afara Uniunii Europene care au filiale sau sucursale stabilite în UE dacă au generat o cifră de afaceri în Uniune peste pragul stabilit.”Un prim set de standarde de raportare privind durabilitatea ar trebui adoptat prin acte delegate până la mijlocul anului 2023. Un al doilea set, care să precizeze informațiile suplimentare pe care întreprinderile ar trebui să le prezinte cu privire la aspectele de durabilitate și la domeniile de raportare și informațiile specifice sectorului în care își desfășoară activitatea, ar trebui adoptat până la jumătatea anului 2024”, au precizat Elena Iacob (Partener) și Adina Jivan (Managing Associate) în cadrul Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP), într-un interviu acordat BizLawyer. Reamintim că ZRVP a fost desemnată cea mai bună firmă de avocatură din Europa la categoria ESG Initiatives – Environmental, Social, Governance în cadrul ceremoniei The Lawyer European Awards 2022, care a avut loc la Londra, la finele anului trecut.


Potrivit interlocutoarelor BizLawyer, avocații sunt cei care pot ajuta la înțelegerea concretă a principiilor de reglementare și conceptelor ESG, la construirea unei strategii potrivite și eficiente și la implementarea cu succes a noilor principii și reguli. ”Observăm o tendință din ce în ce mai crescută de utilizare a clauzelor ESG și o atenție din ce în ce mai sporită din partea partenerilor contractuali față de respectarea criteriilor ESG de către companii. Această tendință este cu atât mai valoroasă cu cât ea reprezintă o conformare voluntară care pornește din asumarea naturală de către mediul privat a unor valori și principii ce se doresc protejate prin ESG”, au explicat avocatele ZRVP în interviul acordat publicației noastre.  

ZRVP și-a propus să coaguleze o echipă de specialiști care să răspundă cu profesionalism nevoilor clienților în efortul de conformare și tranziție spre un mod de business sustenabil. Firma își propune, de asemenea,  ca în prima jumătate a acestui an să organizeze un eveniment care să abordeze problematica achizițiilor verzi, în cadrul căruia vor fi abordate și aspecte legate de finanțare și avantajele implementării criteriilor ESG. ”Scopul nostru este tocmai acela de a atrage atenția asupra acestor schimbări și a de ne pregăti clienții pentru aceste schimbări”, au precizat specialiștii firmei de avocați.

Mai multe despre utilizarea clauzelor ESG în contracte, costurile implementării ESG, direcțiile spre care sunt canalizate investițiile și implicarea echipei ZRVP  în eforturile clienților de tranziție spre un model sustenabil de afaceri, în interviul acordat de Elena Iacob (Partener) și Adina Jivan (Managing Associate)  – ZRVP, publicației noastre.

************
BizLawyer: În ultimii ani, a existat o preocupare notabilă către implementarea standardelor ESG în companii din toate industriile și sectoarele. Jucătorii din economie au conștientizat că adoptarea noilor standarde tinde să insufle mai multă încredere clienților și, în consecință, acestea au devenit un „must-have” pentru firmele de top. Teoretic, firmele de avocați se află într-o poziție privilegiată pentru a sprijini clienții să reacționeze la schimbările de reglementare din acest domeniu și a crea structuri avansate pentru a răspunde acestor cerințe. Ați avut astfel de cerințe din partea clienților? Ne puteți spune mai multe despre munca avocaților pe acest palier?

Elena Iacob, Partener ZRVP:
În ultima vreme ni se adresează tot mai des întrebări legate de ESG. Observăm o preocupare din ce în ce mai crescută a companiilor pentru adoptarea unui nou model de afaceri care să pună pe primul loc o creștere sănătoasă a afacerii pe termen lung în detrimentul unor profituri rapide, dar cu costuri mari asupra mediului și societății.

În 5 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Directiva care extinde aplicarea obligațiilor de raportare privind aspecte de durabilitate - factori de mediu, factori sociali și factori de guvernanță - la întreprinderi mari care îndeplinesc anumite criterii de semnificație, la întreprinderi mici și mijlocii tranzacționate, cu excepția microîntreprinderilor, precum și la întreprinderi din afara Uniunii Europene care au filiale sau sucursale stabilite în UE dacă au generat o cifră de afaceri în Uniune peste pragul stabilit.

