ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații MPR Partners se așteaptă ca ANAF să reînceapă activitatea de inspecție și întăresc liniile de apărare a clienților. De ce ar trebui să țină cont firmele în această perioadă și cum le poate ajuta echipa de consultanți și avocați specalizați, călită în spețe fiscale

13 Noiembrie 2020   |   Ștefania Enache

În ultimele luni au fost emise o multitudine de acte normative specifice domeniului fiscal, care încă necesită corecții și clarificări

De la stanga la dreapta: Gelu Maravela (Founding Partner), Ada Pascu, Senior Associate si Felix Tapai, Tax Partner - MPR Partners

 
 
Avocații anticipează că autoritățile fiscale vor începe, foarte curând, o serie de controale menite să verifice activitatea firmelor. Odată cu măsurile de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, motoarele Fiscului au fost aduse la un nivel minim, controalele de inspecție fiscală fiind puse în așteptare. Lucrurile încep să se miște din nou, fiind anticipată o reluare a activității autorităților fiscale, mai ales ca urmare a creșterii, în ultima perioadă, a înregistrării dosarelor privind cererile de rambursare a TVA.

Gelu Maravela, Founding Partner MPR Partners, consideră că firmele din sectorul vânzărilor online sunt primele vizate de acțiunile autorităților fiscale, în contextul în care acest domeniu a cunoscut o dezvoltare substanțială în timpul pandemiei. „De asemenea, ne așteptăm la controale ale organelor de inspecție fiscală la agenții economici, întreprinderi mici și mijlocii, care vor beneficia de programele de sprijin financiar, cum ar fi cele de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, pentru întreprinderi mici și mijlocii a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. Ne așteptăm ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să reînceapă activitatea de inspecție. Din păcate, există încă problemele de legislație incompletă și neclară care nu au fost reglate. În această perioadă au fost emise o multitudine de acte normative specifice domeniului fiscal, care încă necesită corecții și  clarificări. Prin urmare, previzionăm că disputele cu Agenția Națională de Administrare Fiscală vor continua, cel puțin la nivelul de dinainte de începerea pandemiei”, adaugă avocatul.


Fondatorul MPR Partners amintește faptul că încă ne aflăm în cursul unei pandemii și, din păcate, încă pot apărea situații imprevizibile. „Am putut observa însă o reducere a activității agenților economici ce a influențat reducerea activităților întregii piețe, inclusiv a activității noastre litigioase. Prin urmare, chiar dacă activitatea litigioasă s-a contractat datorită, pe de o parte, micșorării numărului de inspecții fiscale și, pe de altă parte, blocării activității instanțelor, am alocat resursa disponibilă către activitatea de consultanța fiscală acordată agenților economici în vederea aplicării corecte a prevederilor fiscale emise în scopul diminuării efectelor pandemiei”, arată liderul firmei de avocatură.
Consultanța de specialitate poate face diferența

Niciunul dintre jucătorii din economie, indiferent de industria în care activează, nu trebuie să ignore riscul unui control, existând oricând posibilitatea ca Fiscul să-i bată la ușă. Din acest motiv este foarte important ca firmele să fie mereu pregătite pentru astfel de situații și să apeleze la consultanță de specialitate.

„Companiile ar trebui să țină cont, în primul rând, de modificările legislative care, din păcate, sunt destul de frecvente, chiar și la nivelul Uniunii Europene, spre exemplu, schimbările din domeniu T.V.A.. Pentru a preîntâmpina eventuale neconcordanțe în aplicarea noilor reglementări legislative, recomandăm apelarea la consultanță de specialitate pentru activitatea de zi cu zi a agentului economic, în ideea prevenirii diferitelor situații de risc în cazul unei inspecții fiscale”, explică Gelu Maravela.

