ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

De vorbă cu experții KPMG specializați în achiziții publice, despre modificările legislative, asistența acordată clienților și proiectele cheie din această arie de practică. Vlad Peligrad, Partener KPMG Legal – Toncescu și Asociații: Apartenența la rețeaua KPMG ne aduce avantaje unice pe piață. Echipele mixte de avocați și consultanți fiscali, tehnici, contabili abordează orice proiect din toate perspectivele

20 Ianuarie 2022   |   Ștefania Enache

KPMG dispune atât de experți în achiziții publice specializați pe partea de consultanță, coordonați de Victor Iancu, fondator al Centrului de Excelență în Achiziții Publice al KPMG, cât și de avocați specializați atât pe consultanță juridică, dar și în litigii, coordonați de Vlad Peligrad.

Vlad Peligrad (stanga), Partener KPMG Legal - Toncescu si Asociatii si Victor Iancu, Partener Asociat KPMG Advisory

 
 
Pe fondul modificărilor aduse anul trecut în legislația privind achizițiile publice, specialiștii preconizează o accelerare a proiectelor din acest domeniu. Noile modificări par să descurajeze contestarea procedurilor de achiziție publică, cel puțin în ceea ce privește dosarele de mare anvergură, cu valori foarte mari. Experții KPMG sfătuiesc firmele care doresc să se implice în astfel de proceduri să analizeze foarte bine, din punct de vedere economic și tehnic, șansele de reușită a proiectului, în condițiile solicitate de autoritatea contractantă, întrucât modificările legislative vor transforma procedura dintr-un „maraton” de până la doi ani (conform estimărilor ANAP), la un „sprint” de maximum șase luni (conform acelorași estimări), presărat cu obligații pentru autoritatea contractantă de a evalua ofertele și semna cât mai repede posibil contractul, dar și cu limitări ale prejudiciilor ce pot fi solicitate de către partenerul privat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire (în practică, prejudiciul real în astfel de situații fiind mult mai mare).


„Caietul de sarcini și mai ales draftul de contract propus de către autoritate trebuie studiate și înțelese în detaliu și mai ales analizată posibilitatea implementării proiectului pe baza acestor documente. În multe cazuri autoritățile „impun” un anumit contract, cu obligații destul de greu de îndeplinit de către partenerul privat si mai ales cu răspunderi și garanții care, ulterior în faza de implementare a proiectului, generează dispute între părți și afectează proiectul”, punctează Vlad Peligrad, Partener KPMG Legal – Toncescu și Asociații.

În ceea ce privește cele mai frecvente probleme cu care se confruntă clienții, Victor Iancu, Partener Asociat KPMG Advisory, spune că sunt destul de multe, începând de la dificultatea interpretării unor prevederi legislative, continuând cu numărul mare de documente pe care trebuie să le depună în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare, procesul anevoios de depunere a ofertelor în cazurile în care apare necesitatea asocierii sau subcontractării, cerințe neclare în conținutul documentațiilor de atribuire, probleme tehnice ale SEAP și așa mai departe.

Schimbări majore în legislația achizițiilor publice

Partenerul KPMG Legal – Toncescu și Asociații amintește faptul că legislația din domeniul achizițiilor publice a suferit schimbări majore, modificările aduse având scopul de a intensifica procedurile, astfel încât proiectele să fie implementate cât mai repede.
Una dintre cele mai importante modificări vizează cuantumul cauțiunii care trebuie achitată în cazul contestării procedurii. „Limita maximă a cauțiunii de achitat în cazul contestării procedurii, prevăzută în art. 611 , litera b) din legea 101/2016, s-a mărit considerabil de la 888.000 RON, la 2.000.000 RON. Prin urmare, decizia de a contesta o procedură de atribuire a unui contract cu valoare estimată foarte mare va trebui foarte bine cântărită întrucât contestatarul va trebui să achite o cauțiune cu 56% mai mare decât anterior modificării legii”, explică specialistul.

Modificări au intervenit și în ceea ce privește urgentarea implementării proiectelor. În acest caz se remarcă modificările semnificative aduse asupra unor termene din procesul de atribuire. Dintre acestea, s-ar evidenția ca o măsură ce ar trebui să aibă un impact important în practică, scurtarea termenelor referitoare la posibilitatea de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar.

