ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Pe fondul modificărilor în legislația muncii de la finalul anului 2022, solicitările clienților firmei Țuca Zbârcea & Asociații au crescut considerabil. Echipa a fost implicată în mai multe proiecte care au vizat atât restructurări cu impact asupra forței de muncă, cât și transferuri de întreprindere. Probabil că una dintre principalele provocări în domeniul dreptului muncii va rămâne asigurarea conformității, în general, cu legislația în continuă schimbare, spun avocații

15 August 2023   |   Ștefania Enache

Avocatii spun că se anticipează o revigorare a mișcării sindicale, în general, ca urmare a modificărilor introduse de noua lege a dialogului social

Serban Pâslaru si Mihai Anghel, Parteneri - Tuca Zbârcea & Asociatii

 
 
Schimbarea operată la finalul anului trecut în legislația muncii a generat un val de proiecte pentru avocații axați pe practica de Employment. Echipa Țuca Zbârcea & Asociații s-a confruntat, din primele zile ale anului 2023 și până în prezent, cu un aflux de solicitări din partea clienților firmei în contextul modificărilor și completărilor aduse Codului Muncii prin Legea 283/2022, dar și ca urmare a aprobării noului model al contractului individual de muncă (prin Ordinul 2171/2022) și a noilor reguli privind dialogul social (prin Legea 367/2022).„Clienții noștri au fost receptivi la aceste modificări și au înțeles că trebuie să se adapteze rapid schimbărilor din legislația dreptului muncii, astfel că mandatele primite au vizat, în principal, revizuirea documentelor interne, precum modelul de contract individual de muncă, adaptarea diverselor regulamente și proceduri interne etc.”, punctează Șerban Pâslaru, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații.


Noile proiecte au intervenit în contextul în care practica de Employment a Țuca Zbârcea & Asociații avea deja un program foarte aglomerat, volumul de muncă al avocaților axați pe această arie fiind unul foarte mare.

Experții firmei continuă și în 2023 să fie implicați în gestionarea unor dosare complexe, care vizează concedieri colective, transferuri de întreprindere, investigații complexe în legătură cu potențiale fraude sau diverse încălcări ale regulilor privind evitarea conflictelor de interese la nivelul unor poziții de top management și, nu în ultimul rând, negocieri colective.

Cele mai importante schimbări


Odată cu modificarea legislației muncii au fost operate o serie de schimbări importante. În această categorie, Mihai Anghel, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații, nominalizează intrarea în vigoare a noii legi a dialogului social a constituit poate cea mai mare provocare de la finalul anului trecut, având în vedere numeroasele neconcordanțe sau lacune ale noului cadrul legislativ.

„Noua lege aduce modificări semnificative, prin intermediul cărora accentul se pune pe o mai mare implicare a sindicatelor, încă din fazele incipiente ale procesului de decizie la nivelul angajatorului în chestiuni cu impact asupra salariaților. În plus, relaxarea condițiilor de reprezentativitate a sindicatelor, reintroducerea posibilității negocierii contractului colectiv la nivel național, reducerea limitei de la care negocierea colectivă devine obligatorie și diminuarea rolului reprezentanților salariaților la negocierea contractelor colective sunt toate măsuri care vor genera, probabil, o revigorare a activității sindicale”, explică avocatul.
Partenerul Țuca Zbârcea & Asociații atrage atenția că, pe lângă aceste modificări, în forma sa de la data intrării în vigoare, noua lege omitea să prevadă reguli concrete referitoare la competența materială a instanțelor chemate să soluționeze conflictele de muncă, ceea ce, pentru o vreme, a generat discuții aprinse între practicieni și confuzie în rândul clienților. „La momentul respectiv, absența unei reglementări clare referitoare la instanța competentă a condus la ambiguitate și incertitudine în ceea ce privește soluționarea disputelor în materia dreptului muncii. Din fericire, aceste lipsuri au fost suplinite recent prin modificările aduse Codului muncii și Legii nr. 367/2022 privind dialogul social de O.U.G. nr. 42/2023”, detaliază specialistul.

Alte schimbări cu impact în activitatea avocaților și a companiilor sunt cele legate de modificarea integrală a modelului cadru al contractului individual de muncă, implementarea unor reguli menite să confere o transparență sporită în relația angajatorilor cu salariații, precum și o protecție suplimentară salariaților privind concedierea și informarea cât mai completă asupra motivelor care stau la baza acesteia.  