La rândul său, Felix Tapai, Tax Partner MPR Partners, atrage atenția că legislația în vigoare poate ridica destul de multe probleme din cauza modului în care sunt interpretate de organele fiscale. „Din experiența noastră putem spune că ne-am lovit de multe ori de modul strict, limitat chiar, de care dau dovadă organele de inspecție în interpretarea legii fiscale. Această limitare la o anumită interpretare, fără a se ține cont de specificul fiecărei situații de fapt, este posibilă mai ales în situația în care textele de lege au un anumit grad de neclaritate. În aceste situații, scopul nostru este acela de a sublinia caracterul interpretativ al acestor reglementări”, detaliază avocatul.

Nu sunt puține cazurile în care autoritățile fiscale, din cauza faptului că legislația este interpretabilă, pot încadra unele aspecte din activitatea unor firme ca fiind la limita legii. „De exemplu, sunt cazuri în care agentul economic nu are toate dovezile sau  documentele justificative pentru a demonstra realizarea unui serviciu de către furnizori, deoarece întocmirea sau arhivarea acestora ar presupune un consum de timp suplimentar din partea furnizorului. În schimb, organele fiscale insistă în primirea unor astfel de documente justificative cum ar fi procese verbale de recepție sau, devize. pentru a considera cheltuiala deductibilă. Astfel, organele fiscale devin excesiv de formale și nu analizează în ansamblu activitatea agentului economic, care nu ar fi putut realiza la rândul său servicii sau bunuri către clienții lui în lipsa serviciului primit. Din punctul nostru de vedere, pentru a preîntâmpina o astfel de situație, este de dorit ca în contractele încheiate de agentul economic cu partenerii săi, să fie incluse metode formale de justificare a serviciilor prestate cum ar fi: procese verbale de realizare a serviciilor, minute ale întâlnirilor, procese verbale de predare a documentelor, rapoarte de lucru etc.”, explică Ada Pascu, Senior Associate MPR Partners.

Efectele unui control

Un control al autorităților fiscale aduce cu sine o îngreunare a activității firmei supuse inspecției. Felix Tapai menționează faptul că agentul economic are  obligația de a pune la dispoziția organelor de inspecție fiscală a unui număr mare de documente, precum și de a asigura prezența, alături de organele de inspecție, a unor persoane din cadrul departamentul financiar contabil, obligații a căror îndeplinire îi îngreunează desfășurarea, în condiții normale, a activității economice. Mai mult, pentru dovedirea realității și justificarea efectuării cheltuielilor în interesul activității agentului economic este nevoie de implicarea angajaților din compartimente productive, fiind astfel direct perturbată activitatea companiei.

„În cadrul unei inspecții fiscale, constatările organelor fiscale se desfășoară după reglementările codului de procedură fiscală. Astfel, organele de inspecție întocmesc un proiect de raport fiscal ce va fi prezentat agentului economic, acesta având dreptul de a formula un punct de vedere cu privire la proiectul propus. După comunicarea proiectului de raport fiscal și formularea punctului de vedere de către agentul economic, organele de control vor emite raportul de inspecție fiscală în baza căruia pot fi dispuse măsurile sau deciziile de impunere”, mai spune avocatul.

Experții MPR Partners sunt alături de clienții firmei de avocatură în cadrul tuturor etapelor controlului desfășurat de organele fiscale, dar și ulterior acestuia, prin oferirea atât a consultanței operative, cât și a asistenței în redactarea punctelor de vedere solicitate pe parcursul controlului.

„Astfel, echipa noastră asistă clienții începând din faza de control, prin formularea punctului de vedere cu privire la proiectul de raport, dar și ulterior emiterii raportului de inspecție fiscală, prin formularea contestației în fața organelor fiscale, în etapa prealabilă formulării acțiunii în instanță. De aceea, recomandăm asigurarea asistenței de către o echipă specializată, încă din etapa controlului fiscal. Echipa noastră este formată din avocați specializați în litigii fiscale, având studii juridice de drept fiscal, ce colaborează cu consultanți cu studii fiscale și contabile. Echipa de litiganți lucrează împreună cu Felix Tapai, partenerul nostru în cadrul vehiculului specializat în drept fiscal și contabil, parte afiliată a societății noastre, prin care oferim clienților consultanță fiscală”, punctează Gelu Maravela.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Firmele nu se tem de litigiile cu Fiscul