„O măsură ce nu poate fi trecută cu vederea întrucât, deși poate nu pare foarte importantă în teorie, va avea un efect semnificativ în simplificarea procesului de atribuire în practică, în principal în ceea ce privește evaluarea ofertelor, este acceptarea unei declarații privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru ale operatorilor economici. Până la aducerea acestei modificări a cadrului legislativ, ar fi trebuit prezentate documente justificative care să dovedească îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat atât pentru sediul principal cât și pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, care pot fi foarte numeroase în cazul unor operatori economici”, mai spune Vlad Peligrad.

 
Efectele benefice ale acestor schimbări legislative

La rândul său, Victor Iancu atrage atenția că adoptarea prin Ordonanței nr. 3/2021, publicată în Monitorul Oficial nr 821 din 27 august 2021 („OG 3/2021”), au fost modificate multe acte normative relevante în domeniu.

În această categorie intră: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare; dar și Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

„Efectul principal urmărit prin adoptarea OUG 3/2021 este evident acela de a fluidiza procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și a eficientiza absorbția de fonduri europene”, precizează avocatul.

Expertul KPMG Advisory subliniază faptul că modificările impuse prin OUG 3/2021 aduc o serie de efecte benefice.

Unul dintre ele este eliminarea obligației operatorului economic de a furniza certificate fiscale pentru toate sediile secundare, în acest moment fiind suficientă o declarație pe proprie răspundere a ofertantului declarat câștigător din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

În aceeași linie se înscrie și reducerea mai multor termene privind procedura de achiziții publice – (i) prelungirea termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar a fost redusă de la 80 zile la 30 zile (pentru licitația deschisă și restrânsă), 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicare a unui anunț de participare) și, respectiv 50 zile (pentru negocierea competitivă și dialogul competitiv), (ii) publicarea deciziei de anulare a procedurii de atribuire se va face într-o zi lucrătoare spre deosebire de 3 zile lucrătoare, (iii) anularea unui act, emiterea unui act sau adoptarea unor măsuri necesare pentru restabilirea legalității ca urmare a unei decizii CNSC sau a instanței de judecată nu se va mai dispune în 20 de zile lucrătoare ci în 10 zile lucrătoare, (iv) părțile vor avea doar obligația comunicării unei copii de pe plângere, nu și a tuturor înscrisurilor doveditoare atașate plângerii și (v) eliminarea posibilității de prelungire a termenului de prezentare a documentelor care dovedesc informații din DUAE pentru procedurile simplificate, termenul de prezentare a documentelor fiind de 5 zile lucrătoare.

Alte efecte pozitive sunt  modificarea valorii maxime a pragului maxim al cauțiunii și obligarea autorității contractante de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător, dacă soluția CNSC este de respingere a contestației, chiar dacă s-a făcut plângere asupra soluției CNSC la instanța judecătorească competentă.

„Pe lângă discuția privind mărirea pragului maxim al cauțiunii, prin OUG 3/2021 a fost introdusă o altă prevedere ce vizează accelerarea procedurii. Astfel, în eventualitatea unei contestații, conform noului art. 9, alin 4, al Legii nr. 101/2016 autoritatea contractantă nu mai are dreptul, ci obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător, dacă soluția CNSC este de respingere a contestației, chiar dacă s-a făcut plângere asupra soluției CNSC la instanța judecătorească competentă (i.e. Curtea de Apel). Cu toate că aplicarea acestei prevederi va duce la o accelerare a procedurilor, semnarea contractelor de achiziție publică având loc în condiții de celeritate, „prețul” plătit va fi acela al securității contractului. Ce se întâmplă dacă soluția Curții de Apel va fi aceea de a anula procedura, procedură pe baza căreia avem deja un contract încheiat și, mai important, costuri deja avansate de partenerul privat? Mai ales că, având în vedere prevederile art. 53, alin 6 din Legea 101/2016 „Întinderea reparației prejudiciului încercat este limitată la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei şi de participare la procedura de atribuire.”Pe de altă parte, faptul că va exista o soluție de respingere din partea CNSC ar trebui sa fie un prim indicator favorabil încheierii contractului cat mai repede posibil pentru a nu întârzia proiectul. În final, practica va oferi răspunsul la această întrebare și de asemenea ne va arăta dacă această modificare va avea un rezultat benefic”, subliniază Vlad Peligrad.

