ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Despre valabilitatea autorizațiilor (integrate) de mediu în 2021 – câteva aspecte practice

14 Ianuarie 2021   |   Simona Petrișor (Partener) și Amalia de Ligenza (Managing Associate) - Bondoc si Asociații

Începutul lui 2021 găsește titularii de autorizații și autoritățile competente (APM, dar și autoritatea de inspecție și control - Garda de Mediu) în fața unui cadru normative legat de viza anuala bine conturat, ca urmare a completarii legislatiei secundare

 
 
Încă din luna noiembrie 2019 (mai precis din data de 18 noiembrie, data intrării în vigoare a Legii nr. 219/20191), regulile privind termenul de valabilitate al autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu s-au modificat fundamental, termenul de valabilitate fix (5 sau 10 ani, după caz) fiind înlocuit cu valabilitatea pentru o perioadă nedeterminată, condiționată de obținerea vizei anuale.

Procedura de acordare a vizei (aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/27.05.20202) a intrat însă în vigoare abia 8 luni mai târziu (la 11 iulie 2020). În absența unor reguli clare care să indice atât titularilor de autorizații cât și agențiilor pentru protecția mediului (APM) în concret, pașii, termenele și procedura de urmat, în practică au existat, în special în prima parte a anului 2020, numeroase situații de incertitudine in care solutiile aplicate in acelasi tip de ipoteze au fost diferite, cu potentialul de a transforma o reglementare potential in favoarea titularilor de autorizatii (raportat la posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a unora dintre cele mai importante autorizatii) intr-un act normativ problematic cu potential de complicatii pentru continuitatea activitatii.


Începutul lui 2021 găsește titularii de autorizații și autoritățile competente (APM, dar și autoritatea de inspecție și control - Garda de Mediu) în fața unui cadru normative legat de viza anuala bine conturat, ca urmare a completarii legislatiei secundare mentionate mai sus. In acest sens si in vederea unei mai bune intelegeri a principalelor aspecte practice in legatura cu aceasta reglementare, consideram utila o scurta  trecere în revistă a principalele aspecte și pași de urmat în vederea solicitării și obținerii vizei pentru anul 2021 în timp util. Este necesar de retinut ca urmarea la timp a acestei proceduri este esentiala pentru menținerea valabilitatii autorizației (integrate) de mediu și evitarea riscului de suspendare a activității supuse autorizării.

Pentru inceput, amintim că mecanismul termenului de valabilitate nelimitat condiționat de obținerea vizei anuale nu este unul complet nou în legislația din România, prevederi similare existând, foarte recent, pentru o scurtă perioadă de timp ca urmare a admiterii de catre Curtea Constitutionala a unei exceptii de neconstitutionalitate, respective de la data de 19 iulie 20183 și până la data de 3 iunie 20194.Așadar, în România există în prezent atât autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu valabile pe durată nelimitată cu condiția obținerii vizei anuale (respectiv cele emise între 19 iulie 2018 și 2 iunie 2019, precum și cele emise începând cu data de 18 noiembrie 2019), cât și autorizații cu termen de valabilitate fix (respectiv cele emise anterior datei de 19 iulie 2018, precum și între 3 iunie 2019 și 17 noiembrie 2019).

Fără a intra în detalii cu privire la diversele ipoteze în care s-ar putea încadra o autorizație din perspectiva evoluțiilor legislative sus invocate, câteva elemente esențiale privind sistemul vizei anuale, astfel cum este reglementat în prezent, ar fi următoarele:

·         Ce presupune viza anuală?

Potrivit prevederilor legale, prin viza anuală se confirmă faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.

Astfel, viza trebuie solicitată doar în cazul în care, în anul respectiv, nu au intervenit astfel de modificări.

În ipoteza unor modificări în condițiile de desfășurare a activității autorizate rămâne, bineînțeles, aplicabilă obligația de informare prealabilă a APM prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului și, în funcție de decizia autorității, urmarea procedurii de revizuire sau de obtinere a unei noi autorizații.

În acest sens, pentru claritate este prevăzut în mod expres faptul că aplicarea vizei anuale nu este necesară în anul în care s-a realizat revizuirea. Reglementarea nu este clara in cee ace priveste ipoteza unor proceduri de revizuire derulate pe parcursului mai multor ani calendaristici, insa intr-o interpretare pe care o consideram rezonabila a textului de lege, aceeasi ar trebui sa fie regula cu privire la fiecare dintre anii vizati de astfel de procedure.

Pe de alta parte, consideram util de mentionat ca, deși ipoteza unor modificări ulterior obținerii vizei anuale dar în același an cu aceasta nu este în mod expres reglementată de lege, se impune notificarea APM în cazul în care se au în vedere astfel de modificări pentru respectarea obligației sus-menționate și evitarea de sancțiuni.

·         Cine trebuie să solicite și să obțină viza anuală?

Pe scurt, toți titularii de autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu, indiferent de momentul emiterii autorizației, anterior sau ulterior datei de 18 noiembrie 2019.

În ceea ce privește autorizațiile emise înainte de 18 noiembrie 2019 precum și între 3 iunie 2019 și 17 noiembrie 2019, este important de subliniat că obligativitatea obținerii vizei anuale există chiar în cazurile în care autorizația prevede un termen de valabilitate fix, valabilitatea acestora pierzându-se în cazul nerespectării obligației de obținere a vizei.

·         Care este procedura?

În ipoteza în care nu au existat modificări ale condițiilor în care se desfășoară activitatea autorizată, titularul de autorizație trebuie să solicite aplicarea vizei anuale într-un termen cuprins între maxim 90 de zile şi minim 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia; regula de calcul a termenului prin raportare la data emiterii autorizației inițiale se menține și în ipoteza în care autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu a fost revizuită.