Atunci când sunt supuse unui control fiscal, iar rezultatele acestuia nu le mulțumesc, firmele nu se sfiesc să apeleze la instanță pentru a-și căuta dreptatea. „Din experiența noastră nu am constatat o atitudine timorată a clienților noștri față de litigiile pe care le au cu organele fiscale. În cazurile în care agentul economic consideră că interpretarea legii este de partea sa, iar obligațiile fiscale stabilite suplimentar sunt semnificative pentru nivelul financiar al societății, inevitabil agentul economic va alege să intre într-un litigiu cu Agenția Națională de Administrare Fiscală. Din experiență, nu am întâlnit nicio atitudine a organelor fiscale care să întreprindă noi inspecții ca urmare a formulări unor acțiuni în instanță”, subliniază Ada Pascu.

Consultanța acordată de MPR Partners este una complexă. Astfel, echipa care reprezintă clientul într-un eventual litigiu este formată încă din perioada inspecției fiscale. „Acordăm asistență și consultanță operativă începând din etapa controlului și continuând în etapa contestării administrative și ulterior, în fața instanței de judecată. Astfel, construim argumentarea încă din etapa inspecției fiscale și o dezvoltăm cu fiecare etapă desfășurată, ținând cont de specificul ei”, susține Felix Tapai. „În momentul de față asistăm clienții în fața instanțelor române, dar colaborăm cu firme din afara României, specializate în fiscalitate transfrontalieră. Rata de succes în litigiile cu caracter fiscal este de aproximativ 70%. În ceea ce privește litigiile în curs de judecată, considerăm că șansele clienților noștri de a obține o hotărâre favorabilă sunt mari”, completează Gelu Maravela.

La ora actuală, MPR Partners are în lucru multe proiecte care vizează acestă arie de practică. „Unul dintre cele mai interesante proiecte pe care le-am avut până la acest moment, în acest an, l-a constituit asistarea unui client în etapa contestării pe cale administrativă, a deciziei de impunere. Clientul are ca obiect de activitate detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, iar complexitatea proiectului a constituit-o inflexibilitatea interpretării date de organele de inspecție fiscală dispozițiilor legislative aplicabile în materia detașării transfrontaliere”, arată Ada Pascu.

Avocatul adaugă faptul că, în prezent, proiectele în derulare în cadrul departamentului de consultanță și litigii fiscale au ca obiect contestațiile la deciziile de soluționare a rambursărilor de T.V.A., atât din parte agenților economici cu sediul în România, cât și din partea agenților economici nerezidenți. De asemenea, experții firmei de avocatură au de soluționat o serie de proiecte care implică declanșarea unor proceduri amiabile pentru evitarea sau eliminarea dublei impuneri, între Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și autorități fiscale din alte state.O echipă formată din avocați specializați în drept fiscal, dar și din consultanți fiscali

Echipa MPR Partners implicată în acestă arie de practică este formată din avocați specializați în drept fiscal, dar și din consultanți fiscali. În cadrul departamentului de litigii, firma are avocați specializați pe litigii fiscale, care colaborează cu Felix Tapai, partener în cadrul entității afiliate  parte a grupului ce oferă consultanță fiscală de specialitate.

Formarea unei echipe din avocați specializați în litigii fiscale, dar și din consultanți fiscali permite MPR Partners asigurarea unei reprezentări atât în etapa inspecției fiscale cât și în cadrul contestării pe cale administrativă și ulterior, în fața instanțelor de judecată.

„Considerăm că tocmai această reprezentare continuă și uniformă, ce acoperă atât etapele inspecției fiscale cât și efectele acesteia ne recomandă clienților. Mai mult, multitudinea de spețe întâlnite în activitatea specifică de consultanță fiscală ne ajutată să putem evalua rapid situația agentului economic în faza inspecției fiscale și să oferim contraargumente cu care să combatem cu succes interpretările de fapt și de drept ale echipei de inspecție fiscală. Astfel, considerăm că în multe cazuri am putut preîntâmpina litigii ulterioare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală. Aproximativ 10 % din activitatea societății noastre revine componentei de litigii fiscale”, a conchis Gelu Maravela.