 
 
 
Crește cererea de consiliere de specialitate

Odată cu aceste modificări va crește și cererea de consiliere de specialitate. Victor Iancu precizează că noutatea legislativă va duce la o creștere în activitate, clienții având nevoie de consiliere în fața noilor provocări impuse de prevederile OUG 8/2021. „Cu siguranță vom vedea o creștere a activității comerciale a clienților noștri care va genera și o creștere a activității de consultanță juridică. Mai mult, faptul că facem parte din rețeaua KPMG ne aduce avantaje unice pe piață. Astfel, putem oferi clienților o abordare integrată a oricărui proiect, incluzând nu numai servicii juridice (ceea ce oferă firmele tradiționale de avocatură), dar și servicii de consultanță tehnică, fiscală sau orice alte servicii necesare pregătirii dosarului de participare la o procedură de atribuire a contractului de achiziții publice sau implementării proiectului”, argumentează avocatul.

De altfel, KPMG dispune atât de experți în achiziții publice specializați pe partea de consultanță, coordonați de Victor Iancu, fondator al Centrului de Excelență în Achiziții Publice al KPMG, cât și de avocați specializați atât pe consultanță juridică, dar și în litigii, coordonați de Vlad Peligrad.

Echipa de avocați este formată din Oana Caloian, Alexandru Sorici, Marina Păcuraru și Diana Ursuleanu, coordonați de Vlad Peligrad, Partener KPMG Legal – Toncescu și Asociații.

Echipa Centrului de Excelență în Achiziții Publice al KPMG este formată din Dragoș Puia și Andra Laszlo, coordonați de Victor IancuPartener Asociat KPMG Advisory.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Tabloul proiectelor


Datorită modului în care sunt tratate proiectele de achiziții publice în cadrul KPMG, numărul clienților care apelează la serviciile firmei sunt în număr din ce în ce mai mare.

„Clienții apreciază faptul că vin la noi și primesc o consultanță integrată care abordează toate problemele unui proiect, nemaiavând nevoie de alți consultanți. Practic, găsesc la noi o echipă mixtă de avocați și consultanți fiscali, tehnici, contabili care abordează orice proiect din toate perspectivele. Acesta este avantajul nostru față de societățile tradiționale de avocatură, care oferă numai servicii juridice, clientul fiind nevoie să își angajeze separat consultanți și fiscali, și tehnici, iar de cele mai mult ori, colaborarea dintre echipele (diferite) de consultanți nu este cea mai bună. Astfel clientul nu va mai trebui să determine cum să interpreteze un sfat juridic din perspectivă fiscală sau contabilă, sau un sfat contabil din perspectivă juridică, întrucât echipa noastră oferă acest serviciu integrat, analizând și interpretând integrat toate aspectele problemei sau proiectului. În plus, majoritatea clienților noștri care desfășoară activități comerciale cu implicații în domeniul achizițiilor publice și participă la proceduri de achiziții publice sau concesiuni apelează la noi cu diverse probleme punctuale sau analize juridice referitoare la legislația specifică”, susține Vlad Peligrad.

KPMG pune la dispoziția clienților atât experți în achiziții publice prin intermediul Centrului de Excelență în Achiziții Publice, cât și avocați specializați în consultanță juridică și litigii în această arie de activitate – prin echipa KPMG Legal - Toncescu si Asociații SPRL.

Printre proiectele în derulare ale echipei de avocați a KPMG Legal – Toncescu si Asociații se numără asistarea unui client într-o procedură de achiziție publică din domeniul apărării naționale, de către o echipă mixtă de avocați, consultanți fiscali și experți contabili . Specificitatea și unicitatea serviciilor constă în faptul că nu le este oferită clienților doar consultanță juridică, ci și consultanță fiscală – ajutându-i să determine care sunt cele mai bune opțiuni fiscale pentru participarea la proiect si implementarea acestuia, consultanță în domeniul contabilității, dar și consultanță tehnică.