„Pe fondul modificărilor în legislația  muncii de la finalul anului 2022, solicitările clienților au crescut considerabil, mulți dintre ei fiind interesați de consultanță și asistență juridică în revizuirea modelului contractului individual de muncă, regulamentului intern, procedurilor și practicilor interne, pentru a respecta cerințele impuse de actele normative intrate în vigoare”, precizează Șerban Pâslaru.

Schimbări semnificative intervin și în cazul concedierilor. Mihai Anghel atenționează că proiectele de restructurare și reorganizare a companiilor, mai ales în cazul în care sunt vizate concedieri colective, implică, ca regulă, un grad ridicat de complexitate, în special prin raportare la efectele produse asupra angajaților și inclusiv prin considerarea efectelor directe de pe piața muncii (creșterea ratei de șomaj). „Publicarea Legii nr. 283/2022 a adus o dimensiune suplimentară de transparență și responsabilitate în procesele de restructurare. Posibilitatea acordată salariaților care se consideră concediați din motive legate de exercitarea drepturilor aferente stabilite prin Codul muncii de a solicita angajatorilor să le prezinte, în scris, motivele deciziei de concediere, suplimentar față de decizia în sine, reprezintă o măsură de protecție pentru angajați, însă adaugă un nivel suplimentar de complexitate proceselor de restructurare pentru angajatori”, comentează interlocutorul BizLawyer.

Partenerul Țuca Zbârcea & Asociații subliniază că și anterior acestor modificări legislative, recomandarea avocaților constantă a fost ca decizia de implementare a concedierilor să fie luată doar în baza unei analize detaliate a motivelor care justifică necesitatea acestor măsuri. „O strategie bine definită este esențială în astfel de proiecte, urmată de elaborarea motivațiilor și justificărilor care stau la baza concedierilor individuale sau colective, după caz. Procesul de elaborare a documentelor se desfășoară cu mare atenție, în fiecare etapă, pentru a evita confuziile sau interpretările greșite privind motivele reale ale concedierii și pentru a preveni potențialele contestații din partea salariaților. De exemplu, recomandăm clienților noștri să se asigure că drepturile salariaților sunt respectate și că cerințele legale referitoare la implementarea concedierilor sunt îndeplinite prin prezentarea transparentă și completă a motivelor concedierii încă din etapele preliminare de informare și consultare a sindicatelor sau reprezentanților salariaților”, argumentează consultantul.

Totodată, profesioniștii Țuca Zbârcea & Asociații încurajează să se asigure că toți salariații afectați sunt informați în mod corespunzător cu privire la motivele și procesul concedierii, precum și în legătură cu eventualele compensații sau opțiuni disponibile pentru ei în urma concedierii (posibilitatea de a fi încadrați pe alte locuri de muncă vacante, dacă există, de a beneficia de șomaj sau de a încheia înțelegeri amiabile cu plata unor pachete compensatorii) pentru a minimiza potențiale tensiuni între salariați și angajatori.  

În plus, se asigură că, pe lângă redactarea documentelor cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, clienții acordă atenție respectării termenelor legale în ceea ce privește emiterea preavizelor și a deciziilor de concediere, întrucât nerespectarea acestor termene poate conduce la anularea deciziei de concediere în instanță.Campanii de recrutare active pe BizLawyer și LegiTeam:

→ RTPR is looking for lawyers - Corporate ̸ M&A | Competition | Banking & Finance | Energy | GDPR | Juniors (2023 graduates)
→ POPESCU & ASOCIATII recrutează avocați litiganți
→ Reff & Associates is looking for Attorney at Law- Associate level | Privacy & Data Protection, Technology and Intellectual Property
PNSA recrutează avocați
CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for: Associate | Corporate and M&A Practice Group (2-4 years definitive ̸ qualified lawyer)
→ Reff & Associates is looking for an Attorney at Law | Corporate ̸ M&A
→ Reff & Associates is looking for experienced Lawyer | Environmental Law
Reff & Associates is looking for Attorney at Law | Associate level, Dispute Resolution Practice


Proiectele cheie în care s-au implicat avocații

În acest nou context legislativ, avocații au avut foarte multe proiecte, pe masa lor de lucru aflându-se un număr semnificativ de mandate importante.