Reglementările și standardele în materie sunt în continuă dezvoltare și intensificare. Un prim set de standarde de raportare privind durabilitatea ar trebui adoptat prin acte delegate până la mijlocul anului 2023. Un al doilea set, care să precizeze informațiile suplimentare pe care întreprinderile ar trebui să le prezinte cu privire la aspectele de durabilitate și la domeniile de raportare și informațiile specifice sectorului în care își desfășoară activitatea, ar trebui adoptat până la jumătatea anului 2024.

Impactul acestei transformări este semnificativ pentru întreaga structură a unei companii iar  rolul avocaților devine unul extrem de important și complex, o abordare proactivă fiind recomandată în orice caz. Avocații sunt cei care pot ajuta la înțelegerea concretă a principiilor de reglementare și conceptelor ESG, la construirea unei strategii potrivite și eficiente și la implementarea cu succes a noilor principii și reguli.

Care ar trebui să fie agenda a unei companii care doreste să aibă un model de business sustenabil, aliniat standardelor ESG? Ar trebui să adopte politici și linii directoare legate de ESG, să identifice riscuri sau oportunități, obiective SMART în ceea ce privește sustenabilitatea și să monitorizeze indicatori cheie de performanță pentru obiectivele legate de ESG?

Adina Jivan, Managing Associate - ZRVP
: Companiile trebuie în primul rând să conștientizeze necesitatea și beneficiile trecerii cât mai rapide la un model de business sustenabil. În continuare, pentru realizarea acestei transformări profunde pe care o presupune alinierea la standardele ESG, este necesară o bună înțelegere din partea factorilor de decizie și a celorlalte persoane implicate (angajați, acționari, parteneri contractuali, etc.) a rolului și scopului ESG, precum și a beneficiilor pe care le vor obține pe termen lung.

Următorul pas este acela de a construi un plan precis, cu obiective clare și realiste, adaptate specificului fiecărei companii.

Pentru punerea în aplicare a planului se impune, în mod evident, identificarea resurselor necesare și crearea unei structuri dedicate implementării ESG care să reunească specialiști ce pot proveni din interiorul organizației dar și consultanți externi.  

Alături de elaborarea unei strategii corecte și alocarea resurselor necesare, extrem de importantă este și schimbarea de mentalitate. Implementarea principiilor ESG trebuie asumată ca o schimbare proprie nu doar la nivelul companiei, ci și la nivelul fiecărui angajat. Angajații trebuia să  simtă că fac parte din acest proces și că schimbarea se face prin ei nu ca un factor exterior ce le este impus.

Nu în ultimul rând, companiile ar trebui să își redefinească obiectivele economice și target-urile impuse structurilor executive, pentru a nu compromite creșterea sustenabilă prin impunerea de rezultate financiare rapide.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Sunteți de părere că firmele ar trebui să integreze criteriile ESG în procesul decizional în materie de investiții? Care sunt cei mai importanți 3 factori ESG pe care îi aveți în vedere pentru luarea deciziilor operaționale și de investiții?

Elena Iacob, Partener ZRVP: Evaluarea riscurilor de mediu și climatice, a riscurilor sociale și de guvernanță este deja parte din procesul decizional în materie de investiții pentru multe companii, fiind o practică obișnuită în instituțiile financiare internaționale. Nu trebuie să uităm că bazele criteriilor ESG le regăsim în standardele GRI (Global Reporting Initiative) a căror primă ediție a fost publicată în 2000. Direcționarea fluxurilor de capital către investiții durabile este un deziderat urmărit la nivelul Uniunii Europene, fiind asigurate prin norme comunitare instrumentele necesare în acest scop, cum ar fi instituirea unui sistem de clasificare unificat pentru activitățile durabile. Prin urmare, cu atât mai mult în momentul de față, criteriile ESG reprezintă o condiție sine qua non în orice decizie de investiții.

În ceea ce privește cei mai importanți factori ai ESG, doresc să subliniez că deși se vorbește foarte mult de aspectele legate de mediu, toate cele trei elemente sunt la fel de necesare și importante din perspectiva sustenabilității afacerii. Desigur, în cadrul fiecăruia dintre cele 3 elemente ale ESG se regăsesc mai mulți factori care vor fi avuți în vedere la trasarea strategiei în funcție de specificul activității fiecărei companii.     

Previzionați, în viitorul apropiat, utilizarea clauzelor ESG în contracte pentru achiziții sau pe lanțul de aprovizionare ?