Un serviciu similar integrat a fost oferit de echipa KPMG și unei mari societăți de construcții din străinătate în legătură cu un proiect de lucrări în domeniul infrastructurii de transport feroviar.

De asemenea, experții continuă să ofere consultanță juridică în legătură cu proiecte de achiziții publice unui mare producător de echipamente de telecomunicații.

Anul trecut, specialiștii KPMG Legal – Toncescu si Asociații au primit multe mandate noi. Dintre acestea se remarcă asistența juridică oferită a unei importante societăți de construcții în domeniul infrastructurii rutiere, în legătură cu lucrările de reabilitare a unui drum județean; asistența juridică oferită unui consorțiu între două societăți de construcții străine în legătură cu lucrări de construire a unei linii de metrou; asistenta juridică oferită unei societăți de construcții într-o fază pre-litigioasă în legătură cu lucrări de infrastructură rutieră.

„Toate proiectele în care suntem implicați sunt complexe și necesită o echipă de specialiști bine pregătită și cu experiență. Pentru echipa de avocați cel mai complex proiect a fost cel de asistență juridică a unei societăți importante de construcții în legătură cu un proiect de reabilitare infrastructură rutieră, unde am avut ocazia să asistăm clientul atât în legătură cu procedura de achiziții publice, cât și în timpul implementării proiectului. Echipa din acest proiect a fost formată din Oana Caloian și Diana Ursuleanu, coordonate de mine”, amintește Vlad Peligrad.

În plus, și Centrul de Excelență în Achiziții Publice al KPMG a dus la îndeplinire mai multe proiecte cheie, coordonate de Victor Iancu.

În această categorie intră două proiecte având ca obiect „Evaluare pilon 5 Achiziții, în conformitate cu DECIZIA COMISIEI din 17 aprilie 2019 privind stabilirea noului mandat pentru metodologia de evaluare bazată pe piloni care urmează să fie utilizată în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului”; dar și serviciile de consultanță destinate înființării funcției de achiziții a unei societăți deținute de stat din Republica Moldova, care își desfășoară activitatea în domeniul gazelor și energiei electrice, într-un proiect finanțat de BERD, inclusiv: analiza situației actuale, formularea de recomandări privind instituirea unei funcții interne de achiziții în conformitate cu standardele de guvernanță obligatorii în temeiul Acordului privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului (AAP), strategia de achiziții publice, statutele și termenii de referință ai funcției de achiziții.  
   
„Cele mai noi si interesante proiecte în care avocații noștri au fost implicați în ultima perioadă au avut legătură cu infrastructura rutieră si feroviară. Astfel, asistăm o importantă societate de construcții în domeniul infrastructurii rutiere, în legătură cu lucrările de reabilitare a unui drum județean, un un consorțiu între două societăți de construcții străine în legătură cu lucrări de construire a unei linii de metrou și o societate de construcții într-o fază pre-litigioasă în legătură cu lucrări de infrastructură rutieră. De asemenea, echipa noastră participă în mod regulat și la diverse grupuri de lucru cu privire la propuneri legislative de modificare a cadrului de reglementare a achizițiilor publice în România. În ceea ce privește proiectele de consultanță, cele menționate mai sus, respectiv evaluare Pilon 5 Achiziții și înființarea unei funcții de achiziții a unei societăți deținute de stat din Republica Moldova pot fi considerate inedite și complexe, prin prisma elementului de noutate care le caracterizează, a cadrului legislativ aplicabil, a mediului de lucru și a provocărilor întâmpinate”, apreciază Partenerul KPMG Legal – Toncescu și Asociații.