Termenul în care trebuie formulată solicitarea este un aspect foarte important, nerespectarea fiind sancționată cu suspendarea activității pe o perioadă de timp egală cu cea a întârzierii în depunerea solicitării. Nu este prevăzut niciun caz de exceptare de la aplicarea acestei sancțiuni.

Procedura de emitere a deciziei de aplicare a vizei anuale va include verificări la fața locului din partea APM (la prima aplicare a vizei și, ulterior, cel puțin la fiecare doi ani, în cazul autorizațiilor de mediu și anual în cazul autorizațiilor integrate de mediu).

·         Modificarea termenului de valabilitate

Un aspect de avut în vedere în mod specific de titularii de autorizații cu termen de valabilitate fix (respectiv, autorizațiile emise anterior datei de 19 iulie 2018, precum și între 3 iunie 2019 și 17 noiembrie 2019) ține de procedura de modificare a valabilității autorizației.

Astfel, termenul de valabilitate al acestor autorizații nu s-a modificat în mod automat ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 219/2019. Această reglementare include doar un text cu caracter foarte general care vizează faptul că titularii de autorizații cu termen de valabilitate fix pot opta (oricând pe parcursul termenului de valabilitate, dar nu mai târziu de 6 luni înainte de data expirării) să solicite modificarea termenului de valabilitate în sensul de a se prevedea că autorizația este valabilă cu condiția obținerii vizei anuale. Titularii care nu vor solicita modificarea în termenul maxim prevăzut (i.e. cel târziu cu 6 luni înainte de data expirării termenului autorizației) vor fi nevoiți să parcurgă procedura de solicitare și obținere a unei noi autorizații. Ipoteza nu pare a fi una de dorit, având în vedere termenele lungi prevăzute de lege pentru emiterea unei noi autorizații, mai crescute in prezent si in contextual pandemiei COVID-19 și, pe cale de consecință, potențiale riscuri de suspendare a activității.

În practică, în lipsa oricăror detalii sau a unei proceduri specifice de urmat pentru analiza solicitărilor de modificare a valabilității autorizațiilor respective, autoritățile de mediu au aplicat procedura specifică revizuirii – ipoteza fiind asimilată unui caz de revizuire a autorizației, chiar dacă, pe fond, nu este o situație de revizuire propriu-zisă, fiind în fapt vorba despre o modificare legislativă și nu o modificare a condițiilor de desfășurare a activității și nici măcar a elementelor avute în vedere la emiterea autorizației de mediu.

Situația are potentialul de a-și găsi o soluție în sensul simplificării procedurilor, în ipoteza în care proiectul de Procedură de emitere a autorizației de mediu aflat în dezbatere publică la sfârșitul lunii decembrie 2020 va fi adoptat în forma publicată pe website-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cel puțin în ceea ce privește modificarea valabilității autorizașiilor de mediu emise cu un termen de valabilitate fix și care sunt încă în vigoare. Astfel, proiectul respectiv prevede că, în cazul în care titularul autorizației de mediu solicită doar modificarea valabilității, APM va emite o nouă autorizație cu mențiunea privind valabilitatea modificată, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către titular a cererii și a declarației pe proprie răspundere că activitatea se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu inițială.


[1] Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2019;

[2] Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 495 din 11 iunie 2020;

[3] Data intrării în vigoare a ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului ş
i al regimului străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 631 din 19 iulie 2018;

[4] Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435, a Deciziei Curții Constituționale nr. 214/2019 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său;


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 18 / 16217
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Bondoc si Asociatii is looking for a Real Estate lawyer
Studiu realizat de DLA Piper | Amenzi în valoare de 272,5 mil. E aplicate de autoritățile europene de reglementare a protecției datelor în baza RGPD. Romania a aplicat amenzi în valoare totală peste 650.000 Euro
Sistemul de sănătate și-a dezvăluit anul trecut mai multe vulnerabilităţi care pot fi reglementate şi combătute. Cele mai mari probleme cu care s-au confruntat jucătorii din sectorul Healthcare & Pharma și provocările anului 2021, analizate de Livia Zamfiropol și Alina Lăcătuș, Parteneri DLA Piper România
Debutul anului 2021 aduce schimbări majore în sectorul energetic. Noutățile, explicate de avocații Maravela Popescu & Asociații | Mihaela Nyerges, Managing Associate: Am sesizat un interes crescut pentru proiectele de producere a energiei regenerabile; țara noastră redevine o destinație atractivă pentru investiții în acest sector
CMS România îl promovează pe Andrei Tercu în poziția de Tax Director
In-houseLegal.ro | Cum s-au adaptat marile companii private la ‘noua normalitate’ și ce sprijin oferă echipele de Legal în perioada pandemiei. Simona Vasiliu: Paradoxal, desfășurarea activității „la distanță” a menținut și chiar a crescut performanța echipei
LegiTeam | WOLF THEISS recrutează pentru echipa locală de Litigii și Arbitraj
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is expanding its team, looking for SENIOR ATTORNEYS to join the firm’s DISPUTE RESOLUTION practice.
Refinitiv Legal Advisers - Full Year 2020 | Piața globală de M&A a pierdut doar 5% anul trecut, iar piața europeană a crescut cu 36% în pandemie. Mai multe firme cu prezență la București au intrat în Top 25 global, european și regional
Mușat & Asociații cooptează 3 noi parteneri equity și promovează alți 7 în poziții de senioritate în firmă
NNDKP, alături de grupul DKV în preluarea Smart Diesel. Partenerul Ruxandra Bologa a coordonat echipa
Promovare în echipa Simion & Baciu | Andrei Cosma a fost promovat pe poziția de Managing Associate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...