Ghidul juridic internaționala Legal 500 spune despre echipa MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman că are expertiză puternică în gestionarea structurilor fiscale internaționale pentru tranzacțiile majore, precum și în furnizarea de consiliere day-to-day în materie de conformitate și litigii. ”Șeful practicii, Felix Tapai, este consultant fiscal certificat, cu o experiență de peste 15 ani pe piață, iar partenerul fondator Gelu Maravela este, de asemenea, recomandat de clienți”, amintește Legal 500, care poziționează firma în Tier 3 atât pentru practica de Taxe, cât și pentru cea de Dispute Resolution.

”O echipă profesionistă. Întotdeauna aproape de client și ușor de accesat. Avocați flexibili, muncitori și prompți în răspunsuri și opinii”, a arătat unul dintre clienții firmei, intervievat de Legal 500. „Experiență excelentă, echipă competentă, rapidă și prietenoasă.” „De când l-am întâlnit pe Gelu Maravela, sunt sigur că pentru fiecare problemă am soluția perfectă”, au declarat alți clienți pentru echipa de research a directorului internațional.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 703 / 6149
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Țuca Zbârcea & Asociații, alături de UNTOLD Universe în tranzacția cu Mozaik Investments
Filip & Company a asistat Mozaik Investments în achiziția unui pachet minoritar de acţiuni în cadrul UNTOLD Universe
D&B David și Baias, prin Sorin David, Partener Coordonator, a asistat fondul de investiții Broadhurst în vânzarea VelPitar către grupul Bimbo
Relocarea unui business în Dubai, proiect explicat de Casiana Dușa, avocat senior specializat în consultanţă de business în România și Orientul Mijlociu, certificată în drept islamic, și Olga Petz, managerul companiei Casa Concrete, care a pus Emiratele Arabe Unite pe harta expansiunii. Cum arată planul de intrare pe o piață nouă, care sunt elementele cheie și cum te poate ajuta consultantul bine ales
CMS își mărește echipa din București prin cooptarea a trei avocați. Horea Popescu, Managing Partner: Echipa CMS din București a avut o activitate intensă în 2022, iar anul 2023 se anunță a fi la fel de puternic
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv | Consultanță
CMS, alături de Alpha Bank în proiectul finanţării de cca. 70 mil. €, acordată eMAG. Ana Radnev (Partener CMS), evidențiată pentru soluțiile multi-jurisdicționale oferite
Avocații ZRVP obțin o nouă victorie pentru Agenția Națională pentru Resurse Minerale într-un arbitraj internațional ICC Paris | Tribunalul arbitral a admis pretenții de 10,1 mil. USD, plus dobânzi. Cosmin Vasile (Managing Partner) și Cosmin Cojocaru (Partner), în prima linie
Firma maghiară BLS-CEE își marchează prezența în România prin cooptarea unei echipe de avocați din București. Iulia Berea, noul partener local: ”Am construit în timp o expertiză comună, care să ne permită asistarea transnațională a clienților. Ne dorim ca, alături de colegii de la BLS, să avem o creștere organică a portofoliului comun de clienți în următorii ani”
Glodeanu Partners, boutique de avocatură cu focus specific pe proiecte de energie regenerabilă, a fost implicată în peste 20 de astfel de tranzacții în 2022. De vorbă cu partenerii firmei despre echipă, proiecte, ”clienți cheie”
LegiTeam | GNP Guia Naghi & Partners is recruiting Lawyers, 3-5 years’ experience (Competition, Litigation and Employment)
Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut la ÎCCJ o soluție de referință care confirmă că dobânzile aferente unui ajutor de stat returnat către bugetul național intră în sfera de aplicare a amnistiei fiscale
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...