Șerban Pâslaru amintește că noile cerințe legislative referitoare la informarea și consultarea sindicatului au devenit un aspect extrem de important în urma publicării Legii nr. 367/2022 privind dialogul social. „Obligația angajatorului de a invita organizațiile sindicale reprezentative (sau reprezentantul ales de sindicatele din unitate) să participe la lucrările consiliului de administrație sau ale altui organ asimilat acestuia, atunci când se discută probleme de interes profesional și social, cu impact asupra angajaților (precum reorganizări ale activității sau modificarea pachetului de beneficii acordat salariaților) au adus o nouă perspectivă asupra procesului de luare a deciziilor la nivelul angajatorilor, inclusiv în ceea ce privește pregătirea și comunicarea planurilor de reorganizare. În acest nou context, mandatele primite de la clienții noștri de a-i asista încă din fazele incipiente ale proceselor de restructurare, respectiv pe parcursul consultărilor prealabile cu sindicatele sau reprezentanții salariaților, au fost mult mai numeroase”, precizează avocatul.

De asemenea, o serie de solicitări care au prezentat interes din perspectiva angajatorilor au urmărit acordarea de asistență în inițierea negocierilor colective la nivel de unitate, acolo unde exista un partener de dialog social, urmare a micșorării pragului minim de la care angajatorul are obligația inițierii negocierii colective, respectiv de la 21 de salariați la zece salariați.

Totodată, noua lege a creat un cadru legal care permite angajatorilor să ofere opțiuni mai variate în ceea ce privește programul de lucru și, astfel, companiile au început să aibă abordări mai flexibile ale timpului de muncă. „În încurajarea echilibrului între viața personală și profesională și venind ca o consecință durabilă a pandemiei, mulți angajatori ne-au solicitat consultanță în implementarea unor opțiuni de flexibilizare a programului de lucru, precum posibilitatea ca salariații să poată alege orele de lucru în anumite intervale orare, posibilitatea de a lucra de la distanță în regim de telemuncă (sau „munca la distanță”), sau chiar implementarea unui program de muncă de patru zile pe săptămână”, nuanțează Mihai Anghel.

În ceea ce privește proiectele în derulare, Șerban Pâslaru menționează că este vorba despre dosare care vizează reorganizarea și redimensionarea activității unor companii, transferuri de întreprindere asociate unor proiecte de fuziuni sau achiziții, negocieri colective precum și pe abordarea reclamațiilor interne referitoare la discriminare sau hărțuire la locul de muncă. „În aceste situații, ne implicăm în identificarea riscurilor potențiale și oferim soluții pentru a asigura conformitatea cu reglementările legale în vigoare. Mandatele noastre cuprind nu doar elaborarea justificărilor necesare restructurării, ci și pregătirea documentelor pentru implementarea concedierilor individuale sau colective, după caz, precum și gestionarea transferurilor de personal. În plus, ne implicăm activ în gestionarea relațiilor cu sindicatele sau reprezentanții salariaților pe teme legate de aceste aspecte sensibile. Oferim, astfel, o abordare cuprinzătoare bazată pe experiență vastă pentru a sprijini clienții în fața celor mai complexe provocări”, susține avocatul.

Se constată, de asemenea, faptul că numărul litigiilor în sfera dreptului muncii începe să crească, mai ales în contextul noilor reglementări referitoare la hărțuirea morală la locul de muncă și al conștientizării la nivelul salariaților a acestor dezvoltări legislative. „Cererile de anulare a deciziilor de concediere sau a sancțiunilor disciplinare rămân izvorul principal al litigiilor de dreptul muncii gestionate de echipa noastră, însă în ultimii ani se constată o tendință din ce în ce mai accentuată ca astfel de cereri să fie grefate pe fondul unor acțiuni care au la bază plângeri împotriva unor acte de discriminare sau hărțuire la locul de muncă”, nuanțează Șerban Pâslaru.

La rândul său, Mihai Anghel constată că mediul de afaceri din România este unul relativ dinamic, companiile fiind interesate să-și adapteze organizațiile pentru a face față diverselor provocări, indiferent că vorbim de modificări legislative cu impact asupra activității acestora, proiecte de fuziuni sau achiziții sau de obiective privind exclusiv optimizarea sau eficientizarea afacerilor. „Prin urmare, nu avem niciun motiv să credem că acest an ar fi diferit, din această perspectivă. De altfel, în prima jumătate a acestui an, echipa noastră a fost implicată în mai multe proiecte de acest fel, care au vizat atât restructurări cu impact asupra forței de muncă, cât și transferuri de întreprindere”, mai spune avocatul.

Trecând în revistă toate schimbările intervenite la nivelul legislației din domeniul muncii, experții Țuca Zbârcea & Asociații sunt de părere că se anticipează o revigorare a mișcării sindicale, în general, în România, ca urmare a modificărilor introduse de noua lege a dialogului social.