Elena Iacob, Partener ZRVP:
Observăm o tendință din ce în ce mai crescută de utilizare a clauzelor ESG și o atenție din ce în ce mai sporită din partea partenerilor contractuali față de respectarea criteriilor ESG de către companii. Această tendință este cu atât mai valoroasă cu cât ea reprezintă o conformare voluntară care pornește din asumarea naturală de către mediul privat a unor valori și principii ce se doresc protejate prin ESG.   

Chiar dacă în România Planul Național de Achiziții Publice Verzi se lasă încă așteptat, există ghiduri, au fost efectuate studii și se remarcă o preocupare la nivelul autorităților pentru integrarea criteriilor de natură ecologică în procedurile de achiziții publice.

Credeți că problematica ESG ar trebui inclusă în strategiile companiilor legate de risc și reziliență?

Adina Jivan, Managing Associate - ZRVP
: Pornind de la premisa că reziliența se referă la capacitatea unei companii de a face față diverselor riscuri și de a ieși mai puternică în urma producerii acestora este evident că încorporarea criteriilor ESG în managementul riscului este absolut necesară. Atunci când sunt integrate corect, considerentele ESG pot ajuta la identificarea amenințărilor importante la adresa sustenabilității pe termen lung și la implementarea soluțiilor necesare pentru a face față evenimentelor neașteptate.

Ce paliere considerați că necesită un efort mai mare sau chiar investiții pentru a îmbunătăți supravegherea îndeplinirii obiectivelor ESG de către clienții firmei ZRVP?

Adina Jivan, Managing Associate - ZRVP
: Costurile implementării ESG și direcțiile spre care sunt canalizate depind de strategiile de integrare ESG alese de fiecare companie. În primul rând, costurile sunt generate de aducerea de expertiză ESG, fie prin pregătirea angajaților proprii, fie prin apelarea la consultanți externi, colectarea de date și efectuarea analizelor pe care le presupune implementarea ESG. Totodată, implementarea ESG poate aduce și costuri specifice determinate de eforturile de aliniere la anumite criterii impuse de ESG, cum ar fi măsuri de ordin logistic, costuri pe care le presupune achiziționarea de tehnologie specifică, ajustarea portofoliului de clienți sau necesitatea identificării altor parteneri contractuali, etc.  

Cu toate acestea, neimplementarea ESG poate duce la costuri semnificativ mai mari pe termen lung prin pierderea accesului la finanțare rentabilă, prin excluderea din anumite lanțuri de aprovizionare, pierderea unor parteneri contractuali care sunt predispuși spre un grad de conformare mai mare cu criteriile ESG, pierderea și demotivarea forței de muncă.

-----------------------------------------------------------------------

Citește și
→   Despre munca “pro bono”, într-o discuție cu Călin-Andrei Zamfirescu, Senior Partner - ZRVP, firmă premiată în cadrul ”The Lawyer European Awards 2022” pentru Best ESG Initiative | Activitatea de întrajutorare, sponsorizare, sprijin acordat celor din jur este o constantă a muncii ZRVP. Dorința de a ajuta, reinstaurarea echilibrelor zdruncinate de arbitrar, ignoranță, sau chiar de abuzuri, se exprimă în munca de zi cu zi, oferită tuturor clienților, inclusiv celor care nu au resursele necesare protejării propriilor drepturi și interese legitime


-----------------------------------------------------------------------

Dumneavoastră sau o echipă de avocați ZRVP jucați în acest moment un rol semnificativ în activitățile ESG ale unor clienți? În ce mod sunteți implicați în acest tip de activități?

Elena Iacob, Partener ZRVP:
Implicarea noastră ca avocați în eforturile clienților noștri de tranziție spre un model sustenabil de afaceri diferă în funcție de etapa în care se află clientul în acest proces de transformare. Pe de o parte, sunt companii mari, care fac parte din grupuri de societăți având sediul principal în țări din vestul Europei și care au deja definită o strategie ESG, colectează date și fac rapoarte de evaluare din perspectiva criteriilor ESG. În acest caz rolul nostru este de a sfătui clienții pentru o mai bună înțelegere a scopurilor și regulilor de raportare și evaluare și pentru adaptare a strategiei stabilite la nivel central la contextul juridic din România. Pentru clienți din sectorul financiar revizuim proceduri, documentația standard și elaborăm un cadru contractual care să țină cont de cerințele speciale în materie. Totodată, rolul nostru se manifestă și în transformările pe care strategia ESG le determină în structura și activitatea companiei.