„Abordarea KPMG este una multidisciplinară, integrată - clienții noștri beneficiind atât de servicii juridice oferite de o echipa de avocați specializați atât în consultanță, cât și litigii, coordonați de Vlad Peligrad, de experți în achiziții publice specializați pe partea de consultanță, coordonați de mine, dar și de consultanți fiscali, experți contabili sau tehnici. Abordarea noastră integrată – în sensul că oferim clientului consultanță cu privire la orice aspect al proiectului (inclusiv consultanță juridică, fiscală, contabilă, tehnică etc.) și mai ales specialiștii noștri ne plasează pe piață ca fiind cea mai bună alegere pentru clienții noștri. Să ai o singură echipă formată din specialiști din toate domeniile de interes ale proiectului, care să lucreze integrat sub o coordonare unică și să poată analiza și pregăti proiectul din toate perspectivele, duce nu numai la o reducere a costului final cu serviciile de consultanță pentru proiect, dar mai ales la identificarea celei mai bune soluții pentru client. Astfel clientul va primi nu numai consultanță strategică pe proiect, dar și consultanță tehnică / juridică / fiscală / contabilă, etc. pentru toate aspectele proiectului. Practic clientul va avea un singur contact, o singură echipă, care va aborda proiectul din toate perspectivele de interes. Clientul nu va trebui să apeleze la alți consultanți, cum ar face în cazul angajării unei societăți tradiționale de avocatură, ci doar la o echipă integrată de specialiști din toate domeniile de interes, cu o coordonare unică și experiență în colaborarea pe asemenea proiecte”, completează Victor Iancu.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 772 / 1746
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Bulboacă & Asociații is looking for an Associate | Banking & Finance
NNDKP parte din echipa internațională de avocați care a asistat Mengtai Group în achiziția grupului Alu Menziken. Ruxandra Bologa (Partener) a coordonat echipa
ZRVP facilitează relocarea Tech-Con Industry, un jucător important pe piața de automatizări din România, în VLPark Bucharest West. Marina - Crenguța Florea (partener) și Lavinia Ludovic (senior associate), în prim plan
CMS și ACCESS alături de Agir Global în achiziția subsidiarei din România a Sidma Group. Echipa de avocați a fost coordonată de Elena Andrei și Horea Popescu (M&A)
Clifford Chance Badea asistă BERD și OTP Bank în finanțarea de 93 mil. EUR a unui parc eolian de 102 MW din România. Echipa, coordonată de Daniel Badea (Clifford Chance Bucharest Managing Partner) și Jared Grubb (Partener Finance)
Dispute Resolution | Volumul mandatelor care ridică probleme de drept complicate, acordate firmei Mitel & Asociații, a crescut și anul acesta. Magda Dima, partenerul coordonator al practicii: ”În prezent, gestionăm un număr impresionant de litigii complexe, care au un grad ridicat de sofisticare dat și de nevoia de înțelegere a componentelor tehnice specifice industriei din care provin clienții noștri”
bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează un partener de la Dentons. Cristina Dăianu intră în echipa de Drept Societar și Fuziuni și Achiziții tot pe poziția de partener. ”Firma oferă o platformă excelentă pentru practica mea”, spune avocata
Kinstellar a acordat consultanță companiei Canadian Nuclear Partners cu privire la acordul cadru cu Nuclearelectrica pentru retehnologizarea Unității 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Partenerul Iustinian Captariu a coordonat echipa de avocați din mai multe arii de practică
Țuca Zbârcea & Asociații obține sesizarea CJUE într-un litigiu de achiziții publice în domeniul tehnologiilor medicale inovatoare
Clifford Chance Badea a asistat MORE în achiziția unui proiect cu o capacitate de 86 MW, prin care intră pe piața de energie regenerabilă din România. Nadia Badea, Partener Clifford Chance, coordonatoarea echipei de proiect: ”România se află pe radarul investitorilor de calibru în energie regenerabilă”
Grupul Acibadem (Turcia) poartă discuții one-to-one cu fondul de investiții MidEuropa pentru preluarea rețelei de sănătate Regina Maria | Mergermarket: Vânzătorul caută să obțină un multiplu de 13x EBITDA pentru platforma de asistență medicală, ceea ce implică o evaluare de aproximativ 1,3 miliarde de euro
România primește câștig de cauzã în arbitrajul ICSID cerut de Nova Group Investments, legat de dosarul falimentului Astra Asigurãri. Ce onorarii au fost plătite firmelor de avocați care au asigurat apărarea
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...