„Cei mai afectați vor fi angajatorii cu un număr mare de salariați, care până în prezent nu au fost organizați sau reprezentați de vreo organizație sindicală, și care, probabil, se vor afla în viitor sub presiunea sindicatelor pentru negocierea și încheierea contractelor colective de muncă. De asemenea, nu este exclusă nici apariția unui nou contract colectiv de muncă la nivel național care ar putea avea impact semnificativ asupra tuturor angajatorilor din țară. În fine, probabil că una dintre principalele provocări în domeniul dreptului muncii va rămâne asigurarea conformității, în general, cu legislația în continuă schimbare”, consideră Mihai Anghel.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.O practică foarte puternică


Echipa de Employment din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații este formată din opt  membri - avocați de consultanță și litiganți - fiind coordonată și supervizată de Șerban Pâslaru și Mihai Anghel, în calitate de Parteneri.

Echipa de dreptul muncii colaborează strâns cu colegii specializați din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax, spre exemplu, în toate cazurile privind mobilitatea transnațională a forței de muncă sau în legătură cu chestiuni care țin de regimul fiscal aplicabil diverselor componente ale drepturilor salariale – e.g. diurne, indemnizații de mobilitate, planuri stock option etc.

De asemenea, suportul echipei de dreptul muncii este important și în materia protecției datelor cu caracter personal, cum ar fi în aspectele privind protejarea și securitatea datelor personale ale salariaților și persoanelor cărora le acordă îngrijire, precum și prelucrarea și păstrarea acestora exclusiv în scopuri clar stabilite (i.e. în vederea acordării dreptului salariaților la concediul de îngrijitor).

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 247 / 1716
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Senior Lawyer Employment | Reff & Associates
BACIU PARTNERS: Rafinarea serviciilor juridice oferite într-o manieră integrată pentru o realitate în continuă schimbare | Ana-Maria Baciu, Managing Partner: “Am coordonat mereu echipe de avocați atipice, și acum am decis să creștem tempo-ul: suntem pregătiți să facem modul nostru de a gândi și de a pune în practică lucrurile să se reflecte clar, fără obstacole, în toate inițiativele în care suntem implicați”
Filip & Company a asistat grupul Digi la contractarea unui două împrumuturi în valoare peste 117 mil. € și, respectiv, de 50 mil. €
Proiectul parcului fotovoltaic de la Ovidiu face un pas înainte. MPR|Partners a fost alături de EnPower Energy pentru coordonarea procedurii de obținere a acordului de construire, cu o echipă de avocați coordonată de Gelu Maravela (partener fondator) și Dana Rădulescu (partener)
Finanțele au demarat procedura de selecție a firmelor de avocați pentru un proiect ce presupune asistență consistentă în baza dreptului englez. Contract pe 3 ani, tarife orare de cca. 1.900 lei
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Alexandru Berea, General counsel la BCR: ”Prin colaborare putem genera schimbări semnificative nu doar în interiorul profesiei noastre, ci și în societate in general. Prin natura muncii noastre, nu numai că răspundem la nevoile imediate ale societății, dar suntem și arhitecți ai viitorului acesteia, contribuind la definirea și modelarea unui cadru normativ care să orienteze comportamentul și deciziile individuale și colective pe termen lung”
Rebecca Marina, counsel în cadrul firmei Filip & Company după ultima rundă de promovări: “Am găsit aici oameni care îmi împărtășesc principiile și valorile de viață și care mi-au devenit prieteni și mentori sau pentru care eu am devenit mentor mai târziu. Orice promovare vine cu responsabilități și noi roluri în echipă”
Patru case locale de avocați rămân în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | Cum sunt prezentate în GAR 100 (2024), ce mandate au avut și ce spun clienții despre avocați și prestațiile acestora. TZA, ZRVP, LDDP și SP asistă clienți în arbitraje cu pretenții de 15,7 miliarde de dolari
Kinstellar a asistat BIG Mega Renewable Energy cu privire la finanțarea de 92 mil. € cu BERD și OTP Bank pentru construcția și operarea Parcului Eolian Urleasca
Răzvan Gheorghiu-Testa, fondator al Țuca Zbârcea & Asociații, inclus în „Top 50 Cei Mai Influenți Oameni de pe Piața Imobiliară din România”
Wolf Theiss a asistat AIRSOL în legătură cu achiziția MedAir Oxygen Solution | Emanuele Lainati, Legal Affair Manager SOL Group: “Expertiza, dedicarea și abordarea proactivă a avocaţilor Wolf Theiss au fost esențiale pentru încheierea cu succes a tranzacției”
Filip & Company a asistat Centrokinetic, în parteneriat cu Agista, în achiziția pachetului majoritar de părți sociale ale clinicii Socrates din Timișoara
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...