Pe de altă parte, avem clienți pentru care problema ESG are încă un caracter de noutate. În aceste cazuri, rolul nostru se manifestă de la nivelul de conștientizare de către management a avantajelor ESG, de explicare a conceptelor și scopurilor ESG și definirea celei mai potrivite strategii ESG față de specificul activității companiei.

Ne puteți spune mai multe despre o activitate cheie pe care ați condus-o personal, sau prin echipele pe care le-ați coordonat, ce ar putea sau ar trebui să conducă la sprijinirea strategiei ESG pentru clienții din portofoliu?

Adina Jivan, Managing Associate - ZRVP
: Implementarea strategiei ESG presupune un proces complex care vizează mai multe fațete ale structurii și activității unei companii. Pentru sprijinirea clienților în cadrul acestui proces, alături de o bună cunoaștere a conceptelor ESG, a tendințelor și cadrului legal aplicabil, este importantă și experiența în materie de drept societar, dreptul muncii, achizitii publice, resurse naturale și energie, dreptul concurentei, conformitate. Prin urmare, îndelungata noastră experiență în sprijinirea și consilierea clienților în aceste domenii de drept ne asigură un cert avantaj pe parcursul acestei ambițioase evoluții pe care o presupune tranziția unui client spre sustenabilitate.  

Standardele ESG traversează și intersectează toate industriile și sectoarele, inclusiv profesia de avocat. Firmele de avocatură pot, la rândul lor, să-și impună ținte ESG prin construirea, menținerea și îmbunătățirea propriilor standarde de mediu, sociale și de guvernare. Vă rugăm să ne spuneți dacă ZRVP a avut astfel de preocupări și să punctați succint ce anume ați reușit să implementați în 2022 privitor la adoptarea unor standarde ESG și ce va propuneți pentru anul viitor în această direcție.

Elena Iacob, Partener ZRVP:
Adoptarea standardelor și principiilor ESG reprezintă cheia tranziției spre o economie sustenabilă, iar firmele de avocatură nu pot rămâne în afara acestei tranziții. Sunt în derulare diverse inițiative privind reducerea amprentei de carbon, între altele prin reducerea utilizării de plastic, hârtie și alte consumabile, extinderea acțiunilor de reciclare și încorporarea produselor reciclate în activitate, consum responsabil de energie și colaborarea cu furnizori care aplică măsuri de sustenabilitate.

Aceasta cu atât mai mult cu cât avocații au un rol extrem de important în conștientizarea importanței adoptării principiilor ESG, în definirea și implementarea strategiei ESG la nivelul companiilor. Prin urmare, marile firme de avocatură, în speciale cele internaționale, au adoptat deja ESG în diferite grade.

În ceea ce privește ZRVP, am putea spune că ne aflăm în avangarda implementării valorilor și principiilor ESG. Grăitor în acest sens este chiar premiul obținut recent de către ZRVP pentru Best ESG Initiative în cadrul The Lawyer European Awards. De asemenea, tot în sensul implementării principiilor ESG se înscrie și preocuparea ZRVP de a coagula o echipă de specialiști care să răspundă cu profesionalism nevoilor clienților în efortul de conformare și tranziție spre un mod de business sustenabil. Ne propunem chiar ca în prima jumătate a acestui an să organizăm un eveniment care să abordeze problematica achizițiilor verzi, în cadrul căruia vom aborda și aspecte legate de finanțare și avantajele implementării criteriilor ESG. Scopul nostru este tocmai acela de a atrage atenția asupra acestor schimbări și a de ne pregăti clienții pentru aceste schimbări.

Desigur, preocupările noastre nu se limitează la inițiative sociale și pregătirea de specialiști, în egală măsură avem în vedere și obiectivele de mediu, utilizarea rațională și eficientă a resurselor și stricte politici de guvernanță și integritate.

Dacă ne referim la factorul de guvernanță, firmele de avocați pot fi evaluate după diversitatea structurilor de coordonare, politicile și structura de remunerare, planurile de carieră bazate pe gen și mediul de lucru. Cum apreciați poziționarea ZRVP pe acest palier? Ce vă propuneți în perioada următoare pentru a sublinia angajamentul firmei în privința factorului G din ESG?

Adina Jivan, Managing Associate - ZRVP
: Bucurându-se de o largă notorietate pe piața de avocatură din România, ZRVP rămâne una dintre cele mai apreciate și premiate firme de avocatură românești. Totodată, ZRVP este recunoscută și ca o veritabilă pepinieră de avocați, de buni profesioniști care și-au rafinat talentul și și-au îmbogățit cunoștințele profesionale în anii petrecuți în ZRVP.  Or, toate acestea nu ar fi fost posibile fără reguli de guvernanță sănătoase, bazate pe egalitate de șanse, respect, integritate și transparență.

Sprijinirea tinerilor avocați, cultivarea valorilor morale și etice, crearea unui mediu în care toți colaboratorii ZRVP să se simtă apreciați și motivați reprezintă obiective extrem de importante ale firmei noastre care vor continua să se afle la baza strategiei de dezvoltare a ZRVP.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 459 / 1767
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2024” | ZRVP, NNDKP și Răzvan Dincă & Asociaţii au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Departamentul de Dispute Resolution contribuie cu peste 80% la cifra de afaceri a firmei Șerban & Asociații și este de așteptat ca veniturile să crească anul acesta. Casa de avocați este în discuții pentru preluarea unor mandate de arbitraj internațional | Radu Șerban (Partener): ”Volumul de muncă a fost unul intens, atât pe latura de penal a departamentului, cât și pe cea de civil, iar gradul de sofisticare este unul foarte ridicat”
Cum lucrează echipele din practica de Dispute Resolution de la Băiculescu și Asociații, ce mandate gestionează și care sunt proiectele reprezentative în care asistă clienții | Vasile Băiculescu, Managing Partner: ”Anul trecut a fost unul crucial, societatea noastră prosperând în acest domeniu mai mult decât oricând, atât prin îmbogățirea substanțială a portofoliului de clienți, cât și prin rezultatele obținute în dosare. În 2024, asistăm la o clară continuare a evoluției”
CMS îl promovează pe Andrei Cristescu în poziția de Counsel în cadrul biroului din România. Horea Popescu (Managing Partner): Andrei reflectă perfect valorile CMS, mai ales prin munca sa în echipă și implicarea în mentoratul colegilor juniori
Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL a asistat Goodpack SRL, societate parte din portofoliul CEECAT Capital, în procesul de achiziție a Paccor Romania SRL
Wolf Theiss a asistat fondurile Cerberus Capital Management și Revetas Capital în legătură cu vânzarea complexului de birouri The Landmark din București. Partenerul Ileana Glodeanu a coordonat echipa multidisciplinară de avocați
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Ștefania Andruhovici, Directorul Departamentul Juridic - Electrica SA: „Misiunea de a promova principii sănătoase se extinde dincolo de cadrul biroului, datoria noastră fiind aceea de a fi, prin tot ceea ce facem, un exemplu pentru cei din jur”
Cel mai amplu domeniu de master din România și din istoria învățământului juridic superior românesc, la Facultatea de Drept din Universitatea București. Anul acesta vor fi 14 programe, unele derulate în colaborare cu instituții de învățământ din străinătate | Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății: “Atunci când comunicarea în domeniile la care se referă specializarea se face, din cauza caracterului lor global, în limba engleză, organizăm și noi programele în limba engleză pentru administrarea corectă a terminologiei juridice specifice”
Filip & Company a asistat AROBS la cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB. Olga Niță, partenerul care a coordonat echipa de proiect: ”Operațiunea nu doar că subliniază angajamentul față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital”
RTPR alături de Global Records, compania independentă de top de muzică dance din CEE, la semnarea parteneriatul strategic cu Believe, una dintre cele mai importante companii de muzică digitală din lume
RMGC a pus deoparte 1,5 milioane de dolari pentru anularea deciziei în litigiul tranșat în favoarea României și pentru recuperarea costurilor generate de procedura de arbitraj | Cererea de anulare a fost depusă la secretarieatul ICSID. Compania vrea să lupte în instanță și pentru licența de exploatare de la Roșia Montană, anulată de ANRM luna trecută
Popescu & Asociații își extinde echipa de profesioniști și anunță cooptarea în structura de conducere a avocatului Bogdan ILEA, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, care va coordona practica de Regulatory, Government & Public Affairs | Octavian POPESCU, Managing Partner: ”Profesionalismul și dedicarea sa sunt aliniate perfect cu valorile noastre”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...